Dalia Grybauskaitė: Lietuvos gyventojams kryptingai skleidžiama dezinformacija

Siūlome skaitytojams susipažinti su prezidentės Dalios Grybauskaitės šių metų gruodžio 12-ąją Seimui išsiųstu laišku – „Aiškinamuoju raštu“, kuriuo valstybės vadovė palydėjo jos pateiktas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Šiuo oficialiu tekstu D. Grybauskaitė pranešė šalies parlamentui apie informacinį karą, kuriame šiandien dalyvaujanti Lietuva.

Pasak prezidentės, „visuomenės informavimo priemonėse Lietuvos gyventojams yra kryptingai skleidžiama dezinformacija, kuria siekiama sumenkinti Lietuvos valstybę, […] suklaidinti, suskaldyti ir supriešinti Lietuvos visuomenę, destabilizuoti padėtį valstybėje ir tokiu būdu įgyti įtakos sprendžiant svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus“.

„Šiuo metu galiojantis nacionalinis visuomenės informavimo teisinis reguliavimas nėra pritaikytas informacinio karo sąlygoms ir neleidžia efektyviai kovoti su pasikeitusios geopolitinės situacijos keliamais iššūkiais, tokiais kaip Lietuvos valstybę menkinančios informacijos skleidimas ar nacionalinio saugumo interesams prieštaraujanti veikla visuomenės informavimo srityje“, – įspėja D. Grybauskaitė Seimo narius.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 19, 22, 27, 31, 32, 33, 34, 341, 47, 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuva šiuo metu gyvena informacinio karo sąlygomis: visuomenės informavimo priemonėse Lietuvos gyventojams yra kryptingai skleidžiama dezinformacija, kuria siekiama sumenkinti Lietuvos valstybę, skatinamas visuomenės nepasitikėjimas savo valstybe, jos istorija, kariuomene, naryste Europos Sąjungoje ir NATO. Tikslingai platinama dezinformacija siekiama suklaidinti, suskaldyti ir supriešinti Lietuvos visuomenę, destabilizuoti padėtį valstybėje ir tokiu būdu įgyti įtakos sprendžiant svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus. Skirtingomis kryptimis ir formomis visuomenės informavimo priemonėse vykdomas informacinis karas prieš Lietuvą yra galingas ginklas, turintis įtakos Lietuvos informacinės erdvės saugumui ir visuomenės informavimo kokybei. Susidariusioje situacijoje valstybė privalo deramai reaguoti – imtis efektyvių priemonių stiprinant informacinės erdvės apsaugą ir ginant nacionalinio saugumo interesus.

Tai supranta ir Lietuvos kaimyninės valstybės, kurios imasi būtinų informacijos laisvę ribojančių priemonių, leidžiančių apsaugoti savo informacinę erdvę ir su ja tiesiogiai susijusius nacionalinio saugumo interesus. Pavyzdžiui, Estija atsisakė išduoti transliavimo radijo dažniais licenciją Rusijos propagandiniam televizijos kanalui Sputnik. Latvija ėmėsi skubios teisėkūros iniciatyvos, siekdama užtikrinti visų retransliavimo veikla užsiimančių asmenų atsakomybę už nacionalinių įstatymų laikymąsi. Ukraina uždraudė 4 rusiškų kanalų (Russia 24, RTR Planeta, NTV Mir, Pervij Baltiskij Kanal) retransliavimą Ukrainos teritorijoje, Moldova taip pat uždraudė Russia 24 televizijos kanalo retransliavimą.

Konstitucijos 25 straipsnio nuostatos sudaro informacijos laisvės konstitucinį pagrindą. Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai. Tačiau Konstitucinis Teismas ne viename nutarime yra konstatavęs, jog laisvė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją nėra absoliuti (Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2004 m sausio 26 d., 2009 m. rugsėjo 19 d. nutarimai). Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies nuostata, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu bei dezinformacija, reiškia, jog draudimas skleisti minėto turinio informaciją yra absoliutus. Taigi konstitucinė informacijos laisvės samprata neapima konstitucines vertybes iš esmės paneigiančios tariamos laisvės atlikti Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalyje nurodytus nusikalstamus veiksmus – skleisti tokias mintis, pažiūras ir t.t., kuriomis yra kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė neapykanta, prievarta bei diskriminacija, asmenys yra šmeižiami arba kitaip yra dezinformuojama visuomenė ar atskiri jos nariai (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas). Konstitucinė informacijos laisvės samprata neapima ir karo propagandos, kurią draudžia Konstitucijos 135 straipsnio 2 dalis. Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalies nuostata, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu bei dezinformacija, reiškia ir tai, jog įstatymų leidėjas privalo įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad tautinės, rasinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymas, šmeižtas bei dezinformacija, jeigu jais kėsinamasi iš esmės paneigti atitinkamas konstitucines vertybes, butų persekiojami kaip nusikalstami veiksmai ir už juos butų nustatyta teisinė atsakomybė kaip už nusikalstamus veiksmus (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad viešoji valdžia (jos institucijos, pareigūnai) galės nedelsiant imtis veiksmų, kuriais būtų užkirstas kelias tokioms veikoms, kuriomis, dangstantis informacijos laisve, yra kėsinamasi į Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir ginamas vertybes.

Šiuo metu galiojantis nacionalinis visuomenės informavimo teisinis reguliavimas nėra pritaikytas informacinio karo sąlygoms ir neleidžia efektyviai kovoti su pasikeitusios geopolitinės situacijos keliamais iššūkiais, tokiais kaip Lietuvos valstybę menkinančios informacijos skleidimas ar nacionalinio saugumo interesams prieštaraujanti veikla visuomenės informavimo srityje. Dėl šios priežasties būtina nedelsiant peržiūrėti galiojantį visuomenės informavimo teisinį reguliavimą, pritaikyti jį prie pasikeitusios geopolitinės situacijos ir tokiu būdu sustiprinti informacinės erdvės apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos.
[…]

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Visą prezidentės laiško Seimui tekstą galite perskaityti ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
41 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
neapykantos kurstymas

žydas ar rusas negali būti pedofilu ar korumpuotu ar vagim.
jeigu turi faktų, kad yra kitaip – tavo faktai neteisingi ir tu būsi nubaustas visu griežtumu.
KT, prezidentūra, vyriausybė ir teisėsauga daro tik gerai.
jeigu turi faktų, kad yra kitaip – tavo faktai neteisingi ir tu būsi nubaustas visu griežtumu.

hmm..

bijau, kad gerokai pavėluota.
Už vietinę šmeižtų kampaniją turėtų atsakomybę prisiimt ir amžinasis Žurnalistų sąjungos pirmininkas Radzevičius, kurio blogą pskaičius, atrodo, kad šmeižto jis neskiria nuo laisvo žodžio. O dalyvauja kone visose galimose tarybose – ir tv taryboj ir LATGA, ir žmogaus teisių stebėjimo, visokių fondų, Transpierancy ir t.t. ir iš visur nubyra jo Žurnalistų sąjungaj, kuri net nesugeba savo portalo kaip reikiant prižiūrėti..

hmm..

o kas įsileido tą ofšorinę AMBER TRUST kompaniją, kuri nusipirko Lubio Baltik kanalą ir dalį LNK akcijų? Kas pas mus ką tikrina?

Reikia visiško skaidrumo žiniasklaidoj. Reikia viešinti jų rėmėjus, jų savininkus. Valstybė ir savivaldybės taip pat turi turėt savo portalus, laikrasčius, negalima visko perleist į privačias rankas.

Raigerdas >hmm..

Sutinku su Tamsta, kad gerokai pavėluota, o tas jūsų minimas Žurnalistų sąjungos pirmininkas Radzevičius seniai turėtų būti „atbuvęs” atitinkamose „pasitaisymo” vietose. Tame ir yra mūsų Lietuvos tragedija, kai tuščias tarškalius, toksai kaip Radzevičius galėtų būti visiškai neblogu santechniku Ukmergėje, o jis tampa Žuranlaistų Sąjungos pirmininku. O kai toks žmogus pirmininkauja, tai tikram žurnalistui nebėra vietos nei viename laikraštyje, nes ten reikalingi žurnalistai-šmeižikai. Ir visa tvarka valstybėje virsta apversta aukštyn kojomis, nes žiniasklaida pradeda dauginti Mąstymo Šablonus, spręsti, kas yra GERAI IR KAS YRA BLOGAI. Ir tada apsvaigęs nuo laisvės žurnalistas-šmeižikas, palaikomas Radzevičių ir Slušnių kuria KREIVŲ VEIDRODŽIŲ KARALYSTĘ tokioje valstybėje.

Amerikietis

JAV žvalgybininkai pasibaisėję tuo lengvumu su kuriuos Rusijos spec. tarnybos siaučia Lietuvoje. Pusė straipsnių Tiesos portale ir 90 procentų komentarų yra Rusijos organizuota ir pateikta dezinformacija. Visa operacija „Kauno Pedofilijos Byla’ pilnai valdoma, režisuojama ir diriguojama Rusijos GRU nuo 2009 m. pabaigos iki dabar.

Amerikietis

Rusija seniai veda įnirtingą kampaniją prieš Lietuvos Prezidentę, prieš Lietuvos sąjungininkus, Lietuvos teisėsaugą. Atkakliai skaldoma, kiršinama visuomenė, kurstomos neapykantos savo valstybei nuotaikos. Išnaudojama viskas – žmonių tamsumas, jų nesugebėjimas susirasti informaciją anglų ir kitomis pasaulio kalbomis, prietarai, analitinio-kritinio mąstymo įgūdžių stoka, seksualiniai nusiteikimai, rasizmas, ksenofobija ir t.t. Išnaudojama viskas, kas nors kiek gali skaldyti visuomenę ir silpninti, klibinti Lietuvos valstybingumo pamatus.

StasysG

Ir taip skaitau tą oficialų, mokslu paremtą prezidentės A. raštą, ir kitaip, bet Radzevičiaus širdžiai mielos „žiniaskalidos” nerandu. Visuomenės INFORMAVIMO priemonės yra, bet sąvokos „žiniasklaida” nėra. Tai kaip čia yra ponai Raigerdai ir hmm? Kodėl ir Jums ji tokia miela? Gal iš jos duonai užsidirbate?

Raigerdui

Jei Raigerdas dirbtų santechniku Ukmergėje ar Balbieriškyje, kas atitiktų
jo siaurą mąstyseną ir sektantišką(masonišką) sąmonę, gal nebeturėtų laiko teršti Tiesos Lt puslapį.

Europietė Amerikiečiui

Ką čia kažkokį marginalų Tiesos portalą, patvorinę Garliavos bylą – GRU gi valdo visą JAV senatą ir kongresą. Kas CŽV kalėjimų tyrimą paskelbė? A? Ar ne GRU jūsų amerikiečių rankomis? 🙂

Amerikietis europietei

CŽV Kalėjimų tyrimą paskelbė JAV Kongresas. Šis tyrimas ir jo paskelbimas yra pavyzdys visam pasauliui, kaip veikia ir turi veikti atvira, demokratinė visuomenė. Klaidos turi būti pripažintos, nusikaltimai ištirti, atsakingi asmenys ir nusikaltėliai patraukti atsakomybėn. Deja, Rusijoje ir didžiojoje pasaulio dalyje vyrauja paslaptingumas, valdžios savivalė slepiama nuo visuomenės akių ir vydoma nebaudžiamai ir slaptai. JAV yra Demokratijos, Laisvės ir Tiesos švyturys pasauliui.

>Amerikietis...

Ne tik Rusija,bet ir Lietuva su Pociūno žūtimi ir Garliavos mįslėmis bei eile nužudytų prilygsta Rusijai…

GRU strategija Lietuvoje

Kiršinti, skaldyti Lietuvos visuomenę kiekviena proga – tautinių mažumų klausimais, seksualinės orientacijos, skalūnų dujų, Kauno pedofilijos bylos, atominės elektrinės, žemės pardavimo užsieniečiams, ir visais klausimais, kokie turi nors mažiausią potencialą skaldyti, priešinti lietuvių tautą ir šalies visuomenę ir tarpusavyje, ir su Lietuvos kaimynais bei sąjungininkais pasaulyje. Kurstyti visuomenės neapykantą Prezidentei, kitiems šalies vadovams ir politikams, verslo lyderiams, demokratinei santvarkai, Europos Sąjungai, NATO, JAV ir kitiems Lietuvos sąjungininkams. Šmeižti, žeminti, niekinti lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę pasaulyje ir tai daryti, kiek įmanoma, pačių lietuvių rankomis. Skelbti pasauliui, kad lietuviai – tai iškryėlių tauta, kuri taikos ir demokratijos sąlygomis, be jokio perversmo ar revoliucijos, savanoriškai valdžią atidavė pedofilų klanui. Kurstyti nuotaikas ir nuomone pačioje Lietuvoje ir visur kur tik įmanoma pasaulyje, kad… Skaityti daugiau »

velnio strategija Lietuvoje

kurti nuodėmingą visuomenę: ateistinę-komunistinę, korumpuotą, demagoginę, be teisybės, su privilegijuota klase.
Tada tauta ir valstybė tampa ypač pažeidžiama- kai ją valdo komunistė ir komunistai.

Raigerdas>StasiuiG

„Visuomenės informavimo priemonės” čia įvardintos, kaip priimta tarptautiniu mastu vadinti. Tai faktiškai tiesioginis vertimas. O sulietuvintas variantas yra žiniasklaida. Žiniasklaida (terminas pasiūlytas JAV lietuvių, dar vadinama „visuomenės informavimo priemonėmis“) – tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Jeigu pasigilinti, tai skirtumas yra, nes anglų kalboje labai gerai atsispindi tas dvipolis egzistavimas. Lietuvių kalboje tas dalykas nėra įvertintas. Todėl anglų kalboje yra informacija ir dezinformacija. Ir todėl žmones tai verčia mąstyti. Jam reikia atskirti: kas tai yra – informacija ar dezinformacija? Tuo tarpu mūsų žiniasklaida yra pateikiama, kaip vienaląstis organizmas, kas iš tikro nėra tiesa. Yra sąmonė ir yra nesąmonė, yra tamsa ir yra šviesa. Taigi, nori nenori, bet laikas pripažinti, kad gyvename dvipolėje sistemoje. Žodis „Informacija” kilęs iš lot.… Skaityti daugiau »

To GRU strategija Lietuvoje       2014-12-22 21:42

Pasakysiu savo nuomonę jums labai trumpai:
Labiausia kiršina ir skaldo visuomenę teisingumo nebuvimas ir didžiulė socialinė atskirtis. Taškas.

Vienuolė> "strategui"21:42

Nuodingas ir bjaurus komentaras. Kaip negėda rašinėti tokias nesąmones?

Anfisa

Amerikieciui,Raigerdui,Stasiui.Kokie Jus smulkmeniski..Siulau nuoroda apie zimiai svarbesni reikala – doleri,ir jo zlugima.Aisku,tai tures pasekmes ir musu ekonomimkai,bet noreciau jusu komentaru.Na,sakykim,is principo.. (Jim Rickards has warned the senate o his findings) rusfact.ru/node/33882

Europietė Amerikiečiui

Va tai tau. 🙂 Kai JAV Kongresas ar žurnalistai ką paskelbia apie CŽV, tai demokratijos triumfas. O kai Tiesos portalas paskelbia apie VSD, tai GRU darbas?
Ak, Amerikieti, Amerikieti, ir kuo Tamsta skiriesi nuo tipiško homo sovieticus iš prezidentūros, VSD ar Juknevičienės-Adomėno konservatorių? 🙂

Beta  Amerikiečiui

Pone nemielas, neapykantą, jau masiniu tapusį nepasitikėjimą Lietuvos valdžia (ne valstybe, pabrėžiu, bet valdžia!) skatina ne kažkoks GRU- jų indėlis mažiausias, bet toks kaip paties požiūris į eilinį pilietį: tai pagal jus tamsus, prietaringas, analitinio-kritinio mąstymo įgūdžių neturintis rasistas, ksenofobas. Beveik tiksliai, tik dar nepilnai surašėte visas valdžios ydas. Epitetai: minia, kirmėlynas, kas šventinis atsainus (kur dingsi- reikia) numetamas standartinis sveikinimas mieliemslietuvosžmonėmss ir iki kitų švenčių panieka- cit runkeliai, skurskit ir nesikiškite į mūsų reikalus, nes per durni esate. Nepasitikėjimą kelia skurdas, baisi socialinė atskirtis, valdžios skatinama emigracija, kai iš kas antros šeimos yra išvykusių į užsienį dirbti, nes Lietuvoje neprasimaitina, Žmogaus teisių pažeidinėjimai. Štai kur Lietuvos tragedija ir nykimo priežastis. Tai gal nemeskite savų ligų ant sveikos galvos- ne… Skaityti daugiau »

Beta  dar  Amerikiečiui

Dėl pedofilijos bylos taip pat reikėtų kaltinti ne GRU, bet netyrusią, nutyrusią, į visiškas lankas su ta byla nuvažiavisią Lietuvos teisėsaugą, pradedant Valantinu, Kondratjevu ir taip toliau…. Neduokite ponai progų ir GRU neturės kuo naudotis.

Liepa-Betai

Beta, Jūs kaip visada teisi.// Jei organizmas silpnas – net ir sloga mirtinas dalykas.// Kodėl valdžia nestiprina savo piliečių, o laiko juos pusbadžiu, nes maitina tik pažadais: jie”negali” mokėti orių pensijų, atlyginimų, vaiko pinigų šeimoms, ‘negali” skirt reikalingų vaistų, paslaugų, išsilavinimo, perkvalifikavimo.// Jie tik”gali” sau pagelbėt.//

Marija

Baisus Grybauskaitės laiškas seimui. Ji gi meta kaltinimus visiems. Kai nepasako, kas yra tas Lietuvos gyventojų dezinformatorius ir valstybės menkintojas, tokiu menkintoju galima apšaukti bet kurį. Vos tik kas suabejos Grybauskaitės genialumu, VSD sąžiningumu, Valio protingumu, teismų nekorumpuotumu, gali būti paskelbtas valstybės priešu.

„Valstybės menkinimas” skamba taip pat absurdiškai kaip „Tarybinės Tėvynės juodinimas” Stalino ir Brežniavo laikais. Baisu, kad seime niekas dėl baisaus Grybauskaitės laiško neprotestavo.

to GRU

GRU funkcijos ir uzdaviniai biski kitokie! Kaip rusai sako slisal zvon…

Anfisa

Na,komentaru nesulaukiau(nors,kas as tokia esu?),del to dar informacijos apie Raigerdo megstama Rusija – King World News! Rusija siuncia Vakarams Juodaji ispejima. rusfact.ru/node/33881

Beta  Amerikiečiui

Ponai: ministras, Premjeras už savo teises bandžiusius kovoti mokytojus išvadino Maskvos agentais ir čia pat KT priėmė verdiktą grąžinti sumažintus atlyginimus prokurorams.
Kurioje vietoje čia GRU veikla?
Pabedinskienė 5,2 milijonus paleido vėjais ir net nesiteikė nieko niekam paaiškinti- tyla kaip kapuose vėlų rudens vakarą. Čia GRU darbas?

Anfisa

Ir dar desertui – Kaip Putinas-spekuliantas dolerius pardavinejo – rusfact.ru/node/33890

Taigi

Konstitucinio teismo troikė gali bet ką nuspręsti, ar tai demokratija?

Taigi

Apie Putino dolerių pardavinėjimą, kad gautų rublių, yra lietuviškai
http://koment.lt/node/1010

http://koment.lt/node/1011

trrr

man tai niekis – aš paskiepytas

Betai

Kondratjevas tyrė tą bylą pusantrų metų. Prieš jį metus ją tyrė Varsackis. Per visą tą laiką vaikas buvo atimtas iš motinos ir negrąžinamas. Kiek dar metų jūs, šlykštūs violetiniai iškrypėliai, norėjote, kad jie tas bylas tirtų???

Amerikietis

Aš tik mėginu įspėti jus apie tai, kad esate vystomi ir zombinami labai gudriai organizuotos rusiškos propagandos. Ir šansų jai pasipriešinti nėra jau vien dėl to, kad nevienodos jėgos – Rusija žymiai didesnė ir turtingesnė už Lietuvą, o suvienytų ES ir NATO hibridinio karo etape beveik nematyt. Bet tai jūsų šalis, ne mano. Mano vaikai ir anūkai niekada Lietuvoje negyvens. Norite vęrsti Lietuvos valdžią, keisti ją į Putino ar Lukašenkos tipo diktatūrą, kviestis žaliuosius žmogeliukus, jungtis prie Rusijos – jūsų reikalas…

Canada Americonui

Kam chia apsimetineji ir kvailini zhmones? Gal zhinai, ka pasakytu Obamai Amerikos kongresas, kai gautu toki Grybauskaites tipo laishka? Keiskim bliamba istatymus, kad nieks valstybes nemenkintu? Gi gerai zhinai, kad pasiustu kongresas Obama su visu jo laishku labai toli. Tai kam chia kvailiu ieshkai?

StasysG---->Raigerdui

Ačiū. 1)Tai gal pasiūlikime įstatymų Leidėjui Seimui vietoje „Visuomenės informavimo įstatymo” įteisinti „Žiniasklaidos įstatymą”? Nes dabar ta sąvoka „žiniasklaida” yra nelegali, VI įstatymo 2 straipsnyje jos nėra, apibrėžimo taip pat nėra. 2) Tik kaip tada bus su Konstitucija? Ją taip pat reikės keisti, nes būtent čia atsižvelgiama į masių interesus: „44 straipsnis. M a s i n ė s informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti m a s i n ė s informacijos priemonių” ———– „Raigerdas>StasiuiG 2014-12-22 22:01 “Visuomenės informavimo priemonės” čia įvardintos, kaip priimta tarptautiniu mastu vadinti. Tai faktiškai tiesioginis vertimas. O sulietuvintas variantas yra žiniasklaida. Žiniasklaida (terminas pasiūlytas JAV lietuvių, dar vadinama „visuomenės informavimo priemonėmis“) – tai priemonės,… Skaityti daugiau »

Taigi Amerikiečiui Maželiui

Nesirūpinkte dėl mūsų Lietuvoje, mes jau kaip nors patys pasirūpinsite, geriau pasirūpinkite savimi ir šeima, nes gyvenimas pasikeis ir jums teks pamiršti gyvenimo gerovę, prie kurios buvote įpratęs.

pastabus

Manau, kad lietuviškas šikenGRYBERIS turi panašumų su vokišku šikengruberiu.

Įdomu

Kas daugiau skleidžia dezinformacijos Rusija ar Lietuva? Jau nusibodo – Rusai puola.

Raigerdas >StasiuiG

Gerbiamas Stasį, jūsų pastebėjimai verti premijavimo, nes tai yra tiesioginė Seimo vyrukų atsakomybė. Paskaičiuokite, kiek gauna Seime dirbantys pinigų, na tarkime, per vieną dieną, su visais savo padėjėjais, ir šitie pinigai turėtų atitekti jums, nes per 20 metų jie nesugebėjo ištaisyti tokių akivaizdžių klaidų. Štai už ką jus reikėtų premijuoti:”44 straipsnis. M a s i n ė s informacijos cenzūra draudžiama”. Matote, Vakaruose naudojamas terminas „Media” ir „Visuomenės informavimo priemonės”. „Masinės informacijos priemonės” yra grynai tiesioginis ir labai primtyvus vertimas iš rusų kalbos. Vakaruose vengiama vartoti žodį „Masė” vietoje „Visuomenės”. Kadangi Sovietmečiu visuomenė buvo laikoma „Mase”, kurią galima stumdyti, kaip nori, ji iki pat šiol Rusijoje išlieka mase, kuriai galima kabinti makaronus kokius tik nori, svarbu yra tam tikra IDEOLOGIJA,… Skaityti daugiau »

StasiuiG ---->Raigerdui

Prajuokinote dėl tos seimiškos premijos. Bet jei rimtai, tai kaip Jūs siūlytumėte pakoreguoti Konstitucijos 44 straipsnį, išėmus „mases”? Juk nuo Konstitucijos reikėtų pradėti. Paskui prie VISUOMENĖS Informavimo įstatymo 2 str. ir kitų susijusių.

StasysG

Suklydau, reikia stasysG.

Raigerdas > StasiuiG

Gerbiamasai, žodis „masės” turės išnykti iš LR Konstitucijos. Faktiškai šitą žodį „masės” dar Leninas naudojo. Jūs pats jaučiatės, kad esate „Masės” dalis ar vis dėlto , jaučiatės, kad esate individas. Visuomenė susideda iš individumų ir ji turi savas savybes, o „masė”? Ar jūs matėte, kada nors „individualią masę”? Čia viename komentare jau citavau Leniną, kur jis sudirbinėja Kautskį. Pakartosiu gabaliuką, kad jūs pamatytumėte, kad Leninas naudoja žodį „masės” ir ką jam tas žodis reiškia: „Bet iš pradžių reikia pabrėžti, kad rašančiajam šias eilutes nuo pat karo pradžios daug kartų yra tekę nurodyti, jog Kautskis nutraukė ryšius su marksizmu. Tam buvo skirta nemaža straipsnių, 1914-1916 metais išspausdintų užsienyje leidžiamame laikraštyje „Social-demokrat“(2) ir žurnale „Kommunist“(3). Tie straipsniai surinkti Petrogrado Tarybos leidinyje: G.… Skaityti daugiau »

StasysG----Raigerdui

Jūs vis dar įrodinėjate, kad „masės” blogai. Tvarkoj. Bet kuo „mases” pakeisti Konstitucijos 44 straipsnyje? Pvz, VISUOMENĖ ar PILIEČIAI. Kaip tada aukščoiausias įstatymas atrodytų? 1)44 straipsnis. VISUOMENĖS informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti VISUOMENĖS informacijos priemonių”. Arba: 2)”44 straipsnis. PILIEČIŲ informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti PILIEČIŲ informacijos priemonių”. —-su ŠV. Kalėdomis.

41
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top