Dalius Stancikas. Anomalija

Bernardinai.lt

Duomenis, kurie nesutampa su visuotinai skelbiamomis tiesomis, mokslininkai vadina anomalijomis (gr. anōmalia — nelygumas). Pradžioje tokios anomalijos būna niekinamai atmetamos, į jas nekreipiama dėmesio. Tačiau vėliau paaiškėja, kad didžiausius atradimus ir lemia anomalijos, jau ne kartą privertusios mokslą iš esmės pakeisti savo strateginę kryptį.

Teisėje, tiksliau – nusikaltimų tyrime, taip pat būna anomalijų, pradžioje atrodančių kaip nereikšmingos smulkmenos, tačiau vėliau sugriaunančios pagrindinę versiją ar priverčiančios išleisti į laisvę net nuteistuosius iki gyvos galvos, kaip neseniai nutiko JAV.

Mįslingiausioje Lietuvos byloje – Garliavos tragedijoje, liaudyje dar vadinamoje pedofilijos byloje, tokia anomalija yra Laimos Bloznelytės-Plėšnienės liudijimas.

Nepaprasta liudininkė

Laimos Bloznelytės liudijimo taip lengvai nenustumsi, kaip kitų Garliavos bylos „anomalijų“, į „patvorinių“ ar „kedofilų“ užribį, nes ji niekada nepažinojo nei Venckų, nei Kedžių, neturi net menkiauso motyvo palaikyti kurią nors iš bylos pusių ir į šią dramą (keleri metai iki visų Garliavos skandalų) pateko visiškai atsitiktinai – kaip puiki savo profesijos žinovė.

Laima Bloznelytė-Plėšnienė yra Lietuvos mokslo premijos laureatė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, garsi onkologė ir chirurgė (jos taikoma vėžio gydymo metodika ne vienam grąžino gyvenimo džiaugsmą), gydanti ne tik Lietuvoje, bet ir Anglijoje, Nacionalinio vėžio instituto skyriaus vadovė, Edukologijos universiteto profesorė. Ir prie viso to – labai kuklus žmogus, taip ir nesutikusi „Bernardinai.lt“ duoti interviu apie save ir savo gyvenimą („ir taip daug prirašyta“), tad teko tai rinkti po kruopelytę iš kitur. Laimos Bloznelytės kuklumą liudija ir tai, kad ji niekada nekovojo dėl paauglystėje savo parašyto eilėraščio „Draugas“* autorystės – jis vėliau tapo itin populiaria „liaudies“ daina, visuotinai traukiama ir prie skautiškų laužų, ir „žvaigždžių“ scenoje. (L. Bloznelytė yra išleidusi savo poezijos knygelę „Esu“, pats Justinas Marcinkevičius ją ragino neapleisti poezijos, tikino, kad yra gabi).

Laimos Bloznelytės taip lengvai nenurašysi į suokalbininkų, savanaudžių ar melagių gretas, kaip bando daryti prokuratūra. Laima Bloznelytė-Plėšnienė yra septynių vaikų mama (šešis pagimdė pati, o septintąjį paėmė auginti iš vaikų namų), todėl ne iškart sutiko per televiziją dalintis savo liudijimu, dėl kurio dabar ir teisiama. „Kokia prasmė dabar yra liudyti mirus Ūsui? Turiu daug vaikų ir nesiruošiu kišti galvos tarp durų dėl jūsų žurnalistinio šou“, – taip pirmąkart ji atsakė žurnalistei Rūtai Janutienei. Visgi vėliau pakeitė savo nuomonę – davė interviu: „Pati didžiausia bausmė kiekvienam žmogui yra vidinė graužatis ir neapykanta sau dėl nešvaraus gyvenimo. Mano sąžinė man liepė kalbėti.“

Laima Bloznelytė yra iš labai garbingos šeimos: jos tėvas Mindaugas Julius Bloznelis – mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys, sovietų net buvo nuteistas sušaudyti. Mama Kamilė Bloznelienė – gydytoja kardiologė, habilituota daktarė. Senelis, gydytojas Vytautas Žakavičius, buvo sušaudytas IX forte, nes gelbėjo žydus. „Mūsų giminės linija – nuo septyniolikto amžiaus. Ir mes visą laiką buvome auginti taip, kad savo gyvenimais turime kažką palikti Tėvynei. Per 1831 m., 1863 m. sukilimus iš mano protėvių buvo atimti dvarai, jie buvo pasmerkti mirties bausme. Mes išsaugojome krikšto marškinukus, kuriems per šimtas metų – jais buvo krikštyti mano protėviai, aš pati, mano vaikai. Dvarų neliko, o krikšto marškinukai – didžiausias turtas – liko…“

Moralinis pasirinkimas

„Dėl tokio auklėjimo, dėl savo moralinių įsitikinimų, tiesos ir teisingumo išaiškinimo aš sutikau duoti tą interviu Janutienės laidai, – taip savo teisme kalbėjo Laima Bloznelytė. – Vyras mano kalbėjimui nepritarė, sakė, kad tai nieko neduos, bet pridūrė, kad jei sąžinė liepia kalbėti, reikia jos klausytis. Mane būtų graužusi sąžinė, jei būčiau tylėjusi.

Toje Jaunutienės laidoje aš kalbėjau apie vertybių griūtį, sąlygojančią moralės nykimą. Ir sakiau, kad valstybėje, kurioje mes gyvename, likę labai nedaug Tėvynės. Nes Tėvynė yra moralinė sąvoka, ir žmonės balsuoja kojomis palikdami savo šalį. Nes valstybėje iškraipomos sąvokos „laisvė, tiesa“, tokių žodžių, kaip „kilnumas, taurumas“, žiniasklaida išvis nebevartoja.

Mus ilgai naikino – mūsų tikėjimą, mūsų tautiškumą, o dabar iškilo grėsmė mūsų moralei. Moralė yra paskutinis bastionas – amoralios tautos ilgainiui išnyksta. O kada moralės nelieka, teisė ir tiesa mažai ką beturi bendro. Ir mano tėvai gerai prisimena, kai viena valstybinė teisė smerkė žydus ir gynė myriop juos vedančiuosius, kai kita valstybinė teisė gynė tuos, kurie trėmė tautą į lagerius. Laikai keičiasi, teisės keičiasi, bet tiesa išlieka. Ir kai buvau maža mergaitė, tėvai mane mokė mylėti savo Tėvynę, sakė, kad mažos tautos gali išlikti tik savo kultūra, todėl reikia mokytis. Ir mes su broliu mokėmės. Dar mane tėtis mokė vertinti žodį, jį tausoti. Jis sakė: kalbėk tik tada, kai bus labai svarbu, nes gyvenime kalbėsi tik du kartus – pirmą kartą viešai, o antrą – kai tau teisme duos paskutinį žodį. Aš labai laukiau to savo viešo kalbėjimo, tam brendau, tik niekada negalvojau, kad tai vyks ne tarybiniais metais, o nepriklausomoje Lietuvoje.

Deja iš pirmos mano viešos kalbos (R. Janutienės laidoje – red.) paliko labai mažą, sakyčiau, brutalų gabaliuką“, – taip savo „antroje gyvenimo kalboje“ – paskutiniame žodyje teisme sakė Laima Bloznelytė.

Melas – neįmanoma būsena

Laima Bloznelytė prokuratūros kaltinama melagingais parodymais, o tai reiškia – tyčiniu melu. Štai toks baisus kaltinimas pateiktas moteriai, kurią jos bendraminčiai, žygeiviai iš pogrindžio laikų, buvę pacientai, darbo kolegos vertina kaip ypatingo taurumo ir sąžiningumo žmogų.

„Aš nedažnai duodu garbės žodį, ypač viešai. Tačiau šįkart sakau: garbės žodis, ši liudytoja, Laima Bloznelytė, sako tiesą. Nes pažįstu ją daug metų, kaip reto sąžiningumo, giliai religingą žmogų, kuriai melas yra neįmanoma būsena“, – iš Seimo tribūnos prieš metus tvirtino disidentas, signataras, rašytojas Algirdas Patackas. Tą patį Algirdas sakė ir „Bernardinams.lt“: „Laimos tėvas Mindaugas Bloznelis buvo antinacinių ir antisovietinių judėjimų dalyvis, politinis kalinys, todėl jo dukrą Laimą pažįstu dar iš tų pogrindžio prokatalikiškų žygeivių, iš tų išbandytų žmonių, iš to etnoso branduolio. Aš tikrai guldau galvą už ją – tai nuostabus žmogus, sukūrusi puikią šeimą. Ji kietas, tvirtas žmogus, ji ir kaip gydytoja yra labai stipri. Tai paliudytų daug kauniečių. Žinau, kad jeigu Laima taip pasakė, vadinasi, – taip ir buvo.“ Bet gal ji apsiriko? – klausiame. „Jokiais būdais. Laima yra nepaprastai atsakingas žmogus. Jei jai būtų nors šešėlis abejonės, ji būtų tylėjusi.“

L. Bloznelytės liudijimas teisme

2007 m. gruodį ar 2008 m. sausio–vasario mėnesį (tiksliai nebepamenu) mano nuosavame kabinete (be darbo Onkologijos institute ir dėstytojavimo universitete dar turiu privatų kabinetą) apsilankė keturi žmonės: stambus vyras, moteris, mergina ir mergaitė. Iš jų tarpusavio bendravimo sprendžiau, kad jie yra šeima. Manęs paprašė konsultuoti vyrą. Savo kabinete aš konsultuoju pacientus kaip onkodermatologė ir apžiūriu visą žmogaus kūną, išskyrus lyties organus. Vyras pasakė jokių problemų neturintis, išskyrus darinį, kurį nori pašalinti. Ir iš karto išsitraukė lyties organą, nes tas darinys buvo ant varpos. Tai mane sutrikdė. Kadangi vyndėmė niekaip nėra pavojinga, ji šalinama tik kosmetiniais sumetimais, aš šalinti atsisakiau. Ir dėl to susilaukiau labai šiurkščių priekaištų – kad ir keista, ne iš vyro, o iš vyresniosios moters. Po vyro turėjau apžiūrėti mergaitę, kuri, paprašyta nusirengti, to nedarė. Bandžiau ją kalbinti, bet ji su manimi nekalbėjo, ir vyresnioji moteris (kiek supratau iš bendravimo – jos mama), bandė pati ją nurengti, bet mergaitė tam priešinosi. Tada pasakiau: „Tėvelis nusirengė ir tu nusirenk.“ Mergaitė atsakė (ir tai buvo vienintelis sakinys, kurį ji man pasakė): „Tai ne mano tėvelis.“ Situacija buvo daugiau nei keista ir aš paklausiau: „Ar jūs ne šeima?“ Tada vyresnioji moteris pratrūko šiurkščiais ir bjauriais žodžiais, mergaitės aš taip ir neapžiūrėjau. Norėjau šį vizitą užfiksuoti apsilankymo žurnale, paklausiau, kas jie ir iš kur, mergina bandė kalbėti, bet vyresnė moteris ją šiurkščiai nutraukė ir kalbėti neleido. Pinigų aš iš jų neėmiau ir džiaugiausi, kad pagaliau išėjo. Tada iš kabineto nuėjau į savo namų vidų (kabinetas yra tame pačiame name, kur aš gyvenu), ir ten radau namų šeimininkę Mariją Mickevič. Jai papasakojau, kas įvyko, pasiguodžiau, kad pradėjo lankytis baisūs žmonės. Dėl šokiruojančio bendravimo tų žmonių ilgai negalėjau pamiršti. Ir vėliau, kada visur pradėjo rodyti Garliavos įvykius, pamačiau Ūso ir Stankūnaitės vaizdus, prisiminiau prieš keletą metų pas mane apsilankiusiuosius. Pamaniau, kad faktas, jog apsilankęs vyras norėjo pašalinti vyndėmę, šitoje byloje gali būti labai svarbus. Pagalvojau, kad vyndėmę vyras jau bus pasišalinęs, nes nebuvau vienintelė vyndėmių šalinimo specialistė. Pašalinus vyndėmę lieka baltas atrofinis randelis, o kadangi žinojau, kur vyndėmė buvo, nesunkiai galėjau tą randelį surasti. Ir tikėtina, kad jei vyras tikrai tvirkino mergaitę, mergaitė turėjo tą vyndėmę matyti. 2010 metų gegužės gale nuvykau į Garliavą, į Klonio gatvę, kur sutikau moterį, renkančią parašus – ji prisistatė esanti Venckienės pusseserė. Pasakiau, kad turiu svarbios informacijos ir galiu duoti tyrimui parodymus, jei mergaitės D. K. globėjai Venckienei tai atrodys reikalinga. Venckienė, mano nuomone, kaip patyrusi teisėja, galėjo suvokti visą informacijos svarbą. Tačiau su manimi tuomet niekas nesusisiekė. 2012 m. gegužės mėnesį, tą pačią dieną, kai Stankūnaitei Garliavoje buvo perduota jos duktė D. K., man paskambino moteris, prisistačiusi žurnaliste Janutiene, ir paklausė, ar žinau, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje. Atsakiau, kad nežinau, nes buvau ką tik baigusi operaciją (daug dirbu ir mažai laiko skiriu televizijai ir internetui). Janutienė sakė, kad vyndėmę mačiau aš ir ją matė mergaitė D. K., todėl ši informacija yra labai svarbi teisingumui ir paviešinimui ir paragino apie tai papasakoti jos laidoje. (…)

Neprofesionalus tyrimas

Kaltinimai Laimai Bloznelytei buvo iškelti po to, kai ji apklausoje iš nuotraukų nepažino nei mergaitės D. K., nei V. Naruševičienės (pagal L. Bloznelytės pasakojimą – vyresnės moters – L. Stankūnaitės nušautos sesers), nei A. Ūso penio, su galimai panaikinta vyndėme. Tačiau svarbiausia – prokuratūra nerado jokių įrodymų, kad mergaitės D. K. tvirkinimu anksčiau kaltintas A. Ūsas turėjo ant lyties vyndėmę – to nerasta jokioje A. Ūso medicininėje dokumentacijoje.

Tačiau po habilituotos biomedicinos mokslų daktarės L. Bloznelytės atsakymų visas prokuratūros tyrimas ir kaltinimai pasirodė kaip itin neprofesionalus darbas. Spręskite patys.

„Iki dabar manau, kad tada pas mane buvo Ūsas ir Stankūnaitė, – teisme tvirtino L. Bloznelytė. – Mąsčiau, kodėl neatpažinau moters ir mergaitės iš nuotraukų. Manau, jog viena iš priežasčių – praėjęs gana ilgas laikas – penkeri metai. Vaikai auga, suaugę sensta, keičiasi, plaukus kerpa, augina ir dažo. Man rodytos nuotraukos buvo šventinės – su šukuosenomis, pas mane atėję žmonės buvo apsirengę paprastai, mergaitė buvo su treningu. Skyrėsi ir man rodytos Naruševičienės plaukų spalva. O dėl vyndėmės – po jos šalinimo operacijos tik geras specialistas gali pastebėti šviesų randelį, paliktą ant kūno. Nežinau, ar tokį randelį galima atpažinti ant lavono, kai yra lavondėmės. Abejoju, ar į šį klausimą išvis galėtų kas nors atsakyti. Ar išvis įmanoma tokį itin nežymų randelį pamatyti lavono nuotraukoje?

Tai, kad Ūso medicininėje dokumentacijoje nebuvo įrašų, jog jis turėjo vyndėmę, yra natūralu: tai ten tokių įrašų ir neturėtų būti. Vyndėmė yra ne liga, tai nėra anomalija. Jei patikrintume visų, turinčių vyndėmes, medicinines korteles, manau, kad tokių įrašų nerastume – tai nėra įrašoma. Manau, kad tokio įrašo nerastumėte ir M. Gorbačiovo medicininėje kortelėje“ (paskutinis Sovietų Sąjungos prezidentas turi labai aiškią vyndėmę ant kaktos – red.).

„Ar, jūs, kaip gydytoja, turite teisę viešai kalbėti, teikti informaciją apie pas jus apsilankiusius pacientus, apie jų ligas?“, – teisme klausė prokurorė, lyg sufleruodama, jog gydytojas pagal profesinę etiką turėtų slėpti net nusikaltimus, tarkim, šautines žaizdas ar įgimtus nusikaltėlio požymius.

L. Bloznelytė: „Jie nebuvo mano pacientai. Vyndėmė nėra liga, aš jų negydžiau. Manau, kad ir kuo tu dirbtum, moralė, Dešimt Dievo įsakymų yra svarbiausia. Mano sąžinė mane graužtų, jei tai būčiau nutylėjusi. Dirbdama Anglijoje, aš pasirašiau, kad privalau pranešti apie visas su teisingumu susijusias situacijas.“

Pavojingi žmonės

Neįsivaizduoju, už ką šioje byloje būtų galima nuteisti profesorę ir poetę, septynių vaikų mamą Laimą Bloznelytę. Nebent už sąžinės balsą, žmoniškumą, rizikingą norą padėti kitam. Nesijuokite – Garliavos byloje už tai jau yra nuteisti ir vis dar teisiami dešimtys garbingų Lietuvos piliečių. Jie valstybiniu lygiu yra padaryti nusikaltėliais, o jų žmoniškumas yra įvertinamas taip, kaip ir okupacijos metu sąžinės bylose: tai viešos tvarkos pažeidimu, tai nepaklusimu pareigūnui, tai melagingais parodymais. O iš tiesų šie žmonės persekiojami už tai, jog „teisinėje valstybėje“ (šiuo terminu teisinė ir politinė valdžia mėgsta prisidengti, kai primeta savas taisykles) įstatymas būtų aukščiau už moralę. Ir tokie Laimos Bloznelytės (bei visų „patvorinių“ – valstybės smurto liudininkų) samprotavimai, jog „kada moralės nelieka, teisė ir tiesa mažai ką beturi bendro“, arba – „man aukščiausias yra ne šis, o Dievo teismas“, yra labai pavojingi. Žymiai pavojingesni už baisius kriminalinius nusikaltimus. Todėl teisėsauga ir skiria tiek daug laiko ir energijos persekiodama šiuos inteligentus ar vaikus, ant grindinio kreidute rašančius žodį „TIE-SOS!“. „Teisinėje valstybėje įstatymas lygus visiems!“

Ir dar „teisinei valstybei“ labai pavojingas pats Laimos Bloznelytės-Plėšnienės liudijimas. Nes jis iš esmės paneigia jau visą ištirtą Garliavos bylą, kur teisėsauga, neturėdama jokių tiesioginių įrodymų, įrodė – jokios pedofilijos nebuvo, ji sugalvota! Tad, šiukštu, negalima leisti, kad ši versija būtų atmesta, nes tai iš esmės supurtytų visą Lietuvos valstybę: nuo jos garsiųjų vaikų psichiatrų iki prokurorų, teisėjų, saugumo tarnybos, policijos, aukščiausių politikų iki žymiųjų žurnalistų. Todėl jei net L. Bloznelytė ir būtų išteisinta, niekas jos liudijimo daugiau nebesiims tirti.

„Anomalijos atlieka savo vaidmenį tuomet, kai jų susikaupia tiek, kad nebekreipti į jas dėmesio arba atmesti tampa nebeįmanoma. Tuomet kyla krizė. O po krizės įvyksta paradigmos pokytis ir visi ima į pasaulį žvelgti kitaip.“ (Michaelas Brooksas)

______________

Draugas*

Dar neišeikime, dar pastovėkime,
Juk neužmigsim, tikrai neužmigsime.
Šitokį vakarą, šitokį lietų
Kaipgi paliksim, kam gi paliksime?

Reikia draugą turėti,
Būtinai reik turėti
Nors vienintelį draugą,
Kad galėtum tikėti,
Kad galėtum mylėti,
Kad galėtum išsaugoti,
Kad galėtum ištarti:
– Tu man vis dėlto draugas.

Tu neišdrįsi manęs palydėti,
Aš neišdrįsiu tavęs paprašyti.
Dar neišeikime, dar pastovėkime,
Kol nenustos taip beprotiškai lyti.

Lašas po lašo tą lietų surinksime,
Veidus nuprausim tame lietuje.
Niekas nekaltins, jei išsiskirsime,
Niekas nekaltins, jei liksim drauge.

Akys tik žiba, lūpos nebylios,
Jos vis kartoja – aš tave myliu
Švelniai priglunda prie mano lūpų
Ir pabučiuoja kart paskutinį.
/Laima Bloznelytė, 11 m./

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
52 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Gerbėjas

Šis eilėraštis apie viską pasako.

123

Cia jokia jau nebe valstybe, nebe respublika, o kazkokia ANARCHIJA.

Bryzas

Štai kaip Stankūnas teisme uždavinėjo klausimus profesorei:
Stankūnas: Jūs gi padarėte nusikaltimą prieš Lietuvą, nusikaltimą prieš pasaulį…
Teisėja D. Mickevičienė nutraukia: spręsti apie nusikaltimus yra teismo darbas.
Stankūnas: Tai sakykit iš kur kitur Janutienė sužinojo, jei jūs VIENINTELĖ, VIENINTELĖ matėte tą dėmę?
Profesorė: Nežinau, ar aš vienintelė, gal koks kitas gydytojas matė…
Stankūnas: Jei jūs tokia morali, tai kodėl kreipėtės į Venckienę, nors ji nevykdo teismo sprendimo, yra bloga teisėja. Ar norėjote tokiu būdu į Seimą prasibrauti?
Profesorė: Niekada net nepagalvojau eiti į politiką, nebuvau nei spaliukė, nei pionierė, nei komjaunuolė…

Siaubas

Girtuoklis nė klausimo suformuluoti nemoka. Už teismą galingesnis pasijuto.

Kosmaras

Kas darosi lietuvoj.Ir kaip galima gyventi kai melas neteisybe aplink.Kaip neistirta ped byla nes mano nuomone kad neistirta nes nei mergaite nepasisake teisme kur turetu butu svarbiausia,nei teismui nekilo klausimu kaip taip stairs praturtejo stankunaite ir butent tuo metu kaip susipazino su usu .Ko gerb daktarei reiketu prigalvoti?Isivaizduoju koki soka gavo nuo tokiu apsilankeliu.zodziu teisia ne tuos kuriuos turetu teisti ir nemanau kad situacija keisis na nebent parengtu ekstradicojos byla galbut pradetu kas nors aisket del tos ped bylos.

Lietuva teismine valstybe,vienareiksmiskai

Paulausko susikurta prokuratura Lietuvoje dirba is peties taip pat kaip „tie”kurie veze Lietuvius i sibira! Dabartine prokuratura zlugdo,gniuzdi ,net ir nuzudo zmones su padirbtais kaltinimais! Stai taip! Kas darosi aisku kas ir per ka uzgrobe Lietuvos valstybe!

Lietuva Stankousine respublika!

Nes Stankousiniai zino visu bylu pabaigas,visu padarytus nusikaltimus ir kalba visi vienodai kaip ismokta eilerasti.Stankousine respublika su egzotinio debilo herbu!!!

Tikrai

Lietuva-Stankousinas su egzotinio debilo herbu!!!!!!!

Tai gal???

Prokuratura ir is Bloznelytes padarys pedofile jog tvirkino pati mergaite?Jeigu egzotinis debilas paliudys kad mate Bloznelyte tvirkinant mergaite ir viskas!Stankousinej respublikoj su egzitinio debilo herbu ka pasakys egzitinis debikas tai ir bus TIESA!!!

jei pati polikarpovna...

jei pati polikarpovna per melą tapo prezidente, tai komunistinė – pedofilinė sistema dar ilgai ilgai valdys ir engs lietuvius….

To Tikrai

Tikrai patys didziausi liudytojai tai visokie egzotiniai debilai ,zalimai ir pijoke.Zimbabves lygis zodziu.

Dievas per sv.dvasia

Saugo teisiuosius!Nieko nebijokite gerbiama mokslu daktare! O tie kurie dengia tikruosius nusikaltelius yra zmoniu prakeikti ir atiduoti Dievo teismui.Dvasinius dalykus joks zmogus negali sukontroliuoti.Kondratjeva Dievas jau nubaude dvasinem kanciom,nubaus ir kitus
O gerbiamai daktarei uz svaria sazine ir be baimes isdrysusiai pasakyti Tiesa linkime STIPRYBES ir Dievo palaimos!

cia nekas kitas

o parodomasis susidorojimas. Tas pats laukia B.Burgio. Idant kiti bijotu ir tyletu.

Juozapas

Labai stiprus D.Stanciko tekstas.
Reiškiu nuoširdžią pagarbą Autoriui.
Dėkui Redakcijai, kad čia patalpinote.

Jonas Liorančas, Tauragė

Daktarė Laima Bloznelytė – Plėšnienė yra nepaprasto kilnumo ŽMOGUS. Šiais laikais darosi retenybė sutikti tokį tvirtą ir garbingą ŽMOGŲ. Tokį įvertinimą duodu ne šiaip sau, o giliai suvokdamas šventus žodžius, kad MEDĮ PAŽĮSTAME IŠ JO VAISIŲ. Daktarės darbo, veiklos viso gyvenimo vaisiai – nuostabūs, pilni DIEVIŠKOS ŠVIESOS. Tos šviesos jokia tamsa negali užgesinti. Lietuva, susimąstyk…

iš interneto platybių,negaliu nepasidalinti

REPUTACIJOS GALIA. Šio garbingo žmogaus pasakojimas niekais verčia bet kokius teismų sprendimus dėl Ūso nekaltumo. Suprantama, profesorė Laima Bloznelytė bus nuteista. Objektyviai išsigimėlio dėmių įrodyti neįmanoma. Tačiau vien šios moters pasiryžimas pasakoti liudija visuomenės gyvybingumą.

Ačiū Juozapui

Juozapas kaip visada taikliai, laiku ir vietoj. Norėčiau Juozapai padėkoti už gražų komentarą, kuris man padėjo suvokti, koks stiprus D. Stanciko tekstas.
Kadangi Juozapas jau redakcijai padėkojo, tad aš nesikartosiu.

pagarba

Garbingai Daktarei , Lietuvos Dukrai , mes lenkiame galvas

Būtina

Blozną Plėšikienę pasodinti už grotų.

Labai laukiau

šitokio detalaus straipsnio, būtent tiesos.lt portale. Kuznecovaitė, kad ir kaip vartėsi, stengėsi suniekinti Profesorę, bet iš jos rašliavos supratau, kad tiesa iš dumblino, smirdančio dugno iškilo į paviršių. Ir visi dėmėti stankoūsiai liko be žado su išsižiojusiomis srėbtuvėmis.
O ką liūdija ši išraiški Gerbiamos Profesorės Bloznelytės nuotrauka straipsnio pradžioje, padaryta po teismo? Pagal mane: Pasakiau tiesą, padariau gerą darbą iškrypėlių nuskriaustam vaikui D.K, o tuo pačiu ir Tėvynei Lietuvai, nors tai nebuvo lengva. Jaučiuosi pakylėta, atėjus laikui, eisiu rami prieš aukščiausiąjį Dievo teismą.

Nepersistenkit

Negaliu patikėti savo akimis, net ir šaipantis iš Juozapo, galima tiek pliusiukų surinkti. Unikalus portalas – tiesiog šaunu.

senele

Stiprybes profesorei, … o mes…gaila, kad taip nusiritom ir negi niekas nebepasikeis??? Gyvenam kaip Šiaures Korejoje…

VaidasVDS

Tiesa ir teisė ne visada žengia koja kojon. Kartais teisės pagalba bandoma ginti neteisius ar nuteisti nekaltus. O tai jau labai didelė nuodėmė ir, manau, tokia nuodėmė neša dvasinę mirtį.
Ir kiek mažai žmonių atsilaiko prieš tokius išbandymus – rinktis tiesą, nepaisant savo asmeninės gerovės ar net tikėjimo. Ir labai, labai liūdna, kad tokių žmonių vis dar labai nedaug.
Ačiū, autoriui.

vienareiksmiskai

sitas straipsnis turetu buti didziausiuose ziniasklaidos portaluose. Bet sistema to niekada neleis.
Aciu Jums, Daktare, uz Tiesa ir Drasa.

Rusijos agentas

Rašykit gerb. V. V. Putinui. Prašykit kad atsiųstų žaliuosius žmogeliukus. Tik jie jus išgelbės iš pedofilų klano valdžios.

tokia Lietuvos tikrovė

Lietuvą užvaldė paviršutiniški šarikovų mentaliteto treninginiai kolūkiečiai ir protingi,labai pragmatiški bei veiklūs didžiosios Rytų kaimynės agentai,kurie ir vadovauja tiems,išeiginius treningus į kostiumus iškeitusiems,”proeuropietiškiems pliuralistams” ir „kairiesiems pragmatikams”.Dėl to ir turime visa tai ką turime.
Bet Vokietijos pokyčiai santykiuose su Rusija netrukus tuos nepakeičiamus vietinio masto karaliukus ir jų tarnus pavers eiliniais teisiamais bedarbiais arba net kapinių sklypelių dirvožemio gyventojais,išskyrus tuos,kuriuos dėl žinojimo verta palikti beveik neliečiamais.Tas veiksmas jau prasidėjo,svarbieji rikiai šachmatų lentoje tapo nebereikalingais.Yra vilties,kad net Grybauskaitė iki kadencijos pabaigos spės juos nukirsti.Taip,iki kadencijos pabaigos geriausiu atveju,nes tie procesai greitai nevyksta.Tose sferose nebūna gerai ir dar geriau,arba teisingiau ir padoriau.Būna viskas visiškai atvirkščiai.Svarbiausia,kad būtų atstatytas teisingumas nukentėjusiųjų atžvilgiu,valstybė pripažintų jos vardu įvykdytą virtinę nusikaltimų.

po nepriklausomybes

Lietuva uzgrobe nusikalteliai is Lietuvos padare Stankousine Respublika su egzotinio debilo herbu!Aciu ne tik gerb.mokslu daktarei,bet ir visiems kurie myli Tiesa,myli Dieva ir labai myli Lietuva!Lietuva uzgrobe Stankousiniai Lietuvos ir jos pilieciu NEKENCIA!Ta visi matome,girdime KASDIEN.Kaip nieksiskai buvo nuzudytas Pociunas ,D.Kedys.Kaip nieksiskai buvo uzpulti ,isniekinti ir pazeminti Venckienes tevai.Stankousiniams nera nieko svento!Bet Dievas yra sventas!Ir Dievas teisiuosius gelbsti o nieksams atseikeja pagal nuopelna.JUS gerb.daktare uz morale,svaria sazine palaiko pats Dievas o visa Tauta jumis didziuojasi.Drasi LIETUVE nepabijojo inirsusiu stankousiniu ir Dievo akivaizdoje pasake TIESA.ACIU JUMS!!!!!

buvo

laikas,kai skaitydavau ,Bernardinus”.Stancikas ,,gerai” save atskleidė per pedofilijos bylą.Akivaizdžiai parodė,kad dirba nusikaltėliams.Iš dalies ši byla gerai tuo,kad atsiskleidė tikrieji kai kurių veikėjų veidai.stancikas su stancikiene,landsbergis,gylys,vasiliauskas ir visa eilė kitų violetinių niekada savęs nebergalės reabilituoti,nes jie einaper apšmeižtų žmonių ašaras.blozna plėšikienė taip pat susiteršė savo vardą ir savo vaikams uždėjo gėdos skraistę.Ir nebeišbalins jos biografijos jokie stancikai,nebepadės garbinga šeimos istorija.

Kokia  nuostabi Bloznelytė

Kokia aura.
Ji šventoji.
Yra iš ko pasisemti stiprybės ir drąsos.

venckienė

irgi šventoji,ar ne?Visų jų auros tiesiog švyti.Mėgstat juodą paversti baltu.Čia jūsų fenomenas.

Ot likimas

Prosenelius šaudė caras,tėvus teisė KGBistai,o dukrelę-prisipažinę išverstaskūriai.

Atpildas arti

Grinovičiūtė pakišo Bloznelytę,išsižadėjo,apsimetė durnele ir…gavo vėžį iš Dievo kaip Atpildą.Visiems siūlau atsikabinti nuo Žmonių iš didžiosios raidės.

Ačiū Bloznelytei

Tokie Žmonės sustipriną tikėjimą.
Ji kalba Kristaus lūpomis.
Ji vardan Tiesos pasirinko erškėčiais nuklotą taką,bet vedantį į Tiesą.

Verdiktas

Plėšnienė yra dvasios MILŽINŲ giminės genų nešiotoja.Nė vienas dvasinis liliputas to daryti neišdrįstų.
Ačiū,Lietuvos dukra.

Jooo

Stanikūnas pagalvojo,kad eina PROKURORO pareigas.Dar biški,ir būtų pareikalavęs prikalti Bloznelytę prie kryžiaus,o Barabą paleisti.
Palaukime.
Procesas dar nebaigtas.
Gal taip ir bus?

Labai gera foto

„ATLIKTA”.

to jooo

Gerai tu čia žnes skirstai.Kaip iš Jehovos ar kitų sektų..Kam pats ar pati priklausai-spėju-MILŽINAMS.Ale sugebėk taip pakalbėti.Stebiuosi tokia,,išmintim”.

sukurkit

daugiau eilėraštukų apie savo šventuosius.Jums labai toj srity sekasi.Galėsit ir knygutę išleisti.

to jooo 9:47

Bet kiek tiems stankunams bus leista siauteti?

norėtum,

jūs siautėti,bet nesigauna,tai visus pedofilais vadinate.Stankūnai ir Ūsai dar ilgai ieškos teisybės-kol violetiniai su savo vedle šventąja neringute bus nuteisti pagal bausmės dydį.Dabar tik bausmių imitacija.Čia tik pradžia.Ruoškitės ginti savo šventuosius.

REIKIA

padėkoti gerb. Stancikui už puikų straipsnį, atskleidusį Moters-Motinos-Mokslininkės -Žmogaus gyvenimą ir charakterį.Kol yra tokių Žmonių – turime kuo sekti ir į ką lygiuotis.Ačiū,kad esate ir būsite..Mes su Jumis….

Liepa

Kodėl toks nežmoniškas valdiškų institucijų spaudimas Gydytojai? Todėl,kad būtent tokie žmonės yra pavyzdys likusiems//.Valdininkai paprastai nemėgsta tikrų autoritetų,nes priima juos kaip gyvą priekaištą savo bevertybinei veiklai ir chaotiškam gyvenimo būdui.//

Ačiū straipsnio autoriui.//

Skaitau komentarus

Ir dziaugiasi sirdis.Visdelto geru ir teisingu zmoniu Lietuvoje yra daugiau.Tik…jie nelenda i tv.ekranus ir viesai nesireklamuoja.O ta saujele Stankusiniu viesai skleidzianti mela manau isbles! Tik…nesuprantu vieno? Kodel? Prokuratura,teismai ir Seimas gina ne padoriaja Tautos dali o stankusinius??? Gal jiems Dievas prota ateme???

Idomu???

Kokia partija bandys prisivilioti gerb.profesore del ivaizdzio pakelimo??? Jeigu gerb.daktare atsisakys prokuratura jai sukurs 39 kaltinimus.O jeigu sutiks isteisins!!! Laukuam…laukiam…rezisuros tesinio!Ir suprasim ar gerb.Venckiene viska surezisavo ar rezisierius surezisavo jai 39 bylas ir surezysuos gerb.daktarei scenariju.Rezisieriui nera nieko svento ir jis neatsizvelgs i garbinga daktares padeti.

tiesiog

skaitai ir netiki, kiek šviesos šioje Moteryje. Nežinau, kaip galima išsakyti jai savo padėką… Gal tik pasimelsti už Ją, visus Jai brangius žmones, šeimą, paprašyti, kad Dievas saugotų, teiktų gausių malonių ir jėgų.

Aš čia gyva

leškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas: — Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva? Ar plaka dar skausme širdis sukepus, ar tu gyva, ar negyva? Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą: — Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva? Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą, atsakė man: — Aš čia — gyva. Aš čia — gyva, — po kojų tarė žemė, aš čia — gyva — sūnau, ar nematai? Aš čia — gyva, — palinkę ir sutemę atsiliepė dangaus skliautai. Aš čia — gyva, — Dubysa subangavo, aš čia — gyva, — jai pritarė krantuos, aš čia — gyva, — kaip aidas sudejavo daina pagojuose aukštuos. Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę: — Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva? Tik balsas tas… Skaityti daugiau »

Aausra

Melskime Dieva , kad JIE paliktu ramybéje gerbiama gydytoja, nieko daugiau megalime. ..

>Ausra

Kad geriau malda padėtu,nunešk 10 eurų kunigėliui,tada tai tikrai tiesa triumfuos.

Malda isklauso Dievas

O ne kunigelis!Uz ka jam tie pinigeliai?Gal kaip Judui?

SKAITYTOJA

BAISU, KAS DAROSI LIETUVOJE. PAGARBA GYDYTOJAI, JEI BŪTŲ DAUGIAU TOKIŲ ŽMONIŲ, NEBŪTUMEM NUSIRITĘ TAIP ŽEMAI. ŽMONES, KĄ MES TURIME DARYTI DABAR? JUK REIKIA KAŽKĄ DARYTI, NES JAU NEĮMANOMA TAIP GYVENTI. MES PRIVALOME KAŽKĄ DARYTI, KIEKVIENAS.

52
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top