Dalius Stancikas. Darius Kuolys: buvę VSD ir Prokuratūros vadovai turės duoti parodymus ne vienoje byloje

Bernardinai.lt

Lietuvoje teisingumo (teisėsaugos) srityje nutiko keletas reikšmingų dalykų, kurie lyg eiliniai įvykiai praplaukė didžiojoje žiniasklaidoje: naujojo VSD vadovo teikimu Prezidentė atleido liūdnai pagarsėjusį VSD direktoriaus pavaduotoją (laikytą faktiniu vadovu) Romualdą Vaišnorą, Seimas nepatvirtino Prezidentės teiktos kandidatūros į generalinius prokurorus, vis aktyvėjantis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis bando poligrafą įteisinti kaip sąžiningumo atskaitos matą.

Kas vyksta politikos ir teisėsaugos užkulisiuose – apie tai kalbamės su buvusiu Pilietinės visuomenės instituto direktoriumi, žinomu žmogaus teisių gynėju, „Lietuvos sąrašo“ pirmininku Dariumi Kuoliu.

Jūs ne vienerius metus buvote bene nuosekliausias VSD direktoriaus pavaduotojo R. Vaišnoro kritikas, dėl neskaidrios veiklos jau seniai raginęs jį atsistatydinti. Gal galėtumėte priminti, dėl ko R. Vaišnoras buvo įgijęs prieštaringą reputaciją ir pasvarstyti, kas nutiko, kad Prezidentė, taip atkakliai gynusi R. Vaišnorą, staiga pakeitė savo nuomonę? Ar toks pasikeitimas reiškia, jog teisingumo srityje galime tikėtis radikalių permainų?

Kol kas dar sunku daryti platesnes išvadas, nes neaišku, kokį tolesnį likimą ponui R. Vaišnorui yra numačiusi Respublikos Prezidentė ir jo globėjai.

Galim prisiminti 2013 metais skambėjusius Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Vitalijaus Gailiaus reikalavimus dėl Romualdo Vaišnoro veiksmų pradėti ikiteisminį tyrimą: „Lietuvoje veikia buvusių ir esamų saugumiečių gauja. Niekieno nekontroliuojama ir labai pavojinga gauja“. V. Gailius tuomet žiniasklaidai kalbėjo, jog ši nusikalstama gauja yra susijusi su nešvariais pinigais, užsiima aukščiausio lygio politine korupcija, klaidina ir dezinformuoja valstybės vadovus. V. Gailius sakė, kad buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Vytautas Giržadas užkliudė nelegalius saugumiečių pinigus ir kad dėl to prieš juos, FNTT vadovus, prasidėjo saugumiečių ir prokuratūros susidorojimo kampanija, kurią palaikė pati Respublikos Prezidentė.

Teismai įrodė, kad puolimas prieš FNTT vadovus tikrai buvo neteisėtas, prasilenkiantis su Respublikos įstatymais ir teisingumo sąvoka. Susidorojimas su jais prasidėjo nuo tarnybinio pranešimo, kurį 2011 m. rudenį surašė VSD direktoriaus pavaduotojas Romualdas Vaišnoras prieš FNTT direktoriaus pavaduotoją majorą Vytautą Giržadą. Dabartinis Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V. Gailius šį pranešimą yra pavadinęs klastote, o tai reiškia, kad vienas iš Valstybės saugumo departamento vadovų, skirtas pačios Prezidentės, užsiėmė antivalstybine, antikonstitucine veikla: falsifikavo pažymas, melavo ir šmeižė kitus valstybei dirbančius pareigūnus. Tuomet R. Vaišnorui nepaneigus šių viešų kaltinimų kartu su kitais piliečiais raginau jį garbingai atsistatydinti. Deja R. Vaišnoras neatsistatydino, o Respublikos Prezidentė taip pat delsė – nuo 2011 metų ji globojo Romualdą Vaišnorą, užsiimantį nusikalstama veikla.

Dar vienas svarbus dalykas – R. Vaišnoras, labai aukštas valstybės saugumo departamento pareigūnas, turėjo ypatingą Rusijos slaptųjų tarnybų – Federalinės saugumo tarnybos (FST) pasitikėjimą. Būtent R. Vaišnorui Rusijos FST kontradmirolas Didik‘as asmeniniu raštu yra dėkojęs už duomenis, kuriuos Lietuvos VSD suteikė Rusijos saugumui. Tam Rusijos saugumui, kuris užsiima nusikalstama veikla, mūsų VSD įskundė Lietuvos pilietę Eglę Kusaitę ir čečėnų kilmės Rusijos piliečius. Šie Rusijos piliečiai po to buvo kankinami, teisiami ir kalinami. Visa tai yra Lietuvos VSD ir asmeniškai R. Vaišnoro nuopelnai.

Taip pat yra žinoma, kad Romualdas Vaišnoras stovėjo už visų neteisėtų pasiklausymų: politikų, žurnalistų, kitų viešų žmonių. Buvusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė dėjo pastangų bandydama išsiaiškinti šią neteisėtą VSD veiklą, kuriai talkino ir prokurorai bei aukšti teisėjai, tačiau nei jai, nei Seimui nepavyko, o netrukus ir pati Seimo pirmininkė pripažino, kad klausomasi jos bei jos šeimos telefoninių pokalbių. R. Vaišnoras yra atsakingas už tą neteisėtą VSD veiklą ir už tą karą, kurį slaptosios tarnybos kariavo prieš savo visuomenę. Deja, Lietuvos specialiosios tarnybos perėmė nemažai sovietų saugumo bruožų ir savo visuomenę kontroliuoja, su ja kovoja kaip su svetima, ir R. Vaišnoras vienaip ar kitaip šiai kovai dirigavo. Kaip V. Galius yra pastebėjęs, R. Vaišnoras buvo „ypatingų įgaliojimų gaujos“ narys.

Šiuo požiūriu vien R. Vaišnoro atleidimas mums nesuteikia pagrindo būti dideliems optimistams. Dabartinis VSD vadovas Darius Jauniškis, kol kas atrodantis kaip principingas, valstybės kūrimo, gynimo patirties turintis pareigūnas, turėtų atsakyti į tuos klausimus ir kaltinimus, kuriuos yra pareiškęs Seimo Antikorupcijos pirmininkas generolas V. Gailius. Suprantu, kad slaptoji tarnyba turi tam tikras savo taisykles, vis dėlto Valstybės saugumo departamentas neatgaus pasitikėjimo, jei neištirs ir nepaaiškins žmonėms, kodėl R. Vaišnoras taip ilgai dirbo VSD veikdamas prieš savo visuomenę, prieš laisvus Lietuvos piliečius.

Gal tuomet ir paaiškėtų, kas iš tiesų „Lietuvos rytui“ atskleidė slaptą teisėsaugos operaciją prieš pagrindinį „Lietuvos ryto“ akcininką – „Snoro“ banką, nes jau ketveri metai praėjo nuo to nusikaltimo, tačiau kaltininkų taip ir nerasta. Tačiau ar Jūs tikite, kad šie ar kiti nusikaltimai gali būti atskleisti, jei niekas nepasikeitė generalinėje prokuratūroje, kuri iki šiol su VSD dirbo kaip vieningas kumštis? Juk ankstesnės kadencijos Seimo Antikorupcijos tyrimas parodė, kad dabar generalinei prokuratūrai vadovaujantis Darius Raulušaitis turėjo rimčiausią motyvą atskleisti ruošiamą „Snoro“ banko likvidavimą: jo žmonos dėdė yra vienas iš „Lietuvos ryto“ akcininkų ir vadovų. Tačiau Seimas praėjusią savaitę nepatvirtino Prezidentės siūlomo kandidato į generalinius prokurorus, nes, kaip užkulisiuose kalbėjo Seimo nariai, jis bus toks pat kišeninis Prezidentės prokuroras, kaip ir buvęs Darius Valys. Taigi turim tokią politinę abrakadabrą: Seimas, labai kritikavęs prokuratūros vadovybės reformą, neskuba tvirtinti naujo jos vadovo, generalinei prokuratūrai laikinai tebevadovauja D. Raulušaitis, o Prezidentė, iki šiol mūru stojusi už buvusius prokuratūros vadovus, nuolat gyrusi jų darbą ir savo metiniame pranešime teigusi, jog jau pasiektas esminis lūžis teisėsaugoje, elgiasi priešingai: skuba keisti prokuratūros vadovus ir kritikuoja Seimą, kad šis, nepatvirtinęs jos kandidato, neva nenori stiprios prokuratūros. Kaip tai galėtumėte paaiškinti?

Toks VSD ar prokuratūros vadovų keitimas primena prastą sovietinę taktiką, kai savo darbą atlikę pareigūnai yra nušalinami, bet visuomenei nepateikiama informacija, kodėl tai įvyko. Sovietmečiu politbiuras, generalinis kompartijos sekretorius keisdavo represinių struktūrų vadovus taip nuleisdami susikaupusį garą, nuleisdami visuomenės įsiūtį, tačiau taip ir nenurodydami visuomenei tikrųjų tų keitimo priežasčių. Dabar keičiamas generalinis prokuroras Darius Valys buvo Prezidentės pasirinktas kandidatas, penkerius metus Prezidentės globotas pareigūnas, globotas net ir po to, kai perėjoje partrenkė moterį, dėl ko koks nors kitas valstybės tarnautojas būtų seniai atstatydintas.

Taigi Darius Valys ir Darius Raulušaitis yra Prezidentės pasirinkta komanda, didžia dalimi atsakinga už teisėtvarkos situaciją Lietuvoje, už tai, kad nemaža dalis skandalingų bylų taip ir neištirta. Ir viena iš jų yra slaptos informacijos apie „Snoro“ banką nutekinimo byla. Noriu priminti, kad tuo metu, kai tuo nutekinimu buvo kaltinamas Vytautas Giržadas, pati Respublikos Prezidentė kalbėjo apie pasikėsinimą į valstybę, apie valstybei padarytą milžinišką, milijoninę žalą, apie valstybės išdavystę ir reikalavo kuo skubiau ištirti šį valstybinės svarbos nusikaltimą. Betiriant paaiškėjo, kad galimai savo paties bylą (informacijos apie „Snorą“ nutekinimą) tiria generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis. Dar anos kadencijos Antikorupcijos komisija, vadovaujama Ligito Kernagio, nustatė liūdnus dalykus: kad ir generalinis prokuroras, ir jo pavaduotojas vengia sakyti tiesą, veidmainiauja, kad D. Raulušaitis nedeklaravo savo interesų su „Lietuvos rytu“. Tačiau Respublikos Prezidentė ir toliau gynė šiuos pareigūnus ir sakėsi esą patenkinta jų vykdoma prokuratūros reforma.

Įdomus dalykas: Respublikos Prezidentės teikiamas kandidatas į naujus generalinius prokurorus, Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, prisistatydamas viešumoje, labai radikaliai kritikavo prokuratūros darbą. Tą prokuratūros darbą, kurį taip ilgai gynė ir gyrė Respublikos Prezidentė ir už kurį buvo atsakinga jos skirta komanda. Tai man primena manipuliavimo visuomene triuką: N. Meilutis, kritikuodamas prokuratūrą, į jos vadovus kandidatavo kaip vieno asmens – Prezidentės – patikėtinis, išsamiau, detaliau nepristatytas nei Seimui, nei visuomenei. Todėl po daugelio metų Seimo parodytas tam tikras politinis stuburas (atmetant Prezidentės kandidatą) vertas dėmesio. Prisiminkime, kad pati Prezidentė, Konstitucinio Teismo padedama, visai neseniai buvo atėmusi iš Seimo prokuratūros priežiūros funkciją. Kaip žuvus VSD pulkininkui Vytautui Pociūnui Konstitucinis Teismas, mano supratimu, pažeisdamas Konstituciją, apribojo Seimo galias kontroliuoti slaptąsias tarnybas, VSD vadovybę, taip neseniai Konstitucinis Teismas buvo vėl mestas prieš parlamentą ginant generalinės prokuratūros vadovus D. Valį ir D. Raulušaitį ir ištraukiant generalinę prokuratūrą iš parlamentinės kontrolės lauko. Tai taip pat yra antikonstitucinis veiksmas, kurį pavyko pasiekti Prezidentei kartu su Konstituciniu Teismu. Kandidato į generalinius prokurorus atmetimas – tai labai pažeminto Seimo bandymas sukaupti savigarbos likučius.

O gal toks staigus Prezidentės nuomonės pasikeitimas tiek dėl VSD, tiek dėl generalinės prokuratūros vadovybių remiasi labai paprastu, asmeniniu motyvu: Prezidentei tiesiog nepatiko VSD ir prokuratūros veiksmai, kai paaiškėjo, jog jos patarėja D. Ulbinaitė, greičiausiai pačios Prezidentės nurodymu, atskleidė valstybės paslaptį, taip siekiant Prezidentei naudos artėjančiuose rinkimuose?

Akivaizdu, kad ta istorija, pavadinta „Prezidentės skiepų istorija“, galėjo paveikti Prezidentės nuotaikas, simpatijas, bet matyčiau ir daugiau motyvų: mėginama pakeisti susikompromitavusius pareigūnus, kurių veikla visuomenei bado akis. Pats keitimas būtų sveikintinas veiksmas, jei tai nebūtų daroma pagal sovietines tradicijas – nepaaiškinama, kodėl jie keičiami, kai jų darbas visą laiką buvo giriamas, neskatinama ištirti tų pareigūnų veikų, dėl kurių piktinosi visuomenė ir kurios gali būti nusikalstamos. Manau, kad kada nors, kai Lietuva sieks tikro, ne parodomo teisingumo, kai mėgins savo gyvenimą grįsti Konstitucija, tiek buvę VSD, tiek generalinės prokuratūros vadovai turės duoti parodymus ne vienoje mįslingoje byloje.

Jūs tikite, kad pasikeitus VSD ir prokuratūros vadovybei bus išnagrinėtos jau užmirštos bylos dėl informacijos apie „Snoro“ banką atskleidimą, dėl FNTT vadovų šmeižimo, VSD pareigūnų nešvarių pinigų naudojimo (apie tai pirmasis prakalbo žuvęs ar nužudytas VSD pulkininkas Vytautas Pociūnas), neteisėto politikų ir žurnalistų sekimo, dėl keisto D. Kusaitės ir Gatajevų persekiojimo, kur mūsų pareigūnai kažkodėl taip draugiškai bendradarbiavo su priešiškomis Rusijos spec. tarnybomis, pagaliau bus atskleistos mįslingos Garliavos tragedijos aplinkybės?

Nemanau. Šių bylų tyrimas pajudės tik tuomet, kai keisis bendra politinė atmosfera, nes minimų struktūrų vadovai yra tik vykdytojai. Vykdytojų kaita savaime dar nieko nekeičia. Mūsų politikoje yra per daug susimazgiusių dalykų: parlamentinių partijų nesavarankiškumas (balsavimas dėl kandidato į generalinius prokurorus buvo tik išimtis) – jos per dažnai paklūsta specialiosioms tarnyboms ir Prezidento institucijai, teisėtvarka visiškai persmelkta slaptųjų tarnybų, per daug glaudūs teisėsaugininkų ryšiai su oficialaus verslo ar šešėliniu pasauliu. Slaptųjų tarnybų nebaudžiamumas, nekontroliavimas yra labai tvirkinantis veiksnys ir tai stipriai kenkia visai teisėsaugai. Teisinėje valstybėje negali likti neištirtų tokių mįslingų bylų, neatsakytų visuomenei klausimų apie tokį keistą svarbių pareigūnų elgesį ir jų santykius.

O kaip Jūs vertinate dar vieną Prezidentės paskirtą žmogų – naują vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį? Ne vienas mato jame kitokios teisėsaugos viltį? Kaip vertinate praeitos savaitės S. Skvernelio pareiškimą, jog žmonės, nepraėję poligrafo parodymų, nėra patikimi ir negali dirbti su slapta medžiaga? Skaitytojams priminkime, kad būtent taip S. Skvernelis bando nušalinti FNTT vadovą Kęstutį Jucevičių, atsisakiusį tikrintis poligrafu. Bet juk būtent tokiais pat motyvais remiantis buvo susidorota ir su ankstesniais FNTT vadovais – jau Jūsų minėtais V. Giržadu ir V. Gailiumi?

Vidaus reikalų ministras S. Skvernelis turi politiko bruožų – geba naudotis viešaisiais ryšiais ir gerai orientuojasi tarp galios struktūrų, žino, kurio galia stipresnė ir kurioje pusėje verta žaisti. Ne kiekvienas vidaus reikalų ministras tai sugebėjo. Kita vertus, kai kurios ministro iniciatyvos yra keistokos. Štai jo kova su FNTT vadovu Kęstučiu Jucevičiumi, kuriam nejaučiu jokių simpatijų dėl jo abejotinos laikysenos nušalinant buvusius FNTT vadovus. S. Skvernelis, bandydamas nušalinti K. Jucevičių ir iškeldamas poligrafą, kaip žmonių likimus tvarkančią mašiną, elgiasi lygiai taip pat kaip jo pirmtakas, buvęs vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis šalindamas V. Gailių ir V. Giržadą. Tiek dabartinis, tiek buvęs vidaus reikalų ministras nutyli labai svarbų dalyką: poligrafo duomenys labai priklauso nuo poligrafo operatoriaus, t.y. kokie klausimai yra užduodami, todėl poligrafu galima labai manipuliuoti.

Įteisindami poligrafo galybę iš esmės dar labiau sustiprinsime VSD galias visai valstybės tarnybai. Tokių anoniminių galių suteikimas slaptosioms tarnyboms yra grėsmė valstybei. Pasižiūrėkime, kaip buvo sudorotas Lietuvos kriminalinės policijos biuras po to, kai paaiškėjo, jog jo darbuotojai slapta tyrė galimai nusikalstamą VSD veiklą V. Pociūno žūties byloje. Kai ši informacija nutekėjo saugumo departamentui, prasidėjo susidorojimas su Kriminalinės policijos biuru. Policijoje beveik neliko patyrusių profesionalų. Anksčiau buvo tradicija policijos vadovu skirti žmogų su rimtų, kriminalinių bylų tyrimo patirtimi. Dabar policijai vadovauti imasi žmonės iš autoinspektorių – tokia yra ir dabartinio vidaus reikalų ministro karjera. Viešųjų ryšių, komunikacijos prasme šie žmonės yra patyrę, bet jų profesionalumas, jų savarankiškumas, gebėjimas žvelgti į procesus giliau, užkardinti mafijinius nusikaltimus yra gerokai menkesnis. Į šitas tendencijas policijoje turėtų atkreipti dėmesį ir politikai, ir visuomenė.


Darius Kuolys siūlo atsistatydinti VSD direktoriaus pavaduotojui Romualdui Vaišnorui, 2013 m. gegužė, Juozo Valiušaičio nuotr.


VSD švarinimo akcija, Juozo Valiušaičio nuotr.


VSD švarinimo akcija, Juozo Valiušaičio nuotr.


VSD švarinimo akcija, Juozo Valiušaičio nuotr.

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
36 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Visos neištirtos

bylos labai naudingos Rusijai,nes kelia nepasitikėjimą mūsų valstybe.

Labiau nei Rusijos

reikia bijoti JAV ir ES.

Jau ir vienas

žuvusių lakūnų patapo „girtu”…Na,komunistai ištikimi savo stiliui-a.a. Pociūnasa girtas,Kedys,Kusaitė…

Mus valdo gaujos

O mes tylime. Be Maidano niekas nesikeis valstybėje kol valdo gaujos.

rusiškos - komunistiškos vertybės valdo

melas, demagogija, stipresnio teisė, korupcija, vagystės – tai taip rusiška, komunistiška.
Nėra teisybės, tiesos, rūpesčio silpnesniu, meilės, sąžiningumo – krikščioniškų vertybių.

Pensininke

Del GP skyrimo dauguma seimunu susiprotejo, bet del Garliavos ivykiu 12 sek. filmo tai 80 sedinciu avinu banda.

ka cia s... malat?

Geriau isiaiskinkit kas Adamkyzmo laikais uzgrobe Lietuva???Po to uzgrobejai planavo,rezisavo,klaidino Prezidente,klastojo irodymus,bylas.Ir nereikia cia lia-lia-lia….jog visur kalta Prezidenre. Kakti tie kurie klastoja slaotas pazymas ir duomenys.Prezidente yra priversta tiketi jai pateikta infirmacija!!!

Ar ne tik?

prasidejo Kuolio stumimas i Prezidentus??As „geras”O Prezidente „bloga”ha-ha-ha…Neskubekite zavetis Kuolio drasa ir teisingumu.Garliavoje jis tik atliko jam skirta vaidmeni,kad zmones ji isimuntu kaip „gerieti”O tas gerietis manau tik dedasi gerieciu ir visa streles dabar suka link ,uzgrobejams neitinkancios Prezidentes.Zmones bukite budrus!Graziai kalbeti moka ir nieksai ir vagys ir melagiai ir net zmogzudziai.Ka Kuolis padare del Garliavos mergaites?ogi nieko!Jam svarbiau yra del Snoro apkaltinti Prezidente.As netikiu juom!!!!

Jonas

Gryna teisybė,tik ne visi išžiūri.Na, ir pagaliau kuo blogas butų Kuolys prezidenta.

perskaiciau

Ir supratau ,kaad visiska betvarke vyksta.

to ar ne tik

Kas ką be pletkų komentaruose girdėjo apie LS po savivaldos rinkimų? Jokios patikimos informacijos, jokios savianalizės nei savo pačios, nei politinių įvykių atžvilgiu. Viešojoj erdvėj tokio LS tarytum ir nėra. Fantomas, fikcija – ne daugiau. Kiek pamenu, kai LS pasirodė, tikslai buvo labai ambicingi, nutaikyti į visuomeninio veikimo suaktyvinimą. Nieko nematau, kad kas nors ta linkme būtų daroma.

Marijonas

Tik eilinį sykį įsitikinau kokia absurdiška ir chaotiška yra Lietuva ir Lietuvos valdžia. Užknisa ir nekenčiu.

Jonui

Ištrauka iš V.Radžvilo analitinės pažymos: „Ar opozicinė veikla yra tik žaidimas, nes ji virsta ištisa grynai simbolinių akcijų grandine? Ne vienerius metus stebint slogų ir, svarbiausia, nesikeičiantį opozicijos veiklos vaizdą lengvai pastebimas vis tas pats, monotoniškai besikartojantis šios veiklos ciklas. Sąstingio ir vegetavimo tarpsnį, kai vyksta retos ir bejėgiškos pasipriešinimo akcijos, prieš eilinius rinkimus keičia pagyvėjimo ir sukrutimo laikotarpis, kai prasideda karštligiška, tuščių vilčių varoma veikla, o po eilinės nesėkmės ir ją lydinčio nusivylimo grįžtama į pradinę apatijos ir imituojamo aktyvumo būklę. Tai tęsiasi jau kelinti metai, o jokio mėginimo valingai ištrūkti iš šios aklavietės nematyti. Ir tai stebina. Kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, tenka rėžti iš peties ir pasakyti: net daugelis gyvūnų sugeba prisitaikyti prie aplinkos ir prireikus… Skaityti daugiau »

ruta

Ka gali paskirti sovietinio represinio rezimo uoli funkcioniere ? Tikrai ne protingesni uz save , butinai iki nepadorumo lojalu jai , zinanti ka reikia kalbeti, kad kiltum karjeros laiptais , na ir mokanti isversti kaili pagal konjunktura.Ponas Gailius taipogi pasirode tik savo ir Girzado uztareju . Toks ispudis , kad jeigu ju Vaisnora nekabintu , tai viskas butu tvarkoje .
Raulusaitis elgesi izuliai ir cinskai , bet KAS jam tai leido ?

Juozapas---"velnio advokatams"

Tik nereikia čia lieti ašarų dėl „vargšelės” puolamos Matrioškos.
Labiau nei ji pati, Matrioškos niekas taip nediskredituos.
Iš esmės, straipsnyje išdėstytos kritiškos mintys yra pakankamai teisingos.
Būtų malonu, taipogi išgirsti p. D.K. atvirą ir nuoširdų pasakojimą apie LS vidaus reikalus. Juolab, kad netrukus įvyks partijos suvažiavimas.
Štai tuomet galėčiau kažkaip vertinti straipsnio autorių.
Be abejo, aklina partijos vidaus reikalų tyla, taip pat yra savotiškai stiprus signalas.
Aš tą signalą išgirdau.

tiesos.

Gal ir tiesa,,tamsiausia būna prieš ašrą”

taigi

Taigi nieko gero. Liūdna.

Letas Palmaitis Autoriams

Be abejo taip, turės. Tik deja, įtariu, kad ne vien buvę, bet ir esamieji, ir būsimieji. Jie visi duos parodymus Paskutiniajame Teisme.

hmm

Toks įspūdis, kad dauguma Tiesos.lt skaitytojų yra Grybauskaitės patarėjai, VSD ir VRM darbuotojai.

pensininkas > Jonui

Kiek pamenu, V. Radžvilo „analitinės pažymos” senas tarnybų triukas. Kai Sąjūdis 1990 laimėjo rinkimus, V. Radžvilas gi reikalavo, kad visi sąjūdiečiai su komunistais būtų opozicija Sąjūdžio AT tarybos nariams. Kai komunistams reikia ką nors sugriauti, siunčia V. Radžvilą.

Rm. Juozapui

Tam ir suvažiavimas, kad būtų atvirai ir nuoširdžiai papasakojama apie vidaus reikalus. Kam dar p. D.K. turi eiti išpažinties? P. Juozapui?

Vytautas Ju.

„Manau, kad kada nors, kai Lietuva sieks tikro, ne parodomo teisingumo, kai mėgins savo gyvenimą grįsti Konstitucija…“
Va čia ir baigėsi straipsnio skaitymas. Visos diktatūros turi savo gebelsus, ježovus, berijas ir vaišnorus, tikėtis ko nors kito, gali tik naivuolis.
Nemėgstu kartotis, bet dar kartą priminsiu, kad yra tokia „The Mushroom Management Philosophy“ ir tai nieko bendro su sovietija neturi. Prisiminkite ką prieš prezidento rinkimus mums kalbėjo kubilistanas, tada nereikės kaltinti pėstininkų.

Vilnietė

Labai norėčiau išgirsti (paskaityti) ką KONKRETAUS nuveikė p. Radžvilas, organizuodamas opoziciją arba kurdamas realų progresyvų judėjimą, kuris daug gero nuveiktų tėvynės labui. Labai norėčiu rasti nuorodą.

poligrafas

Skvernelio nuomonė apie poligrafo parodymus yra taikytina ir Stankūnaitei. Juk skaitėm, kad nuo jos melo poligrafas net šokinėjo. Bet kas iš to melo išaiškinimo.Juk pats ponas Skvernelis ramiai miegojo, kai 6val.ryto ,praėjusiai poligrafą,melagei buvo įteikta klykianti mergaitė.Kur šiandien mergaitė,ar ji gyva, ar sveika?

stasys

Be turinio visas tas D.Kuolio aš aš aš .. paskirti tiek laiko vienam valdininkui.. nustūmus į šoną pačia esme, tai tas pats kas sakyti kad aš čia kažką darau ir tai yra geriau nei nieko .Taip gal ir svarbios tos viešos akcijos prie VSD būstinės ..ir tikrai nieko blogo jei išplausite ten kokias grindis ..Bet turinys kam visa tai buvo skirta ir liks tik tuo turinių kuris nieko nelemia ..Nori pokyčiu turi imti keisti pačios politinės sistemos aplinka, pasiūlius visuomenei kai ką daugiau nei tik tai kas gražiai skambą ir atrodo ..O tai kad partijos reaguoja į pasikeitusius rinkėjo lūkesčius ir diskutuoti manau neverta ..užtenka tik prisiminti rinkimus į savivalda . Visuomenės lūkesčiai sudėti ne VSD rūmų mūro įtrūkimuose ar… Skaityti daugiau »

Antanas

Kaip matote iš nuotraukų „Lietuvos sąrašo” akcijų narių policija nespardo. Manau, kad kai kurios „labai atviros”, „visuomeniškos” dar „inteligentų” akcijos reikalinga kad nesikurtų principingos, patriotinės organizacijos. Yra skautai, ateitininkai per šventes vėliavai parodyti. D.Kuolys berods buvo vieno iš Prezidento patarėjų ir manau galėjo nuveikti be „sąrašo” Lietuvai daug ką naudingo?

Kiek Ramutė Bingelienė uždirbo Seime

„R.Bingelienė dirbo kelis mėnesius” – netiesa, dirbo beveik visus metus – buvo apie tai rašyta ir kalbėta viešai. “Negi puteikiams ir jų svitai vis mažai ir mažai ? Gal pradėkime jų pajamas skaičiuoti ?” – galima ir jų, bet baikime skaičiuoti Bingelienę, nes matau, kad protingieji kurmiai išbarstė savo skaitliukus. O nuorodos į Puteikio blogpostą tai arba Puteikis nurodo ketvirčio etato dydį, kai sako, kad 700, arba kaip dažnai jam būna, nusišneka, nes tas skaičius labai panašus į ketvirtadalį etato ant popieriaus. Kodėl taip tvirtai teigiu? O gi todėl, kad išmanau ir galiu pagrįsti viešomis nuorodomis bei viešu skaičiavimu: Tad pradedame: pirmiausia pažiūrime, kiek uždirba Seimo padėjėjai – pagal įstatymą ši informacija yra vieša: http://www3.lrs.lt/home/ivairus/atlyginimai/KanceliarijosVTDU.pdf Padėjėjai su aukštuoju universitetiniu –… Skaityti daugiau »

Ir Tu, Brutai?

Eina sau, ir Liudvikas Jakimavičius-Dočys nuo Alksnynų ir tas pas Puteikį seimo nario padėjėju dirba:
http://www.lrvalstybe.lt/naglis-puteikis-1004614/
Sodoma ir Gomora, pasaulio pabaiga.

Pripažinkime- dėl šito priekaišto V.Radžvilas yra

Pritariu V.Radžvilui ir parafrazuoju kažkurį komentatorių:
Kokių darbų turėtų imtis Lietuvos Sąrašas artimiausiais metais?
1. Rinkti aukas kreidelėms, kaspinėliams, žvakelėms, karpiams pirkti;
2. Pirkti daug kreidelių, kaspinėlių, karpių;
3. Rišti daug kaspinėlių prie rėžimo įstaigų;
4. Nešti daug karpių represinėms (teisėsaugos) įstaigoms;
5. Degioti Vilniaus ir kitų miestų aikštese žvakeles, visur paišyti Tie-SOS!;
6. Susikibus už rankų prie režimo įstaigų ir aikštėse skanduoti TIE-SOS;

Kolegos, gal jau užtenka veidmainiauti?

Kažkaip neteisingai gaunasi: jei vieni LS nariai priekaištauja kitiems tokiems patiems neva tie yra blogi, nes dirba ar dirbo pas N.Puteikį padėjėjais, todėl yra blogi, valdžios trokštantys, o tie kiti, kiti kurie neva nedirbo, yra geri, tyri, pasiaukojantys, nes neva dirba grynais savanoriais, todėl yra aukštesnės rasės nei tie, kurie nedirbo(a). Taip net Dočys pradėjo rašinėti savo komentaruose, tiesa, gal susigėdęs paprašė, kad ištrintų. Bet ir pats Dočys-Liudvikas ir Bingelienė pasirodo pas Puteikį dirbo ar tebedirba tais padėjėjais. Kreipiuosi į juos ir į tuos, kurie dirbo ar tebedirba tais padėjėjais: gal užtenka veidmainiauti – arba visi yra blogi, nes dirba(o) pas blogietį, ir yra godūs, siekiantys valdžios ir pinigų, nes dirba(o) pas blogietį seimūną padėjėjais, arba tai nėra smerkitina ir… Skaityti daugiau »

Kritikas Pikčiurna - pasikartosiu

Pro Patria ir kitų, susirūpinusių opozicija, po Įstatų projektu teoriniuose samprotavimuose yra tikrai vertingų kritinių pastabų. Tačiau esminė klaida yra veikloje apsiriboti svarstymais. Kiekviena šeimininkė žino, kad svarstymais kokį geriausią receptą pasirinkti jokios sriubos neišvirsi. Nebus skani ir sriuba, jei, pasivadinęs opozicija, sieksi nevirti tokios, kokią verda kiti – išvirsi kitokią, bet, greičiausiai, taip pat nelabai skanią. Taip yra todėl, kad konkretų darbą reikia dirbti konkrečiai ir kūrybingai. Ką be geresnių ar abejotinų tekstų sukūrė Pro Patria bičiuliai? Ar surinko parašų, suagitavo ką nors ateiti į referendumą ar rinkimus ir pareikšti savo, o ne Kontoros primestą nuomonę, kad pagaliau jie baigtųsi sėkmingai – prasidėtų esminis, o ne formalus atsinaujinimas, nieko nekeičiant iš esmės? Dar blogiau, tokie teoriniai svarstymai išgąsdina neapsisprendusius… Skaityti daugiau »

Kritikas Pikčiurna

Turiu apgailėstaudamas visų atsiprašyti. Šio komentaro pakartojimą šioje vietoje įdėjau ne aš. Jį paskelbiau tik dvejose vietose, susijusiose su LS veikla. Būtų gražu, kad gerbtume vienas kitą, nes tokie veiksmai gali kelti naujus nesusipratimus.

Kritikui Pikčiurnai

Kodėl atsiprašinėjate? Juk geras, svarbiausia, kad optimistinis Jūsų komentaras šioje apsiašarojusių komentatorių jūroje. Teisingai atskleistos Lietuvos sąrašo bėdos ir pateikėte konstruktyvius pasiūlymus, kaip tas bėdas išgyvendinti.

Dar dėl veidmainystės

Prieš pusmetį arp LS narių atsirado apsišaukėlų-teisuolių-fariziejų, kurie suskirstė LS aktyvą į dvi dalis: vieni neva pasiaukojantys, dirbantys be pinigų, naktimis nemiegantys darbštuoliai, uoliai ir atsidavusiai kaip vaidilutės kūrenantys amžinosios tiesos laužą, asketai, atsisakę valgio, vandens ir kitų gėrimų, gyvenimo džiaugsmų naktimis prie vienišos spingsulės plinkę iki paryčių skrebentys tiesos liudijimus. Kiti gi – tinginiai, apsirijėliai,pakrutantys tik už algą ir tai ne visada, nesiaukojantys, neaukojantys tinginiai, tamsybininkai, kenkėjai, išlaikytiniai, skolininkai, intrigantai, lošėjai, piratai, lažybininkai, manipuliatoriai, trokštantys tik turtų, valdžios ir šlovės. Pirmieji fariziejai visa naikinančia teisybės, teisingumo ir tiesos.lt bei el.paštų ugnimi uoliai jau pusmetis demaskuoja antruosius. Vienas iš baisiausių kaltinimų – kad antrieji dirbo pas Puteikį seimo nario padėjėjais. Šis faktas neva liudija pastarųjų supuvimą ir visišką Tiesos judėjimo… Skaityti daugiau »

Balsuosiu už Pusleikį.

Balsuosiu už Pusleikį.
Už piratus,teip sakant.
Chi chi chi…
Pajuokavau.
Matau kiaurai kad pas jį viduje PŪLIAI,aptraukti gelsva oda.
Saugokitės sąrašiniai nuo infekcijos.
Užsikrėsite,nepadės net chlorkalkė.

Deja, deja..., viskas beviltiška...

Labai gaila, bet partija Lietuvos sąrašas bus sugriauta. Nes LS partijos įstatų projekte, kurį kūrė Laisvūnas Šopauskas, buvo saugikliai apsaugai nuo KGB ir VSD – jie buvo įrašyti narystės skyriuje. Tačiau dėl neaiškių priežasčių, perėmus redagavimą Matulevičių šutvei, tie saugikliai išgaravo kaip dūmas. Tad viskas bus sugriauta. Deja…

36
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top