Dalius Stancikas. Kaip perrašoma istorija?

Gana dažnai girdime kaltinimus, kad perrašoma XX amžiaus Lietuvos istorija. Tačiau perrašyti galima tik tai, kas jau parašyta, tad ar tikrai jau viską parašėme, sužinojome ir galime nutraukti tyrimus, užkabinti spynas ant archyvų? Ar jau nebebus svarbių atradimų, pakeičiančių mūsų požiūrį į kai kuriuos istorinius veikėjus, jų veiklą?

O gal tiesiog kai kas mano turintis teisę į tiesos monopolį, nors įžvalgioje Europos Parlamento rezoliucijoje „Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo“ perspėjama: istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir niekas negali teigti, kad jis – vienintelis objektyvusis žinovas.

Taip jau istoriškai nutiko, kad dviem siaubūnams pasidalinus Europą, Lietuvos piliečiai lietuviai ir žydai matė skirtingus išsigelbėjimo kelius: žydai, gelbėdamiesi nuo nacių, su Raudonąja armija bėgo į Stalino valdomą sovietų imperiją, o lietuviai sveikino Hitlerio vedamus vokiečius tikėdamiesi, kad šie ne tik padės atsikratyti sovietų teroro, bet taip pat pripažins Lietuvos nepriklausomybę – juk panašiai pavyko Pirmojo pasaulinio karo metu. Greitai ir tie, ir anie suprato stipriai klydę, bet anų dienų klaidos (ar tokioje sudėtingoje situacijoje apskritai buvo įmanoma nesuklysti?) neturėtų šiandien virsti suprimityvintais kaltinimais.

Praeitą vasarą žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky ir rabinas A. Bakeris paragino 2021 metų neskelbti legendinio partizano Juozo Lukšos metais vien todėl, kad jis neva priklausė „antisemitinei“ LAF organizacijai, rengusiai 1941 m. lietuvių sukilimą. Suprask, nesvarbu, ką vėliau nuveikei, vien priklausymas LAF, taigi, ir dalyvavimas lietuvių sukilime prieš sovietų okupantus, tolygus amžinam pasmerkimui, ir bet kokia kita nuomonė šiuo klausimu yra vertinama kaip „istorijos perrašymas“.

Tačiau kaip su tais LAF nariais, sukilimo dalyviais, kurie jau oficialiai pripažinti žydų gelbėtojais? Žvilgterkim tik į vieną sukilimo organizatorių Šiauliuose – gydytoją Domą Jasaitį, kurio visa šeima trejus metus rizikuodama gyvybėmis gelbėjo dešimtis žydų, o jis pats ne tik organizavo platų jų gelbėjimo tinklą (Jasaičių namai ir Jasaičio vadovaujama ligoninė buvo pirmosios „stotelės“, kur laikinai apsistodavo iš geto pabėgę žydukai), bet ir įtikinėjo nacių gebitskomisarą Šiaulių apygardoje H. Geweckę įvairiais būdais lengvinti žydų dalią Šiaulių gete (Jasaičio pastangomis Šiauliai tapo vieninteliu Lietuvos miestu, kur žydai gydytojai turėjo išskirtines darbo sąlygas, per geto tarybos narį Kartūną Jasaitis nelegaliai perdavinėjo į getą maistą ir vaistus, ir pan.).

Ir toks lietuvių poveikis gebitskomisarui Geweckei pasiteisino – Šiaulių getas vienintelis Lietuvoje nebuvo sunaikintas.

Po karo atsidūrę Amerikoje Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė ir Domas Jasaitis liudijo, kad prie Šiaulių žydų gelbėjimo prisidėjo ne vienas LAF ir sukilimo dalyvis. Iš čia ir klausimas – tai kas perrašo istoriją: ar žydų gelbėtojai Jasaičiai, ar tie, kurie bando istoriškai įtvirtinti dar KGB sukurptą nuosprendį, neva vien dalyvavimas sukilime yra nusikaltimas? Juk remiantis šiuo absurdišku motyvu užpernai New Britaine (JAV) partizanų Gynybos pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui nebuvo leista pastatyti paminklo, nors ten jo gimimo vieta. Pikti liežuviai pasistengė sugriauti Lietuvos susitarimus su miestelio valdžia.

Iš čia ir klausimas – tai kas perrašo istoriją: ar žydų gelbėtojai Jasaičiai, ar tie, kurie bando istoriškai įtvirtinti dar KGB sukurptą nuosprendį, neva vien dalyvavimas sukilime yra nusikaltimas?

Prieš kelias savaites „New York Times“ paskelbė Jono Noreikos-Generolo Vėtros anūkės Silvia Foti straipsnį „Daugiau jokio melo. Mano senelis buvo nacis“. Negali labai pykti ant S. Foti, nes tokią Noreikos istoriją jau senokai bando įtvirtinti litvakų bendruomenė ir kai kurie pagarsėję mūsų istorikai bei žurnalistai.

Iš pirmo žvilgsnio lyg ir viskas aišku su tuo Noreika: jaunystėje parašė knygutę „Pakelk galvą, lietuvi!“ („Atmink, lietuvi, kad parduodamas žydui stambų daiktą, tu darai skriaudą! Tu skriaudi savo brolį lietuvį, nes žydui, o ne jam atiduodi savo uždarbį!“), po to dalyvavo sukilime, o prie nacių dirbo Šiaulių apskrities viršininku ir vykdė nacių įsakymus perkeliant žydus į Žagarės getą (po kelių mėnesių geto žydai buvo sušaudyti).

Išvada aiški: nacis, Holokausto dalyvis, kurio nuodėmių neatpirks net tai, kad vėliau už pasipriešinimą naciams dvejus metus buvo kalinamas baisiojoje Štuthofo koncentracijos stovykloje, o už pasipriešinimą sovietams – 36-erių metų sušaudytas.

Štai kodėl kilo toks dalies istorikų ir žydų bendruomenės susierzinimas, kai buvo atrasti ir paskelbti žydų gelbėtojų Domo Jasaičio, kun. Jono Borevičiaus ir kitų asmenų liudijimai apie aktyvią antinacinę J. Noreikos veiklą ir net žydų gelbėjimo organizavimą. Istorijos perrašymas, radikalių nemokšų propaganda ir panašios etiketės liejosi per žiniasklaidą, o mokslų daktarai Nikžentaitis ir Šepetys dešimtis žydų išgelbėjusio kun. Borevičiaus liudijimą pavadino niekiniu ir melagingu, neatitinkančiu „istorinių šaltinių kritikos pradžiamokslio“.

Suprask, Borevičius, absoliučiai tiksliai nupasakojęs visą Šiaulių žydų gelbėjimo schemą ir jos dalyvius (tai patvirtina kiti šaltiniai), neva supainiojo asmenį, kuris jį paskatino šiai mirtinai pavojingai veiklai! O ir šiaip kunigas greičiausiai melavo prisiekęs ant Biblijos, nes norėjo pagelbėti savo tautiečiui – štai tokias iš piršto laužtas spėliones viešai laidė mokslų daktarai.

Kadangi savo šaltinius kritiškai vertinti turi ne tik istorikai, bet ir žurnalistai, o ypač teisininkai, pasidomėjau kelių buvusių teisėjų ir advokatų, netgi Konstitucijos kūrėjų – ar tokie liudijimai J. Noreikos naudai būtų svarūs teisminiame procese? Atsakymai – vienareikšmiai „taip“, todėl ir norisi klausti: kodėl minėti istorikai yra kritiškesni Noreikos šaltinių atžvilgiu nei rimti teisininkai?

Juk toks neadekvatus kritiškumas suformuoja neįtikėtiną lietuvišką paradoksą: Jonas Noreika Lietuvoje kaltinamas dalyvavimu Holokauste, nes perdavė nacių gebitskomisaro Hanso Geweckės įsakymus dėl Žagarės geto, o pats Žagarės, Šiaulių getų steigėjas ir viršininkas, tų įsakymų iniciatorius H. Gewecke su savo pavaduotoju E. Bubu 1970 m. Vokietijos Liubeko teisme yra išteisinti dėl tokių kaltinimų!

Panašiai yra ir su Laikinosios vyriausybės vadovu Juozu Ambrazevičiumi-Brazaičiu, nuo 1941 m. pabaigos vadovavusiu stambiausiai antinacinei organizacijai Lietuvoje: litvakų ir kai kurių Lietuvos istorikų jis paskelbtas persona non grata, tuo tarpu JAV Teisingumo departamentas, 1974 m. ištyręs KGB leidiniuose mestus kaltinimus J. Ambrazevičiui-Brazaičiui (tyrimo metu buvo susisiekta su 40 informacijos šaltinių, su Pasaulio ir Amerikos žydų kongresais, Vyzentalio centru, Rusijos žydų bendruomene, Žydų mokslinių tyrimų institutu, Komitetu prieš nacizmą ir antisemitizmą ir t.t.) ir neradęs jokių nusikaltimo įrodymų, jį ir buvusį vidaus reikalų ministrą Joną Šlepetį išbraukė iš įtariamųjų nusikaltimais prieš žydus sąrašo. Taigi, pagal visuotinai pripažįstamą nekaltumo prezumpciją jie nekalti.

Tačiau kiekvieną kartą šio amerikiečių tyrimo paminėjimas susilaukia tūžmingos litvakų reakcijos (dėl to skundžiamasi net Kongreso nariams) – pasirodo, net JAV dokumentų citavimas jau vertinamas kaip istorijos perrašymas, jos politizavimas ir netgi – antisemitizmas!

Remdamasis KGB paruošta medžiaga praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje JAV Teisingumo departamentas susidomėjo buvusiu Šiaulių kalėjimo viršininku Antanu Virkučiu (nors tarp JAV ir Sovietų Sąjungos vis dar buvo įtemptas šaltasis karas, ieškodami Holokausto vykdytojų JAV Teisingumo departamentas ir KGB tampriai bendradarbiavo).

Virkutis kaltintas tuo, kad nacių laikotarpiu jo vadovaujamame kalėjime buvo kankinami žydai ir kiti kaliniai, ne vienas mirė iš bado, kentė šaltį, todėl Virkutis be jokio teismo amerikiečių žiniasklaidos buvo paskelbtas karo nusikaltėliu ir Holokausto vykdytoju, jo nuotraukos buvo spausdinamos šalia nukankintų žydų palaikų, panašiame kontekste buvo rodomas ir per televizorių.

Virkučio bylos paruošiamajame procese jo naudai liudijo žydų gelbėtojas kun. J.Borevičius teigdamas, kad Virkutis priklausė Šiaulių pogrindinei organizacijai ir kaip galėdamas padėjo kaliniams (būtent šios apklausos metu Borevičius, įrodinėdamas, kad iš tiesų gelbėjo žydus, ir papasakojo, jog tai kilniai veiklai jį paskatino Šiaulių apygardos pogrindžio vadas Jonas Noreika).

Ką?! Ir baisusis Virkutis patapo antinaciniu pogrindininku? Kaip galima tikėti tuo kunigu Borevičiumi, jei jis gina „karo nusikaltėlį“ Virkutį, o „Holokausto dalyvį“ Joną Noreiką pristato kaip žydų gelbėjimo organizatorių, piktinosi mūsų istorijos daktarai ir žydų bendruomenės pirmininkė Kukliansky, vos prieš pusmetį sakiusi iškilmingą prakalbą tam pačiam žydų gelbėtojui Borevičiui jo paminklo atidengimo Šiauliuose proga.

Nupušo, pamiršo, apsimelavo – argi toks liudininkas gali būti patikimas istorinis šaltinis?

Tačiau ką daryti su dar vienu istoriniu šaltiniu, liudijusiu Virkučio naudai – tuomečiu Šiaulių kalėjimo kapelionu Vladu Požėla?

Griuvus sovietų imperijai už žydų gelbėjimą kun. V. Požėla buvo pripažintas Pasaulio teisuoliu: žydai Jevnaitė-Voronova, Aronavičius ir kt. liudijo, kad Požėla padėjo pabėgti jiems iš kalėjimo, daug kalinių liudijo, kad nežiūrėdamas tautybės ir pažiūrų Požėla maišais nešdavo jiems iš gyventojų surinktus maisto produktus ir taip nuo bado išgelbėjo ne vieną gyvybę.

Bjauri ironija – už tą pačią pasiaukojančią veiklą sovietai kun. Požėlą įvertino priešingai – nuteisė 25 metams lagerio apkaltindami tuo, kad kalėjimo kapelionas padėjo kaliniams neva siekdamas įgyti jų pasitikėjimą ir sužinotas per išpažintį paslaptis neva perduodamas naciams.

„Kaip kalėjimo administracija leido jums taip padėti kaliniams?“, – nepatikliai tardė kagėbistai, o Požėla į šį klausimą atsakė, kai iš JAV į Vilnių apklausai buvo atvežtas „karo nusikaltėlis“ Virkutis – štai jis ir buvo mano priedanga nuo nacių (jau nepriklausomoje Lietuvoje Pasaulio teisuolis V. Požėla pasakojo: „nepaisydamas kagėbistų gąsdinimų amerikiečių ir sovietų prokurorams taip ir pasakiau: jei Virkutis toks blogas, vadinasi, ir aš toks esu, tuo pačiu ir mane reikia kaltinti. Sovietų spauda ne tik apie jį, bet ir apie mane tuomet bjauriai rašė“).

Nuo nežmoniškos įtampos vėžiu susirgęs Virkutis greitai mirė – viešai nuteistas be teismo, su nepelnyta „nacio“ etikete ir KGB sukurpta jo kaltumo istorija. Klausimas istorikams ir mums visiems: tai gal vis dėlto reiktų perrašyti aną Virkučio istoriją?

1941 m. sukilimo dalyvio molėtiškio Broniaus Žvinio istorija buvo perrašoma net keturis kartus: sovietmečiu kalėjo dėl tariamo dalyvavimo Holokauste, atkūrus nepriklausomybę 1992 m. reabilituotas, 2010 m. remdamasis ta pačia KGB surinkta medžiaga Aukščiausiasis teismas panaikino Žvinio reabilitaciją, taigi, jis vėl buvo pripažintas Holokausto vykdytoju, tačiau Genocido tyrimo centro darbuotojams atradus dokumentą, pagrindžiantį, kad Žvinys Molėtų žydų šaudymo metu tikrai buvo Vilniuje ir niekaip negalėjo dalyvauti žudynėse, 2018 m. Aukščiausiasis Teismas dar kartą Bronių Žvinį reabilitavo.

„Aš galbūt ne viską apie Joną Noreiką žinau, specialiai jo biografijos nestudijavau, – sako „pasaulio pilietis“ Tomas Venclova. – Kas be ko, jis bendradarbiavo su mano vyresniąja bičiule Ona Lukauskaite-Poškiene, Helsinkio grupės nare steigėja, kurią labai gerbiu [1945 m. iš Štuthofo konclagerio išlaisvintas Noreika sugrįžo į Lietuvą, kur sukūrė antisovietinę pogrindinę organizaciją su daktaro Jasaičio svaine, Šiaulių žydų gelbėtoja O. Poškiene, su kuria 1975 m. T. Venclova dalyvavo disidentinėje Helsinkio grupėje – D.S.]. Bet jeigu yra abejonių dėl Noreikos, tai, mano manymu, ir jam skirtos lentos būti neturėtų“, – nuosprendį skelbia Venclova, kažkodėl tokių pat kriterijų netaikydamas savo tetinui (tetos vyrui) Petrui Cvirkai, atkakliai gindamas jo trimetrinį paminklą Vilniuje, bei savo tėvui Antanui Venclovai, kurio (ne)šlovės muziejus veikia iki šiol, nors abu jie savo parašais teisiškai panaikino Lietuvos nepriklausomybę, atėmė Lietuvos piliečių turtą (panaikino privačią nuosavybę) ir pakeitė valstybės santvarką, įteisindami proletariato diktatūrą, t.y. padėjo teisinius pagrindus visoms vėliau vykusioms masinėms Lietuvos piliečių žudynėms ir trėmimams.

Yra toks posakis „Nebūkit šventesni už popiežių“, ir viena biblijinė istorija jį gerai pagrindžia.

Turbūt mažai kas žino tokį romėnų laikų veikėją Saulių iš Tarso, pirmųjų krikščionių persekiotoją, kuris, pasak senų istorinių šaltinių, dalyvavo nužudant (akmenimis užmėtant) pirmąjį krikščionių kankinį Šventą Steponą. Tačiau tikrai daug kam girdėtas yra Šventasis Paulius, laikomas vienu iš dviejų kertinių krikščionių Bažnyčios atramų. Reikalas tas, kad abu jie yra vienas ir tas pats asmuo, todėl ir norisi klausti „šventesnių už popiežių“: ar vertas Šv. Paulius tokios pagarbos, jei turi „praeities šešėlių ir abejonių“?

Ar skelbdamas Sauliaus-Pauliaus istoriją Šventraštis nemoko atsižvelgti į visą žmogaus gyvenimą vientisai, o ne tik į atskirus jo laikotarpius? Ar tai nėra pavyzdys, kaip esmingai galime suklysti „galbūt ne viską apie jį žinodami“?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
36 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
stasys

… istorijos mokslas nevertina žmonių liudijimus kaip faktus be papildomų juos liudijančių aplinkybių . Ant to stovi visą Lietuvos teisminė sistema tuo pačiu vadovaujasi ir ‘tikri istorikai’. Tai apie ką šiandieną rašo D.Stancikas tik nuotrupos informacijos kurioms trūksta kruopštaus darbo viską sudėti tvarkingai ir eilės tvarka, papildant .Tikiu kad tą padaryti galima ir šiandieną ir iš tų tikrų istorikų luomo liktų tik tie tikri ‘kapsukes propiesoriai kurių mokslinis laipsnis ir alga tiesiogiai priklauso nuo to kaip sėkmingai praeityje apgynė savo nuomonę moksliškai prieštaraudami tam apie ką rašo ir liudija Dalius Stancikas . Kovoti su tokiais reiškiniais galima tik liudijant Tiesa ,netgi tada kai ji mus labiau trikdo ir liudija nei guodžia .Priešai visada šoka ant Jūsų baimių ir kuklumo ,nepamirškime… Skaityti daugiau »

AAA

Yra ir toks posakis – neįsileisk kiaulės į bažnyčią …

Rasa

Ačiū autoriui. Kuo daugiau tokios istorinės medžiagos, tuo geriau. Svarbus tai darbas.

Žydams

kurie, kaltinate mūsų protėvius, juk skaitysite šitą straipsnį. Žydai, linkime jums to, ko jūs mums linkite.

stasys

… taip ir kalą žydus kramtancios nuoskaudas. Ritmingai kilnojami svetimo aukso dantys neleidžia pamiršti senas nuoskaudas o pabirę jiems mesti istoriniai kaltinimai lyg tie sventi akmenys Korano , leidžia žmušti svetima meile gymusią nuodėmėje. Atleisti galime tik patys sau ,ir joks žydas už mus pačius to nepadaris .

Tai

Kas čia ką persekiojo ir kuris kurį akmenimis užmėtė? Gal galima lietuviškai rašyti?!

StasySG

Argumentai geri straipsnyje. Bet mūsų kai kurių žydų atstovų neįtikinsi. Ir kai kurių lietuvių istorikų. Reikia įstatymo kaip Lenkijoje. Ir Autorius galėtų prisidėti prie jo parengimo. Tai ilgas kelias, bet jis pabaigtų ginčus.

Laumėjantis

Aš vis kartoju ( nors kai kam tas labai nepatinka ): kol nebus įvertintas žydų tautos vaidmuo, tepliojant duris avies krauju, prisidėjus prie egiptiečių pirmagimių išžudymo, kol nebus įvertintas genocidas po 40 metų karinių apmokymų dykumoje vykdytas ,,pažadėtojoje žemėje”, kol nebus įvertintas įsakymų: ,,užėmus miestą – išžudyti visus jo gyventojus”, vykdymas – tol nebus įmanoma iki galo suprasti ir įvertinti holokaustą. ( Nors straipsnis, žinoma, ne apie tai ).

stasys

StasiuiG ..Jūs norite baigtį ginčus neišsprendus visus ginčitinus klausimus ? Aš taip nemanau , gal pirmiau nors iskaskime ir perlaidokime nukankintas ir mirusius ? Man visada ‘atrode’jog tie kas meta žydų tautai kaltinimus (ne konkretiems asmenims) burnoje nešioja ženklų kiekį jų aukso .Gal aš klystu ? visko gali būti ..

StasySG

Ginčus išspręsti? jau 30 metų tie ginčai sprendžiami. Vežimas vietoje. Reikia juridinio PAGRINDO – įstatymo, kuris dar kartą parodytų, kad po 1940 m Sovietų Rusijos okupacijos, paskui po hitlerinės Vokietijos okupacijos, paskui vėl po sovietų jungo iki 1990 m Lietuvos VALSTYBĖS nebuvo. Buvo Lietuvos teritorijoje įvairių tautybių žmonių: lietuvių, žydų, lenkų, rusų. Vieni iš jų elgėsi humaniškai, kiti buvo nusikaltėliai. Šiandieninė mūsų valstybė negali atsakyti už jų veiksmus. Be įstatymo mūsų žydai to nesupras.

>11,58

Ęsame veršių valstybė,didysis veršis AMB atsiprašinėjo dėl to ko nepadarė,nebūtų veršių jau prieš 30 metų galėjome priimti tokį įstatymą kokį priėmė lenkai…

DD plius DD

Šiaip čia D.Stancikas suformulavo klausimėlį.
Jeigu jau „perrašymas”, tai turi būti ir „originalas”, kuris perrašomas.
………………………..
Taigi- kas tas originalas?
Kuriuos analus gina nikžentaičiai, vinokurai, kuklianskės, gočinai ir makaraitytės,slavinai,zurofai ir vanagaitės- nevardinsiu viso šito legiono toliau.
Kur ta jų knyga? Jie gi kažką gina, bet nesugebėtų pasakyti ką be trumpo VKPB kurso, kur Lietuva buvo išvaduota nuo fašistinės diktatūros, darbo liaudis nuo išnaudojimo, savanoriškai įstojo ir kt. blablabla.
Jei kas rašo istoriją be stalininės istoriografijos „naratyvų”, tik galiu pritarti.
Žodžiu, tai ne „perrašinėjimas”. Tai visai kas kita.
Na, bet kai kam ir kumelė nuotaka, kai kam ir pasakėlės iš Lubiankos rūsio- istorija. Su kuo ir sveikinu nikžentaičius ir jų būrį.

Jules

Dar nėra parašyta!- tai ką ten perrašinėsi, kai nėra ko?

ErR

Labiausiai patiko, kad kunigas negali meluoti… O tai dar labiau itikino, kad melavo. Ir stancikai tiki… Baime, kad suklastos ir tai, kas dar nepaskelbte ar neatskleista… Dazniausisi tirti nenori, nes gedinga (kaip krepsininku – cempionu dalyvavimas saudyme).

>>stasys

Matau šypsotės auksine eksperto,istorijos žinovo šypsena .Tai gal žinote ,kodėl 1939 metais,praėjus penkioms dienoms po to ,kai hitlerininkai užėmė Prahą ,Bank of England atidavė Reichsbankui 736£milijonų vertės Čekoslovakijos aukso?Gal žinote kas buvo Bank of England valdytojai iki jį nacionalizuojant 1946 metais?Kokie ten neformalūs didžiųjų , privačių bankininkų ryšiai tarp didžiųjų karo šalių buvo užsimezgę?Documents reveal Bank of England sold stolen gold for Nazis

2 ER

Juk buvo kunigu pedofilu, tai kodel nebus ir melagiu?

pastaba

Kai kalbama apie rusu okupacija, uzmirstama pasakyti, kad Vilnius grizo Lietuvai deka tos okupacijos. Ar nutylejimas nera klastojimas? O gal tai tiesiog nesvarbu? niekniekis.
Bijau, kad slektos viena grazia diena paduos Lietuva i TTeisma ir pareikalaus Wilno.

Kis

tai pasaka be galo,tiek metu ,o mes vis kazko nesame patenkinti?Kas saude zydus tie buvo pasmerkti ir 25 metus Magadano kasykloms atidave prievole is kur sugrizo tik vienetai ,bet ir tiems gyventi liko nedaug,o pasekoje ,vaikai ir ju palikonis taip pat nukentejo.Zude kiek vienimtaip ir kiti,po sia diena vyksta zudynes,kur miestai sulyginami su zememis,o vadas ju lankosi tarp pasaulio galinguju,gal i tai atkreipkime svilgsnius,nes bresta dar didesni susidorojimai,o aplinkui tylu?Kas tokius dalykus pritaria?Siandiena,nereikia „Tiesos”ar Pravdos viskas ,kaip ant delno.

Iš Lenkijos

Straipsnyje pateiktos prasmingos ir ,,aukštos prabos” įžvalgos.Tad,ačiū Gerb.D.Stancikui.Šiuometinėje Lenkijoje semitizmo ir antisemitizmo reikalai viešoje erdvėje visiškai kitaip vertinami negu Lietuvoje,-čia visų pirma apie tai mažai yra kalbama,nėra lengvai švaistomų kaltinimų lenkų tautai dėl holokausto padarinių ir žydų skriaudimo II pasaulinio karo metu,ženkliai daugiau kalbama apie lenkus žydų gelbėtojus .Tad,sunku suvokti, kodėl nūdienos Lietuvoje taip žiauriai yra be sąžiningų įrodymų kaltinami tikrieji lietuviškieji didvyriai/pvz.J.Noreika,J.Brazaitis,Škirpa ,Birželio sukilėliai…/,apgailėtina ir tai,kad tinkamai nepgrįstais kaltinimais švaistosi kai kurie Lietuvos intelektualai, ,,svarūs” istorikai.

>>> Is Lenkijos

Tamsta ne velnio nesupranti… Apie kokius sukilelius kalbi? Ar tie, kurie saude sprunkanciams rusu kareiviams i nugara? Ar tai didvyriskumas?
Kiti „didvyriai” uzsiiminejo zydais… Ar tai didvyriskumas?
O po karo, tie didvyriai spruko is baimes i miskus ir… saude saviskius lietuvius. Mat sovietai, nors vbaldzioj buvo lietuviai – komunistai. Ar tamsta uztikrintas, kad jie negris? Na o del lenku veiklos – daug gedingu puslapiu, kuriu taip pat nepaslepsi.
ErR

šiaip net gėda būti lietuviu

kai komunistinė nomenklatūra per savo statytinius šimašius, nikžentaičius, šepečius ir kitus brudus viskam vadovauja.

to >>> Is Lenkijos

O ką jie Lietuvoje veikė? O ko prancūzai šaudė į bėgančius vokiečius, nežinai? Tik lietuviams kažin kodėl tai taikai? Esi dvigubų standartų maniakas?

įdomu

kas valdžioje atstovauja Lietuvą, o ne žydus? Vienas Rakutis, kurį dabar visi verčia atsiprašinėti, nežinia už ką – liūni popieriai „gerovės” valstybėje

tikra istorija apie didvyrių tautą

lietuviai 1992 m balsavo už eldėdėpė, t.y. už komuniagas.
1993 lietuviai vietoj S.Lozoraičio išrinko bufetavos meilužį,(irgi komuniagą)
vėliau lietuviai balsabo už koncervus, už tapkių, už nusipelnusį gyventi geriau sovietinį prokurorą, rinko valdžion dzrba parcijos viktcarus ir gryzunovas.
lietuviai dešimtmečiais valdžion rinko kirkilus, irinočkas šovlienes, tai lietuviai o ne čiukčios metai iš metų rinko kubybilius, marazmas ir koncervines raseles.
lietuviai su ūpu rinko kolxozninkų kepenious, gretas su kailiniais ir verygas be proto.
lietuviai labai noriai balsavo už sarafaninę musmirę, lietuviai mielai rinko langzbirbio broilerį, šmikinytes ir armonikaites su abiem plikais gentvilais.
visi tie balsavimų rezultatai atvedė kraštą prie bedugnės, todėl lietuviai tikrai įeis į istoriją – kaip patys bukiausi debilai.

politrukai dabar klęsti

kažkokia mizerną sumą minėjo kremliaus šuniukai – kad norint išrinkti savą lietuvių prezidentą reikia tik 20 mln. dolerių.
tiek tur būt tekainuoja vodka už gerą politrukų darbą.
—–
vienintelė viltis, kad mūsų draugas putinas greičiau sužlugdys rusiją, nei lietuvių nebeliks

liaudies švietimas

O čia NEPERRAŠYTA istorija:

sunaikinta-tiesa.jimdofree.com/blog

Kaip visuomet,

antilietuviškų kultmasovikų atsiuntimas, jų komentarų kiekis patikimai rodo autoriaus (Daliaus Stanciko) ir jo straipsnio paveikumą, autoretingumą.

stasys

Kai jau mini šudan filosofija palik ateičiai . Čia tam kad pirštu ‘neglostyti’ ir nesiguosti apvaizdai .

pastaba

Istorija jau perrasyta. Originalai sunaikinti… O jei nebuvo originalu – tai sugalvojo visokias spravkes…

Prašalietis

Kokie yra apgailėtini primityvūs propagandistai už gaunamus atlyginimus aptarnaujantys profofesionalių kolaborantų „politines” chebras, įsivaizduojantys, kad jie „rašo istoriją”. Toks primityvus propagandistas savo propagandinių teiginių kuo nors konkrečiu pagrįsti nemato reikalo. Profesionaliems kolaborantams iur juos aptarnaujantiems propagandistams,priklausomai nuo istorinio laikatarpio ir politinės kojunktūros, „didvyriais” darosi atitinkami preitų laikų neeiliniai kolaborantai. Šiaulių kalėjimo viršininkas Virkutis, Šiaulių apskrities viršaitis Noreika ir kita nacių kolaborantų neeilinė publika. Propagandistui pseudo liudijimai, kaip kunigo Borevičiaus, padėjęs išsigelbėti porai žydų, buvęs nebuvęs liudijimas nacių kolaboranto Virkučio byloje dėl ekstradicijos iš JAV, atrastas Latvijos vienuolyno archyvo popiergalyje „yra tikri”. Tuometinio popiežiaus simpatijos Hitleriui yra gerai žinomos, žinoma kaip „laisvai” galėjo ir gali pasisakyti atitinkamais klausimai ir popiežiui pavaldūs katalikų bažnyčių kunigai… Na o koks Noreikos anūkės, kuriai motina(Noreikos… Skaityti daugiau »

to Prašalietis

Pats čia apie Frederick Lindemann’ą taip suskėlei už gaunamą propagandisto atlyginimą? Tik pamiršai Theodore N. Kaufman’ą, kodėl?

Prašalietis

to Prašalietis 2021-02-11 15:12
Pseudopatriotinis bičiuli, išsipagiriok ir tuomet tau Frederick Lindemann, Theodore N. Kaufman bus tik „kumelio” juokas, palyginus su „tautiniais nekolaborantais” kaip Lansbergių šeimynėle, Grybauskaite…., nacių lakais tarnavusių Lietuvos okupacinėje administracijoje , kurią sudarė 900 vokiečių ir 20000 lietuviškų kolaborantų, kaip Noreika, Virkutis, Lukša, Ramanauskas-Vanagas ir t.t.

Prašalieti,

aš nesu patriotas, bet man svarbi Tiesa – karų kilmė, priežastys, o ne deziuko gainiojimas runkeliokams ir studenčiokams aplink pakaušį. Hariukas su Frederiku kur kas svarbesni už pačio čia išvardintas personas. Lietuvių kolaboravimas blogio reikaluose – tai lašas jūroje, lyginant su pačio gentainiais ar anglosaksais ir pan. Bet jei neįstengi žemėlapio nusipirkti – sunku bus pačiam tai suprasti.

Kodėl niekas nepaviešino

Sausio 30 d. profesorius Povilas Gylys savo FB puslapyje parašė:

„FAINA KUKLIANSKI TURI ATSISTATYDINTI. Faina Kuklianski savo keistais pareiškimais ir neetišku politiniu spaudimu provokuoja tautinę neapykantą Lietuvoje. Po savo viešo pareiškimo “aš jums pasakysiu labai atvirai: žydai nekenčia lietuvių daugiau, negu lietuviai žydų”, ji turėjo iš karto atsistatydinti iš žydų bendruomenės vadovės pareigų.,,,,

>Prašalieti 17:11

Šis kietasprandės tautos, o tuo pačiu save iš jos išskiriantis individas,
išskiriantis, kadangi nesilaiko net Dekalogo įsakymų,
Lenkijoje jau sėdėtų cypėje už nesiliaujantį bei pasikartojantį melą, šmeižtą.
Melo kojos yra molinės, sutrupančios nuo menkiausio stuktelėjimo,
todėl Lenkija šiuo atžvilgiu turės tapti pavyzdžiu visai ES,
antraip iš ES, neįsipareigojusios siekti teisingumo, greit teliks duženos.

Prašalietis

>Prašalieti 17:11 2021-02-11 22:34
„Patriotinis, tautinių tiesų ieškantis” bičiuli, neliūdink dar neišsivaikščiojusių lansberginio durnių laivo „ne idiotų, o patriotų” parodydamas, kad vietinių „čiabuvių” 30 metų „vakarietiškas civilizavimas” jų neišmokė suprasti, kad pasakytas kieno nors melas yra „demaskuojamas” pasakant savo argumentuotą tiesą. Na o „Dekarto įsakymai”, tiek pat laiko „vakarietiškai civilizuotos” Lenkijos „vakarietiškos demokratijos” pavyzdys, yra „argumentai” savo prasme tokie patys, kaip Amazonės džiunglėse gyvenančių, baltaveidžius desertui medžiojančių, „čiumba jumba” genčių čiabuvių „supratimas apie jų melus ir tiesas”…

36
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top