Dalius Stancikas. Netoliaregis nusirašinėjimas

Bernardinai.lt

Jau kuris laikas neatsikratau įspūdžio, kad kurdami valstybę mes vis kopijuojame kitų gyvenimus, neišgyvendami patys savęs. Regis, kuriame savo valstybę aklai nusirašinėdami nuo kitų – neva geresnių už mus. Matėte, kaip vaikai nesusimąstydami mėgdžioja klasės lyderius? Panašiai elgiamės ir mes.

Todėl ir judam pagal kažkokį keistą, iš įvairių skutelių sudėliotą, dažnai prieštaringą valstybės ateities scenarijų, kuriame nebelieka nieko savito, nieko lietuviško, dėl ko nesinorėtų krautis lagaminų ir vykti į užsienį – pas tuos geresnius, gražesnius, turtingesnius, kuriuos mėgdžiojame.

Nors buvo laikai, kai buvome įdomūs ir sau, ir kitiems, kai mūsų nemokė nepraleisti progų patylėti, žavėjosi mūsų dainuojančia revoliucija, dvasiniu pakilimu, romantišku pasiryžimu saugoti savo gamtą, kultūrą, kalbą, tradicijas (jau pamiršom, kad tarp Sąjūdžio lyderių buvo žymiai daugiau filosofų, poetų, muzikų, aktorių, dvasininkų nei praktinių profesijų atstovų). Prieš ketvirtį amžiaus ne vienas Vakarų lyderis atvirai sakė: jūs dar išlaikėte tai, ką mes jau praradome. Tačiau dabar, regis, norinčiųjų mokytis iš mūsų Europoje nebeliko.

Nes patys labai greitai pamiršome, iš ko kilo Tautos sąjūdis – gamtosaugos, paveldosaugos, savos istorijos pažinimo ir savęs suvokimo. Šiandien visa tai jau tapo politiniu marginalumu, tamsuoliškumu ar net piktybiškumu, neva trukdančiu Lietuvai veržtis į ateitį, kurios scenarijus rašo gudresni už mus.

Šalin paveldosaugos apribojimus, trukdančius Lietuvos proveržį į XXI amžių! – nuolat šaukia įtakingieji statybinių korporacijų prezidentai. Šalin tuos kvailus gamtosauginius suvaržymus, tuos žaliuosius Kremliaus agentus, trukdančius investicijoms! – grėsmingai grūmoja branduolinės energetikos lobistai ar kokio iškastinio kuro, nešančio greitus milijardus, atstovai. Ir mūsų politikai nuolankiai linkčioja – koks moksleivis nori tapti pašiepiamu provincialu, nesusivokiančiu, kaip patekti į klasės elito gretas?

Tai, kas, regis, buvo akivaizdu Atgimimo laikotarpiu, šiandien kelia esminį klausimą: ar atsilikėlių, geriausiu atveju – vidutiniokų tauta gali turėti kažkokį savo ypatingą charakterį, kurį kažkada taip gražiai aprašė filosofas Juozas Girnius („dviem pagrindiniais simboliais lietuvių tauta liudija savo dvasinį charakterį – Rūpintojėliu ir Vytimi“) ir kuriuo didžiavomės Sąjūdžio pakilimo laikais? Kažką kitoniško – saugotino, brangintino, be kurio tautos šaknys paprasčiausiai nuvys, tautos dvasia užges? Ar Lietuva gali turėti savo ateities scenarijų, ar pasmerkta tik mėgdžioti kitus, ištirpti kitų – didesniųjų, turtingesniųjų sprendimuose?

Akivaizdžiai matyti, kad mūsų politiniai lyderiai neturi atsakymų į šiuos klausimus, netgi bijo juos garsiai ištarti, todėl paprasčiausiai susipainioja tarp tikslų bei priemonių ir pradeda tikėti, jog šiame pragmatiškame XXI amžiuje belieka tik finansiniai modeliai, modernios technologijos ir kuo greitesnis individo instinktų išlaisvinimas, greitai atgyvenusius tautinių valstybių pavadinimus (Vokietija, Izraelis, Anglija, Latvija, Lietuva ir pan.) pakeisiantys į modernius, tokius kaip, tarkim, MP 6 valstybė, Universalios santuokos valstybė arba, pvz., Eurosąjunga, Dolerio jungtinės valstijos ar Juanio liaudies respublika.

Kadangi bent per artimiausią tūkstantmetį tokiam esmingam valstybių kitimui lyg ir nėra rimtų prielaidų, todėl ir Lietuvos ateities scenarijai, regis, turėtų būti kuriami ne kopijuojant kitų valstybių energetinius modelius, ne varžantis su kaimynais dėl ekonominių ar socialinių rodiklių (pvz., Lietuvos konservatorių lyderis kažkodėl nuolat kviečia lietuvį romantiką, anot J. Girniaus, žūtbūt įveikti pragmatišką estą ekonominėse varžytuvėse), bet pirmiausia pagal šimtmečius susiklosčiusią lietuvio pasaulėjautą. Tik tuomet Lietuvoje lietuvis jausis tikrai namuose, nesvarbu, kad finansiškai gyvens ir ne taip gerai kaip amerikietis, vokietis ar anglas (pasaulines apklausas rengiančios agentūros pabrėžia, kad finansinė padėtis yra nors ir svarbus, bet tik vienas iš gyvenimo gerumą nusakančių rodiklių).

Lietuva – žalia valstybė su nepažeista gamta, – taip skelbiamės pasauliui viliodami čia turistus. Lietuva geriausiai pasaulyje saugoja miškus, – giriasi mūsų miškininkai. Ir nepaisant, ar tai tiesa, akivaizdu, jog žinome bent vieną aiškią kryptį, pagal kurią turi vystytis mūsų valstybė saugodama lietuvišką tapatumą.

Net valdžiai nekyla abejonių, kad gamta yra neatsiejama nuo lietuvio savimonės, ir kad tai nėra pasenusi tiesa, atspindėta XVIII–XX amžių literatūros, dailės ar muzikos kūriniuose. Kad tai gyva ir šiandien, galėjome įsitikinti 2007 m. daugiatūkstantine protesto parašų akcija prieš smėlio kasimą jūroje netoli Kuršių nerijos, 2008 m. referendumu, atmetusiu naujos atominės elektrinės statybą, 2012 m. žemaičių sukilimu prieš skalūnų angliavandenilių žvalgybą jų kiemuose ar šiųmetiniu vilniečių kultūrininkų pasipriešinimu prieš mero A. Zuoko (to paties, kuris iš savo partijos suvažiavimo išnešė Rūpintojėlį kaip lietuvišką atgyveną) medžių kirtimus vis dar žaliausioje Europos sostinėje – Vilniuje.

Kad tai lietuviui itin svarbu, nuolat primena žalia spalva valstybės vėliavoje ar mūsų nacionalinių sporto rinktinių aprangoje.

Žalioji Lietuva ne tik įvaizdžiuose, bet ir energetikos, mokslo, švietimo srityse taptų patrauklesnė ne tik patiems lietuviams, bet ir visiems pasaulio gyventojams – dėl nelauktai greito Arkties ledyno tirpsmo (mažėjantis ledynas keičia net Žemės gravitaciją) ir kitų problemų, atsiradusių nepaliaujamai plintant žmonių skaičiui ir vartotojiškai gyvensenai, ekologija neišvengiamai labai greitai taps visuotine problema Nr.1, Nr.2 ir Nr.3.

Todėl, jei tikrai tikėtume NASA duomenimis dėl gana greito pasaulinio jūros lygio kilimo, tai kalbėtume ir mąstytume ne apie daug milijonų kainuosiantį tiltą į Kuršių neriją, ne apie niekam nereikalingą Nidos oro uostą, o apie tai, kaip apskritai apsaugoti Kuršių neriją, siaurą smėlio ruožą tarp vandenų, nuo nuskendimo.

Jei tikėtume Tarptautine energetikos agentūra, skelbiančia, kad per artimiausius keliasdešimt metų saulės energija taps pagrindiniu, pigiausiu (ir pridurčiau – švariausiu) elektros šaltiniu, mestume visus tuos neišmintingus politinius stumdymusis dėl mažai, juolab žaliai valstybei nereikalingo svetimkūnio monstro – atominės elektrinės, ir visas savo mokslines bei finansines galimybes skirtume „žaliosios“ energetikos krypčiai (būtent lietuviai yra išradę veiksmingiausiai saulės energiją akumuliuojančius fotoelementus). Juolab kad „žalioji“ energetika labai dera ir prie kito lietuviško charakterio bruožo – noro savo ūkelį tvarkytis pačiam, be nurodymų iš viršaus. Jei įstatymais, mokesčiais ir draudimais nepririštume lietuvio prie centralizuotos energetinės sistemos (o taip neišvengiamai nutiktų pasistačius naują atominę jėgainę jau vien dėl jos statybų ir uždarymo kaštų apmokėjimo), jis labai greitai išmoktų apsirūpinti energija savarankiškai. O kuo daugiau valstybėje bus nepriklausomų energijos šaltinių, tuo pati valstybė energetiškai mažiau priklausys nuo Rusijos ar kitos kokios šalies. Pagaliau tuo mažesnės bus ir energijos kainos.

Jei tikėtume Jungtinių Tautų Organizacijos perspėjimais, kad beveik 1 mlrd. pasaulio gyventojų kenčia dėl švaraus gėlo vandens trūkumo, jei tikėtume geriausių Lietuvos mokslininkų atlikta studija ir įspėjimais (kuriuos visai neseniai savo tyrimais patvirtino ir Vokietijos Aplinkos apsaugos agentūra bei Europos Komisijos tyrimas), kad hidraulinis ardymas, reikalingas skalūnų angliavandenilių išgavimui, turi įtakos vandens kokybei ir gali sukelti nedidelius žemės drebėjimus, tai nedelsiant nušalintume Vyriausybę, neseniai nutarusią, kad hidraulinio ardymo darbai Žemaitijoje galės vykti be jokio poveikio aplinkai. Ir be jokio apčiuopiamo pelno valstybei – tiesiog dėl bendros mados.

Jeigu tikėtume Sąjūdžio laikais labai populiaria mūsų diplomato ir poeto Oskaro Milašiaus pranašyste apie ateities Lietuvą kaip Šiaurės Atėnus, tai grįžtume prie Sąjūdžio ištakų – gamtosaugos, paveldosaugos, kultūros ir menų viršenybės. Ne nusirašinėtume savo ateities scenarijus nuo kitų, o susitelkę veiktume pagal savo pačių dvasinį charakterį.

Jeigu tikėtume, kad galime gyventi tikrai savo gyvenimą, o ne vien bėgti nuo grėsmių ar stengtis ką nors pavyti ir pralenkti…

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
59 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
komunistų blogis

kiek daug blogo pridaro ir daro ir darys komunistai, remdamiesi, pasiteisindami Europos sąjungos nuostatomis.
Tokie jau yra tie komunistai – nemyli savo artimo, savo žemės, savo tautos, myli tik pinigą ir turtelį (kaip ir komunistų partijos įkūrėjai žydukai).

Julija

Ačiū, geras, teisingas straipsnis. Deja, realybė kitokia…

Vakar per

LNK Audrius Butkevičius gerai suskaičiavo rusų ir amerikiečių raketas,tankus ir kita.Atrodo,kad aritmetika ne Rusijos naudai.Tačiau vieno neįmanoma suskaičiuoti,tai tikėjimo.Tikėjimas veikia,ar tiki blogu,ar geru.Rusai tiki propaganda.Ir tai veikia.Jie kaip savižudžiai aukoja gyvybes,todėl prognozuoti sunku,labai sunku.
Mūsų ginklas turėtų būti taip pat tikėjimas,tik tikėjimas geru,-kultūra,kultūra,kultūra,-kurią užmušinėja mūsų biurokratai-fariziejai.
„Niekas kitaip nenueina pas Dievą,kaip tik per mane”,-mokė Kristus.Per kultūrą,gėrį,grožį,teisingumą…Kas mūsų laukia.Nereiktų valdžiai apsigaudinėti,kad mus apsaugos kelios NATO raketos.Tikrasis saugumas mūsų viduje.Jį niokoja pati valžia,pasinaudodama žmonių tamsumu.Todėl savo saugumu turi pasirūpinti kiekvienas,turėti kelis planus ir atsarginius variantus.

StasysG

Straipsnio temai, kad Lietuvai reikia kurti, bet ne aklai kopijuoti ir aš pritariu. Bet dėl žavėjimosi buvusio Sąjūdžio lyderiais nelabai. Kas su jais darosi? Skaitau čia: „tarp Sąjūdžio lyderių buvo žymiai daugiau filosofų, poetų, muzikų, aktorių, dvasininkų nei praktinių profesijų atstovų”. Kodėl užmirštami fizikos teoretikai? Pvz, Zigmas Vaišvila, tada Sąjūdžio pirmo ryškumo žvaigždė. Šiandien aš juo ir žaviuosi, ir prisibijau. Kur jis vestų mus, jei atsidurtų valdžios viršūnėje? Kodėl Z Vaišvila spausdinasi ne pvz čia, TiesojeLT ar Bernardinuose, bet priklausomame(?) portale EkspertaiEU? Gal jis blokuojamas? Kodėl? Abejonės kyla ne tik man skaitytojui, bet ir rašantiems žmonėms, pvz V Jakui(?). Jo teksto ištrauką pridedu: —-„Žinau daugelio žmonių nuostabą dėl keisto gerb. Z. Vaišvilos neišrankumo. Kodėl jis nebrangina savo gero vardo ir… Skaityti daugiau »

Pažiūrėkit dešinėje

yra straipsnis „Chevron“ korporacija perka Lietuvos ministrus ir partijas. Tai čia tik aprašoma partija „Tvarka ir teisingumas” , o ar nėra kitų partijų, kurias irgi gal jau nupirko tas „Chevronas”, pvz. „Socdemus”. Juk kokio velnio nusidangino Butkevičius pas ševronininkus? Lietuvos piliečiai ruoškitės rimtam pasipriešinimui šiems išgamoms stumiantiems „Ševroną” į Lietuvą. Artinasi rinkimai į tiesioginius mero rinkimus ir kandidatų į savivaldybes tad pasistenkit nebalsuoti už šių partijų kandidatus.

Vytautas Ju.

↔ Būtent, „scenarijus rašo gudresni už mus“. Ir nuo pat 1795 m. paskutinio Žečpospolitos padalijimo.
↔ Dar 1974 m. H. Kisindžeris parengė planą kaip maisto produktų pagalba kontroliuoti gyventojų skaičių. „Kissinger‘s 1974 plan for Food Control Genocide“ arba dar vadinamas „National Security Study Memorandum 200“ (http://schillerinstitute.org/strategic/NSSM200.htm)
↔ Bet gyvenimas vietoje nestovi, dabar rado galingesnį ginklą už maistą, už vakcinas, už gripo virusus — vandenį. Kai Ševronai išsprogdins požemius ir neliks geriamo vandens, gyventojų skaičių bus galima reguliuoti dar paprasčiau, nebereikės tikrų ginklų ir tikrų karų.
↔ Galėtume „elitiniams“ ir gyviems paminklus pastatyti už skalūninių dujų nešimą į Lietuvą.

ruta

Sovietine sistema isugde dviveidzius cinikus , kuriems karjera – valdzia – pinigai , tai gyvenimo prioritetas .Negali nieksas tureti padorius palikuonis …Kai subjektas /politikas, valdininkas../ mato , kap gerai buna atlyginta uz nieksiskus , nekompetentingus ir net zalingus valstybei ,sprendimus , svarbu , kad grupelei interesantu jie naudingi , ar politikai patenkina savo liguistas ambicijas , kai uz prasta galutini rezultata NIEKAS neatsako , tai galutinai pakerta ir Tautos pasitikejima valstybe ir duoda nedviprasmiska zenkla korumpuotiems politikams – vokite , tik dalinkites ir viskas bus gerai , nes kiseninei prokurorai tam ir reikalingi , kad sauguotu politines nomenklaturos ir Kapitalo interesus , ka mes ir matome . Pagarba Autoriui , visada laukiame Jusu pamastimu , pastebejimu , emociju nebijojimo ,… Skaityti daugiau »

optimistas

Kai I nuo pasaulio atskirta Japonija atplauke anglai ir kai jie su kardais pabande kariauti su artilerija ginkluotais anglais,daugumoje budistai japonai,suprato,Kad priesintis beprasmiska.Jie paprase anglu ismokinti juos visko ka jie pasieke savo civilizacijoje.Jie labai greitai pereme civilizacijos pasiekimus,bet puikiausiai issaugojo savo kultura.

optimistas

Gal Kiek perdejau,pasakydamas puikiausiai,bet atrodo jiems gerai pavyko suderinti nauja civilizacija su savo dvasinem ir kulturinem vertybem.

Raigerdas

Kaip gali būti, kad per 20 metų politikai nesugebėtų išsiaiškinti: kas yra politika? Nejaugi niekam nešauna į galvą idėja, kad tų kriterijų nebuvimas, tai visos valstybės priklausomybė nuo kažkieno tai subjektyvios nuomonės? Pažiūrėkite į Rusiją ir jūs pamatysite, kaip vienas žmogus gali sugriauti visą valstybę. Kaip gali visuomenė leisti sau tokią riziką, kai visa valstybė tampa priklausoma nuo vieno politiko-beždžionės? Nejaugi nėra išeities? Ji yra, ir ji yra labai paprasta, bet beždžionės-politikai, kurie labai nori gražiai gyventi: atverti savo piniginę ir parodyti, kokiai nors moterėlei, kad ji gali su juo dumti į Kanarus, kur jie galės ten maloniai pasimylėti ir linksmai praleisti savo laiką. Beždžionė-politikas neturi kitų tikslų, nes jie visi yra susiję TIK SU MATERIALA GEROVE. Ištaisyti šią siaubingą… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Straipsnis geras, tačiau jis yra pavėluotas maždaug 20 metų. Bet netgi dabar jis parašytas suapvalintai, o ne konkrečiai. Juk ne visi Lietuvos žmonės yra beždžionės. O štai politikų beždžionių tai kiek nori, nors į Rusiją juos eksportuok, jeigu nori pakenkti šitai valstybei. Ir darė tai konkreti beždžionė-politikas. Šito beždžionavimo metodo politikas išmoko dar mokykloje, kai nusirašinėdavo. Tai ir buvo jo pirmopji beždžionavimo mokykla. IKI PAT ŠIANDIEN VISA ŠVIETIMO SISTEMA YRA ORIENTUOTA Į MOKYMĄ PAGAL AUTORITETUS. Bet apie tai niekas nerašo. Beždžionė-politikas gimsta mokykloje, o vėliau patobulina savo beždžionavimo metodus aukštojoje. Todėl, kaip jis gali spręsti problemas valstybės mastu, jeigu jis išmokytas tik beždžionauti? Štai jums konkretus pavyzdys – LAISVOJI RINKOS TEORIJA. Šitie teoretikai yra įsitikinę, kad viską išspręs LAISVOJI RINKA.… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Jūs pažiūrėkite, kaip yra pristatoma Lietuva užsieniui. Štai paimkime Šventos Onos bažnyčią Vilniuje. Kaip ji yra pristatoma užsieniečiams? Kad ją Napoleonas norėtų padėti ant rankos, jei galėtų, ir perkeltų į Paryžių. Pasirodo, Napoleonas yra AUTORITETAS. Kam jis yra autoritetas? Prancūzams, gal būt, bet koks gali būti autoritetas lietuviams, kada po šio kretino, sugalvojusio karu išspręsti savo neužaugos problemas, ir kuris paliko Lietuvoje badą ir marą. O šitie dar jį lygina su kažkokiu tai „dideliu genijumi”. Klausykite, kas tai per kultūra? Kas leido tokiems lietuviškiems kretinams pristatinėti mūsų tautos kultūrą? Šūdo vertas Napoleonas tampa Lietuvoje autoritetu, nes jis, matote, turėjo didelę armiją, kuri Vilniuje mirė iš bado. Ale, koks šaunus, tas idiotas Napoleonas. Tai, kodėl tada nekalbėti apie Hitlerio armiją? Kuo… Skaityti daugiau »

>"Raigerdas 2014-10-9 12:58"

Ir kaip čia tam Raigerdui toks užsidegimas prieš Napoleoną, Hitlerį ir Staliną dera su jo paties tokiu pat ugningu Stalino balvonų ant Černiachovskio tilto Vilniuje gynimu?

Raigerdas anoniminiam komentatoriui

Komentatoriui 2014-10-9 14:09. Suaugęs vaikuti, skirtingai nuo Tamstos, manęs neveikia skulptūros, kaip tavęs. Aš kaip sakiau anksčiau, taip ir patvirtinu dabar: jeigu tauta sunaikina savo atmintį, tai ji neišvengiamai grimzta į dar žemesnę būseną. Štai tavo bendraminčiai bolševikai sunaikino beveik visą ankstesnę „buržuazinę” kultūrą. Koks rezultatas? Jie nugrimzdo į Egipto laikus ir pradėjo garbinti MUMIJĄ, kuri tebėra Raudonojoje aikštėje iki pat šiandien. Tu su savo klaikiu išsilavinimu, įsivaizduoji, kad jeigu nugriausi skulptūras, tai lietuvių kultūra išaugs. Vaikeli, tu dar kartą turėsi komunizmą, tik gal kitoje formoje. Kas tau neaišku. Na, paimk savo atmintį, ir paprašyk, kaip koks nors pusprotis psichiatras tau patartų, kaip reikia iš galvos pašalinti tą dalį tavo atminties, kuri yra pas tave „bloga” arba neigiama. Ir po… Skaityti daugiau »

Mirė N.Puteikio

tėvas.Labai gaila,užuojauta.

Stasys

Komunizmas Lietuvoje mirė, todėl tuos komunistinius balvonus ir reikia patalpinti Grūto parke, kad turintieji nostalgijos tai komunistinei Lietuvos istorijai galėtų ten nuvažiuoti ir pasimelsti tiems balvonams tiek, kiek širdis leidžia. Be abejo, sudaužyti jų nereikia, kurkime komunistinę-okupacinę istoriją Grūto parke, kad tos istorijos „šedevrai” stovėdami ant tilto nepykdytų nukentėjusių nuo to režimo žmonių ir jų palikuonių. O juk nukentėjo didžioji dauguma gyventojų, nukentėjo visa Lietuva, štai dėl to ir esame atsidūrę nepavydėtinoje dvasinėje bei materialinėje padėtyje. Aš keletą metų gyvenau greta Žaliojo tilto anais laikais. Matydavau tuos balvonus kasdien ir niekada jais nesižavėjau, o priešingai,jie sukeldavo man neigiamą reakciją …

StasysG-----p.Stasiui

Patalpinti socializmo „balvonus” Gūto parke? Tas parkas berods privatus. Malinauskų. Ir jie gali dabar nebepriimti, kai Vilniaus valdžia prašys. Todėl jai teks ieškoti vietos kitur, šalia Vilniaus. Panašiai kaip Estija pasielgė su kareiviu. Ir niekas iš įvairaus amžiaus lietuvių neturėtų pykti. Na o ko turėtų pykti Rusija? Juk ji jau nei socialistinė, nei komunistinė. Valdo valstybinis kapitalizmas. Socialistinio realizmo kūriniai jam nebereikšmingi.

Arvydas

„Jei tikėtume…”
Nebetikiu…
Baisu taip sakyti – bet tai – labai arti tiesos, o daug kam – ir visiška tiesa.

Raigerdas Stasiui

Stasį, gerai, kad tu gyvenai šalia Žaliojo tilto. Jeigu išgyvenai iki šiol tai išgyvensi ir rytoj. Štai tu rašai:”turintieji nostalgijos tai komunistinei Lietuvos istorijai galėtų ten nuvažiuoti ir pasimelsti tiems balvonams tiek” ir tiek. Toliau tu vėl porini:”nepykdytų nukentėjusių nuo to režimo žmonių ir jų palikuonių”. Sakyk prašau, ar tikrai tos skulptūros sukūrė šitą komunistinį režimą? Kaip galima pykti ant skulptūrų? Patikėk, man sunku yra tą suvokti. Kaip iš viso taip primityviai galima suprasti pasaulį, kaip tu supranti? Kaip galima taip sugyvulėti, kad kaltinti skulptūras, o ne konkrečius žmones, sukūrusius šitą sovietinį režimą? Tarp kitko, tai nėra balvonai, ir iš meniškos pusės, tai nėra tikrai blogas kūrinys. Kas tau neaišku Stasį? Tau norisi pakeisti istoriją? Tu jos nepakeisi. Reiškia prie… Skaityti daugiau »

Stasys

Pone „Reigerdai”, neskaitykit man moralų ir neįžeidinėkit kitaip manančių.Tai tamstos tikrai nepuošia. Tada, kodėl uždrausti okupaciniai simboliai Lietuvoje, tiek fašistiniai, tiek komunistiniai. Ar šios stovylos nėra simboliai ? Nugriauta per naktį Stalino stovyla prie geležinkelio stoties draugo Chruščiovo laikais, vėliau nugriauti leninai, bei kitų komunistų paminklai. Pagal jūsų logiką, tai taip pat yra meno kūriniai, atspindintys istoriją. Bet jie labai dera Grūto parke, viens greta kito, kaip kokioje šeimoje. Jiems ten neliūdna ir visai gerai, kas nori, tas į juos pasižiūri.

okupantų menas ir šūdai yra gerai

žavisi litovcai rusų – okupantų balvonais.
ko gero ruso šūdas jiems irgi kvepia žibutėmis 🙂

Raigerdas Stasiui

Jau vien tai, kad jums visi paminklai yra vienodi, tai jau yra blogai. O dabar jūs pasakykite: koks yra skirtumas tarp jūsų noro griauti ir tarp bolševikų noro griauti? Štai yra paminklas Rokiškyje su svastika. Lietuvaitė laiko rankoje aukštai iškeltą Saulę su svastika. Paminklas stovi nuo 1931 metų ir net komunistai neišdrįso jo nugriauti. Ypatingos vertės jis neturi, tačiau jis simbolizuoja Lietuvos nemirtingumo ir ilgaamžiškumo simbolį. Ar turėjo pretekstą nugriauti šį paminklą komunistai? Be abejo, bet jo nenugriovė. O kiek mes turėtume paminklų apie mūsų istoriją, kad ir tą pačią Klaipėdą, jeigu barbarai, kuriems neaišku, kas ten dedasi jų galvose, nebūtų jų nugriovę? Kodėl Lietuvoje skurdas? Kodėl alkoholikų, savižudžių ir kitokios velniavos daugiau, nei kitose šalyse? Todėl, kad GRIOVIMO LIETUVOJE… Skaityti daugiau »

Raigerdas

gerai kad Lenino ir Stalino raštų nesudegino – paskaitinėju kasdieną.
Taip pat mėgstu Brežnevo trilogiją.

Ir vel geras straipsnis...

Nera ko beprideti.Gal toks liudnas ir susimastes Rupintojelis kaip tik ir nujaucia lietuviu sunkia dalia…Komentaruose issivyste diskusija del Zaliojo tilto skulpturu.Neturiu tvirtos nuomones siuo klausimu.Visgi,jei jau naikinti skulpturas,kurios yra tam tikro istorijos tarpsnio atspindys,iliustracija,tai reiktu ir carizmo okupacijos laiku -Vilniaus Katedros skulpturas salinti,kurios stovi ant stogo fasade-kiek zinau-centrine sventoji Elena-Rusijos globeja…Ar klystu ?Galu gale-ne skulpturos svarbiausia-ekologija-gamtine ir dvasine daug svarbiau-tai isgyvenimo klausimas.

Juozapas --- Raigerdui

Sveikas, prieteliau. Na, bolševikinių balvonų griovimo-negriovimo tema nenauja. Bet Tu čia gana įdomiai diskutuoji, tad nutariau įsiterpti. Tai griauti ar ne griauti? Misliju, kad griauti yra barbarizmas. Mano požiūris yra korektiškas – balvonus reikia profesionaliai demontuoti kartu su postamentais ir tilto turėklais. Po to tą „šedevrą” vėl pastatyti arba Grūte arba kažkur kitur. Šie balvonai dabar yra taip išreklamuoti, jog beiveik tapo „kultinais”. todėl esu įsitikinęs, kad Malinauskas ne tik paimtų į Grūto parką, bet sutiktų ir sumokėti už tą „antikvarą”. Grūto parką laikau labai pavykusiu projektu. Taip buvo išsaugota istorija. Tačiau esame maža, nykstanti tauta, kuri kenčia aplinkinių kaimynų ir globalizacijos spaudimą. Lietuvių nacijos problema yra menkas savivertės pajautimas. Sostinės centre stovintys okupacinio režimo reliktai, paprastam žmogeliui yra jo,… Skaityti daugiau »

Povilas

Sutinku su Raigerdu dėl Žaliojo tilto skulptūrų. Norim mes, ar nenorim, tos skulptūros – mūsų istorija. Kvaila bijoti savo praeities. Jei tas skulptūras nugriausim, visvien praeitis liks tokia, kokia ir buvo. Galgi tik jaunąjai kartai reikėtų paaiškinti, kodėl tos skulptūros ten stovi ir ką jos reiškė anais laikais.
Istorijos pamokėlės su realiais pavyzdžiais tikrai nepakenks. Blogiau būtų stručio pozicija – galvą į smėlį ir nieko nematau, nieko nežinau ir nieko nebijau.

Jonis

Hei, Šv. Elenos nereikia lyginti su bolševiniais, žeidžiančiais tautinę savimonę statiniais. Gerai, kad ji globoja rusų tautą, bet manau, kad ji neglobojo bolševizmo. Komunizmo, bolševizmo nekorektiška tapatinti tik su rusų tauta, kuri taip pat nemažai nukentėjo nuo leniniško-staliniško maro.

Juozapas---Povilui.

Sveikas gyvas. Na ir vėl – „griauti”. Kodėl tokia nuostata ir kodėl „nenorima girdėti” normalaus pasiūlymo? Griauti-reiškia naikinti. Griauti, t.y. naikinti nereikia. Tvarkingai, kultūringai išardyti ir perkelti į deramą vietą. Greta kitų totalitarinės epochos eksponatų. suprantu, jeigu tie balvonai turėtų kažkokią meninę vertę. Tarkime Muchinos skukurta skulptūra Maskvoje „Darbininkas ir valstietė” (Kūjis ir Pjautuvas). ten kitas atvejis – nors skulptūra sukurta šlovinti režimą, pats kūrinys yra aukšto meninio lygio nežiūrint visų ideologinių paibelių. Tilto „skulptūros” yra žiaurus kičas. Beviltiškas šlamštas. Kultūringa save laikanti nacija savo sostinės cetre neturėtų eksponuoti visiškos kultūrinės degradacijos artefaktų. Nuvežti kičo balvonus į deramą vietą -kur čia stručio politika? Ar Grūte istorija dingsta? Ar tame parke jaunimas negauna istorijos pamokų? Be istorijos mokymosi dar yra ir… Skaityti daugiau »

Povilas - Juozapui

Beveik sutikčiau su Tavo pasiūlymu dėl skulptūrų perkėlimo.
Bet…
Kaip pats sakai, jos jau beveik pasiekė „kultinių” lygmenį.
Todėl dabar jau nebežinau, kur rekia dėti kablelį frazėje: „griauti negalima palikti”.
Dabar griovimo veiksmas iššauks ypatingai neadekvačią reakciją ir čia ir už rubežiaus.
Baisiausia, kad į šitą dviprasmišką situaciją visuomenę įstūmė agresyvieji-rėksmingieji griovimo entuziastai. Daug riksmo, o veiksmo – nulis.
Geriau būtų buvę išvežti be triukšmo ir baigta. Tereikėjo vieno ryžtingo Vilniaus mero parėdymo (Zuokai, aūūū :)! ).
O manęs jokie balvonai nekoduoja. Aš juos koduoju – demonstratyviai nekreipiu į juos dėmesio.
Jei tie rėksmingieji ura-patriotai bent metus sugebėtų elgtis taip, kaip aš, galima būtų be triukšmo ir statulas perkelti į joms deramą vietą.

Povilas - Juozapui

Dėl kičo.
Nesu meno ekspertas, bet jei jau problema – meninė vertė, tai pradėkim nuo vamBzdžio.
O tuo pačiu galėsim ir skulptūras į tą patį sunkvežimį pakraut.
Valymosi nuo kičo pretekstu. Ir jokios politikos 🙂

Juozapas---joniui Advokatui

Nujaučiu kur kreipi ienas. Gana atsargiai ir „subtiliai”. Nereikia čia virkinti mūsų šnekomis apie nekaltą rusų tautą. 86 procentai šlovinančių putlerio agresiją prieš Ukrainą -čia kas? Rusų nacijos protingumo ir kultūros apsireiškimo apogėjus? Kaip vokiečiai sumokėjo, taip ir ruskiams teks brrrrrangiai susimokėti už šiandienos balių. Amerikonai po karo savo okupacinėje zonoje pastebėjo, kad po kapituliacijos vokiečiai realiai nerodo atgailos ženklų. Ką jankiai padarė -porą metų varinėjo vokiečius plikomis rankomis atkasinėti masines nacių aukų kapavietes. Vyrai, seniai, vmoterys ir paaugliai beveik visiems teko apturėti malonumą plikomis rankomis kilnoti gličius klaikia dvokiančius lavonus ir suprasti ką jų tauta yra padariusi. Po tokio auklėjimo vokiečių sąmonėje įvyko lūžis. Nuoširdžiai linkiu ruskeliams paragauti tokio auklėjimo. Rusai yra itin nusipelnę tokios rpcedūros. A ne, agentėli… Skaityti daugiau »

Raigerdas Juozapai

Iš tikro, dėl Taigio, tai su tavimi sutinku. O dėl skulptūrų tai aš sutikčiau tik vienu atveju, kad tie griovėjai susimestų ir pastatytų kažką geresnio, nei yra šitos skulptūros. Gerbiamas Juozapai, pats su manimi sutiktumei, jeigu žinotumei, kad destruktyvūs žmonės visada, kartoju visada yra linkę „atsikeršyti”, sugriauti, sudeginti, sulyginti su žeme ne pačią preižastį, o kokią nors pasekmę, kurią pašalinus pati priežastis išlieka. Vieną kartą mano giminaitė kentė didžiulius dantų skausmus, kad jai skaudėjo ne tik abu žandikauliai, bet ir galva. Tai ji nuėjo pas dantų gydytoją, tas ištraukė dantį, o kai ji sugrįžo, skausmai dar didesni buvo. Ir kada ji pradėjo pati žiūrėti kame ten reikalas, pasirodo dantistas ištraukė ne tą dantį. Patikėk, kad aš nesu už tą sovietinių… Skaityti daugiau »

Juozapas---Povilui

Dėkui už gerus komentarus. Pritariu dėl bendro apsivalymo nuo kičo. Vamzdį labai vietoje paminėjai. Pritariu. Praplėsdamas mintį, siūlyčiau įsteigti analogišką Grūtui parką. Tai galėtų būti Korupcijos paminklų parkas. Dėl Tavo minties apie kažkada neatliktą tylų balvonų demontažą -pritariu 100 proc. Tinkamas laikas praleistas. Kita vertus „balvonų byla” yra neblogas egzaminas tautai. Či gali pamatyti kas yra kas ir koks bendras lygis. O tas bendras lygis yra popsūcha. Kokia yra runkelio nuomonė? Runkelio nuomonė yra tokia kokią suformuoja KK2 ar kokia bravūriša, „moderni”s tierva vedanti info tv žinais. Runkelis nenori pasirodyti runkeliu, todėl stengiasi būti „moderniu” -jis kaip papūga kartoja elnekąąą žynių štampus. Jeigu Autoritetai pasakytų kad balvonus reikia vežti von, runkleis pritartų. Deja, realių autoritetų per tv nerodo. Per tv… Skaityti daugiau »

Juozapas---Raigerdui

Atsakysiu trumpai. Praktiškai nuoširdžiai pritariu Tavo mintims.
Tavo palieti aspektai yra pamatinai. Kažkokių „skulptūrų” likimas greta tų tikrai neatidėliotinai spręstinų egzistencinių problemų atrodo maždau kažkur vienas milijojas septyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkst. trys šimtai septynioliktoje vietoje pagal svarbą, o gal ir dar toliau. : )

Raigerdas Juozapui

Gerbiamasai, pažiūrėk į latvių istoriją. Ir tu pamatysi, kad jie nesilaikė labai svarbių dėsnių, kurie pareina iš aukščiausių dėsnių ne tik mūsų Saulės sistemos atžvilgiu. Pažiūrėk, kaip jie greitai persimetė į kryžiuočius. Ar tai tuo baigėsi? Ne. Ar jie pasimokė? Ne. Atėjo nauja komunistinė banga ir raudonieji latviai, kartus geležiniu Feliksu iššaudo Rusijoje apie 1,8 milijono pasiturinčių valstiečių, inžinierių, mokslininkų, dvasininkų. Ar jie išpirko savo kaltę? Ne. Kas dedasi Latvijoje? šita tauta tampa mažuma savo valstybėje. Kas jos laukia? Krymo scenarijus.

Juozapas---Raigerdui.

Taip. Esu linkęs pritarti, jog kaip ir atskiri asmenys, taip ir tautos daro nuodėmes už kurias tenka sulaukti atpildo.
Kažkada lietuviai padarė pačią didžiausią nuodėmę -išdavystę.
Kai Herkau Montės vedami prūsai, mūsų tikri broliai, mūsų kūnas ir kraujas mirdami prašė lietuvių pagalbos, mes lietuviai buvome atsainūs šmikiai. Idavę brolius prūsus, pasmerkėme juos pražūčiai, nors kartu būtume sudoroję ordiną kaip šiltą vilną.
Todėl mums buvo lemta iš galingiausią valstybę turėjusios tautos tapti baudžiauninkais.
Du šimtus metų pragyvenome ruskių ordos priepaudoje.
Atgavome savo valstybę.
Tačiau labai greitai pamiršome istorijos pamoką -po pustrečių metų metai po Kovo 11-sios , 1992 -ais lietuvaičiai tekini nubėgo balsuoti už barabus-komunistus.
Už Laisvės ir Tiesos idealų išdavystę vėl mokame kainą. Didelę kainą.
Ir tam mokėjimui nesimato galo.

Liepa-Spiečiui

Sveiki. Matyt,tų Žaliojo tilto”aksesuarų” dar ilgai nieks nelies. Vieni bijo užrūstyt ar”įžeist” ‘išvaduotojų nuo gyvenimo’ palikuonis, kitiems tai gražu, tretiems tai egzotika ir istorija, ketvirtiems – apskritai jokia problema…// Faktas, kad tas reikalas seniai pavėluotas.// O perkelt pas „savus” tuos „draugus” galima labai protingai ir gražiai.// Valdžiai šių skulptūrų problemos sprendimas nesisekė, nesiseka ir nepasiseks bet kokiu atveju, nes toje valdžioje sėdi svetimi, lietuvių Tautos interesų ir poreikių neatstovaujantys, individai. Tai Jums, Juozapai, smirdi tas nuo statulų sklindantis bolševikinis tvaikas,arba Jums, Raigerdai, labai aiškiai matoma įvairialypės asociacijos ir kontekstai..Bet tokių, kurie mąsto, jaučia, turi pareigą sau ir visuomenei yra ne tiek jau daug.//Didžioji masė neturi laiko kažkokioms kažkokio tiltelio”smulkmenoms”.//Didžioji masė labai užsiėmusi vartojimu.Ir vartojama viskas iš eilės..//Taip kad baikit čia… Skaityti daugiau »

Juozapas---Liepai

Labas vakaras, miela Liepa.
Pasiilgom Tavęs.
Ačiū už gerą komentarą.
Matau, kad pertraukėlės niekaip neįtakoja Tavųjų komentarų lygio. Rašai puikiai.
Smagu.
Valandėlei užleisiu vietą.

(Vėliau dar prisijungsiu.)
Malonaus vakaro : )

Raigerdas Juozapui

O dabar apie priežastis. Šiandien dauguma pamatė, kas yra tas komunizmas Rusijoje. Pamatė, kas nori Ukrainoje Rusijos invazijos. Tai tie su raudonomis vėliavomis. Jų protas yra paraudonavęs nuo raudonumo ir jie viską mato ta raudona spalva. Tai yra mąstymo ypatybė. Dabar prašau tik įsivaizduoti, nes nepatariu šito daryti. Jeigu vaikui, kuris užsidegė gera idėja, kažką tai turėti, paimti ir neduoti, neleisti, uždrausti, tai jis pereis į žemesnes būsenas, nes vis tiek tikisi pasiekti savo tikslo. Jeigu ir toliau jis bandys išsireiklauti, prisiprašyti ir jam suaugę neleis to daryti, tada jis pradės to suaugusiojo nebekęsti. Ir jis pasakys:” Aš tavęs nemyliu”. Jis bandys įžeisti ir pakenkti šitam suagusiajam, taip vėl bandydamas gauti to, ko jis nori. Bet, jeigu ir toliau suaugęs… Skaityti daugiau »

Raigerdas Liepai

Būk pasveikinta, Liepa. Esi stipriai prispausta darbų, kaip matau. Ar yra tiems darbams gera pabaiga?

 kacius

Vienas krantas sako: – AŠ TAVE MYLIU!
O kitas krantas: – IR AŠ TAVE!
Tiltą, su visom puošmenom, kelti prie seimo, ant pievelės, kur fontano būta.
(Pajutęs, kad virš jo puošnus tiltas gal pradės trykšti!)

Liepa-Raigerdui-Juozapui

Ai,Raigerdai, būsiu atvira-jei neturiu darbų ar problemų, tai padarau, kad būtų..(Šypsausi)//Juozapai, rašau, ką galvoju. Kažkada man tos skulptūros’netrukdė’. Bet šiandien kaip tik teko pravažiuot per Žaliąjį tiltą: jų ten tikrai neturi būti.Nedovanotinas apsileidimas.//Keista, kad net virtualioj erdvėj neatsiranda „paveiksliukų”, kuriuose būtų akiai ir širdžiai mielesni sprendimai.//Man patiko, Raigerdai, Jūsų kvietimas mąstyti apie statybą ir kūrybą. Bet prieš tai reikėtų kažkokiu stebuklingu būdu prisijaukinti..pozityvą. Šiuo metu jis yra didelis deficitas mūsuose..(Šypsausi)

Liepa-Kaciui

Aha, geras pasiūlymas Jūsų.//Tiltą lengviau prie seimo nutarabonyt, negu”mylimą” seimą prie tilto…// Gal Zuokas apsiims? Buvo oranžinės idėjos autorius, tai dabar tegul pažaliuoja dėl žalios idėjos…Cha, cha..

pasigailėk Viešpatie

pasigailėk Viešpatie ligonių šizofrenikų VSDišnikų

Juozapas

Labai patiko paskutiniai Raigerdo ir Liepos komentarai.
Kūryba…
Ideali veikla. Pareina nuo Paties Pačiausio.
Bet kūrybą nūnai pakeitė vartojimas.

Todėl, kad nėra vienijančio Tikslo.
Tiksliau nėra kas pajėgtų suvienyti Tikslui.
Na, kol kas nėra. Nesu pesimistas.

Raigerdas Juozapui

Gerbiamasai, pirma tikslo eina idėja. O atsiradus idėjai, suformuojamas ir tikslas. Mes gyvemane idėjų pasaulyje, tačiau malonumą pajaučiame tada, kada mūsų idėja, kaip ta sėkla, suranda tinkamą dirvą ir ten išauga tas idėjos pavidale gimęs, bet įgavęs kūnišką pavidalą šioje Žemėje koks yra įmanomas medis, kuris jau vėliau pats duoda vaisius ir augina sėklas. Čia yra jo DYDENYBĖ CIKLAS. O štai materialistui yra viskas atvirkščiai, kaip tam „Taigiui”. Kame čia yra problema? Žinai, kalbėjau su vienu gana turtingu verslininku, kuris nori pataisyti savo savijautą. Tai jis papaskojo, kokius jis baseinus ir kitus žaidimus ruošiasi įsitaisyti. Kai jis baigė pasakoti, tai aš jam pasakiau, kad visi tie tavo žaisliukai duos tau momentinę gerą nuotaiką. Bet dvasiai reikia daugiau, nes čia yra… Skaityti daugiau »

Juozapas---Raigerdui

…kaip be muzikinės klausos…
Fantastiškai geras palyginimas.
O aš vis kankinausi galvodamas kaip trumpai įvardinti tą nesamonę kuri dedasi „musyse.”
Labai taikliai įvardinai.
Nusiimu kepurę.
Smagu. : )
Mėgstu, kai kažkas gerai rašo…

Nesuprates

Ar dabar jau nebe komentarų skiltis ? Pokalbių tarp draugų svetainė? Ar nebūtų paprasčiau pasiskambinti ir pasišnekėti tarpusavyje :)el.paštu ar skype ?

čia zadanija tokia

čia šizofrenikas vykdo spec. VSD zadaniją – prašom jam netrukdyti 🙂

несупратимасуй

aik ruskeli miegot.
niekam tu neįdomus.
čia yra draugų ir bendraminčių svetainė.
maskolijos puterastinių kacapų tokias nelaikome.
susirink cibulius į saują ir mėžkis iš čia, goželi.
priskretai, kaip koks lavrovo lapas, atsiknisk, sRUčiau.

59
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top