Edvardas Čiuldė. I. Šimonytės galas

Alvidas Lukošaitis ką tik Lrt.lt portale publikuotame straipsnyje bando paryškinti tarsi jau ir ne naują mintį, kad esą Lietuvos kaip parlamentinės respublikos politinė sistema nedera su visuotiniuose rinkimuose išrenkamo prezidento institucija. Toks nereikalingas prielipas neva sujaukia parlamentinės sistemos politinius procesus ir veikimo logiką. Ilgai dvejojęs, stenėjęs, pabandęs užeiti iš už nugaros, vis tik galiausiai anas įsidrąsina ir, neturėdamas kur dėtis, beveik atviru tekstu pabando išpiršti, švelniai tariant, kontrabandinę nuomonę, kad Lietuvos politinėje sistemoje nekišeninio prezidento buvimas pažeidžia valdžių padalijamumo principą. Kad taptų dar aiškiau, A. Lukošaitis aukso raidėmis ten užrašo, kad demokratija savo esme yra partijų demokratija.

Kaip aišku iš straipsnyje audžiamos minties, toks politinės sistemos nesubalansavimas, kai neva prezidentas turi per daug galių, užprogramuoja neišvengiamus sistemos trikdžius, konfliktus, veda į sistemos efektyvumo sumažėjimą ir, be visa ko kito, beveik automatiškai stumia prie apkaltos procesų prezidentui precedento ir jo pakartojimo, o galiausiai pasimato visu kolapso gražumu šiandien, kai turime jau TOKĮ prezidentą (žodį Toks taip sureikšmina, užrašydamas jį iš didžiųjų raidžių, straipsnio autorius A. L).

O KOKS yra pats A. Lukošaitis kaip politologas ir ideologas?

Jau iš pirmo žvilgsnio matosi, kad anas nėra koks menkas, nupiepęs vyrutis, o yra konjunktūros milžinas.

Tačiau jo studentams Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute nepavydžiu, nes, kaip atrodo bent man, šio dėstytojo ir viešosios erdvės tribūno sąmonė atsilieka nuo procesų tikrovėje mažiausiai keliais dešimtmečiais.

Kad ir kaip ten būtų, A. Lukošaitis patraukia akį bent tuo, kad be jokio konfūzo viešumoje deklamuoja seniai jau suplėkusias tiesas, nors galima pasakyti ir taip, jog anas tik truputį pavėlavo, atvykęs į balių, kai svečiai jau buvo išsiskirstę.

Kaip keičiasi partijų vaidmuo senosiose demokratijose, kai skirtumai tarp partijų neretai visiškai išsitrina, kas apskritai lieka iš tradicinės partijos, kai politinė sistema neretai jau liepsnoja, patekusi į leftistų sukeltą pasaulinį gaisrą, panašų į Nerono kadaise užkurtą Romoje, – tuos klausimus palikime kitam kartui. Kita vertus, nedidelė paslaptis, kad Lietuvoje „partinė demokratija“ formavosi žemos politinės kultūros sąlygomis, kas nuo pat pradžių lėmė valdžioje įsitvirtinusių partijų intelektinį defektyvumą, jų polinkį į korupciją ir nepotizmo suvešėjimą, kai, pavyzdžiui, vienos partijos pirmininkas galiausiai pradeda elgtis taip, tarsi būtų princas, o Lietuva su visu gyvu ir negyvu inventoriumi priklausytų jam kaip paveldima tėvonija.

Nenoriu išgąsdinti, tačiau pabandykite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu dabar Lietuvoje viskas nuo A ik Z priklausytų nuo konservatoriais kartais dar vadinamos interesų grupės, vadeliojamos Ingridos Šimonytės ir Gabrieliaus Landsbergio, valios ir pasirinkimų. Tokiu atveju tikriausiai jau būtų persekiojama už lietuvių kalbos vartojimą viešojoje erdvėje, o į valstybės tarnybą butų skiriami tik tie kandidatai, kurių tinkamumą užimti aukštesnes pareigas turėtų paliudyti sugebėjimas pereiti pro LGBT filtrus. Kaip atrodo, mus gelbsti nuo tokios 1984-ųjų orverliško antiutopijos stiliaus partijos įsigalėjimo tik atsvarų sistemą, kurioje LR prezidento institucija užima ne paskutinę vietą.

Prezidentas su taip suprantamomis funkcijomis galėtų tapti tarpininku tarp partinės sistemos ir pilietinės visuomenės, ar ne?

Kita vertus, truputėlį užbėgdamas prieš akis, jau čia pastebėsiu, kad, kaip atrodo bent man, labiausiai vertu laimėti prezidento rinkimus šiandien yra tas kandidatas, kuris jau dabar aiškiai pažadėtų, jog, laimėjęs rinkimus, padarys viską, kas yra jo valioje ir leidžia kompetencijos ribos, kad būtų iniciuotas teisinis I. Šimonytės ir jos svitos persekiojimas dėl jų įvykdytų košmariškų nusikaltimų lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Kaip atrodo bent man, jų nusikaltimai yra tokie baisūs ir ciniški, kad teisėjo ranka tikrai nesudrebės skelbiant griežčiausias bausmes.

Iš tiesų, nėra ko nusiminti, nes niekados nėra taip blogai, jog negalėtų būti dar blogiau, tačiau jau yra taip blogai, kaip negalėjo prisapnuoti net baisiausiame košmare.

I. Šimonytės sutelkti protai (?) jau baigia įtikinti liaudį, jog lietuvių tautinės tapatybės ir etninės kultūros puoselėjimas yra pažangos stabdis.

Lietuvoje gyvename vis labiau atitolinami nuo savo Konstitucijos, kuri skelbia, kad Lietuvos valstybę sukūrė lietuvių tauta, kai savo ruožtu I. Šimonytės sutelkti protai (?) jau baigia įtikinti liaudį, jog lietuvių tautinės tapatybės ir etninės kultūros puoselėjimas yra pažangos stabdis.

Tokie procesai vyksta tarsi ir nepastebimai, tačiau jų esmė yra tvirtas I. Šimonytės sutelktų gretų ir ideologinių gaujų (tarkime, tokia yra ir vadinamoji Pažangos taryba, pateikusi valstybės pažangos vizijos „Lietuva 2050“ įforminimo dokumentus) ketinimas pakeisti konstitucinius šalies pagrindus ir nužudyti lietuvių tautos sukurtą valstybę, taigi jie yra perversmininkai ir pučistai, o patį perversmą dėl jo tolydaus išsidėstymo laike, vengiant dėmesį pernelyg atkreipiančių ekscesų, galime pavadinti velvetiniu perversmu. Nežiūrint perversmo velvetinio pobūdžio, yra pagrindas tai kvalifikuoti kaip į aukščiausius šalies valdžios postus patekusių iš esmės nelietuviškos kilmės asmenų pradėtą lietuvių tautos ir valstybės užpuolimą.

Tačiau – ar autorius nesutirština spalvų? Ne kartą esu bandęs atsakyti į šį klausimą, aiškindamasis Lietuvoje įvykdyto pučo aplinkybes, taigi toliau tik pakartosiu tą, ką jau esu kartą minėjęs galimų priekaištų dėl „sutirštinimų“ kontekste.

 ***

Ar šių eilučių autorius, taip dažnai kalbantis apie įvykusį pučą Lietuvoje, nesutirština spalvų, gal jis pats sau įsikalbėjo tokią nesąmonę, o dabar klaidina kitus, ką atsakyti tam doram skaitytojui, kuris reikalauja faktais pagrįsti teiginį, kad gyvename įsismarkavusio pučo sąlygomis?

Taigi – ar turime nors mažiausią teisę puču pavadinti tarsi ir visiškai normalią dalykų padėtį, kai, vieno herojaus lūpomis tariant, miestuose rytais džiaugsmingai dainuoja kranai, krašto administravimas ir toliau vyksta be didelių pakitimų, siunčiame paramą Kovojančiai Ukrainai, o paskutiniai rinkimai (savivaldybių) įvyko pagal visas partinės demokratijos taisykles? Žinoma, galima nurodyti dar ir kitas ar net visą krūvą mūsų sėkmingo funkcionavimo aplinkybių, taigi ar nėra taip, kad autorius tik be jokio reikalo drumsčia vandenį, geriausiu atveju nežinodamas ką daro?

Iš tiesų, didžiausia problema yra net ne tai, kad išvestinių faktų, nurodančių į pučo situaciją, yra tiek daug ( užtektų paminėti bandymus išstumti lietuvių kalbą į paraštes arba dirbtinai forsuojamos imigracijos faktą), kad mes jų pradedama nebematyti galimai dėl jų perteklinės gausos, panašiai kaip būna, kai papuolame į „dramblio mažame kambarėlyje“ spąstus, nebematydami faktų dėl jų perdėto masyvumo. Daug svarbiau suprasti, kad pučo įvykis visus faktus nudažo viena spalva, panašiai kaip sergančiam gelta visas pasaulis tampa geltonu.

Tai, kad LR Konstitucija skelbia, jog lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę, o šiandien valdančiosios koalicijos trubadūrai bando primesti mintį, jog lietuvybės puoselėjimas – tai reakcinga veikla, yra įvykusio pučo branduolinis, jeigu norite, transcendentalinis (ne transcendentinis) faktas, suteikiantis įvykių srautui faktiškumo struktūrą. Toks transcendentalinis faktas ir yra faktų faktiškumo prasmingo atpažinimo sąlyga, leidžianti atsiriboti nuo dėmesį blaškančių miražų. Kita vertus, tai toli gražu nereiškia, kad įvykusio perversmo neįmanoma atpažinti tiesiogiai, tarsi jis slėptųsi po empiriškumo skraiste, greičiau yra taip, kad empiriškumas tik paryškina pučistų prisiimtą poziciją, skaudžiai bado akis. Tautologiškai tariant, visa tai, ką daro pučistai, yra pučistų veikla, atpažįstama ir kaip akis badantys empiriniai faktai.

Prie to, kas pasakyta, šiandien dar papildomai pridurčiau tokį pastebėjimą, kad velvetinis perversmas tuo ir yra ypatingas, kad jis sukuria išvirusių varlių visuomenę, kuri mažiausiai nutuokia apie savo pačios padėtį. Tačiau jeigu toks numirėlis prabustų, jis, staigiai pramerkęs akis, iškart suprastų, kad gyvena išguitas iš konstitucinės erdvės, savo Tėvynėje paverstas svetimkūniu.

 ***

Jeigu būtų kitaip, negalėtume patikėti savo akimis, kad moteris taškuota suknele, politikė, mėgstanti sunkųjį roką ir liaudišką kareivio Šveiko humorą, kovoje dėl postų, tarsi niekas nieko, serijiniu būdu kurpia arba kaip kulkosvaidis gimdo laužtas iš piršto, drauge kraštutinai nevalyvas artimiausio oponento užpuolimo insinuacijas, pradedant Pranėšėjo istorija ir tikriausiai dar nebaigiant baleto konvertavimo į kotletą metamorfozėmis, tačiau darant prielaidą, kad taip veikia monstras taškuota suknele, viskas stoja į savo vietas.

Kaip atrodo, Šimonytė gerai supranta, kad Lietuvoje visi gerai supranta, kur šuo pakastas, tačiau nemato reikalo apsimesti, jog nesupranta, vis dar puoselėdama įsivaizdavimą, kad susirinkusi į partijų demokratijos puotą liaudis pernelyg nesimuistys, vaišinama serviruotomis krištoliniuose induose išmatomis.

Dar nesu tikras dėl to, už ką balsuosiu prezidento rinkimuose, tačiau tikiuosi, kad savo ruožtu G. Nausėda supranta, kad dėl jam tekusių perkrovų yra niekuo dėtas, jo vietoje kitas, tarkime, pavarde Pelėda, žmogus patirtų lygiai tą patį arba kažką panašaus. Tačiau dėl nuo G. Nausėdos nepriklausančių aplinkybių būtent jam atiteko ta „garbė“ tapti situacijos išsigimėliškumą liudijančiu indikatoriumi, savo kailiu išbandyti viso to „gėrį“.

4.8 22 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
94 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Pilietinis nepaklusnumas

Gražus tekstas. Ačiū.

blue yellow zov marinie

..kad ne kvailas – taip.O kur grazumas,kazi….nagi,papasakokit,garbusis…

blue yellow zov marinie

…zmogus apie brisiaus,oi,sikmonkytes gala,siaip,visokias baisybes,perversmus mintyja,o tulam….grazu,lyg poema apie arkles,karweliu karalienes,poema but perskaites…..idryctvaipalkos,kas cia aplink darosi….

edvardas

 Ne apie straipsnį, bet apie gražumą apskritai. Jau daug metų įvairiuose forumuose bandau mokslingą publiką pripratinti prie iš pirmo žvilgsnio netikėtos išvados, kad filosofinė grožio teorija lietuvių kalboje randa labai svarbu etimologinį pasufleravimą, pastebint, jog nuoroda „gražus/graži“ yra labiau pirmapradės nuorodos „­gr­ąžus/ grąži“ derinys ar net vedinys. Dar kartą kviečiu nepražiopsoti to, kad lietuvių kalboje žodis „gražus(i)“ nurodo į tai, kas grąžu (yra grąžus ar grąži), kitai tariant, į tai, kas gręžiojasi aplink savo ašį, t .y. atgręžia, prikausto dėmesį savo savaiminiu vertingumu, tarkime, kaip būties šviesos pliūpsnis, ir nusigręžia, išsprūsta iš pragmatinio akiračio kaip nepateisinęs utilitarinio pobūdžio lūkesčių įvykis. Kita vertus, jeigu anksčiau bent man labiau akivaizdi buvo ta grožio patirties pusė, kurią galima sieti su dėmesio atgręžimu, išvydus būties… Skaityti daugiau »

vieni stato tiltus

kiti augina rugius, treti gydo žmones, bet dar yra pilstytojai (su pasimėgavimu!) iš tuščio į kiaurą, nesukuriantys jokios vertės visuomenei, tik savo tuščiagarbiškumui.

blue yellow zov marinie

…pats is katru busi….

aš ne

humanitaras

blue yellow zov marinie

…klausimas…ar apskritai…humanbyingas

Jules

O kiti juos pralošinėja.

blue yellow zov marinie

…savotiskas pamintyjimas,neneigiu ismones.O,prasom pasakyti,ar nepamastet,kodel liewuwiai sako….aksomines akys/pvz.,karves/…o nepasako….velvetines akys…

edvardas

Keblus klausimas, tik scholastui įkandamas. Gal velvetinės karvės akys iš siaubo operos?:)

blue yellow zov marinie

…jo,fantomaso.Siandie kazko visi bais samojingi….ypac,apie galus.Liewuwiui neduok paest,bet bliuznyt…kaip mat,net atsigauna,sakyc,pazvaleja,neberupi jokie perversmai…

>blue

Black Velvet ?

blue yellow zov marinie

…galvojau,bet nesirisa…anglosaksai nelimpa cia anei kaip…

Paul Casimir

Kas minusuoja? Gi išties gražiai parašyta.

blue yellow zov marinie

…nu va,da viens poemu megejas..

blue yellow zov marinie

…geriesiems liewuwiams tokia ekvilibristika nevoookiama…tuoj pat pasipiktina tuo,kas jiems nesuprantama.Baugina,kaip papuasus,baltaji pamacius….

Dar

Klausimai ministrei pirmininkei Šimonytei:
Ar dabar metas statyti stadioną, ministerijų miestelį, naują LRT būstinę, naują koncertų salę ant Tauro kalno, gal geriau tuos pinigus skirti Lietuvos gynybai?
Kada Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES šalių, inovatyvūs vaistai bus kompensuojami onkologinių ir kitų sunkių ligonių gydymui, kad neturintys pinigų nusipirkti inovatyvių vaistų nebūtų pasmerkti netolimai mirčiai?
https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2024/02/11/news/medikas-su-karteliu-zvelgia-i-lietuva-aplenkusi-proverzi-vezio-gydyme-tai-tikrai-nuvilia–30476625

nejaugi neaišku

kodėl visi nori statyti?

blue yellow zov marinie

…tu man pastatyk….ir as tau atsakysiu…

trumpai

O juk akivaizdu ,kad pats tapai „blue yellou to yellou blue” . Labai ,labai…:)

blue yellow zov marinie

…labai labai ….jielou….lak valerijoooona ir parpk,varguoli.

už vaistus

Pinigus gali perskirstyti, o kur dėsi alkanus statybininkus? Nebent pristatysi kaip Estijoje prie bunkerių statymo.

stop nesamonėms

Būtent ten Lietuvoje jų vieta . Bunkeriai visuomenei ( europinių saugumo standartų lygio ) +geriausiai ,pasiteisinusių paskutinių pavyzdžių Ukrainos frontuose inžinerinės pasienio ginybos infrastruktūros kuo skubesnis įrengimas (minų laukai,betoniniai įtvirtinimai ,etc.). Rusams užteko , berods kelių mėnesių (ar trumpiau) atokvėpio ,kad juos įrengtų tokius ,kad Ukrainos puolimas įstrigo.Lietuvoj taip pat nereiktų tokių dalykų atidėliot penkmečiais:(

Jules

Ko norėt iš babkinių dezi propagandistų ir Kapsukės absolventų, teišmanančių demagogijos meną, praktikas ir teorijas? Beveik visi tokio sukirpimo tupi dezi LRT ir Vyriausybėje, baigę nedesovietizuotą Kapsukę. Žodžiu, mums kaip tautai, šaukštai, atrodo, kad jau popiet.

Jules

Kapsukieti, ko minusiuką padėjai neperskaitęs „Liberalismus und Empiriokritizismus – die Liquidierung des Kerenskiputsches”. Be šito veikalo mūsų Šmikytės nesuprasite.

Juliui

Gal pirmiausia reikia perskaityti ” In de schaduwen van morgen”?

Jules

Danke schön, bet olandiškai aš neįkertu.

Juliui

Dar rekomenduočiau „De wetenschap der geschiedenis” originalo kalba. Jei mokate vokiškai, tai,manau, bus nesunku- panašiai, kaip išmokti žemaitiškai.

Jules

Na taip, beveik kaip žemaitiškai. Mais je suis samogitien…

Juliui

Tiek to, tai Johano Huizingos knygos.

blue yellow zov marinie

…na jau na jau….nuoseda,pasirodo,esas baltas ir pukuotas nuzverejusios arkles ir aplinkos auka…..O kodel…velvetinis perversmas,ne…aksominis…but dar svelniau……..Butu mano valia,zinant liewawos ypatumus,keisciau politine santvarka….skelbciau lt prezidentine/ne parlamentine/..valstybe,nes zmogu protines galimybes yra issekusios iki kritines ribos.Issirinkus toki,kaip Zemaitaitis su tinkama Co dar atsirastu sansas atsigaut visame kame/keistokas zodziu junginys su paslaptinga reiksme – slepinys xa xa xa/…..Is jusu tekstu,p.Edvardai, matosi uz ka balsuosit/kuo nesvietiskai stebiuosi/…..tas liudina,labai labai svelniai tariant/atsidusejimai/……..didi liewuwiu tauta savo begaliniuose kentejimuose,oi,didi.

Jules

Patinka lakstantys po partijas ir kuriantys naujas Nemuno aušras? Kai tik panašų pavadinimą pamatau, iškart nešu kudašių nuo tokių kuo toliau. Dievo tautos išmonė begalinė.

blue yellow zov marinie

..o nuo ko tu nenesi kudasiaus,a…..ar gali koki racionalu teigini paskelbt,be savo troikes ir kapsukes…nujauciu,kad nelabai…

Jules

Taip, man Kapsukė, kol nedesovietizuota, ir Didysis Trejetas mano tyrinėjimų lauke, o ką? Blogai?

blue yellow zov marinie

…tu nieko netyrineji.

Jules

 Manai, kad aš tiesiai šviesiai kapsukiečiams aiškinu, kad Antrasis pasaulinis karas kilo dėl Lenkijos ir bolševizmo plėtros pasaulyje, kaip rašo USA geopolitikos galiūnai, buvę JAV vyriausieji prezidentų patarėjai , vieši ir slapti, ar kaip? Neseniai Putinas Karlsonui irgi priminė, kad dėl Lenkijos. O kas tiesa – tas ne melas, nesvarbu kas tai sako, tiesa? Bet kapsukiečiai ir politikieriai su tuo nesutinka ir diletantus žmonėmis nelaiko, ypač tuos, kurie be Mokslinio Komunizmo, o dabar be Mokslinės Oligarchijos valstybinio egzo – oligarchomonopolinės rinkos politekonomijos.

blue yellow zov marinie

…visai isprotejai…xuilius sake,kad adolis nekaltas,lenkai ji priverte/su tuo koridorium/pradet kara….mol,ir jis/xuilo/…nekaltas,tai,esa,ukrai ji priverte…….tai tu irgi ta pati….na zinai,pasigedytum….

Jules

O kas lenkus privertė okupuoti trečdalį Lietuvos?

blue yellow zov marinie

…sveikinu…viens apie ora,kits apie tvora….nein su tavim dialogizuotis.Bandyk tada laime su mano antipodu – akademiku prasalieioiciu.Gal rasit bendra kalba.Zinau,kad jis….su dziaugsmu,tas senas idijotas.

Jules

Greitkelis ir geležinkelis anuomet lygiai toks pats, kaip dabar toks pats per Lietuvą į okupuotus Rytprūsius ir nieko. Rieda sau Rusija į okupuotą Rytų Prūsiją ir nieko – pats tyli ir nelygini su Ukraina, kodėl? Jei nelygini – tai ko man primeti Ukrainą? Aš ir visi europiečiai už Ukrainą, nežinojai? Berlyne plevesuoja Ukrainos vėliavos – mačiau savo akimis. Niekas kitas, o būtent Vokietija pirmoji pripažino Ukrainos nepriklausomybę 1918 metais, kaip ir Lietuvai leido paskelbti savo atsikuriančią Lietuvių valstybę 1917 metų gruodžio 11-ąją, pamiršai? Žinoma, kapsukiečiai su tuo nesutinka ir aiškina runkeliams priešingai – mokslo pirmūnams ir zubryloms. Neobolševikams ir neosovietikams.

Juozukas

Autorius galėtų pasirūpinti savo „galu”, juo labiau, kad Šimonytei jis negresia…

blue yellow zov marinie

…dziozefina,ar mama tau sake,kad esi be gaaaaalo….samojingas/jei galvele isnesa,apie ka as…xa xa xa/.

visi be išimties

silpninantys, kiršinantis Lietuvą, niekinantys lietuvių kalbą, istoriją, veikia rusijos naudai. Nėra naudingų idiotų. Yra sąmoningi kenkėjai.

kalbasi:

man be galo skauda galvą, kita – o aš be galo užmigti negaliu

blue yellow zov marinie

….o trecia priduria….as nusigalavau….

Prašalietis

„Ar šių eilučių autorius(Čiuldė), taip dažnai kalbantis apie įvykusį pučą Lietuvoje, nesutirština spalvų..” – „I. Šimonytės galas..; ..Nenoriu išgąsdinti, tačiau pabandykite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu..”;..Čiuldei tinkančio išrinkto prezidento-„būtų iniciuotas teisinis I. Šimonytės ir jos svitos persekiojimas dėl jų įvykdytų košmariškų nusikaltimų lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei…;..Pažangos taryba, pateikusi valstybės pažangos vizijos „Lietuva 2050“ įforminimo dokumentus) ketinimas pakeisti konstitucinius šalies pagrindus ir nužudyti lietuvių tautos sukurtą valstybę, taigi jie yra perversmininkai ir pučistai, o patį perversmą dėl jo tolydaus išsidėstymo laike, vengiant dėmesį pernelyg atkreipiančių ekscesų, galime pavadinti velvetiniu perversmu…” Pažangos taryba, pateikusi valstybės pažangos vizijos „Lietuva 2050“ įforminimo dokumentus) ketinimas pakeisti konstitucinius šalies pagrindus ir nužudyti lietuvių tautos sukurtą valstybę, taigi jie yra perversmininkai ir pučistai, o patį perversmą dėl… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

..svarbiausia,kad pranesei,kad siu eiluciu autorius yra…p.Ciulde.Be tavo ereliskos izvalgos niekaip nebutumem atspeje….aciu tau,akylasis besmegeni….

Prašalietis

Pranešiau…, nes „labai gerbiu” p. Čiuldės „intelektualinę nuosavybę”. Sau „neatleisčiau, užgraužtų sąžinė..”, jei koks neišsivaikščiojęs lansberginio durnių laivo „patriotinis intelektualas”, paskaitęs mano diletantišką komentarą, man „padarytų didelę ir nepelnytą garbę” ir tokio „aukšto patriotinio lygio” p.Čiuldės trizną priskirtų man, ar kokiam kitam „trizniui” savo ruožtu „demaskuojančiam vietinius pučus, neomarksistus, leftistus, lietuvių valstybės griovėjus, lietuvių kalbos niekintojus, kalbos seksualinius prievartautojus, anonistus…”

blue yellow zov marinie

….ale va,…atalake balundis,apysike palungis.Kad butu neatlekys,tai butu…neapsikys…../etimologija didi…jei karwelis yra karves vyras,tai balundis…balu paukstis/.

Neviltis

Nupjaut kiaušus tai bobai!

blue yellow zov marinie

…yr geresnis zodis….isroooomyt…su ramumos paseka.

pučdemonas

Straipsnio autorius užvaldytas pučo demono. Prieškarinei Lietuvai gyvenant paskutines dienas, „pažangioji” lietuviškos visuomenės dalis nežinojo didesnio Lietuvos priešo už diktatorių Smetoną .. Jeigu kartais atrodo kad didžiausias dabartinės Lietuvos priešas „pučistė” Šimonytė, gal vis tik palaukime kas bus po jos, turėsime paskui su kuo palyginti?..

blue yellow zov marinie

…neismaaaaneli,pucdemonas gi Katalonijoj,Ispanijoj…tau su geografija nelabai.

pučdemonas

čia mano slapyvardis toks

Jules

Gal jis tikresnis ir didesnis Kerenskio pučą likviduojantis apsėstasis (die Liquidierung des Kerenskiputsches) nei apsėstoji Wilno’s Šmikytė? Ką gali žinoti. Visko būna, tiesa?

IP 8

<…> labiausiai vertu laimėti prezidento rinkimus šiandien yra tas kandidatas, kuris… pažadėtų, jog <…> padarys viską <…> kad būtų iniciuotas teisinis I. Šimonytės ir jos svitos persekiojimas dėl jų įvykdytų košmariškų nusikaltimų lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei <…> jų nusikaltimai yra tokie baisūs ir ciniški, kad teisėjo ranka tikrai nesudrebės skelbiant griežčiausias bausmes.  …  Dėl teisėjų rankos nesu toks tikras, tačiau ši ciocė tikrai turi sėsti į teisiamųjų suolą, vietoj to, kad dalyvautų prezidento rinkimuose. Jei R. Paksas už pilietybės suteikimą išimties tvarka J. Borisovui buvo įvardytas kaip grubiai sulaužęs LR Konstitucija ir išspirtas iš prezidento kėdės, tai prievartos priemonės prieš šimtus tūkstančių piliečių, pažeidžiant jų konstitucines teises, privalo turėti teisinį įvertinimą.  Jei Teritorijos gyventojai nesustabdys degeneratų ir kitokių idiotų veržimasi į… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…jau galas,nes telikusi tik teritorija,kurios gyviai tera tik populi,ne pilieciai su savo teisem.

prisiminkime ir nesiskųskime

Visoks dumblas pradėjo kilti į Lietuvos politiką ir į valdžią po to kai tinkamai pakurstyta tauta nusprendė, kad didžiausias jos pokomunistinių vargų kaltininkas vienas toksai „princas”. Jei kas pagalvojote apie Lietuvos Ąžuolą, tai apsirikote. Kaip tik po 1992 metų rinkimų Lietuvos nedraugams atsivėrė akys, jie suprato kad su šita tauta galima ir reikia dirbti…Dabartinis politinis Lietuvos elitas tuomet buvo gal gimnazistai, tačiau visokio šlamšto buvo apstu ir pakankamai ir viską, visus (išskyrus Tomaševskį) tauta norėjo išbandyti… Tai kuo esame nepatenkinti? Ir dabartiniai kažką irgi daro, tempia Lietuvą už ausų į Europą. Kartu su į Lietuvą plūstančiais rusais. Išties keista, bet ne taip lengva padaryti ir kitaip. Kada TOKIA Rusija ir TOKIA Europa, lieka pasirinkimui nebent Madagaskaras.

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

Tikrai, nuopolis ant LT prasidėjo 1992 m. Dėl 1992 m. spalio 25 d. sąjūdistų priimtos niekam tikusios konstitucijos (be valdžių atskirimo, su sąrašiniu Seimu ir t.t ir pan.)

patys lietuviai turi norėti būti lietuviais

Paskutinis reikalas, jeigu juos už ausų į lietuvybę temps valdžia, o lietuviai, kaip jiems įprasta, muistysis ir keiks valdžią, girdi, ne taip reikėjo daryti, kitaip reikėjo daryti.

Jonas

Puikus straipsnis, labai gerai, kad dar yra kritiškai mąstančių.

blue yellow zov marinie

…bravo,Dzioni,bravissimo.

Prašalietis

Joneli, gal galėtum, retai pasitaikančiam nesusipratėliui, Čiuldės šio straipsnelio konkrečiu pacitavimu, savo nemažiau „kritinėmis pastabomis’, „iliustruoti lietuvių kalbos, etninės kultūros.. puoselėjimo, Šimonytės pučo…” tau pasireiškusį p.Čiuldės „kritinį mąstymą”…

blue yellow zov marinie

…durniau trenktas,ar sugebi bent klausima suformuluot….ar vel prisipliskines net neivakarejus…..Be to,klysti,teigdamas,kad esi….retai psitaikantis nesusipratelis….tu netgi labai daznai besivaidenantis nesusipratelis,…abliau…..

Prašalietis

„Intelektualini”, kompleksuotas runkeli, apie „kritinį mąstymą” buvo pasiteirauta „Jono”. Tu gi šiandiena p. Čiuldės palatą savo kliedėjimu vienas perpildai daugiau nei galima būtų įsivaizduoti. Kyla „patriotinis” įtarimas, kad pats, savo daugiau nei gausiais super puper „intelektualiniais” komentarais, nori sušik..i ir p. Čiuldės atliekamą”tautos, valstybės, lietuvių kalbos… gelbėjimo intelektualinį darbą”, atliktą šiandieninėje Tiesos.lt.. Beje, tau negana…, jau sušik..i Krikštaponio atminimo akmens išsaugojimui skirtą akciją, kaip ir galutinai suši..ai, p.Čiuldė daugiau neberašo, p.Čiuldės ” norą savo giliai prasmingais ir pidarjotinačiais straipsniais” palaikyti vis dar „peremogiškai” kovojančius Kukrainos banderinius chalopus, palaikyti vietinių pidarjotų „patriotinį tonusą reikiamame lygyje”.. Taip kad mauk atgal į tavo buvusią pagrindine, Veidaknygės „karinių komiunikė” palatą, ten visiškai tuščia. Yra skelbimas paaukoti Kukrainos lašiniam, joks „sala ukraini, gemarojams sala” pidarjotas… Skaityti daugiau »

blue yellow zov marinie

…tai kad tavo vadinamieji zodziai yra ne zodziai,o kakalai,kuriais tu,sapnuojantis,nusipliskines besmegeni,drabstaisi tarsi karwasudziais/iki arkliasudziu tau kaip iki menulio/…nesk savo babuino raudona subine i karo rubrika,kur spieciasi ir kitos mandawoskes,tokios,kaip ir pats,susmirdes bobauzi…..

Prašalietis

Noriu paprašyti negadinti p. Čiuldės „formuojamos dalykinės intelektualinės atmosferos”..Baik sušikinė..i savo „intelektualiniu supratimu” – „žodžiai yra kakalai, kakalai yra žodžiai, karvašūdžiai, arkliašūdžiai…” p. Čiuldės „intelektualinio” straipsnelio diskusijų erdvę.. Net ir į Mėnulį norėjęs išsikraustyti p. Čiuldė, kuris yra „daugiau nei perpratęs būtis su visomis esmėmis” tikrai neleis sau ir prie geriasių patriotinių norų sutikti su tavimi, jog gali būti galimybė „net ir trumpam suegzistuoti”, net ir palatoje, tavo sugalvotai „būčių transformacijai”- „žodžiai yra kakalai, kakalai yra žodžiai..kur spieciasi ir kitos mandawoskes,tokios,kaip ir pats,susmirdes bobauzi…..

blue yellow zov marinie

…geriasiu…noru….tai vel trukt uz vadziu…..jietisko dialekto negali atsisakyt…..jieti is bruzgynu gali isvilkt,bet jieti is jiecio…nea.

visur priešai

Dabartinė nutautusi valdžia tvindo Lietuvą migrantais, o dab. valdžios priešas nacionalistas Sinica (liet.Zylė) nori visokius tuos rusus ir negrus mokinti lietuvių kalbos ir paversti tikrais lietuviais

Jules

Juos reikia grąžinti į Tėvynę – ten, iš kur atkeliavo Lietuvos neobolševikų kvietimu.

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

Ką Pažangos taryboje veikia Jonas Pinskus, Algirdas Kaušpėdas?

Iš Lenkijos

Gerb. E.Čiuldė pateikė labai kokybiškas ir teisingas įžvalgas.Beliko tik pastebėti ,jog Kovo 11-osios Lietuvos didžiulė politinė ir moralinė nelaimė yra dičkės žiniasklaidos,ypač LRT,visiškas ,,pažangus” suliberalėjimas( tiksliau-tapusi liberalmarksistine) bei aukštųjų mokyklų,ypač VU, ir Švietimo sistemos virsmas globalizmo -kosmopolitizmo sklaidos kalve.Pastebėtina,kad minėtoje liberalmarksistinėje makalynėje neintegruojantys į lietuvišką visuomenę veiksniai puikiai atsispindi rusa-ir lenkakalbėse mokyklose.Tad,kas nutiko nūdienos Lietuvai,kad iš aukščiausių valdančiųjų politinių bokštų ir minėtos žiniasklaidos taip stipriai plinta antilietuviškumo ir antivalstybingumo apraiškos,o intelektualinės pajėgos daugeliu atveju visa tai remia?

indomu

Keista, o gal kaip tik labai dėsninga, kad fsb dimisijos viršila Prašalietis paprastai nepraleidžia nė mažiausios progos iškoneveikti Landsbęrgį senelį, o už Anūką ir Šimonytę, kaip taisyklė, stoja piestu, bandydamas pridengti juos savo plaukuota/ putlia hermafrodito krūtine.

blue yellow zov marinie

…kumelys pries arkle visuomet stoja piestu,nes jam stojasi….toks tokia pazino….

toji

ci onytė be galo

blue yellow zov marinie

…be galo,bet ir be …kraaasto..

Dzeikas

——- I. Šimonytės sutelkti protai (?) jau baigia įtikinti liaudį, jog lietuvių tautinės tapatybės ir etninės kultūros puoselėjimas yra pažangos stabdis.——-
Straipsnio autorius meluoja susiriesdsmas.Pazangos stabdis yra ne etnines kulturos ar tautiskumo eksponavimas ir puoselejimas, o ekonominiu ir elementaraus teisingumo uzgozimas tautiskumu bandant itiki ti kad tautiskumas alfa ir omega vedantis tauta i gerbuvi or klestejima.
Net nediskutuosiu sia tema. Tai tūpas briedas

Vien tik už Snorą

Arkliagalvė kutvela Šimonytė jau senai turėjo sėdėti Panevėžio moterų kalėjime ir per sieną susistukint su Grybauskaite…

stop nesamonėms

monstras taškuota suknele turi būti sustabdytas.

stasys

Nėra čia jokio galo . Dideliame kibire plaukioja varlės o autorius jas gaudo šaukštu pagal spalva ir jų groži . 🤔 Prezidento institutas nepajudinamas netgi populiarumo reitingais .

blue yellow zov marinie

…nu kaip tu nematai to…..gaaalo..pravartu pas okulista…sakute ryskuma pareguliuot..

Aha

TV3 laida Top3 (S1E24) (išmanioji tv ,,Telia”).
2024 – 02 – 12 21:00

DANIEL LUPSHITZ (Lietuvos žydas)
Video įrašas nuo 05:16
,,… Bet žydukai Lietuvos pastatė šitą Lietuvą, jeigu ką…”

=================

Ką tik dingo komentarai susieti su žydo Danieliaus Liubšico pasisakymu !!!

Ar šitaip NS prie savęs traukia tautinius patriotus?
Tai paskutinis, galutinis ir negrįžtamas nusivylimo taškas NS temoje.
Galite mane užblokuoti, bet NS nevertas jokios pagarbos.
Koks įžulumas – naikinti tokius komentarus.
Prakeikti Lietuvos duobkasiai !!!

blue yellow zov marinie

…ale tikrai,rupuuuuzes,istryne….ot ir ne veltui visuomet sakau,kad duok valia tiems nsesnykams…bus dar blogiau,negu prie bletkeriu…..bus dablbletkerstwa….eina jie sikt,su visom savo dviveidystem.Kaip kuprius setoniskas melagis,taip ir tas radzvilenas su pauksciu ant peties….

edvardas

Kaip atrodo, ta pati Jūsų nuoroda į laidą TV3 buvo pakartota ne mažiau 10 kartų, todėl. manding, ir ištrynė kitus kartus, palikdami 1 nuorodą. Taigi, jokio sąmokslo čia tikriausiai nėra. Kita verus, aš pasižūrėjau į Jūsų nurodytą Danieliaus Liubšico pasisakymą. Kadaise juokais kėliau tokį klausimą – Ar ir Vytatas Didysis buvo žydas, tačiau kaip atrodo, kažką panašaus D.Liubšicas ir galvoja toli gražu ne juokais. Anas sako, kad Žemaitaitis yra antisemitas ir niekšas Ką gi, ką gi. gal i tiesa. Kita vertus, tie žydai, kaip Vinokuras ir kiti, savo antilietuvizmo intensyvumu pralenkiantis Žemaitaičio tikrą ar tariamą antisemitizmą, tikriausiai yra visiškai ne niekšai, o pažangūs mąstytojai, sektini epochos pavyzdžiai?

https://www.pozicija.org/edvardas-ciulde-ar-girdejote-vytautas-didysis-buvo-zydas/

blue yellow zov marinie

…netikiu savo akimis….gal ir tiesa…./apie Zemaitaiti/…..p.Ciulde,matau,kad nesidomit,nepaklausot Z.kalbejimu,samprotavimu ir siaip,veiklos nestebit…budamas savanoriskas siuo reikalu,profanas,leidziat sau lengvabudiskai tarstelt…..ai,nezinau,lyg ir jis pavoge,lyg is jo pavoge,bet kazkas ten buvo…….gal kiek atsakingiau kalbekit…..vis tik ne uz sodo stalo kalbos,prie alaus asocio…as,priesingai nei jus,idemiai seku sio,protingo zmogaus,veikla,gerbiu ji uz teisingas,priimtinas paziuras /cia ne bolsewikinis tiesos vertinimas/ ,sektina veikla,biografija,etc. labai nemalonu,kai garbingas,intelektualus zmogus kalba vejus,mazindamas saviverte kitu akyse….tuomet pamatai,kad jis ir sika,ir myza,riaugeja,kaip ir visi kiti…..aureole kiek pablanksta…….Linkec nedemonstruot tos vulgariosios fiziologijos puses viesai.Pardon uz grieztesni zodi.

blue yellow zov marinie

..p.s. komentarus/du,plius mano/ nsieciu adminas tikrai istryne,nes buvo apie zydus,bet be jokiu keiksmu ar prakeiksmu,tiesiog kiek ironiski,sarkastiski….taigi,ne del dazno kartojimosi/kas,aisku,kvailoka/…..Nebukit saliskas,jums tai ne prie veido….gi nesat fiziognomiskai panasus i kazkoki fanatika…

Dzeikas

Lietuvos valstybe sukure lietuviu tauta, raso Konstitucija…
Meluoja kaip visada.
Kame melas?
Tame, kad lietuviu tauta nuo XVI amz. Antrosios puses tame pracese dalyvavo tik pasyviai ir net savo tapatybes nesuvoke. Nes ka atsakytu koks pono cholopas atitrauktas nuo lazo darbu i klausima kokios tamsta tautybed?
Ezmi katalikas.
Jus perklaustumete: – Krikscionis?
– Pats tu krilscionis, gluşiau! Gi sakau – k a t a l i k a s!😆😆😆

Al.

Meluoji kaip visada. Lietuvių tauta, išskyrus bajoriją, iki XVIII amžiaus iš esmės išsaugojo senąjį tikėjimą. Ir puikiausiai suvokė savo senąsias tapatybes. Net XX amžiaus pradžioj 20 procentų pietvakarių Gudijos užsirašė jotvingiais. Nemuno upeiviai save laikė gutais. Ir taip toliau. Katalikais save įvardinti galėjo nebent nutautėję miestiečiai.

94
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top