Europos tikslas: visuomenė be tautų, be lyčių ir be Dievo?

Rimvydas Stankevičius, „Respublikos“ žurnalistas

Esama tokios graudžiai ironiškos, tikrą istorinį pamušalą turinčios dainos, pasakojančios apie žmogų, išvažiavusį traukiniu į Peterburgą, o atvykusį jau į Leningradą. Ją čia prisimenu tik todėl, kad vis dažniau ir vis skaudžiau pasijuntu šios dainos herojumi – 2004-aisiais atidavęs savąjį balsą už prisijungimą prie istoriškai krikščioniškos ir būtent tautų Europos, išties su visa Lietuva buvau prijungtas prie ES darinio, kuriame tradicinė moralė, tautų ir netgi lyčių įvairovė paskelbtos būtinomis sunaikinti piktžolėmis.

Galbūt aš klystu? – šiandien klausiu JAV gimusios bei augusios, Vakarų Europoje (Miunchene) ilgą laiką gyvenusios žinomos lietuvių poetės Eglės Juodvalkės, – galbūt man šitaip atrodo tik todėl, kad daugybę metų tūnojęs už geležinės Sovietų Sąjungos uždangos nustojau skirti progresą nuo degradacijos, o Europą įsivaizdavau tokią, kokia ji niekada nebuvo?

Tuo metu, kai Lietuva, praryta sovietų imperijos slibino, gūžinėjo tamsiame pabaisos pilve, atskirta ne tik nuo pasaulio, bet ir nuo objektyvesnės informacijos apie jį, jūs gyvenote brandžiuosiuose Vakaruose – iš pradžių JAV, o vėliau – Vokietijoje, kur dirbote „Laisvosios Europos“ radijuje ir turėjote galimybę pažinti Vakarų pasaulį tokį, koks yra. Todėl noriu jūsų paklausti, ar išties naujasis darinys ES vis kategoriškiau atsiriboja ir vis nuožmiau stengiasi naikinti visa, ką lig šiol buvome įpratę vadinti Europos istoriniu bei kultūriniu paveldu, europietišku mentalitetu ir bendrai išpažįstamomis moralės normomis, ar tik man, tamsiam, visą gyvenimą Lietuvoje pratūnojusiam lietuviukui, taip atrodo?

Dirbdama „Laisvosios Europos“ radijuje turėjau galimybę bendrauti su įvairiausių politinių pažiūrų ir įvairiausių socialinių sluoksnių žmonėmis, todėl galiu pasakyti tvirtai ir atsakingai: tokia, kokia yra dabar, Europa niekada nebuvo ir nesiekė tapti.

Atvažiavusi aštuntajame praeito amžiaus dešimtmetyje Europą radau krikščionišką ir, palyginti su JAV, labai moralią. Kai augau JAV, įvairūs kosmopolitiniai, prieš senąsias moralės normas bei už įvairias seksualines laisves kovojantys judėjimai jau buvo prasidėję, tad, neslėpsiu, vienas iš argumentų, padėjusių apsispręsti važiuoti dirbti ir gyventi į Europą, buvo noras gyventi tarp panašiai blogio ir gėrio sąvokas suprantančių, pagal panašius moralės principus išauklėtų žmonių.

Kurį laiką taip ir buvo – išties gyvenau tarp pasaulį ir save tame pasaulyje būtent taip matančių žmonių, kaip matė Lietuvoje, taigi – Europoje išauklėti mano tėvai. Tačiau visą tą laiką nuo mano atvažiavimo Europa keitėsi ir visą tą laiką ne į gerąją pusę. Viskas vyko panašiai, kaip dabar vyksta čia, Lietuvoje, – iš pradžių pasigirsta pavienių „naująją Europą“ ir „naująją moralę“ skelbiančių balsų, vėliau ima rastis įvairios agresyviai tas idėjas propaguojančios organizacijos, dar vėliau atrandami būdai jas įstatymiškai įteisinti valstybiniu mastu…

Amerikoje taip pat buvo gausybė žmonių, naujomis moralės normomis nepatenkintų, tačiau turėjo gerbti savo šalį ir laikytis jos įstatymų.

Beje, „naujojo europiečio“ kūryba apima ne vien moralę, mėginama pakeisti net ir žmogiškųjų ryšių sistemą, net ir pačią žmogaus savivoką pasaulyje.

Skelbiama, kad pagrindinis ES darinio tikslas – Europa be karų. Neginčiju – taika yra viena didžiausių vertybių, tačiau juk ne mažiau svarbu, kokiomis priemonėmis tą taiką kursime ir kuo virsime siekdami nekonfliktiškumo bet kokia kaina? Kai dėl tolerancijos naikinamos vertybės, šeimą darančios šeima, tautą – tauta, nukertami žmogaus ryšiai su Dievu, su gimtąja kalba, žeme, vieno su kitu, – žmogus galbūt išties tampa nekonfliktiškas, nes neturi jokios savasties, kurią būtų pasiryžęs ginti, tačiau ar tikrai norėtume tokie tapti, ar tikrai norėtume taikios Europos, kurioje vietoj asmenybių būtų betaučiai, belyčiai, bestuburiai, jokių išskirtinių bruožų neturintys, viskam, išskyrus asmeninius poreikius, abejingi individai? Tik įdomu, koks motyvas pajėgtų sukviesti tokius „naujuosius europiečius“ ginti savosios Tėvynės, nesvarbu, ar ja vadintų savo gimtąją šalį, ar visą ES? Manau, net ir grėsmės akivaizdoje tokie individai išliktų tolerantiški ir nekonfliktiški.

Man tik keista ir neramu, kad nepastebiu jokios atsvaros šiam procesui. Kuo užsiima rašytojai, teatralai, kultūros, žiniasklaidos žmonės? Negi nesupranta, kad jeigu jie tylės ar koketuos su „iš aukščiau“ nuleistomis madomis, visuomenė praras ir dar vieną galimybę susivokti. Štai ateini į spektaklį – randi scenoje gvildenamą lyčių problemą, atsiverti knygą – randi aukščiau visko iškeltą tolerancijos problemą, įsijungi televizorių – net žagteli, ką ten atrandi… Be abejo, į vieną vienintelį kontekstą veidu atgręžta visuomenė ilgainiui išties ims manyti, kad lyčių klausimas – esminė, opiausioji ir vienintelė Lietuvos problema, nes kitomis temomis paprasčiausiai tylima.

Na, taip, šiuo metu Lietuvoje yra labai keista situacija – jeigu tau kas nors ir nepatinka ES – tylėk, nes vos ėmęs apie tai kalbėti būsi visuotinai išvadintas „putinišku“ ir, be abejo, pasmerktas, net nesigilinant, ar tavosios pastabos teisingos.

Štai kaip? Tuomet yra dar blogiau, nei maniau. Putinas, be jokios abejonės, yra pabaisa, kita vertus, patogu yra piešti Putiną kaip absoliutų įkūnytą blogį, tarsi daugiau iš niekur kitur nei blogis, nei grėsmės negalėtų sklisti. Neva visa tai, kas nėra Putinas, yra gėris. Be to, Putinas, kad ir turėdamas piktų sumetimų, retsykiais juk gali ištarti ir teisingų, ir išmintingų žodžių. Tarkim, jeigu jis savo kalboje pacituos Kristų, nejaugi turėsiu atsiriboti nuo Kristaus žodžių, kad tik netapčiau Putino „sąjungininke“?

Akivaizdu, kad ES – dar nėra baigtinis darinys, jis dar tik ieško savųjų formų ir veido. Juk ir pats pokalbio pradžioje sakėte, kad į vienokią ES stojome, į kitokią įstojome. Tad būtų labai neišmintinga nusišalinti nuo tokios ES kūrimo, kokioje patys norėtume gyventi. Jeigu ES narių santykiai išties yra bičiuliški ir jeigu išties siekiama įsiklausyti į tautų ir visuomenių poreikius, kaip prie ES vairo stovintiems sužinoti apie mūsų lūkesčius, jeigu nepasakysime, kas mums nepatinka?

Tačiau šiame darinyje jaučiamės maži, nevisaverčiai ir be galo drovūs – mieliau sutinkantys meluoti sau, nei didžiųjų akivaizdoje prisipažinti, kad esame ne visai tokie, kokius mus Vakarams parankiausia matyti.

Tačiau neabejoju, kad mūsų drovumas išsisklaidys, kai suprasime, kad ne vien Lietuva šitaip jaučiasi, kad nutylėjimais ir nenuoširdumu grįsta „brolyste“ vis labiau nusivilia ir didžiosios ES narės. Kai iš šio darinio išstos Didžioji Britanija, kuri vis kategoriškiau atsisako dalyvauti eksperimente, atliekamame su savosios visuomenės psichika, manau, ES vadovybė, saugodama darinį nuo visiško iširimo, bus priversta labai atsakingai peržiūrėti ES raidos programą, kur kas labiau atsižvelgti į natūralias, ne dėl susitarimo atsiradusias, o į bet kurios valstybės gyvybę saugančias socialines ląsteles – šeimą ir tautą, jų poreikius.

Ką šioje situacijoje galėtume bei privalėtume nuveikti mes – toli nuo Briuselio ir vietinės valdžios esantys eiliniai visuomenės nariai, idant išsaugotume tautinį identitetą ir savo sielas, idant ES išties taptų erdve, tinkama gyventi mūsų vaikams?

Pirmiausia apsispręsti, kokie patys norime būti ir išties tokie būti – ne vien žodžiais, ne retkarčiais ir ne priklausomai nuo situacijos, o visada ir nepaisant nieko. Tik tada, kai savo įsitikinimus ir deklaruojamas idėjas tvirtinsime savo darbais ir gyvenimu, įstengsime tai perduoti savo vaikams. O mūsų vaikai juk ir yra ta ateities Lietuva, dėl kurios čia mudu ir nerimaujame. Ir svarbiausia – nesigėdinti ir nebijoti daiktus vadinti savaisiais vardais – garsiai kalbėti ir skleisti aplink save tiek savuosius moralinius, tiek nacionalinius įsitikinimus, nebūgštaujant, kad jie kažkam gali nepatikti. Argi taip smarkiai toleranciją puoselėjančios ES erdvėje mūsų įsitikinimai ir mes patys neturime teisės būti toleruojami kaip visi kiti? Mokykimės iš vorelių – kantriai ir tyliai megzkime aplink save sunkiai įžiūrimus voratinklius. Kurį laiką tų voratinklėlių niekas nepastebės, dar kurį laiką – rimtai nevertins. O kai pastebės – jau būsim voratinklius sumezgę tarpusavyje – tapę jėga, su kuria būtina skaitytis.

Kas tai per voratinkliukai? Na, pavyzdžiui, pati visuomet prisistatau taip: esu Eglė, lietuvė, katalikė. Kol šis mano prisistatymas atitiks žodžių turinį ir kol nebijosiu garsiai taip prisistatyti, tol jausiuosi stovinti savosios moralės ir savųjų nacionalinių vertybių sargyboje – daranti tai, ką privalau. Manote, to mažai? O aš sakau, kad to gana. Manote, kad tai lengva? Pamėginkite. Pamėginkime drauge.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
26 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kameronas

Lietuva, eik kartu su mumis. Kursime Europą kitokią, kokios patys norime, o ne tą, kurią mums kemša kaip gėrį.

ruta

Puikus ir labai aktualus interviu , aciu .Kad butu galimybe ji transliuoti per LRT , tai butu tikrai naudinga prisitaikeliams ir is valdzios ir politikams ir bestuburiams zurnalistams .

Dabar partijoms

siūlomas kažkoks susitarimas dėl eutanazijos,abortų ir gėjų.Suplakta viskas netinkamai.Bet jei Lietuvai Dievo,Aukščiausiojo sąvokos sunkiai suvokiamos,tai ieškokim pavyzdžių.Ar žydai,t.y. Izraelyje yra eutanazija?Nes dėl armjos valdžia mums labai akcentavo Izraelio patirtį,tai gal ir kitose srityse pasimokykim.

Labai gilios,tylios,

drąsios ,teisingos mintys.

velnias veikė ir veiks

blogis amžinas.
ypač Lietuvoje matai, kai valdo niekingi korumpuoti kolaborantai komunistai – iškrypėliai.
Atrodytų keista, kad jie seka – per VSD, STT, FNTT, VRM – padorius žmones.
Bet tokia blogio prigimtis – jie patys labai bijo, o ypač bijo šviesos ir gėrio.
Reikia tik melstis už tuos nelaimingus raudonus pizdukėlius.

internauts. Nagi, paanalizuokim.

Kai augau JAV, įvairūs kosmopolitiniai, prieš senąsias moralės normas bei už įvairias seksualines laisves kovojantys judėjimai jau buvo prasidėję, . Taip, tai prasidėjo po to kai kgb nužudė vienintelį JAV kataliką prezidentą Kenedį. O dar labiau sustiprėjo, kuomet Rusija į JAV paleido savo žydochazariškų „disidentų” desantą, atmieštą kgb agentais. Jie okupavo Harvardą, Jeilį, pristeigė galybę think-tankų. O vienas galingiausių buvo įsteigtas Prancūzijoje, Strasbūre – Žmogaus teisių Europos taryba, per kurią ir buvo koordinuojamas naujas pasaulio moralinis veidas. Jis buvo įsteigtas po Niunbergo proceso, pasinaudojant tuo pačiu Niunbergo prokuroru. Pagrindinis motyvas – tam, kad nepasikartotų Holokaustas, reikia sunaikinti visa tai, kuom Europa iki šiol gyveno, nes gudručiai nusprendė, kad Europa kolektyviai atsakinga už Holokaustą, o ne jo organizatoriai, kurie galimai, kaip… Skaityti daugiau »

internauts. Nagi, paanalizuokim.

„iš pradžių pasigirsta pavienių „naująją Europą“ ir „naująją moralę“ skelbiančių balsų, vėliau ima rastis įvairios agresyviai tas idėjas propaguojančios organizacijos, dar vėliau atrandami būdai jas įstatymiškai įteisinti valstybiniu mastu…”
.
Panašiu metodu dabar veikia Kremlius. Žirinovskis vėl paledžia „antį”, kad „reikia atsiimti Vilnių ir Klaipėdą”.Laukia kas ir kaip sureaguos. K.Grinius sako, kad nereiktų reaguoti, nes tai panašūs paistalai, kaip Gražulio. Ušackas sureagavo, prašo pasiaiškinimo. O kodėl nedavus atsako Žirinovskiui ir nepasiūlius atstatyti kokio 14 a sienas? Juk tik po II pasaulinio žydams buvo leista atstatyti net Jėzaus laikų Izraelį.
„Nauja moralė” nėra jau ir tokia nauja. Ją skelbė tockistai jau po Spalio revoliucijos. Ir dabar matom, kad jie savo strateginių tikslų dėl „pasaulinės revoliucijos’ nepakeitė. Keičia tik taktikas.

internauts. Nagi, paanalizuokim.

„Man tik keista ir neramu, kad nepastebiu jokios atsvaros šiam procesui. Kuo užsiima rašytojai, teatralai, kultūros, žiniasklaidos žmonės? Negi nesupranta, kad jeigu jie tylės ar koketuos su „iš aukščiau“ nuleistomis madomis, visuomenė praras ir dar vieną galimybę susivokti. Štai ateini į spektaklį – randi scenoje gvildenamą lyčių problemą, atsiverti knygą – randi aukščiau visko iškeltą tolerancijos problemą, įsijungi televizorių – net žagteli, ką ten atrandi…” Ogi kas atsitiko teatro kritikui ir poetui Valdui Gedgaudui kuomet jis pabandė prabilti pakritikuodamas Varno spektaklį gėjų tema ir savo kritikos straipsniui pasirinkęs frazę iš spektaklio: ‘Aš gėjus, mama, ir tuo didžiuojuosi”? . Po kelių mėnesių jaunas vyras netikėtai mirė. Tylu. Aišku, prieš tai jį straipsniais ir skundais į ES bandė užkapot neokairieji. Ypač aršiai… Skaityti daugiau »

internauts. Nagi, paanalizuokim.

„Na, taip, šiuo metu Lietuvoje yra labai keista situacija – jeigu tau kas nors ir nepatinka ES – tylėk, nes vos ėmęs apie tai kalbėti būsi visuotinai išvadintas „putinišku“ ir, be abejo, pasmerktas, net nesigilinant, ar tavosios pastabos teisingos.” — sako Respublikos žurnalistas. Tos pačios Respublikos, kuri kartu su KGB vyriukais sužlugdė V.Čepaičio Desovietizacijos projektą. Tokie žunalistai, kurie išmoko rašyti, bet tingi bent internetą panaršyt ir pasigilinti į tarptautinę politiką, yra kaip kaklos avys, vedančios kitas avis. Į kur tokie nuves?

internauts. Nagi, paanalizuokim.

<
.
Labai teisingai. Nes dalis mūsų pasiuntinių į ES – Aušrevičius, Guoga, Paksas ir Uspaskichas nori gyventi FEDERACINĖJ Europoj, kur tautos būtų kuo labiau sumaišytos, netgi su Afrikos, Azijos tautoms, todėl jie ir priklauso garsiausiai spiegiančioi neobolševikinei Spineli grupei. O yra ir tokių, kurie pasisako už lygiaverčių tautų sambūrį Europoje. Ačiū Dievui, kad dar tokių yra dauguma. Tikiuosi, kad ir anglų premjeras DeKameronas siekia tokios Europos. Lietuvoje diskusijų šia tema nesigirdi. O tai blogas reiškinys.

Ką Kremlius galvoja,tą

Žirinovskis pasako.Kaip močiutė diedukui-ką negirts galvoja,tą girts pasako…O Decameronas šaunu,ką jis daro.Anglai aukštumoj,pirmieji gina vertybes be pompastikos ir gyrimosi.Ginasi.

Leonija

Jeigu imti kaip pagrinda,kad Dievas sutvere pasauli ir zmogu,tai pasakykit kokios tautybes ,spalvos buvo tas zmogus.Juk niekas nezino kokia buvo zmogaus atsiradimo pradzia.Viskas tik speliones.Pirmines butybes,urviniai zmones kazka lepetavo,is kuriu issivyste zodziai ir kalba.Veliau prisigalvojo ivairiausiu religiju,susiskirste ,apsitvere zemes veliau pavadindami valstybemis.Ir tukstantmecius veda karus del zemiu ir religiju,irodinedami vieni kitiems kuri grupe teisesne.Tai ar to moke Dievas.Dalis lietuviu dabar save vadina tikraisiais krikscionimis ir didziausiais teisuoliais.Gal pamirsote kada buvo lietuviu tautai ipirsta krikscionybe.O jeigu musu tauta pries kelis simtmecius butu uzvalde islamo ispazinejai,tai dabar su pasididziavimu sakytumeme,kad islamistai.Pastoviai kritikuojate Europa kad ten susimaise tautos,religijos ir paziuros.Tai kaip tik padeda isvengti karu.Juk Vokietija savo laiku norejo buti grynakraujais ,naikindama kitu tautu zmones .Ir kas is to gavosi.Dabar tokiu principu veikia… Skaityti daugiau »

Kritikas Pikčiurna

Puikios ir įkvėpiančios mintys! Išdrįsiu pasakyti dar daugiau, kad tokių nuostatų nereiktų priskirti vien tik krikščioniškai pasaulėžiūrai ir kuri nebūtinai yra lemiantis veiksnys. Pakanka atsakingo požiūrio į vykstančius procesus jau vien iš istorinės perspektyvos ir pagarbaus požiūrio į greta esančius žmones bei kultūros tradiciją. Krikščionims tik yra kiek lengviau, nes jie geriau supranta puokybės nuodėmės prigimtį. O mes, paragavę mokslo ir apsvaigę nuo jo laimėjimų, nenorime matyti, kaip dažnai iš puikybės bei godumo pjauname savo egzistencijos šaką…
O juk susimokėti vis tiek reikės, bet brangiausiai mokės jau mūsų vaikai…

Be tautų

Šiandien prasideda Folkloro Festivalis SKAMBA SKAMBA KANKLIAI, pasidainavimo vakaru Universiteto Filosofijos kieme. Aišku, kad nei vienas a la patriotinis ar net etnografiniu save laikantis, kaip antai Alkas lt, nepateiks mums programos. Duodu galvą nukirst, kad net nepraneš. Gal jie mano, kad ansambliai suvažiuoja, kad biznį darytų? kad jiems moka ir už tai reik mokėt už reklamą? Jie nežino, kad net vadovai dirba už dyka? … Girdėjau tik per Lietuvos Nacionalinį radiją, kad atvyksta nemažai kolektyvų iš užsienio – Ukrainos, Gruzijos, Kroatijos ir kt. Aišku ir tai, kad savivaldybė eilinį kartą bus nepakvietus Lietuvos tautinių mažumų kolektyvų. Nepamatysim nei savų lenkų, nei mūsų žydų, nei mūsų ukrainiečių, karaimų, baltarusių kolektyvų. Matysim tik brolius iš Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos… Kažkam, matyt reikia, kad… Skaityti daugiau »

>be tautų

komitetinį trolį išduoda po skirtingais ir nieko bendra neturinčiais straipsniais kopijuojama ta pati paklodė…
Persistengei, samdiny.

Letas Palmaitis

Pradedame susigaudyti? Taip, pridėkime dar: ir be žmogaus tradicine prasme, nes žmogų pakeis elektroniškai kontroliuojamas vergas biorobotas. Jei bus daroma demokratiškai po truputį, po trupitį, tai ir vergui patiks, nes pats „supras”, kad reikia našiai dirbti Visuomenės Labui, nes kitaip GREIČIAU reikės pasinaudoti PRIVALOMA eutanazija, jei sąskaita neaugs. Užtat vergas gaus visus įmanomus iškrypėliškus malonumus ir prekių gausą supermarketuose. Visi bus patenkinti ir reikalaus eutanazijos tiems, kurie drįs prašnekti apie kažkokią dar kitą laisvę! Visi vergai yra laisvi! Ir be to, ar Europa? Globalizmas neapsiriboja geografija. Nemanykite čia ieškoti gelbėtojų banditų ruskijoje ar nužmogėjusioje Kinijoje. Antikristai seniai skelbia laisvą kapitalo, prekių ir [badu iš talį į šalį varinėjamos ją mažinant iki 1 milijardo] darbo jėgos judėjimą. Toje maišalynėje išnyks ir… Skaityti daugiau »

Šiame portale

pradėjo atsirasti ne tai,kad nuomonių įvairovė,o keli kiršintojai.Matyt,nepatogus tas portalas.

Nedarykite taip ,kaip darė žydai

suvaryti į GETUS.Jie galvojo ,kad jų nešaudys.Bet…Dabar tolerastai galvoja ,kad karo nebus.Bet…

Al.

Reitingavimas kažkodėl vis neveikia.

Liepa

Velniui puikiai sekasi Europoje.To nepaneigsi.Europai labai”nepatogi”Ukraina: trukdo ES nusistovėjusiam gerbūviui,ekonominiam stabilumui,naudingiem santykiam su rusais.//

VaidasVDS

Straipsnis tikrai labai neblogas. Tačiau bet koks nesudvasintas reiškinys anksčiau ar vėliau išsigimsta. Taip atsitiko ir su tolerancija. Kai kuriais atvejais šį terminą reiktų keisti į tolerastiją. Štai kaip apibūdina vikipedija tolerancijos terminą: „Tolerancija (lot. tolerantia kantrybė, ištvermė), pakanta – priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas.” Lyg ir pakankamai aiškus bei logiškas terminas. Tačiau kas vyksta toje Europoje? Kažkokia piktybiška mažuma visiškai spjauna į pačią tolerancijos esmę ir įrodinėja, kad religinės pažiūros yra blogis, kad kitokie žmonių įsitikinimai (net ir susiformavę per daugelį amžių) yra blogis. Vokietijoje už pasipriešinimą tokiai naujai tolerastijai netgi sodinama į kalėjimą. Internete apie tai buvo galima pažiūrėti čia https://www.youtube.com/watch?v=RKmvIAssnG4&app=desktop , deja, šiuo metu šis įrašas yra negalimas. Bet kovoti reikia, tiesiog būtina. Nėra taip svarbu… Skaityti daugiau »

Klausimas internautui

Norėčiau žinoti kada ir kur yra parašyta, jog V.Uspaskich ir R.Paksas norėtų gyventi federacinje valstybėje.
Kiek teko skaityti tai ypač R.Paksas gina nacionalinius valstybės interesus.

Al.

Reitingavimas kažkodėl neveikia.

26
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top