In memoriam: Romualdas Ozolas (papildyta)

1939 m. sausio 31 d. – 2015 m. balandžio 6 d.

Antrąją Velykų dieną mirė filosofas ir politikas, vienas Sąjūdžio lyderių, savaitraščio „Atgimimas“ steigėjas ir redaktorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, atkurtos Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausybės vicepremjeras Romualdas Ozolas.

Atsisveikinimas su Velioniu Mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) balandžio 8 d., trečiadienį, nuo 12 iki 21 val., balandžio 9 d., ketvirtadienį, – nuo 9 val. Urna išnešama 14 val.

Velionis bus palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

* * *

Pagerbdami šviesų Romualdo Ozolo atminimą siūlome prisiminti jo kalbą, pasakytą 1988 m. spalio 22–23 Vilniuje vykusiame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime.

Romualdas Ozolas. Kelio atgal nėra!

1988 spalio 22, Vilnius

Garbusis Suvažiavime!

Šiandien Lietuvoje – revoliucija. Atgimimo revoliucija. Dar nežinia, kaip ją pavadins. Visiškai aišku, kad ji pradeda naujausią mūsų istoriją – iš stalininio socializmo išsivadavusios Lietuvos istoriją. (Plojimai)

Svaiginančių šios vasaros laisvėjimo žygių užburti mes jau matome savo ateities triumfo arkas. Mūsų atgimimas – vienintelė mūsų viltis, kad mes, nešini savo vėliavomis, tikrai pro jas įžengsime. Kad ir ne visi iš šiandien čia esančių, kad ir ne tokie jauni ir stiprūs – įžengsime atgimę.

Lietuvos atgimimas – ne tiktai mūsų likimas. Ir ne tik mūsų kaimynų – Latvijos, Estijos, Gudijos, Rusijos. Tai ir Europos likimas. Netgi pasaulio. Šiandien jau puikiausiai suprantame – kur negaluoja žmogus, ten negaluoja tauta, kur negaluoja tauta, ten negaluoja pasaulis.

Pasaulis šiandien dar pasibaisėtinai serga. O labiausiai – ta jo šeštoji dalis, kuri, apsiginklavusi marksizmu, paskutine didžiąja Europos proto sukonstruota socialine teorija, Žemėje pabandė sukurti idealų gyvenimą. Pati svarbiausia išvada, kurią pasaulis įsisąmonina baigdamas šį ilgai trukusį eksperimentą, bus, matyt, tokia: žmogus negali būti Dievas ir bet kuri jo pretenzija į dieviškumą tampa nežmoniškumu. Žmogus turi vėl išmokti gyventi ne tiktai sau – štai kur ta didžioji mūsų ateities kančia ir viltis.

Ne tiktai sau – sau ir kitam žmogui. Būtent žmogui, o ne administratoriui, būtent žmogui, o ne chimerai. Kiekvienas žmogus yra didesnis už didžiausią imperiją.

Ypatingas yra Lietuvos, vienos tragiškiausių Europos tautų, likimas. Jeigu visų amžių Lietuvos genocido kiekvieną auką, kaip dabar siūlo žmonės, pažymėtume nors ir nedideliu mūsų laukų akmenėliu, ar galime įsivaizduoti, kokią piramidę kas rytą apšviestų tekanti saulė? Kaip jos šešėlyje išsaugotume savo dvasios šviesą, savo valios ir proto santarvę? O tiktai dvasios giedroj galime tikėtis įžvelgti neiškraipytus tikrovės kontūrus, tiktai iš valios ir proto santarvės galima iškelti svarbiausius kiekvienos tautos savitaigos pradus: kultūrą, valstybę, politiką. Kad ir kokią kraupią piramidę nešiotume savo širdyse, mes privalome rasti jėgų nesulinkti nuo jos svorio ir eiti. Tiktai tada visa, kas buvo, įgis savo vienareikšmę prasmę – Lietuva privalo būti, Lietuva yra. (Plojimai) Yra kartu su kitomis pasaulio tautomis ir valstybėmis, kaip pilnateisis pasaulio tautų bendrijos narys, kartu su visomis spręsdama savo ir pasaulio reikalus.

Mes šiandien dar ne visai ir netiksliai žinome savo per pastarąjį pusamžį patirtus nuostolius: ginčijamės, kiek su naikinta upių ir upelių, ežerų, kiek eroduota dirvų, nusiaubta kultūros paminklų, mūsų kalbos turtų. Aišku viena – mes buvome beatsidurią ant katastrofos ribos. Nemunas miręs, Kuršių marios dūsta, žemdirbystė antiekologiška, maisto produktai netikę, architektūra dehumanizuota, kalba sudarkyta, tauta artėja prie absoliutaus mutageniškumo zonos.

Kokia dramatiška yra mūsų padėtis, rodo tas faktas, kad savo katastrofišką būklę mes turime laikyti laimėjimu – juk dar visai neseniai atkakliai tebesuokta, jog viskas gražu ir gera mūsų brangioj Lietuvoj. Ne mažiau kraupus ir antras mūsų laimėjimas – pripažinimas, kad neturim Lietuvos kūrimo strategijos.

Šiandien tokios strategijos metmenys jau yra – tai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendroji programa. (Plojimai)

Šiandien gerai žinome, ką ir kaip privalom daryti atkurdami Lietuvos žmogų, atkurdami Lietuvos kultūrą, atkurdami Lietuvos gamtą – tą nuostabią triadą, kuri padaro kiekvieną tautą įmanomą tik tada, kai visi šitos triados nariai pilnaverčiai. Atkurti žmogų – tai visų pirma atkurti jo dorą, valią ir protą. Atkurti kultūrą – tai atkurti istorijos, tiesos ir tikėjimo siekius. Atkurti gamtą – tai pripažinti jos unikalumą, gerbti ją ir sutramdyti savo vartotojiškas pretenzijas jai.

Mūsų santykis su savo atsinaujinimu dar ganėtinai abstraktus. Bet jis tikras. Tikras ir mūsų ateities filosofijos, ir mūsų ateities politikos lygiu. Ir tai yra trečias didysis mūsų nūdienos laimėjimas. Laiduojantis daug naujų tikrų darbų.

Kaip į visus šiuos mūsų savivokos ir savitaigos pokyčius žiūri Lietuvos visuomenė? Nesuklysiu pasakęs: šiandien jie laikomi mūsų ateities pradžia. Tiesa, yra Lietuvoje žmonių, kurie ima sirgti vis stipresne nerūpestingos praeities nostalgija. Yra žmonių, kurie dabarties bijo dėl to, kad nieko nesupranta. Yra atkaklių idėjinių priešininkų. Užtat įtemptą atmosferą visiems mums būtina laikyti neišvengiama. Revoliucija negali būti lengva, netgi tokia kaip mūsų – Michailo Gorbačiovo, TSKP CK pradėtoji – dvasinė ir intelektualinė revoliucija.

Kaip į visa tai žiūri Lietuvos Komunistų partija, jos vadovybė? Netikęs buvo ne vienas jos žingsnis, sprendimas. Sunki yra atgaila. Kitas nė nebenori vėl būti žmogumi. Ir vis dėlto pokyčiai partijoj vyksta. Tai yra vienintelė galimybė jai kuo rečiau pasijusti vieniša. Šiandien tam turime vilčių daugiau negu bet kada iki šiol. (Plojimai.)

Mes atėjome į savo Steigiamąjį suvažiavimą, galima sakyti, nenusipurtę kelio dulkių. Užtat susirinkome visi iki vieno tą kelią pradėję – ir veteranai, ir jaunieji.

Šis mūsų Suvažiavimas – irgi ne šventė, o darbo forumas, svarbiausių idėjų, kuriomis vadovausimės porą metų, kolektyvinis aptarimas: greitas, dalykiškas, rimtas. Visa, kas trukdo sužibėti čia mūsų proto šviesai, paliksime nuošaly. Kiekvieną, kad ir nedidelę idėją kaupsim čia šiandien į mūsų išminties piramidę.

Kas kuo amžinas. Mes būkim amžini savo dvasios jėga.

Kelio atgal nėra! O į priekį, į savarankiškumą – jis be pabaigos! (Plojimų audra. Visi atsistoja)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
34 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kaip kaila

Tegul jam bus žemelė lengva.

apie mirusius tik gerai

bet jo įkurtoje centro partijoje tikra KGBistų irštva buvo

labai liūdna

O, Dieve, išeina patys geriausieji ir doriausieji. Širdis verkia ir labai sunku. Dar neatsigavome po šviesios atminties A. Patacko netekties ir vėl smūgis. Užuojauta Jo šeimai.

Juozapas

Romualdas buvo nepalaužiamas antiglobalistas, anti eurofederalistas- Lietuvos valstybės kertinių atramų naikinimo priešininkas.
Vien už tai jam pagarba.
Artimiesiems- užuojauta.

Dieve,

kaip gaila.

To apie mirusį tik gerai

Va čia ir buvo visa kgb gudrybė ,kad į visas partijas delegavo savo slaptus agentus sugebančius įsiveržti į partijos viršūnes ir ją žlugdyti arba perimti vadovavimą.Atkreipkite dėmesį visos partijos uzurpuotos kgb. Todėl balsuok už ką nori ,pataikysi vis tiek ant tų pačių.Todėl valdžioje ir sėdi tie patys jau 25 metus.Jie gudriai prastūmė tą sąrašinę sistemą,pasodino nepakeičiamą Vaigauską ir daro ką nori. Todėl atėjo laikas totaliai visiems vieningai buokotuoti visus rinkimus,bent jau iki tol, kol bus panaikinti sąrašai ir pakeistas Vaigauskas nepriekaištingos reputacijos nepartiniu.

Marija

Amžinąjį atilsį šiam garbingam žmogui.
Niekada neužmiršiu, kad prie Grybauskaitės jis ir Bronius Genzelis buvo tampomi po teismus už piliečių teisių gynimą.

pasimelst reiktų už jo sielą

Kad Dievas būtų gailestingas,
nes visų kolaborantų – komunistų sielos, anot Dantės, patenka į 8-ąjį pragaro ratą.

gudi giria

Uzuojauta artimiesiems,cia kiba prisikasa giltines ranka ir kur nors sugeba ilasinti,kad sukeltu liga.Lozoraitis irgi greit krito ir ne tik,kas,tik Lietuvai nori gero,kazkaip,tai vis reike greitai iskeliauti I dausas.

mama iš kaimo

Išeina geriausieji. Ir išeina, tiesiog išsivesdami kitus. Gajauskaitė, Patackas, anksčiau Čilinskas, dabar Ozolas. Tepasiima Juos visus Dievas po savo sparnu, tebus Jiems lengva Žemė, kurią Jie mylėjo ir kuriai dirbo.
Tik kas dar beliko?…

Letas Palmaitis

Ozolas ėjo pirmu ešelonu kartu su Landsbergiu ir Patacku. Klaidos buvo neišvengiamos, vienų daugiau, kitų mažiau. Juo labiau, kad visų neginčijamas pamatas buvo demokratija.
Ne mums teisti mirusiuosius, mūsų reikalas mylėti. Mirdamas tebemylėsiu Algirdą Patacką, o už Romualdą Ozolą meldžiuosi kaip už kiekvieną Velionį. Nebuvo jis joks „kolaborantas”, kur ne kur klydo, bet tikrų kolaborantų buvo nekenčiamas, o „irštva” jam atkeršijo: nužudė jo sūnų.
To meto Pirmieji daugiau ar mažiau yra ar dar bus kankiniai.

liko geriausi

liko elitas: juršėnas, olekas, grybauskaitė, kubilius, butkevičius, uspaskichas, masiulis, degutienė, pavilionienė, veisaitė, bosas, landsbergis, paksas ir kiti

Anikė

Maldos reikia ne tik Sąjūdžio Ąžuolo sielai, bet ypač sieliūkštėms, kurios drįso pamažu,bet drastiškai trumpinti dorų ir ištikimų Tautos sūnų ir dukrų gyvenimus.
Kas laukia tų naujųjų slaptų inkvizitorių ir jų juodųjų kardinolų? Visi darbai
sulaukia atpildo. Sulauks ir jų nuveikti purvini darbeliai.
Gili užuojauta šeimai, artimiesiems, likusiems Sąjūdžio milžinams ir visiems
eiliniams laisvės kovų dalyviams. Retėja jų gretos, todėl labiau vertiname drąsuolių nuopelnus Tėvynei, jų pasiaukojimą, nesavanaudiškumą…

Ugnė Šėtonaitė

Na va, violetiniai kedofilai vienas po kito kviečiami į Aukštų Aučiausiąjį Teismą, po to pereina mano Tėvo žinion.

Įdomu

Kažin ar praleidau,ar a.a.Patackui Grybauskaitė užuojautos nepareiškė.
KODĖL?

Dabar

per LRT Kultūros programą transliavo 2011 metų vakarą su R.Ozolu.Nepakartojama,gydanti atmosfera.Visi kalbėjo labai įdomiai,nuoširdžiai,ypatingai.Labai įsiminė Šliogerio žodžiai ir minties gelmė,kad svarbu ne tik darbai,bet šalia esanti asmenybė.R.Ozolas buvo tauri asmenybė,aristokratiška.Jis pats gi įvardino didžiausią kiekvieno mūšį -tai mūšį su kasdienybe.Tikrai buvo labai įdomi laida.

:-(      to idomu

nezinau ar tu piktybinis trolis, bet būtent per TV girdėjau, kad ekc. Grybauskaitė pareiškė, kad netekome teisingo žmogaus. Tai neskleisk čia dezinformacijos.

StasysG

Negali būti. Jau antras, vienu metu.

Arar

Ar žinote ką reiškia žodis ozolas? Žiūrėti latvių kalbos žodyną…

:-(  tokioms ugnėms  šėtonaitėms

Nesuprantu kiek reikia gauti sidabrinių, kad rašyti tokias nesąmones. Manai tavęs neras? Atkreipkit dėm., kad JAV teisinė sistema nebeatsako „mūsiškiams”.

StasysG

Tikrai, kodėl taip staiga išėjo ir JIS? Sako, per vėlai pastebėjo. Bet juk yra gydytojų armija…——Gudi giria 2015-04-6 17:43
Uzuojauta artimiesiems,cia kiba prisikasa giltines ranka ir kur nors sugeba ilasinti,kad sukeltu liga.Lozoraitis irgi greit krito ir ne tik,kas,tik Lietuvai nori gero,kazkaip,tai vis reike greitai iskeliauti I dausas.

skrydis virš gegutės lizdo

Patogiausia valdyti zombių kaimenę. Tačiau kol yra protingų, išmintingų ir sąžiningų visą populiaciją paversti paklusnia kaimene yra problematiška. Todėl bet koks režimas siekdamas įsitvirtinti visam laikui pirmiausia naikina tuos kurie mąsto, tuos kurių kalbėjimas gali pažadinti kitus. Mąstantys pavojingi. Mąstymas yra pirmas žingsnis į pasipriešinimą. Mąstymas yra realus pavojus Sistemai kuri laikosi ant bukagalvių masės. Ką darytų Sistemos apsauga. Aišku, naikintų nepaklusniuosius. Tačiau kaip? Juk aplink „demokratija”. Būtų negražu ir nederėtų prie modernaus fasado New Potyomkin_lande. Vaizduotės stygius yra bukumo palydovas. Mulkiai galvoja kad naikinti galima tik šaudant ir sodinant į konclagerius. Lagerio gyventojų godos pagal Breigelį. Akli veda akluosius. Viskas lageryje papraščiau. Peršalai, nuėjai pas gydytoją, užsiregistravai ir …Sistema jau žino. Toliau viskas paprasta. Yra tūkstantis ir vienas būdas… Skaityti daugiau »

naivus klausimas

kodėl toks didelis sergamumo ir mirtingumo procentas tarp valdžiai neparankių lyginant su valdžią turinčiais ar ją aptarnaujančiasis.
Kiek per paskutinius 5 metus nugaišo skaitlingosios Lovio gvardijos atstovų ir kiek „natūraliai mirė” iš ir taip negausios besipriešinančių saujelės?
Pardon, žemiau dar pamiršau įrašyti R.Gajauskaitę.
Irgi neseniai paslaugiai pasitraukė į Anapilį.
Ale, ot supratingi tie brangūslietuvosžmonės!
Žino, kada reikia liautis erzinti valdžią – numiršta.
Mokykitės.

Ugnė Šėtonaitė > 2015-04-6 20:21

Kvankt?

Povilas

Galvoj dabar pagrindinis klausimas: „Kas sekantis?”
Nes į anapus sparčiai pajudėjo Zmonių iš didžiosios raidės rikiuotė.
Visi jie išdrįso būti už sistemos ribų.
Sistemai tai neįtiko.
Labai neįtiko.
Ir Jų nėra.
O sistema yra. Ir sisteminiai gyvuoja.Nekosėja, nečiaudo.
Taigi, kas sekantis?

rasi

Dabar siaucia prekyba Zmonemis organizuotas , susivienijes , nusikalstamas tinkjlas . Jis labai galingas ir ziaurus . Siam tinkluin priklauso narko , prostitucija , porno , eksperimentai , pedofilija . nuzmoginimas , zmogzudystes . Sis teroristinis tinklas naudoja psichotronini – elektromagnetini ginkla kuriuo nuziuretai aukai , ar pagal uzsakomaja zmogzudyste Zmogu auka apsvitina , apspinduliuoja ir taip sunaikina . Daugiausiai elektromagnetinius spindulius siuncia i aukos kuno organa gyvybiskai svarbu kepenis , plaucius . Nuo piktybiosko apsvitinimo nukencia ir kaulai .Su terorizmu reikia kovoti ir likviduoti situs zmogzudystes atliekancius tyliai .Zmogus auka nezino , kad yra svitinamas ,m apspinduliuojamas , nes nemato . Elektromagnetines atakas , apsvitinima Zmogus auka jaucia , per ataka jaucia silpnuma , karsti , galvos svaigima .… Skaityti daugiau »

Tarabilda Gegutės lizdui

Vitaminas C kartais gali būti labai pavojingas. Nieko nepadarysi.

Tarabilda dar Gegutės lizdui

Tiesa, gal skraidydamas pastebėjai, ar Matrioška užuojautą pareiškė dėl Patacko mirties. Keblus reikalas tokią būtų daukantynei išstenėt, nors Patackas ją neatsargiai ir neadekvačiai kartą pagyrė.

Tarabilda

Pareiškė ir R. Ozolui ir A. Patackui. Šerelytė gaus premiją, jei iki mėnesio galo dar keletas signatarų kris.

furmano nicollsonas > Tarabildai

Taip. Arbata su citrina yra vaistas vienkartinis. Ypač jeigu vietoje cukraus kokio polonio ar pan. įberta. O šiaip galvoju, kad visai neblogai būtų Heigerio skaitiklį įsigyti. Maža, ką galėtum po parketlentėm rasti mėgiamoje sėdėti vietoje. Labai jau iš populiarėjo vėžiukai prieš valdžią šnekančiųjų tarpe. Vakar dar žmogus sveikata tryško, rytoj žiū, jau vėžiu vaduojasi. Sakiau jau- pažiūrėjus vėžininkų statistiką pagal politines pažiūras- vėžiui „atsitiktinai” neatsparūs vos ne išimtinai oponuojantys režimui. Valdžiagyviai turi „imunitetą”. Ypač tie kurie pasiskiepiję. Medicinoje sirpsta perversmas. Paaiškės, kad vėžys yra infekcinis susirgimas kuriuo serga nepraustaburniai, t.y apie valdžią negražiai šnekantys. rizikos gruopė. Asocialai. O kas galėjo pagalvoti? Iš pirmo žvilgsnio Signatarai, Mąstytojai, žmonės iš padorių namų. Pasirodo vėžiu apsikrėtę- vansi bomžai, violetiniai asocialai. Motina Sistema daro… Skaityti daugiau »

Tarabilda Nikolsonui ir tam indėnui, kuris išrovė

Ne taip seniai buvau susitikęs Romualdą RIMIuke prie Rotušės. Pasiguodėm prasta sveikata ir valstybės būkle. Vyksta totaliniai unisonai. Nieko nepadarysi.

Užtat

labai pavojinga viena teisėja, kuri nespėjo „susirgti”. Ji tyli, nes viską pasakė. O žmonės atsikvošės. Nesvarbu kad inercija didelė, mintis už telegrafą greitesnė

apie kitą, seną atvejį

senas įvykis veda į pradžių pradžią buvo viena teisėja kuri priėmė nutartį dėl „Šatrijos” bndradarbiavimo su kgb. bendradarbiavo, paskelbė ta teisėja ir savo sprendimo nekeitė nežiūrint kilusio didžiulio spaudimo. tuomet nenuolaidi teisėja neteko darbo. to dar po kiek laiko kažkas suuodė, jog ta teisėja rašė dienorštį kuriame smulkiai aprašinėjo aukštų temidės tarnų tamsius reikalus. vos šmėkštelėjo info apie tos teisėjos turimą informaciją- teisėja labai greitai susirgo vėžiu ir labai greitai ir paslaugiai numirė nusinešdama į anapilį visus paslapčių galus. ar neatrodo keista, kad tarki koks nors balkonėlių oratorius susirgęs labaio pavojinga vėžio fporma be vargo pagydomas ir toliau krenkščia lyg niekur nieko, o tuo tarpu režimui nepatogūs žmonės iki paskutinio momento „gydomi” nuo vėžio citromonu, diagnozės „netyčia” labai pavėluotojamos ir… Skaityti daugiau »

>22:48

Ar dėl to susidėjote su liberalais, kad vėžiu nesusirgtumėte?

34
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top