Irena Vasinauskaitė. Kada tikėtis proveržio rinkėjų sąmonėje?

Į Tiesos.lt talkininko Vlado Vaitiekaičio klausimus atsako Lietuvos Sąrašo Šiaulių skyriaus pirmininkė, Sąjūdžio pirmeivė Irena Vasinauskaitė.

Nuo 1988-ųjų visuomeninėje veikloje dalyvaujanti, ir visuomeninės, ir politinės patirties sukaupusi pašnekovė, užuot auginusi savo politinius reitingus, visą tą laiką neatlygintinai ir nesavanaudiškai rūpinosi bendruoju interesu, padėjo šiauliečiams ginti jų teises. Kaip žinome, tokie asmenys paprastai nereitinguojami – jie lieka už kadro, nepastebimi, šimtų jų surašytų tekstų, skundų, peticijų paraštėse.

Ji nemano, kad dalyvavimas Prezidento rinkimuose padidintų LR piliečių pasitikėjimą valdžia ar atgaivintų Sąjūdžio laikų drąsųjį pilietiškumą. Tačiau savivaldos rinkimuose po daugel metų pertraukos dalyvauti ryžosi – drauge su bendraminčiais pabandė Šiauliuose, socialdemokratinių tradicijų mieste, sukurti neformalų, ilgalaikį įdirbį turinčių visuomenininkų rinkiminį komitetą. Ši patirtis ir paskatino I. Vasinauskaitę pasidalyti savo pastebėjimais su Tiesos.lt skaitytojais, juolab kad patobulinto Vietos savivaldos rinkimų įstatymo pataisos, leidusios nepartiniams dalyvauti 2015 metų rinkimuose, dar nebuvo plačiau aptartos. Kaip prisimename, šis paskutinę minutę prieš 2014 metų Seimo vasaros atostogas „pagerintas“ įstatymas pačių kūrėjų politikų buvo sutiktas gana euforiškai, tačiau ne visoje Lietuvos teritorijoje buvo vienodai palaikytas bei pritaikytas.

Vladas Vaitiekaitis: Gerbiamoji Irena, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune savivaldos rinkimus laimėjo visuomeniniai rinkimų komitetai ir nepartiniai merai. Ar didžiulį rinkėjų pasitikėjimą gavusieji sugebės nenuvilti rinkėjų bent iki Parlamento rinkimų?

Irena Vasinauskaitė: Teoriškai viskas įmanoma. O ar pavyks naujiesiems dariniams ir tiesiogiai rinktiems merams pateisinti rinkėjų lūkesčius, tarkime, bent iki 2016 metų Seimo rinkimų, spėlioti neketinu. Manau, reikia labai atidžiai stebėti Alytaus, Šiaulių, Panevėžio ir Kauno miestų Tarybų ir merų prisistatymus bei pristatymus viešojoje erdvėje. Juo labiau kad minėtuose miestuose naujųjų rinkiminių darinių politikai į vietos tarybas atėjo iš labai skirtingų socialinių sluoksnių, nevienodos ir jų startinės finansinės sąlygos, kompetencijos ar komunikabilumo patirtys ir pan. Be to, ar daug Lietuvoje naivuolių, kurie mano, kad sisteminės partijos nesieks revanšo?

Kita vertus, tas faktas, kad sostinėje visuomeniniai rinkimų komitetai net nebandė „vaidentis“, irgi iškalbingas – vadinasi, pigiausios prabos populizmu ne visus galima „paimti“… Kas ryžtųsi šiandien avansu prognozuoti Vilniaus Tarybos situaciją? O jeigu tai bus parodomoji kadencija, kaip konstruktyviai gali dirbti sisteminių ir nesisteminių partijų koalicija? Tokia sėkmė daug ką keistų ir provincijoje. Gal nebandysite neigti – provincijos nuomonę sostinė formuoja?

V.V.: Tai kokio proveržio, Jūsų manymu, galima tikėtis: populistinio veikimo (ar neveikimo), kad tik rinkėjai po metų suteiktų aukštesnio lygio – Seimo nario mandatą, ar nuoseklaus darbo, kad vietos savivalda [agaliau grįžtų prie ištakų – realaus atstovavimo vietos gyventojams?

I.V.: Esant dabartinei norminei bazei, kuomet mūsų Parlamentas nė už ką nepanaikins partinių ar kitokių grupinių rinkiminių sąrašų ir neleis rinkti tik asmenis, kurie būtų įsipareigoję tiesiogiai savo apygardos rinkėjams, o ne juos į sąrašą įtraukusiai partijai, įmanomi keli variantai.

Jei stebėsime anksčiau minėtų miestų ir jų merų veiklą, jau dabar pamatysime, kad startinės rinkimų sąlygos suponuoja labai nevienodą politikų elgseną. Tik vieno iš keturių aptariamų miestų valdančioji koalicija aptarinėja ir ketina praktiškai įgyvendinti realią savivaldą, t.y. bandys tartis su tais, kurie politikams delegavo savo teisę tvarkyti konkrečios savivaldos kasdienius reikalus.

Iš savo ilgametės patirties žinau: piliečių aktyvinimas – sunkus ir nuolatinis darbas. Todėl jei visuomeninių rinkimų komitetų iškelti tarybos nariai ir nepartiniai merai priiminės sprendimus neatsiklausdami rinkėjų, nekviesdami jų tartis svarbiausiais bendruomenių klausimais, įmanomas tik vienas proveržis: žmonės nusivils ir nepartiniais. Dar labiau sumažės dalyvavimas pilietinėse akcijose – pradedant visų lygių rinkimais, baigiant kukliais piketais po savivaldybių langais.

Kaip tokį visai galimą nevilčių scenarijų reikės populistiškai pateisinti prieš rinkėjus 2016 metų Seimo rinkimų finišo tiesiojoje? Kokių triukų teks griebtis, kad rinkėjai būtų įtikinti, jog tie patys ir vėl į rinkimus einantys politikai su gyventojais uoliai tarėsi, neorganizavo viešųjų pirkimų už uždarų durų, neleido ES fondų lėšų su savo chebrytėmis ar nepriiminėjo į darbą giminaičių ir t.t., ir pan.? Juk grupinės atsakomybės nėra nei partinių, nei nepartinių rinkimų komitetų kandidatų sąrašuose.

V.V.: Dėl tokio savo neslepiamo kritinio požiūrio rizikuojate tapti nepopuliari – juk pergalės pasiekę visuomeniniai rinkimų komitetai šiuo metu yra „ant bangos“.

I.V.: Nėra blogų partijų ar rinkimų komitetų. Viskas priklauso nuo šiuose dariniuose esančių žmonių. Rinkėjai prie politinių struktūrų jau pripratę, o kai kurie saviems politikams net begalinę meilę bei atlaidumą spinduliuoja.

Visuomeniniai komitetai viltingai nuteikia tik iš pirmo žvilgsnio. Reãliai, iš esmės padėtį keičiančiai rinkimų reformai Seimas valios neturi, todėl dažnai tik kosmetiškai padailina įstatymus. Paskutinysis rinkimų sistemos „papudravimas“ yra tiesiog pasityčiojimas iš rinkėjų, nes rinkiminei kampanijai pasibaigus, komitetai tampa nebereikalingi ir… išsivaikšto. Toks įstatymas. Tai net moralinės atsakomybės nebus kam adresuoti…

Visuomeniniais rinkimų komitetais pirmą kartą suabejojau tada, kai išgirdau, kad rinkimų išvakarėse tokį įkūrė Seimo narys Valerij Simulik, o į jį surašė spėriai išsipartininusius savo bendražygius iš politinės arenos jau išnykusios Naujosios sąjungos socialliberalų sąjungos ir buvusius socialdemokratus.

Nustebino ir keista spraga, palikta patobulintame LR Savivaldos rinkimų įstatyme – jei politinė partija į savo rinkiminį sąrašą įsirašo, tarkime, bent porą kitų partijų atstovų, patekimo į Tarybą barjeras jai iškart „pakyla“ nuo 4 proc. iki 6 proc. ir partijos sąrašas tampa susivienijimu (koalicija). Tuo tarpu vadinamajame nepartiniame rinkimų komiteto sąraše, anot VRK vadovo Z.Vaigausko, „gali būti kandidatai, priklausantys partijai ar sustabdę narystę partijoje. Jiems jokios išlygos netaikomos“. Vadinasi, ir vėl sudarytos sąlygos apgaudinėti rinkėjus neįprastais naujadarais, neužkertant kelio juos steigti nepadoriai, greičiau atvirkščiai – sudarytos galimybės partijoms kurti satelitinius neva visuomeninius komitetus, galios krėsluose užsisėdėjusiems politikams pratęsti savo susireikšminimą valdžioje.

Žinoma, tai, ką dabar susakiau, galioja ne visiems visuomeniniams komitetams. Bent vienas iš šiame pokalbyje paminėtųjų yra suburtas iš visuomenininkų, dirbančių žmonėms dar nuo Atgimimo laikų ir turintis tikslą pakviesti bendruomenes kartu valdyti miestą. Turiu omeny Aukštaitijos sostinės merą Rytį Mykolą Račkauską – sprendžiant iš spaudos, jis turi būtent tokių planų. Taigi, lieka tik stebėti, dalyvauti patiems, žodžiu, nenusišalinti nuo bendros veiklos.

V.V.: Tai jūs prieštaraujate Seimo nario Naglio Puteikio, paskatinusio įkurti keliolika komitetų, nuomonei, kad visuomeniniai rinkimų komitetai gerokai „išgąsdino“ sistemines partijas?

I.V.: Neprieštarauju, bet man svetima šio Seimo politiko euforija – girdi, kaip dabar viskas bus gerai: ir sisteminės partijos puls gerėti, ir komitetų sąrašiniai kandidatai bei nepartiniai merai kvies savo bendruomenes aptarinėti savivaldos klausimus, o prieš priimdami lemtingus sprendimus jų atsiklaus…

Lietuvos žmonės nepasitikėjo net Naglio Puteikio vardo komitetais, nes ten, kur jie iškovojo mandatų, be sisteminių partinių kandidatų negali burti valdančiosios daugumos. Net jo, kaip politiko, gimtojoje Klaipėdoje trys jų atstovai liko kaukėmis prisidengusioje opozicijoje.

Labai nenorėčiau, kad mano nuojauta pasiteisintų, bet kol kas atrodo, jog ateityje šiuos savivaldos rinkimus minėsime kaip nelabai vykusį eksperimentą – Lietuvai dar toli iki tokio politinės kultūros lygio, kad atskiri politikai, ypač ruošdamiesi po metų vyksiantiems Seimo rinkimų, neimtų dirbtinai trukdyti valdančiąją koaliciją sukūrusiems kolegoms. Deja, pas mus dar norma, kad vieni, užkopę į bet kurio lygio valdžios olimpą, pusę kadencijos koneveikia buvusiuosius, kaip tie prastai arba ne tai, ką reikia, dirbo, tuo tarpu vadinamoji opozicinė dalis tik kritikuoja valdančiuosius, užuot teikusi alternatyvių sprendimų projektus, kad rinkėjai patys galėtų suprasti, kas jų labui dirba, o kas tik grupinius interesus proteguoja.

Šiauliuose situacija šiuo metu – unikali. Jau dviejų Tarybos posėdžių metu nepartinis meras A.Visockas bei minimali jo suburta dauguma – penkioliktukas – niekaip neprisikviečia mažne trečdalio Tarybos narių, šiauliečių išrinktų atlikti jiems patikėtas pareigas, balsuoti. Ar galite tuo patikėti?..

Paskutiniame Tarybos posėdyje jos narys prof. Arūnas Gumuliauskas net ragino socialdemokratus bei V.Simulik komiteto narius „neužsiiminėti bolševizmu“ ir dalyvauti balsavime… Tačiau ir tada šios dvi partijos neišgirdo kolegos istoriko balso ir neatsiplėšė nuo ištakų.

V.V.: Bet Jūsų pateiktieji pavyzdžiai tik iliustruoja, kokie kerštingai arogantiški yra sisteminiai, ir nesvarbu, ar jie liko partijoje, ar persivardijo į nepartinius?

I.V.: Tas tai taip, bet kai ranką prideda ketvirtoji valdžia – žiniasklaida, rinkėją pasiekia tokia arba panaši žinia: naujokai nekompetentingi, nemoka dirbti, nežino įstatymų… ir t.t., ir pan. Šiomis temomis įmanomos šimtai variacijų.

V.V.: Tai kokia išeitis? Ką daryti?

I.V.: Manau, Lietuvą dusina grupinė partinė ar nepartinė rinkimų sistema. Kolektyvinė atsakomybė neegzistuoja, o asmeninė nuskęsta ilgamečiuose tyrimuose, kol „užklumpa netikėta senatis“. Mūsų valstybėje gyventojų ženkliai sumažėjo, tačiau biurokratinės struktūros vis pučiasi. Seimo populistai kartkartėmis, vardan reitingų, kaip karštą bulvę rankose, „pavelėja“ pataisas dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo, o po to guodžiasi, kad ir vėl teks laukti, kol visagalis Statutas leis iš naujo tokį klausimą pakartotinai patąsyti.

Išeitis viena – rinkėjų sąmonės proveržio galima bus tikėtis tik tuomet, kai referendumu susigrąžinsime personalinius rinkimus, na, tarkime, 101-oje Seimo rinkimų apygardoje ir apylinkių tarybų savivaldybių rinkimų apylinkėse.

Ir tarsime griežtą VETO grupiniams rinkiminiams sąrašams – nesvarbu, kaip juos beįvardytume.

V.V.: Ačiū už pokalbį.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
25 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Letas Palmaitis

Tada, kada nustos būvę tikinčiaisiais šv. demokratija bei jos rinkiminio cirko rinkėjais.

Juozapas- --gerb. p. Irenai

Miela p. Irena, dėkoju Tamstai už svarbių klausimų iškėlimą. Jūsų esamos padėties vertinimai yra tikrai taiklūs. Dėl ateities ir galimybių perspektyvų drįsčiau pasiginčyti. Tarkime yra keletas lėktuvų: „kukurūzninkas”, keleivinis Boeyng ir naikintuvas tipo Stels . Akivaizdu, kad jie yra skirtingi, akivaizdu kad „kukurūzninkas” į lėktuvo sąvoką telpa sunkiai. Greičiau tai parodija. Kiti du yra beveik superiniai. Ale, sakykite kas man iš tų lėktuvų jeigu aš ne pilotas? Duokite man nors paauksuotą kosminę raketą – skraidyti nemoku. Taip ir su įstatymais. Dabartiniai yra arba ydingi arba kvaili, bet ką pakeis tobulas įstatymas? Pas mus kaime yra toks posakis- gera galva, ale durnam teko. Ką turiu omenyje? Aišku, plačiasias liaudies mases, „brangiuslietuvosžmones”- t.y. rinkėjus. Ar ilgam cucikui dešra po kaklu? Jeigu visuomenės… Skaityti daugiau »

Šiaulietis

p.Irenos pilietinė politinė patirtis, taiklios įžvalgos
gaila, kad nepateko į tarybą
panem et circenses – žakaristai turėjo iš ko prieš rinkimus sublizgėti

Tarabilda

Puikus Juozapo komentaras. Bet žinai, Juozapai mielas, svaidai dykai perlus kiaulėms. Pakriuksės ir versis ant kito šono į savo srutas ir mėšlą. Vien pasakyti, kaip yra – negana. Reikia kad po žodžio sektų konkretus veiksmas. jau ketvirtį amžiaus prisiklausėm gražių žodžių, sėdim traukiny ir mums atrodo, kad kažkur važiuojam, o nesuprantam, kad garvežys tai privirintas. Peizažų ruloną tik prasukinėja mums manipuliatoriai kitąpus vagono lango. Tapetai: įstatymų, teisės aktų, statistikos skaičių, rinkimų rezultatų. Fikcija, gryniausias akių dūmimas visa tai. Gal prisimenat Felinio kiną „O laivas plaukia”, kur paskutinėje scenoje sugriaunama kurto tikroviškumo iliuzija, kai parodomi filmavimo aikštelės užkulisiai – celofano rulonai jūrai imituoti, agregatai, kompresoriai pučiantys vėją etc.
Visą šitą iliziunistų kuriamą skandalingą tikrovę reikia demaskuoti ir išardyti vieną kartą.

Juozapas---Tarabildai

Na, kokie čia perlai, mielas Prieteliau – šiaip kaimiški parokavimai.
Be to, rašiau tikrai protingam Žmogui.
Kiaulės gali ir neskaityti.
Misliju, kad ir neskaitys. Kriuksiams reikia tik ėdalo ir šiltų srutų pasivolioti. Dar paršams patinka blizgantis piaras.
Bet,…
Tam turime Komitetų Liūtą.
Tas yr meisteris papūsti povo uodegą. Pūtikas jis meistriškas.
Miglų.
Et, tuščia to Barškaliuko.
O dėl veiksmo…
Reikia suvokti ką reikia daryti, tik paskui daryti.
Dėl to suvokimo išgryninimo ir užvedžiau kalbą.

taip buvo visados

Lk 16: Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“.
Malda, viltis, meilė – Jėzaus kryžiaus nešimas. Kito kelio kaip ir nėra.

Pragmatikas

Atsakau – gal Puteikis pagaliau Seime pradėjo dirbti. Įstatymus tobulina arba naujų projektus teikia. Jo, kiek suprantu, toks darbas.

Letas Juozapui

Be abejo, „Esteblišmento … grietinėlė valdo visus rinkimų laimėjimui užsitikrinti būtinus resursus – medias, lėšas, administracinius resursus ir t.t.” OK, prašom pavadinti valstybę, kur tokia grietinėlė nevaldo? Jei kas paklaustų manęs, tvirtai pavadinčiau tik vieną: Talibano valstybė iki NATO agresijos, nes toje valstybėje valdė ne žmonių balsų daugumos („nedorųjų sueigos”, Ps 1, 1) priimami „įstatymai”, bet Paties D-vo nustatyti, arba iš Jo nustatytųjų nuosekliai išvedami, kaip jie suprantami pagal šariatą. Labai įdomu, kodėl po Prancūzijos revoliucijos, kurią taip vieningai kadaise smerkė popiežiai, niekam nė į galvą neatėjo, kad krikščionys ne menkiau už musulmonus gali suformuluoti savąjį „šariatą” Apreiškimo pagrindu? Dabar jau vėloka, traukinys jau tu-tū tiesiai į elektroninį konclagerį! Dabar ne 1918 metai, kad banditų pasaulis leistų vienai Lietuvai gyventi… Skaityti daugiau »

Juozapas---Letui

Sveiks Tamsta, vėlyvą vakarą. Kai rašiau, galvojau – va, va, duos tau, Juze Letas per šnobelį. Sutinku mielas Letai -Jūsų scepsis yra geležiniai tvirto pamato. Na, bet juk mudu šiaip abu esma to paties akmens į kalną sizifintojai. Kartais ridenti akmenį į kalną nėra tuščias reikalas- kai tas kalnas yra biblijinis. Mudviejų pareiga nepalikti žmonių vienų Tamsos neviltyje. Tik gal metodai vos vos skiriasi. Aš misliju, kad nepašvęstam, neparuoštam tūlui aramėjų kalba yra tik kažkoks gargaliavimas. Ar daug musyse aramėją atskirtų nuo armėno? Vienetai. Kalbą čia miniu tik kaip pavyzdį, bet situacija dėl Apreiškimo vertės suvokimo yra panaši. Todėl renkuosi kiek aplinkinį kelią. Per galgotas, per guzus kaktose į protelių nušvitimą. Labai ilgai tamsoje tūnojusius, nuo Šviesos atpratusius gryna Šviesa… Skaityti daugiau »

Letas Juozapui

Kokie dar akmenys iš mano pusės, brangus Juozapai, paprasčiausiai manau, kad krikščionis turi būti optimistas („visada džiaukitės, už viską dėkokite!”) bet kokiomis aplinkybėmis, tačiau suprasdamas aplinkybes autentiškai. Svarbu teisingai matyti. Visi veiksmai turi prasidėti nuo adekvataus matymo. Komplimentas Jums. Frazė: „Labai ilgai tamsoje tūnojusius, nuo Šviesos atpratusius gryna Šviesa gali apakinti ir o paradokse – tuomet anie tikrai liks tamsoj per amžius nes Tiesą priims kaip Skausmą, t.y Blogį” – mano galva, yra klasiškai geniali! Bet – su paklaida. Tiesa tikrai gali būti skausminga, o skausmas šioje ašarų pakalnėje neišvengiamas. Krikščionio skirtumas nuo budisto yra tas, kad jis ne bėga nuo gyvenime neišvengiamo (čia krikščionis ir budistas sutaria!) skausmo į Nirvaną, bet skausmą prisiima ir paaukoja kartu su Kristumi Golgotoje,… Skaityti daugiau »

Letui - apie Kristaus kryžių

žydai gal ir puikiai supranta Dievo sukurtą pasaulį ir neišvengiamą kančią.
Bet žydai nesupranta Kristaus kryžiaus nešimo – daryti gerus darbus, mylėti Viešpatį Dievą ir artimą ir už tai pelnyti kančią ir skausmą.

nieko nebus

kurie protauja ar isvaziavo ,ar sedi prie kompo ir burba,retai kurie eina balsuoti,o puse kitu arba partiju nariai,arba zombiai,tiki viskuo ka valdzia sako ,mano nuomone

Letas Letujui apie žydus

Kurie „žydai”, neišmanėli? Pats JHS (žodis „Kristus” nėra konkretaus asmens vardas, bet paskirties karališkai valdžiai terminas), Jo Motina, mokiniai, pirmieji ir dabartiniai pasišventę krikščionys, kurių skaičius Izraelyje jau didesnis nei Lietuvoje ir tik gausėja? – http://oasis-media.tv/
Gal tam, kad neštum kryžių, būtina apsistatyti statulomis (nesakau, kad tai nuodėmė po Įsikūnijimo) ir vaizduoti padaru Neaprėpiamąjį (o tai jau baisu!)? Pabusk iš „graikiškų” formulių!

Letas Palmaitis nieko-nebususi

Kurie tiki balsavimais ir yra menkai protaujantys zombiai.

to Letas

Tai pagal jus reik sedeti prie kompo ir rasineti ,o partiju nariai eis balsuoti uz tas pacias partijeles,o gal jus ,to ir siekiate :D???

Letas toLetasui

Siekiu, kad banda suprastų apgaudinėjama rinkiminiais cirkais ir šv. demokratija. Kai (jei) supras, galima aptarinėti ir tai, ką reikia daryti, nors bus jau vėlu.
O dabar vis dar ne vėlu atsisakyti nuo elektroninės kontrolės ir su ja kovoti visais leistais ir neleistais būdais. Antrojoje vietoje – kurti neprocentinius bankus.

Beta

O čia tai bent! „Šiauliuose situacija šiuo metu – unikali. Jau dviejų Tarybos posėdžių metu nepartinis meras A.Visockas bei minimali jo suburta dauguma – penkioliktukas – niekaip neprisikviečia mažne trečdalio Tarybos narių, šiauliečių išrinktų atlikti jiems patikėtas pareigas, balsuoti. Ar galite tuo patikėti?..” Bet tai primityvus bolševizmas, Konstitucijos sabotažas. Ir nėra čia ko dejuoti, bet kuo greičiau reikia tuos tarybos narius viešinti pavardėmis ir partine priklausomybe kiekvieną. Pačios partijos įteikia prieš save ginklą, tereikia juo pasinaudoti. Netikiu jog Šiaulių miesto laikraščiai atsisakytų išspausdinti Savivaldybės informaciją. Galima pabandyti prasimušti net į valstybės pinigais finansuojamus Lietuvos dienraščius. Pagaliau yra socialiniai tinklai- skelbti ten. Tauta turi žinoti savo „didvyrius” ir partijas kurioms tie „didvyriai” priklauso. Nėra čia ko kuklintis ir kažkokiems šunsnukiams leisti… Skaityti daugiau »

pensininkas

Norėjosi kaip geriau, o išėjo kaip visada?

Virginija

nuomonę apie visuomeninius komitetus, Klaipėdos miesto tarybos narių darbą skaitykite
http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/visuomenininkai-stebekime-savivaldybes-tarybu-darba/

Letas Palmaitis Betai

Taip gražiai kalbate užvakarykščias nesąmones apie KKKonstituciją ir partijas, kad jau ryškiai matosi Praeityje beviltiškai įstrigusių apmautųjų galas.

Anot

Leto Palmaičio tik viską prie kompų neigdami išliksime ?

Letas Palmaitis Anotui

Anot Leto Palmaičio žemiau:
Letas toLetasui 2015-04-20 23:36

Al.

Sąmonės proveržio galima bus tikėtis, kai sąmonę lavinsim. Kalbant apie politiką, tai reikia kurti žiniasklaidą. Ar yra vilties, ar, kai kas mano, nėra – žūt būt sukurti žmoniškus laikraščius. O po to – ir žmoniškas mokyklas, žmoniškus bankus, žmonišką valdžią, žmoniškus namus ir žmoniškas žmonių gyvenvietes. Tuo pačiu – atkariauti iš Blogio karalystės jaunimą ir įdarbinti jį žmonių tarnyboje.
,,Personalinių” rinkimų mums, manau, nieks neatkiš. O jei juos ir turėtume, kas iš to jei neturėsime pasiruošę ,,personalijų” ?

Beta Letui Palmaičiui

Kodėl praeityje? Konstitucija Lietuvoje vis dar tebegalioja.
Kai visuotiniame referendume priimsime Koraną, gyvensime pagal jį. Bet tai tolimoje ateityje. Galbūt. 🙂

Letas Palmaitis Betai

Koks referendumas dėl Korano? Koranas ar Biblija yra susiję su įsitikinimu, kad egzistuoja nuo mūsų nepriklausoma Viena Tiesa, o referendumai dėl Korano reiškia „tiesų” nustatymą balsų dauguma.
Jaučiu, kad laikas baigti beprasmes diskusijas su tikinčiaisiais KKKonstitucijomis, šv. demokratijomis ir tiesomis, kylančiomis iš balsų daugumos. Ypač didelis Tamstos šedevras, kad KKKonstitucija (primenu: KKK atitinka šios šventos pagoniškos dievybės parašymą trijų eilučių aukščio pagarbos raide) „Lietuvoje vis dar tebegalioja”. Jei galiotų, kam tada visos aistros dėl Garliavos, Kusaitės, Gatajevų, Vytauto Pociūno, teismų savivalęs, VSD terorizmo t.t.?
Juokingiausia, kad šitoks Jūsų šedevras net triskart atžymėtas teigiamai.

25
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top