Irena Vasinauskaitė. Nesutarimai Meškuičių gimnazijoje supriešino žmones, arba Vaizdelis miestelyje… šiurpus (II)

Pradžią skaitykite ČIA, tęsinį – ČIA.

Pilietiškiems Meškuičių gimnazijos pedagogams bei kitam personalui ramiai dirbti neleidžia kerštingi švietimo sistemos administratoriai. Buvusio mokyklos direktoriaus ir Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio pirmininko, o dabar savivaldybės vicemero Algio Mačiulio pasėtas aferų bei nesantaikos daigas bujoja vis naujais priekabiavimais prie aktyvių profsąjungos narių.

Pirmtako tradicijas tęsia dabartinė gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė bei jos pavaduotoja Margarita Vilkonienė. Beje, abi gyvena Šiaulių mieste, todėl negali matyti, kaip jų pozicija gimnazijoje paveikė miestelio mikroklimatą. Meškuičiai suskilo, kaimynas su kaimynu susitikęs nebesisveikina, o mokiniai, stebėdami mokyklos administracijos ir profsąjungiečių bendravimą, anot sekretorės Aldeivinos Incienės, „be pagarbos“, atkartoja suaugusiųjų elgesį.

Pirmasis susidorojimo grėsmę pajuto gimnazijos sargas Gintautas Dagys. Akylas vyriškis laimėjo kelis ginčus su darbdaviu Darbo ginčų komisijoje, o buvusį direktorių Šiaulių rajono liberalų vadą A.Mačiulį nuo baudžiamojo teistumo dėl dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo išgelbėjo … laidavimas bei 15 MGL įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų asmenų fondą.

Kerštingi žmonės savo planams įgyvendinti mokesčių mokėtojų pinigų netaupo. Meškuičių gimnazijos administracija, kad galėtų atleisti iš darbo akylą profsąjungietį, mokyklos sargą G. Dagį, forsavo signalizacijos įvedimą, kainavusį 17 000 eurų.

Jeigu gyventume esminio, o ne proginio teisingumo valstybėje, Specialiųjų tyrimų tarnybą ar kitas antikorupcines struktūras jau seniai būtų sudominęs mažne akimirksninis apsaugos sistemos įrengimas gimnazijoje.

Panagrinėkime įvykių chronologiją. 2016 m. gruodžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybė skyrė pinigus gimnazijos apsaugos sistemos „patobulinimui“, nors sutartis su rangovais buvo pasirašyta dar neturint šiems darbams lėšų. Tačiau jie labai operatyviai buvo atlikti tarpušvenčiu, tarp Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, o Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje ši informacija „atsirado“ tik kitų metų pavasarį.

Ne veltui sakoma, kad „skubų darbą velnias renka“, todėl mokyklos direktorei Jūratei Jankauskienei jau kitą dieną po informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje paskelbimo, visuotiniame darbuotojų susirinkime teko guostis: „neturime vidaus signalizacijos, dabar neturime dviejų sargų, o nuo birželio 15 nebeliks iš viso sargų. Signalizacijos nebus iki birželio 15, neužsakytos signalizacijos paslaugos iki birželio 15. Turime išsiversti patys“ [pagal garso įrašą – aut.past.]

Tačiau arčiau gimnazijos gyvenantys meškuitiškiai dažnai girdi tą „nesamą“ signalizaciją kaukiant, mato, ir kas atvažiuoja ją „raminti“…

Aktyvistus pasiuntė … tolėliau?

Dėl gana keistos situacijos, norėdami išsiaiškinti, yra ta signalizacija gimnazijoje, o jei nėra, tai kas miestelyje stūgauja, mokyklos profsąjungiečiai kreipėsi į gimnazijos vadovę J.Jankauskienę raštu.

Aktyvistus domino, kas nurodė ar nutarė keisti šioje švietimo įstaigoje apsaugos sistemą, pagal kokį projektą tai daroma ir kas finansuoja signalizacijos įrengimo darbus, kada buvo skelbtas konkursas, kokios jo sąlygos ir sąmata, kur viešai apie tai buvo paskelbta ar kiek pretendentų konkurse dalyvavo. Prosąjungiečiams rūpi ir tai, kas aptarnaus signalizacijos sistemą – mokyklos darbuotojai ar kokia nors saugos firma, nes bet kuriuo atveju yra svarbu, kiek tai kainuos gimnazijai.

Mokyklos direktorės Jūratės Jankauskienės atsakyme nurodoma, tik kas skyrė apsaugos sistemos reformai pinigus. Paskutinysis sakinys gimnazijos vadovės rašte šaukte šaukia, kad padorus bendravimas su kolegomis yra „ne šio pasaulio dimensija“ ir atskleidžia jos dvasinę būseną: „Kiti klausimai, išdėstyti Jūsų prašyme, nėra susiję su profesinės organizacijos kompetencija“.

Gal Dagys gimnazijos vadovybei vieną vietą bado?

Tipiška, liberaliai promačiuliška pozicija: girdi, nėra ko skaičiuoti savivaldybės ar mokinio krepšelių pinigų, nes jie ne iš „žmonių paimami“, o iš valstybės ar savivaldybės kišenės… O profsąjungiečius domina, kaip reformos atsilieps darbuotojų socialinėms garantijoms.

Be to, pažiūrėjus, kaip ta apsaugos sistema Meškuičių gimnazijoje atmestinai įrengta, kyla nemažai klausimų. Pavyzdžiui: (1) kas įsakė mokyklos administracijai taip skubėti? (2) Kas svarbiau: švietimo įstaigos saugumas, kokybiškas signalizacijos sumontavimas ar smūginis susidorojimas su aktyviu profsąjungiečiu, akylu mokyklos sargu Gintautu Dagiu? (3) Kada atsipirks apsaugos sistemos sumontavimas ir t.t., ir pan.?

Nežinia, kuo reikėtų aiškinti tokią situaciją, kai nesvarbu, kas įvyktų Meškuičių gimnazijoje ar už jos ribų, tuoj mokyklos sekretorė Aldeivina Incienė ar jai lojali įstaigos administracija kurpia tarnybinius bei kitokius pranešimus, kad tik aktyvųjį G. Dagį „nuskalpuotų“. Jis, anot kerštaujančiųjų, kaltas dėl visko, kas Meškuičiuose benutiktų, net jeigu jis pats tuo metu ir už jūrų marių – Švedijoje atostogauja. Niekiniams skundams tinka bet koks nutikimas miestelyje, pramintame Tvin Pyksu: socialinės pedagogės Indrės Antulienės automobilio apgadinimas ar netikėtas įžvalgumas pastebėjus, kad gerus metus nevalyti mokyklos langai subraižyti…

Kiek liguistos fantazijos reikia turėti, kad tiek nepasitvirtinančių pranešimų prikurtum! O juk būtų nepalyginamai naudingiau keršto energiją paversti uoliu domėjimusi moksleivių gyvenimu – investuoti į jaunųjų Lietuvos piliečių ugdymą?

Pirmiausiai keršijama tiems, kurie skundėsi teismams bei Darbo ginčų komisijai ir laimėjo…

Meškuičiuose ne vienas Švietimo darbuotojų profsąjungos aktyvistas Gintautas Dagys yra persekiojamas. Į teismą, Darbo ginčų komisiją ar inspekciją raštus dėl neteisėtų mokyklos administracijos veiksmų bent kelis kartus yra pasirašiusios Eugenija Jokubaitienė, Ilona Tiknienė, Svetlana Dagys, Vladislava Štitilienė, Eglė Joniškienė, Audronė Komisaraitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lionė Sarpauskienė. Visi ginčai buvo išspręsti besikreipiančiųjų naudai. Šiuos žmones, jei nebūtų liūdna, galėtume pajuokauti, Meškuičių gimnazijos vadovės – J.Jankauskienė ir M.Vilkonienė – bei jų uolioji sekretorė A. Incienė stebi mažne per padidinamąjį stiklą.

„Jau nebežinome, kaip su mokiniais pasisveikinti, ar „viso gero“ jiems pasakyti, kad ir vėl „neužsidirbtume“ tarnybinio pranešimo apie savo auklėtiniams neva „sukeltas“ psichologines traumas“, – situaciją gimnazijoje komentuoja profsąjungos lyderė Ilona Tiknienė.

Akivaizdu, nors neįtikėtina

Pradinukų mokytojos I.Tiknienės žodžiais iš karto sunku patikėti. Juolab, kad Meškuičių gimnazijos tinklapyje puikuojasi nuostabus tekstas apie šios įstaigos misiją:

MISIJA

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija – švietimo institucija, teikianti pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas. Savo veiklą grindžia bendražmogiškomis ir tautinėmis vertybėmis, demokratinėmis nuostatomis, ugdo laisvą, dorą, išmintingą ir visuomenišką asmenybę, gebančią perimti kultūrinį tautos ir pasaulio paveldą, praturtinti jį prasmingais savo kūrybiniais laimėjimais.

Štai tokie žodžiai. Gražūs bet tušti. Ypač žinant paskutinius, bene skaudžiausius gimnazijos administracijos praktinius veiksmus…

Meškuičių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lionė Sarpauskienė tapo mokyklos vadovių susidorojimo su ilgamete pedagoge, profsąjungos nare simboliu. Ši lituanistė gimtosios kalbos mokė didžiąją dalį savo dabartinių mokinių tėvų. Tą faktą iliustruoja 200 pasirašiusiųjų, pageidaujančių, kad L.Sarpauskienė ir toliau mokytų vaikus.

Tačiau mokyklos administracija laukia, kol antras mėnuo serganti puldinėjimų neatlaikiusi pedagogė pasveiks ir… bus atleista iš darbo.

L. Sarpauskienės pedagoginis stažas – per 30 metų. Išugdyta dešimtys respublikinių bei rajoninių konkursų laureatų ir antros bei trečios vietos laimėtojų. Per visą mokytojavimo laikotarpį ji nė karto nebuvo bausta.

Eksministro D.Kuolio nuomone, lituanistai mokyklose puoselėja tautiškumą

Prieš pradėdama rašyti apie situaciją Meškuičiuose, šių eilučių autorė kalbėjosi su buvusiu pirmuoju atkurtos Nepriklausomos Lietuvos kultūros ir švietimo ministru, save tebelaikančiu Tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjos Meilės Lukšienės mokiniu Dariumi Kuoliu.

Į naivoką klausimą, ar kur nors Lietuvoje buvo pradėjusi veikti bent viena tautinė mokykla, eksministras atsakė, kad turi funkcionuoti visa sistema. Neva dabar mokyklose, kur dirba geri lituanistai, ten ir yra puoselėjama tautiškumo dvasia.

L. Sarpauskienė, anot jos buvusių mokinių, visada buvo reikli, puiki lituanistė, širdies šilumą bei žinias aukojanti vaikams, kad šie iš mokyklos išeitų tausodami gimtąją kalbą, pažinę lietuvių literatūrą. Žodžiu, ši pedagogė, anot teorinės Meškuičių gimnazijos „Misijos“, „savo veiklą grindžia bendražmogiškomis ir tautinėmis vertybėmis“, tačiau buvusio direktoriaus, rajono Liberalų sąjūdžio eksvadovo A.Mačiulio palikuonėms Jūratei Jankauskienei bei jos pavaduotojoms neįtinka – nors tu ką…

Kas gi dabar paneigs galimybę, kad L.Sarpauskienės persekiojimas ir terorizavimas paaštrėjo A.Mačiuliui tapus Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoju, kuruojančiu … švietimą? 2015–2016 metais Šiaulių rajono Švietimo skyrius buvo numatęs net tris mėnesius [lapkritį, gruodį ir vasarį] vizituoti Meškuičių gimnazijos lituanistus. Tik po mokyklos profsąjungos kreipimosi į savivaldybės administracijos direktorių Gipoldą Karklelį gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų teroras tam kartui liovėsi.

Užderėjo vizitacijų ir tarnybinių pranešimų srautas

Tačiau šiemet vizitavimą atnaujino pati Meškuičių gimnazijos administracija. Tris savaites visos iš eilės L.Sarpauskienės vedamos pamokos buvo stebimos nuo kovo 21 iki balandžio 7 dienos. Nuolatinio streso būsenoje dirbo ir mokytoja, ir jos mokiniai.

Vizitacijų protokoluose L.Sarpauskienės darbas vertinimas teigiamai: pastabų nėra, klasėje mikroklimatas – geras, mokiniai – darbingi, nebijo klausti, diskutuoti, klasėje tylu, ramu, mokytojos ir mokinių santykiai – geri, drausminių problemų nėra, mokymo metodai parinkti tinkamai, naudojamasi praeitose pamokose įgytomis žiniomis, mokytojo aiškinimas – suprantamas, mokiniai įtraukti į mokymo veiklą ir t.t., ir pan.

Tik paskutiniųjų vizitavimo protokolų pedagogė prisipažino neturinti, nes tikrintojai nepateikė.

Gal tai sietina su tuo, kad vietinis vizitavimas sutapo su dviem tarnybiniais pranešimais, kuriuose pateikiama kardinaliai priešinga informacija, nei tuo pat metu užfiksuota tikrintojų protokoluose?

Biologijos mokytoja, 1 G klasės vadovė Erika Valuntienė direktorei Jūratei Jankauskienei 2017 m. kovo 20 d. parašė tarnybinį pranešimą. Šis dokumentas byloja, kad „mokinių nepasitenkinimą kelia tai, kad mokytoja dalį brangaus pamokos laiko skiria ne mokymui, bet asmeninių problemų analizavimui: ką ji ir jos šeima veikė savaitgaliais, kokia artimųjų sveikata, kaip vargina bylinėjimasis teismuose ir panašiai“.

Tačiau jeigu tai, kas rašoma tarnybiniame pranešime yra tiesa, pastaruosius teiginius edukaciniu požiūriu būtų galima vertinti tik teigiamai, nes jie parodo, kad L.Sarpauskienės santykiai su mokiniais yra betarpiškai draugiški: ji dalijasi su klase šeimos laisvalaikio praleidimo patirtimis, moko jautrumo, nes reikia rūpintis artimųjų sveikata. Vargu ar kam bylinėjimasis teismuose yra pramoga, todėl verta mokiniams priminti, kad tik dorai dirbdamas, žmonių ir valstybės neapvaginėdamas, nevargsi teismų slenksčius mindamas. Be to, Lietuvos jaunimui teks gerokai paplušėti, kad aferas demaskavę pilietiški žmonės išvengtų persekiojimų bei keršto.

Verta pastebėti, kad biologijos mokytoja E.Valuntienė vis dėlto pastebi, „kad didesnę dalį pamokos mokiniai dirba“.

Dar vieną tarnybinį pranešimą, sutapimas tai ar ne, tesprendžia skaitytojai, tuo pat metu parašė istorijos mokytoja metodininkė, 2G klasės auklėtoja Rosita Serpauskienė. Autorė dokumente nurodė, kad lietuvių kalbos mokytoja ėmė skųstis jos auklėtiniai, nors iki šiol nei tėvai, nei mokiniai priekaištų mokytojai neturėjo. Neva viena auklėtinė pasiskundė, kad L.Sarpauskienė jau kelintą kartą atmetė jos darbą ir visokiais žodžiais ją bei kitus nemokšas išvadino.

Šių metų kovo 16 dieną vykusiame 2G klasės bendrame mokinių ir tėvų susirinkime auklėtojai pasiskundusios mokinės mama papasakojo savo dukros nesėkmės istoriją, kai kurie kiti tėvai paliudijo, kad mokytoja yra reikli, principinga ir griežta, „vadina neraštingais, cituoja jų klaidas kitiems klasės mokiniams, net kitų klasių mokiniams“. Tačiau šiame susirinkime tėvai pareiškė norį, „kad ir toliau mokytoja mokytų 2G klasės mokinius, bet elgtųsi tinkamai. Tą pageidavimą jie perteikė prašyme direktorei.“

Beje, objektyvumo dėlei dera konstatuoti, kad lietuvių kalbos mokytojos Lionės Sarpauskienės pamokų mokiniai be pateisinamos priežasties nepraleidinėjo ir iš jų nebėgo.

Kodėl principinga Meškuičių gimnazijos lituanistė pelnė tokią liberalo A.Mačiulio palikuonių neapykantą?

Ko gero, buvusį ar esamus Meškuičių gimnazijos vadovus supykdė ne tik aktyvi Lionės Sarpauskienės veikla Lietuvos Švietimo darbuotojų profsąjungos gretose. Iš kitų reikalaudama sąžiningai dirbti, mokytoja pati stengiasi nelaužyti principų. Jos kolegos, ieškodami priežasčių, kodėl seniai gimnazijoje dirbanti ir miestelio gyventojų mėgstama pedagogė šitaip ujama, prisiminė didžiulį jos konfliktą su tuometiniu gimnazijos vadovu, dabartiniu Šiaulių rajono savivaldybės vicemeru, kuruojančiu švietimą, Algiu Mačiuliu.

2012 metais du dvyliktokai po 11-os klasės papildomų lietuvių kalbos darbų turėjo nepatenkinamus pažymius ir po pusmečio turėjo būti išbraukti iš mokinių sąrašų. Mokytoja Lionė Sarpauskienė patyrė milžinišką psichologinį spaudimą, nes buvo siekiama, kad šie mokiniai laikytų egzaminus ir gautų vidurinio ugdymo atestatus.

Gal Meškuičių gimnazijos administracija ėmė persekioti visus, palaikančius mokytoją Lionę Sarpauskienę?

Tai retorinis klausimas, nereikalaujantis atsakymo, tačiau skatinantis mąstyti, nes įvykiai Tvin Pyksu pramintame miestelyje rutuliojasi žaibiškai.

Dabar mokyklos direktorės Jūratės Jankauskienės bei jos pavaduotojų žvilgsniai nukrypo į profsąjungietes, ne darbo metu rinkusias parašus iš tų meškuitiškių, kurie pažįsta mokytoją L.Sarpauskienę bei nori, kad ji ir toliau mokytų jų vaikus. Už tai jau pasirašė 200 žmonių.

Meškuičių gimnazijos valgyklos virėja Eglė Joniškienė ir jos bendradarbė Audronė Komisaraitienė, užsuko pas miestelyje žinomą tortų kepėją, kad užsisakytų gardumynų. Šios namuose nebuvo, tai šnektelėjo su gimnaziste dukra.

Už tai dabar abi moterys perduotos Šiaulių Vyriausiajam policijos komisariatui, nes neva be leidimo įžengė į privačią valdą, kuri yra neaptverta ir į kurią dažnai užsuka saldumynų mėgėjai. Tai gal tuomet ir mokesčių inspekcijoje vertėtų pasiteirauti, ar tortų kepėja patentą turi ir t.t., ir pan.?

Tikrai Tvin Pykso scenaristo plunksnos vertos istorijos.

Tuo mokytoją L.Sarpauskienę palaikančios valgyklos virėjos Eglės Joniškienės „nusižengimai“ nesibaigė. Jai irgi sukurptas tarnybinis pranešimas už tai, kad gimnazijos valgykloje su mokine šnektelėjo.

2017 m. balandžio 27 d. viešame gimnazijos susirinkime, dar tyrimams nesibaigus, direktorė Jūratė Jankauskienė tėvams avansu pranešė, kad Eglė Joniškienė ir Audronė Komisaraitienė bus nubaustos dėl poveikio mokinei ir nereikės profsąjungos sutikimo.

Profsąjungiečių vienybė – gimnazijos valdžios galvos skausmas

Taigi, tikrai ta Meškuičių gimnazijos profsąjunga – it ašaka gerklėje, mat mokyklos administracija nebegali vienvaldiškai savivaliauti taršydama jai neįtikusius darbuotojus laužydama jų likimus. Be to, profsąjungos žmonės labai susitelkę, skaito įstatymus bei kitus norminius aktus, kasdieną konsultuojasi su teisininkais. Šiandien Meškuičių gimnazijos profsąjungiečiai, dirbantys totalios apsupties sąlygomis, gali būti tikru pavyzdžiu kitiems Lietuvos švietimo sistemoje besidarbuojantiems. Tik vieningumas bei vienas kito palaikymas padeda įveikti stresines situacijas, nepasiduoti bauginimams bei administracijos spaudimui.

Profsąjungos lyderė Ilona Tiknienė iki šiol su siaubu mena, kaip Šv. Velykų išvakarėse, Didįjį Penktadienį, pasibaigus darbo laikui, ją persekiojo gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė bei šios ištikimoji sekretorė, neteisėtai kaupusi aukas Šiaulių rajono liberalų sąjūdžiui, Aldeivina Incienė, kad įteiktų pranešimą dėl sutikimo skirti Lionei Sarpauskienei drausminę nuobaudą – papeikimą. Tačiau netrukus Meškuičių gimnazijos administracijos ketinimai pasikeitė ir prabilta apie lituanistės atleidimą iš darbo.

O gegužei baigiantis dar vienas virsmas įvyko – paaiškėjo, kad gimnazijos direktorė Jūratė Jankauskienė, negavusi profsąjungos pritarimo Lionę Sarpauskienę „papeikti“ ar atleisti, pasirinko tradicinį kelią – gegužės 9-ąją gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos bylą perdavė … policijai. Žodžiu, kerštautojos prisivirė košės, o ją srėbti pakišo teisėtvarkos struktūroms. Elementarus bobizmas. Tarsi policija tiesioginio darbo neturėtų…

Į klausimą, kokia šiandien tiek ilgai terorizuojamos mokytojos situacija, Ilona Tiknienė atsakė, kad lituanistė gydosi, tačiau ją namuose, kaip liudytoją, jau apklausė policijos tyrėja. Detalesnės informacijos nėra. Lietuvių Tauta turi tokį posakį „Nei pririštas, nei paleistas“, matyt, ir Meškuičių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja nei papeikta, nei atleista, tačiau ji ir jos bylą „fabrikavusieji“ turės turiningas vasaros atostogas – dalyvaus policijos apklausose.

Užsitęsusius profsąjungos persekiojimo už kritiką faktus būtina viešinti bei išsiaiškinti, pasirinkus teisinį kelią. Dėl situacijos šioje Lietuvos gimnazijoje jau išsiųstas kreipimasis Tarptautinio Prigimtinių teisių tribunolo atstovei Rytų Europos regione p. Linai Helstein.

P. S. Sunkus yra kompromisų menas, tačiau išmokę kalbėtis ir susitarti, kalnus gerų darbų padaryti galime. Patys, gerbiamieji skaitytojai, pagalvokite, kaip atrodytų Meškuičių gimnazija ir kiek joje mokinių mokytųsi, jei visa mokyklos vadovių energija, panaudojama tarnybinių pranešimų rašymui, būtų nukreipta į gimnazijos ūkio sutvarkymo sritį.

Laukite tęsinio…

Specialus post scriptum Meškuičių gimnazistams:

Šių eilučių autorę prieš kokius penkis dešimtmečius lietuvių kalbos mokytoja pavadino berašte. Neįsižeidžiau. Suėmė sportinis pyktelis ir išmokau rašyti. To paties linkiu ir Jums. Pagarbiai.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
48 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
skaitytojas

Na ir nezmoniskai baisi Meskuiciu gimnazijos administracija.juodas zmoniu persekiojimas.dar sitaip imanoma prisidarbuoti?

sekantis ivykius

Kaip matome vaizdas irivykiai tikrai kraupus.negi nebegali sios gimnazijos direktore su pavaduotoja spresti problemas jei jos yra kitaip.cia matosi juodas kerstas zmonems ir jokio gailescio.tokios negali vadovauti istaigai o tuo labiau mokyklai.

Zita

Oi kaip sukurptas straipsnis pagal „profsajungieciu”scenariju. Graudu iki gelmiu,kokie vargsai… Deja,visi Meskuiciai zino,kas ta prosajunga sudaro:virejos, sargai ir keletas mokytoju. Taip keletas mokytoju, tai tikniu seima,susieta giminystes rysiais… Apie profsajungos „lydere” Tukniene-Meskuiciuose nei vienas neatsiliepia geru zodziu, vierjos turi virti,sargai-saugoti,o ne intrigas kelti. Beje,gyvename ne 18 amziuje,technologijos tobuleja,signalizacija-nieko blogo. O sargas Dagys-tik Sarpauskines pastumdelis visoje sioje istorijoje…. Ir pabaigai,mokytoja Serpauskiene cia ta visa kose uzvire…. Kodel,panorejo ponia patapti mokyklos direktore….Deja,nepavyko ir prasidejo intrigu ratas…su virejomis ir sargais priesaky mokykloje !Visi zino,kas per RAGANA ponia Serpauskiene ! O koks smugis jai buvo,kai per jos sunaus klases isleistuves,patys mokiniai pasikviete iteikti atestatu buvusi mokyklos direktoriu A.Maciuli… Smugis „prosajungai”-Serpauskiene ir vel…o toliau seka vel skundu ,kivircu banga… Euluciu autorei,reiketu pasidometi pries rasant Tvin… Skaityti daugiau »

Vladas

klausymas Zitai, tai iš kur tada 200 parašų palaikančių mokytoją Lionę Sarpauskienę? Jūs gi parašėte , kad ji intrigą sukėlė… Įdomu kokiam luomui save priskiriate jei taip jau atvirai paniekinamai atsiliepdama apie virėjas sargus ir kelis mokytojus kurie sudaro profsąjungą ?

to zitai

O ką, pone Zita, virėjos, sargai ir pora mokytojų, ne žmonės??? Negražu, žema. Visos profesijos garbingos, tik ne visi žmonės garbingi, deja.

mokinio mama

Iš Zitos komentaro galima suprasti ,jog padėtis gimnazijoje yra baisi:yra rūšiuojami darbuotojai:sargai,virėjos,mokytojai.Ar šitaip galima?Turbū Meškuičių gimnazijoje šitaip galima rūšiuoti.Iš sugrįžusio vaiko kalbos galiu suprasti,jog šiandien pamokoje jie prabuvo vieni,nes mokytoja buvo gretimame kabinete ir gėrė kavą,kitą dieną vaikas man aiškina ,kad pamoką užėmė socialinė pedagogė,nes mokytojos nėra,nors vaikai mokytoją tą dieną matė mokykloje,dar kitą dieną mokiniai pamokoje prabuvo vieni tik tik į pamokos pabaigą atėjo pavaduotoja pažiūrėti ką jie veikia. tAI mokyklos administracija viską žino,viską leidžia kai kuriems mokytojams?Ir čia ieškau atsakymo:kodėl vieni mokytojai gali gerti kavą pamokų metu ir išeiti ir palikti klasę be priežiūros,kiti mokytojai negeria kavų.O kur tada yra mokyklos administracija,ji nieko nežino apie tai???Sunku patikėti ir suvokti.Todėl jūs ir prarandate daug mokinių,kurie nebepakelia šitokio rūšiavimo:tu mano,tu-svetimas.tai… Skaityti daugiau »

taip

taip taip pritariu šiai mamytei apie nevestas pamokas,apie vaikus,kurie pralaukia mokytojos klasėje ir nesulaukia ,apie tai ,kad mokytoja užduoda ir išeina gerti kavos… ir mano vaikai parėję iš mokyklos panašiai kalba.Situacija šiurpi,kiek dar kentėsime???

Irena Vasinauskaitė

Dėkoju visiems, skaitantiems mūsų portalą. Straipsnyje paminėtos istorijos, tik dalis to, ką byloja Meškuičių gimnazijos „sargų, virėjų ir poros mokytojų” turimi dokumentai. Todėl ir tariu:
-Iki pasimatymo, mielieji.

norėjau pasakyti

kad tik vienas variantas kaip išgelbėti mokyklą yra-tai visos administracijos pakeitimas ir finansinio audito atlikimas.Kito kelio nematau,maciuli dangsto ši administracija,o kas viešina jo nusikalstamas veikas-tuos persekioja,daro kerštus.Ar gi šitaip galima?Ir negražu,ir šlykštu.Net mums tėvams gėda į tokią gimnaziją savo vaikus beleisti…

pritariu

kad laikas keisti administracija ir kieto audito reikia, nes matyt , kad savivalė gimnazijoje giliai šaknis įleido todėl ir daro ką nori, vaikai mtomai mažai terūpi. Kiek prisimenu nepirmi metai šioje gimnazijoje tos nesąmonės vyksta, tai kur „aukštesnė” valdžia?

Rasa

palaikau šiuos drasius žmones, nes jie atskleidė, kad tik vaidinama, kaip viskas šaunu šioje gimnazijoje. Iš ankstesnių straipsnių supratau, kaip buvo apgaudinėjami mokytojai, mokyklos darbuotojai . Gerai, kad yra tokia profsąjunga, o tai visai išnaglėsit, dabar jei ir suksit aferas, reikės labai atsargiai tai daryti. O kad administracija persekioja ją kritikuojančius,jokia čia naujiena – visur tai vyksta.Valdžios palankumo sulaukia pataikūnai ir tie, kurie ją garbina.

meškuitietis

KAD ŽINAU MEŠKUIČIŲ MOKYKLOS SEKRETORE INCIENĖ TURI STRAIPSNIUS-DOKUMENTŲ KLASTOJIMAS IR SUKČIAVIMAS.DAR IR ŠITOKIA DIRBA MOKYKLOJE?KO MOKOMI VAIKAI TOJE MOKYKLOJE,JIE VISKĄ SUPRANTA JUK?

Skaitančioji

Nuolatos skaitau JŪSŲ poralą TIESOS.LT.Portalas niekada neiškraipo informacijos ,remiasi faktais ir faktus įrodančiais dokumentais.Dėkoju Jums gerbiama žurnaliste ,kad atskleidžiate mokyklų gyvenimą,tikiu ,kad tuojau prie šios mokyklos darbuotojų prisijungs daugelio mokyklų žmonės,kurie taip pat kovoja su šiomis blogybėmis mokyklose.Kantrybės,sveikatos,ištvermės Jums ir Jūsų portalo redaktorei.Labai įdomūs Jūsų visi straipsniai,juos perskaitau net po kelis kartus.Ypač vertas dėmesio šis straipsnis,neeilinis,kuriame aprašote lietuvišką mokyklą,kurioje žmonės patiria spaudimą,persekiojimą,bet kaip matau jie vieningi,juos labai daug kas palaiko.Mokyklos administracija turi keistis,arba turi būti išrinkta kita.

Vilnietė

Taigi visi liberalai, kur jie bedirbtų ir ką beapgaudinėtų, nešdami šimtatūkstantinius eurus konjako buteliuose, t.y masiuliniai vagys, o jų partijos lupikai, seka masiulinio vagio pėdomis, kaip ir šioje gimnazijoje su signalizacijos slapukavimais ir mokytojų kiršinimais. Didžiulė gėda turėtų būti šiai gimnazijos direktorei už mokytojų ir bendruomenės kiršinimą. Nemoki vadovauti kolektyvui, eik sargauti.

×××

Idomu,ar sargas Dagys pats galetu sakini suregzti, o juk skundus raso….Cia daugiau problema matosi is straipsnio-sargu,vireju konfliktas su pora mokytoju. Juk vaikus mokina mokytojai,o ne ukine dalis.

Beje

Jūsų minimas sargas LR įstatymus cituoja iš atminties, todėl ne vienam nukvakusiam direktoriui ar jų sekretorytėms vertėtų sargais padirbėti…

exx

Tokia ir vireja, jei negali torto išsikepti, dar ir indų plovėja kartu vedasi.Ir ko straipsnio autorė domisi saldumynų gamintojos patentais?Gal nežino, kad profsąjungiečiai irgi versliuką turi, kas su traktoriuku bulvytes sodina, o kas labai gyvūnėlius myli.

xxx-ui

matyt tie skundai pagristi, kitaip už šmeižtą galima būtų bausti

Irena Vasinauskaitė

Taip, Meškuičių gimnazijos profsąjungos skundai – pagrįsti. Tuo įsitikinti galėjo Vyriausybės kanceliarija, Seimo nariai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas ir t.t. ir pan. …
Taigi, daugiau pagrįstų skundų – daugiau tvarkos ir mažiau plepalų.
Na, o jeigu „užvirė” tokios karštos diskusijos, žurnalistinį tyrimą tęskime Gal atsilieps ir gimnazijos administracija. neanonimiškai, žinoma.

Buvusi mokine

Tikrai man butu gaila savo sveikatos, laiko tiem skundam pareiskimam ant savo kolegu savo kolektyvo. Jetus mano ar belike dar kazkiek padorumo ir butina viesai demonstruoti savo asmenines skriaudas. Cia mes savo komentarais nepakeisim zinoma nieko. Reiktu viena karta visiem likusiem apart tu 200, meskuiciu miestelio gyventojam susivienyti. Mokykloje nebevyksta pamokos, vieni uzsieme skundais kiti atsakymais i juos. Baisu bepasisukt kad kas nepaskustu kazko. Manau visada yra ir bus kazkokiu reikalu kurie ne pagal taisykles ar kazkieno norus, bet kad ir kaip ten buvo mazai kas is mokiniu pasakys kad A. Maciulis buvo blogas direktorius. Kiek jis mokiniams gero padares, visada stengdavosi padet organizuot dalyvaut. Kiek popamokiniu veiklu turedavo. Visada mokiniui pakliuvus i bloga situacija padedavo rast iseiti. o ar… Skaityti daugiau »

buves mokinys

nereiskite savo nuomones viesai,nes mano nuomone kitokia.Gerai ,kad visi zino kas dejosi prie Maciulio,kaip jis valde mokykla,kokias aferas suko.Man nieko gero jis nepadejo,nors buvo zadejes padeti egzaminus islaikyti,daejau iki 12 klases ir isbrauke is mokiniu saraso kaip isvykusi i uzsieni.Taip buvo prie to Maciulio ir nereikia jo taip girti.O kas dedasi dabar mokykloje yra pasekme to kas buvo Maciulio valdymo laikais,gi pavaduotoja Jankauskiene dabartine direktore tesia Maciulio darba.Ir nieko cia gero nematau.Zinau tik daug blogo.

Buvusi mokinė

Straipsnis – tiesiog baisios žurnalistikos pavyzdys. Teksto autorei siūlyčiau pasidomėti ir kita puse, pavyzdžiui, pakalbinti dabartinius mokinius, kurie mėnesio bėgyje minėtosios lietuvių kalbos mokytojos buvo išvadinti necenzūriniais žodžiais arba buvusius mokinius, dabar jau suaugusius žmones, kurie iki šiol su nuoskauda prisimena jos nestabilų būvį. Pati mokytoja rėkia, jog ieško teisingumo. Tačiau visa miestelio bendruomenė žino, jog ne viena mokyklos laida PRIVALĖJO jai nešti gėles ir atsiprašyti (patys nesuprasdami už ką), kad tik būtų prileisti prie dvyliktos klasės lietuvių kalbos egzamino. Teisinga? O kaip pateisinti nuolatinius žeminimus ir pakrikusios psichikos demonstravimą pamokose ar joms pasibaigus? Rašote, jog mokiniai atkartoja suaugusiuosius ir nebeliko pagarbos. Tačiau iš kur jos semtis, jeigu lietuvių kalbos pamokoje mokytoja gražias mergaites vadina paleistuvėmis, o ne aukščiausiais pažymiais… Skaityti daugiau »

skaitytoja,

ar tau ,,buvusi mokinė” su galva viskas gerai?

nebuvęs

,,buvusi mokinė’’ čia Zita ar Jūratė ???

Meškuičių miestelio gyventoja

Labai dėkojame Jums gerb.Žurnaliste už tokius aiškius,konkrečius žmomėms visą tiesą atveriančius straipsnius.Gyvenome tik nuogirdomis,pliotkais-nesupratome tikros padėties kas dedasi mūsų miestelio mokykloje,kodėl bėga vaikai iš mokyklos,kodėl ten negeri dalykai dedasi. Supratome, kad buvęs mokyklos direktorius Mačiulis darė negražius darbus,o tai atsiliepė gimnazijos gerbūviui,patiems mokiniams ir joje dirbantiems žmonėms.Parodėte tikrąji veidą šios gimnazijos sekretorės Incienės,kuri sukčiavo,klastojo ir dabar tebedirba mokykloje ir kelia nesantaiką,supratome ,kad mokyklos administracijai nerūpi SUKURTI gerą mokyklos mikroklimatą,ji stengiasi supriešinti,sukiršinti žmones.Mačiulis -Šiaulių rajono vicemeras toliau dirba,sekretorė toliau dirba,dabartinė mokyklos administracija?Ar jai nereikia taisytis ar palikti mokyklą jei nemokate vadovauti?Sekame įvykius toliau,vėl naujo sužinosime.Ačiū Jums Žurnaliste.

pritariu

pritariu miestelio gyventojei.Suzinojome visa atvirą teisybę kas dėjosi mokymo istaigoje.TIESA atėjo per jusų straipsnius.domisi visi,labai konkretus straipsniai ,kuriuose atsispindi visas mokyklos gyvenimas.Dėkinga.

savivaldybės darbuotojas

perskaitęs viską nuo pradžios iki galo susidariau įspūdį-NEGI viso šito jovalo nežino Šiaulių rajono savivaldybės Meras ponas A.BEZARAS,administracijos direktorius G.Karklelis,švietimo ir sporto skyriaus vedėja J.Šertvytienė?/?/?NETIKIU.Lieka suprasti,kad jie pritaria A.Mačiulio ir A.Incienės privirtai košei,kaip tai pritaria ir šios gimnazijos visa administracija.ŽMONĖS- TAI KOKIOJE VALSTYBĖJE MES GYVENAME.VISUR SAKOMA:BŪKITE PILIETIŠKI,PASTEBĖJĘ-PRANEŠKITE.O KAS IŠ TO-PO TO PUOLA VISI KAIP VILKAI KERŠTAUTI,SUSIDOROTI.AR NE TAIP?TIK VISŲ ŽMONIŲ PASTANGOMIS GALIMA ŠITĄ BAISŲ SLIBINĄ ĮVEIKTI.VIENAS LAUKE-NE KARYS.IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ ŠITIEMS ŽMONĖMS,O SAVIVALDYBĖS VALDANTIEJI TURI NEPRITARTI ADMINISTRACIJOS VEIKSMAMS,O MAŽINTI ĮTAMPĄ GIMNAZIJOJE IR STABILIZUOTI PADĖTĮ.JIE ŽINO VISKĄ,VISKĄ IKI SMULKMENŲ.

Tiesiog nuomonė

Kiek žinau administracija turi daugumos darbuotojų(išskyrus I.Tiknienės prof.narius) parašus, palaikančius administraciją ir nepatenkintus I.Tiknienės ir jos narių veikla.Reiktų nežinantiems pasakyti ir tai, kad bendruomenės vardu šita prof. kalbėti neturi teisės, nes jų organizacija tik mažuma bendruomenės.Mokykloje veikia dvi profsąjungos:I.Tiknienės vadovaujama ir I.Razanovienės(šitoj organizacijoj yra dvigubai daugiau narių).p.I.Tiknienei ir jos kompanijai ne mokiniai, ne mokykla yra svarbiausi, o kerštas, ambicijos, asmeninių sąskaitų suvedinėjimas.Yra gimnazijoj ir galinčių, ir norinčių dirbti…ir problemų yra(o kurioj mokykloje jų nėra?)Tik drabstymasis purvais jau tapo norma. Gal ir reikės Meškuičiuos daraktoriaus…sugriaut, sukiršint lengviausia…o kas atstatys gerą vardą, gerus tarpusavio santykius, tėvų pasitikėjimą mokykla?Ir tiems patiems „teisybės ieškotojams” reiktų primint, kad ir jie atsakingi. O gal jums atrodo, kad tuščiom sienom bus reikalingi darbuotojai?!

Tiesiog nuomonei..

Toks vaizdas, kad neskaitei straipsnių. Juk aiškiai rašoma, kad prof. s. narius puola mokyklos administracija už išaiškintus-atskleistus nusikaltimus. Kitaip ir būti negali. Nesuprantu kaip gali dirbti tokie darbuotojai jeigu tokias aferas daro.. Grūsti laukan tokius ***.

manau

vogti maziau reikia ir bus tvarka.

Į paskutinį komentarą...

Toks vaizdas, kad neskaitei straipsnių?…Tikras vaizdas tai ne iš straipsnių susideda…Buvo laikinoji direktorė ir ne Mačiulio statytinė (Žmogus iš kito raj. dabar sėkmingai vadovaujantis darželiui) …irgi netiko…gal dėl to, kad reikalavo dirbti?Labai mėgstat straipsnius skaityt?Yra dar vienas viešas puslapis Meškuičių gimnazija e.teismai(jei tiksliai parašiau)-ten rimtesnė informacija, kažkaip laimėtų bylų tos kompanijos neradau…”geltonoji spauda” iš tokių straipsnių ir gyvena…rimtesni leidiniai jau nebepriima??? Gal jau laikas tą temą baigt?Direktorė turi vadovaut, mokytojos mokyti,virėjos virt,o valytojos…savo vietoj būt.

Tiesiog nuomonei 2

O ką turi atlikti prof. s. ? Atsakymas gintis. Kas neaišku ?
Straipsniai paremti faktais ir įrodymais, jeigu taip nebūtų, manau tokių dalykų nerašinėtu, nes galima prisišaukti bėdų.
Paskaitykite daugiau viešų puslapių ir rasite kas nubaustas, už ką nubaustas ir panašaiai. Kitaip sakant – atsimerkite.
Būtent turi dirbti kas priklauso, bet vėlgi pasikartosiu paskaitykite straipsnį, kad administracija už jaučiamas nuoskaudas kenkia (keršija): virėjoms, valytojoms, sargams, mokytojoms kurie atlieka savo pareigas. Ką jūs į tai atsakysite ?

Autorei

Gal vertėtų parašytų kokią mokslinę studiją tema”Ilgamečio nepasitenkinimo gyvenimu pasekmės ir jų perkėlimas į darbą”? ar pan..I.Tiknienės prof.nariai turėtų ką papasakoti…Kaip nuodytis, kaip konfliktų metu laidyti per langus į praeivius taburetes,daužyti meilužėms dantis ar bylinėtis su jais teismuose, galų gale kaip jaustis, kai laukiesi kūdikio, o vyras tave smaugia ir vadina žiurke…Mačiulis beje vienišas vyras ir kažkieno sudužusi viltis(o dėl meilės jau neatmenamais laikais karai vyko).O gal geriau romanas išeitų, pasistengus gal ir bestseleris!Tik ne Tvin Pyksas…ką nors papraščiau sugalvokit. P.S.daugiau komentarų nebus, tiesiog gyvenimas įdomesnis nei maudytis tame purve, bet jei žmonės jaučia malonumą…tai jų pasirinkimas.

prisirasei

prisirasei grazuole….

 i prisirasei

grazuole tai si kuri parase autorei ir P.S.daugiau komentaru nebus,tiesiog gyvenimas…

manau

grazuole zita ir prisirase ir atsirase.

Jolanta Petrauskiene

Noriu nuosirdziai padekoti mokytojai, Lionei Sarpauskienei, uz puiku darba ir idetas pastangas mokinant mano globotine Karolina Remeikaite. ACIU!

Normalus

Kodel straipsnis parasytas i „vienus vartus”?
Matosi, kad autorei kaip ir kitoms sios istorijos dalyvems, negaila savo laiko toliau absurdus ir intrigas kurti.
Stiprybes ir kantrybes palinkesiu normaliems Meskuitiskiams, kad poto nereiktu nedarbingumo pasiimti del nuvaziavusiu stogu.

?????....

JAU KAŽKAM SENIAI NUVAŽIAVO STOGAS… NET NEPILNAMEČIUS VAIKUS TĄSO TĖVAMS NEDALYVAUJANT IR DAR POLICIJĄ IŠSIKVIEČIA DĖL DRĄSOS…

tevas

Taip taip
Kazkas baisaus sioje gimnazijoje
kai sios gimnazijos administracija tampa tyrejomis.t.y.spyris vienam taikiniui.

skaitytoja

Tai ka galvoja Jankauskiene su Vilkoniene ta darydamos?

Irena Vasinauskaitė

Manyčiau, kad ne visai normalus gegužės antrosios dienos komentaras nėra tikslus.
Pirma, Meškuičių „serialo” pradžioje autorė siūlė administracijai ar asmenims, atstovaujantiems kitokią nuomonę, ją pareikšti, nors autorė turi pakankamai dokumentų, kuriuos yra pasirašę tos „kitokios” nuomonės turėtojai.
Antra, I.Tiknienės vadovaujamos profsąjungos žmonės veikia viešai, jų skundai dėl netvarkos gimnazijoje pasitvirtina.
Trečia, komentatorių – anonimų baimė save identifikuoti parodo jų melagingą, gana šmeižikišką prigimtį, o Meškuičių istorijos erotizavimas iliustruoja begalinį elementaraus bobizmo įsigalėjimą šioje švietimo įstaigoje.
Ir prašymas : bent pasirašykite komentuodami, nes anonimiškumas tik parodo, kad situacija gimnazijoje nepalyginamai baisesnė, nei aprašo autorė…

ema

Geroji Naujiena: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną.Cia tokia antraste 1 psl. radau.O kas is to isejo matom patys, ar ne,meskuiciu pedagogai.

Irenai

Pažvelkite, kokias reklamas deda „Šiaulių naujienos”.

mama

„Meškuičiai suskilo, kaimynas su kaimynu susitikęs nebesisveikina” -Jūs, trubūt, juokaujat straipsnio autore? Niekas nepasikeitė – iki Jūsų straipsnių ar po jų. Kaip buvom visi kaimyniški ir draugiški, taip ir palikom. Ir tikrai, Jūsų visi tie bandymai sukiršyti ir supriešinti mūsų žmones nepavyko ir nepavyks. Visi straipsniai rašomi apie mokyklą – neatspindi mokyklos gyvenimo ir būklės, praktiškai, nė lašo, nes viskas išpūstas burbulas. Viskas rodoma tik iš blogosios pusės, ir tai dar sutirštinama iki begalybės. Filmuojama ir paveiksluojama tik tai, kas turėtų visiems kelti rūpestį. Bet nevietiniai skaitovai net nežino, kad , pvz.:nupaveiksluojamos durys senai dažytos, kur niekas šimtas metų, turbūt, jomis net nesinaudoja. Jos mokyklos gale yra. Ir t.t. Kabinėjamasi dėl smulkmenų, kaip, pvz.: grindų skudurai, pakabinti džiūti už mokyklos.… Skaityti daugiau »

saulius

aš už Mačiuli,už jo nuoširdų darbą mokykloje, vaikams jis mokytojas iš didžiosios raidės.

Aldeina

6iukslynas tas maciulis.

Aldeina

vag—is tas maciulllis

48
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top