Irena Vasinauskaitė. Šiaulių Apygardos teisme paskelbtas nuosprendis pilietiškiems Garliavos mergaitės gynėjams: kas jį surašė? [1]

Nuosprendį kaltinamiesiems Audronei Skučienei, Ramintai Baltuškienei, Tatjanai Borovec, Gediminui Aidukui, Dariui Kaminickui, Vitalijui Keršiui, Rimantui Stanislovui Rinkevičiui, Gintarui Banaičiui, Violetai Banaitienei, Andrejui Lobovui, Renaldui Ščiglinskui Lietuvos Respublikos vardu pasirašė Šiaulių Apygardos teismo teisėjai Raimundas Jurgaitis [pirmininkas], Nijolė Matuzevičienė, Virginija Žindulienė.

Kaltinimui atstovavo prokurorai Rita Poškienė, Linas Vitkus.

Kaltinamuosius gynė advokatai: Zoja Kastėnienė, Danius Svirinavičius, Kęstutis Ragaišis, Rolandas Tamašauskas, Sofija Kručienė, Vanda Laukevičienė, Mindaugas Jonaitis, Arnoldas Blaževičius, Vilmantas Poškus, Petras Rimantas Brazys.

Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai: Marija Milinienė, nukentėjęs Albertas Milinis, nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai Gintaras Černiauskas, Sonata Vaicekauskienė, Guoda Sakalinskaitė-Ūsienė, nukentėjusio Alberto Milinio, nukentėjusių ir civilinių ieškovų Marijos Milinienės, Simonos Milinytės, Nojaus Arnoldo Milinio atstovė advokatė Teresėlė Kazlauskienė.

[Informacija iš 2019 m. gegužės 30 d. Šiaulių Apygardos teismo nuosprendžio – aut.past.]

* * *

Kaip Tiesos.lt skaitytojai gerai žino, bylos nagrinėjimas Šiauliuose tęsėsi tris su puse metų. Mažne visus teismo posėdžius stebėjau bei aprašiau. Man tai nebuvo sunku, nes pati nuo 2010 m. iki 2012 m. gegužės sistemingai lankiausi Garliavoje, asmeniškai mačiau kai kuriuos dabar jau nuteistus mažamečio vaiko saugotojus ir jų veiklą.

Kai šią savaitę sulaukiau daugybės skambučių, kodėl nieko nerašau apie baigiamąjį Šiaulių Apygardos teismo posėdį ir priimtą nuosprendį, mano atsakymas buvo paprastas: o kur skubėti? Šitiek metų delsta, kiek visokiausių sunkiai pamanomų versijų prikurpta ir kiek nervų visiems pritampyta… Ir štai dabar dedamas neva taškas… kurį tuoj tuoj pakeis daugtaškis, juolab kad tai tokia byla, kurioje, labai tikėtina, dar ne kartą viskas keisis…

Pagrindinės žinios, kurias sisteminiai Lietuvos žiniasklaidos atstovai jau tą pačią ar kitą dieną džiugiai raportavo, buvo tokios: pirma, aštuoni iš vienuolikos kaltinamųjų nuteisti, kiti trys išteisinti (T. Borovec, R.S. Rinkevičius, V. Keršis), antra, tam ar tai už tą ir tą teismas priteisė tiek ir tiek, nors buvo prašyta…, ojojoj, kaip neteisinga, trečia, teismas, girdi, patvirtinęs tai, ką šie žiniasklaidininkai ir taip žinoję, tačiau viena kaip tyčia prisiminė žinanti dar daugiau… Tik iš kur toks informuotumas, nepasisakė. Ir kodėl duodama parodymus Šiaulių teisme apie tai tylėjo? Ir ką, ir kodėl, ir kieno naudai tai siekta nuslėpti?

Perskaityti nuosprendį prireikė savaitės: bendras įspūdis

Beveik 120-ties lapų Šiaulių Apygardos teismo nuosprendis pareikalavo daug jėgų. Nemanau, kad įvairių leidinių žurnalistai, jau aprašę Garliavos bylos baigtį, gaišo laiką skaitydami dar ir šį opusą. Aš negalėjau pasielgti analogiškai. Trisdešimt vieneri Sąjūdžio metai mane išmokė ginti, o ne kaltinti žmogų, ieškoti tiesos.

Todėl stropiai ir atidžiai skaičiau nuosprendį… Ir nirtau.

Tik įsivaizduokite: žmogus, kuris pats yra tų įvykių liudininkas, yra verčiamas rimtu veidu skaityti teisėjų pasirašytas „ilgas pasakas mažiemus“, dėliojamas, iš neaišku kur sužinotų neva faktų ar nuogirdų, ir vadinti tai teismo nuosprendžiu rezonansinėje byloje!

Kita vertus, pradėjus skaityti nuosprendį pirmiausia į akis krinta atmestinumas, su kuriuo jis surašytas. Ir nevalyvumas, o gal tiesiog nemokšiškumas – gausu stiliaus, logikos, faktinių klaidų ar neatitikimų. Tarkime, šio nuosprendžio įžanginėje dalyje kažkodėl neįrašytos ar nutylėtos dvi nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės – Laimutė Stankūnaitė bei mergaitė Deimantė, tačiau baigiamojoje nuosprendžio dalyje jos ne tik kad įvardytos, bet ir nurodyta, kokios sumos joms priteisiamos. Kodėl taip padaryta? Ar dabar bet ką galima pavadinti nukentėjusiuoju ir priteisti civilinį ieškinį?

Kaip prisimenate, ir kaltinamasis aktas ne iškart buvo surašytas – prokurorė R. Poškienė jį keitė net du kartus. Vadinasi, teismui buvo pateikti net trys variantai. Pirmojo nesuprato nei kaltinamieji, nei gynyba, nei teisėjai… Buvo neaišku, ir kokį darinį „sumontavo“ A.Skučienė.

Taigi, bylinėjimasis užsitęsė ne tik dėl kaltinamųjų ligų – susirgti gali kiekvienas, bet ir dėl užsitęsusio „kaltinimų“ kurpimo proceso. Matyt, prokurorams reikėjo rasti būdą, kaip „įrėminti“ visas ikiteisminio tyrimo fantazijas, nes visi Garliavos įvykiai buvo tiek plačiai nušviesti žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir pan., kad ne visi liudytojai, tardami „man yra žinoma“ arba „aš girdėjau“, pasakydavo, iš kur tai sužinojo ar kur išgirdo. Tačiau teismui ir tokie jų parodymai tiko…

Kad ir liudytojos Dalios Smerdovienės, kuri teisme vis nesiliovė stebėtis teisėjo R.Jurgaičio „nenuovokumu“, kaip jis pats nesupranta, iš kur ji, p.Dalia, tokia informuota, tai ji ėmė ir prisipažino: Klonio gatvėje buvusi kokius du ar tris kartus, bet ne ilgiau nei po valandą, visą informaciją apie įvykius Garliavoje „susirinkusi“ iš …„facebook-o“ diskusijų…. Ko gero, gyvendama ir dirbdama užsienyje?

Aišku tik viena – iš tokių „liudijimų“ išvada, jog Garliavoje būta organizuotos ar nelabai grupės, niekaip neplaukia. Štai kodėl ikiteisminio tyrimo pareigūnams bei prokurorams teko rimtai „paplušėti“, kad bent kokią versiją sukurptų. Tiesa, teisme iš jos nieko nebeliko, bet pasakyti „karalius nuogas“ neišdrįsta. Greičiausiai būtent dėl to tiek visko ir prirašyta, tačiau … skaityk neskaitęs tuos 120 puslapių, bet įrodymų, kad Garliavoje tuo metu iš viso kažkoks darinys buvo sukurtas, nerasi. Viskas, ką pavyko teismui nustatyti, kad trys su puse liudytojo (vienas jų išteisintasis specialusis liudytojas V. Keršis) liudijo, jog „jiems yra žinoma, kad organizuota grupė buvo“, nors nesivargino „patikslinti“, iš kur tokios žinios. Iš veidaknygės? Radijo ar TV laidų? Iš Klonio gatvėje diskutavusiųjų?..

Beje, didžioji dauguma liudijusių Šiaulių Apygardos teisme paneigė savo ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, nes prisiekus, regis, sustiprėja ir atsakomybės jausmas. Bet kokių grupuočių ar pasipriešinimo stovyklų buvimą Garliavoje tvirtai paneigė ir į teismą pakviesti liudyti žinomi žurnalistai, politikai, visuomenės veikėjai. Greičiausiai būtent dėl to Šiaulių Apygardos teismo teisėjai ir atsisakė kviesti daugiau kaltinamųjų nurodytų žymių liudytojų, 2010–2012 metais lankiusių Kedžių ir Venckų kiemus, kalbėjusių su Klonio gatvės budėtojais, bendravusių su ginama mergaite.

Bet grįžkime prie Šiaulių Apygardos teismo nuosprendžio ir pabandykime suprasti, kaip ir kodėl jis buvo „konstruojamas“.

Suprasti nuosprendį laiko prireiks daugiau: tik kelios detalės

Kad būtų aiškiau ir prokurorų „kančios“, pasianalizuokime, kas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse kalbama apie …bendrininkavimą.

25 straipsnis. Bendrininkavimo formos
1. Bendrininkavimo formos yra bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas.
2. Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai.
3. Organizuota grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį.
4. Nusikalstamas susivienijimas yra tada, kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems apysunkiams, sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti – susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė.

Nesu teisininkė, tik mėgėja skaityti įdomius dokumentus. Toks man pasirodė ir šis Šiaulių Apygardos teismo nuosprendis Garliavos mergaitės gynėjams.

Visų pirma, teismas neva nustatė, kad „Audronė Skučienė 2010 metų pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku […], subūrė organizuotą asmenų grupę“, ir nuteisė pagal ką tik pacituoto BK 25 str. 3 d. Kiti gi septyni nuteistieji veikė „A. Skučienės organizuotoje bendrininkų grupėje“ – tai atitinka BK 25 str. 2 d.

Tačiau ir jie nuteisti kaip ir „organizatorė“ – pagal BK 25 str. 3 d. Kodėl?

Klausimų kyla ir daugiau: visų pirma, kaip atsirado tokia „painiava“? Ir kas surašė tokį aktą? Negi Apygardos teismo teisėjai nuosprendį pasirašė jo nė neskaitę?

Kol kas tiek. Kviečiu įsitraukti ir į skaitytojus.

Laukite tęsinio.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
stasys

istorijos pabaiga. ?

Dzeikas

Na turiu pretenziju ir straipsnio autorei. Tokia svarbi Lietuvai byla, o pateikta miglotai, kaip ir pats nuosprendis. Ir akcentas uzdetas ne ten kur reikia.Antraeilis dalykas KAS surase. Svarbiausia mums zinoti KAME netiesa. Man susidare ispudis, kad zmones nuteisti, taciau kaltinamoji isvada IR miglota, IR logine kaltinimo seka istesta ir neaiski. Tai yra surasyta taip, kad pateikti apeliacija reikia Augijaus arklides ismiezti, ta 120 psl rasliava isnagrineti, nurodyti logines klaidas ir neatatikimus.Pateiksi apeliacija Lietuvos „teismui” , o jie prades zaist su tavimi sugedusi telefona. Man teko but daug kartu Amerikos teismuose. Jeigu viena puse ima naudoti sia taktika – pust migla ir kalbeti dviprasmybemis , automatiskai byla bus sprendziama ne miglos putiko naudai. Bus pasakyta, kad nezinai ka nori pasakyti, o… Skaityti daugiau »

Agnė

Mano nuomone,niekas neaišku ir neturi būti aišku,toks tikslas dabar susidėliojo. Labai gaila Neringos šeimos, labai

Tvankstas

Demokratijoje teisė yra pajungta valdančiajai klikai, tai teisininkai sudaro dvaro tarnautojus, valdančioji klika mėgaujasi paidofiliniais pasitenkinimais, o teisininkai turi uždengti ‘teisinėmis priemonėmis’. Tokios bylos, kaip man yra pasakęs kitokioje byloje vienas garsus advokatas : ‘jūsų byla gal viena iš milijono, galite ir pakentėti’. Visa teisininkų bendrija yra susijusi tampriais ryšiais, tarnyba valdančiajai klikai, sudaro teisinę mafiją – jie gina vienas kitą, įskaitant ir advokatus, kuriems ėjimas prieš Sistemą baigiasi išmetimu iš advokatūros, jei ir lieka, tai pralaimi visas bylas, uždirba duonai su vandeniu.

Dzeikui

Lietuvoje tyrėjai netiria, prokurorai nerašo kaltinamųjų aktų, teisėjai nenagrinėja bylų …SAVARANKIŠKAI.
Suprantu, kad pradedama diskusija, kam reikėjo TOKIOS bylos Lietuvoje ir į KĄ ji „išvirto”.
O ką manote JŪS ?

Dzeikas

Tvanksto demokratijos kritika is bolseviku ir naciu poziciju.
Demokratija – tai liaudies valdymas. Kokia liaudis – toks ir valdymas. Tad zydaite, su kuria diskutavau 1988m apie sajudizma ir Lietuvos demokratines perspektyvas atsiliepe visiskai teisingai: kas bus kai duosi brudui laisve? Jis ant tavo stalo neplautomis kojomis uzsilips ,o tu turesi dar ir ploti rankomis.
Ka Mergaites (ir ne tik jos) byla ir irodo.
Beje, ji, toji zydaite oponente, ne jedinstvininke.Ji smutkes susirinko ir isvyko i JAV, ka ir man primygtinai siule.

Dzeikas

Dzeikujui:
O ka siulytume jus matydami(gerai jeigu is salies) arba blogiau, budami Sodomoje ir Gomoroje, kur totalu mela vainikuoja pedofilija?

Dzeikas

Paliekant apibendrinimus ir griztant prie konkretikos. Vienintelis kelias apskusti byla Strasburui. Proceduras zinote: pirma byla turi buti isnagrineta valstybes ES nares auksciausiojo teismo ir tik tada galima teikti Strasburo teismui. Todel kaltinamoji isvada ir surasyta ir painiai , ir daugzodziaujant. Suprask samdykite kaimene advokatu, kad jie isnarpliotu sita verbaline masturbacija ir po to pateiks ja lietuviskam teismui(nes apygardos teismas dar ne paskutine instancija). Tas pateiks klausima i kuri atsakant vel reiks perrasyti visa kaltinimo isvada su nuorodomis. Tada teismas nagrines. Po to pateiks pastabas, kad jus cia labai daug rasinejate ir vis apie nieka – t.y. streles bus pervedamos ant jusu, esa tai jus daugzodziaujate. Vienzo turime situacija kai bylinejates su turgaus antpirstininkais kur turgaus policijos igaliotinis ir apylinkes teisejas… Skaityti daugiau »

Dzeikui

..kokiam Strazburui? ten sedi tokie visi..su Kuriu priesaky,ka duos tas apskundimas? bylos niekas nepriims,o jei priims tai nenagrines.

Tvankstas

Dzeikui – Aristotelio žodžiai : ‘demokratija yra blogiausia santvarka iš visų galimų, kurioje hienos valdo asilus’. Voltaire : ‘demokratijoje aš turiu paklusti 200 žiurkių mano pačio rūšies’. Pati demokratijos prigimtis rodo, kad tai prasigyvenusių plėšikų ir tapusių vergvaldžiais noras suvaldyti žmones, apgauti juos pažadais, teisės aktai yra parašyti kastinei visuomenei. 507 m. Kleistenes sugalvojo žodį demokratia, Atėnuose ta demokratija buvo siekiama 10 nuošimčių turtingųjų apgauti 90 nuošimčių neturtingųjų. Perikles labai aiškiai mokė, kad reikia ieškoti žmonių iš vargingųjų, kurie vykdytų politiką pagal oligarchų norus. Demokratijoje kiekvieną šalį valdo 1-3-5 šeimos, kurios apmoka visų sisteminių parlamentinių partijų išrinkimą. Demokratijoje kiekvienoje šalyje valdantysis elitas užsiima paidofilija, o teisėsauga dirba tam, kad paslėptų nusikalstamas paidofilų veikas ( žr. Anneke Lucas pasakojimus, M. Dutroux… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Dzeikui – Kokie sapnai dėl Strasbourg teismo – ar teko kada nors gyvenime susidurti ? Man, kaip turinčiam nuostabią patirtį, tokie teisybės ieškotojo žodžių pasisvaidymai sukelia juoką – Strasbourg EŽTT yra dar vienas troškintuvas teisybės ieškotojams demokratijoje, kvailelių priviliotinis ‘vis dar pasitaikančiu teisingumu’.
Kaip sako, kad už vieną muštą dešimt nemuštų duoda, man belieka tik nusižvengti dėl ‘Strasburo’ —– MUAHAHAHA.

Tvankstas

Noriu trumpai paaiškinti svaigstantiems dėl EŽTT.
Priimama 3 nuošimčiai bylų nagrinėti.
Praeinamasis balas : LGBT kažkuri atmaina, homosantuokos, profesionalių nusikaltėlių skundai dėl buities kalėjimuose, nuskriausti LGBT didelėmis bausmėmis už nusikaltimus (ne lytinius, reikia išteisinti) ir panašiai.
Tai kuriai iš pirmų trijų kategorijų priskirtina Garliavos byla, kad turėtų galimybę būti priimtai nagrinėti ?
Tikitės kažko iš advokato ? Galiu tik nusižvengti iš advokato galimybių.

Tvankstas

Bylą jei priima nagrinėti Strasbourg EŽTT, tai paskiriama,-s tesėja, -s, kuri, -s pusę metų pralaiko ir atsiunčia po to paaiškinimą ( manau standartinį), kad ‘jūsų byloje nėra nustatyta xxx valstybės žmogaus teisių pažeidimų JUMS’.
Tas STRAZBŪRO teismas yra kaip nemokamas viešnamis Deribasovkoje – vėl išeini įsisvajojęs į Deribasovką.

Tvankstas

Mano gyvenimiškoji patirtis teisėje yra tikrai nuostabi, gili ir nesumeluota, mano žinios yra retos, nes tai ieškojimai pasiaiškinti vyksmus aplink mane, iš labai retą patirtį ir labai retas įžvalgas paskelbusių žmonių yra papildyta, man juoką sukelia konstitucinės ar žmogaus teisių teisės akademikai, profesoriai, nekalbant jau apie prokurorus, teisėjus, advokatus ar policininkus, kurie mafijos vieningumu gina savo pačių nusikalstamas veikas, užtrypia tiesos paieškas. Lietuvos KT sprendimai man yra anekdotai. Daugiau kaip 30 metų bendravimas su tikrąja (ne sofistine) filosofija, teologija, Žmonijos istorijos pažinimas paskutinius 70 tūkst. metų, žodžių susidarymas ir vertybių kaita kalbose. Jau vien dviejų prasmių žodžių naudojimas rodo kuriamą apgaulę, ką jau kalbėti apie tarptautinius žodžius, siekiant suniekinti profanus ir juos apgauti. Pačiu žodžiu ‘konstitucija’ (sanstata) jau ruošiamas žmogus… Skaityti daugiau »

nepamirškite

Visi bylą kurpę ir ją „nagrinėję” gaus labai neliesas pensijas, priešingai, nei daugelis iš jūsų.

Dzeikas

Tvankstai, kas fiksavo siuos Aristotelio zodzius? Juolab hienu Arsitotelio gyvenamojoje aplinkoje (Graikija, Sicilijos sala) kaip tai nesiveise ir zinoma apie jas buvo lim–> 0, tad ir pasisakymas …bijau kad tavo saltiniai anekdotu tautosaka. O stai Cercilis biski kitokios nuomuones buvo ir demokratijos priesingybe Stalino diktatura tai patvirtina. Vienas is milijono pavyzdziu: kolchozo bobulyte kazinkur Ukrainoje isgirdus apie karo pradzia(1941m birzelio 22d) isreiske vilti,kad dabar kolchozniko paike bus padidinta. Kita diena pagal „signala” bobulyte buvo suimta ir po trumpo tyrimo gavo „vaikiska sroka” – 3 metus lagerio „uz antitarybine propoganda”.Kur sekmingai mire badu. Dar gali pasiulyt Siaures Korejos modeli.Paklausk bet kurio korejiecio -jis tave issprogusiomis akimis itikines,kad Siaures Korejoje pats demokratiskiausias rezimas ir laimingiausias gyvenymas. Tad pasakok apie demokratijos baisumus tiems,… Skaityti daugiau »

Malonu pripažinti

– sklandūs ir įtikinami Tvanksto komentarai.
Vis dėlto pulti į neviltį neturime nei teisės,
nei būtų garbinga ir išmintinga.
Atvirkščiai, ydinga sistema yra patikimas laiko ženklas,
kad atėjo Herojų – ne miniažmogių – veikimo laikas
ir jie neišvengiamai istorinėje arenoje rodosi ir jų daugės.
Ryžkimės tam patys arba ryžkimės sekti tais,
kurie tam turi pakankamai drąsos ir tvirtą valią.
*******************************************************
Įstatymai, kurie nėra TEISINGI, nėra jokie įstatymai,
todėl jų klausyti ir juos vykdyti – neprivalome (Ciceronas).
Tai Vakarų žmogaus imperatyvas. Kritinė masė auga, bet ar spėsime?
Antraip visų laukia dar neregėta neokomunistinio Leviatano tironija.

Tvankstas

Malonu pripažinti – Rašau šiuos pasisakymus norėdamas paaiškinti reiškinius, pažinti tai, prieš ką reikės kovoti, nustatyti ligą ir priemones jai gydyti. Viešumas tegali išgelbėti, piliečių aktyvumas ir tiesa, tiesa, tiesa. Tai ne demokratija, tai pilietija, kurią teko išgyventi Sąjūdžio laiku. Toks pat laikas, toks pat žmonių tarpusavio supratimas gali apmalšinti iškrypėlių aršumą. Visi plėšikai, vagys ir kekšai bijo šviesos / viešumo, bijo būti matomi šviesoje / viešumoje. Paidofilija patenka į visas šias kategorijas : apiplėšia kūniškai vaikus, pavagia / sudergia gyvenimus, kad patenkintų savo elitinius iškrypimus. Suraskite nors vieną paidofilą, priremtą įkalčių ir kuris kartotų : dariau, darau, darysiu, ar toks galimas ? Galimas tik kaip žiurkė, bėgantis slėptis į urvą. Laikas žmonių graužikus išsigimėlius žmones – žiurkes tempti į… Skaityti daugiau »

Ula

Aš nežinau kiek kas nukentėjo, nežinau kaip elgėsi kaltinamieji su nukentėjusiais, bet Lietuvos teisingumu n e p a s i t i k i u. Aš pati mačiau , kaip Černiauskas su Stankūnaite nešė mergaitę, o Klaipėdos prokuroras A.Giniotis( neseniai išmestas iš prokuratūros),drįso nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Černiausko , motyvuodamas tuo, kad Černiauskas mergaitės nenešė, o tik ėjo šalia.Tai melų melas. Tai įžūlus melas, kaip ir kiti melai toje byloje- žudikėje. Pritariu, kad ne Strasbūras su kuriais ,o tik viešumas gali pagelbėti rasti nors kruopelę tiesos. Bet kokiame viešume tos tiesos ieškoti? Ar kiekvieno mėn. 17 d., Daukanto aikštėje, kur susirenka tik saujelė žmonių ir į kur neatvyksta nei teisiamieji, nei jiems prijaučiantys? Žiniasklaidoje, kurioje karts nuo karto išmetami tik… Skaityti daugiau »

Gyvenimo paradoksai

Šiaulių teismas pedofilui skyrė baudą, o Garliavos mergaitės gynėjai nubausti laisvės apribojimais bei piniginėmis baudomis ir civiliniais ieškiniais.
Ką tai galėtų reikšti, ponai diskutuojantieji ?

To Ula

Tik tiesos.lt nuo pat įsikūrimo 2012 metais rašo apie įvykius Garliavoje. Tai tarsi kita nuomonė ar versija paviešinama.Tai dalinkimės portalo informacija socialiniuose tinkluose. Bus didesnė sklaida.

Siaubas

Norėtųsi pamatyti visą tą nuosprendį, jei jau čia teigiama, kad tai kažkoks kratinys.

Irena Vasinauskaitė

120 lapų nuosprendį gal ir būtų galima paviešinti, kad bent besidomintys įsitikintų, koks tai jovalas. Tačiau nuasmeninti jį (ten daug neskelbiamos asmeninės informacijos) iki šiol neradau norinčio…

stasys

p. Irenai .. dėl tos informacijos viešinimo turėtu spręsti tie asmenys kurie minimi teismo sprendimo puslapiuose. Ta byla jau seniai tapo asmenine ir ne vienos Jūsų valioje elgtis savo nuožiūra .

Stasiui

Vaje. Būtumėt neparašęs, nežinotumėme…

stasas

– ačiu . Nuraminote.

Pagal LL

Visi šie teisėjai apie 198n metais dirbo prokurorais ar tardytojais Radviliškio prokuratūroje. O pagrindinis visų -udynių organizatorius, Radviliųkio raj. KGB operatyvinis įgaliotinis 1984 07 16−1991 04 02 JASINAVIČIUS GEDIMINAS. LL paskelbti lapai iš šios bylos su Jono Leščiukaičio tel.pokalbių išklotinėmis atveria tikresnį vaizdelį, su vardais ir pavardėmis, dėl ko iš tikro buvo nužudytas Aidas Milinis (įtėvis teisėjas Milinis gavęs kyšį, nepadėjo išsukti Tomo), kas organizavo viso to pakišimą Venckienei. Ir dar svarbiau, Furmanavičiaus nužudymą. Ta buvusių KGB ir policininkų gauja, gelbėjusi Ūsą, kūrusį legendą apie trečio pdf išvaizdą (nuotraukai pozavo gaujos narys Gaižauskas) -kurį Jonas Leščiukaitis atsekė 2000 metais, įsitrynė pas Venckus su „informacijomis”, juos nuolat maitino legendomis. Gecevičienė su Poškiene tikrai visiškai durnos, kad sudarė galimybę patekti tokiai info… Skaityti daugiau »

dujdo

Tegul Karolis Venckus išverčia ir pateikia mamos advokatams – apie teisingą teismą, akivaizdu, čia nė kalbos nėra…

Racpasiūlymas.

Jei kaltinamųjų advokatai būtų „tikri”, tokie teismų „nuosprendžiai”, o tiksliau – rašliavos, būtų užprotestuoti iš karto, o autorei nereikėtų kapstytis po tokį mėšlyną. Girdisi šauksmai – advokatai tokių galių neturi. Na, jei neturi, tai kam jie tada reikalingi? Gai tada atleisti visus ir taškas. Kiek būtų sutaupyta biudžetui lėšų! Nereikia ir teisėjų – vietoj jų pasamdyti gerus raštininkus – jie viską „gramatniau” surašytų pagal mafijos bosų, oligarchų, ar visokio plauko banditų nurodymus. Vėl papildomos lėšos į biudžetą. Socialinė atskirtis šalyje kaip mat sumažėtų…

Klausimai pagal LL

Kokiai grupuotei dirbo Jonas Leščiukaistis, kai 2000 m. susidomėjo Latvijos skandalu ir tada aptiko Ūso jame pėdsakus? Spėčiau, kad VSD. Iš kur kitur jis vėliau galėjo surinkti info apie Gediminą Jasinavičių, ir tuos dar 3 minimus Kauno rajono vyr.pol vadovus, organizavusius Furmanavičiaus nužudymą.
Ir pagal metodus, panašu į buvusių KGB braižą. Kaip kitaip, pvz, traktuoti gautą užduotį išskirti Venckus, surandant jiems meilužius? Tada žudynių organizatoriai, išeitų, buvo VSD akiratyje esantys nusikaltėliai policijoje. Leščiukaitis sako, kad iš jų gaujos ten liko tik Oželis.

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top