Iš arti. Parlamentarai apie naująjį Darbo kodeksą: „Dėl šito Darbo kodekso Lietuva nežlugs – darbuotojai išgyveno ne vieną krizę, išgyvens ir tai“

Praėjusį antradienį Seimas baigė Darbo kodekso priėmimą, kurio svarstymai truko 9 mėnesius. Kai kurie politikai ir politiniai apžvalgininkai šį projektą jau sukritikavo kaip smarkiai pabloginusį darbuotojų padėtį. Šįkart siūlome susipažinti, kaip nuveiktą darbą vertino patys Seimo nariai.

[…]

PIRMININKĖ. Sveikinu, kolegos, baigėme Darbo kodekso priėmimą pastraipsniui. (Plojimai) Dėkojame komitetui, komiteto biurui, ministerijai, visiems Seimo nariams už operatyvų, gerą pasirengimą darbui, šiandien susikaupę visi priėmėme jį pastraipsniui. Padarėme didžiulį darbą.

O dabar nuomonės už ir prieš. Nuomonė už – G. Steponavičius.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). Labai ačiū, gerbiama Seimo Pirmininke. Gerbiami kolegos, negali ginčytis, kad daug pastangų įdėta, didelis darbas, regis, yra finišo tiesioji. Šiandien mes dar nežinome, koks bus visas socialinis modelis, ir susiję kiti įstatymų projektai dar turės būti priimti, tačiau, vertinant šį naujos redakcijos, naują Darbo kodeksą, keletas pastabų. Liberalų sąjūdžio nuomone, pirma – šis Darbo kodeksas galėjo būti ambicingesnis, darbo santykiai, taip, galėjo būti reglamentuoti lanksčiau. Mes savo pataisomis siekėme, kad taip ir būtų atsitikę, kad Lietuvoje konkurencingesnės sąlygos kurti gerovę būtų sukurtos žmonių pastangomis lengviau susitariant tarpusavyje. Džiaugiamės, kad šiandien iš ryto, dar nežinant, kaip mes balsuosime dėl šio Darbo kodekso, buvo priimta nemažai svarbių pataisų, leidžiančių sakyti, kad buvo ne tik ieškoma kompromiso, bet ir atkurtos Vyriausybės teikto varianto pozicijos ne vienoje srityje.

Lygindami su dabar galiojančiu Darbo kodeksu, trijose srityse liberalai mato nedidelę, bet vis dėlto pažangą. Pirma – lankstesnis darbo laiko reglamentavimas, antra – darbo formos, tokios kaip nenumatytos apimties darbo sutarčių įteisinimai ir panašūs dalykai, ir trečias – labai svarbus klausimų blokas susijęs su atleidimo lankstumu ir išmokų dydžiais. Čia yra poslinkiai į priekį. Mes matome, kad situacija bus geresnė nei iki šiol, todėl, nors ir be didelio entuziazmo, Liberalų sąjūdžio frakcija balsuos už šį Darbo kodeksą. Kviečiame taip pat atsakingai žiūrint į ateitį kitus politikus pasielgti ir balsuoti už.

PIRMININKĖ. Ačiū. Aš tik noriu atkreipti frakcijų vadovų dėmesį. Toliau ir lydimųjų bus priėmimai, pataisų nėra, tai pakvieskite Seimo narius, nes reikės, kad būtų 71.

Nuomonė prieš – J. R. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiami kolegos, šiandien išnyko du žodžiai, turbūt iš vienos partijos žodis „social-“, o iš kitos pusės „darbo“. Nes jeigu vadintume šitą kodeksą kokiu nors Darbo kodeksu, tai taip čia jau yra sudėtinga jį pavadinti. Pirma, mes pakeitėme visą sistemą ir dabar įkišime į teismus, nes įvairios sąvokos nėra apibrėžtos, tai kokius trejus metus visi teismuose aiškinsis, kaip jas traktuoti.

Antras dalykas. Visiškai susiaurintos žmonių teisės, ypač dėl laikinųjų sutarčių. Laukimo sutartys, kai žmogus be pinigų, be nieko, be paramos ir socialinės paramos lauks atsitiktinio darbo iš darbdavio ir bus nelaikomas bedarbiu. Sumažinome neįgaliesiems visas garantijas. Išeitines pašalpas sumažinome tris kartus, faktiškai palikdami kažkokius mistinius pažadus, kad bus priimtas Garantinis fondas, kuris, neaišku, kokias nuostatas turės, nes jis nepatvirtintas nei Vyriausybės, nei Trišalės tarybos. Todėl šita visuma, ypač neįgaliųjų teisių susiaurinimas, atostogų susiaurinimas – ar tai yra lengvesnės nuostatos? Ar laikinojo įdarbinimo firmos, kurios galės vežti kur nori savo darbuotojus be atsakomybės, jos irgi yra lankstinančios darbo santykius ir t. t., ir panašiai? Ypač šiandien mes priėmėme tokių dalykų, kur net nesisapnavo niekam iš mūsų ir mes patys anksčiau kovojom priešingoje pusėje darydami papildomas garantijas neįgaliesiems ir kitiems – dabar mes jų visiškai atsisakėme. Už tokį Darbo kodeksą balsuoti negalima.

PIRMININKĖ. Nuomonė už – I. Degutienė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų turėjo įvykti tam tikri darbo santykių pokyčiai ir pirmiausia reikėjo sutvarkyti įstatymą. Aš tiesiog noriu priminti, kad sumanymas keisti Darbo kodeksą, kad jis būtų lankstesnis, buvo dar anos kadencijos, tačiau per daug užsitęsė visa šita istorija. Mes turime atsiliepimus iš tarptautinių institucijų, kur mes, palyginti su kitomis Europos valstybėmis ir net savo kaimynais, estais, latviais, šiuo klausimu tikrai stipriai atsiliekame. Mano kolega kalbėjo apie tam tikrus trūkumus, kurie atsirado svarstant Darbo kodeksą. Aš su tuo galėčiau irgi sutikti. Tačiau manau, kad likti su senuoju Darbo kodeksu yra daug blogiau, negu kad galbūt kai kur ir atsiradus dėl Seimo narių pataisų naujoms redakcijoms, kurios ne visai palankios mums dabar atrodo… bet gyvenimas tikrai parodys, kur esame suklydę, kur reikia taisyti. Tačiau šiandien, dar kartą kartoju, mes turėtume pritarti naujam Darbo kodeksui. Tai vis tiek yra vienas žingsnis į priekį, o ne stovėjimas vietoje.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – A. Sysas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pirmininke. Buvau užsiregistravęs balsuoti už ir kalbėti už, nes visą laiką agitavau už šitą kodeksą. (Balsai salėje) Bet aš manau, kad… Aišku, nebalsuosiu nei už, nei prieš, nes vienai mano pataisai pritarė, vien dėl to negaliu balsuoti prieš. Aš manau, kad šiandien Seimas persistengė. Manau, padarėte meškos paslaugą vienam iš socialinio dialogo partneriui, nes paprasčiausiai mes išbalansavome darbuotojo ir darbdavių galias. Darbo kodeksas yra geras prisimenant 2002 metus, kai jį keikė ir vieni, ir kiti. Šiuo atveju vieni super džiaugsis, kiti super liūdės kaip toje dainoje. Ir šampaną kels tikrai ne abi pusės. Aš suprantu, kad dėl šito Darbo kodekso Lietuva nežlugs, darbuotojai išgyveno ne vieną krizę, išgyvens ir šito naujo Darbo kodekso atėjimą. Bet ar neatsitiks taip, kad tie patys lobistai ir darbdaviai, kurie čia labai uoliai agitavo mus balsuoti už vieną ar kitą pataisą, po kiek laiko nekaltins Vyriausybės ir Seimo, kad trūksta darbo jėgos ir nėra jokios migracijos sustabdymo programos? Labai norėčiau, kad mano nuogąstavimai neišsipildytų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė už – D. Kuodytė.

D. KUODYTĖ (LSF). Gerbiamieji kolegos, pirmiausia pirmais savo sakiniais aš norėčiau dėkoti. Aš tikrai labai norėčiau padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo rengiant šitą Darbo kodeksą: ir profesoriui T. Davuliui, ir čia sėdinčiai E. Radišauskienei, kuri, na, nežinau, tiesiog įdėjo kruviną darbą, kad tas kodekso svarstymas vyktų nuosekliai, aktyviai ir ateitume iki šios dienos rezultato. Aš noriu padėkoti poniai K. Miškinienei, komiteto pirmininkei, kurios dėka iš tiesų turime neblogą rezultatą. Aš prie savo kolegos G. Steponavičiaus pasisakymo, kuriame buvo išvardyti Darbo kodekso trūkumai, galėčiau dar vardyti, jų yra daug daugiau. Tačiau man regis, kad šiandien turime pritarti šiam Darbo kodeksui. Jeigu praktikoje matysime esant problemų, niekas netrukdys jas ištaisyti.

Kita vertus, noriu priminti, kad šis Darbo kodeksas yra viso didžiulio socialinio modelio dalis. Aš linkiu mums visiems taip pat sklandžiai priimti ir neišpešioti, ir neišklaipyti į visas puses ir kitų socialinio modelio dalių, t. y. valstybinio socialinio draudimo viso paketo, pensijų įstatymų paketo, ir tokiu būdu tokio socialinio modelio dėka, aš labai tikiuosi, kad turėsime geresnę ir teisingesnę Lietuvą. Todėl siūlau balsuoti ir siūlau daugiau niekada niekada neleisti sau supriešinti socialinių partnerių, kas iš tiesų vyko daugelių atveju tiek komitete, tiek ir šiandien posėdžių salėje.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – N. Puteikis.

N. PUTEIKIS (MSNG). Negaliu pritarti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma tai nėra socialinis paketas, išvis nėra joks paketas, nes jeigu taip būtų, tai būtume pradėję nuo mokesčių. Tiesiog paimkime matavimo vienetą – statistinę šeimą. Įsivaizduokime, kad vyras dirba kasininku, žmona dirba kasininke, turi du mažus vaikus ir jų pajamos esant tokiai situacijai yra mažesnės nei Statistikos departamento skelbiamos būtiniausios pragyvenimo išlaidos. Maždaug 500 eurų trūksta tokiai šeimai. Ar mes šituo Darbo kodeksu padėsime šitai šeimai? Padėsime turėti daugiau vaikų, išauginti šituos du vaikus neskurstant? Mes nepadėsime, todėl, kad šito kodekso dalį nuostatų vis dėlto, panašu, kad atnešė koncernai kartoninėse dėžutėse toms frakcijoms, kurios turi įprotį iš tokių koncernų gauti įvairiapusę paramą. Taigi šitas Darbo kodeksas yra surašytas koncernų naudai. Kitaip tariant, tiems keliems šimtams žmonių, kurie sukoncentravę Lietuvoje visą ekonominę, finansinę ir politinę valdžią, todėl aš negaliu pritarti ir raginu kolegas balsuoti prieš.

PIRMININKĖ. Ačiū už nuomonę. Nuomonė už – A. Butkevičius.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Dėkoju, Seimo Pirmininke. Pirmiausia norėčiau jums, Seimo Pirmininke, padėkoti už šiandien labai gerą pirmininkavimą.

PIRMININKĖ. Ačiū.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Antra. Norėčiau padėkoti Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkei ir visiems komiteto nariams, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministrei ir jos komandai. Aš manau, kad šiandien ir visas Seimas pademonstravo vieningą poziciją svarstant Lietuvai labai svarbius strateginius įstatymus. Aš manau, šiandien tikrai buvo supratimas, pirmiausia, tarp beveik visų Seimo narių, tiek žiūrint į opozicinę pusę, tiek į valdančiąją daugumą. Supratimas, kad šitas įstatymas – naujas Darbo kodeksas Lietuvai yra labai svarbus dėl keleto priežasčių. Pirma tai, kad Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo ataskaitoje yra aiškiai įvertinta, kad Lietuva yra 105 vietoje, tai vien šitas skaičius verčia pirmiausia politikus daryti tam tikras išvadas ir priimti labai reikalingus sprendimus, kad įvyktų tam tikri pokyčiai, nes šiandien Lietuva yra lygiuojama darbo santykių lankstumo vertinime tarp Afrikos šalių.

Kitas dalykas. Ar mes nepastebime, kad 93 % darbuotojų buvo atleisti pačiam prašant, neišmokant jokių socialinių išmokų. Ką mes giname? Už ką mes garantuojame? Garantuojame tai, kad atleistas žmogus gautų išmokas, galėtų oriai gyventi ir per tam tikrą laiką susirasti kitą darbą. Aš manau, kad Lietuva yra orientuota į eksportą, tam mums reikalingi jauni, patyrę talentai. Reikalingos investicijos – tiek užsienio, tiek vidaus verslo. Aš manau, kad šitas Darbo kodeksas visa tai paskatins ir pagreitins. Ir galutinai noriu pasakyti, kad priėmus šį Darbo kodeksą, Lietuva taps labiau konkurencinga, lankstesnė ir daug pažangesnė, vertinama tarptautinėje aplinkoje.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuomonė prieš – R. Baškienė.

R. BAŠKIENĖ (MSNG). Labai ačiū. Gerbiamieji kolegos, išties, manau, visi matome Lietuvoje esančias problemas ir suprantame, kad situaciją reikia keisti. Tačiau atsistojame ne darbuotojų, o darbdavių pusėje. Mes nekreipiame dėmesio į Jos Ekscelencijos Prezidentės siūlymus, kad socialinio modelio nereikėtų priimti prieš rinkimus. Būkime atviri patys sau – įtaka ir lobizmas buvo matomi nuo pat pirmųjų svarstymo dienų. Darbdavių atstovai į Seimo narių rankas įdavė jau paruoštus pasiūlymus, ir liko tik juos įregistruoti. Tai jūs ir padarėte, gerbiamieji.

Šis svarstymas man labai primena magistralinio kelio Vilnius–Utena svarstymą. Deja, puikiai žinote, kas atsitiko ir kaip apie šitą projektą kalbama dabar. Stebina ir tai, kad pagrindinio Socialinių reikalų ir darbo komiteto išvadoms, kurios buvo išdiskutuotos, nepritarta. Prieštaringi pasiūlymai buvo priimami ypač vieningu valdančiųjų sutarimu ir salėje girdimų komandų davimu, kaip balsuoti. Ir tai vėlgi rodo įtakos darymą, o ne laisvo Seimo nario mandato principą. Nenorime, išties nenorime (ir kaip pažiūrėsime žmonėms į akis), kad kenksmingomis sąlygomis dirbantiems mokėtume papildomą užmokestį, ribojame neįgaliųjų teises sutrumpinę jų atostogas, iš laikino įdarbinimo įmonių nereikalaujame licencijavimo. Laikinos sutartys, sumažintos išeitinės pašalpos, galima dar ir dar, ir dar vardinti. Ar iš tikrųjų galėsime ramiai žiūrėti žmonėms į akis, priėmę tokį labai juntamos tam tikrų lobistinių įtakos paveiktą Darbo kodeksą? Manau, kad jį iš tikrųjų reikės taisyti, nes kitaip būti negali. Negalėsiu pritarti šiam projektui.

PIRMININKĖ. Labai ačiū. Be reikalo kaltinate vieni kitus. Tiek profsąjungos, tiek darbdaviai, tiek kiti – visi turėjo galimybes komitete išsakyti savo pozicijas. Salėje tik Seimo nariai yra, daugiau aš salėje nematau nė vieno pašalinio žmogaus.

Balsuojame. Nuomonės už ir prieš išsakytos. Balsuojame, kas pritariate, kad Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3234 būtų priimtas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Šio įstatymo priėmimas

Balsavo 91 Seimo narys: už – 65, prieš – 12, susilaikė 14. Įstatymas (projektas Nr. XIIP-3234) priimtas. (Gongas)

Tiesos.lt siūlo prisiminti individualų Seimo narių balsavimą ir atkreipti dėmesį, kurie 49 mūsų rinkti atstovai net nesiteikė prisiimti atsakomybę.

Komiteto pirmininkė K. Miškinienė.

K. MIŠKINIENĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, leiskite nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie patikėjo, kad šis dokumentas yra labai svarbus Lietuvai. Mes turime žengti į visai kitą lygmenį, pasiekti kitokius darbo santykius, judėti į priekį. Svarstymas vyko devynis mėnesius. Mes su socialiais partneriais nuolat diskutavome dėl kiekvieno pasiūlymo, taigi pakankamai išdiskutuota. Labai apmaudu, kad gal ne visai įsigilinę, kai kurie kolegos klaidina visuomenę, kad pabloginame neįgaliesiems… Anksčiau buvo skaičiuojama kalendorinėmis dienomis, dabar – darbo dienomis. Jokio pabloginimo nėra.

Gerbiamieji kolegos, labai ačiū jums už supratimą, už palaikymą, už vienybę, kurią šiandien parodė Seimas. Aišku, ministerijai taip pat dėkojame už bendrą darbą. Ačiū.

PIRMININKĖ. R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aišku, kolegoms, kurie dirba Socialinių reikalų ir darbo komitete, reikia padėkoti už kantrų darbą. Bet visiškai nedėkotina mums šiandien dėl to, ką mes šiandien padarėme. Pirmiausia pateikėme dokumentą, kurio nesvarstė net Trišalė taryba, nes reikėjo panaudoti 5 mln. Atgaline data registravome pataisas, 800 pataisų svarstėme priėmimo ir svarstymo stadijos. Dabar komitetas priėmė apie 300 pataisų, kurių dalį vėl atitaisėme salėje ir gavome kodeksą, pagal kurį niekas kitas, nebent salėje sėdintys, nenorėtų gyventi, nes žmonės bus mažiau apginti, daug mažiau apginti. Suteikėme galimybę darbdaviui savo valia atleisti žmogų, nesikonsultuojant, net neklausiant savo nuomonės, dėl akių spalvos ir visa kita. Negalėsime ir kitiems sutrukdėme, bet svarbiausia, kad mes patys, kalbėdami apie emigraciją, ją toliau skatiname. Nebeteisiškumas – tai nėra Darbo kodeksas. Atmestos visos pataisos, kurios buvo paimtos iš lankstaus estų Darbo kodekso, apie kurį buvo kalbėta, ir danų kodekso, apie kurį kalbėta, ir priimtos visiškas priešingos nuostatos, kurios negalioja niekur Europos Sąjungoje.

Pabaigai premjerui. Jūs kalbate apie Afrikos Darbo kodeksus – pasakykite man nors vieną jų. Man atrodo, kad lygiai taip pat jūs esate juos matęs savo akyse, kaip ir skaitėte šitą Darbo kodeksą, ten iš viso darbo santykiai beveik nereglamentuojami.

PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, tuoj išsivaikščios Seimo nariai, neturėsime 71 ir negalėsime dirbti toliau. Prašau jausti atsakomybę, didelį darbą padarėme, padarykime jį iki galo. V. Gedvilas. Prašom.

V. GEDVILAS (DPF). Dėkoju, Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, aš manau, kad reikia labai šaltai priimti – žmonės gilinosi, galbūt jeigu kas nors neveiks praktikoje ir bus tam tikrų nedidelių klaidų padaryta, bus galima pasitaisyti. Aš manau, kad tiek dešinė, tiek kairė pakankamai normaliai priėmė šitą kodeksą, nubalsavo už. Manau, kad čia bendras produktas. Dar noriu pasakyti, kad mano balsas už, man kažkaip nepavyko susigaudyti. Mano balsas už.

PIRMININKĖ. Dėl protokolo V. Gedvilo balsas už. Gerbiamasis P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamieji Seimo nariai, šiandien yra istorinė diena – mes galų gale priėmėme Darbo kodeksą, kuris, kaip sakoma, liberalizuoja darbo santykius. Bet mes turime pasakyti, kad šiandien mes tikrai liberalizavome darbdavių santykius, mes jiems atrišome rankas, mes jiems suteikėme tikrai skandinaviškas sąlygas, bet savo Lietuvos piliečius, būtent darbuotojus, mes palikome Afrikos šalių lygmenyje su savo socialinėmis garantijomis. Aš turiu konstatuoti, kad socialinis teisingumas mūsų valstybėje yra ta sąvoka, kurios reikia nebevartoti.

PIRMININKĖ. Ir V. Baltraitienė norėjo kažką pasakyti dėl balsavimo, ar taip?

V. BALTRAITIENĖ (DPF). Taip, prašau įskaityti mano balsą už. Atsiprašau, nebalsavau.

PIRMININKĖ. Dėl protokolo, V. Baltraitienė už. K. Daukšys.

K. DAUKŠYS (DPF). Gerbiamieji kolegos, aš suprantu, kad visko šitame kodekse yra – ir geresnių straipsnių, ir blogesnių straipsnių. Ir būtų keista, jeigu mes viską labai gerai padarytume, taip tikriausiai niekada neišeina. Bet šiandieną pirmiausia noriu padėkoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolektyvui ir ministrui, už tai, kad daug dirbo, Vyriausybei ir ypač K. Miškinienei, nes aš kelis kartu jos komitete buvau. Tikrai ne tik pieno, ten ir daugiau reikia duoti, kad ji šitą visą darbą darė. Kristina, labai dėkui jums.

PIRMININKĖ. Ačiū. N. Puteikis. Daugiau žodžio niekam nesuteiksiu. Prašom.

N. PUTEIKIS (MSNG). Kad socialdemokratai iš tikrųjų yra liberalai, tik tokį pavadinimą priėmė, tai mes žinome, bet kad Darbo partijai tikrai laikas persivadinti koncernų partija… Padarykite tai greičiau, iki spalio rinkimų.

PIRMININKĖ. Dar A. Dumčius nori.

A. DUMČIUS (MSNG). Aš labai prašyčiau… Apsirikau dėl kompiuterio – susilaikiau.

PIRMININKĖ. Kaip pirma balsavote? Susilaikėte? Dėl protokolo A. Dumčius susilaikė. Taip. Prašom.

V. GEDVILAS (DPF). Tiesiog buvo paminėtas Darbo partijos vardas. Aš noriu N. Puteikiui pasakyti, kad mūsų partijos programa gana liberali ir mes atstovaujame (…) frakcijai. Taigi jūs apsirinkate.

PIRMININKĖ. Ačiū, ačiū, išsiaiškinsite rinkimų metu programines nuostatas. Dirbame toliau.

Šaltinis: lrs.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
4
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top