Iš arti. Seimo rinkimams artėjant: naujomis Seimo rinkimų įstatymų pataisomis partijos dar labiau įtvirtino savo privilegijas

Lapkričio 19-ąją, ketvirtadienį, parlamentarai priėmė keletą Seimo rinkimų įstatymo pataisų, kurios, jei jas pasirašys prezidentė Dalia Grybauskaitė, galios jau per artimiausius Seimo rinkimus 2016 m. rudenį.

Vienomis iš šių pataisų Seimas įgyvendino Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą dėl rinkėjų skaičiaus reikalavimų apygardoms – nuo šiol rinkėjų skaičius apygardoje turėtų būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

Be to, viena Seimo rinkimų įstatymo pataisa buvo skirta paankstinti apygardų sudarymo datą – iki šiol Vyriausioji rinkimų komisija jas turėjo skelbti likus 95 dienoms iki rinkimų, dabar nustatytas 210 dienų terminas.

Balsuodamas dėl Seimo narių pasiūlymų parlamentas iš įstatymo išbraukė dar vieną šiuo metu galiojančią nuostatą, leidusią kampanijos metu dovanoti rinkėjams mažareikšmius daiktus (iki 1,5 euro vertės). Nuo šiol rinkėjams bus leidžiama dalinti tik partijų simbolika pažymėtą spausdintą medžiagą – rinkimų programas, lankstinukus, kalendorius, atvirukus, lipdukus.

Seimo nario Vytauto Matulevičiaus siūlymui leisti Seimo rinkimuose dalyvauti ir visuomeniniams rinkimų komitetams Seimas nepritarė. Parlamentarai nepritarė ir siūlymui suvienodinti reikalavimus kandidatams vienmandatėse apygardose, t.y. įpareigoti ir partijų keliamus kandidatus surinkti tūkstantį juos remiančių tos apygardos gyventojų parašų, juolab kad iš Seimo rinkimų įstatymo buvo išbraukta iki tol galiojusi nuostata, jog Seimo rinkimuose dalyvaujanti partija turi surinkti 10 000 ją remiančių rinkėjų balsų.

Kviečiame susipažinti, kaip Seimo nariai, dauguma jų – partijų atstovai, svarstė šiuos du pasiūlymus.

* * *

Seimo posėdžio stenograma dėl siūlymo leisti dalyvauti Seimo rinkimuose ir visuomeniniams rinkimų komitetams.

PIRMININKAS. Seimo narys V. A. Matulevičius teikia pataisą dėl 3 dalies. Dėl viso straipsnio? Kurio? Yra du su puse puslapio, trys puslapiai, keturi puslapiai. Nepritarta. (Balsai salėje) Minutėlę, pirmiausia aš suteikiu žodį V. A. Matulevičiui. Jūs gal atsiimate?

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ne, jokiu būdu. Gerbiamieji kolegos, mano pasiūlymo esmė – leisti visuomeniniams rinkimų komitetams varžytis Seimo rinkimuose ir kelti savo kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Kaip jūs žinote, tokia teisė visuomenininkams jau yra įteisinta Europos Parlamento ir savivaldos rinkimuose. Taigi teliko žengti dar vieną žingsnį ir leisti jiems varžytis ir Seimo rinkimuose. Visuomenininkų dalyvavimas minėtuose rinkimuose buvo įteisintas Konstitucinio Teismo valia.

Konstitucinis Teismas mūsų neįpareigojo suteikti teisę visuomenininkams dalyvauti ir Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje. Jis tai paliko spręsti savo nuožiūra. Tačiau nejaugi mes viską turime daryti taip, ką mus įpareigoja tik teismas? Aš manau, kad visuomenininkų dalyvavimas, kaip jau galima spręsti iš įvykusių rinkimų, savivaldos ir Europos, gerokai pagyvino Lietuvos politinį gyvenimą, atsirado naujų veidų, atsirado geresnis visuomenės atskirų sluoksnių atstovavimas ir panašiai.

Aš norėčiau pateikti jums vieną kitą skaičių. Šiuo metu Lietuvoje yra 2 mln. 921 tūkst. gyventojų. Partijoms priklauso 118 tūkst. 813 žmonių. Taigi skaičiuojant procentais, tai yra tik 4 % Lietuvos gyventojų. Kas jiems atstovauja? Kas atstovauja tiems, kurie yra nepartiniai? Tai gali daryti ir partijos, tačiau partijos, jūs puikiai suvokiate, turi tam tikro uždarumo, turi specifinių interesų ir, nepartinės visuomenės dalies nuomone, geriausiai gali atstovauti visuomeniniai rinkimų komitetai.

PIRMININKAS. Gerbiamasis Vytautai, laikas!

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Aš kviečiu, kolegos, nepabūgti konkurencijos ir vis dėlto suteikti visuomenininkams šią išimtinę teisę.

PIRMININKAS. Komiteto nuomonė?

V. BUKAUSKAS (DPF). Komitetas nepritarė. Už – 8, prieš – 1.

PIRMININKAS. Motyvų nesakys. Supratau.

V. BUKAUSKAS (DPF). […] Seimo rinkimų sistema iš esmės skiriasi nuo rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybes.

PIRMININKAS. Paremti V. A. Matulevičiaus pasiūlymą už, kalbės P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tikro mes turime kalbėti apie konstitucinę doktriną, kuri įteisina lygiateisiškumo principą dalyvaujant politikoje. Jeigu dabar partijos bando formuluoti nuostatą, kad surinkus 10 tūkst. parašų, jų keliamiems vienmandatininkams nebereikia rinkti parašų kaip kitiems nepartiniams vienmandatininkams, tokiu atveju jūs pažeidžiate lygiateisiškumo principą. Pagal jūsų pasiūlytą logiką turi atsirasti visuomeniniai rinkimų komitetai, kurie irgi galėtų surinkti 10 tūkst. parašų ir tada jų kandidatai galėtų naudotis ta privilegija, kurią jūs siūlote partiniams kandidatams. Todėl aš siūlau nebijoti visuomeninių rinkimų komitetų – jie tik padeda partijoms atsinaujinti ir išlaikyti žmonių pasitikėjimą.

PIRMININKAS. Prieš kalbės L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, Seimo rinkimai yra kitokie ir aš pritariu, kad būtų kuo daugiau visuomenininkų ir kuo daugiau naujų veidų, čia akivaizdu. Bet rinkimų komitetų įteisinimas į Seimo rinkimus sukeltų daug chaoso, sumaišties ir neaišku, kaip čia viskas vyktų. Pavyzdžiui, dabar politinėms partijoms yra keliamas narių skaičiaus reikalavimas – cenzas 2 000. Aš nematau gerbiamojo kolegos V. A. Matulevičiaus pasiūlyme, kad komitetams būtų toks pat 2 000 narių komiteto cenzas. Kaip čia dabar bus, ar čia palikta kokia nors landa? Gal mėginkime partijoms naikinti narių cenzą, manau, tai nereikalingas dalykas – Europoje to cenzo niekur nėra. Bet jeigu jau turime tokią sistemą, tai turime, o visi visuomenininkai turi puikią galimybę save iškelti patys tegul ar 100 žmonių, ar kiek jie nori, jie bus išsikėlę save patys, surinks tuos 1 000 parašų ir galės sėkmingai dalyvauti Seimo rinkimuose. Aš tai esu išbandęs, padariau kaip ir kolega Povilas, kuris dabar nori įteisinti komitetus. Seimo rinkimuose, aš manau, tikrai nereikia tų komitetų, visi visuomenininkai gali reikštis labai plačiai, aktyviai ir būti išrinkti. Aš tik siūlyčiau panaikinti ne šio įstatymo ir ne šios pataisos, bet ateityje pagalvoti, ar tikrai buvo protingai padaryta, kai buvo įvestas partijos narių skaičius, 2 000 minimumas, kad galėtų dalyvauti rinkimuose. Niekur Europoje to nėra, bet čia ne šios dienos tema. Kol kas aš tikrai siūlau nepalaikyti rinkimų komitetų idėjos.

PIRMININKAS. Ačiū. Balsuojame. (Balsai salėje) Balsuojame dėl Seimo nario V. A. Matulevičiaus siūlymo dėl 51 straipsnio. Mes balsuojame dėl Seimo nario. Komitetas šiam siūlymui nepritaria. (Balsai salėje) Kas už V. A. Matulevičiaus pataisą, balsuojate už, kas mano kitaip… Komitetas nepritarė. Ar jūs girdite, ką aš sakau?! (Balsai salėje)

Už pataisą balsavo 8, prieš – 41, susilaikė 38. Pasiūlymui nepritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA.

* * *

Seimo posėdžio stenogramos ištrauka dėl siūlymo suvienodinti reikalavimą surinkti 1000 parašų visiems kandidatams vienmandatėse apygardose – ir partiniams, ir nepartiniams:

PIRMININKAS. Dar yra dėl 3 dalies Seimo narių P. Urbšio, R. Baškienės, V. A. Matulevičiaus ir kitų pasiūlymas, kuriam komitetas nepritaria.

Gerbiamasis Povilai, ar sutinkate su sprendimu? Nesutinkate. Prašom pristatyti savo siūlymą.

P. URBŠYS (MSNG). Siūlymas yra susijęs su parašų rinkimu vienmandatėje apygardoje. Iki šiol galiojanti nuostata yra tokia, kad jeigu partijos dalyvauja, kaip ir dabar mes patvirtinome nuostatą, joms nereikėjo surinkti jokių 10 tūkst. parašų. Pagal tą logiką atsirastų tai, kad tada ir lieka, kaip yra šiandien, kad vienmandatėje apygardoje, nesvarbu, ar vienmandatininkas yra partinis ar nepartinis, jam reikia surinkti tūkstantį parašų.

Pagal dabar prieš tai priimtą sprendimo logiką aš prašau palaikyti tą sprendimą, nes tada išeis taip, kad pagal galiojantį projektą tai, kad kai jūs panaikinate būtinybę surinkti 10 tūkst. parašų, įstatymo projekte nelieka reikalavimo visiems surinkti tūkstantį parašų. Išeis taip, kad partiniam kandidatui ne tik kad nereikės surinkti 10 tūkst. parašų kaip sąrašui, bet nereikės net tūkstančio parašų surinkti. Man atrodo, čia būtų atviras diskriminavimas.

PIRMININKAS. Ačiū. Komiteto nuomonė.

V. BUKAUSKAS (DPF). Komitetas nepritarė. Balsavimo rezultatai: 7 – už, 1 – prieš.

PIRMININKAS. Dėkoju. Motyvų, remiančių pataisą, nėra.

Balsuojame. Kas pritariate Seimo nario P. Urbšio ir kolegų siūlymui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Komitetas nepritaria. (Šurmulys salėje) Gerbiamieji kolegos, netriukšmaukite, o balsuokite.

Už balsavo tik 3 Seimo nariai, prieš – 21, susilaikė 67. Pataisai nepritarta.

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA.

* * *

Seimo posėdžio stenogramos ištrauka prieš balsavimą už visą Seimo rinkimų įstatymą:

PIRMININKAS. Tvarka. Labai ačiū. Viską perėjome. Dėkui.

Motyvai už po svarstymo. Prieš nėra. Yra. J. Razma – už. Už visą ar?..

J. RAZMA (TS-LKDF). Už visą.

PIRMININKAS. Gerai. Prašom dabar.

J. RAZMA (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, nors čia mes, manau, galėjome balsuoti kitaip dėl 10 tūkst. parašų reikalingumo partijoms, bet pagaliau tai esmės nekeičia. Tie, kurie balsavo už išbraukimą, tiesiog kažkiek pasilengvino gyvenimą sau, bet tai esmės nekeičia. Kitų nuostatų čia tikrai reikia ir gerai dabar komiteto pateiktos. Gerai, kad buvo pritarta mano ir I. Šiaulienės pozicijai atsisakyti smulkių dovanėlių. Aš suprantu nusivylimą tų politikų, kurie gal jau prisipirko ar užsisakė prezervatyvų ar oranžinių apelsinų su lipdukais. Ką darysi! Kaip nors išspręsite tas problemas, bet gal mėginkime iš tikrųjų rinkėjus paveikti savo idėjomis, geromis mintimis, ataskaitomis už savo veiklą, o ne tais dalykais, kurių komitetas protingai pasiūlė atsisakyti.

PIRMININKAS. Prieš kalbės P. Urbšys.

P. URBŠYS (MSNG). Gerbiamieji Seimo nariai, tikrai gerbdamas jus, tikrai jūs esate Tautos atstovai, aš abejoju, ar rinkėjai, rinkdami jus, galvojo, kad jūs taip apribosite jų galimybę išrinkti geriausius. Taip, partijos dabar yra pagrindinis mūsų veiksnys valstybėje, bet partijos negali uzurpuoti visų sričių. Todėl Konstitucijoje numatyta teisė dalyvauti nepartiniams ir partiniams politinėje veikloje. Tai yra ir jums suteikta teisė nuolat atsinaujinti ir būti prieinamiems žmonėms. Šiandien jūs tarsi vadovaujatės Komunistų partijos principais. Jūs niekuo nesiskiriate nuo Komunistų partijos nuostatų dėl žmogaus ir rinkimų. Tik ta Komunistų partija yra susiskaidžiusi į atskiras partijėles atskirais pavadinimais.

PIRMININKAS. Dėkojame. Balsuojame. Balsuojame po svarstymo dėl Seimo rinkimų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Už balsavo 87, prieš – 1, susilaikė 2. Po svarstymo Seimo rinkimų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektui pritarta.

Aš kreipiuosi į Seimo Pirmininkę. Ar mes galime priimti ypatinga skuba? Darbotvarkėje yra įrašyta, kad gali būti ir priėmimas. Atsiprašau. Įjungiu.

L. GRAUŽINIENĖ. Labai ačiū. Kai buvo pasitarimas su frakcijų vadovais, aš buvau pažadėjusi, kad po svarstymo iš karto darysime priėmimą, nes Vyriausioji rinkimų komisija laukia tam, kad galėtų per nustatytą laiką patvirtinti naujas ribas. O mums yra labai daug procedūrų, mes turime kai kur iš naujo iškelti kandidatus. Todėl siūlau ypatingą skubą.
PIRMININKAS. Ačiū. Ar neprieštaraujate dėl ypatingos skubos? Nereikia balsuoti? Gerai.

Pradedame priėmimo stadiją. Replika po?.. Po ko? Tada po balsavimo. Kai baigsime balsavimą, tada aš jus pakviesiu. Motyvai. A, dabar mes turime eiti pastraipsniui.

Dėl 1 straipsnio kaip tik yra vienas pasiūlymas, kuris nebuvo svarstytas priėmimo stadijoje. Gerbiamasis E. Masiulis ir Liberalų sąjūdžio frakcija siūlo vėl įtraukti mažareikšmius daiktus į šį projektą. Atsiimate. Gerai. Nesvarstome.

Dėl 1 straipsnio pastabų jau nėra. Priimta. Dėl 2 straipsnio pastabų nėra. Priimta. 3 straipsnis. Pastabų nebuvo. Priimta. 4 straipsnis. Priimta. 5 straipsnis. Priimta. 6 straipsnis. Priimta. 7 straipsnis. Priimta. 8 straipsnis. Priimta. 9 straipsnis. Priimta. 10 straipsnis. Priimta. 11 straipsnis. Priimta. 12 straipsnis. Priimta. 13 straipsnis. Priimta. 14 straipsnis. Priimta. 15 straipsnis. Priimta. 16 straipsnis. Priimta. 17 straipsnis. Priimta. 18 straipsnis. Priimta. 19 straipsnis. Priimta. 20 straipsnis. Priimta. 21 straipsnis. Priimta. 22 straipsnis. Priimta. 23 straipsnis. Priimta. 24 straipsnis. Priimta.

Dėl motyvų už ir prieš nėra. Balsuojame. Ar kas nors norėjo kalbėti už? (Balsai salėje) Balsuojame.

Seimo rinkimų įstatymo pataisų priėmimas.

Už balsavo 91, prieš – 1, susilaikė 2. Seimo rinkimų įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymas (projektas Nr. XIIP-2994(4) priimtas. (Gongas)

Tiesos.lt pastaba: individualius balsavimo rezultatus rasite ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
2 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
2
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top