Iš propagandos frontų. Socialdemokratai prieš visuomenės organizacijas

Tiesos.lt portalas siūlo susipažinti su Šiaulių miestą valdančių socialdemokratų išpuoliu prieš miesto pilietines organizacijas – jas jungiančią Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederaciją (ŠNVOK) ir jos prezidentę Vidą Pociuvienę. Didžiausią valdančios partijos pasipiktinimą sukėlė tai, kad visuomenininkė, remdamasi Konstitucijos jai laiduotomis teisėmis, apsisprendė dalyvauti savivaldos rinkimuose.

* * *

Nevyriausybininkų kova – dėl karjeros ar šiauliečių gerovės?

Oksana Laurutytė | „Šiauliai plius“

Jau pusmetį netyla aistros, santykių aiškinimasis ir kaltinimai Šiaulių nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendruomenėje. Mieste daug pavienių organizacijų, o dalį jų vienija konfederacija – ŠNVOK. Konfederacijos nariai reikalauja, kad politikai leistų mieste įkurti NVO tarybą ir nesikištų į jos narių rinkimą. Bėda ta, kad miesto NVO nevieningos, o pačią konfederaciją ketina palikti dalis jos narių. Kovojama dėl valdžios, pinigų, politinės įtakos ar šiauliečių gerovės?

Tarybos salėje – turgaus emocijos

Oficialiai skelbiama, kad ŠNVOK vienija 70 organizacijų, tai yra – kelis tūkstančius žmonių. Tai aktyvus jaunimas, pensininkai, įvairiomis ligomis sergantys žmonės, tautinės bendrijos, dainuojantys, šokantys, kuriantys šiauliečiai, labdariai, neįgalūs asmenys ir kt. Į mažesnes organizacijas susibūrę žmonės organizuoja įvairius renginius, padeda vienas kitam ir kaimynams, rengia renginius visuomenei arba visi kartu rengia šventes, talkas.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą Šiaulių miesto taryba privalėjo įsteigti NVO tarybą ir patvirtinti jos veiklos nuostatus. Nevyriausybininkai pasiūlė 8 kandidatus į būsimąją NVO tarybą ir suderino jos veiklos nuostatus, bet miesto politikai sprendimo projektui nepritarė.

Viena iš priežasčių – sprendimo projektas parengtas netinkamai. Taip pat politikų ausis pasiekė informacija, kad patys ŠNVO nariai nesutaria, o konfederaciją ketina palikti daug narių, kurie nori kurti atskirą konfederaciją.

Palankaus Šiaulių miesto tarybos sprendimo belaukiantys ŠNVOK nariai net savo elgesiu suglumino miesto politikus. Lapkričio 20-ąją vykusį Tarybos posėdį jie pavertė spektakliu. Garsiais šūksniais mėgino išsireikalauti, kad politikai sprendimo projektui pritartų.

Tarybai buvo teikiami du sprendimo projektai – arba leisti rinkti aštuonių narių NVO tarybą, nurodant konkrečias pavardes, arba tvirtinti tik nuostatus, be narių sąrašo. Dar vienas svarstytas pakeitimas – NVO taryba nebegalėtų skirstyti nevyriausybininkams skirtų lėšų, tai būtų pavesta ekspertų komisijai.

Nepritarus sprendimo projektui, politikai nutarė, kad į besiriejančių nevyriausybininkų reikalus aktyviau įsikiš Tarybos sekretoriatas. Pasak miesto mero Justino Sartausko, bus siekiama įkurti tokią NVO tarybą, kurią sudarytų sąžiningai išrinkti įvairių sektorių atstovai. Todėl bus suorganizuota sueiga, į kurią bus pakviesti visų miesto NVO atstovai. Joje demokratiniu būdu ir bus išrinkti aštuoni kandidatai.

Mintį apie sueigą ir demokratišką tarybos narių delegavimą konfederacijos nariai pasitiko aršiais šūksniais. Teigiama, kad konfederacija vienija daugiau nei 50 proc. mieste veikiančių NVO, taigi tai dauguma, galinti priimti sprendimą, ką nori matyti taryboje. Bet jai nepriklausančių organizacijų atstovai sako, kad iš tiesų skaičiai yra visai kiti, tad ir sprendimai turėtų būti priimami nieko nediskriminuojant.

„Registrų centro duomenimis, Šiauliuose yra apie 300 organizacijų. Konfederacijos atstovai teigia, kad jos nariai – 70 organizacijų, bet pusė jų kelerius metus nemoka nario mokesčių, yra pareiškę, kad nenori būti nariais. Jie yra laikomi sąrašuose, o realiai ŠNVOK nariais yra vos 20 proc. nevyriausybininkų“, – sakė Edita Navickienė, Šiaulių cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė.

Rafikas Kazarjanas, Šiaulių apskrities armėnų bendruomenės pirmininkas, sako, kad visiems miesto nevyriausybininkams turi būti sudarytos vienodos sąlygos kurti tarybą, o ne tik ŠNVOK nariams.

ŠNVOK lyderė dalyvaus rinkimuose į Savivaldybių tarybą?

Konfederaciją ketinantys palikti asmenys teigia, jog jiems labiausiai nepriimtina tai, kad visuomenininkų gretose yra žmonių, kurie ketins kovoti dėl politinių postų artėjančiuose rinkimuose į Savivaldybės tarybą. Įstatymas numato, kad NVO – tai visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra pelno ar politinės valdžios siekimas.

Nevyriausybininkai teigia, kad ŠNVOK prezidentė Vida Pociuvienė dalyvauja vienos politinės jėgos veikloje.

„Niekur aš nedalyvauju, esu giliai pasinėrusi į konfederacijos veiklą. Jei aš ir būsiu rinkiminiame sąraše į Savivaldybės tarybą, tai kaip visuomenininkė, kaip konfederacijos vadovė, bus ir daugiau žmonių iš konfederacijos. Dar iki galo mes neapsisprendėme. Daug kas mane kvietė, bet atsisakiau, bet po šito Tarybos posėdžio mes pamatėme, kad nebeturime kitos išeities, kaip tik kandidatuoti į Savivaldybės tarybą. Jie mus privertė tai daryti, bet nesame apsisprendę. Šiauliuose nevyriausybininkai kaip šuniui penkta koja. Konfederacija vienija apie 60 proc. nevyriausybininkų“, – sakė ji.

V. Pociuvienė teigė, kad išsyk po miesto Tarybos posėdžio ją aplankė mokesčių ir darbo inspektoriai. „Bandymas keršyti, gąsdinti ir susidoroti, galų gale“, – sakė ji.

Pasak konfederacijos prezidentės, konfederacijos viduje konfliktų nėra, jie kyla iš išorės. Yra iš konfederacijos pašalinti žmonės, kurie kenkia, negali susitaikyti su mintimi, kad yra nebereikalingi.

„Pyktis kyla ne dėl to, kad kitos visuomeninės organizacijos negaus pinigų. Pinigus skirstydavo konsultacinė taryba pagal projektus. Nebuvo skirtumo, priklauso ji konfederacijai ar ne. Nežinau, ką taryba veiks. O dabar ketinama kurti ekspertų grupę, kad Savivaldybės darbuotojai gautų etatus. Iš biudžeto jiems bus mokami pinigai. Konsultacinė taryba dirbo nemokamai“, – sakė ji.

Elgesys – žemiau kritikos

Tarybos narys Vytautas Juškus sako, kad nevyriausybininkų elgesys, kokį jie išvydo Tarybos posėdžio metu, – žemiau kritikos. „Ne iš turgaus atėjo. Tarybos narių šūkavimais nepaveiksi, bet save jie galėtų labiau gerbti“, – sakė politikas.

V. Juškus sako, kad nevyriausybininkai nelabai išmano, kokio sprendimo projekto jie reikalauja. Jei žmogus patenka į NVO tarybą, jis savo organizacijai pinigų negalės skirti. „Jei skirs, tai bus viešų ir privačių interesų supainiojimas. Į tarybą turi eiti tie, kurie pinigų sau nenorės. Jei būtume patvirtinę tokį sprendimą, kokio jie norėjo, būtume prisidarę bėdos“, – sakė V. Juškus.

„Vieni kitus drabsto purvais“

„Mes – ant ribos. Gali būti visaip, gal išeisim. Žiūrėsiu, kuo tai pasibaigs“, – sako Šiaulių miesto tarybos narys, vaikų ir jaunimo klubo „Tarp savų“ vadovas Ramūnas Snarskis. ŠNVOK narys apgailestauja, kad kažkada buvusi labai stipri organizacija, kuri turėtų visus nevyriausybininkus vienyti, dabar skyla dėl rietenų.

R. Snarskis puse lūpų prasitaria, kad buvęs konfederacijos prezidentas buvo atstatydintas nelabai sąžiningai, jam net neleista pasisakyti. „Kai perrinko naują prezidentę, prašiau, kad rinkimai būtų demokratiški ir slapti. Niekas mano nuomonės nenorėjo išgirsti. Jei miesto Taryboje nors vienas narys nori slapto balsavimo – alternatyvų nebelieka. Turime dirbti visi, bet mano nuomonė ten niekam nereikalinga“, – sakė R. Snarskis.

Pašnekovui nemalonu girdėti, kai konfederacijoje vieni kitus drabsto purvais. „Dingo kažkokie dokumentai, paskui atsirado, kažkas kaltinamas pinigų pasisavinimu. Labai nemalonu. O kai miesto merui per posėdį šaukiama, kad jis patylėtų, nes dabar nevyriausybininkai kalbės… Turime susivokti“, – sakė jis.

Gabrielė Gendvilaitė, Šiaulių universiteto studentų atstovybės prezidentė, sako, kad ir jai buvo kilę minčių palikti konfederaciją. „Opi problema. Nebėra tokio darbo, koks buvo seniau. Negražūs pykčiai kyla ir tai nesuteikia organizacijai prestižo. Ateini į susitikimą, o ten – santykių aiškinimasis“, – sakė ji.

Studentų atstovė teigia, kad situacija pasikeistų, jei konfederacija būtų sukurta iš naujo. „Geriau nuo naujo lapo pradėti, nei žaizdas lopyti“, – sakė ji.

Mintys palikti konfederaciją kyla ir Lietuvos pensininkų sąjungos Šiaulių miesto bendrijos „Bočiai“ nariams. „Jų vidaus konfliktas, jie nežino, ką dirba, nori pasireikšt. Ateitis parodys, kaip pasielgsime“, – sakė vadovas Benas Stasys Jokubauskas.

Rinkimai praeis – triukšmo nebeliks

Tarybos narė Nijolė Budrytė sako mananti, kad nesutarimai ŠNVOK kilo būtent dėl to, kad konfederacijos lyderės yra vienos politinės jėgos į Savivaldybių tarybą sąraše ir dalyvaus rinkimuose.

„Žmones tai ir papiktino, tik niekas to viešai neįvardija. Vieni eis į rinkimus, o kitiems, kurie dirba naudingus darbus, pyktis ir ima, jie tarsi lieka apkasuose. Kokia čia gali būti politika? Nevyriausybininkai neturėtų politikuoti. Kai nesieki sau asmeninės naudos, tada ir esi nevyriausybininkas“, – sakė N. Budrytė, pridurdama, kad rinkimai praeis ir triukšmo nebeliks.

* * *

Jei tikėtume Lietuvos Žurnalistų etikos kodekso 5 straipsniu, „gerbdamas nuomonių įvairovę, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas pateikia kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių. Ypač tai būtina, kai viešojoje informacijoje atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.“

Ar tikrai buvo išklausytos vienos nuo kitų nepriklausomos nuomonės ir tikrai norėta išsiaiškinti tiesą?

Spręskite patys. Buvo pakalbinti: Vytautas Juškus – socialdemokratas, Šiaulių miesto tarybos narys; Nijolė Budrytė – socialdemokratė, Šiaulių miesto tarybos narė; Ramūnas Snarskis – socialdemokratas, Šiaulių miesto tarybos narys, kurio organizacija gauna paramą iš biudžeto; Edita Navickienė – atleista iš Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos vykdančiosios direktorės pareigų (po to konfederacija pasigedo perdavimo aktų), Gabrielė Gendvilaitė, Šiaulių universiteto studentų atstovybės (socialdemokratai skyrė paramą studentams) prezidentė ir pan.

O kur kitų Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos narių, kurie socialdemokratų iniciatyva nebuvo patvirtinti į NVO tarybą, nuomonės?

Argi ne keistas sutapimas, kad Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentės Vidos Pociuvienės puolimas prasidėjo iškart po jos spaudos konferencijos, kurioje ji sukritikavo miesto valdžią, ir Šiaulių miesto tarybos posėdžio? Pirma jos ėmėsi valstybinių institucijų tikrintojai, kurie nieko blogo nerado, o po to – ir spauda? Ši surado – Šiaulių nevyriausybinių organizacijų lyderė, tikėtina, dalyvaus rinkimuose į Savivaldybių tarybą.

Tačiau labiausia glumina tai, kad likus trims mėnesiams iki rinkimų socialdemokratai užsipuola rinkėjus, atėjusius pasiklausyti, kaip jų interesams atstovauja išrinktieji. Negi Šiaulių tarybos nariai pamiršo jų reakcijas, kai brangino vandenį ar naikino mikriukus? Matyt, valdžioje pernelyg ilgai užsisėdėjo – nė nebevaidina, kad „viskas – žmogui“?

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Irena Vasinauskaitė

Štai ir pasimatė tikrasis socialdemokratų veidas. Jiems ,,svarbiausia- žmogus,,? Tik tas, kuris iš jų klikos ? Ar nepagalvojote, ereliai, kad iš būrio tame posėdyje sėdėjusių tik kokie trys gali sudaryti jums konkurencija artėjančiuose rinkimuose? Didžioji dauguma lapkričio 20-osios miesto tarybos posėdžio cirką stebėjo pirmą kartą, nes buvo skaitę spaudoje, kad jūs nuo žmonių užsirakinote. Tie debiutantai tylėjo it žadą praradę, nes matė išsidirbinėjančius tuos : socdemus, darbiečius, tvarkiečius, konservatorius- už kuriuos praėjusiuose rinkimuose balsavo. Kaip reikia nemylėti savo miesto, savo namų gyventojų,o tuo pačiu ir rinkėjų, kad šitaip tyčiotis iš jų. Gera rinkimų strategija – SOCIALDEMOKRATAI PRIEŠ VISUOMENĘ ?

Kodėl?

Kodėl tik socialdemokratai? O ką, konservatoriai ir liberastai šventesni? Jie dar didesni judai negu kitos partijos. Gerbiamieji artinasi tiesioginiai merų rinkimai ir kiekviena partija bandys prakišti svus kaip isuomenininkus. Prieš einant į rinkimus labai gerai pasidomėkit, paklausinėkit žmonių žinančių apie vieną ar kitą kandidatą kuris gal priklauso ar prijaučia kuriai nors partijai galėtų būti stumiamas iš „elitinių” partijų kaip viuomenininkas. Nebalsuokite už išverstaskūrius, melagius, apgavikus.

nuu

Gryzus i Siaulius trumpam istiko sokas…Gatves tuscios,per ta bulvara per valanda du zmones praejo ir tie patys pijokai.Is tokio miesto manau daugiausia ir emigruoja.O visuomenininkams pagarba.

Taigi

Arši kova dėl lovio ir ėdalo.

Pasiremkit

Popiežiaus kalba.Ją pacituokit tiems bedieviams.

Taigiui

O kodėl ne kova už galimybę daryti gerus darbus?

gudi giria

Tauta turi surengti slapta referenduma,tyliai visur surinkineti parasus ant paprasciausio popieriaus lapo del esanciu valdzioje atsaukimo is visu lygiu pareigu.Nes,tai yra okupacijos salygos.Ir priimti atsaukimo mechanizma is visu valdzios lygiu,aisku turetu buti konstitucijoje irasyta,bet laiko klausymas ir uzsibaigtu izgamu era grobstyti Tautos pinigus.Atsaukent nusidejeli is pareigu jeigu kaltas bausti ir visam gyvenimui eilinis darbininkas,kitaip nieko nebus ir dar verkent reikalingas rinkiko egzaminas,nes nudurninti rinks durnius iki begalybes.

Edita

Irena, smerkiate Laurutyte, bet pati elgiates neetiskai, nes, tai Jus rasote nezinodama priesingos puses nuomones. Ar dar neatsibodo manes smeizti?

Neringa

Juškus nebėra socialdemokratas, kaip I. Vasinauskaitė nebėra konsevatorė, nebėra Drąsos kelio atstovė. Dabar ji visuomenininė, sąrašo atstovė ir pati objektyviausia žurnalistė, kuri visada pašnekina bent du žmones – Malakauskienę ir Pociuvienę.

Taigi tam gudi giria

Rinkiko egzaminas yra Paulausko neteisingas siūlymas. Jis vežėčias stato prieš arklį, t.y. nekelia klausimo apie kandidatų į deputatus egzaminų, tačiau kelia kvalifikacijos reikalavimą rinkėjams. Įdomu kodėl? Jis nėra toks kvailas, kad to nesuprastų. Pirmiausia turėtų būti įvesti kandidatų į valdžią egzaminai. Tik po to galima būtų pasvarstyti apie reikalavimus rinkėjams.

Irena Vasinauskaitė

Ponai ir ponios, aš savo tekstus visuomet pasirašau pavarde. Kai kurias čia komentuojančias moteriškes jau pakalbinau ir net mačiau dokumentų, adresuotų policijai, komplektą. Girdėjau idiotiškų kalbų įrašus apie garsius Šiaulių vyrus, žemiau komentuojančiųjų neva meilužius. Todėl kai nuspresiu apie tai rašyti, būtinai tai bus neanoniminis rašinys. O dabar- kalbėkite, nes žurnalistiniam tyrimui tyla netinka.

ir ne vien

„Šiauliai plius”,atrodo,bent formaliai,priklauso Šedžiui jaunesniajam,garsios nomenklatūrininkų šeimynėlės palikuoniui,”Lietuvos Demokratinė Darbo partija”,tarkim,”prekinio ženklo” turėtojui,valdytojui. 🙂

12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top