Jungtinių Tautų pranešimas dėl Ukrainos visiškai paneigia oficialiąją Kremliaus versiją

The Insider

Šiandien (spalio 8 d.) Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių Vyriausiojo komisaro valdyba paskelbė pranešimą, skirtą nušviesti Ukrainos įvykius. Oficialioji Rusijos žiniasklaida jau ėmė aktyviai cituoti tas jo dalis, kurios nurodo pažeidimus iš ukrainiečių pusės. Pranešime apie tokius iš tiesų kalbama ir jų yra nemažai. Tačiau apskritai pranešimo išvados kategoriškai nesutampa su oficialiąja Maskvos versija. JT misija neaptiko jokių „masinių kapaviečių“, jokių ukrainiečių „baudėjų“ masinių susidorojimų su taikiais gyventojais atvejų, taip pat ir faktų apie ukrainiečių naudotas fosforo ir kasetines bombas ir t.t. Užtat pranešime minimi faktai apie smogikų vykdytus plėšikavimus, žmonių grobimus, jų kankinimus ir žeminimus, apie separatistų taikytus metodus, kai kovos veiksmai vykdomi gyvenviečių priedangoje, ir apie Rusijos kariškių dalyvavimą ginkluotuose susirėmimuose, ir apie daugelį kitų atvejų. „The Insider“ pateikia ryškiausius JT pranešimo fragmentus.

Rugpjūčio 18 dieną Ukrainos vyriausybė susigrąžino kontrolę Donecko ir Luhansko sričių regiono dalyje, kuri anksčiau buvo užimta ginkluotų separatistų, ir ten atkūrė teisinę tvarką. Nuo pat rugpjūčio pradžios ėmė grįžti į namus pabėgėliai. Valstybinės žinybos ir savanoriai ėmėsi iniciatyvos atkurti gyvenamosios ir komunalinės infrastruktūros objektus, išvalyti ir išminuoti gatves, atstatyti sugriautus pastatus. Slovjansko mieste vėl ėmė veikti socialinės tarnybos, o gyventojai pradėjo gauti pašalpas ir pensijas, kurios jiems nebuvo išmokamos nuo balandžio mėnesio, kai miestą kontroliavo smogikai. Vyriausybinės ukrainiečių pajėgos apsupo Donecko ir Luhansko miestus, kuriuos anksčiau užėmė Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ ginkluoti separatistai.

Laikotarpiu tarp rugpjūčio 24-osios ir rugsėjo 5-osios mūšiai sustiprėjo. Pasiskelbusių Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ ginkluotas grupuotes papildė vis gausesnis skaičius smogikų iš užsienio, tarp jų – ir Rusijos Federacijos piliečių. Pasiskelbusios Donecko „liaudies respublikos“ vadinamasis „ministras pirmininkas“ Aleksandras Zacharčenka rugpjūčio 27-ąją Rusijos televizijoje pareiškė, jog ginkluotose grupuotėse kariauja apie 4–5 tūkst. Rusijos piliečių, tarp jų – buvę arba tarnaujantys, tačiau išėję atostogų rusų kareiviai.

Separatistų smogikai atakavo ukrainiečių kariškių anksčiau susigrąžintas pozicijas, pirmiausia – Donecko srityje. Daugelyje vietų ukrainiečių ginkluotosios pajėgos buvo apšaudytos iš sunkiosios artilerijos šiuolaikinių ginklų. Pasitraukti iš savo pozicijų ukrainiečių kariškiai buvo priversti ir kai kuriose kitose šalies pietryčių srityse, taip pat – ir iš pasienio miesto Novoazovsko, kurį rugpjūčio 27-ąją separatistai atkovojo iš ukrainiečių kariškių.

Konflikto eskalacija smarkiai padidino civilių gyventojų, ginkluotų formuočių ir ukrainiečių karių aukų skaičių. Laikotarpiu nuo balandžio vidurio iki rugsėjo16-osios žuvo mažiausiai 3517 žmonių (įskaitant Malaizijos oro linijos MH-17 Boeingo žuvusius keleivius) ir mažiausiai 8198 žmonių sužeista. Nors JT žmogaus teisių misija Ukrainoje negalėjo surinkti visos išsklaidytos informacijos apie kombatantų ir civilių gyventojų aukas, tačiau yra akivaizdu, jog didžiausias taikių gyventojų netektis lėmė artilerijos apšaudymai ir sunkiosios ginkluotės panaudojimas gyvenamuosiuose rajonuose.

Yra pateikta daug liudijimų apie tai, jog separatistų smogikai savo pozicijas įrengdavo gyvenamuosiuose rajonuose ir prisidengdavo civiliais tokiu būdu keldami grėsmę vietos gyventojams. Kai kurie liudijimai apie netikslius apšaudymus gali būti priskiriami ir ukrainiečių kariškių veiksmams. Nepakankamas informacijos apie karines netektis kiekis didina įtampą ir iššaukia protestus.

Nagrinėjamu laikotarpiu humanitarinę teisę, apibrėžiančią karinės būtinybės principus, proporcingumą, skirtumus tarp kombatantų ir taikių gyventojų, draudžiančią beprasmiškai naikinti civilinius objektus, sukelti žmonėms perteklines kančias, nuolat pažeisdavo ginkluotos grupės, atskiri padaliniai, savanorių batalionai, įskaitant ir teritorinius batalionus, pavaldžius Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Visi konflikto dalyviai privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės įstatymų, visapusiškai suvokti atliekamų veiksmų pasekmes ir atminti apie pareigūnų asmeninės atsakomybės principą.

[…]

Šiuo metu taikos paliaubos tampa vis trapesnės, nuolat sulaukiama žinių apie naujus susidūrimus, apšaudymus ir mūšius. Nors aukų ir sumažėjo, tačiau kasdien žūva ir taikūs gyventojai, ir kombatantai. Kai kuriose zonose padėtis išlieka santykinai rami, tačiau kitose teritorijose, pavyzdžiui, Donecko oro uosto zonoje toliau įnirtingai tęsiami dar rugsėjo 13-ąją prasidėję mūšiai. Yra duomenų apie daugkartinį ukrainiečių kariškių apšaudymą –po to, kai buvo paskelbta apie ugnies nutraukimą. Pranešama, jog žuvo 49 kariškiai ir 242 buvo sužeisti.

[…] Separatistų smogikai jų kontroliuojamose teritorijose ir toliau terorizavo gyventojus, žudė, grobė žmones, juos kankino, žiauriai su jais elgėsi ir kitaip pažeidinėjo žmogaus teises, įskaitant pagrobtųjų būsto sunaikinimą ir jų turto areštą. Jie grobė žmones, siekdami gauti už juos išpirką, prievarta vertė juos dirbti, taip pat jais pasinaudodavo, apkeisdami į savus smogikus ,ukrainiečių paimtus į nelaisvę. Jie ir toliau vykdė prievartinę civilių gyventojų mobilizaciją ir vietos gyventojams grasino susidorojimu.

Taip pat radosi naujų liudijimų apie paralelines valdymo struktūras vadinamosiose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“. Rugpjūčio 18 dieną „įsigaliojo“ neteisėtas „baudžiamasis kodeksas“, kurį priėmė vadinamosios „Donecko respublikos ministrų tarybos prezidiumas“. […] Juo numatyta įsteigti karo tribunolus, turėsiančius vykdyti mirties nuosprendžius asmenims, kaltinamiems žmogžudystėmis sunkinančiomis aplinkybėmis.

Buvo gaunama pranešimų ir apie žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė kai kurie [ukrainiečių] vyriausybės kontroliuojami savanorių batalionai, atliekantys policijos funkcijas daugelyje išlaisvintų miestų ir gyvenviečių. Vyriausybė privalo griežčiau kontroliuoti visas ginkluotąsias pajėgas, taip pat ir savanorių batalionus, pareikalauti pateikti detalias ataskaitas už bet kokius jų narių įvykdytus pažeidimus ir nusikaltimus.

[…]

Rugpjūčio 19-ąją ukrainiečių ginkluotosios pajėgos puolimu užėmė dalį Ilovaisko miesto teritorijos. Rugpjūčio 27-ąją, gavę pastiprinimą, smogikai visiškai apsupo ukrainiečių kariuomenę Ilovaiske. Tą pačią dieną buvo pasiektas susitarimas dėl saugaus koridoriaus, skirto pasitraukti ukrainiečių kariškiams. Tačiau nežiūrint to, mažiausiai viena ukrainiečių kariuomenės kolona buvo intensyviai apšaudyta. Daugeliui ukrainiečių dalinių ir atskiriems kariškiams vis dėlto pavyko ištrūkti iš apsupties. Įvairiais oficialiais duomenimis, žuvo nuo 107 iki dviejų šimtų ukrainiečių karių, šimtai jų buvo sužeista, keli šimtai pateko į smogikų nelaisvę, nemažai jų dingo be žinios.

[…]

Daugelis nelaisvėn patekusių ir vėliau smogikų paleistų žmonių praneša, jog jie buvo vežami į Rusiją tardymams, o po to grąžinami į Ukrainą. Luhansko srityje liepos mėnesį pagrobta ukrainiečių karo lakūnė Nadežda Savčenko tebėra įkalinta Rusijos Federacijoje. N.Savčenko kaltinama Rusijos žurnalistų, vykdžiusių savo tarnybines pareigas Ukrainoje, nužudymu. Voronežo miesto teismas nusprendė taikyti jai įkalinimą iki 2014 metų spalio ir atmetė jos gynėjų prašymą pradėti tyrimą dėl jos pagrobimo iš Ukrainos. Taip pat teismas įpareigojo ukrainiečių leitenantę atlikti vadinamąją privalomą psichiatrinę ekspertizę Maskvoje. Nukreipimas atlikti šią psichiatrinę ekspertizę reiškia, kad iš jos atimama bet kokia galimybė kontaktuoti su pasauliu – įskaitant ir jos advokatus bei Ukrainos konsulines tarnybas.

JT žmogaus teisių misija Ukrainoje ir toliau rinko dokumentinę medžiagą apie Donecko ir Luhansko srityse smogikų vykdytus kankinimus ir žiaurų elgesį su įkalintaisiais. Rugpjūčio pabaigoje buvo pagrobta moteris, įtariama dirbusi ukrainiečių armijos artilerijos ugnies koreguotoja. Ji buvo mušama (taip pat ir šautuvų buožėmis), prie jos ausies buvo šaudoma. Ją vertė ištiesti ranką nacistinio pasveikinimo gestu ir šaukti „sieg heil“, ją grasino išprievartauti ir kelias dienas laikė antrankiais prirakintą prie radiatoriaus. Rugpjūčio pabaigoje buvo pagrobti du visuomeniniais pagrindais dirbę savanoriai, gabenę humanitarinės pagalbos krovinį. Jie buvo kalinami 22 dienas, juos mušė, taip pat lazdomis ir buožėmis, į jų veidus gesino nuorūkas, jiems nulupinėjo nagus. Du kiti savanoriai (buvę įkalinti nuo liepos 28-osios iki rugpjūčio 28-osios) taip pat buvo kankinami ir žeminami […], juos taip pat sumušė (taip pat ir beisbolo lazdomis), praktiškai nedavė maisto ir neleido suteikti medicininę pagalbą. Dar kitas savanoris buvo pagrobtas ir nuvežtas į netoliese esantį mišką, kur jam buvo įsakyta išsikasti sau kapą. Atsisakius tai daryti, buvo kelis kartus smogta jam į galvą ir sulaužyta nosis. Visi paminėtieji žmonės vėliau buvo išlaisvinti.

Ukrainos Saugumo tarnybos duomenimis nuo balandžio vidurio iki rugpjūčio 25 dienos buvo sulaikyta apie tūkstantį žmonių, įtariamų tuo, jog jie yra separatistų smogikai arba diversantai. Daugelis suimtųjų buvo apkaltinti šalies teritorinio vientisumo arba konstitucinės santvarkos pažeidimu, terorizmu, šnipinėjimu, diversijomis arba valstybės išdavyste. Po rugpjūčio 25-osios šalies teritorijoje buvo sulaikyti dar mažiausiai 52 žmonės, įtariami įvykdę minėtus nusikaltimus. JT žmogaus teisių misija Ukrainoje tebėra susirūpinusi šių žmonių padėtimi. Rugsėjo 12-ąją dalis išlaisvintų žmonių pareiškė apie tai, jog įkalinimo vietose su jais buvo blogai elgiamasi – jie buvo sumušami, blogai maitinami, nebuvo teikiama reikiama medicininė pagalba.
[…]
Rugpjūčio 26-ąją ginkluoti „Donecko liaudies respublikos“ šalininkai viešai žemino ir tyčiojosi iš ukrainiečių aktyvistės, gyvenančios Donecko srities Jasinovatojos mieste. Visą parą ją laikė nelaisvėje, mušė, grasino išprievartavimu ir mirtimi. Po to, apsiautę moterį ukrainiečių vėliava, pritvirtinę ant krūtinės lakštą su užrašu „ji žudo mūsų vaikus“, privertė išeiti į gatvę ir pririšo prie stulpo. Praeiviai spjaudė jai į veidą, spardė ir daužė lazdomis bei visa tai fotografavo.

[…]

Nustatyta, jog nagrinėjamu laikotarpiu taikių susirinkimų ir mitingų teisė praktiškai be apribojimų buvo užtikrinama didesnėje Ukrainos teritorijos dalyje, išskyrus šalies rytus ir Autonominę Krymo respubliką.

[…]

Rugsėjo 1-ąją Ukrainos ombudsmeną pasiekė Rusijos Federacijos Generalinio prokuroro valdybos informacija dėl Kryme sulaikytų Ukrainos piliečių – režisieriaus Olego Sencovo ir A.Kolčenkos – įkalinimo Rusijoje sąlygų ir jiems neva taikomų kankinimų. Kartu su dar dviem žmonėmis abu jie anksčiau buvo sulaikyti Kryme, apkaltinti terorizmu ir pervežti į Maskvą, į FSB tardymo izoliatorių. Pasak Rusijos prokuroro, A.Kolčenkos įkalinimo sąlygos atitinka Rusijos teisėtvarkos standartus ir pagrindo pareiškimams apie jam taikomus kankinimus nėra. Tuo tarpu pranešimus apie Olegui Sencovui taikomas fizinio poveikio priemones dar numatyta patikrinti.

„Pats Sencovas papasakojo apie tai, kaip jam ant galvos užmaudavo polietileno maišą, smaugė iki alpulio būsenos, daugybę kartų kojomis, rankomis ir lazdomis mušė per nugarą ir galvą, išrengdavo, daužė per sėdmenis ir grasino išprievartauti lazda, grasino išvežti į mišką ir užmušti, grasino pasodinti į specialų kankinimų karcerį, sumaitinti šunims. Šie FSB bendradarbių veiksmai tęsėsi maždaug tris valandas, o kankinimų tikslas – priversti režisierių prisipažinti apie jo ketinimus organizuoti ir įvykdyti eilę padegimų ir sprogdinimų Kryme, o taip pat – apie jo turimus ginklus ir sprogstamąsias medžiagas. Nepaisant daugkart pateiktų dokumentų apie faktus, liudijančius Sencovui taikomas neteisėtas poveikio priemones, Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno karo tardymo komiteto tardytojas justicijos majoras V.Oparinas […] neigia būtinybę ištirti šias aplinkybes. Savo sprendimą jis grindžia tuo, jog kratos metu Sencovo gyvenamoje vietoje […] buvo aptikti „sadomazochistinio pobūdžio daiktai“. Būtent šių daiktų aptikimu majoras Oparinas 10-ies lapų apimties nutarimo tekste paaiškina ant Sencovo kūno aptiktų traumų kilmę. Pasak majoro, […] … Sencovo pareiškimai apie tai, jog jį sulaikę Rusijos FSB darbuotojai jam taikė fizinio poveikio priemones, yra visiškai nepagrįsti ir subjektyvūs, ir jais siekiama diskredituoti Rusijos FSB pareigūnus“, – praneša „The Insider“.

theins.ru

Iš rusų kalbos vertė Jeronimas Prūsas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
34 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vatnikas

Aiškėja kraupi tiesa: Motorola yra nupirktas Porošenkos, o Givi tiesiog nekompetentingas. Jie gi turėjo Prezydento Wladimiro Putino gymtadieniui padovanoti jam Donecko oro uostą. Prezydentas lyko be dovanos! Argi neskaudu?? Tai Cariovas dabar susiraspravins su išdavikais ir žiopliais, dėl kurių kaltės jau žuvo daugiau taikių rusų desantininkų, nei per Grozno šturmą. Kas ten per kiborgai įsitaisė, iškrapštyti jų neįmanoma. Net Girkinas susižavėjo, kaip ukrai oro uostą gina. Jis pasakė sekančiai: ukrai puola šiaip sau, bet ginasi gramotnai, juk rusai!

ruta

Kaip galima lyginti Ukrainos ,savo zemiu ginimo pozicija , su Rusijos agresoriaus veiksmais ?
Pasaulis turetu pasimokyti is to , kas buna , kai rusams suteikiama kitos salies pilietybe !

manau

kad netiesioginis galimas tautinės nesantaikos kurstymas davė savo konkretų vaisių:Viliaus Normano straipsnis Kauno dienoje,kuriame išlieta neapykanta į temą”rusai puola”.Gal taip,tuo straipsniu, jis bandė išmest tą blogį iš savęs, pritvinkusią neapykantą,sunkiai pakeliamą ir karo baimes politinėje erdvėje užkrovusias ir jo sąmonę ir galimai sunkiai pakeliamas?Sunku pasakyti?Visokių išgyvenimų patyrusiems tai sunku pernešti,tokią pasichologinę nesantaikos užkrovą,o jauniems žmonėms kaip tai ištverti?Ilsėkis ramybėje,tėvų užaugintas,mokslų išalkęs,visad naujam pažinime gyvenęs,jaunas žmogau.Gal kas susimąstys ir sieks taikos supratimo ir pagarbos vieni kitiems?Gal kas sąžinės graužatį pajus?Ir tai gerai-žingsnelis taikon,supratimo keliu.Visi prieškario Lietuvoje gyveno santarvėje,visų tautybių žmonės,siūlau ir dabar ieškoti taikos ir supratimo,nes nesantaika kuria tik blogį ir vienokias arį kitokias netektis.
TAIKOS,SUPRATIMO,SUSIKALBĖJIMO,ATJAUTOS VIENI KITIEMS.
Pagarbiai.

Diedukas

Po truputi ryškėja ir Boing-o istorija: –
http://ru.tsn.ua/svit/na-meste-padeniya-boeing-nashli-fragmenty-kotorye-mogut-okazatsya-oblomkami-rakety-386340.html
Čia viena „tundra” sarkastiškai domėjosi šiuo klausimu. Atseit, Malaizijos lėktuvą pamiršom. O pilotų kabiną galima buvo sušaudyti ir ant žemės po katastrofos. Taip kad, kaip neslėpsi galus, tiesa išaiškėja…

Taigi

Madrido studentai išvijo ukrus, atėmė vėliavą, kuri buvo aprašyta fašistiniais ženklais ir sudegino prie Ukrainos ambasados, prie ambasados darbuotojų akių.
https://www.youtube.com/watch?v=O2iM2kffaWs

Taigi

Dėdulė mėgsta pasakas, todėl skaito ukrų spaudą.

Taigi tam manau

Turiu versiją, kad tą straipsnį apie Rusiją Normanas rašė, norėdamas įsiteikti valdžiai, gauti gerą darbą.

Taigi rutai

Tų žemių žmonės gina savo žemes nuo ukrų, ukrus laiko okupantais. Nereikia į svetimų tautų – Pietų Osetijos, Abchazijos, pietryčių Ukrainos, reikalus žiūrėti per savo istoriją ir lietuvišką prizmę, reikia žiūrėti jų akimis ir pagal jų istoriją, tik tada suprasite, kad jie kovoja už savo žemių laisvę, kaip Lietuva prieš daugiau kaip 25 metus kovojo už savo laisvę.

Taigi

Blogis gimdo blogį, ir visokių žmonių yra, ir pasitaiko visko, natūralu kad žmonės užpykę dėl ukrų žiaurumo gali žiaurumu atsakyti. Aktyvistai, kurie dalyvavo žmonių deginime gegužės 2 d. Odesoje, dingsta, randami negyvi su perpjautomis gerklėmis. Veikia judėjimas „Gegužės 2 d.”. Tai tik vienas pavyzdys. O kur dar partizanai, kurie veikia ukrų kontroliuojamose teritorijose. Jie taip pat žudo, todėl kita pusė taip pat jaus neapykantą, kaip Lietuvos partizanams jautė nužudytų civilių gyventojų artimieji. Pilietinis karas ar pasipriešinimo karas toks jau yra, jame yra visko, kiekviena nuskriausta pusė turi savo tiesą. Bet pietryčių Ukrainos gyventojai kovoja už savo žemę, už jos laisvę, už savo tvarką, kaip Lietuvos partizanai kovojo už savo žemės laisvę, todėl, kad ir yra padarytų mirtinų nuodėmių, vis tik… Skaityti daugiau »

xxx

Kijevo gyventojo atsakymas kariniam komisariatui
http://jvatnews.ru/novosti/pismo-kievlyanina/

vat taip

vos tik pasirodo cia antiputniskas straipsnis, tai ir is skaitytoju lieka tik proputiniskas nenuilstantis „taigis”. O tai rodo ir koki kontingenta sau susiformavo sis laikrastuks, vis varydamas pries musu prezidente – penktaja kolona.

vat taip

man patiko vienas zydu rezisierius, kalbejes per TV kultura. Jis sake, kad i jo spektakli api genocida ateje litvakai visiskai nesusizavejo jo neutralia ir nesmerkiancia pozicija O kaip as galiu teisti lietuvius ar kitus zudziusisu zydus, jei tai yra visos zmonijos problema, sake jis. Genocidas iki siol vyksta Afrikoj, Palestinoj, Ukrainoj. Laikas butu isistudijuoti nuodugniau kas do daikts tas zmogus, kad jis taip elgiasi, ir kas juo manipuliuoja, antrai tai tesis iki begalybes. Zmones nepasimoke is klaidu nei kiek. Ir jei dabar ukrainiecius vadina fasistais, tai kas tada buvo Hitlerio vokieciai? O gal tie, sakau, kurie vadina ukrainiecius fasistais ir mus, lietuvius fasistais ir zydsaudziais eme vadinti tik nuo 1990 metu, kai atsiskyrem nuo rusu. O juk iki tol niekas… Skaityti daugiau »

Vatnikas ->vat taip

Žinok, kad tas tavo nenuilstantis, maloniai kiekvienam komentatoriui dėmesį skiriantis ir net telepatiškai mano gylias mintys skaitantys taigis tik apsymeta penktaja kolona, o iš tikro jis vakarų agentas! Aš pradžioje irgi apsigavau, nes toks jau vakarų agentų klastingas veikymo būdas, mimikrija vadinasi, bet galiausiai jį perkandau, kai jis viešai ragino žmones daryti baisią bogochulstvą: nukryžioti prezydentą Pūtiną. Taip ir rašė: Pūtinas kaltas, kad kažkoks Gena išleido dujas, nukryžiokite Pūtiną! Kaip sakė Sokratas: ne viskas auksas, kas žiba, ne viskas rusų agentas, kas dvokia.

Iš kur autorius ėmė informaciją?

Nerado masinių kapaviečių?Geriau rašykit,kad užsimerkė,kad nematytų,bet ilgai užsimerkę negalės būti.Ukrainos fašistai bus teisiami.

Diedukas tundrai

„Dėdulė mėgsta pasakas, todėl skaito ukrų spaudą.”///

Rusų pasakos gražesnės? Pripratai prie jų? Gal nuo vaikystės mielos? Įdomu, kur dėsies, kai viskas stos į savo vietas?

Juoapas---Diedukui

Sveiks.
Redakcija įpylė benzino į ugnį -bus karštas vakarėlis.
Taigiso kompo klaviatūra plaukia putose. Ruskiui iš nasrų drimba.
Tundius bukai klausia : „iš kur autorius ėmė inmformaciją?”
Nupušusiam propagandonui atsakyti lengva:
Iš tyrimų oficialių tarptautinių medžiagos, tikrai ne iš lubų kaip koks lavrovas.
Bet įdomiausia yra kad tų ataskaitos tekstų autorius yra ne koks žurnalistas.
Autorius -JTO specialioji komisija.
Taigi, kaip sakydavo sov. armijoje-
„p_sdiec podkralsia nezamietno”, a ne, taigise?

Diedukas Juozapui

Labutis,
JTO specialioji komisija ne autoritetas! Susirinko viso pasaulio valstybių atstovai ir š..ą mala. Ot „matuška rasieja” tai visą pravdą papasakoja. Tuo labiau okupuotoj teritorijoj ką tik nori surasi. Rusijos „teisingumo” specialistai nuo revoliucinės „ČK” tokius universitetus praėję, kad „tundrom” tiek makaronų ant ausų prikabins, kiek per gyvenimą taigius nesušlams. O ausys tai kaip asilo, didžiulės. Kabink sau, į sveikatą, nešios…
P.S. pabandžiau įsivaizduot, kaip tas atrodo…

Taigi Juzapui

Aš neklausiu, ir atrodo aiškiai komentare parašiau, kad karuose visko būna, iš abiejų pusių.

Vatnikas

Aišku kaip dieną, Boingą numūšė iš abiejų pusių!

Juozapas---Diedukui.

Nėra reikalo kankinti vaizduotę.
Paimk iš lentynos anūkų knygelę apie Mikę Pūkuotuką.
Ten rasi „taigio” pprototipą personažą -Asilą Nulėpausį.

Juozapas---"taigisui"

Aha.
Visko būna iš abiejų pusių.
Pritariu.
Iš ukrainiečių pusės kokie 2 proc.
Iš ruskių pusės visi 98.
Taigi, abeji kalti vienodai, a ne?
…………………………….
Nemalk šūdo.

Taigi

Konservuotos beretės turi vieną savybę, kuri juos skiria nuo normalios psichikos žmonių – diskutuoti ne tema, ne argumentais į kitų komentatorių teiginius, bet kalbėti apie komentatorius, ir pagrindinis visame tame jų visada padaromame jovale požymis – visaip išdergti komentatorius, kurie rašo jų protui nesuvokiamas, ir jiems netinkančias nuomones.

Diedukas

Taigiau, į temą parašytas straipsnis. Mes pritariam. Tu neigi. Kas čia jovalą padaro? Tempi čia rusiškus argumentus, esi Lietuvos priešas, kur žiūri VSD? Rusijoj seniai sėdėtum cypej. Džiaukis, štai tau demokratija, kurios ieškojai, kuriam tai straipsny…

Asilas Nulėpausis

Prašau manęs neįžeidinėti, aš ne tundra. Argi aš reguliariai vaikštau į namų laiptines ir ten išsituštinu?

Diedukas

Nepyk, asiliuk, Juozapas pasikarščiavo…

Diedukas P.S. tundrai

Prisiminiau, tundra, demokratijos ieškojai, kai trynė tavo mėšlinus komentarus straipsnyje apie Deimantę. Ten dabar vėl demokratija; – „žmogžudžių gaujos vadė”, „išgamos”, „niekšai”…, tai tavo ir tavo bendražygių komentarai apie mus „patvorinius”…

Juozapas

Klausyk, Dieduk -žinai koks klausimas man neduoda ramybės? Pameni, Letas ne kartą taiklai įvardindavo tris pagrindinius ruskių pomėgius kuriems anie negali atsispirti: vandenukas, matas ir rašinėjimas šūdais ant tupyklų sienų. Vat, įdomu: „taigisas” prieš rašinėjant internete -jis kaip? Negi ir jis prieš sėsdamas prie kompo, kiša nagus sau šiknon? Kažkaip misliju, jog panašu, kad taip ir yra. Koks ruskis mes nacionalinį įprotį? Čia net nesamoningai jam gaunasi. Mechaninė raumenų atmintis. Net mirktelėti nesuspėja, vos tik pagalvoja apie rašymą, o pirštas jau šiknaslyleje ir makaluojasi. O gal ruskiai yra pasamonėje pedikai? Ruskiai savo subinėse ieško taip vadinamo pedegrastų „G” taško, t.y. anonizuojasi, o po to rašydami nusivalo nagus. Kodėl apie „taigisą” tokia negraži mano nuomonė -ogi kad visos jo rašliavos yra… Skaityti daugiau »

Liepa

Tamstos pastarasis komentaras, Juozapai, labai tiko „Taigisui-Kaipgisui”. Iškart etery patapo ramu, tylu..//Nemaža dalis bodisi kišti savo rankeles į „š”: neintiligentiška, žinote, bjauru fu-fu,neapsakomai smirda, gal tegul kas nors kitas..//Deja,bet brutualumui ir ciniškam melui absoliučiai nusispjaut į visokias padorumo ir mandagumo normas.// Tik vat reikėtų karts nuo karto paaiškinti auditorijai, ką Jūs, gerbiamasis, apibūdinate „ruskeliu”. Mano seneliai,pamenu, šiuo žodžiu vadindavo „Didžiosios deržavos” kareivius, kurie apiplyšę, išbadėję, murzini, užgesusiom akim ir sielom judėjo per kaimą savo vadukų nurodyta kryptimi ir kažką nuo kažko vadavo…Ir dabar dar tebevaduoja. Išoriškai atrodo kaip visi, bet vidus kaip buvo užgęsęs , taip ir liko…// Kiekviena tauta turi ir niekšų, ir šviesių žmonių.

Juozapas---Liepai

Sveikutė. Mmmm taip – deja, tenka dalį savo laiko skirti mėšlavežiui. Nieko nepadarysi*. Dėl rusų ir „ruskių” dar kartą patikslinsiu. Gal daugiau ne Tau, o kitiems skaitytojams. Neturiu nieko prieš rusus. Gerbiu šviesius ir sąžiningus žmones. Tik kad tų rusų labai mažai. Likę -ruskiai. Tai tiesiog atmatos. Valkatų orda. Kiekvienoje tautoje yra niekšelių procentas. Kadangi rusynas yra ne tauta, o kaip sako Letas -konglameratas, ten padėtis iškreipta tarp bydlo masės egzistuoja nedidelis procentas padoriųjų. Labai nedidelis procentas. Maždaug toks koks kitose tautose yra niekšelių. Mielai daugiau rašyčiau vertingesnėmis temomis. Tačiau negaliu ramiai žiūrėti, kaip vienas sRUtinas padarėlis masiškai skleidžia melą ir demagogiją, imituoja viešąją nuomonę. Jeigu niekšo nestabdysi, niekšas ims ponavoti. Tenka laikas nuo laiko uždrožti smirdžiui per šūdinus nagus.… Skaityti daugiau »

Taigi

Juozapo ir panašios psichikos asmenų komentarai tik patvirtina, kad violetiniams priklauso nesveikos psichikos, tiesiog iškrypėliškos psichikos ir labai juodo vidaus asmenys. Tikrai, koks sveikas ir doras asmuo gali norėti, kad iš vaiko atimtų mamą. Tiesos nesveikų asmenų komentarus galėtų šalinti. Nors geriau tegul nešalina: padorūs žmonės supras kas yra kas, na, o iškrypėliško, juodo vidaus asmenys tenkinsis Juozapo ir pan. iškrypėliškais komentarais.

NEĮDOMU

Kažkokie nenormalūs užplūdo į portalą…ne komentuoja, o tarpusavyje rašinėjasi. Neįdomu kai nėra komentarų straipsnio tema.

Vatnikas

Donecko oro uoste įsitaisę kariai jau perėjo prie grasinimų. Kai rusų desantininkai traktoriais išvilko šimtus savo žuvusių taikių draugų, jie pasakė sekančiai: „Отойдите отсюда, живые, чтобы отсюда вас не увозили (…)русские военные, русские офицеры, русские солдаты, – вообще без цели приезжаете, и просто вас здесь убивают. Я не могу понять вашей логики”. Trūksta smiagenų rusiškai logikai suprasti. Kas tūri gerą logikos vadovėlį, kaip Jeršovo, reikia nusiusti. O dėl grasinimų nužuditi rusų karius reikia kreiptis į teismą, o kai nuteis grasintojus, reiks pasiusti anstolius, kad atlaisvintų oro uostą nuo ukrų. Biat Rūsijoje nėra tokių kietų anstohlių kaip pas mūs. Gal suteikti teisinę Rusijai pagalbą ir nusiųsti gerbiamą Waicekauskenę, kad ivikditu teismo sprendima ir iškrapštitų tuos ukrus iš oro uosto?

zoom

JT jau seniai prarado pasitikiejima ir tapo USA aptarnaujanciu instrumentu!

vatnikui vatnikas

Я -ВАТНИК ! читайте укропы диванные . /

34
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top