Karas Ukrainoje. Aštuoni šimtai antroji (gegužės 5) diena

Locked N’ Loaded | Veidaknygė

Pateikiame svarbiausius balandžio 28 – gegužės 4 d. akcentus

Vakarai ir toliau tiekia Ukrainai ginkluotę ir šaudmenis tokiu tempu, kad ši nepralaimėtų, bet pergalei to neužtenka. Optimistiškai nuteikia Jungtinės Karalystės parodyta lyderystė, kur už planuojamus skirti pinigus net svarbesnė deklaracija, jog Ukrainos pajėgos JK perduotais ginklais gali smogti agresoriaus teritorijai.

Labai tikėtina, kad abi pusės sieks kitą savaitę intensyviai ir efektyviai atakuoti oponento užnugarį. Tam yra dvi „progos“ – v.putino „inauguracija“ (gegužės 7 d.) ir gegužės 9 d. („pergalės“ diena).

Agresoriui pradėjus puolimo operaciją Kupjansk sektoriuje jo bendri nuostoliai išaugo ženkliai. Šios rusų operacijos smaigalyje esantys gausiai šarvuota technika užpildyti 1 – os tankų armijos vienetai sumažino gyvosios jėgos ir šarvuotos technikos nuostolių santykio atotrūkį. Tačiau tai kol kas nerodo pagerėjusių rusų galimybių visoje kontaktinėje linijoje vykdyti operacijas pilnaverčiais mechanizuotais vienetais, kadangi tai yra Kupjansk sektoriuje pradėtos rusų operacijos efektas. Tikėtina, kad dėl negebėjimo išvystyti sėkmės ir patirtų nuostolių, ši dinamika vėl gali imti keistis rusų nenaudai.

Ukrainos pajėgų situacija kontaktinėje linijoje išliko sudėtinga. Pasirodžiusios žinios, kad agresorius iš Zaporizhia ir Pietų krypčių rengiasi, o gal ir permetinėja į Doneck kryptį dviejų oro desanto divizijų vienetus indikuoja, kad mūšiai Chasiv Yar ir/ar Pokrovks – Vuhledar sektoriuose tik intensyvės.

Siūlome skaityti detaliau

Mūšių ir nuostolių dinamika

Ukrainos pajėgos tęsė operacijas agresoriaus užnugaryje. Abi pusės skelbė apie ATACMS panaudojimą prieš taikinius Kryme, tačiau nedviprasmiškų to įrodymų trūksta. Tačiau šiomis raketomis fiksuoti smūgiai agresoriaus gynybos gilumoje Kupjansk sektoriuje. Taip pat ukrainiečiai tęsė sėkmingus smūgius prieš agresoriaus degalų gamybos infrastruktūrą.

Nors agresoriaus raketų nuostoliai toliau mažėja (9 vs 4), tačiau tai gali būti ne sumažėjusio rusų smūgių intensyvumo, bet dėl oro gynybos sistemų ir raketų trūkumo atsiveriančių ukrainiečių oro gynybos spragų rezultatas. Rusų dronų nuostoliai išliko panašiame lygmenyje, (128 vs 129). Pažymėtina, kad pirmoje savaitės pusėje nemažą dalį numuštų agresoriaus dronų sudarė operacinio-taktinio lygmens žvalgybiniai dronai (pvz. Orlan), o Shahed dronų aktyvumas padidėjo nuo antros savaitės pusės. Jeigu lygintume agresoriaus nuostolius su balandžio mėnesio vienos savaitės netektimis, tai tiek raketų (19vs 4), tiek dronų (194 vs 129) šios savaitės nuostoliai mažesni.

Aptarkime agresoriaus nuostolių dinamiką kituose parametruose:

Žvelgiant į visus savaitės parametrus galima teikti, kad gegužės 2 d. kontaktinėje linijoje buvo karščiausia. Tuo metu fiksuojami didžiausi rusų gyvosios jėgos, šarvuotos technikos ir artilerijos nuostoliai.

Lyginant su praėjusia savaite, rusų gyvosios jėgos nuostoliai toliau ženkliai augo (6620 vs 8110), atitinkamai išaugo ir vienos dienos nuostolių vidurkis ( 945 vs 1158,5). Vertinant savaitės dinamiką nuostoliai šioje grafoje kiek bangavo, tačiau išliko aukšti arba labai aukšti. Šią savaitę agresoriaus nuostoliai šioje grafoje gerokai viršijo balandžio mėnesio vidutinį savaitės vidurkį (5990 vs 8110).

rusų šarvuotos technikos netektys išaugo beveik dvigubai. (145 vs 281), atitinkamai lyginant su praėjusia savaite išaugo ir vidutiniai vienos dienos nuostoliai (20,7 vs 40,1). Nuostoliai ne tik pasiekė, bet ir viršijo balandžio mėnesio savaitės nuostolių vidurkį (250 vs 281).

rusų gyvosios jėgos ir šarvuotos technikos nuostolių santykis sumažėjo. Praeitą savaitę jis buvo 45,6:1, o šią savaitę 28,8:1, kas priartėjo prie balandžio mėnesio vidurkio. Tačiau tai kol kas nerodo pagerėjusių rusų galimybių visoje kontaktinėje linijoje vykdyti operacijas pilnaverčiais mechanizuotais vienetais, kadangi tai yra Kupjansk sektoriuje pradėtos rusų operacijos efektas.

Lyginant su praėjusia savaite, rusų artilerijos nuostoliai išliko panašiame lygmenyje ( 233 vs 227), atitinkamai tai atsispindėjo vienos dienos nuostolių vidurkyje (33,2 vs 32,4). Žvelgiant į savaitės dinamiką, rusų netiesioginės ugnies sistemų nuostoliai nuo savaitės pradžios krito, kol trečiadienį pasiekė žemumas, o tada ėmė sparčiai augti. Lyginant su balandžio mėnesiu, artilerijos sistemų vidutinės savaitės netektys buvo panašiame lygmenyje (231 vs 227).

Logistinio transporto srityje agresoriaus netektys nežymiai išaugo (280 vs 309), atitinkamai išaugo ir vienos dienos nuostolių vidurkis (40 vs 44,1) . Agresoriaus nuostoliai šioje grafoje nesiekė balandžio mėnesio savaitės vidurkio. (337 vs 309).

Agresoriaus oro gynybos sistemų netektys išaugo (9 vs 14), atitinkamai išaugo ir vienos dienos nuostolių vidurkis (1,2 vs 2) Rusų nuostoliai šioje grafoje viršijo balandžio mėn. vidurkį (8,25vs 14).

Agresoriaus nuostolių dinamikos skaičiavimai paremti Ukrainos Generalinio štabo duomenimis.

Vertinimas

Labai tikėtina, kad abi pusės sieks kitą savaitę intensyviai ir efektyviai atakuoti oponento užnugarį. Tam yra dvi „progos“ – v.putino „inauguracija“ (gegužės 7 d.) ir gegužės 9 d. („pergalės“ diena). Tikėtina, kad iki tol laiko Ukraina nesuspės išspręsti oro gynybos problemų, o rusai bandys jas pagilinti atakuodami civilius taikinius, kurių sunaikinimas duotų didelį vizualinį efektą (pvz. sukeltų didelius gaisrus), t.y. juos galima būtų viešoje erdvėje „parduoti“, kaip sunaikintus vakarietiškos technikos sandėlius. Neatmestina, kad gali būti smūgiuojama stambiems geležinkelio mazgams Vakarų ir Centrinėje Ukrainoje.

Ukrainos pajėgų situacija kontaktinėje linijoje išliko sudėtinga:

Pokrovsk – Vuhledar sektoriuje bėdų tik daugėja. Agresorius įsitvirtina operacine prasme svarbiose aukštumose Arhangelske- Keramik, bei savaitės pabaigoje pasistūmėjo į vakarus link Sokil – Novopokrovsk – Umanske ruožo. Taip pat agresoriaus sėkmė Centriniame ruože (pasistūmėjimus į pietus nuo Pervomaiske) sukelia grėsmę, jog rusai sieks sustiprinti Pietinio flango puolimą atveriant naują pavojingą ruožą iš šiaurės (Nevelske).

Prie Chasiv Yra situacija išliko stabiliai įtempta. Ukrainiečiai sugebėjo sulaikyti pagrindines rusų pastangas pietiniam flange. Tačiau neaišku, kiek ilgai Ukrainos pajėgos gebės laikyti rezervų ir resursų srityse pranašesnį priešą.

Po pirmų sėkmių Kupjansk sektoriuje, agresoriaus puolimas įstrigo. Savaitės pabaigoje jiems tik pavyko užimti nedidelę no man land prie Kyslivka. Tačiau atsinaujinusios rusų operacijos šiauriniame flange bei intensyvėjantis agresoriaus aviacijos darbas ukrainiečių užnugaryje signalizuoja, jog ši savaitė gali būti tik įžanginė į sunkių kovų periodą šiame sektoriuje. Paraleliai rusai kiek sustiprino savo pajėgų grupės „Šiaurė“ pajėgas (Kursk, Belhorod, Bryannsk sritys), tad vertinimas išlieka nepakitęs – rusai gali ribotomis operacijomis Sumy ir/ar Kharkiv srityse siekti kaustyti Ukrainos pajėgų vienetus, trikdyti Kuojansk sektoriaus logistiką ir pajėgų rotacijas.

Pasirodžiusios žinios, kad agresorius iš Zaporizhia ir Pietų krypčių rengiasi, o gal ir permetinėja į Doneck kryptį dviejų oro desanto divizijų vienetus indikuoja, kad mūšiai Chasiv Yar ir/ar Pokrovks – Vuhledar sektoriuose tik intensyvės.

Kaip ir spėjome, agresoriui pradėjus puolimo operaciją Kupjansk sektoriuje jos smaigalyje esančios gausiai šarvuota technika užpildytos 1 – os tankų armijos vienetai sumažino gyvosios jėgos ir šarvuotos technikos nuostolių santykį. Tikėtina, kad dėl negebėjimo išvystyti sėkmės ir patirtų nuostolių, ši dinamika vėl gali imti keistis rusų nenaudai.

Geopolitinis kontekstas:

Pirmiems JAV paramos paketams atsidūrus Ukrainoje, vis dar kyla daug diskusijų dėl likusios paramos pristatymo dinamikos. Anoniminiai JAV pareigai „The New York Times“, teigė kad skubiausias ginkluotes dalis (oro gynybos raketas, ATACMS raketas, artilerijos sviedinius) Ukrainai suteikusi JAV, kitą reikšmingą paramos paketą galėtų suteikti tik vasarą ar vėliau. Tai argumentuojama nenoru išsekinti JAV arsenalų Europoje. Žinoma, tokie anoniminiai pranešimai gali būti priešrinkiminės kovos JAV dalis.

Vizito Kyjive metu JK užsienio sekretorius David‘as Cameron‘as padarė vieną reikšmingiausių pareiškimų – Ukraina turi teisę JK teikiama ginkluote smogti rusijos teritorijai. Taip pat jis Ukrainai pažadėjo kasmet skirti 3 mlrd. svarų sterlingų „tiek ilgai, kiek reikės“, kas yra rimtesnė suma palyginus su prieš tai įsipareigotais 2,5 mlrd. svarų sterlingų tik 2024-2025 metams. Taip pat, prie praeitą savaitę minėto JK paramos paketo prisidės ir valdomos aviacinės bombos, priešlėktuvinės raketos bei kita įranga oro gynybininkams. Kadangi po JK vietos rinkimų daugelį pozicijų po truputį užiminėja nebe toriai, o leiboristai (kurių pozicija dėl NATO ir paramos Ukrainai yra stipresnė), panašu, kad JK parama artėjant visuotiniams rinkimams bus dar stipresnė.

Gal būt paraginta JK veiksmų, Vokietija taip pat paskelbė apie naują paramos Ukrainai paketą. Ukrainai bus perduota 10 vnt. PKM „Marder“, oro gynybos sistemą „Skynex“, 6 tolimojo nuotolio radarus TRML-4D, tinklų tiesimo sistemą „AVLB-Biber“, 6 vnt. sunkiosios technikos transporterių „Oshkosh M1070“, amunicijos tankams Leopard 2 ir raketų oro gynybos sistemoms IRIS-T SLM ir įvairios lengvesnės amunicijos, ginklų ir kitos paramos. Taip pat pranešama, kad jau derinamas ir dar vienos oro gynybos sistemos

„Patriot“ perdavimas. Nesiliauja JAV ir kitų NATO valstybių spaudimas dėl „Taurus“ raketų, tačiau rezultato nematyti.

3.7 3 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top