Kastytis Braziulis. Ar išdrįs Lietuvos politikai išslaptinti KGB agentus?

Viešoje erdvėje pasirodė keletas straipsnių apie buvusius KGB agentus ir patikimus asmenis. Politikai, žurnalistai ir valdininkai sprendžia klausimą, ką daryti su buvusiais KGB agentais? Ar juos viešinti ar ne? Ar leisti visuomenei susipažinti su KGB archyvais ar neleisti? Vyksta baisi diskusija.

Nesvarbu, kad jau daugiau nei 25-eri metai praėjo nuo Sovietų sąjungos žlugimo ir nuo jos vienos aršiausios represinės struktūros – KGB – išnykimo. Nesvarbu, kad visuomenei KGB ar buvusių aršių komunistų klausimas yra neįdomus ir jau neaktualus. Nesvarbu, kad, pavyzdžiui, aktyvūs ir iniciatyvūs Lietuvos komunistai pridarė daugiau žalos Lietuvos visuomenei nei KGB agentai. Visuomenei tai nėra aktualu. Ji savo lyderiais ir toliau renka buvusius aukščiausio lygio komunistus. Tačiau politikams ir aukštiems valdininkams KGB korta vis dar yra svari ir aktuali kompromituojanti medžiaga, galinti iš posto išversti ne vieną aukštą valstybės pareigūną, galinti padėti efektyviau kovoti su politiniais konkurentais.

Taigi, ką daryti su KGB agentais ir patikimais asmenimis?

KGB agentus reikia vertinti trejopai. Viena vertus, jie buvo reikalingi visuomenei. Kai kurie KGB padaliniai kovojo su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitomis visuomenei itin pavojingomis nusikalstamomis veikomis. Tie agentai, kurie padėjo apsaugoti visuomenę ar atskirus jos narius nuo nusikaltėlių, teroristų, buvo geri ir reikalingi agentai. Juos reikėtų vertinti teigiamai. Tuos agentus, kurie padėjo KGB, kaip represinei struktūrai, susidoroti su kitaip manančiais žmonėmis, padėjo komunistų lyderiams ilgus metus išlaikyti valdžią savo rankose, reikėtų vertinti neigiamai. Jie yra verti pasmerkimo. Buvo ir trečia agentų kategorija. Tai asmenys, kurie nieko nedarė, jokios informacijos KGB neteikė, tačiau jie buvo įforminti kaip agentai arba patikimi asmenys. KGB įstaigoje dirbo tokie patys žmonės kaip ir visuomenėje. Buvo tinginių, buvo karjeristų, buvo vagių, sukčiautojų, provokatorių ir kitokių blogų žmonių. Jie norėjo būti paaukštinti, gauti didesnius atlyginimus, premijas, todėl meluodavo vadovams, teikdavo jiems suklastotus dokumentus. Jie susitardavo su asmeniu dėl bendradarbiavimo. Tačiau bendradarbiavimo tikslas buvo ne informacijos teikimas, o pinigų gavimas ir jų pasidalinimas. KGB operatyviniai darbuotojai gaudavo operatyvinių lėšų ir jas galėdavo išmokėti agentams. Išlošdavo abu. Žmogus sutikdavo, kad jį įformintų agentu, o mainais gaudavo pinigų. KGB darbuotojas dalį pinigų pasiimdavo sau ir galėjo rodyti savo vadovams, kad turi daug agentų, kad yra profesionalus darbuotojas.

Tad kyla itin svarbus klausimas. Kas Lietuvai atgavus nepriklausomybę turėjo įvertinti agentų darbą? Kas ir kaip galėjo apriboti buvusio agento karjerą nepriklausomoje Lietuvoje? Kas tas vertintojas turėjo būti? Mano giliu įsitikinimu, juo privalėjo būti Lietuvos visuomenė. Tik ji turėjo spręsti, kas vertas pasmerkimo ir bausmės neleidžiant jam užimti svarbių pareigų valstybės aparate, o kas galėjo toliau sau ramiai gyventi ir dirbti. Reikėjo pačioje nepriklausomybės pradžioje visus KGB archyvus padaryti viešus ir visiems prieinamus. Tegu narsto po juos tas, kas netingi ir turi laiko, tegu žurnalistai, oponentai ar politiniai konkurentai renka po trupinėlį informaciją apie savo konkurentus ir teikia juos visuomenei skelbdami straipsnius, kitais būdais viešindami apie juos informaciją. Ką su jais daryti: rinkti juos savo atstovais ar skirti į svarbius valstybės postus – turėjo spręsti visuomenė, o ne kokia nors grupė asmenų, pasivadinusi laikinąją komisija, skyriumi, prezidento patarėjais, užsienio reikalų ministerijos darbuotojais ar nepriklausomos Lietuvos žvalgybos darbuotojais.

Kodėl taip nebuvo padaryta? Kodėl nepriklausomos Lietuvos valstybės aukščiausi vadovai, parlamentarai nusprendė sovietinės represinės struktūros KGB agentus ir patikimus asmenis padaryti nepriklausomos Lietuvos valstybės paslaptimi ir suteikti jiems vieną iš aukščiausių slaptumo žymų? Jeigu kas nors kur nors atskleis informaciją apie buvusio KGB agento buvusią itin pavojingą ir žalingą Lietuvos visuomenei veiklą, tai tas asmuo ilgiems metams už valstybės paslapties atskleidimą bus uždarytas į kalėjimą, o buvęs KGB agentas, dabartinis aukšto rango diplomatas ar valstybės vadovo vyriausiasis patarėjas, bus apsaugotas, eis ir toliau savo pareigas ir toliau kenks Lietuvos visuomenei. Kodėl KGB agentai ir jų visuomenei žalinga veikla tapo nepriklausomos Lietuvos valstybės paslaptimi, itin akylai saugoma Valstybės saugumo departamento?

Todėl, kad buvę KGB agentai kartu su aktyviausiais ir iniciatyviausiais komunistais valdė mūsų valstybę ilgus metus ir vis dar tebevaldo. Todėl kad svarbiausius sprendimus valstybėje priima asmenys, kurie patys buvo KGB agentais, komunistais ar aktyviais komjaunuoliais arba buvo (yra) su jais susiję. Sustokite akimirką ir žvilgtelėkite giliau į mūsų valstybės vadovų, įtakingų politikų, diplomatų, aukšto rango valdininkų biografijas. Dar kartą paskaitykite viešumoje ne vieną kartą publikuotus straipsnius ir pamatysite bei suprasite, kas yra kas Lietuvoje.

Esu įsitikinęs, kad visas šis žaidimas su liustracijos procesu, su buvusių KGB agentų įslaptinimu ir išslaptinimu yra tik cirkas, skirtas visuomenei kvailinti. Visus KGB ir Komunistų partijos archyvus reikėjo išviešinti pačioje valstybės nepriklausomybės atgavimo pradžioje. Tuomet būtų įvykusi natūrali ir objektyvi liustracija. Tačiau taip padaryta nebuvo. Na, o kol kas niekas nieko neviešins, niekas neleis Lietuvos visuomenei susipažinti su nepriklausomos Lietuvos valstybės įslaptintais KGB archyvais. Dar neatėjo laikas. Buvusiųjų įtaka mūsų valstybei ir priimamiems svarbiausiems sprendimams vis dar yra didelė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
grumstas

Dešimtukan.

Stebėkite

Dabar turėtų išsiryškinti blakės.

Kritikas Pikčiurna

Pagaliau visiškai pasidarė aišku, kodėl už tokias tiesias ir principingas mintis ir sąžiningus atsakymus Seimo komisijai, Kastytis Braziulis ir kiti jo kolegos su vilko bilietais buvo išmesti iš VSD. Kaip tokie žmonės su skvarbiu, kaip rentgenas regėjimu, gali dirbti VSD ir kontržvalgyboje? Jie būtų galėję išgaudyti net uodus, o ne tik Lietuvos valstybės tarnyboje dirbančius „buvusiuosius”. Juk tai būtų diversija – liktume be valdžios ir, žinoma, be valstybės… Atsimenate atradimą, kad „Dydysis Tėvynės karas” buvo tik vienas iš „Mažosios žemės” epizodų… Taip ir „Sąjūdis”, Nepriklausomybės atgavimas buvo tik vienas iš mūsų BUVUSIŲJŲ šlovingų biografijų epizodų… Konstitucinis Teismas įžvalgiai pastebėjo, kad Lietuvos visuomenė dar nepribrendo teisingai vertinti tokių „didvyrių” nuopelnus, todėl už juos turi spręsti atgimusi nomenklatūra. Kaip ta nomenklatūra tarpusavyje… Skaityti daugiau »

na taip, konkurencija

kažkas per daug pasiėmė pinigų iš valstybės, nepasidalino su komunistais.
todėl jį baus: vogti leidžiama tik komunistams ir tiems, kurie didumą vogtų pinigų atiduoda komunistams.

Tarabilda

Kai kur pro šalį. Kas tie „gerieji” KGB agentai, kariavę su nusikalsamumu ir terorizmu. Šių teroristų kategorijai juk ir priklausė rezistencinis sąjūdis, parizanai ir pogrindis, veikę prieš TSRS. Kriminalu užsiiminėjo OBXS ir milicija.

Letas Palmaitis

KGB pripažintas nusikalstama organizacija, vadinas – banditų gauja. Visa, kas yra banditų gaujoje, yra nusikalstama. O jei kurie ne kurie gaujos veiksmai buvo „teigiami”, tai pirmiausiai tarnavo patiems okupantams, nes okupacinė valdžia buvo suinteresuota tvarka okupuotoje teritorijoje (pvz., nacių okupantai be gailesčio sušaudydavo vagis ir plėšikus). Tokie veiksmai turėjo kelti okupuotųjų pasitenkinimą okupantais ir jų „gera tvarka” (dar ir skundikus bei kolaborantus daugino). Ir jei gaujoje kas nors vieną dieną dirbo su „organizuotu nusikalstamumu”, tai kitą dieną taip pat sėkmingai galėjo būti paskirtas į atvirai represinę sritį. Nebūta ten amžinos specializacijos skyriuose iki gyvos galvos. Kelia abejonių Autoriaus vartojami terminai. „Organizuotas nusikalstamumas”, manding, tai visai naujas arba bent ne senesnis nei Brežnevo laikų terminas, ogi ir jo turinys gana neapibrėžtas… Skaityti daugiau »

Al.

Buvę čekistai ir komunistai turi būti pašalinti iš vadovaujančių valstybinių pareigų ne todėl, kad kuo nors nusikalto (dėl to jie turėtų būti teisiami), o todėl, kad jų buvimas valdžioje yra kenksmingas valstybei.Nes neišvalyti valstybės tarnautojai trukdo apsivalyti valstybei. Gydymas pavėlavo, ir liga įsisenėjo. Visuomenė turi atrasti jėgų pradėti naują dvasinio atgimimo sąjūdį. Pradžiai – kurti žmoniškus laikraščius, televiziją, mokyklas, šventyklas.

mama iš kaimo

Kokia prasmė dabarkalbėti apie tai, kas turėjo būti padaryta prieš ketvirtį amžiaus? Gal jeigu tai būtų padaryta laiku, dabar būtų buvę kitaip. Bet jau pati pirmoji valdžia buvo pačiais aktyviausiais buvę komunistai, kaip visiems žinomas seimo vicepirmininkas, idėjiškas iki to,kad nuo karste gulinčios motinos rankos nutraukė rožančių. Prisipažino dirbę squgumo struktūrose , manau, tik tie, kurie tikrai ten dirbo įdarbinti – tvarkė popierius ir kita biurokratija užsiiminėjo. Ne jie pavojingi Lietuvai. O tie, kurie ligi šiol mus valdo, niekada neleis, kad būtų knisamasi jų raudonoj praeity, o net jei ir būtų, ką tas pakeistų, – juk beveik visus žinom ir taip – nuo pačios viršūnės.

KUODYTĖ

neleis…..

susimastykime apie islaptinimo kaina

kiek dar ateinanciu jaunu kartu prarasime, belaukiant kol KGB-istai naturaliai ismirs? Ar ne per brangiai Lietuvai kainuoja siu parazitu islaptinimas?

Taigi

„Sustokite akimirką ir žvilgtelėkite giliau į mūsų valstybės vadovų, įtakingų politikų, diplomatų, aukšto rango valdininkų biografijas. Dar kartą paskaitykite viešumoje ne vieną kartą publikuotus straipsnius ir pamatysite bei suprasite, kas yra kas Lietuvoje“.

Ale

prisipažinę yra neviešinami, bet neprisipažinę irgi neviešinami? Kodėl jie slepiami?

Beta

„D. Kuodytė: paviešinę prisipažinusius slaptus KGB bendradarbius, valstybę griautume iš vidaus“. 🙂
Viskas pasakyta.

ruta

Geriau veliau , negu niekad .. Manau ,didesne dalis tarnavusiu KGB tikslams , dabar ruosiasi gauti valstybinias pensijas , kita dalis jau sekmingai jas gauna , trecia , jau patupde savo vaikus ir anukus i siltas vietas .Todel tik griestas liustracijos vykdymas duotu rezultatu .Kas is to , kad tyliai pasnibzdejo apie savo nuodemes , visviena liko auktose postose , tipo , gavo indulgencijas , ne , brolyti , uz viska reikia susimoketi .

hmm..

gi A.Paulauskas juk jau paskė per TV: viešinti negalima, reik palaukti dar kokius dešimt metelių.

hmm..

neviešinimas yra patogus Putino kėgėbistams, jie gali šantažuoti ir versti dirbti jiems.
Geriausia būtų, jei KGB agentai patys viešai prisipažintų: na, buvau užangažuotas, atgailauju, noriu ištaisyt savo klaidas ir dirbti Lietuvos piliečių naudai.
Kas po to tokį dar galėtų šantažuti?
Prisiminkim rašytojo R.Granausko viešą prisipažinimą iškart po sąjūdžio. Nusimetė naštą vyras ir tapo laisvu. Kas už tai jį pasmerkė?

Kritikui Pikčiurnai

tai ko jau tas jūsų gerbiamas Braziulis taip išsigando būt patikrintas POLIGRAFU? Juk taip tikrinami visi slaptųjų tarnybų darbuotojai, kai kyla dėl jų veiklos įtarimas?

ha ha

jau kai vakar Uspaskich per tv pranešė visuomenei, koks jis gerietis, kaip niekam nepriklausė, komunistu nebuvo… kaip kad neva šalies vadovė, supratau, kad „vaišviliada” – karas prieš Prezidentę, vėl bus atnaujintas ir galimai dosniai finansuojamas. Tik kad kažkodėl žmogėnui visai netrukdo turėt savo privačioj partijoj KGB generolo sūnų, atsakingą už Nacionalinį saugumą ir po pirmų skyrybų vedusį kito generolo dukrą, kaip kalbama liaudyje. Jam ši Artūro tėvo biografija nekliudo. Kaip ir nekliudo Rūtai Janutienei, tiek besistengiusiai padėti invalidą, lyg kokiam klounui, vaidinančiam Uspaskiui ir per paksistus išplatinusiai savo šmeižtų knygą EP.

Kasperavičiui

ar tas „kaspervizijos vadovas tamstos giminaitis? Ar tik bendros pažiūros sieja?

blakei

matai, – padorus zmogus net nelaiko butinu paciam atsakyti….. Tfu…

StasysG

Šiandien vėlai žiūrėjau Jakelaičio laidą per LRT. Dalyvavo V Landsbergis ir R Valatka. Jie abu buvo prieš prisipažinusių KGB narių išviešinimą. Ypač stengėsi Valatka, kažkoks išbalęs. Kažin kodėl?

Antanas

Ačiū D. Kuodytei, kad pasakė ant kokių kegebistų laikosi 25 metų Lietuvos nepriklausomybė. „Jeigu atskleisme, Lietuvą griausime iš vidaus?”

MaryteMaryte

Per dvidesimt metu priaugino pulka nauju, o dar malonus ponai kasdien atvyksta is niekur ir is visur.Dvigubos, sukryzmintos, generines atmainos, isveztu archyvu modifikuoti veiklus variantai. Nors ir visus paviesinsim, cia jau obuoliui nukristi vietos nebera, istisi Sosnovskio barsciu sazalynai.

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top