Kastytis Braziulis. Pažyma

Alfa.lt

Atlikęs viešosios informacijos analizę dėl saulės energetikos klasterio nustačiau, kad grupė mokslininkų – fizikų ir verslininkų – galimai neteisėtai įtakojo buvusio LR Ūkio ministro Dainiaus Kreivio sprendimus skirti milijonines ES paramas apraše nustatytiems reikalavimams neatitinkančioms bendrovėms UAB „Baltic solar solutions“, „Baltic solar energy“.

Įvykių seka (faktinės aplinkybės)

2006 m. lapkričio mėn. grupė žymių žmonių mokslininkų fizikų (J.Ulbikas, A.Galdikas, A.Aperavičius, R.Rotomskis) parengė ir išplatino strateginių tyrimų planą – „Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra fotoelektros technologijos Vizijos įgyvendinimui Lietuvoje.“ Strateginių tyrimų plano tikslai:
– įkurti fotoelektros modulių surinkimo gamyklą;
– pradėti saulės elementų gamybą Lietuvoje įkuriant fotoelektros technologijų centrą ir saulės elementų gamyklą;
– pradėti saulės elementams skirto silicio gamybą;
– įkurti atsinaujinančių energetinių technologijų demonstracinį centrą;
– parengti specialistus ir ekspertus;
– sukurti naujas žinias, naujos kartos saulės elementų ir technologijų vystymui.

Idėja gera, graži ir reikalinga. Toks mokslininkų žingsnis yra gerbtinas ir sveikintinas.

2008 m. rudenį Seimo rinkimus laimi nauja politinė dauguma, kurios branduolį sudarė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Lietuvos vyriausybės vadovu tapo konservatorių partijos lyderis, didelis naujų technologijų vystymosi šalininkas, fizikas Andrius Kubilius. Ūkio ministru tapo A.Kubiliaus remiamas, Žinių ekonomikos forumo narys, verslininkas D.Kreivys.

Mokslininkams fizikams ir verslininkams atsirado realios galimybės gauti ES paramą savo projektams įgyvendinti.

2009 m. balandžio 10 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pakvietė privačius juridinius asmenis teikti paraiškas dėl finansavimo projektams pagal priemonę „Lyderis LT“.

ES parama pagal priemonę „Lyderis LT“ skirta investicijoms, susijusioms su naujų gamybos technologijų linijų įsigijimu ir įdiegimu.

Parama gali pasinaudoti privatūs juridiniai asmenys, išskyrus labai mažas įmones (pagal įstatymą labai maža įmonė yra įmonė, kurioje dirba mažiau nei dešimt žmonių, kurios metinė apyvarta nesiekia septynių milijonų litų, balanse nurodyta turto vertė neviršija penkių milijonų litų.)

2009 m. liepos 8 d. Ūkio ministerija ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pratęsė paraiškų pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Lyderis LT“ pateikimo terminą iki rugsėjo dešimtos dienos, t.y. dviem mėnesiams. Oficialus pratęsimo motyvas – likus dviem dienoms iki paraiškų priėmimo termino pabaigos paraiškų gauta mažiau, nei planuota. Pagal oficialius duomenis, tuo metu paraiškų buvo gauta apie du šimtus.

(Kalbama, kad termino pratęsimą (galimai) inicijavo ūkio ministras D.Kreivys, kuris sudarė galimybę laiku pateikti paraišką mokslininkams fizikams ir jų pasirinktiems verslininkams.)

2009 m. rugpjūčio 19 d. Registrų centras įregistravo naujas bendroves UAB „Baltic solar solutions“, „Baltic solar energy“ bei „Via solis“. Bendrovių įstatinis kapitalas – dešimt tūkstančių litų, akcininkas nuo 2009-08-19 iki 2009-09-10 – UAB „Prospera Vilnius“, kurios akcininkas yra Maltoje registruota bendrovė.
2009 m. rugpjūčio mėn. ką tik įsteigtos bendrovės pateikė paraiškas ES paramai gauti pagal priemonę „Lyderis LT“. Paraiškas šioms įmonėms parengė UAB „Europarama“, kuriai vadovauja mokslininkas fizikas ir saulės energijos pramonės vystymo Lietuvoje iniciatorius J.Ulbikas.

VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ bendrovių „Baltic solar solutions“ ir „Baltic solar energy“ paraiškas atmetė kaip neatitinkančias priemonės aprašo reikalavimų.

Pareiškėjai, nesutikę su LVPA argumentais, sprendimą atmesti paraiškas apskundė. Skundai perduoti Ūkio ministerijai. Ūkio ministerijos darbuotojai priėmė sprendimą, kad LVPA argumentai yra nepagrįsti ir paraiškas grąžino vertinti iš naujo.

Iš naujo vertintos paraiškos surinko didžiausią balų skaičių ir LVPA rekomendavo skirti paramą šiems projektams. 2010 m. kovo 5 d. ūkio ministro D.Kreivio įsakymu Nr. 4-170 parama buvo skirta: „Baltic solar solutions“ – 14 997 927,00. „Baltic solar energy“ – 9 582 970,00.

Galimi pažeidimai ir galimos neteisėtos įtakos

ES parama pagal ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT“ skirta investicijoms, susijusioms su naujų gamybos technologijų linijų įsigijimu ir įdiegimu. „Lyderis LT“ ES parama gali pasinaudoti privatūs juridiniai asmenys, išskyrus labai mažas įmones, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pagal šį įstatymą labai maža įmonė yra įmonė, kurioje dirba mažiau kaip dešimt darbuotojų, įmonės metinės pajamos neviršija septynių milijonų litų bei įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija penkių milijonų litų.

Saulės energetikos bendrovės „Baltic solar solutions“ ir „Baltic solar energy“ paraiškų teikimo metu buvo priskiriamos labai mažos įmonės statusui. Bendrovės ką tik įregistruotos. Darbuotojų skaičius – du. Įstatinis kapitalas – dešimt tūkstančių. Pajamų nėra.

LVPA vertinimo komisija, remdamasi šiuo reikalavimu, atmetė bendrovių „Baltic solar energy“ bei „Baltic solar solutions“ paraiškas. Tačiau Ūkio ministerijos vadovų nurodymu paraiškos buvo grąžintos vertinimo komisijai ir vėliau jos įvertintos aukštais balais.

LVPA ir Ūkio ministerijos darbuotojai galimai pažeidė pačių nustatytus reikalavimus. Jie teigiamai įvertino bendroves ir suteikė joms milijoninę paramą, nors jos neatitiko paraiškos teikimo reikalavimų, t.y. jos yra labai mažos įmonės. Tokiu būdu valdininkai, kurie priėmė atitinkamus sprendimus dėl nurodytų bendrovių tinkamumo, galimai viršijo savo įgaliojimus ir piktnaudžiavo tarnyba.

Šioje veikloje yra galimai neteisėto poveikio požymių. Jie pasireiškia šiuose epizoduose:
– ūkio ministro D.Kreivio sprendimas pratęsti paraiškų pateikimą 2 mėnesiams. Per pratęstą laiką mokslininkai fizikai kartu su verslininkais spėjo įregistruoti naujas bendroves „Baltic solar solutions“, „Baltic solar energy“ bei „Via solis“ ir laiku pateikti paraiškas ES paramai gauti. Kalbama, kad tai galimai buvo tikrasis termino pratęsimo motyvas.
– ūkio ministro sprendimas grąžinti VšĮ LVPA iš naujo nagrinėti „Baltic solar solutions“ ir „Baltic solar energy“ atmestas paraiškas.
– ūkio ministro sprendimas skirti milijoninę paramą UAB „Baltic solar solutions“ ir „Baltic solar energy“.

Maždaug taip turėjo atrodyti Specialiųjų tyrimų tarnybos inspektoriaus, aptarnaujančio LR Ūkio ministeriją, pažyma tiesioginiam viršininkui. Jos pagrindu vadovas privalėjo užrašyti rezoliuciją: Pirma. Patikrinti informaciją. Antra. Pasitvirtinus faktams pradėti ikiteisminį tyrimą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top