Kastytis Braziulis. Valstiečiai!!! Išspręskite šį klausimą

Netingėkite, o sėskitės ir perskaitykite ką čia parašiau ir užduokite sau klausimą: jei energetikos įmonės konsultacijų per 3 metus gavo už 252 milijonus litų, tai naudos iš šių konsultavimų turėjo gauti keletą milijardų. Ar tikrai juos gavo?

Aš asmeniškai dalyvavau Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos tyrime, skaičiau medžiagą, rinkau informaciją ir stebėjausi, kad, pavyzdžiui, sutartis dėl konsultacijų ar teisinių paslaugų gali pamatyti, tiesa, ne visas, bet kai kurias, pinigų pervedimus, jeigu užsispirdavome taip pat galėjome pamatyti, nors ne visus, bet kai kuriuos, tačiau galutinio konsultantų ar teisininkų darbo rezultato niekaip negalėjome įžiūrėti.

Koks jis yra? Kur jis yra? Kaip jis atrodo? Kokia jo vertė? Kokią naudą davė įmonei ar Energetikos ministerijai, valstybei, visuomenei?

Tuštuma ir tyla. Įslaptinta, konfidencialu, draudžiama ir… neleidžiama.

Lietuvos Respublikos Seimas, jei toks dar yra ir jei jis turi „kiaušus“, gali inicijuoti šių rezultatų patikrinimą, tuo labiau, kad Komisijos toks siūlymas jau yra ir jis yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo daugumos (straipsnio pabaigoje jį perskaitysite).

Galų gale nors vieną kartą reikia paimti ir išsiaiškinti, ar tikrai tos suteiktos paslaugos yra vertos TIEK pinigų, ir tuo labiau – ekonominės krizės metu?!

O kai išsiaiškins Seimas, jei aiškinsis, tai tikrai nustatys, guldau savo žilą galvą, kad naudos iš konsultacijų didelės negavo, o kai kurios iš jų buvo bevertės.

Tuomet Seimui reikėtų nustatyti konkrečius asmenis, atsakingus už sprendimus pirkti konsultacijas
ir juos patraukti atsakomybėn. Taip reikėtų padarytų dėl to, kad ateity kiti žinotų, jog asmeninės atsakomybės išvengti nepavyks, jokiais būdais nepavyks.

Jeigu ši problema liks neišspręsta, tai galėsime toliau kovoti su didžiausia dabartine Lietuvos problema – Greta.

Kokias teisines, konsultacines, viešųjų ryšių, mokymo paslaugas ir iš kurių tiekėjų 2009–2012 metais pirko Energetikos ministerija ir jos kontroliuojamos įmonės? Kokia bendra suteiktų paslaugų kaina?

Lietuvos Respublikos Seimo laikinoji tyrimo komisija (Komisija) konstatuoja, kad bendra Energetikos ministerijos ir jos kontroliuojamų įmonių įsigytų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) vertė 2009– 2012 m. sudarė apie 252 mln. litų.

Iš jų:
– teisinėms paslaugoms išleista 94,5 mln. litų,
– konsultacinėms paslaugoms – 136,5 mln. litų,
– mokymo paslaugoms – 11 mln. litų,
– viešųjų ryšių paslaugoms – 10 mln. litų.

Energetikos ministerija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 23,6 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 22 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 1,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,06 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,05 mln. Lt.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 45,55 mln. Lt:
– eisinių paslaugų – 30 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 12,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,05 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 3 mln. Lt.

AB „Klaipėdos nafta“ (vadovavo R.Masiulis) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 71,2 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 7,5 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 61,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,4 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 1,8 mln. Lt.

AB „LESTO“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 7,86 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 1,2 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 0,01mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 1,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 5,05 mln. Lt.

AB „Litgrid“ 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 2,3 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 0,9 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 0,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 0,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,3 mln. Lt.

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 75,8 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 31,8 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 38,5 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 5,5 mln. Lt.

UAB „Lietuvos energija“ (be VAE) 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 16,3 mln. Lt:
– teisinių-konsultacinių paslaugų – 14,4 mln. Lt,
– viešųjų ryšių paslaugų – 1,6 mln. Lt,
– mokymo paslaugų – 0,3 mln. Lt.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009–2012 metais įvairių paslaugų pirko už 0,302 mln.

LEO LT, AB 2010–2011 m. I pusmetį įvairių paslaugų pirko už 8,4 mln. Lt:
– teisinių paslaugų – 0,582 mln. Lt,
– konsultacinių paslaugų – 7,81 mln. Lt.

Konstatuotina, kad LEO LT, AB, kontroliuojama Ūkio ministerijos, vėliau – Energetikos ministerijos, turėdama likviduojamos bendrovės statusą, vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis nesilaikydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, nors Viešųjų pirkimų tarnyba raštu išaiškino, kad LEO LT, AB, kaip perkančioji organizacija, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.

Kas piktnaudžiavo tarnyba? Kas viršijo įgaliojimus? Kuris konkretus asmuo (-ys) padarė nusikaltimus? Kodėl iki šiol jie nėra nuteisti?

Pažymėtina, kad užsienio teisinių paslaugų įmonės, teikdamos teisines paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus įmonėms, samdėsi vietines Lietuvos teisinių paslaugų įmones ir taip neekonomiškai įsigijo teisines konsultacijas iš vietos subrangovų, kurių valandiniai įkainiai buvo trigubai didesni negu tuometinė rinkos kaina. Tikriausiai pamenate netikėtai kilusį ir labai greitai užgesusį skandalą, susijusį su Ignalinos atominės elektrinės subrangovu „Ramin Vali“.

Ar toks elgesys yra teisėtas? Kodėl įmonių vadovai viršijo įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba?

Komisijos prašymu 2013 m. ir 2014 m. Viešųjų pirkimų tarnybai atlikus patikrinimus buvo nustatyta, kad UAB „Visagino atominei elektrinė“, vykdydama 51 pirkimus, nuolat pažeisdavo Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, neišsaugojo pirkimų dokumentų, tinkamai neįvertino pirkimų poreikių. Tuo pagrindu Generalinė prokuratūra 2013 m. pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl UAB VAE galimai neteisėtai vykdytų viešųjų pirkimų.

Kokia jų baigtis? Ar medžiaga perduota teismui? Ar kalti asmenys nustatyti ir nuteisti?

Komisija siūlo inicijuoti veiklos audito atlikimą kontroliuojamose energetikos įmonėse dėl 2009–2012 m. pirktų paslaugų (teisinių, konsultacinių, viešųjų ryšių ir mokymo) įsigijimo teisėtumo ir lėšų panaudojimo efektyvumo.

Lauke jau 2017 metai, o Komisijos siūlymas vis dar lieka siūlymu.

Valstiečiai!!! Imkit ir išspręskite šį klausimą.

Jei išspręsite, jūs laimėsite.

kastytisbraziulis.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
50 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
sudėlios prioritetus kovotoja

Yra tokia skaidri ir tyra it kūdikio ašara seimo narė Meldaikienė- ji taip pat megaekonomistė ir moka skaičiuoti, taip pat ji arši kovotoja už tai kad ekonomika būtų ekonomiška, tai gal ji imsis šio darbo.. gal atsisakys ten kažkokių mizerinių nuostolių ir žalų paieškų nuostolių, padarytas Kildišienės.

Braziuli!

Kas sau galvoji- nori sugriauti Lietuvą??? !!!
Ar tu bent įsivaizduoji kiek nusipelnusių ir iškilių valstybės elito žmonių tada sėstų į kalėjimus, prarastų turtą, namus? Košmaaaaras!
Ištisas partijas tektų likviduoti! Tuome mažiausiai trečdalį seimo narių tektų iš plenarinių posėdžių salės išvesti su antrankiais.
Ir tai dabar, kuomet kiekvieną dieną mus puola rūsaj, tu niekingas sa tvarkos juodintojau, sieki destabilizuoti valstybę!???
Ar tu Braziuli sveiko proto?
Kur žiūri mūsų specialiosios tarnybos ir garbūs psichiatrijos šviesuliai?!!
Bet ačiū dievui, turime acakingą Premjerą. Gerb. Skvernelis tikrai nedaleis vykti tokiems susidorojimams. Kaip ne kaip, didesnė dalis koalicijos yra ne Karbauskio ytakoje, o reme Premjerą kuris yra patikimas Jos Ekselencijos šalininkas.
Fašystai nepraeis!!! Dynk Braziūli iš akių!

Geras

Klausimas, ar seimas turi ,,kiaušus,,. Pagyvensim, pamatysim.
O kol kal dabar Lietuvos didžiausios problemos, Baukutės, Kildišienės… Gal kad neturi tų paminėtų dalykų.

Valstiečius po šio  skandalo išgelbėti dabar

gali tai,jeijų vyriausybė kreiptųsi į Ameriką,į Trampą pagalbos,kad atsįųstų specialistus iš naujo ištirti Garliavos bylas.Tik nuo čia prasidės Lietuvos prisikėlimas.Nuo Tiesos.

Subas!

Negalima kreiptis į tramp amerikonus! Jokiu būdu! Nes ten dabar pasikeitė spectarnybų vadovai. Trampas nemyli genderistų, negloboja nei pederastų nei pedofilų. Todėl kaip stačiokas ims ir tiesiai šviesiai pasakys jog pas juos amerikoj jokios venckienės niekada nebuvo ir dabar taip pat nėra.
Kas būtų jeigu staiga sugriūtų padakēlė apie venckienės pabėgimą į jav?
Kur tada ta valstybes perversmo organizatorė?
Žmonės pradėtų šnabždėtis jog einanti seimo narės pareigas pilietė buvo pahrobta ir nužudyta!
Prasidėtų įtarinėjimai, kristų tamsus šešėlis ant tarybų lietuvos pareigūnū.
Seubas! Negalima to daleisti!

komunaras

Kas įsteige energetikos ministeriją? konservatoriai pinigeliams iš valstybės nudrenuoti,. Kam dar šį ministerija patiko?
Valstiečiai nuo čia pradėkite valyti valstybe\

komunaruj

sekmoko pinigų plovykla labai patiko grybauckajtei.
negi manai kad dabar grybauckajtės projektas skvernelis ims rengti apkaltą savo patronei?

o gal karbauckis ims grybus pjaut? nebūk naivus.

Prononsas

-Kche, kche- gaz gadi padejgdi gad ber ižbūzdaz „gonzuldadzidių” zumaz debuvo blaudabi iž Znoro bavogdi bidigaj, a?

Lomonosovas

Na, cia ne turgaus cioces Maldeikienes jegoms suskaiciuoti. 46 tukstanciai jai lubos.Tarybu laikais jos iki daugiau skaiciuoti niekas neismokino.

situacija

Kokia aiški ir žmoniška kalba. Taip ir toliau. Pradžiamokslis ir švietimas dar niekam nepakenkė. Naujokams linkiu drąsos, nesidairyti atgal, nebijoti, nors visi aukštieji ponai iš eilės rėks apie kompromatus, -jie patys juos ir užsako laiku ir vietoje, ties tam tikru klausimu visada paleidžiama migla. Svarbu tie pagrindiniai siekiai, kurių atėjote. Lietuvos žmonės turi būti dabar svarbiausi. Apmaudu, bet atrodo situacija tokia, kad kaip sąjūdžio metais reikia valandos valstybinėje TV ir atitikmens soc. tinkluose, kad prasikaltų paprasta esmė, tokius faktus išgirstų dauguma. Žiniasklaida turi parodyti atsakingus ponus, atsakinėjančius į tuos išvardintus ir panašius klausimus. Tylėti ir neatsakinėti gali ponia Greta, ir tai kaip matėme iki tam tikro laiko, ar ne? Juk visi kritikai, kurie dėjosi geresniais, tuo labiau tokių reikšmingų instancijų… Skaityti daugiau »

MALDEIKIENĖ

nesivargins skaičiuodama – ji pyksta, kad ne ji ,o Greta Roverį vairuoja..

S. Kvernelis

-Aš esu valstietis. Visą gyvenimą vaikščiojau su bananu prie šono.
Todėl nuo šiol Lietuva nebebus runkelistanu. Padarysiu ją tikra bananų respublika.

Ale

pritariame, raginame Seimą tai padaryti.

viduržiemio barsukas

Operacija „Muravjovkos presingas” tęsiasi. Kaip ir tikėjausi, matrioškynas Karbauskį doroja toliau: : ” Dėl priklausomybės azartiniams lošimams iš pareigų traukiasi Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos patarėjas Artūras Mažrimas!” .,, Tokiomis ir panašiomis antraštėmis šį vakarą pažydo sisteminiai ruporai ir žydrieji tv ekranai. O monikutė tuoj pat išstojo scenos priekyje su personaliniu straipsniu kuriame pasismagindama Ramūnėlį volioja po šūdus. . Nedupti publikai atsipeikėti!, kasdien po naują sensaciją!, kalk vinis į Karbaskio grabą kol karštos!, ir t.t ir t.t. ir pan. Yra tik du tokio artilerinio parengimo prižasčių variantai: Arba tas Naisius nepakankami žemai lenkiasi bučiuojant Poniai rankelę ir yra nuspręsta išsišokėlį pastatyti į vietą, arba tai gana gudri manipuliacija- maskuotė kuriant buratinams dievuką- kankinį, t.y. slapta ruošiant įpėdinį rūmams, Pirmu atveju,… Skaityti daugiau »

Tarabilda barsukui

Mano galva teisingas pirmasis scenarijus.
Karbauckis yra ribotas, va iš to ir visos jo bėdos dėl tų trijų ėjimų į priekį. Reikia ne tris į priekį ėjimus žinot, o tris pabaigoje.

barsukas Tarabildai

Oi,…Žinai, įvykių kaleidoskopas taip greitai sukasi, jog kol parašai komentarą, žiū, jau vėl reikia dar kartą viską pergalvoti… Taigi- ir aš linkstu pritarti, jog ko gero pirmas variantas. Bet,… Ar tai labai daug ką keičia? Juk buratinai vėl, eilinį kartą lieka su ilgomis noooosimis. Sakai jiems, perspėji… Nesiklauso… Galvoju, jog šį kartą vis tik dašus kiek anksčiau. Gal jau nereikės dešimties metų pagirioms kaip buvo dėl paksiaus? Cha, kas dabar benuvarvina ašarą dėl to nevykėlio? Niekas. O juk kiek aistrų būta… Dabar bet kuris gluškaimio šuva apmyžtų tą politlavonį. Tota… Na, o kurį laiką teks pabūti blogu. Nieko nepadarysi. Buratinui iš kurio blogas dėdė atiminėja skanų iliuzijų čiupačiupsą, iliuzijų daužytojas yra realiai materialus priešas. … Koalicija… Partija…Frakcija… Kokia dar frakcija,… Skaityti daugiau »

Al.

Neišspręs. Žiūrėkit kiek žviegimo sukėlė trumpas – nes, panašu, kad bent bandys.

stasys

Sunku kovoti su tuo ko nematai .Ir ka gi siūlo K.Braziulis ši karta „trukt už vadžios ir vėl nuo pradžios“ ? Ta Lietuvėlė jau ketvirti amžiaus nenustoja viešumu kovoti pati su savimi ne tik Seime bet ir už jo durų …ar tai imtume auksinius šaukštus ar tai koki ‚Vijunėlės dvarą‘ su jo dievuku, ne išimtis ir senu sovietiniu šmėklų vaikymasis . Tada patogu buvo teisintis dirbtinu politiniu sistemiškumu pagimdžiusiu korupcija valdžioje ir verslo sluoksniuose . Gal ši karta įvairumo dėlei sukiškime ‚kardus‘ į makštis ir padirbėkime tos tautos naudai ? džiuginti save matant kaip krenta politikų galvos malonu, bet tas vaizdas sekina pasitikėjimo Lietuva upes . Nuolatos kariant ‚kaltuosius‘ ant šakos Braziulį , prie to vaizdo žmonės pripranta ..ir pripranta… Skaityti daugiau »

Dzeikas

„Geras klausimas ar Seimas turi kiausus”. Pas ka kiausai didesni aiskinasi 2 vyrai kai del moters ragus suremia. O Seimas su keliu balsu valdanciaja persvara sokes pries sistema kuri valdo teisesauga ir teismus irodys ,kad turi kiausus savizudiskai akcijai ir nieko daugiau. Siuo atveju, kad pradeti tyrima nustatyti vagystes aktui ir isaiskejus ikist uz grotu kaltuosius , Seimas ir sistema turi zinoti, kad tauta gins Seima kaip 1991m sausi. Tada sistema tedris viaukseti delfiuose. Nebus mineto – bus geriausiu atveju kaip Paxui, reikes – kaip 1926m Seimui. Karbauskis sistemos metodais, t.y. intrigomis tepasieks kosmetinius pakitimus ir uz juos jam ragus ta pati sistema veliau aplauzys, o jau uzsimojes ant jos, sistemos – bus sutryptas kaip Venckiene. Beje, susidorojimas su Mergaites… Skaityti daugiau »

Visų pirmą

Reikia imti už mašnų Kubilių, Sekmoką, vyr buhalterę Šimonute, toliau ateis eilė ir Grybauskaitės ir jos statytinių prokurorų bei teisėjų. Imk Karbauski imk. Kol dar šitie nepaėmė tamstos. Anksčiau pradėsį, anksčiau baigsi. Va tada ir bus laisva Lietuva, kai visi išgamos sėdės iki gyvos galvos.

Na jau Maldeikienei

ne iki tyrimų, nes labai nori Karbausko „kraujo” ir gražios mašinytės.

Gerbiamam Karbauskiui

Reikia atnaujinti buvusią Artūro Skardžiaus komisiją:
Komisijos pirmininkas Artūras Skardžius, Komisijos nariai Kęstutis Daukšys, Michal Mackevič, Kęstutis Masiulis, Raimundas Paliukas, Eduardas Šablinskas, Valdas Vasiliauskas, Birutė Vėsaitė, Remigijus Žemaitaitis ir nedaleisti buvusių toje komisijoje konservatorių ir liberalų. Tegul ši komisija pateiks visas išvadas prokurorams (ne Grybauskaitės statytiniams), kad patrauktų kaltus atskomybėn. Čia būtų pirmas žingsnis jūsų gero darbo. Kalti turi sidėti ten kur jims priklauso.
Braziulio paminėti milijonai yra išaiškinti A. Skardžiaus
– teisinėms paslaugoms išleista 94,5 mln. litų,
– konsultacinėms paslaugoms – 136,5 mln. litų,
– mokymo paslaugoms – 11 mln. litų,
– viešųjų ryšių paslaugoms – 10 mln. litų.
Pats A.Skardžius pripažino, jog išvados sušvelnintos premjero A.Butkevičiaus prašymu.

Grazina

Valstietis gerb.Ramunas Karbauskis issiskiria zemaitisku budu :letu, ramiu ir islaikytu. Tokio tikrai taip greitai neuzdusins ir nesusaldys jokie seneliai su anukais. Bukime optimistiski, nekenkime valstieciu pradetiems pasiruosimo darbams. Dekui uz straipsni.

Taip, laukiam

Valstiečiai!!! Išspręskite šį klausimą!!!!

b> Dzeikui

Taip, dėstai teisingai. Pasiūlymai logiškai nepaneigiami, o ir jokio kito varianto nėra ir nebuvo. Bet, blogai yra tai, kad to nedaryta nuo pat pradžių. Tas žingsnis trurėjo būti padarytas kitą rytą po rinkimų. Nebūtų reikėję bučiuoti rankelę Rūmų Šeimininkei. Būtų turėta kitoks svoris. Dabar gali tekti pabučiuoti daug žemiau. Bet, jeigu teoriškai svarstytume Tavo pasiūlymą jam įgyvendinti Tu nepaminėjai būtiniausios sąlygos- persvaros informacinėje erdvėje, iniciatyvos perėmimo. Nes vien ginantis infokare niekada nelaimėsi. Be savo medijų priemonių, be info sklaidos žmonių nepakelsi. Kad to nepadaryta prieš min. metus buvo grubiausia klaida, o tai rodo jog strateginis mąstymas yra pas RK silpnas. Jis romantikas kurio regėjimas fragmentuotas. Nemato visumos, nesuvokia jog verslo ir politikos žaidimo taisyklės skiriasi iš principo. Politinėse batalijose yra… Skaityti daugiau »

ruta

..na , koncervai su liberastais , jeigu daro , tai fundamentaliai , kad ir anukams liktu tu milijonu ..Kubilius .., kas tas Kubilius , marionete ,kuria uz virvuciu visada tampe marksizmo -leninizmo katedros destytojas V. Landsbergis , paskui Simonyte su Grybauskaite ir VAsiliauskas ..Buratinui paskui pradejo vaidentis , kad pats ‘veikia’..

Dzeikas

>b: Tai kad ir su idejom pas Karbauski nekas.Jis tik parode, kad turi energijos ir kad gali. Taciau patriotinis ikvepimas gali buti budas ar metodas bet negali buti tikslas.Net ir sulauzius sistemos pasipriesinima ir nepakeitus taisykliu Karbauskis pats veliau ar anksciau taps nauju drakonu.Arba auka jeisistema sulauzys ji(n). Gal but greta informacinio palaikymo, kaip minejai, reiktu pakeisti savivaldos istatyma, kad tureti atrama tokia kuri be nurodymu is centro butu igali savaime organizuotis. Cia reikia Saliamonu buti, kad tokiuose dalykuose zinoti ka daryti, nuo ko pradeti ir lygiagreciai spresti kadru klausima. Ivykiu fone labai idomiai ziurisi Anuko pateles (Nuo zodzio „pati”, nepagalvokite, kad vulgarinu) sodomitine iniciatyva. Panasu , kad isspirti i uzribi issigime(n) sajudiniai signalizuoja sodomitu lobby „as savas”. O plakatai… Skaityti daugiau »

nuomonė

Prisimename ir dar nespėjome užmiršti nei LEO, LESTO, Visagino, SNORO, SGD ir kitų aferų. Į konservatorių, bei socialdemokratų sukčių kišenes nukeliavo milijonai mūsų pinigų, todėl šiandien reikia organizuoti labdaros koncertus sriubos lėkštei seneliams, padėti neigaliems vaikams, ligoninėms įsigyti būtinos aparatūras ir t.t. Tačiau manau, kad kol turėsime Daukanto rūmuose tą pačią šeimininkę, tol niekas nebus sprendžiama, nes daugelis siūlo galų veda į ten. Nenoriu pasakyti, kad tai ten išvogti milijonai, bet šie rūmai labai dažnai suteikia užvėją, kitaip sakant, apsaugą ir ramybę vagims. Manau, kad naujoji valdžia bijos ir nepajėgs pajudinti mafijos stiklo kalno.

b> Dzeikui

Tai jau taip. Tas tiesa, bet buratinams tokios išvados nepatiks.
Meilė akla plius per didelė tinginystė- būt smagiausia, kad Geras Dėdė viską už buratinus padarytų. Nachaliavas pyragas skaniausias.
Tik kad nemokamų pietų nebūna. Ale to niekaip neįrodysim medinēms makaulėms.

Povilas

Nesiims Karbauckis tokių darbų. Nesvajokite!!!
Kodėl?
1.Neturės tiek ryžto nei drąsos (netgi jei širdies gilumoje jis to ir norėtų).
2.Neturi pakankamo potencialo tai atlikti (netgi jei širdies gilumoje jis to ir norėtų).
3.Infiltruoti ir neinfiltruoti elementai neleis to daryti (netgi jei širdies gilumoje jis to ir norėtų).
Man tai visai nepanašu, jog Kabauckiniai norėtų keisti sistemą iš pagrindų.
Labiau jie man panašūs į neapsisprendusią mergiotę, kuri pageidautų pabūti truputį nėščia, bet kad jai tikrai gimdyti nereikėtų.

stasys

ir tai visos mintys „ziziančiu kolektyvo” . Ar prie ruso ar prie baltaruso šarkankė griežia viena ir ta pati .

iš Kauno

Pritariu Povilui, kad gali neįvykti valstiečių ir žaliųjų žadėtos permainos, net ir tos, kaip seimo narių skaičaus mažinimas, rinkimų laiko perkėlimas į pavasarį ir eilė kitų, net jei R. Karbauskis to ir norėjo prieš patekdamas į seimą. Tam priešinasi ne tik opozicija, bet ir socialdemokratai, gerai apmokama žiniasklaida. Jiems visiems labai geras palaimingas gyvenimas. Visi galvoja, kad valstiečių partija ilgai neišsilaikys, žmonės jais nusivils, daugiau nebalsuos, o jie liks, kaip rusai sako „na vekich vekov”.Šis skandalas su Greta pasibaigs, išsikvėps žurnalistai, bus ieškoma kito skandalo. Žodžiu, bus trukdoma dirbti visais būdais, kad negalėtų nieko pozityvaus nuveikti. Pačių partijoje yra naujų nedrąsių ir kuklių žmonių, kurie bijos kelti nepatogias temas. Seimo pirmininkas, manau, linkęs paklusti prezidentei, padorus žmogus, pasisakantis už taikų… Skaityti daugiau »

Karbauskis ne vienas

yra ir daugiau kovotojų: ir šalia, ir stebinčių iš toliau, laukiančių, kad tas pagaliau apsispręstų.
Bet aišku ir tai, kad bus padaryta viskas, jog jis tikrai liktų vienas – supriešins, apšmeiš, paskatins paranoją, dar daugiau pataikūnų pristatys, ir tas įtikės, jog jis yra vienas…
Taip pralaimima net nepradėjus kovoti.
Bet kol kas jis dar turi pasirinkimą: pakovoti.
Gal ir nelaimės, bet…
Jei nekovos, tikrai nelaimės.
Toks ir liks – besipiktinantis dėl klausimų apie Gretos kailinius…

Prašalaitis

Kas žiūri temato. Štai pora eilučių iš http://www.vrk.lt/2016-seimo/kandidatai?srcUrl=/rinkimai/102/rnk426/kandidatai/lrsKandidatasTurtas_rkndId-1102480.html

METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:

Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)

3 844 795,14 Eur

Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27, 28, 30 laukelių suma)

62 083 Eur

TIKIU,

kad Ramūnas Karbauskis nuoširdžiai nori permainų.Bet jis turi žinoti, kad tie ,kurie už jį balsavo, bus atsidavę ir IŠTIKIMI jam ,kaip sausio 13 dienomis…Nes pasipriešinimas bus iš visų pusių.Jau prasidėjo…Vieni su didžiausiomis šypsenomis, kiti rimtais veidais komentuoja kažkokio metalo gabalo ir panelės istoriją, tarsi nemokėdami suskaičiuoti kad ir šiame straipsnyje ar masiulių ir mortų „panaudotų” skaičiukų…Apgailėtina……

aš tikiu žemaičiais

Tikiu nebent vienu dalyku – žemaičiais. Karbauskis tipiškas, užsispyręs žemaitis, kuris atvedė į seimą nevieną žemaitį. Dabartinė Lietuva labai nukraujavusi ir nusilpusi – dzūkams ir suvalkiečiams yra svarbiau važiuoti į Lenkiją pigiai apsipirkti(nesmerkiu aš jų už tai), bet politikoje visiškai apatiški. Dar šiek tiek laikosi aukštaičiai. Sostinė okupuota liberalų ir konservatorių, tad paskutinė viltis lieka Žemaitija, kuri visais amžiais išliko tvirta, savita ir niekieno neįtakojama. Todėl laikykitės, žemaičiai, išveskite Lietuvą iš duobės. Mes už jus balsavome ir visada jus palaikysime.

Gal issprestu

Gal ir issprestu, bet nebus leidziama. Pasipils gretu lavina. Paxobaigtis garantuotas. Dabar toks vaizdas, kad politikos naujokai suejo i tvarta ir juos supa patyre vilkai. Tampo „zarnokus”, stebi aveliu kantrybe. Laikas apsispresti naujokams ka griebs uz ragu,parodyt jega.

Zauervein

„TIKIU”, „aš tikiu žemaičiais”, „Gal issprestu”… Joooo, buratinizmas matyt nepagydomas… Argumenų nulis, bet „tikėjimas” beribis. Pažadėk kad rytoj gaus nachaliavai daug ir skaniai ir ” tikėjimai” sustiprės iki talibaniško fanatizmo. Jeigu Vadas pakvies, tikėtojai ims tikėti stabais ir melsis dievukams Patrimpui, Austėjai, Prokliui,… Ir dievui Piziui. Iki vysiško psdc. ” Žemaičiai” mat tik ir teišgelbės… Protelio užtemimas ar atminties trumpumas? Tikriausiai viskas vienu metu, mat tarsi nebūta prichvatizacijos už čekius tėvo žemaičio Vagnoriaus , jau pamirštas kitas šimtaprocentinis žemaitis Paksas – suvisais tapšnojimais ir boria vertaliotovu po pažasčia… Viešpatie Dievuli- už ką taip baudi, kad razumus atimi?! … Ne etnografiniame etnose gal gi reikalas. („Vidimo dela ne v klozetach, a v golovach!”) Pasakysiu paslaptį. Na, tiesą sakant, tai jokia ir… Skaityti daugiau »

Visą esmę

pasakė Povilas:
pseudoromantikai „panašūs į neapsisprendusią mergiotę, kuri pageidautų pabūti truputį nėščia, bet kad jai tikrai gimdyti nereikėtų.”
10 balų!

Zauerveinui Blimšteinas

Visi durniai ir baudžiauninkai, a ne? Karbauckis – Vadas, visi kas mano, kad jhis dar gali kažką padaryti – padlaižiai. Tai kas tada tie, kurie rengia Karbauckio nuvertimą, atsakyk? Ir ką siūlai daryti. Gal prisidėti prie vertėjų? Ar pasėdėtįi krūmuose, kol viskas nurims? Ką siūlai?

otdelno

Kotletai atskirai, musės atskirai.
…………………………………….
Permainų troškulys turėtų neužgožti blaivaus situacijos vertinimo.
Politikus reikia ne dievinti o kontroliuoti. Visus!
O tuos kuriuos rinkote- trigubai. Kad neišpindėtų.
Sąjūdininkus išsirinkome juk pačius kaip rodės geriausius. Mylėjom, tikėjom ir pasitikėjom.
Ir kuo tai baigėsi?
Masine lietuvių evakuacija nes Tėvynė virto pamote.
Kalčiausi- aklai pasitikintys berazumiai veršiai.

Zau Blimšteinui

Pirma- stebėti ir galvoti. Antra – daryti išvadas. Blaivias. Trečia- nemaišyti šūdų su razinkom. . Negalima užsimerkti ir šluoti po kilimu šiukšlių, negalima ignoruoti pasirinktų politikų klaidų vien tik todėl, jog priešų stovykla į tavo stovyklą irgi meto tos pačios spalvos akmenis. Ne kritikoje esmė o intencijoje! Viena yra kritikuoti parodant klaidas ir tuo siūlant išvengti bėdos, o kita kritikuoti vien dėl kritikos. Jeigu karbauckininkai daro kvailystes- galvok, gal ne melstis jiems reikia, o gero spyrio subinėn, kad atsikvošėtų. Kuo paremtas buratinų ” tikėjimas”? Kuo? Vien bloga savijauta ir norais gyventi geriau. O kur įrodymai jog naujavaldžiai sugeba? Duoti laiko kad įrodytų? Nori būti eksperimentiniu kraliku? Per 27 metus dar neatsibodo? Jeigu žad3jo ir gyrėsi veikti profesionaliai, tai kodėl matome… Skaityti daugiau »

pabezdėkite, pabezdėkite...

kur vėžys, ėdantis Lietuvą:
1. Komunistų partija (karbauckio koalicijoje)
2. Generalinė prokuratūra (masinis vogimas jos dėka)
3. Teisingumo Ministerija (nepaklusniųjų tramdymas)
—-
vėžys prie karbauckio dar padidės ir taps dar didesnis.
tiek žinių.

bezdaliui

O, va tamsta, esi kito kraštutinumo pavyzdys.
Ir beje- nuolat rašinėji vien lozungus. Niekada nieko konstruktyvaus nesiūlai.
Tai kas pats esi?
Bezdaliukas!
Kritika vertinga tik tuomet kai ji argumentuota ir be manipuliacijų.
Skirtingainuo delfovalatkinių, čia piliečiai bando ieškoti atsakymų į klausimus be išankstinių nuostatų ar savanaudiškų tikslų.
Normalūs artikuliuoti atsakymai reikalingi tam kad nebūtume lyg to Breigelio paveikslo personažai.
Šūkaliojimai/trydaliojimai, lozungai sveikiems žmonėms neįdomūs ir įsidėmėk- neįdomūs.
Taupyk pone savo ir kitų laiką.
Neberašyk.
Nyku.

Gerai, o tai kaip tada?

Kaip gi derėtų reaguoti, kokią poziciją užimti ir ką daryti dabartinėje situacijoje? Pirma- lautis svaičioti, „tikėti” ir laidyti ditirambus. Padlaižiavimas ne išeitis. Antra- pagaliau suvokti esminę nuostatą” Lietuvos valstybę kuria Tauta”. Ne politikai, ne pozicija, ne opozicija. Ne koncervai, ne sodomokratai, ne libetastai ir ne karbauckininkai. Valsybė priklauso piliečiams, ji buvo įkurta piliečių Tautos gyvasčiai ir gerovei ginti. Jokių ne politikų gerovei. Ir tame tarpe ne karbauckinikų pjedestalui. Trečia- tik visuomenė gali pakeisti savo būtį ir likimą. Ne politikai. Politikai gali tik dirbti tarnų darbus. Arba vogti. Žiūrint ką leidžiame. Bet koks išrinktas ir pradėjęs tarnystę politikas turi vadovautis tik viena nuostata- privalau. Noriu/nenoriu būti negali, o galiu/negaliu tolygu padakymui ” mane išrinkote o aš dabar birką voliosiu”. Politiko pareigos-… Skaityti daugiau »

Tarabilda Zaueriui

Nesikarščiuok. Išnerk galvą iš karbauckio pasijonių ir pasižiūrėk, kas vyksta ant svieto. Tada ir pamatysi, kur įsistato atakos prieš Seimą. Pasaulis katastrofišku greičiu ritasi į globalų pilietinį konfliktą. Mes irgi. Ir tai bus karas ne tik dėl socialinės kitokios tvarkos, bet ir dėl viso kito, kas atvedė Europą į aklavietę.
Gal jau tamsta, protingas vyras, gali suprast, kad nebe laikas valdinbinkams pasturgalius spardyt, kad pasitaisytų. Mizerija visa tai, ir viso pasaulio liberastai, matydami tavo užmojus, žvengia susirietę, kad net pautai netelpa kelnėse.

zauras Tarabildai

Svieto pabaiga ateis tada kada bus pagada. Be mudvienjų pageidavimų ar baimių. Gal rytoj, o gal po 1000 metelių. Kam spėliot? Ir kam laukti? Kol gyvi,no žemelė neapsivertė, priguli būt padabnu į tai ką Viešpatis sumanė Adomą lipdydamas. Kol esma, tol krutam. Jau kai bus „babach”, tai tuomet ir bus. Be pasaulio liberastijos ir madonerijos grandų ant svieto yr Tas Kuris Yra. JAM visokių „valdovų” NPT tik juoką kelia, nes bus taip kaip JIS norės. Aš Viešpačiu pasikliaunu, o kadangi neabejoju Jo globa, vansi galiu užsiimti tuo kuo laikau reikalinga užsiimti bandant po mano pėdomis pažliugusią pakalnę pafdaryti gyvenimui tinkamesne vieta. Globalūs reikalai svarbūs, bet kai vien globalūs tesvarbūs, tuomet apsidairai ir matai jog čia, namie gyventi vis huaway ir… Skaityti daugiau »

Tarabilda Dinui  Zaurui

Keista, kad tamstai nustojo rūpėjusi geopolitika. De facto Eurosojūzui jau kapiec, ir to nematyti gali vištakiai arba mūsų dideli nedraugai. Lietuva, kokį čia vaidmenį vaidina? Ogi kamščio, blokuojančio Baltijos šalis nuo Vyšegrado šalių. Kai po rinkimų Prancūzijoje bus ir de facto visiems pasakyta – šabaš, jevru galėsi papirosą prisikurti, kaip Remarkas rašė, labai prisiminsi, kokius niekus čia varonijai.

z.dinladenas

Gal kiek ir utriravau. Nenustojo. Tiesiog geopolitinės košės kontekste labaiausiai rūpi kas ir kaip vairuos Lietuvėlę per kunkuliuojančius vandenis.
Jeigu bandysime plaukti kur srovė neš, pats supranti kuo baigsis.
Jeigu pameni, vienas dalykų kurie man labiausiai nepatiko keičiantis valdžiai, tai buvo pataikūniškas užsienio politikos vadžių atsisakymas ir visiškas at(si)idavimas į matrioškynės rankas. Tavo anonsuojamų galimų įvykių fone mums labiausiai ir „reikia” riebaus komsomolciško katino bei burokevičiaus liekanos prie mūsų trapaus laivelio šturvalo.
Todėl, jeigu dar ir krašto vidaus reikalai bus „spendžiami” tiap-liap „авось повезет”, na tai ir nugarmėsim „под фамфары”.

wqwq

Sharapova routed michael kors uk Silvia Soler-Espinosa hermes 6-2, 6-1 in new balance the first match, michael kors outlet while browns jerseys Kuznetsova christian louboutin shoes downed Carla brooklyn nets jerseys Suarez Navarro salomon schuhe 6-3, hollister clothing 6-1. After oakley vault an early exchange michael kors of nike shoes breaks, michael kors Sharapova won four calvin klein underwear consecutive jets jerseys games air jordan shoes in the first ralph lauren set memphis grizzlies jersey and four iphone 5s cases more cheap ray ban in burberry outlet the air max 2015 second. She oakley closed the http://www.tommyhilfiger.nl match portland trail blazers jersey on her first match point with nike roshe a forehand that mcm backpack Fed Cup debutante polo ralph… Skaityti daugiau »

50
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top