Kodėl mes giname dekadentinius Vakarus?

kontrastas.lt

Žlugus pokario liberaliajai tvarkai, tikėtina, kad gali kilti didelio masto konfliktas. Taip gali atsitikti, jei dabartiniai konfliktų židiniai Ukrainoje, Izraelyje, Šiaurės Korėjoje ir Taivane išsiplės ir apims didžiąsias valstybes bei jų įtakos sferas.

Štai kodėl daugelis analitikų teisingai apibūdina Amerikos dalyvavimą šiandieniniuose konfliktuose kaip Vakarų gynybą. Statymai iš tiesų yra dideli, nes bet koks konflikto paūmėjimas kelia grėsmę ne atskiroms valstybėms, o dabartinei pasaulio padėčiai.

Vakarų gynimas

Tačiau kai kurie sluoksniai į karą žvelgia kitaip. Jie abejoja, ar tikslinga ginti Vakarus dabartinėje jų dekadanso būklėje. Jie netgi gali simpatizuoti Irano ajatoloms ir kitiems Vakarų priešininkams, kurie laiko Ameriką “didžiuoju šėtonu”, atsakingu už visą blogį pasaulyje.

Iš tiesų atrodo, kad Vakarų tautos savo globalizuotomis struktūromis, amoralia mada ir dekadentiška kultūra daug prisidėjo prie pasaulio sugedimo. Davoso institucijos visur propaguoja “pabudusių” (woke) ir aplinkosaugininkų darbotvarkę. Kitos antivakarietiškos valstybės, tokios kaip Rusija ir Kinija, teigia atstovaujančios kultūroms, kurios priešinasi šioms nerimą keliančioms tendencijoms.

Todėl kai kurie klaidingai teigia, kad dėl šio dekadanso negalima ginti Vakarų. Jie mano, kad geriau atsitraukti į izoliacionizmą ir leisti globalizuotai sistemai su jos korumpuotu elitu žlugti.

Visuotinė revoliucija, paliečianti visus

Toks požiūris yra klaidingas, nes ignoruoja tris pagrindinius dalykus, kurie parodo šios didžiosios kovos perspektyvą.

Pirmasis dalykas yra tai, kad visuotinė pasaulinė krizė daro poveikį visam pasauliui. Nei Rytai, nei Vakarai nėra laisvi nuo jos dominavimo. Ji skirtingu mastu atakuoja visas valstybes, kultūras ir sistemas.

Brazilų mąstytojas ir veiklus žmogus profesorius Plinio Corrêa de Oliveira šią krizę pavadino Revoliucija – istoriniu procesu, prasidėjusiu nuo protestantiškosios revoliucijos ir pasistūmėjusiu į priekį su Prancūzijos ir komunistine revoliucijomis. Šiandien ji pasireiškia kaip kultūrinė revoliucija. Jos tikslas – panaikinti visus krikščionybės pėdsakus.

Šią moralinę krizę, giliai glūdinčią šiuolaikinio žmogaus sieloje, skatina išdidumo ir juslingumo proveržiai. Tai visa apimantis maištas prieš Dievą. Šiuolaikiniai globalizuoti tinklai palengvina jos plitimą visame pasaulyje, nepalikdami nė vieno nepaliesto.

Teiginys, kad kai kurie regionai, pavyzdžiui, Rusija, Kinija ar Iranas, yra laisvi nuo šios įtakos, yra iliuzija. Iš tikrųjų moralinė abortų, pornografijos ir paleistuvystės rykštė egzistuoja visur, taip pat ir šiose vietose. Abiejose šių konfliktų pusėse taip pat klesti nereligingumas, egalitarizmas ir nihilizmas.

Taigi į kovą reikia žvelgti šiame kontekste, kai abi pusės yra užsikrėtusios tais pačiais revoliucijos daigeliais, nors ir pasireiškiančiais skirtingais būdais.

Revoliucija nėra Vakarai

Antra, šios Revoliucijos negalima tapatinti su Vakarais. Atvirkščiai, pagrindinis Revoliucijos priešas yra Vakarų krikščioniškoji civilizacija. Ji įsitvirtina pasaulyje dominuojančiose Vakarų struktūrose. Kaip vėžinis auglys, jos ideologiniai daigai užkrečia ir metastazuoja visame pasaulyje.

Taigi tikroji krizė labiau slypi šiose Vakarų struktūrose, o ne Rytų ir Vakarų priešpriešoje. Pasaulis stebi XIX a. filosofijų, tokių kaip socializmas, liberalizmas ir hegelizmas, kurios sunaikino visų tautų – tiek Rytų, tiek Vakarų – sielas, nuniokojimą. Nihilizmas ir “pabudimo” (woke) idėjos puola ir griauna Vakarų naratyvus, tapatybės sampratas ir socialines struktūras visur, kur tik jų pasitaiko.

Ta pati revoliucija skatina ir kitas kultūras pulti Vakarus. Jos raginamos sunaikinti ne Revoliuciją (tai būtų labai gerai), bet krikščioniškąją civilizaciją, kuriai kadaise taip ryškiai atstovavo Vakarai.

Jei norime, kad pasaulyje vėl įsivyrautų tvarka, visi turi pulti bendrą priešą – šią moralinę revoliuciją. Norint tai padaryti, tikroji kova yra nustatyti ir pasipriešinti radikaliausioms Revoliucijos apraiškoms, kurios tęsia jos griaunamąjį procesą.

Ginti Vakarus – arba tai, kas iš jų liko

Štai kodėl Jungtinės Valstijos turi ginti Vakarus – arba tai, kas iš jų liko. Kol egzistuoja Vakarai kaip idealas, jie kelia grėsmę Revoliucijai.

Vakarai, kaip ideologinė sąvoka, reiškia tautų šeimą, ypač Europoje, kuriai įtaką daro krikščioniškoji moralė ir tikėjimas. Vakarų dinaminės vienybės taškas buvo krikščionybė, vadovaujama Katalikų Bažnyčios. Šios tautos susivienijo aplink mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus asmenį ir Jo Evangelija perkeitė pasaulį.

Tie patys Vakarai sukūrė krikščioniškas institucijas, filosofijas, menus, kultūrą ir buvimo būdus, kurie vis dar gyvuoja kasdienybėje. Dabartinė revoliucijos valstybė siekia šiuos dalykus sunaikinti. Šios socialinės struktūros yra kur kas didesnis Rusijos, Kinijos ir Irano priešiškumo taikinys nei teisingai smerkiamas moralinis nuosmukis, kuris taip pat susiduria su dideliu aktyvistų Vakaruose pasipriešinimu.

Dėl šios priežasties Vakarų šalys turi geresnes sąlygas kovoti su Revoliucija su savo krikščioniškosios civilizacijos likučiais nei antivakarietiškos šalys, kurios kartu su Vakarais nuslopintų ir visus šiuos likučius. Be to, Vakaruose vis dar yra sielų, norinčių kovoti už šiuos idealus, priešintis Revoliucijai ir prašyti Dievo malonės pagalbos.

Kinijos komunizmo, Irano politinio islamo ir Rusijos mistinės valdymo filosofijos sąjunga, pavadinta “Ketvirtąja politine teorija”, yra revoliucinio proceso pažanga. Jos tamsus triumfas keltų rimtą grėsmę kontrrevoliucinei reakcijai.

Todėl Jungtinės Valstijos privalo ginti šią miglotą krikščioniškųjų Vakarų idėją, net ir dabartinę jos irimo būklę. Vakarai išlieka platforma, ant kurios pasipriešinimas, padedamas Dievo malonės, gali būti toliau žadinamas ir maitinamas.

Kol yra bent kiek krikščioniškosios civilizacijos žarijų, kontrrevoliucija gali jas vėl pakurstyti į siautulingą ugnį, atimdama iš revoliucijos bet kokias sąlygas pergalei ir taip užtikrindama grįžimą prie tvarkos.

www.tfp.org

4 4 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
per 200 metų nuo 1 iki 8 mlrd

Ir nieko giliamintiškuose samprotavimuose nepasakyta apie akivaizdžiausią, akis badantį dalyką – besaikį žmonių dauginimąsi prieš Vakarus kylančioje pasaulio dalyje! Jei ne „supuvę” Vakarai ,su jų maisto ir vaisto gamybos technologijomis, žmonių planetoje būtų ne ką daugiau kaip prieš 200 metų Maltuso laikais. O dabar jų 8 mlrd ir jie siunta, reikalaudami tokio pat vartojimo kaip per daug turtinguose jų supratimu Vakaruose. Demografinė REVOLIUCIJA viso ko pamate, tačiau profesoriai katalikai įsigudrina jos nepastebėti. O juk žmonių Žemėje daugėja po +milijardą kas 13 metų (Europoje gyvena 0,5 mlrd), dauguma prieauglio gimsta skurde ir aišku nori daugiau vartoti, kas tragiškai nesuderinama su senkančiais planetos resursais ir su pačios žmonijos tolesniu nekatastrofišku egzistavimu, jau dėl ekologinių priežasčių

blue yellow zov marinie

…pries Dieva…….ziurint,koki/kieno/….ar ta,kuris primestas prievarta…..naxrien tokio reik…as turiu savo,tikraji.,proteviu.

Prašalietis

Krikščioniškos moralės, idėjos vakarai gyvavo ne vieną šimtą metų.. Žlugus sovietijos ir jos komunistinei moralei, vakarų elitui pasidarė nebereikalinga ir vakarus vienijusi krikščioniška moralė.. Taip sakant, už ką tikintiems žmonės buvo prasmė kovoti.. 1990 metais prasidėjo visuotinis pergalingas vakarų „kaifavimas”. Kad nenusibostų visiems „kaifuoti”, buvo prigalvota įvairių kitokių, anksčiau negirdėtų „kaifų”- gender, šmender, velnio bažnyčia… Gender-šmender Jungtinės Valstijos „turi ginti Vakarus – arba tai, kas iš jų liko..”, tokių durnių vakaruose vargu ar atsiras didesnis žmonių skaičius .. Tai jau demonstruoja ta pati JAV, kuri nesurenka pakankamo skaičiaus žmonių, pakeitimui išeinančių karių, į savo armiją. Anglija norėjo pasiųsti prie Jemeno savo vieną lėktuvnešį, bet nepasiuntė, nes nesurinko lėktuvnešio komandai reikiamo žmonių skaičiaus… Per TV pasakoja, kad Lietuvos super puper armijai… Skaityti daugiau »

tu išaiškink rusams ir gudams

Putinas su Lukašenka iki šiol vaizduojasi, jeigu ne SPECIALI OPERACIJA, Vakarai su NATO būtų po savaitės užpuolę ir prariję Rusiją kartu su Baltarusija

Jules

NATO pirmiausia buvo skirta Vokietijos tramdymui ir tik po to visų kitų, ar supratai? Mesk iš galvos tas Kapsukės popierkas ir jų pseudo veikalus kartu su niekinėmis jųjų paskaitomis nukvakusiems studentams ir visiems kitiems mamyčiukams, ne taip seniai stovėjusiems ir laukusiems ilgose eilėse savo gyvenimo pasitrumpinimo – Pasaulio kunigaikščio Covid vakcinų. Jei norit tą makiavelišką Kunigaikštį galit vadinti ir Pasaulio imperatoriumi, žodžiu, kaip Jums geriau, supratote?

Prašalietis

Rusams ir gudams aiškinti jau nereikia, jiems ilgai „ėjo” ir tik 2022 vasario mėnesį „daėjo”, jog JAV NATO plėtė, „Rusijos sienos artėjo prie NATO sienų”, ne Irano „atgrasymui”. Nors dar devyniasdešimtaisiais JAV su NATO savo „gynybines funkcijas” visiem demonstravo bombarduodami Jugoslaviją ir sostinę Belgradą, operacija vadinosi „humanitarine”… Po to sekė JAV ir NATO „gynybinė” Irako „masinio ginklo” paieška, Libijos „demokratizavimo” karinė operacija, Sirijos „demokratizavimas”, tiesa, jis užstrigo ir iki galo nebuvo įvykdytas… Kaip ir Putinui su Lukašenka buvo pademonstruoti ir JAV Bidono „gynybinis pajuokavimas”- Rusija 2021 gruodžio mėnesį reikalavo NATO nesiplėtimo ir saugumo garantijų, Putinas nenori, kad Į NATO „gynybai” būtų priimta Ukraina- Bidonas kietai „paprašė”, kad „gynybai” ir Rusijos „nepuolimui”į NATO „pasiprašytų” buvusi 200 metų neutrali Švedija ir po… Skaityti daugiau »

Ethan Huff (News Target)

Pasaulio galingieji trokšta pagaliau įvesti savo išsvajotąją naująją pasaulio tvarką, o tai joms reiškia, kad po planetą vaikščiotų daug mažiau žmonių. Bėgant metams tikrasis siužetas buvo palaidotas įvairiausiuose apgaulinguose pasakojimuose – nuo ​​„klimato kaitos“ ir ozono sluoksnio skylių iki paprastų pranešimų, kad žmonės susilaukia „per daug“ kūdikių, kad planeta galėtų susitvarkyti. Visuose pasakojimuose tikrasis pagrindinis tikslas visada buvo tas pats: masinis gyventojų mažėjimas . Vienas iš naujausių aiškesnių raginimų vykdyti genocidą atėjo iš globalistų vadovaujamo Romos klubo atstovo Denniso Meadowso, kuris aiškiai pareiškė, ką reiškia globalistinis planas pasauliui: „Mes norime turėti laisvę ir aukštus standartus, todėl turėsime milijardą žmonių. Mums dabar septyneri, todėl turime grįžti žemyn. Tikiuosi, kad tai gali būti lėta – palyginti lėtai – ir tai galima padaryti… Skaityti daugiau »

nuo likimo nepasislėpsi

jei nemažinti žmonių skaičiaus humaniškai, tai skaičius sumažės pats, kaip būna su pernelyg pasidauginusiais skėriais, lemingais arba triušiais. Išmirimas bus, o kaltų ne. Viešpatie, pasigailėk.

"Kremliaus agentas"

Kažkaip nesinori ginti gėjų apologetikos kraštus, arba sakyti, kad JAV yra rojus žemėje. Kol kas vienintelė valstybė numetusi atominę bombą ir sudeginusi gyvus tūkstančius žmonių yra JAV. Ir tai, kad kritika vakarams iškart suvokiama girdi tuomet tu dirbi Rusijai ar Iranui, man tokie vakarai nepatinka, nes jie yra riboti. Krikščionybė vakaruose miršta, gi žinote apie uždaromas ir parduodamas bažnyčias vakarų Europoje.

vieni numetė, kiti naudojosi

Kai tik Amerika numetė atominę bombą kitą dieną SSSR paskelbė Japonijai karą ir užėmė Kurilų salas, nors Japonija nieko blogo rusams nedarė

"Kremliaus agentas"

Tu toks pats riboto intelekto bukaprotis. Prie ko čia TSRS ir rusai? Tu ar skiri gyvus sudegintus tūkstančius žmonių Hirošimoje ir Nagasakyje nuo pačios TSRS įsipareigojimo Amerikai skelbti karą Japonijai, nes pati Amerika prašė. Idiotas.

Gluco Relief landing page

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

Michailas Veleris

Atsakymai į klausimus 2024-02-13
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: ЧТО С НАМИ БУДЕТ? А С НИМИ? 13 02 2024

https://www.youtube.com/watch?v=yMYXvSZCagU

review of Gluco Relief

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top