Kunigas R. Grigas: jei valdžia man nurodinės, ką jausti, tai bus demokratijos pabaiga

Aidanas Praleika | Alfa.lt

Religija pamažu traukiasi iš viešojo gyvenimo Vakarų šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Bažnyčia patiria sunkumų, viešai skelbdama savo nuostatas. Tai – natūralus procesas ar elementarus tikinčiųjų teisių pažeidinėjimas?

Ar tikintysis ir Bažnyčia turės savo vietą kintančioje visuomenėje ir kokia galiausiai taps pati visuomenė, Alfa.lt kalbėjosi su disidentu, kunigu Robertu Grigu.

Kokia yra Bažnyčios ir tikinčio žmogaus vieta šiuolaikinėje politikoje ir visuomenėje? Ar dvasininkai turi teisę pasisakyti aktualiais klausimais?

Šį klausimą užduodu pats dar nuo okupacijos laikų. Kaip rodo Lietuvos istorija, klausimas, ar Bažnyčia turi ir gali kištis į politiką, net ne šiuolaikinis. Jis buvo užduodamas ir sovietmečio, ir carų laikais. Caro valdžia taip pat sakydavo: jūs, katalikai, sėdėkite savo parapijose, melskitės, nesikiškit į baudžiavos ar Lietuvos autonomijos reikalus, ir viskas bus gerai. Žymiausi to meto katalikų veikėjai nepaisė šio „patarimo“ – dalyvavo sukilimuose, knygnešystėje. Dabar juos pavadintume taikiąja rezistencija.

Tas pats priekaištas kartotas ir sovietų laikais, kai Bažnyčia pasisakydavo dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų arba spaudos laisvės nebuvimo. Valstybė per saugumo žinybas stengėsi infiltruotis į Bažnyčią, ją kontroliuoti. Drąsiausi mūsų žmonės dėl savo veiklos ir teiginių nuolat atsidurdavo teismuose, bet nepaisydami nieko toliau kovojo už Lietuvos laisvę.

Deja, kažkas panašaus kartojasi ir dabar. Nesu tiesioginės dvasininkų politinės veiklos šalininkas, bet bažnyčia visgi yra ganytojas, dvasinis patarėjas ir rūpinasi visuomenės harmonija. Todėl mūsų vyskupai ir šiandien labai nuosaikiai pasisako tokiais visiems rūpimais klausimais, tokiais kaip prigimtinė šeima.

O aktyvių dvasininkų dalyvavimas visuomeninėje – ne politinėje – veikloje yra kitas dalykas. Krikščionys taip pat turi savo pažiūras ir konstitucines teises. Jei tikintieji privalėtų tylėti ir viešai nereikšti savo nuomonės – tai būtų diktatoriškas teisių suvaržymas. Tokie klausimai kaip moralė, požiūris į žmogaus lytiškumą ir prigimtinės vertybės liečia visus, ir kunigas, kaip pilietis, turi teisę apie tai kalbėti.

Prieš 30 metų visi sveikino aktyvų Bažnyčios dalyvavimą Atgimimo judėjime, o dabar ragina „nepolitikuoti“. Jums, kaip disidentui, nėra skaudu?

Tenka išgirsti kaltinimų, kad esama padėtimi nepatenkinti žmonės protestuoja prieš valdžią, net pačią valstybę bei Kremliaus naudai dirba. Man ir kitiems antisovietinio pogrindžio dalyviams tokie priekaištai nelabai limpa, bet tie priekaištai išlieka. Deja, mūsų istorijoje ne vienas pavyzdys, kai pačių piliečių išrinkta valdžia atitolsta nuo visuomenės interesų, jai įtaką daro, pavyzdžiui, užsienio jėgos arba finansinių ir ekonominių interesų grupės. Yra toks politinis terminas kaip kompradorinė politinė klasė – tolstanti nuo savo tautos ir vykdanti tarptautinių grupių interesus.

Tai, kad valstybė yra savarankiška, o valdžia demokratiškai išrinkta, nėra kažkokia panacėja, garantuojanti, kad valdžia neatitols nuo žmonių. Deja, tai įmanoma, ir kai valdžia nebenori girdėti daugumos piliečių balso, visuomenėje kyla sukrėtimų ir valdžia paprastai yra pakeičiama. Tauta, valstybė ir valdžia nėra tapatūs dalykai.

Ar tokiu atveju nesibaiminate, kad ateityje monoteistinės bažnyčios negalės ne tik reikšti nuomonės, bet ir skelbti pamatinių jos mokymo tiesų, kurios gali būti laikomos nebetinkamomis ir nekorektiškomis?

Taip gali įvykti vis labiau įsibėgėjant išstūmimo kultūrai (cancel culture). Pirmiausia tai grėsmė tradicinėms religijoms, bet tas pats pradedama taikyti ir pasaulietiniame gyvenime, iš kurio išstumiama konservatyvi mintis. Labiausiai tai matome Vakarų šalyse, kur, beje, ima rastis ir kontrakcijų. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje paskelbtas akademinės laisvės gynimo įstatymas, kurio prireikė dėl to, kad daugelyje universitetų nutildomi bent kiek leftistinės kultūros idėjų neatitinkantys mokslininkai. Lietuvoje šie procesai taip pat prasideda.

Tikintiesiems krikščionims tai yra iššūkis. Krikščionybė skelbia artimo meilę ir tikintysis dvejoja, ar nepažeidžia šio principo, neigiamai pasisakydamas, tarkime, apie kokias nors mažumas. Nemanau, kad yra teisinga represyviai tildyti bet kokią neigiamą nuomonę arba jei paprastas žmogelis pasako kokį negražų žodį. Jei taip darysime – iškils grėsmė žodžio laisvei.

Tarkime, aš esu tradicinės lytinės orientacijos žmogus, nors bažnyčia ir draudžia man tokius santykius. Patiriu džiaugsmą ir susižavėjimą, kai matau jauną vaikiną ir merginą, švelniai besilaikančius už rankų ir rodančius vienas kitam švelnius jausmus. Man tai – mūsų išgyvenimo, visos žmonijos būties pagrindas. Matydamas taip besielgiančius 2 vaikinus nepatiriu teigiamų jausmų, nors tai nereiškia, kad noriu juos kaip nors uiti ar žeminti. Ar tai jau „neapykantos kalba“? Jei tie vaikinai bus alkani – juos pamaitinsiu, o jei juos skriaus – stosiu jų ginti. Tai mano krikščioniška nuostata. Bet mano jausmai yra tokie, o jei valstybė ims man sakyti, ką turiu jausti ir kuo žavėtis arba bjaurėtis, tai bus demokratijos laidotuvės.

Dalyvavote „Didžiajame šeimų gynimo marše“. Susidarė įspūdis, kad bažnyčia nuo jo iš pradžių atsiribojo, bet vėliau sušvelnino poziciją. Taip ir buvo?

Galima sakyti ir taip. Buvo abejonių ir dėl kai kurių maršo organizatorių, ir dėl bendros nuostatos. Svarstyta, kokį poveikį tai padarys visuomenei, o didžioji dalis žiniasklaidos iš anksto formavo neigiamą nuomonę. Tokioje situacijoje bažnyčios vadovybė, atstovaujanti vienai didžiausių pasaulyje moralinių institucijų, natūraliai siekia išlaikyti oraus nuosaikumo poziciją.

Vis dėlto daug dvasininkų įvertino tai, kad renginys buvo tikrai masinis, galbūt net pirmas toks nuo Sąjūdžio laikų. Dalyvavo daug tikinčių žmonių. Todėl daug kas išreiškė tiesioginį ar netiesioginį pritarimą. Įsivaizduoju, kad maršo dalyviai laukė oficialaus bažnyčios palaikymo, bet nemanau, kad jie galiausiai liko nusivylę.

Straipsnio tęsinį skaitykite Alfa.lt portale ČIA.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
9 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Gabrielė

AČIŪ kun.R.Grigui. Tik tokių kun. dėka dar šiaip taip laikosi bažnyčios autoritetas. O bažnyčios vadovai „saugo” autoritetą gėdingai, ir taip besiaugodama tuo pat metu tolsta nuo žmonių. Sako „ne visi organizatoriai patiko”. BET MUMS IR KUNIGAI NE VISI PATINKA. Tikrai yra tokių kunigų, prieš kuriuos kiti žmonės yra dvasiškai skaitesni. Bet mes einam į bažnyčią ir meldžiamės kartu. Paradoksas: tai užėjus šv. Vėlykom kojas kaliniams plauna,tai dėl kokio vieno žmogaus atsiriboja nuo katalikiškos tautos. Šlykštu, nes veidmainiaujama.

Paulius

na taip, A. Svarinsko tipo kunigų kovotojų tragiškai mąžta. Panašu, kad konformizmas ima viršų ir katalikų bažnyčioje. Brolio Pauliaus Vaineikio istorija – geriausia iliustracija

Stiklo valytuvas

„jei valdžia man nurodinės, ką jausti, tai bus demokratijos pabaiga“.
8-ni Davoso punktai…
1. Žmonės nieko neturės ir BUS LAIMINGI.
—-
… > Siono išminčių protokolai > Frankfurto mokykla > JAV kultūrinė revoliucija > …

T0mas J.

„Dalyvavote „Didžiajame šeimų gynimo marše“. Susidarė įspūdis, kad bažnyčia nuo jo iš pradžių atsiribojo, bet vėliau sušvelnino poziciją. Taip ir buvo?”

Buvo LT Vyskupų konferencijos pareiškimas, kuriame du patys bailiausi ir valdžiai pataikūniškiausi vyskupai pranešė, jog Šeimų Marše nedalyvaus – Gintaras Grušas ir LLRI Tarybos narys Kęstutis Kėvalas.
Bet be jų yra šalyje daug kitų vyskupų. Žiūrėkite „Artūro Orlausko TV” kanale laidą „Proto balsas” – interviu su vyskupu Kaunecku gegužės 21 d.: „Kodėl Vyskupas agituoja nebalsuoti už konservatorius?”.

Kai žmonės elgiasi

taip,kad neišduotų savęs,taip kaip juos tėvai mokė,širdis sako,tai jiems siūlo eiti pas psichologą.O vaikams mokykloje tampa dar sunkiau,neduok Dieve nepatyręs vaikas ką ne taip pasakys ar pagalvos,tuoj siūlo psichologą,kurie neturi ką veikti ir reikia rodyti veiklą.Norisi artimuosius perspėti,kad kai gyvenime bus sunku ir norės pasitarti,tegul ieško gero dvasinininko,o ne pas psichiatrus ar panašiai.Dar tie įrašai trikdo ir dėl teisių ir dėl kito.Kaip stigma dėl pas tuos ps…

Ideologai šeimą nori

keisti lengvo pobūdžio partneryste,dvasinininkus psichologais,kad galėtų kontroliuoti.

Žodžio laisvė...

Psichologai tampa ,kaip sovietmečiu, valdžios įrankiu.Lauk juos iš mokyklų.Jų vieta kitur.Kas dėl kunigų,tai jų žodis yra svarus tikinčiajam,bet ne visada visai visuomenei.Visuomenė linkusi galvoti,klausyti ir suprasti.Ir neleisti įsisiūbuoti
blogiui ir pasileidimui,iškrypusiems santykiams tarp tapačių lyčių.Šeimų Maršas turi tapti svarbiu ir stipriu mostu tiems,kurie nelinkę klausyti didžiumos visuomenės,kuri aiškina ir reikalauja,kad išrinkti tarnauti Tautai vadovautųsi Konstitucija ir sveiku protu.Neprotingi sprendimai kenkia visuomenei ir valstybei.Sveikajai visuomenės daliai linkiu neiškrypti iš teisingo ir protingo kelio,neleiskite įsigalėti blogiui.
Pirmyn į kova už Tėvynę,už sveiką visuomenę.

Psichologai, influenceriai ir lobistai

Vaistai pavojingesni už pačią ligą.

Kis

kas liecia kunigus,supraskite kad KGB niekur nedingo ji laiko kruvina ranka ne tik ant tautos vystimosi,bet ir ant kunigu,juk jie irgi zmones.

9
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top