Kvietimas į pilietinę akciją „Už laisvą Kovo 11-osios Lietuvą! Laikas pertvarkai!“

1990 m. kovo 11-osios vakare LSSR Aukščiausios Tarybos salėje buvo uždengtas sovietinės „respublikos“ herbas. Tą džiaugsmo akimirką buvome įsitikinę, kad pagaliau nusimetėme dvasinės ir fizinės okupacijos pančius. Vergijos komunistinėje imperijoje dešimtmečiai turėjo nugulti istorikų knygose arba atgyti tik patirtas kančias ir žaizdas apsigydžiusių bei režimo aukų laiko gydomosios galios sušvelnintuose prisiminimuose.

Atrodė, kad pagrindinis Sąjūdžio tikslas pasiektas. Kad regime išsipildant kovotojų už Lietuvą – 1941 m. Birželio sukilėlių, kritusių kovoje partizanų ir nepalaužiamų disidentų, sovietinių kalėjimų ir konclagerių kalinių ir kankinių, – taip pat trėmimų aukų, visų okupacijos kryžių kantriai nešusių ir visus jos sunkumus garbingai ir su švaria sąžinę ištvėrusių dorų Tėvynės patriotų švenčiausią svajonę. Tą akimirką patikėjome, kad atkuriama tikroji – 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Respublika. Tikrai nepriklausoma, demokratinė, laisva nacionalinė lietuvių valstybė.
Valstybė, kurioje lietuviai ir šiai valstybei lojalūs kitų tautų piliečiai vėl taps savo žemės, gyvenimo ir ateities šeimininkai.

Valstybė, kurios nevaldys okupantų parankiniai ir padlaižiai ir kurioje neviešpataus svetimiesiems tarnaujantys apsišaukėliai ,,pažangos nešėjai“, prievartaujantys Tautą liaupsinti durtuvais atneštą ,,šviesios ateities“ saulę.

Valstybė, kurioje niekada nebebūsime ujami ir žeminami kaip nesugebanti savęs valdyti ir turėti savos valstybės tariamų tamsuolių ir atsilikėlių tauta.

Valstybė, kurioje nebebus – kaip atgyvenos ir prietarai – niekinamos ir griaunamos per amžius susiklosčiusios Tautos moralės normos ir kultūros paveldas, papročiai ir tradicijos.

Valstybė, kurioje niekas nedrįs iškraipyti ir menkinti piliečius telkiančios ir įkvepiančios jos istorijos, trinti ir klastoti Tautos ir jos Laisvės kovų istorinės atminties, šmeižti ir žeminti tos kovos didvyrių ir aukų.

Valstybė, iš kurios pasitrauks brutalios ateistinės ,,kovos su religiniais prietarais“ šmėkla, Bažnyčia ir kitos religinės bendrijos nebebus ujamos ir persekiojamos, o visų konfesijų tikintieji nebebus laikomi antrarūšiais piliečiais.

Valstybė, kurioje mylintys savo Tautą ir Tėvynę bei norintys gyventi iš tiesų suverenioje ir orioje valstybėje piliečiai nebebus vadinami ,,siaurais nacionalistais“ ir jiems nebebus klijuojamos smerkiančios ir žeminančios retrogradų ir reakcionierių etiketės.

Valstybė, kurioje nebebus vienos privalomos tiesos ir nevyks ,,neteisingai mąstančių“ piliečių politinio persekiojimo ir ideologinio ujimo kampanijos, jie nebebus šalinami iš viešosios erdvės ir savavališkai atleidinėjami iš darbų, remiantis fabrikuojamais ,,kolektyvų“ skundais, smerkimais ir prašymais.

Valstybė, kurioje baigsis minties, sąžinės ir žodžio laisvės varžymai ir kurios piliečiai nebus verčiami gyventi nuolatiniame ideologiniame ir propagandiniame mele, skleidžiamame nelaisvos ir griežtai kontroliuojamos bei cenzūruojamos žiniasklaidos.

1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo aktas buvo viltingas ir šviesus tokios Valstybės pažadas. Jis liko neįvykdytas. Kovo 11-osios Lietuva gyvuoja tik tuščia deklaracija valdančiųjų paverstoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuvos valstybė realiai yra tik fasadas, slepiantis šiek tiek atnaujintą ir perdažytą, A. Sniečkaus ir M. Burokevičiaus sampratas ir idealus atgaivinusią ir tęsiančią antitautinę ir antilietuvišką valstybę. Sąjūdinės Kovo 11-osios Lietuvos vizija yra pamiršta, jos idealai – išduoti, išniekinti ir sutrypti. Lietuva atsidūrė prie neokomunistinės genderistinės diktatūros slenksčio.

Trūksta visai nedaug, kad Tauta vėl būtų galutinai ir ilgam sukaustyta naujos vergijos grandinėmis. Atėjo laikas pareikšti: savanoriškai tų grandinių nesidėsime. Ginsime savo laisvę ir Lietuvos garbę ir ateitį.

Kviečiame į pilietinę akciją Už laisvą Kovo 11-osios Lietuvą! Laikas pertvarkai!

Jos metu bus perskaitytas ir LR Prezidentui įteiktas kreipimasis, raginantis Lietuvoje pradėti demokratiją, viešumą ir piliečių teises turinčią atkurti esminę šalies politinio gyvenimo pertvarką. Paraginsime šalies vadovą tapti tokios pertvarkos iniciatoriumi ir aptarti jos įgyvendinimo kryptis ir būdus su Lietuvos pilietiškos visuomenės ir politinės tautos atstovais.

Viliamės būti išklausyti ir išgirsti. Kadaise laisvę sunkioje kovoje susigrąžinusi Tauta pavargo ir nebenori gyventi ideologinio ir politinio sąstingio ir propagandinio melo sąlygomis, kokiomis vegetavo Sąjūdžio išvakarėse. Kreipimesi bus priminta, kad jeigu Tautos valia ir balsas lieka valdžios neišgirsti, piliečiai turi teisę ginti savo laisvę visomis teisėtomis ir civilizuotomis politinės kovos priemonėmis. Sąjūdis parodė ir įrodė, kad kovoti galime ir mokame. Prireikus šiai kovai esame pasiruošę ir šiandien.

Akcija įvyks 2021 m. kovo 11 d. 15 val. Daukanto aikštėje

Partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
60 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
habilitās

„Prireikus šiai kovai esame pasiruošę ir šiandien.“
✒✒✒
„Nuvarytus arklius nušauna“. Visas kovas pralaimėjote, net nepradėję. Kino nebus (išvertus į lietuvių kalbą).

Vaclovas ing romietis habilitās

Jums nesuprantamas žodis „kinas” yra vaizdras. Dabar supratote? Dar norite „kino”, t.y. vaizdro?

Kaušpėdas pranašingai, nors pats nesuprasdamas,

anuomet plėšė „Zombiai atrieda, atidunda”,
o kiek šiuomet tokių (tėvą motiną parduotų!), jau atriedėjusių, zombių (NVO) laukia-nesulaukia tų pažadėtų Judo sidabrinių – 193,6 mln. EUR?!
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_LT.html
Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP):
„Reikia skirti 193,6 mln. EUR veiksmams, kuriais užkertamas kelias visų formų smurtui dėl lyties ir su juo kovojama bei skatinama Teisių ir vertybių programoje visapusiškai įgyvendinti Stambulo konvenciją, ir pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamai lėšų ir valstybių narių lygmeniu.”

Al.

,,Paraginsime šalies vadovą tapti tokios pertvarkos iniciatoriumi…” Vytautas Radžvilas popo Gapono vaidmenyje.

siaubinga akcija

Vergų eitynės pas gerąjį carą Gitaną – Kovo 11-osios laisvės pakasynos.

Ramiros

N e b i j o k i t e !!!

DDD

Tekstas kaip politinė programa – puikus. Įteikimas Prezidentūrai – irgi geras sumanymas. Nausėdai siūloma tapti lietuviškuoju Gorbiu. Kitaip jo kadencija liks trumpu atokvėpiu po DG ir prieš IŠ.

Prašalietis

„Už laisvą Kovo 11-osios Lietuvą! Laikas pertvarkai!“…. Eilinis puskvailis „patriotinis” diletantas, jau matęs rezultatyvią gorbačiovinę pertvarką, kuris liko „tautinio” šiandieninio runkelio ir visiško kvailio vietoje, kelia ir rankas ir kojas „UŽ”. Tik kad „naujoji pertvarka, kuriai atėjo laikas” būtų rezultatyvi, buvęs patyrimas reikalauja, kad „skelbiama pertvarka būtų paremta viešumu ir gosprijomke, kad būtų viešai ir ne mažiau kaip 50 kartų per dieną skelbiama šios perestroijkos lietuviško Gorbačiovo pavardė, kuris visiems buvusiems tarybiniams naivuoliams ir šių laikų runkeliams savo ruožtu primintu, kad brazauskinę-lansberginę „demokratiją” pertvarkysime į „tautinę demokratiją su žmonišku veidu”, kurioje visi, net ir dar neišmirę gorbačiovinių laikų tarybiniai naivuoliai ir šiuolaikiniai „vakarietiškai civilizuojami” puskvailiai runkeliai po skelbiamos perestroijkės sėkmės yra „100 proc.garantija, kad užgyvens daug geriau” nei Europoje ir… Skaityti daugiau »

Laba diena

Siūlau nepatenkintems Al ir habilitas (kurie šiaip yra normalūs žmonės) paimti ir paaukoti jautį ta proga. Aukojant jautį galima pašokti aplink aukurą. Tai bus prasminga, nereikės eiti pas carą, rašyti raštų, kažko prašyti ar reikalauti.

Tekstas

puikus, 10 balų. O ką pakvietėte , be NS, tą akciją palaikyti, kad tai neatrodytų tik kaip mažos grupelės piaras? Dabar būtent taip ir atrodo. ,,Lydekai paliepus, man panorėjus” – tik vienos tautos pasakoje išsipildo. Kokių žygių ėmėtės, kad ir kitos antiglobalistinės jėgos prisidėtų?

Al. Laba dienai

,,Lietuva atsidūrė prie neokomunistinės genderistinės diktatūros slenksčio.” Ir tai ketinat sakyt valdininkui, kuris aiškiai pasakė, kad genderistus palaiko. Radžvilo veiksmai ir yra šokis prie laužo. Tik jaučiai, karvės ir veršiai jau paaukoti – tai mes.

Laba diena >Al

Koks būtų geresnis jūsų siūlymas?

...?

Ar tai dera su NS uoliu pritarimu KARO POLICIJOS įsteigimui?

Vis tik >>> 2:41

Vis tik, iš NS sklido uolus pritarimas įkurti Karo Policiją, kas dabar verčia labai suklusti. „Na, o su G. Gaponu buvo taip: Rusų-japonų karo metu 1904-1905 m. gyvenimo sąlygos Sankt Peterburge buvo siaubingos, darbdaviai versdavo mažai apmokamus darbininkus dirbti viršvalandžius. Putilovo gamykloje prasidėjęs streikas pasklido, ir sausio viduryje apie 80 000 darbininkų apleido savo darbo vietas, mieste dingo elektra, nebuvo spausdinamai laikraščiai. Ortodoksų popas Georgijus Gaponas, įkūręs darbininkų organizaciją, sukvietė visus į demonstraciją prie caro Žiemos rūmų 1905 m. sausį. Jie norėjo prašyti Nikolajaus II užbaigti karą ir atstatyti aštuonių valandų darbo dieną. G. Gaponas buvo dviprasmiškas žmogus, kuris, nors ir pasamdytas slaptosios caro policijos „Ochranos“, atrodė, iš tikrųjų norėjo išrūpinti vargšams geresnes gyvenimo sąlygas. Protesto akcija buvo taiki, darbininkai… Skaityti daugiau »

siaubingai akcijai

Susitaikėliai tik vaipytis moka, tipo, mes gudručiai, o jūs protestuokite. Jie taip elgėsi ir 1988-90-aisiais. Tupėjo tyliai ir laukė, kur nusvirs svarstyklės

stasys

Kai piliečiai turi ka pasakyti Prezidentui o anam yra noras juos išklausyti , prieštarauti būtų nusikaltimas . Vienok ne į kiekvieną klausimą būtina Prezidentui atsakyti . Ną įsivaizduokime Kuolys ims ir uzduos klausimą ,tai kodėl Daukanto a. tokia ir tokia diena buvo suraitytas tikėtina ‘senis saltis’ ir uždarytas į modernų varanoka ? Po to vargiai kas ryžtųsi tęsti pokalbį . NS kviečia ir vardina su kuo nesutinka , atrodo viskas kaip ir teisingai , vienok V.Radzvilas kaip sau įprastą ims ir leptels tai ko nereikia .Sunku atsispirti populizmui žiūrint į minia .Ims velnias ir timptels už liežuvio galo …

Vaclovas

Praplėsiu savo ankstesnį pasisakymą, kad vėl neatsirastų sakančių, jog išsireiškimų nesuprantu, nors supratingumą tokiems patiems reikėtų lavinti. Pasisakymo pabaigoje Habilitās panaudojo žinomą rusišką posakį, kurį tik kitaip išreiškiau, tuo netiesiogiai pateikdamas atsakymą į bendrą Habilitās mintį. Kalbant tiesiogiai, tai kuomet valstybėje ir čia daug garsiau į save kreipia dėmesį “Paskutiniai Europos pagonys”, paskutiniai naciai (Noreikos lankstinukas “Pakelk galvą, lietuvi” yra pavyzdinis nacistinis atsišaukimas), nereiktų laukti rimtos valdystės ir valdeivių, o tik kvailų pasirodytojų, vaizdro davėjų, atitinkančių bepročių poreikius.

ah1

neikit į jokius maidanus/aikštes kad neužsikrėstumėt covidu ir nesukeltumėt trečią covido bangą.

Laba diena

Labai vertingi komentarai. Komentatoriai išsigrynina ir nelieka jokių abejonių. Vėliau gali komentuoti apie Stambulo konvencijas, apie teisingumą ir t.t., bet tai jau nieko nereiškia. Jie jau pasakė čia.

Bailiai

Bailiu tauta niekur nuo sofuciu siknu ,manyciau,nekels…..

>>>

Na, taip. Pirma pritarė Karo policijos sudarymui, o dabar ieško jai darbo? Neleido Kalėdų švęsti, tai apsieisiu be tos netikros kovo 11 šventimo.

Vardas

Jei nenusikratysime Landsbergieciu, Cmilieciu, Armonaiciu liberastines chuntos kaip siuolaikinio kolektyvinio Nicolae Ceausescu rezimo ir Policijos paverstos siuolaikine Securitate nieko gero nelaukia Lietuvos. Gerai Lietuvoje tik MG Baltic tipo oligarchams ir Deep State biurokratams parazituojantiems is Lietuvos biudzeto ir ES skiriamu lesu Lietuvai.

Leonas Vainšteinas

671: Конституция отменяется! На территории США возникает фашистское государство нового типа… И как с этим бороться.
https://leonweinstein.blog/2021/03/07/671/

Al. Laba dienai

Nesu prieš demonstracijas. Bet demonstracijas laikau kovos veiksmu, kuris turi duoti naudą. Jos turi ne nuleisti garą, o pakelti. Todėl labai svarbu kaip tai daroma. Esant informacinėj apsupty, net geriausi lozungai gali nebūti naudingi, jei nebus pasirūpinta informaciniu aprūpinimu. Be to, būtų tas pats, kas mesti karius į mūšį, neturint šovinių. Antra, svarbu pats veiksmas. Protingi filosofavimai mokslinėj konferencijoj bus naudingi, bet aikštėj – nebūtinai. Ir teatrinis stilius, kuris buvo naudingas Sąjūdžio laikais, save, manau, išsėmė. Žmonės turi patikėti, kad tai tikra. Manau, žmonės ir į bažnyčią mažai eina, nes nejaučia, kad tai tikra. Kreiptis į Briežnevo tipo valdininką, kad jis imtų vadovauti Persitvarkymo sąjūdžiui, manau, yra teatras. Trečia, kariuomenė turi būti parengta. Turi turėti vadovybę, sugebančią kūrybiškai vadovauti tiek… Skaityti daugiau »

Laba diena >Al

Tai kokiu būdu siūlyti išreikšti savo nepritarimą ir kitus pritraukti, kai dauguma žmonių yra nesusivokiantys.

123

Nesuprantu tų komentatorių, kurie kaltina NS, kad ši akcija primena jų piarą…. O tai kaip tada partijai išreikšti savo poziciją, kaip suburti piliečius …. jei bus viskas padrika, nebus konsoliduojančios jėgos, tai nieko ir nebus, viskas išsikvėps pusiaukėlėje…
Palaikykime tuos, kurie imasi šiuo klausimu iniciatyvos.

Brežnevinis sąstingis

„Laikas pertvarkai!”
Michail Sergejievič: „Proces pošol”.
Ostapas Benderis: „Ledas pajudėjo”.
Vytautas Landsbergis: „Būkime orūs”.
Klausas Švabas: (reiktų cituoti visą knygą).
Sorošas: „Atvira visuomenė”.
„Siono išminčių protokolai” : „Tvarka bus pagal mus, arba bus visiška betvarkė”.

DDD

Nieko keisti nereikia, galima tiesiog džiugiai pasivažinėti.

Mandagumas

Yra sveikas dalykas ramiu laikotarpiu. Dabar prašyti yra kvaila, nes prašantis visada yra pralaimėtojo pozicijoje ir klūpo ant kelių. Gitana nėra tas, paskui kurį galima būtų eiti. Laikas reikalauti ir ne vien žodžiu.Ir ne vien tik iš p.rezidento.

>>> 13:01

Labai geri reikalavimai išdėstyti Al pasisakyme 23:48

Jau kovas

Pirmyn! Ateina mūsų pavasaris.
Laikas.

Manau

Taigi lauks Daukantyne su patrankom,haubicais kur pripirko..manau Niekas neleis ten rinktis…jei senuka tase po aikste tai koks susirinkimas? Paaiskinkit,nes nesuprantu…

taip tai taip ,ale...

„visame tame”- nė vieno reikalavimo atstatyti sąlygas milijono lietuvių realiam sugražinimui iš ekonominės tremties į savo Tėvynę: atskirties panaikinimui iki žmogui suprantamo orumo lygmens ,civilizuoto mokesčio VISAI prabangai įvedimo.Civilizuotas – reiškia vakarietišką VISOS prabangos apmokestinimo lygį : min. 30%/metus nuo Lietuvoje prabangiu pripažinto turto rinkos vertės, vakarietišku bankų apmokestinimu ,realiu dividendų apmokestinimu – vnž. esminiais ,o ne „pakelk galvą aukštyn,ar pasuk į reikiamą pusę ,skant , tipo „reikalavimais”.

emilija

Žmonės nesusigaudo, kas yra tikrieji stabdžiai progresui, ko tuomet galima tikėtis iš šio ūžiančio suirzusių bičių avilio?

stasys

Manau 2021-03-10 13:40 ..ta ‘senuka’ du policininkai, kurį laiką pavyti ir suraityti negalėjo . Ten žmonės taikus rinksis ir kreidelėmis piešti neturės laiko .

stasiui

žmonės su kreidelėm – karingumo įsikūnijimas , ania? Tikras „karvedybos mokslų’ propesorius.

Al.Laba dienai.

Ir ne tik.Del ejimo i baznycia ir netikejimu , siulyciau kalbeti tik apie save.Jeigu tikit esantis pitekantropo ar australopiteko, pagal Darvino evolicija, palikuonis.Arba klonas, ar biorobotas.Dabar tokiu daugybe.bet, aciu Dievui, ne dauguma.Aiskiausia ir teisingiausia tiesa yra tai, kad nusigreze nuo Dievo, mes atejome ten, kur dabar ir esame.Ir, kol neisisvalysime is savo sielu ir sirdiu ta purva, kuri prisikaupeme, mes siame purve murkdysimes ilgai.Verta paskaityti Sv.Raste Apreiskima Jonui.Galima drasiai lyginti aprasytus ivykius su dabartimi.

Laba diena>Al

Man netrukdo palaikyti bažnyčią ir žinoti, ką dabartinis mokslas sako. Nematyčiau prieštaravimų tarp tikėjimo ir pažinimo. Tikėjimas yra daugiau, nei ką mes dabar žinome, ar ką žinojo tada, kai rašė avangelijas. Taip pat tai neturi nieko bendra su planuojamu mitingu. Tai nei „maidanas”, nei laukinių susirinkimas. Kai Radžvilas tik rašė straipsnius, tai visi priekaištavo, kad tik šneka. Kai kūrė partiją, tai ale skaidė patriotus, kurių dabar negirdėti, nes nėra rinkimų ir jų nepaleido nuo grandinės. Kai kviečia į minėjimą, tai dar blogiau, nes nulipo nuo sofos. Matai, dabar jau reikia kariuomenės ir informacinio pasiruošimo. Tarp kitko, niekas neverčia prisidėti, jei nepatinka. Nereikia kritikuoti dėl kritikos.

Vytautas

Beveik iš visų komentarų sklinda dvasinė impotencija. Patys nebegali pakilti, nes gerokai apsunkę. Tuomet kas belieka? Ogi dėti į šuns dienas viską, kas bent kiek kruta. Tai primena šunį ir šieną arba senelių paspiktinimą jaunų merginų begėdyste.

> Vytautui

Kai po vieną kruta, tai tik kruta. Ką nors iškruta? Kad nelabai. Jeigu dar kruta, vadinasi, dar gyvi. Tik tiek. O kai krutėdami savo brolius išstumdo alkūnėmis, tai verčiau jau nekrutėtų.

Mįslė

Kodėl, kada dėl Deimantės žmonės kreida rašė žodį „Tiesos”, šių organizatorių niekada nebuvo? Kas šie kvietėjai?

Eugenijus

Kuom dabar laikomi piliečiai? Gal avimis…

Įdomu,

kas tas „patriotas” kviečiantis į Daukanto aikštę? Ir toks drąsus…Matomai viską suderino…

retorinis klausimėlis

Iškabintos vėliavos, o ką švenčiam? Prieš 30 metų grupė žmonių išdrįso mesti iššūkį bolševikams ir atsiskirti nuo jų imperijos. Pagarba jiems už tai. Bet po kelių metų beveik tie patys žmonės įkišo mus į dar baisesnę sąjungą. Kaip sakė Kudirka: „už trupinį aukso, už gardaus valgio šaukštą” paguldė Lietuvą po Briuselio antkode. Todėl anokia čia šiandien ir šventė. Lietuviai apskritai neturi normalių nepriklausomybės švenčių, nors švenčiam jas beveik kas mėnesį. Vasario 16-os karta iškovojo nepriklausomybę, bet patys be vienintelio šūvio ją ir prakniso 1940 metais. Apie kovo 11 jau sakiau. Liepos 6 – Mindaugo karūnavimas. Vyrukas spjovė į pagonišką indoeuropiečių civilizaciją, kad galvažudžiai vakarų civilizatoriai užmaukšlintų jam karūną. Irgi, mat, nuopelnas. „Ėjimo į Europą” pradininkas, tik kojas bučiavo ne Briuseliui,… Skaityti daugiau »

Kis

visa sirdimi busiu Daukanto gatveje,Palaikau ir pritariu,o esant reikalui stosiu gintiTevyne Lietuva,kuriojegyveno mano proseneliai,seneliai,as man vaikai ir anukai.Niekada neleisiu is Lietuvos paversti vistydes,tai garbingu ,doru zmoniu bendruomene.

vasia

del karantino zemaiciai neatvaziuos. gal susirinks tie, kuriuos valinskas noretu issaudyt po viena…

ar už tokią "laisvę" kovojome?

Kas mūsų laukia jau visai netrukus:

sarmatas.lt/02/valdas-anelauskas-smegenu-plovimo-pasekmes-kovidiniame-fronte-1/

akcija-atrakcija

susirinks avytės ir pamojuos vėliavytėm

The Epoch Times

https://www.theepochtimes.com/ashli-babbitt-family-considers-lawsuit-in-capitol-shooting-death_3724704.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-03-08-3 The Epoch Times skaitytojai: Kapitolijaus šturmo liudijimai EVERYTHING WRONG WITH THE CAPITAL SHOOTING IN 21 MINUTES https://www.brighteon.com/e0cc7ba6-f114-4f2f-a77f-1a2b802d60fd https://www.bitchute.com/video/DYlb92zMkj41/ Go to 19:38 and look at what you don’t see… Bag-Valve-Mask Ventilation is being administered BUT the head position is all wrong, the MASK is missing and the “EMT” is not pumping the bag properly. What do you see???? Her head is a bloody mess but the EMT’s gloves are not bloody. She appears to have been intubated but the tube is not inserted. What you should have seen… https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=How+To+Do+Ba… DC Police Coordinated With ATIFA in Attacking the Capitol Building – Witness and Supporting Video https://153news.net/watch_video.php?v=6O38O723DW6B Ashli Babbit ALIVE and WELL The FALSE FLAG Shooting https://www.brighteon.com/22375a2f-1f93-44fe-8fb5-4a2d0b27298c Ashli Babbit False Flag Part… Skaityti daugiau »

Al.

,,Al.Laba dienai.2021-03-10 16:05″ komentaras ne mano. Kažkas nusprendė apsimesti manim ?

60
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top