Levas Šlosbergas. Šiandien Rusija – tai šalis, idealiai pasirengusi fašizmui

gubernia.pskovregion.org

Rusijos ateitis priklauso nuo to, kuri tautos dalis taps dauguma – taikos tauta ar karo tauta, – šitaip savo straipsnį „Nešaudyk!“ pradeda Pskovo srities parlamento deputatas, partijos „Jabloko“ vietos skyriaus pirmininkas ir laikraščio „Pskovo gubernija“ steigėjas Levas Šlosbergas.

Nešaudyk!

Iliuzija, kad Rusijos-Ukrainos fronte įsigalėjo lyg paliaubos, lyg tyla – išnyko net ir neprasidėjusi. Naujieji metai su savimi atsinešė smarkiai suaktyvėjusius karo veiksmus. Tapo akivaizdu, jog vadinamųjų „sukilėlių“, o iš tikrųjų – į Ukrainą neteisėtai nusiųstų Rusijos padalinių vienintelis tikslas – karo veiksmų teritorijos išplėtimas.

Karo ugnimi nuspręsta užlieti ir Donecko, ir Luhansko sritis, kur kaip tik Kalėdų proga atriedėjo eilinis vadinamasis „humanitarinis konvojus“, kurio gavėjai jau liovėsi slėpti jo dėmėtai žalią turinį. „Vojentorgas“ nusimetė maskuotę. Daugelis buvo psichologiškai pasirengę, jog karinė priešprieša aštrės, tačiau visiems didžiuliu šoku tapo barbariškas ukrainietiško miesto Mariupolio apšaudymas, kur žuvo 30 žmonių, tarp jų – du vaikai, beveik 100 žmonių buvo sužeista, tarp jų 17 – sunkiai. ESBO ekspertai patvirtino: į miesto gyvenamuosius kvartalus šaudyta iš kelių vietovių, kontroliuojamų vadinamųjų „sukilėlių“. Rusijos-Ukrainos fronte žodžio „sukilėliai“ sinonimu tapo žodis „Rusija“. Kitų sinonimų nėra. Mariupolis nubrėžė tą psichologinę ribą, apie kurią sakoma: „paskutinis lašas“. Rusija rusiškais ginklais žudo Ukrainoje taikius gyventojus rusus. Ir visiškai nesirengia to pripažinti. Ir nesirengia sustoti.


Sausio 13-ąją nežinomi asmenys sušaudė keleivinį autobusą su taikiais gyventojais, vykusiais iš Donecko į Mariupolį.

1.

Pasaulyje nėra nieko labiau griaunančio už karą. Griaunančio – visomis žodžio prasmėmis. Žmonėms – sugriauti gyvenimai, sugriauti namai, nusiaubta žemė. Valstybei – sugriauta ekonomika, pakrikę finansai, nusiaubtas biudžetas.

Bauginančiu greičiu karas suniokoja net ekonomiškai stiprias šalis.

Karas Rusijai – su jos pusiau banditiška žaliavų ekonomika, aukščiausiu korupcijos lygiu ir iš tautos atimta valstybe – tai tikro ir spartaus žlugimo kelias.

Karo kelią pasirinko iš esmės vienas žmogus, o sąskaitas apmoka visa šalis – nuo beturčių iki milijardierių. Nemažai jų jau sumokėjo savomis gyvybėmis.

Nepaisant to, būtent tokį „Rusijos visuomenės konsolidacijos“ kelią sau ir savo šaliai pasirinko Vladimiras Putinas. „Apsiausta Rusijos tvirtovė“ pasirengusi kariauti su visu aplinkiniu pasauliu. Jai karas – tai gyvenimas. Taika – tai jos mirtis.

2.

Kuo ilgiau vyksta karas, tuo gilesnės naikinančios žaizdos. Vienų metų karo trukmės pakanka tam, kad būtų sugriauti dešimtmečiais puoselėti ekonominiai pasiekimai.

Vieni Rusijos-Ukrainos karo metai Rusiją nubloškė atgal dviem dešimtmečiais ir šis kritimas tęsiasi. Tačiau tai tik žlugimo pradžia – sprendžiant iš to, kaip reaguoja Rusijos ekonomika. Tolesnės pasekmės – dar gilesnės.

Toliau tęsti karą kad ir vienerius metus Rusijai nepakaks nei jėgų, nei lėšų.

Nepaisant to, viskas metama į karo liepsnos laužą. Biudžeto beveik neliko, nacionalinė valiuta, dar vakar naftos dešimtmečių paauksuota, akyse baigia sumedėti, bankai virto pinigų priešais.

Vladimiras Putinas sustoti neketina.

Pastebėjęs ekonomikos kracho paveikslą (greičiausiai, kažkokiu būdu tą paveikslą ar bent jo dalį jam vis tik parodė), Vladimiras Putinas priėmė paradoksalų sprendimą: sustiprinti, sugriežtinti karo veiksmus, karine jėga galutinai priremti Ukrainą, o sykiu – su ja solidarią Europą bei visą pasaulį. Paimti tai, ką norėjosi paimti nuo pat pradžių: visą rytų ir pietų Ukrainą, ją atkirsti nuo Juodosios jūros, iš užkariautų gabalų sulipdyti arba valstybę-satelitą, arba šį žemės gabalą prijungti prie Rusijos.

Tai ne šiaip siekis „prisiauginti daugiau žemių“ – pirmiausia, tai siekis atkeršyti Ukrainai už viską: už ukrainiečių visuomenės daugumos pasirinktą europinį kelią, už iš valdžios išgrūstą, aukso batonais nupenėtą Janukovyčių, už pirmąją „nemuštų“ žmonių kartą, kuri Ukrainoje, kiek pasikankinusi, vis dėlto išėjo į pasaulį. Jeigu tokia karta išaugs Rusijoje, Putino valdžiai ateis galas.

Atkeršyti Ukrainai – bet kokia kaina. Toji kaina štai jau beveik metus – karas.

Putinas įsitikinęs, jog Rusijos visuomenė palaikys jo norą keršyti Ukrainai. Jis įsitikinęs, kad jo liaudis pasirengusi už jo politiką mokėti bet kokią kainą. Taip pat ir gyvybės kainą.

Vladimiras Putinas išugdė Rusijoje karo žmones.

Karo žmonės tokią kainą sumokėti pasirengę.

Ir štai pirmąsyk nuo Rusijos-Ukrainos karo pradžios 2015 metų pradžioje į Rusijos-Ukrainos karo frontą pradėta masiškai siųsti kareivius – šauktinius. To priežastis paprasta: galimybė verbuoti į armiją pagal kontraktus Rusijoje nepasiteisina, netgi neturtas nepriverčia žmonių imtis šitokio darbo, kurį greičiau nei pinigus gali tekti išmainyti į gyvybę.

Ir – atgrasiausias dalykas – pagrindiniu šio darbo tikslu tapo naikinti tautą, kuri – tarp broliškų tautų – visuomet būdavo pirmoje vietoje.

Dabar šią brolišką tautą Rusijos žmonės verčiami vertinti kaip pirmąjį ir pikčiausią Rusijos priešą.

Vladimiro Putino vis tai nė kiek netrikdo.

Karo reikmėms jis skuba suspėti išleisti žmonių pinigus – kol jie dar visiškai neišsibaigė – ir šiame nepaskelbtame kare tapti šlovingu nugalėtoju.

O tada – jis tuo įsitikinęs – nugalėtojai neteisiami, teisiami tik pralaimėjusieji.

Karo žmonės sveikina karo prezidentą.

3.

Tačiau už ekonominę griūtį žymiai baisesnis karo sugriovimas – visuomenės moralės pakrikimas.

Nuo SSSR pabaigos laikotarpio Rusijos visuomenė nepatyrė tokios baisios moralinės būklės, kokia ji tapo dabar. Šiandien Rusija – tai šalis, idealiai pasirengusi fašizmui.

Fašizmas – kuomet milijonai žmonių jaučiasi laimingi skleisdami neapykantą, kuomet gyventojų nuotaikose įsigali priešiškumas, kuomet kitokia nuomonė tampa valstybiniu nusikaltimu.

Fašizmas – tai metas, kada valstybė užaugina karo tautą.

Propagandos ministerija, kuria iš esmės tapo visa valstybinė Rusijos valdžia, į savo pelkę įtraukė tokią milžinišką gyventojų dalį, jog šiandien galima su giliu sielvartu pasakyti: karo žmonės Rusijoje nugalėjo taikos žmones.

Rusijos visuomenei gali tekti sumokėti brangią kainą – ir materialine, ir dvasine prasme.

Seniai Rusijoje neskaityti Niurnbergo proceso dokumentai istorinėje visuomenės atmintyje dažniausiai suvokiami kaip tarptautinis teismas, nuteisęs karo nusikaltėlius, betarpiškai vadovavusius pasibaisėtiniems kraujo praliejimo veiksmams.

Tačiau Niurnbergo procese buvo taip pat nagrinėjamos ir aplinkybės bei priežastys, leidusios atsirasti fašistinei valstybei, sugebėjusiai apkvailinti visą tautą – apsišvietusią ir darbščią tautą pačiame Europos centre, tautą, dovanojusių pasauliui didžių mokslininkų, poetų, kompozitorių, dailininkų, architektų.

Niurnbergo procese paaiškėjo, jog net ir ši didi mokslo ir kultūros tauta neišsiugdė imuniteto prieš fašizmą. Lyg nesustabdomai plintantis gaisras, fašizmas Vokietijoje sunaikino visuomenės moralę. Ir tuomet ši tauta ėmė trokšti kitų tautų mirties.

Amžiais puoselėta kultūra nuo fašizmo neišgelbėjo. Karo tautai kultūros nereikia.

Šio neapykantos laužo malkomis tampa melas. Visaapimantis valstybinis melas. Knygomis kūrenami laužai šį melą nušvietė amžiams.

4.

Rusijos valstybė išugdė karo tautą.

Kareivis, galėjęs atsisakyti vykti į Rusijos-Ukrainos karą, tačiau to neatsisakęs ir nuvykęs žudyti brolių – tai karo tauta.

Tėvai, pritarę tam, jog jų sūnus kariautų Rusijos-Ukrainos fronte ir žudytų brolius, – tai karo tauta.

Politikas, meluojantis apie tai, jog Rusijos armija nedalyvauja karo veiksmuose Ukrainoje, – tai karo tauta.

Žurnalistas, kurstantis neapykantą Ukrainai ir jos gyventojams, meluojantis apie įvykius Rusijoje ir pasaulyje, – tai karo tauta.

Žmogus, besidžiaugiantis sugriovimais ir mirtimis Ukrainos miestų gatvėse, – tai karo tauta.

Tapti karo tauta labai lengva.

Reikia nekęsti labiau negu mylėti. Reikia kaimynui linkėti ne gėrio, o suirutės. Reikia būti įsitikinusiam, kad Tėvynės didybė – tai kitų tautų pažeminimas. Ir pajusti džiaugsmą, jog dalyvauji tame pažeminime.

Karo tauta sugeba sunaikinti savo Tėvynę. Todėl, kad neapykanta ir melas sugriauna bet kokią valstybę, bet kokią visuomenę.

5.

Rusijos valstybė sparčiai rieda link savojo Niurnbergo proceso. Per karo laukus.

Šis riedėjimas vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jį labai sunku sustabdyti – kaip kad sunku sustabdyti įsibėgėjusį, nuo kalno lekiantį traukinį. Tuo tarpu mašinistas gaisro atšvaitų nutviekstu veidu į išprotėjusio garvežio pakurą sviedžia paskutinius anglies gabalus. Ir žmonių gyvybes.

Šiandien Rusijoje yra labai nedaug žmonių, kurie stengtųsi sustabdyti šią beprotybę, o iš tiesų – sustabdyti artėjančią katastrofą.

Ar įmanoma apskritai sustabdyti kritimą į prarają?

Tai – klausimas taikos žmonėms, kurių Rusijoje yra, tačiau kiekybiškai jų žymiai mažiau negu karo žmonių.

Tam kad išsigelbėtų, Rusijai reikia daugiau taikos žmonių.

Tam, kad išsigelbėtų, taikos žmonės privalo netylėti.

Nevalia leisti žmonėms pasilikti karo lauke.

Nevalia kurstyti karo ugnį.

Taikos žmonės sugebės išgelbėti Tėvynę.

Pasitelkę Meilę. Pagarbą. Gerumą. Balsą. Taiką.

Tam, kad išgelbėtume Rusiją dabar, būtina sustabdyti karą.

Kuomet pasibaigs pinigai, pasibaigs ir patrankos. Tačiau tai dar nebus taika.

Kuomet bus sunaikintas valstybinis melas ir kai išseks žmogiškoji neapykanta, tik tuomet pasibaigs karas.

Rusijos-Ukrainos karas pasibaigs tada, kai kareiviai atsisakys kariauti.

Jie nenori kariauti ir dabar, tačiau kariauja, žudo, nes yra silpni ir dar negirdėti pakankamai stiprių balsų, reikalaujančių taikos.

Karo tauta Rusijoje auga, o taikos tauta Rusijoje tyli.

Karo lauke kareivis visuomet išgirs taikos balsą.

Nes jis nori gyventi.

Negalima tylėti.

6.

Nešaudyk!

Šį kvietimą turi išgirsti Rusijos kareivis, išgintas į Rusijos-Ukrainos karo frontą.

Nešaudyk!

Šiai maldai dvasininkas turi kiekvieną dieną kviesti savo parapijiečius.

Nešaudyk!

Šis kvietimas turi tapti matomas visuose gyvuose laikraščiuose, žurnaluose, interneto leidiniuose, televizijos ir radijo studijose.

Nešaudyk!

Šį kvietimą turi išmokti žmogus, pasirinkęs politiko kelią.

Nešaudyk!

Šį kvietimą kiekvienas taikos žmogus turi išsakyti kiekvienam karo žmogui.

Nešaudyk!

Su tokiu plakatu būtina išeiti į gatves ir aikštes.

Taikos žmonės! Šviesūs taikos žmonės! Prašau – netylėkite. Jūsų tylėjimas žudo gyvuosius ir gausina mirusiųjų pasaulį.

Nereikia veržtis ten, kur zvimbia kulkos. Reikia netylėti apie karą. Reikia reikalauti taikos.

Taikos žmonės, išeikite į šviesą.

Karo žudoma šalis laukia jūsų balso.

Nešaudyk!

gubernia.pskovregion.org

Iš rusų kalbos vertė Jeronimas Prūsas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
pozdno, batiuška

mūsų geriausias draugas Putinas išmaudys rusiją šūduose ir visi ruskeliai dar labiau smirdės – bet jie to ir nori….

Letas Palmaitis

„Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare” (Mt 10, 28). Pasaulyje nėra nieko labiau griaunančio už satanizmą, kurį pirmoji ėmė aktyviai įgyvendinti sociume masoniška „didžioji prancūzų revoliucija”. Kas yra „fašizmas”? Konclageriai ir genocidai? Bet juk tai bolševizmas ir Hitlerio nacionalsocializmas, bolševikų pavadintas „fašizmu” tik todėl, kad jo vergai pamirštų Molotovo-Ribentropo draugystę, jų pačių to meto išvedžiojimus apie „socialistinį bendrumą” ir nieko nesužinotų apie vieno ir kito giminystę bei panašumą. Jūs, asilai, kartojate šią bolševikinę „gudrybę”! Jei jau tradicinį laukinį Maksvos Ordos žiaurumą kažkodėl vadinate savo laiką atitikusio Benito Mussolinio eksperimento (beje, Mahatmą Gandį sužavėjusio) vardu, tai jau atsiprašau: mūsiška dabartinė robespjerų tąsa – rafinuotas „orvelinis” elektroninis satanofašizmas… Skaityti daugiau »

stop karui,stop melui!

https://www.youtube.com/watch?v=qFuR4rvmoEU Taip pat del ESBO ekspertu- kai apsaudomas Doneckas,tai je tik konstatuoja fakta.O Mariupolije jau po valandos je nustatekas ir is kur saude! Keistoka ar ne tiesa?

stop karui,stop melui!

Buves Ukrajinos premjeras- https://www.youtube.com/watch?v=HEzdyoN6qzI

ruta

Rusija niekada netaps normalia , demokratine valstybe, kol nepripazins savo cekistinius , sovietinius , komunistinius nusikaltimus .Hitleris ir Stalinas , tai broliai dviniai pagal savo ideologija ir sadistiskus polinkius .Tas , kas ‘paragavo’ sovietinio represinio teroro , tam nelieka net trupinio abejones , kad i Rusija jau sugryzo fasistine ideologija – Vienas Fiureris , viena salis , viena partija , visi , kas nesutinka , yra valstybes priesai / naikinti bet kokiais budais , ka jau matome/ . Kas neramina , tai Lietuvos politikos slinkimas i ta pati pragara , tik dabar jau vyksta lindimas ne i Maskvos viena vieta , bet i Briuselio / na , pinigai tai is ten , reikia atidirbti/.Viskas vyksta be juokiu diskusiju , diologu… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis rutai

Jei neminėsim vergvaldinės Graikijos, kurios Jūs ir neturite galvoje, tai Jūsų minimos „normalios demokratinės valstybės” pasaulyje atsirado viso labo tik po robespjeriško galvų kapojimo XVIII a. pabaigoje, o žmonijos istorija, hm, truputį ilgesnė, ar ne? Tačiau čia nesiginčykim, nes beviltiška.
O dėl ruskijos kalčių pripažinimo – tai kodėl būtent tik sovietinių? Gal Kaukazo tautų išžudymo XIX a. pripažinti nereikia? O Jelcyno laikų „humanitarinių koridorių”? Pagaliau: ar gali dėl alkoholio mutavęs tautų likučių konglomeratas apskritai tapti normalia valstybe?
Ložkino iliustracijų nebesiunčiu, jau nusibodo. Jums viso blogio šaltinis – stalinas su hitleriu. Mat jei nebūtų buvę jų „polinkių” dabar jau tikrai būtų… „tikroji demokratija” (kurios niekas niekad nėra matęs).

to stop karui,stop melui!

Nieko keisto, ESBO atstovo tėvas pabėgo nuo sovietų režimo ir buvo banderininkas.

nugi

Palmaiti, nejuokinkite, dešiniojo sektoriaus žudikai, kuriuose įsikūnijęs velnias, Europos viltis 😀

nugi

Pagal beretinikus, liberastus, konservus žmonių deginimas Odesoje ir iššokusių pro langą pribaigimas mušant lazdomis ir spardant yra ne fašizmas, bet gėris 🙂 Ne fašizmas ir gyvenamųjų namų, ligoninių, cerkvių specialus bombardavimas (atrasti žemėlapiai, kuriuose šie objektai pažymėti, kaip taikiniai), tai gėris.

nugi

Šlykštesnių už beretinikus, liberastus, konservus žmonių (nors jie neverti žmogaus vardo) daugiau nėra. Tai potencialūs žudikai, jeigu tik jiems duotų valią.

Letas Palmaitis dėl nugio

Nerodyk savo kacapiškų rožų – kad Odesoje buvo eilinė maskolių provokacija, laiku rašyta dar „Ekspertuose”, stebina tik vis didėjanti provokatorių gausa platinant serijinio propagandą. Jei rasti žemėlapiai su taikiniais, parašyk interneto adtresus.

stop karui,stop melui

„Украинский кризис, без сомнения, вспыхнул из-за усилий американских и европейских элит, воспользовавшихся сопротивлением некоторой части народа этой многострадальной страны, чтобы достичь победы для Запада и поражения для Москвы. Миллиарды долларов были потрачены на организацию государственного переворота и народной революции (Майдан отчасти совместил в себе эти два явления) — и не зря. Браво, воскликнули все. <…> Затем Россия ответила, и сила ее ответа ошеломила Вашингтон и все европейские канцелярии”, — пишет эксперт. http://www.theamericanconservative.com/articles/what-if-putin-doesnt-back-down/

vasaris

dar vieno Chazarijos tarno bleniai Tiesose!

liova bergas

zydpalaikis.

Letas Palmaitis

Na va ir žydologai išlindo. Ir vėl su savo idiotiška Chazarija. Jau laikas jiems paaiškinti, kad būtent slaviškas sarmatiškas Kijevas su savo Baltijos skandinavų ir prūsų vadais triuškino tiurkus chazarus, o Chazarijos, kaip etnosų ir kultūrų konglomerato (jį valdė judaizmą priėmęs elitas, tačiau talmudinis judaizmas neprigijo, nugalėjo karaimiškas) modelis, atgijo Maskolijos pavidalu perimant paveldėjimą iš mongolų ordos. Būtent jūsų Maskolija ir yra šiandieninė Chazarija, tik jau visai išsigimusi.
O už žydpalaikius esi prakeiktas, kretine: Pr 12, 3. Dar nebūta atvejo, kad šis prakeikimas neišsipildytų.

>Letas Palmaitis

Tave kartais sazine ne griauzia,gal miegi blogai…? Cia yra filmas paziurek! O po to paziurek i veidrodi! http://politikus.ru/video/41279-voyna-na-donbasse-film-dlya-mirovogo-soobschestva-s-subtitrami-18.html

Letas Palmaitis >LetasPalmaitisui

„.ru” daug „filmų” gamina – propagandiniame KARE juo niekšingesnis priešas, juo niekšingesni jo „produktai”. Karo tikslas – sunaikinti priešą, o ne tiesą jam skleisti. Dar apie „sąžinę” kalba. Pažiūrėk filmų apie Čečėniją.

Jota

Emocinė tryda. Ir straipsnyje, ir komentaruose. Aš gėriuosi dabartine rusų kultūra, nes savo moralumu, aukštais idealais, žmogiškumu ji toli prašoka Vakarų kultūrinius, socialinius, religinius puvėsius.

Letas Palmaitis Jotai

Jei „dabartinė rusų kultūra” tai vienintelių išlikusių intelektualų – žydų sukurti sovietmečio sentimentalūs filmai su ateistiniu pagrindimu, tai jie tikrai atrodo daug humaniškiau už Vakarų seksopatijas. Tačiau humanizmas visada tas pats nuo pat „didžiosios” masonų revoliucijos Prancūzijoje: ant altoriaus iškeltas žmogus vietoj D-vo. Arba D-vas, arba humanizmas. Iš čia spręskite, kur kokie puvėsiai. [Jei prie „dabartinės” bandote priskirti tai, kas vadinama „didžiąja rusų kultūra” su Dostojevskiais ir Čaikovskiais, tai ji egzistavo viso labo tik porą šimtų metų iki bolševizmo ir buvo dirbtinai įsodinto į svetimą finougrų Ingriją (švediškai – Ingermanlandą, atitekusį Maskolijai 1617 m.), Vakarų kultūros anklavo – Sankpeterburgo produktas. Iki jo ugriškame-totoriškame maskolių konglomerate būta tik vis to paties azijatinio smurto, „vandenuko”, mato ir dviejų garsių literatūros kūrinių: „Domostrojaus”… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis Jotai PS

Vis dėlto darkart – pačios tos „kultūros” atstovų:
liveinternet.ru/users/xupyprep/post98015194/

Letas Palmaitis Jotai PPS

Igorio Ignatjevo publikacija „Baisu pagalvoti apie tai, kaip mes gyvensime po viso, ką pridirbome Ukrainoje” jau nuslinko nuo pirmojo puslapio į sąrašą. Ten rasite mano atsakymą Jums ir dar PS.

Jota

Su visa pagarba jūsų išsilavinimui, bet nerandu nuoseklumo jūsų mąstyme. Palyginkite savo pasakymą „atrodo daug humaniškiau” (vadinasi, geriau) su tvirtinimu „Arba D-vas, arba humanizmas.” Tikrai, sutinku su jumis: net pats banaliausias rusų (kuo čia dėti žydai? Humanizmas nėra vienos kurios tautos nuosavybė) filmas yra daug humaniškesnis (tikresnis, geresnis, arčiau Dievo) už nukraujavusius Vakarų kultūros subproduktus. Kodėl jūs darote perskyrą tarp humanizmo ir Dievo? Juk pats Kristus vadino save Žmogaus Sūnumi. Žmogus yra Dievo kūrinys ir Jo atvaizdas. Taigi humanizmas (kaip pasaulėžiūra) g.b. arba bedieviškas, iškeliantis žmogų aukščiau Dievo, arba atvirkščiai. Jei turėsim galvoje kad ir tuos pačius paprastus rusų filmukus, tai juose tikrai daugiau dieviško žmogiškumo. Taigi „dabartinė mafiozinės ruskijos” kultūra tikrai prašoka visas „moderniąsias” šiuolaikines kultūras, visas išgalvotas dirbtines… Skaityti daugiau »

Jota

Dar parašiau atsakymą jums prie Ignatjevo. Jei turit ūpo, galit susirasti.

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top