Lietuvon atslenka Grūtas?

Druskininkų miesto mero Ričardo Malinausko pareiškimas

Per 160 Lietuvos menininkų, mokslininkų ir neabejingų piliečių gruodžio 11-ąją viešu laišku kreipėsi į premjerą, Socialdemokratų partijos pirmininką Algirdą Butkevičių, ragindami sustabdyti partijos kolegos, Druskininkų mero Ričardo Malinausko vandalizmą. Laiško autoriai reikalauja, kad meras kuo greičiau atkurtų jo įsakymu nugriautą dailininko Antano Balkės skulptūrą „Legenda“ ir atsiprašytų menininko bei visuomenės.

Pasirodžius viešam laiškui, Druskininkų savivaldybės administracija išplatino pareiškimą spaudai „Laisvieji veikėjai ėmėsi brutalaus politikavimo“. Patį pareiškimą pasirašė neaiškios atsakomybės asmuo, save įvardijęs „Druskininkų savivaldybės informacija“. Tiesa, išsiųstas šis pareiškimas buvo iš elektroninio pašto, pavadinto „Druskininkų meras“ (adresas: meras@druskininkai.lt). Labai keistame labai keisto stiliaus pranešime Druskininkų meras ar jo pašto vartotojas aiškina, kad menininkų ir mokslininkų rūpinimasis sunaikinta Atgimimo laikų skulptūra esąs „brutalus politikavimas“, kad viešo laiško autoriai esą „apsimetę patriotai“, kad jie „kiršina visuomenę“, „klaidina žmones tikrovės neatitinkančia informacija“. Dailininko Antano Balkės skulptūra pranešime vadinama „demontuotu įrenginiu“, kuris Druskininkų gyventojams „du dešimtmečius badė akis“.

Su Druskininkų mero tekstu Tiesos.lt skaitytojai gali susipažinti ČIA ir jį įvertinti patys. O mes panagrinėsime tik keletą esminių dalykų, kad išties būtų galima pamatyti, kas čia ką klaidina.

Pirma, Druskininkų mero Ričardo Malinausko (jo pašto vartotojo?) pareiškime teigiama, kad savivaldybė Atgimimo laikų skulptūrą – „šį įrenginį“ – „teisėtai demontavo“. Tačiau „teisėtą demontavimą“ pagrindžiančių įrodymų – savivaldybės priimtų dokumentų – meras iki šiol visuomenei nesugeba pateikti. Prieš penkis mėnesius skulptorius Antanas Balkė raštu paprašė savivaldybės tai padaryti. Deja, veltui. Seimo Audito komiteto narys Naglis Puteikis, gruodžio 5 dieną atvykęs į Druskininkus, dar kartą paprašė savivaldybės leisti susipažinti su dokumentais, kuriais remiantis meno kūrinys buvo nugriautas. Tačiau Druskininkų vicemeras Linas Urmanavičius buvo labai piktas ir kategoriškas: „dokumentų pamatyti negalima“.

Antra, mero Ričardo Malinausko pareiškime tvirtinama, kad „pretenzijų savivaldybei dėl to, kad esą negali pamatyti demontuotos skulptūros, jau nebeturi ir A. Balkė“. Tačiau nutylima, kad menininkui buvo leista pamatyti savo kūrinio dalis tik prabėgus penkiems mėnesiams nuo skulptūros nugriovimo ir tik primygtinai pareikalavus Seimo nariui Nagliui Puteikiui. Taip pat nutylima, kad kūrinio dalis pamatęs skulptorius turi kur kas didesnių pretenzijų – jo spėjimai, kad griaunant skulptūrą be autoriaus žinios jai buvo padaryta didelė žala, pasitvirtino.

Skulptoriaus Antano Balkės atsakymas

Tiesos.lt redakcija pakalbino patį dailininką Antaną Balkę:

Penkis mėnesius siekėte pamatyti, kas nutiko Jūsų skulptūrai, nugriautai liepos 3–4 dienomis. Tokia galimybė buvo sudaryta tik tada, kai gruodžio 5-tą dieną Druskininkų savivaldybėje apsilankėte kartu su Seimo Audito komiteto nariu Nagliu Puteikiu bei keliais Jus palaikančiais Druskininkų ir Vilniaus laisvaisiais menininkais. Papasakokite, ką išvydote, kai kitą dieną Jums pagaliau parodė tai, kas liko iš „Legendos“? Kaip Jums atrodo, ar ji saugoma tinkamai?

Antanas Balkė: Gruodžio 6 dienos pavakarę man paskambino Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas V. Kuleckas (būtent jis ir parengė administracijos direktoriaus 2012-08-03 atsakymą į mano 2012-07-10 pareiškimą) ir pasiūlė nuvažiuoti į Viečiūnus (8 km. nuo Druskininkų) pasižiūrėti, kur sandėliuojama skulptūros „Legenda“ ir fontano dalys. Aš sutikau.

Sandėlyje nėra apšvietimo, o buvo jau tamsu, todėl tinkamai apžiūrėti nebuvo sąlygų. Buvo matyti du pakuočių blokai, visiškai šviežiai apvynioti pakavimo plėvele (apvyniota, matyt, demonstravimui, nes ant pačios plėvelės visiškai nebuvo dulkių). Juose buvo sukrautos skulptūros granito dalys ir neapvyniotos keturios fontaną juosusios teraco dalys. Dvi iš jų suskaldytos – matyti trūkimai per vidurį (žr. nuotraukas).

Beje, V. Kuleckas nenorėjo leisti atidengti įpakuotų blokų, bet argumentavau, kad tokiu atveju nepavyks nieko pamatyti ir užfiksuoti. Atplėšęs vieną pakuotę pamačiau ant padėklo sukrautas šešias apatinės dalies skulptūros detales ir keturis fontano apvado intarpus, ant kito padėklo buvo viršutinė skulptūros dalis. Dalys, sukrautos ant silikatinių plytų ir tašo, buvo sudėtos taip, kad atrodytų, jog tai neišardyta dalis. Plyšiai tarp detalių, jungčių neatitikimai ir briaunų aptrupėjimai rodo, kad tai tik imitacija, dėl kurios negalėjau iki galo apžiūrėti detalių, pamatyti ir kitą jų pusę. Kaip matyti nuotraukose, šios detalės ištepliotos raudono atspalvio dažais – matyt, jais aptaškyta per tuos penkis mėnesius, kai skulptūra buvo sandėliuojama greičiausiai nepridengta (jų žodžiais, saugoma…). Vienos viršutinės dalies detalės visai nėra. Deja, dėl blogo apšvietimo buvo sunku įvertinti, kiek skulptūrą ardant ir transportuojant subraižyti poliruoti granito paviršiai (šiaip poliruotas granitas dedamas tik ant švaraus medinio ar medžiaginio paviršiaus).

Išvadas darausi tokias. Pirma, žala skulptūrai ją ardant ir transportuojant padaryta didelė. Net ir profesionaliai bandant tai padaryti (esant objektyviai būtinybei ir dalyvaujant autoriui), demontuoti be žalos neįmanoma, mat visa skulptūra sumontuota iš 22 dalių, kai kurios jų sujungtos metalo jungtimis. Jau nekalbu apie tai, kad viešosios aplinkos skulptūra apskritai yra nekilnojamas daiktas, neatsiejamas nuo konkrečios aplinkos. Tik Grūto parko variantas „įteisino“ galimybę kilnoti skulptūras.

Kas be ko, tas faktas, kad išardytą skulptūrą savivaldybės vadovai leido apžiūrėti tik po pusės metų nuo prašymo pateikimo ir tik Seimo nariui Nagliui Puteikiui padėjus, jau savaime iškalbingas ir daug pasakantis apie merą Ričardą Malinauską.

Druskininkiečių pozicija

Trečia, Druskininkų mero pareiškime skelbiama: „Išgirdę, kad asmeninės naudos siekiantys veikėjai kelia sumaištį nepagrįstai kaltindami savivaldybę neteisėtais sprendimais, druskininkiečiai, pritariantys savivaldybės iniciatyvoms, paragino vietos bendruomenę išreikšti savivaldybei palaikymą. Lapkričio pabaigoje merą R. Malinauską pasiekė daugiau nei 600 druskininkiečių, pritariančių savivaldybės veiklai, palaikymo laiškai.“ Tiesos.lt redakcija, gavusi mero pareiškimą, iškart paprašė atsiųsti ir 600 druskininkiečių, kurie, pasak mero, pritarė jo sprendimui nugriauti Antano Balkės „Legendą“, laiškus. Deja, mums buvo atsiųsta tik nuotrauka, kurioje matyti pluoštelis laiškų su parašais. Padidinus vaizdą pasimatė, kad tai ne šimtai laiškų, o tik vienas tekstas, po kuriuo surinkti žmonių parašai. Dar daugiau: druskininkiečių laiškas iš esmės skiriasi nuo mero pareiškime pateikto jo atpasakojimo. Pasirodo, kad laiške druskininkiečiai pritaria vienai „pilietinei iniciatyvai“ – ant Nemuno kranto pastatyti „Lietuvos skydo“ skulptūrą, tačiau neturi jokio tikslo duoti atkirtį, kaip teigiama Druskininkų mero pareiškime, „asmeninės naudos siekiantiems veikėjams“.

Pašnekinę keletą šį kreipimąsi pasirašiusių druskininkiečių sužinojome, jog parašai po šiuo pačios savivaldybės parengtu laišku buvo rinkti gerokai anksčiau – spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje, kai Druskininkų savivaldybės taryboje svarstant Tado Gutausko „Skydo“ investicinį projektą kai kuriems Tarybos nariams kilo klausimas: „O ką apie visa tai mano druskininkiečiai?…“.

Laišką pasirašę druskininkiečiai paliudijo ir tai, kad „miesto plėtrai“ pritariančių gyventojų parašų rinkimo vajus vyko daugiausia savivaldybei pavaldžiose biudžetinėse įstaigose – mokyklose, Vandens parke ir kitur – žmonėms nė vienu žodeliu neužsimenant, jog pasirašydami jie pasisako ir už tai, kad meras buvo teisus nugriaudamas Antano Balkės „Legendą“.

Taigi kas ką klaidina? Ar per 160 laisvųjų menininkų, mokslininkų ir piliečių, pasirašiusių kreipimąsi į Ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir raginančių atkurti sunaikintą skulptūrą, ar Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, savo pranešime teigiantis, esą du dešimtmečius visiems akis badęs nuostolingas įrenginys buvo demontuotas teisėtai, šimtams druskininkiečių tokį demontavimą sveikinant.

Kadangi iš Druskininkų atsiųstame mero pranešime tvirtinama, jog „Mero R. Malinausko teigimu, savivaldybei, siekiančiai, kad Druskininkai būtų patrauklūs gyventi ir ilsėtis, rūpėjo ir nuolat rūpi išsaugoti miesto istorinį ir kultūrinį paveldą, kurorto veido savitumą.“, norėtume perduoti tų pačių druskininkiečių klausimą ir prašymą: „Pone mere, ar galite atsakyti, kur dingo spalvingieji biuvetės Vilniaus alėjoje vitražai? Be jų Druskininkai liko nepalyginamai skurdesni…“

Kad jų būta – ir būta išties gražių – ir kad dabar jų nėra, matyti iš Antano Balkės nuotraukų. Kažin ar biuvetės vitražų autoriai (ar jų teisių paveldėtojai), pavyzdžiui, vienas garsiausių Lietuvoje vitražistų Kazys Morkūnas, kurio rankai priklauso net 7 vitražai iš penkiolikos, buvo bent informuoti, kas nutiko šiems jų kūriniams? Tiesos.lt redakcija, pakalbinusi K. Morkūną, sužinojo, jog apie jokias biuvetės vitražų rekonstrukcijas ar restauracijas menininkui nebuvo pranešta.

Socialdemokratų partijos kolegų komentaras

Atgimimo Legendos sunaikinimas Druskininkuose – simbolinis barbarybės veiksmas. Simbolinę reikšmę įgyja ir piliečių pasipriešinimas tokiai barbarybei. Kovoje dėl Atgimimo Legendos paaiškės, ar valdančiosios partijos vicepirmininko Ričardo Malinausko šiandien Druskininkuose diegiamas Grūtas – sovietinės savivalės, melo ir propagandos tradicija – taps ir visos Lietuvos tikrove.

Todėl labai svarbu, kaip apsispręs ir ką atsakys į menininkų, mokslininkų ir neabejingų piliečių laišką premjeras Algirdas Butkevičius. Svarbu, ar šiuo atveju laikysis vertybinių nuostatų kiti socialdemokratai.

Tiesos.lt bendradarbė Svetlana Martyniuk pasiteiravo, kaip vandališką partijos vicepirmininko Ričardo Malinausko elgesį vertina jo partijos draugai.

Seimo narys Gediminas Kirkilas: „Kaip aš vertinu faktą, kad Druskininkuose buvo nugriauta Antano Balkės skulptūra „Legenda“? Kaip žmogus, blogai vertinu. Bet visų šios istorijos aplinkybių nežinau. Paskambinkite rytoj iš ryto.“ Kitą dieną G. Kirkilas paprašė paskambinti dar vėliau, o skambinant vėliau jau nebekėlė telefono.

Socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas: „Jei viskas būtų padaryta pagal atitinkamas taisykles: sušaukta komisija, surašytas aktas apie skulptūros būklę, pakviestas į posėdį jos autorius, konflikto, matyt, nebūtų. Rytoj (t. y. gruodžio 15 d.) pakalbėsiu su Ričardu Malinausku ir tik po to galėsiu pasakyti, kaip matau tos situacijos tolimesnę eigą.“ Kitą dieną A. Sakalas pareiškė: „Asmeniškai kalbėjausi su Ričardu Malinausku, jis nesijaučia pasielgęs neteisingai, pasakė, kad yra 800 šį sprendimą palaikančių druskininkiečių parašų ir meras nesiruošia nieko atsiprašinėti. Jis mano, kad nepasitenkinimą šiuo sprendimu organizuoja konservatoriai.“

Į 160 meno, mokslo žmonių ir neabejingų piliečių laišką atsiliepė premjero Algirdo Butkevičiaus atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė: „Dėkojame Jums ir visai menininkų grupei už išreikštą susirūpinimą dėl Druskininkuose susidariusios situacijos. Gautą viešą laišką perduosime Lietuvos socialdemokratų partijos valdybai. Artimiausiame LSDP valdybos posėdyje Druskininkų mero Ričardo Malinausko veiksmų, susijusių su skulptūra „Legenda“, klausimas bus sprendžiamas. Apie priimtus sprendimus Jus informuosime.“

Laukiame kartu su visais laiško signatarais.

Tiesos.lt redakcija

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top