Lietuvos ir Ukrainos savanoris Jevgenij Dikij Daliai Grybauskaitei: Leiskite mums nusipirkti ginklų

Lietuvos ir Ukrainos savanoris Jevgenij Dikij Daliai Grybauskaitei: Leiskite mums nusipirkti ginklų

Buvęs atkurtos Lietuvos valstybės savanoris, Ukrainos Savanorių bataliono „Aidar“ būrio vadas Jevgenij Dikij šį ketvirtadienį, rugsėjo 11-ąją, atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę kviesdamas ją sulaužyti Ukrainos izoliaciją – sudaryti sąlygas savo laisvę ginantiems ukrainiečiams nusipirkti šiuolaikinių ginklų.

Ukrainos laisvės gynėjas Lietuvos valstybės vadovei rašo:

Prieš 23 metus Lietuva išgyveno baisius savo istorijos momentus, kuomet už teisę būti savimi, už teisę išsilaisvinti iš šimtametės Rusijos imperijos tironijos, už teisę išsaugoti lietuvišką tapatybę ir tapti vieningos Europos šeimos nare teko sumokėti brangią kainą – Vilniaus ir kitų miestų gatvėje beveik be jokio ginklo atremti Sovietų Armijos karinę agresiją, sumokėti savo gyventojų krauju. Manau, kad prisimenate šį metą ir atsimenate, kaip visas laisvas pasaulis žodžiais palaikė lietuvius, tačiau tikrovėje bijojo mesti iššūkį SSSR. Lietuva buvo viena savo kovoje – ir tik savanoriai iš kitų pavergtų SSSR respublikų tuomet rizikavo stoti petys į petį su lietuviais broliais ir kartu mesti iššūkį pačiai pasaulio baisiausiai karinei-baudžiamajai mašinai.

1991 m. sausio mėn. man teko garbė tapti Ukrainos savanorių būrio, suformuoto iš Ukrainos studentų, vadu, kuris davė ištikimybės Lietuvos Respublikai priesaiką ir Lietuvos Respublikos savanoriškų pajėgų sudėtyje gynė LR Seimo barikadose. Tomis dienomis mes visi supratome, kad kovojame ne tik už Lietuvą, o bendrai už vertybes – bendrą laisvę, teisę į laisvą pasirinkimą visai tautai ir kiekvienam piliečiui, už teisę priklausyti Europos civilizacijai.

Tuomet, prieš ketvirtį amžiaus, būtent Lietuvai teko sunki garbė tapti „laisvės ledlaužiu“, sutraiškiusiu Sovietinės imperijos ledą, kuri tęsė kelią į laisvę visoms Rusijos kalėjime įkalintosioms tautoms. Jūs buvote pirmieji, kuriems teko pirmasis smūgis, sumokėjote brangią kainą ir už save, ir už kitas tautas, įskaitant ukrainiečius. Savanorių ir visos lietuvių tautos pergalė Vilniaus gatvėse nulėmė visos supuvusios imperijos likimą. Aš, gi, esu laimingas, kad tomis dienomis mes, ukrainiečiai savanoriai, buvome kartu su jumis, dalyvavome kovoje, dalijomės sunkumais, rizika ir pergalės džiaugsmais.

Šiandien blogio imperija vėl atgimė ir grasina visų tautų, kurios savo laiku ištrūko iš „didžiulio gulago“, laisvei. Ukrainai teko sunki misija – tapti barjeru nelaisvės kelyje, atstovėti ne tik savo teisę į pasirinkimo laisvę ir Europietiškas vertybes, bet taip pat laisvę ir saugumą kitų Centrinės–Rytų Europos tautų, kurios taip pat pasirinko laisvę ir nenori grįžti į atnaujintą Putino gulagą. Mums, jaunystėje gynusiems mūsų ir jūsų laisvę Vilniuje, šiandien vėl prireikė tapti Savanoriais, ir Ukrainos savanoriškų batalionų gretose išeiti kovoti prieš tuos pačius rusiškus tankus, tačiau dabar Donbaso mieste. Ir aš, ukrainietis – buvęs Lietuvos Savanoris, šiandien guliu ligoninėje dėl traumos, kurią gavau Ukrainos–Rusijos fronte, ir palatos lovoje, laukdamas man lemtingos chirurginės operacijos, kreipiuosi į Jus savo draugų, kovojančių už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, vardu.

Karas Ukrainoje – ne vidinis konfliktas tarp Kijevo ir Donbaso ir netgi ne teritorinis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos. Tai karas tarp dviejų civilizacijų – laisvojo pasaulio ir baisiojo Orvelo fantazijų pasaulio, kuriame Stalinas – ne nusikaltėlis, o didvyris, kur KGB vėl sprendžia milijonų žmonių likimus, cerkvė ir visa žiniasklaida tėra imperijos propagandos departamentas, kur už žodį ir netgi mintį galima įmesti į kalėjimą, o už gatvės demonstraciją – paprasčiausiai užmušti. Putinui nereikalingas Donbasas, jam nereikalingas netgi Krymas – jam reikalinga tiktai pilna ir galutinė jo Okeanijos, kurią jis vadina „Rusijos pasauliu“ (tam tikra prasme teisingai – juk dabartiniame globaliame pasaulyje su bendražmogiškosiomis vertybėmis tokiam „pasauliui“ vietos nėra; jam reikalinga jo visiškai izoliuota visata), pergalė. Jis vykdo karą siekdamas sunaikinti nepriklausomą Ukrainos demokratiją, nes ji įkūnija visus jo naktinius košmarus: galimybę posovietinėms tautoms po šimtmečių vergijos visais įmanomais būdais ištrūkti ir tapti Europos, o ne „Eurazijos“ pavidalu reanimuotos sovietinės tironijos dalimi. Jeigu laisvoji Ukraina įsitvirtintų – tai būtų galimybė visoms kitoms tautoms, įskaitant rusų (kurios nepavyks nepaliaujamai laikyti nacistiniame „smegenų plovimo“ režime), taip pat pasirinkti laisvę ir demokratiją. Mūsų pergalė reiškia KGB ir „Gazpromo“, kurį sukūrė čekistas Putinas, imperijos krachą ir pabaigą, jo autoritarinio valdymo pabaigą. Todėl neverta apsigauti melagingomis „derybomis“ ir „ugnies nutraukimu“ (kuriuos Rusija pažeidinėja nuo pirmosios pasirašymo minutės). Neverta puoselėti iliuzijų, kad iš Kremliaus galima „išsipirkti“ Krymu ir Donbasu. Putinas nesustos ir eis toliau į vakarus – į Charkovo, Odesos, Kijevo pusę… Ir sustos tiktai tuomet ir ten, kur mes, Laisvojo Pasaulio Savanoriai, jį sustabdysime. Sustabdysime vieninteliu jam suprantamu būdu – fizine jėga. Deja, su niekuo kitu KGB niekuomet nesiskaitė ir nesiskaitys.

Jeigu mes nesugebėsime jo sustabdyti Ukrainoje – kitas eilėje bus Vilnius, Ryga, Talinas, Varšuva…. Blogis nepripažįsta sienų ir tarptautinių susitarimų, tik – ginklo jėgą.

Beje, Lietuva gali būti santykinai rami: Putinui Ukrainoje nėra šansų, mes bet kokiu atveju sustabdysime jo ordą savo žemėje – mes paprasčiausiai neturime kito pasirinkimo, neturime kitos žemės ir kitos laisvės. Neturime ir kito gyvenimo, tačiau žinome, už ką tūkstančiai ukrainiečių atidavė savo gyvybes ir dėl ko rizikuojame savo gyvybėmis. Taigi, šiandien mes atiduodame skolą – 1991 m. Lietuva prisiėmė smūgį nutiesdama kelią likusioms tautoms. Šiandien mes giname ir save, ir lietuvius, ir kitas tautas, į kurias nusitaikė išprotėjęs Kremliaus neūžauga.

Už laisvę, nepriklausomybę ir europietišką pasirinkimą mums tenka sumokėti labai brangią kainą – tūkstančiais gyvybių, šimtais tūkstančių pabėgėlių, tautos sunaikinimu. Užmokesčio, kurį mums tenka sumokėti, dydis itin priklauso nuo to, ką laikydami rankose mes pasitiksime iki dantų ginkluotą RF armiją. Kol kas prieš šiuolaikinius rusiškus tankus ir lėktuvus mes dažnai priversti gintis surūdijusiais „Kalašnikovais“, 1970 m. gamybos granatsvaidžiais ir, dažnai, nuo atrojo pasaulinio karo likusiomis patrankomis, nes daugiau nieko kito pas mus praktiškai nėra. Todėl ginklų ir technikos skirtumą mums tenka kompensuoti vieninteliu tuo, ką turime – karių didvyriškumu ir jų gyvybėmis. Šiuolaikinės ginkluotės technologinės sistemos gali išsaugoti tūkstančių žmonių gyvybes, greitai sustabdyti agresorių ir užbaigti šitą karą už Laisvojo Pasaulio laisvę per artimiausius mėnesius. Tačiau, kaip ir Lietuvos kovos už laisvę metu, Vakarų šalys delsia ir bijo „sugadinti santykius“ su išprotėjusiu 21-ojo amžiaus fiureriu. Jie išsipirkinėja diplomatine retorika ir aprūpinimu „neskraidančia ginkluote“ – šalmais ir neperšaunamomis liemenėmis.

Ponia Prezidente, šalmai ir neperšaunamos liemenės nesustabdys rusų tankų, juos sustabdys tik šiuolaikinė didelio tikslumo NATO standartus atitinkanti ginkluotė. Skraidanti.

Vėliau vykusiame viršūnių susitikime Velse NATO pagaliau leido atskiroms šalims – Aljanso narėms – dvišale tvarka parduoti Ukrainai ir skraidančią ginkluotę. Deja, kol kas niekas neskuba pasinaudoti šia teise. Priešingai, kiekvieną dieną girdime naujus atsisakymus (kaip kažkada buvo bailiai atsisakoma pripažinti nepriklausomą Lietuvos Respubliką) – pernelyg giliai Europos kūne įsišaknijusi „mistinė“ „rusiškos meškos“ ir korupcinės „Gazpromo adatos“ baimė.

Gerbiama Prezidente, kreipiuosi į Jus, kaip į vienintelę iš nedaugelio tikrų Ukrainos draugų, su paprastu prašymu prisiminti bendrą ukrainiečių ir lietuvių kovą prieš sovietinę diktatūrą ir nutraukti karinę-techninę izoliaciją, dėl kurios dabar žūsta patys geriausi Ukrainos sūnūs, nes jiems savo laiku nebuvo suteiktas ginklas, o mūsų taikius miestus niokoja Rusijos artilerijos ugnis. Lietuva gali tapti „tiltu“, per kurį mes gautume realią prieigą prie šiuolaikinės tikslios ginkluotės.

Mes neprašome, kad lietuviai atvyktų pas mus ir mirtų už mus – mums pakanka žmonių, pasiryžusių mirti už mūsų ir jūsų laisvę. Mes neprašome pinigų – esame didelė šalis, tegu ir nustekenta korupcijos metų, ir atiduosime viską, ką turime savo namuose, kad surinktumėme gynybai reikalingas lėšas. Paprasčiausiai, SUTEIKITE MUMS GALIMYBĘ NUSIPIRKTI ŠIUOLAIKINIŲ GINKLŲ, ir šiuo vieninteliu politinės valios aktu Jūs išgelbėsite dešimtis, jeigu ne tūkstančius gyvybių ir galbūt užkirsite kelią lokaliai Rusijos agresijai virsti Trečiuoju pasauliniu karu.

Mes, ukrainiečiai Savanoriai, kartu su mūsų kariniais draugais – buvusiais lietuviais Savanoriais, patys spręsime visas technines, finansines ir transporto problemas! Mums reikalingas tik Jūsų sutikimas, Jūsų politinė valia. Tikiuosi, kad Jūs suprantate, už ką mes kovojame, ir sukaupsite savyje drąsą padaryti šį atsakingą žingsnį. Ir tuomet laisvų Ukrainos, Lietuvos ir Europos valstybių istorija atsidėkos Jums pagal nuopelnus, ir jau dabar milijonų ukrainiečių širdys prisipildys dėkingumu Jums.

Už Jūsų ir mūsų laisvę! Tegyvuoja laisva Lietuva! Šlovė Ukrainai!

Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais Jums ir Lietuvos tautai,

Jevgenij Dikij,

Ukrainiečių savanorių Lietuvos Respublikos Savanoriškose pajėgose vadas 1991 metais, nuo 2014 metų gegužės – Savanoriško šturmo bataliono „Aidar“ būrio vadas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
2 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Taigi

Mažai dar Ukrainos gyventojų išžudė, tiems Kijevo banditams nepakanka kraujo, nori visus gyventojus išžudyti arba iš žemių išvyti.

Taigi

Iš snukio į žydą panašus. Kodėl žydai tai nekenčia Ukrainos ir jos gyventojų, kad nori juos sunaikinti?

Lietuvos ir Ukrainos savanoris Jevgenij Dikij Daliai Grybauskaitei: Leiskite mums nusipirkti ginklų

Buvęs atkurtos Lietuvos valstybės savanoris, Ukrainos Savanorių bataliono „Aidar“ būrio vadas Jevgenij Dikij šį ketvirtadienį, rugsėjo 11-ąją, atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę kviesdamas ją sulaužyti Ukrainos izoliaciją – sudaryti sąlygas savo laisvę ginantiems ukrainiečiams nusipirkti šiuolaikinių ginklų.

Ukrainos laisvės gynėjas Lietuvos valstybės vadovei rašo:

Prieš 23 metus Lietuva išgyveno baisius savo istorijos momentus, kuomet už teisę būti savimi, už teisę išsilaisvinti iš šimtametės Rusijos imperijos tironijos, už teisę išsaugoti lietuvišką tapatybę ir tapti vieningos Europos šeimos nare teko sumokėti brangią kainą – Vilniaus ir kitų miestų gatvėje beveik be jokio ginklo atremti Sovietų Armijos karinę agresiją, sumokėti savo gyventojų krauju. Manau, kad prisimenate šį metą ir atsimenate, kaip visas laisvas pasaulis žodžiais palaikė lietuvius, tačiau tikrovėje bijojo mesti iššūkį SSSR. Lietuva buvo viena savo kovoje – ir tik savanoriai iš kitų pavergtų SSSR respublikų tuomet rizikavo stoti petys į petį su lietuviais broliais ir kartu mesti iššūkį pačiai pasaulio baisiausiai karinei-baudžiamajai mašinai.

1991 m. sausio mėn. man teko garbė tapti Ukrainos savanorių būrio, suformuoto iš Ukrainos studentų, vadu, kuris davė ištikimybės Lietuvos Respublikai priesaiką ir Lietuvos Respublikos savanoriškų pajėgų sudėtyje gynė LR Seimo barikadose. Tomis dienomis mes visi supratome, kad kovojame ne tik už Lietuvą, o bendrai už vertybes – bendrą laisvę, teisę į laisvą pasirinkimą visai tautai ir kiekvienam piliečiui, už teisę priklausyti Europos civilizacijai.

Tuomet, prieš ketvirtį amžiaus, būtent Lietuvai teko sunki garbė tapti „laisvės ledlaužiu“, sutraiškiusiu Sovietinės imperijos ledą, kuri tęsė kelią į laisvę visoms Rusijos kalėjime įkalintosioms tautoms. Jūs buvote pirmieji, kuriems teko pirmasis smūgis, sumokėjote brangią kainą ir už save, ir už kitas tautas, įskaitant ukrainiečius. Savanorių ir visos lietuvių tautos pergalė Vilniaus gatvėse nulėmė visos supuvusios imperijos likimą. Aš, gi, esu laimingas, kad tomis dienomis mes, ukrainiečiai savanoriai, buvome kartu su jumis, dalyvavome kovoje, dalijomės sunkumais, rizika ir pergalės džiaugsmais.

Šiandien blogio imperija vėl atgimė ir grasina visų tautų, kurios savo laiku ištrūko iš „didžiulio gulago“, laisvei. Ukrainai teko sunki misija – tapti barjeru nelaisvės kelyje, atstovėti ne tik savo teisę į pasirinkimo laisvę ir Europietiškas vertybes, bet taip pat laisvę ir saugumą kitų Centrinės–Rytų Europos tautų, kurios taip pat pasirinko laisvę ir nenori grįžti į atnaujintą Putino gulagą. Mums, jaunystėje gynusiems mūsų ir jūsų laisvę Vilniuje, šiandien vėl prireikė tapti Savanoriais, ir Ukrainos savanoriškų batalionų gretose išeiti kovoti prieš tuos pačius rusiškus tankus, tačiau dabar Donbaso mieste. Ir aš, ukrainietis – buvęs Lietuvos Savanoris, šiandien guliu ligoninėje dėl traumos, kurią gavau Ukrainos–Rusijos fronte, ir palatos lovoje, laukdamas man lemtingos chirurginės operacijos, kreipiuosi į Jus savo draugų, kovojančių už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, vardu.

Karas Ukrainoje – ne vidinis konfliktas tarp Kijevo ir Donbaso ir netgi ne teritorinis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos. Tai karas tarp dviejų civilizacijų – laisvojo pasaulio ir baisiojo Orvelo fantazijų pasaulio, kuriame Stalinas – ne nusikaltėlis, o didvyris, kur KGB vėl sprendžia milijonų žmonių likimus, cerkvė ir visa žiniasklaida tėra imperijos propagandos departamentas, kur už žodį ir netgi mintį galima įmesti į kalėjimą, o už gatvės demonstraciją – paprasčiausiai užmušti. Putinui nereikalingas Donbasas, jam nereikalingas netgi Krymas – jam reikalinga tiktai pilna ir galutinė jo Okeanijos, kurią jis vadina „Rusijos pasauliu“ (tam tikra prasme teisingai – juk dabartiniame globaliame pasaulyje su bendražmogiškosiomis vertybėmis tokiam „pasauliui“ vietos nėra; jam reikalinga jo visiškai izoliuota visata), pergalė. Jis vykdo karą siekdamas sunaikinti nepriklausomą Ukrainos demokratiją, nes ji įkūnija visus jo naktinius košmarus: galimybę posovietinėms tautoms po šimtmečių vergijos visais įmanomais būdais ištrūkti ir tapti Europos, o ne „Eurazijos“ pavidalu reanimuotos sovietinės tironijos dalimi. Jeigu laisvoji Ukraina įsitvirtintų – tai būtų galimybė visoms kitoms tautoms, įskaitant rusų (kurios nepavyks nepaliaujamai laikyti nacistiniame „smegenų plovimo“ režime), taip pat pasirinkti laisvę ir demokratiją. Mūsų pergalė reiškia KGB ir „Gazpromo“, kurį sukūrė čekistas Putinas, imperijos krachą ir pabaigą, jo autoritarinio valdymo pabaigą. Todėl neverta apsigauti melagingomis „derybomis“ ir „ugnies nutraukimu“ (kuriuos Rusija pažeidinėja nuo pirmosios pasirašymo minutės). Neverta puoselėti iliuzijų, kad iš Kremliaus galima „išsipirkti“ Krymu ir Donbasu. Putinas nesustos ir eis toliau į vakarus – į Charkovo, Odesos, Kijevo pusę… Ir sustos tiktai tuomet ir ten, kur mes, Laisvojo Pasaulio Savanoriai, jį sustabdysime. Sustabdysime vieninteliu jam suprantamu būdu – fizine jėga. Deja, su niekuo kitu KGB niekuomet nesiskaitė ir nesiskaitys.

Jeigu mes nesugebėsime jo sustabdyti Ukrainoje – kitas eilėje bus Vilnius, Ryga, Talinas, Varšuva…. Blogis nepripažįsta sienų ir tarptautinių susitarimų, tik – ginklo jėgą.

Beje, Lietuva gali būti santykinai rami: Putinui Ukrainoje nėra šansų, mes bet kokiu atveju sustabdysime jo ordą savo žemėje – mes paprasčiausiai neturime kito pasirinkimo, neturime kitos žemės ir kitos laisvės. Neturime ir kito gyvenimo, tačiau žinome, už ką tūkstančiai ukrainiečių atidavė savo gyvybes ir dėl ko rizikuojame savo gyvybėmis. Taigi, šiandien mes atiduodame skolą – 1991 m. Lietuva prisiėmė smūgį nutiesdama kelią likusioms tautoms. Šiandien mes giname ir save, ir lietuvius, ir kitas tautas, į kurias nusitaikė išprotėjęs Kremliaus neūžauga.

Už laisvę, nepriklausomybę ir europietišką pasirinkimą mums tenka sumokėti labai brangią kainą – tūkstančiais gyvybių, šimtais tūkstančių pabėgėlių, tautos sunaikinimu. Užmokesčio, kurį mums tenka sumokėti, dydis itin priklauso nuo to, ką laikydami rankose mes pasitiksime iki dantų ginkluotą RF armiją. Kol kas prieš šiuolaikinius rusiškus tankus ir lėktuvus mes dažnai priversti gintis surūdijusiais „Kalašnikovais“, 1970 m. gamybos granatsvaidžiais ir, dažnai, nuo atrojo pasaulinio karo likusiomis patrankomis, nes daugiau nieko kito pas mus praktiškai nėra. Todėl ginklų ir technikos skirtumą mums tenka kompensuoti vieninteliu tuo, ką turime – karių didvyriškumu ir jų gyvybėmis. Šiuolaikinės ginkluotės technologinės sistemos gali išsaugoti tūkstančių žmonių gyvybes, greitai sustabdyti agresorių ir užbaigti šitą karą už Laisvojo Pasaulio laisvę per artimiausius mėnesius. Tačiau, kaip ir Lietuvos kovos už laisvę metu, Vakarų šalys delsia ir bijo „sugadinti santykius“ su išprotėjusiu 21-ojo amžiaus fiureriu. Jie išsipirkinėja diplomatine retorika ir aprūpinimu „neskraidančia ginkluote“ – šalmais ir neperšaunamomis liemenėmis.

Ponia Prezidente, šalmai ir neperšaunamos liemenės nesustabdys rusų tankų, juos sustabdys tik šiuolaikinė didelio tikslumo NATO standartus atitinkanti ginkluotė. Skraidanti.

Vėliau vykusiame viršūnių susitikime Velse NATO pagaliau leido atskiroms šalims – Aljanso narėms – dvišale tvarka parduoti Ukrainai ir skraidančią ginkluotę. Deja, kol kas niekas neskuba pasinaudoti šia teise. Priešingai, kiekvieną dieną girdime naujus atsisakymus (kaip kažkada buvo bailiai atsisakoma pripažinti nepriklausomą Lietuvos Respubliką) – pernelyg giliai Europos kūne įsišaknijusi „mistinė“ „rusiškos meškos“ ir korupcinės „Gazpromo adatos“ baimė.

Gerbiama Prezidente, kreipiuosi į Jus, kaip į vienintelę iš nedaugelio tikrų Ukrainos draugų, su paprastu prašymu prisiminti bendrą ukrainiečių ir lietuvių kovą prieš sovietinę diktatūrą ir nutraukti karinę-techninę izoliaciją, dėl kurios dabar žūsta patys geriausi Ukrainos sūnūs, nes jiems savo laiku nebuvo suteiktas ginklas, o mūsų taikius miestus niokoja Rusijos artilerijos ugnis. Lietuva gali tapti „tiltu“, per kurį mes gautume realią prieigą prie šiuolaikinės tikslios ginkluotės.

Mes neprašome, kad lietuviai atvyktų pas mus ir mirtų už mus – mums pakanka žmonių, pasiryžusių mirti už mūsų ir jūsų laisvę. Mes neprašome pinigų – esame didelė šalis, tegu ir nustekenta korupcijos metų, ir atiduosime viską, ką turime savo namuose, kad surinktumėme gynybai reikalingas lėšas. Paprasčiausiai, SUTEIKITE MUMS GALIMYBĘ NUSIPIRKTI ŠIUOLAIKINIŲ GINKLŲ, ir šiuo vieninteliu politinės valios aktu Jūs išgelbėsite dešimtis, jeigu ne tūkstančius gyvybių ir galbūt užkirsite kelią lokaliai Rusijos agresijai virsti Trečiuoju pasauliniu karu.

Mes, ukrainiečiai Savanoriai, kartu su mūsų kariniais draugais – buvusiais lietuviais Savanoriais, patys spręsime visas technines, finansines ir transporto problemas! Mums reikalingas tik Jūsų sutikimas, Jūsų politinė valia. Tikiuosi, kad Jūs suprantate, už ką mes kovojame, ir sukaupsite savyje drąsą padaryti šį atsakingą žingsnį. Ir tuomet laisvų Ukrainos, Lietuvos ir Europos valstybių istorija atsidėkos Jums pagal nuopelnus, ir jau dabar milijonų ukrainiečių širdys prisipildys dėkingumu Jums.

Už Jūsų ir mūsų laisvę! Tegyvuoja laisva Lietuva! Šlovė Ukrainai!

Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais Jums ir Lietuvos tautai,

Jevgenij Dikij,

Ukrainiečių savanorių Lietuvos Respublikos Savanoriškose pajėgose vadas 1991 metais, nuo 2014 metų gegužės Savanoriško šturmo bataliono „Aidar“ būrio vadas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Gaila, kad teismas neoficialus
Taigi

Kur dingo komentarai ir to į žydą panašaus nuotrauka? Nepatinka tiesa, kurią daugelis žino, kad Porošenka, Jaceniukas, Turčinovas, Kolomoiskis ir kt. sukėlę karą ir siunčiantys kariuomenę prieš gyventojus yra žydai? Tai ir klausiu, kodėl žydai taip nekenčia Ukrainos ir jos gyventojų, kad pasiryžę ją sunaikinti? Gal keršija už Banderos ir Šukevičiaus žmonių nusikaltimus prieš žydus Antrojo pasaulinio karo metu? Juk ir „Pravyj sektor”, kuris žiauriai naikina gyventojus, sudaro žydai. Ar ne keista?

Lenkai jau prabunda!

youtube.com/watch?v=tp-0UmYmuYI #t=73 Daina!

copy

Просто день откровенных признаний прошел на Украине, где со скандальными заявлениями выступил и председатель Верховной Рады Александр Турчинов, и военный эксперт Киева Константин Лесник. Спикер Рады заявил, что „главной проблемой на полуострове Крым была высокая поддержка действий России местными жителями”. Эксперт по перевооружению армии Украины же рассказал, что „вся Европа нас тихо ненавидит” Правда, Турчинов также начал плакаться, что „российские войска находились в Крыму фактически законно, что не позволяло Украине ввести военное положение” – дескать „Россия могла разместить на территории Крыма военный контингент численностью до 46 тыс. человек. Не только в Севастополе – в российских солдат было право перемещаться по территории полуострова”. Опс, а как же крики Украины, ЕС, США и российской оппозиции о том, что „вежливые люди” из ЧФ… Skaityti daugiau »

copy2

counterpunch.org/2014/09/10/uncle-sam-does-ukraine/ …

copy3 rusiskai

Дядя Сэм убивает Украину („CounterPunch”, США)…

Raigerdas

Labai geras laiškas. Reikia skubiai organizuoti, kad tai būtų įgyvendinta nedelsiant. Užtenka liežuviais pliaukšti, kiek galima terliotis su tais išprotėjusiais ruszombių maniakais. Jie gi gyvena kaip parazitai kitų sąskaita su savo kriminaline mąstyesna, su savo patologiniu melu. Reikia organizuoti budėjimus prie Rusijos ambasados ir būti ten tol, kol jie neišsikraustys iš Ukrainos ir nekompensuos dviguba suma padarytą žalą. Kodėl tyli Gruzija, Suomija, Moldavija, Estija, Latvia, Lenkija, ta pati Vengrija, Čechija? Ar paskiau verkšlensit, kad jie pradės diversijas jau pprie mūsų durų? Rusai turi tik vienintelį ginklą, kuris nenaudojams kitose tautose – KLASTA. Tai kriminalų pamėgtas metodas. Galimai mūsų politikai taip yra užsiėmę savo norų tenkinimu, kad jie nieko nedarys, išskyrus tik atskirus pakalbėjimus. Kur Lietuvos ryžtingi reikalavimai laikytis paliaubų? Kas… Skaityti daugiau »

Raigerdas

STOP ruszombių Gyvulių Ūkiui! Autorius teisus, kad Putinas nesustos, kol jo nesustabdysi. Jokios taisyklės Kremliaus gangsteriams negalioja. Jie eina va bank, o vėliau arba nusišauna, arba juos kas nors nunuodija. Čia kova ne tik dėl Ukrainos laisvės, tai kriminalų mestas iššūkis visam pasauliui ir savo kriminalinio „Aš” demonstravimas nusčiuvusiems avinėliams. Prie šio nuoširdaus kreipimosi laiško Lietuvos Prezidentei galima būtų surinkti ir žurnalistų parašus. kur Radzevičius su savo žurnalistais? Kodėl tyli? Ar juos tai nejaudina? Tada kiekvienam žurnalistui reikėtų nusiųsti ir rekomendaciją pažiūrėti šį multiplikacinį filmą: „Drakonas”. Kodėl niekas neįspėja RUSŲ TAUTĄ, kad už visą tą padarytą žalą Ukrainai, mokės ne šitas „didvyris” Putinas, o RUSŲ TAUTA ir, gal būt, net kokią 20 ar 30 metų. Tačiau turi būti pagaliau priimti… Skaityti daugiau »

geriau nepasakysi

„Ponia Prezidente, šalmai ir neperšaunamos liemenės nesustabdys rusų tankų, juos sustabdys tik šiuolaikinė didelio tikslumo NATO standartus atitinkanti ginkluotė. ”
Labai dydeles abejones kad sis savanoris bus isgirstas.

Raigerdui troliui

Tu iki šiol galvoji, kad niekas nesupranta kas tą karą pradėjo ir kam tas karas labiausiai reikalingas ? Nelaikyk žmonių durniais…yra kiti portalai, yra ne tik LTV, TV 3 ar LNK. Tu pasaulį matai per tvartelio langelį, nekišk ir mūsų į tvartelį 🙂

gudi giria-taigi

izrailis persikels I ukraina,tokie planai……………..

Tamsus miškas gudžiai giriai

Į Ukrainą keliasi ne Izraelis, o bet tačiau Putino Rasieja. Tai yra bėda.

Reigardui

tai ,kad tamsta pavėlavot,taikos sėklos sėjamos,gal vaisingas medis užaugs.Seniai reikėjo būti Ukrainoje,karo norėtojas gal esat?Žmonėms karo nereik,tai ko mums tuos karus propaguojat,galimai?

Rusija kitaip nemoka,tik kariauti.

Todėl prie Ukrainos ji nesustos.Ji eis tol,kol esantis jos mąstymas pats save sunaikins.Gaila,kad to pasekoj turi žūti daug žmonių.Tai Rusijos pagalbos šauksmas,-pasaulis turi išmokyti ją dirbti ir gyventi taikiai.Kito kelio nėra.Pasaulis neturi atidėti šios užduoties.Karo narkomanija,manija.Tai liga.alfa rašo,kad Danija nori gydyti islamo teroristus.Tame tiesos yra.Tik reikia taikyti priklausomybės ligų gydymo modelį.Tiksliau gydymo modelių yra daug.Kuris geriausias?

> 2014-09-13 22:18

Kas karą pradėjo ? Kas karo nori? Kam labiausia reikia karo ? Nemanau, kad Rusijai ir protaujantis pasaulis mato, bet tamsta gal aklas ir kurčias ar užzombintas ?

to Rusija kitaip nemoka...

Tai Jūsų asmeninė nuomonė.
Šiais klausimais Europos valstybės,išgyvenusios karus,atsargesnės su įvairiais neapgalvotais vertinimais ir sprendimais.JAV karo pati neišgyveno,tai gal požiūris nuo ES valstybių vadovų galimai gali skirtis.
Lietuva,kuri patyrė tiek karų skriaudų ir išgyvenimų,galimai kažkodėl perimus JAV politinę mąstyseną,ne ES šalių?
Labai gaila,kad Lietuvos pirmininkavimo metu,nepadėtas kertinis akmuo taikiems susitarimams ir sprendimams Ukrainoje.
Nepavyko ir dėl to labai apmaudu.

Nuomonė

Raigardas rašo : ” Reikia organizuoti budėjimus prie Rusijos ambasados”
Atsakyk į klausimą: Ką pametė svetimam žemyne-Europoje Amerikos pasiuntiniai? Kokie interesai Europoje ?

Kritikas Pikčiurna

Puikus kreipimasis. Ar bus išgirstas?
D. Grybauskaitė jau seniai aiškiai pareiškė, kad tada 1990 „kiekvienas mūsų kariauvome savo mažuosius karus”…
Gal po Lietuvos ir Ukrainos savanorio Jevgenij Dikij kreipimosi pradėsime ne tik kariauti, bet ir gyventi dėl bendrų didžiųjų vertybių? Lietuvos žmonės gerai prisimena visų savo draugų paramą ir prisideda humanitarine pagalba, bet ką atsakys Lietuvos oficialioji valdžia?
Gal ir toliau kariaus savo „mažuosius” partinius, verslo, nelegalių JAV kalėjimų, V.Pociūno, Garliavos, „Snoro”, referendumų ar prieš „teroristę” Kusaitę nukreiptus karus?
Juk taip patogiau, nei karas tarp Leningrado aukštosios partinės mokyklos alumnų…

Tezė Nuomonei

Europa be JAV dabar būtų valdoma Hitlerio Stalino įpėdinių.

> 10:05

Jeigu bobutė turėtų kiau…us , būtų senelis.
Ar tuo norėta pasakyti, kad taip nėra? Apsižvalgykite aplinkui…

humaniška mirtis

duokit ukrainai ginklų ir galingesnių kiek ten gali vakaruose gyventojai būti dubasinami kiek jie ten gali kentėti greičiau ten juos išmuš į broliškas kapines suguldys vaikus senelis ir moteris greičiau pasibaigs ir humanitarinė katastrofa Ukrainai sėkmes žudant savo piliečius , o gal ukraina skaito kad ukrainos rytai tai jau ne ukraina tai visai kitas reikalas tuomet negaila ir atominės bombos tai vienas iš humaniškiausių ginklų numes ir visos problemos pasibaigs greita mirtis tai taip humaniška ir technologiška

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top