Lietuvos Sąrašas numatė tolesnės veiklos gaires

Lietuvos Sąrašo Taryba, prieš gerą savaitę susibėgusi į neformalų ratą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose Vilniuje, aptarė tiek Lietuvos padėtį po Seimo rinkimų, tiek savo tolesnės veiklos gaires.

Pripažinta, kad Lietuvos Sąrašą steigiant išsikelti jo veiklos tikslai – stiprinti pilietinę valdžios priežiūrą, telkti ir aktyvinti demokratines visuomenės jėgas Lietuvos Respublikos atkūrimui, plėtoti reiklų ir vertybėmis grįstą tautos dialogą su Seimu, suteikti Lietuvos politikai kultūros ir moralės matmenis – išlieka svarbūs ir atkakliai siektini.

Sutarta gerokai sustiprinti Lietuvos Sąrašo vadybinius, strateginius ir finansinius pajėgumus, o tolesnę veiklą kreipti tokiomis kryptimis:

– plėsti, gausinti ir stiprinti netradicinę pilietinę Lietuvos Sąrašo partiją – ir toliau grįsti jos veiklą aiškiais principais ir vertybėmis, tiesa ir laisve, kultūros ir politikos jungtimi, atvirumu visuomenei; nuosekliau ryškinti piliečiams partijos veiklos tikslus ir Lietuvos Respublikos atgaivinimo strategines nuostatas; kurti ir telkti Lietuvos Sąrašo narių ir rėmėjų grupes visoje Lietuvoje, tarp akademinio jaunimo;

– užmegzti ir sustiprinti Lietuvos Sąrašo ryšius su demokratinių ir vertybinių permainų valstybėje siekiančiais visuomeniniais judėjimais ir neformaliais piliečių sambūriais;

– palaikyti vykdomas pilietines akcijas ir reikalui esant inicijuoti naujas – ypatingai, skirtas valdžios pilietinei priežiūrai („Tie-SOS!“, „Ne-Dalia“, Baltų pirštinių ir kitas);

– rimtai imtis pilietinės valdžios kontrolės – jai užtikrinti telkti kitas pilietines organizacijas ir institucijas, prisidėti prie kitų vykdomų projektų, stiprinti ir vienyti visuomenės jėgas;

– gaivinti ir plėtoti visuomenės diskusijas esminiais Lietuvos Respublikos ir lietuvių tautos klausimais, tam įsteigti Tiesos.lt klubą Vilniuje ir klubus kituose miestuose;

– sustiprinti Lietuvos Sąrašo sukurtas žiniasklaidos priemones – pilietinį portalą Tiesos.lt, Aikštės televiziją, internetinę svetainę www.lietuvossarasas.lt, plėtoti jų bendradarbiavimą su savarankiškumą išsaugojusia žiniasklaida; atgaivinti laikraščio Aikštės žinios leidybą.

Numatyta vasario viduryje surengti Lietuvos Sąrašo suvažiavimą, kuriame būtų išsamiau aptartos tolesnės veiklos gairės, pasitvirtintas atnaujintas Lietuvos darbų sąrašas ir jo įgyvendinimo strategija, patobulinti Lietuvos Sąrašo įstatai.

Taip pat nuspręsta Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro daktaro Jono Basanavičiaus gimtadienį – lapkričio 21-ąją, trečiadienį – paminėti Šiauliuose su šio krašto visuomenininkais, Šiaulių Sąjūdžio pirmeiviais ir akademine bendruomene:

14 val. Aušros alėjos 21 name vyks Lietuvos Sąrašo atstovų susitikimas su Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos nariais, o 17.30 val. Šiaulių universiteto bibliotekos salėje Vytauto gatvės 84 name – diskusija „Lietuvos politinė kultūra: praeitis, dabartis, perspektyvos“.

Pirmąjį Tiesos.lt klubo posėdį, skirtą kultūros ir politikos jungtims dabarties Lietuvoje aptarti, nutarta sukviesti lapkričio 29-ąją, ketvirtadienį, 19 valandą, M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje – iš karto po kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą Simono Daukanto aikštėje vykstančios „Tie-SOS!“ pilietinės akcijos.

Lietuvos Sąrašo Tarybos sekretorė Saulė Matulevičienė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top