Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis: Nepritariame partnerystei ir Stambulo konvencijai

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Vilnius, 2021 m. kovo 9 d.

Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo paveikslą kiekviename žmoguje, gerbti prigimtines žmogaus teises bei daryti visa, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Pastaruoju metu susirūpinimą kelia kai kurios teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendrajam gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamąją Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę.

Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Ne kartą atkreiptas dėmesys, jog Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Esame įsitikinę, kad reikia palaikyti ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti, o jei reikia – papildyti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.

Kova su smurtu neturėtų būti vykdoma primetant visai visuomenei išankstines ideologines nuostatas ir supriešinant vyrus ir moteris. Prigimtiniai vyrų ir moterų skirtumai nėra spręstina problema, bet duotybė, kuria remiasi šeima ir visuomenė ir kuri atlieka esminį vaidmenį puoselėjant visos visuomenės bendrąjį gėrį, užtikrinant jos tvarumą bei ateitį.

Visuomenė yra praturtinama ne tuomet, kai ignoruojami vyrų ir moterų prigimtiniai skirtumai, bet tada, kai leidžiama ir padedama reikštis tam, kas vyrų ir moterų prigimtyje yra esminga bei geriausia. Todėl kultūra, papročiai, tradicijos, religinės nuostatos, atskleidžiančios tai, kas savita vyro ir moters prigimčiai, nėra naikintini stereotipai.

Stambulo konvencija siekia įtvirtinti dviprasmiškai interpretuojamą socialinės lyties (angl. gender) sąvoką, dirbtinai atskiriančią vyrų ir moterų vaidmenis nuo juos pagrindžiančios vyriškos bei moteriškos žmogaus prigimties, taip sukuriant teisines prielaidas lytį laikyti tik socialiniu konstruktu. Įtvirtinus teisėkūroje neaiškią socialinės lyties (gender) sąvoką, atsiras prievolė ją vartoti ir kituose susijusiuose teisės aktuose. Ypatingą susirūpinimą kelia Stambulo konvencijos 14 straipsnio nuostatos, įpareigojančios ją pasirašiusias šalis „įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programas mokymo medžiagą apie „lyčių vaidmenis be stereotipų“, ne tik siekiant užtikrinti lyčių lygybę, bet ir atmetant iš prigimties kylančius skirtumus. Teisinės prievolės diegti mokymą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ (Konvencijos 14.1 str.) visų formaliojo švietimo lygių ugdymo programose įtvirtinimas statytų į pavojų LR Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintą tėvų ir globėjų teisę „nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“.

Dėl šių priežasčių nepritariame Stambulo konvencijos ratifikavimui ir aukščiau minimų nuostatų pavertimui privalomomis teisinėmis normomis Lietuvos valstybei ir visuomenei.

Ne mažesnį susirūpinimą kelia ir keičiantys prigimtinę šeimos sampratą siūlymai įteisinti partnerystę. Šeima yra natūralus valstybės ir visuomenės pagrindas, o ne socialinis ar teisinis konstruktas, kuris priklauso vien nuo įstatymų leidėjo valios. Šeima nėra vien tik bendras gyvenimas, siejamas emocinių ar turtinių ryšių. Ji yra prigimtinė bendruomenė, kylanti iš abiejų lyčių sąlygoto tarpusavio papildomumo, kuris yra esminė šeimos atsiradimo sąlyga, išskirianti ją iš visų kitų bendro gyvenimo formų. Tačiau tai ne tik santuokos sudarymo sąlyga, bet ir prigimtinių tėvystės, motinystės, brolių bei seserų, įskaitant vienišų motinų ir tėvų, giminystės ryšių atsiradimo sąlyga.

Šeima kaip pirminė ir prigimtinė bendruomenė yra palankiausia aplinka vaikų augimui, vystymuisi ir ugdymui. Ji ne tik geriausiai užtikrina vaiko prigimtinius poreikius bei giminystės ryšių tvarumą, bet taip pat ir visuomenės tęstinumą bei tvarumą. Kaip prigimtinė bendruomenė šeima yra pirmesnė už valstybę ir nėra įstatymų leidėjų kūrinys. Todėl įstatymų leidėjai neturėtų suteikti šeimos statuso ir teisinio pripažinimo toms bendro gyvenimo formoms, kurios neturi šeimos esmę lemiančių prigimtinių savybių.
Todėl Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos nepritaria partnerystei ar kitiems teisiniams institutams, kurie leidžia įgyti šeimos statusą toms bendro gyvenimo formoms, kurios neturi šeimos esmei būdingų prigimtinių savybių.

Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos kviečia įstatymų leidėjus pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrintų ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų bei užtikrintų deramą bendrą gyvenimą vedančių asmenų faktinių santykių teisinę apsaugą.

Skatiname visų bendradarbiavimą kuriant visuomenę be smurto ir patyčių, kurioje kiekvieno jos nario santykiai su kitu būtų grindžiami abipuse pagarba ir artimo meile. Siekdami supratimo ir dialogo atpažinkime, jog už įsitikinimų ir pažiūrų įvairovės slypi mus jungiančios bendros žmogiškosios pamatinės vertybės.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas
Arkivyskupas Gintaras Grušas
Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje
Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus
Lietuvos sentikių Bažnyčios vadovas
Aukščiausiosios tarybos pirmininkas
Dvasinis tėvas Grigorij Bojarov
Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios
Vyskupas Mindaugas Sabutis
Lietuvos evangelikų reformatų
generalinis superintendentas
Kunigas Raimondas Stankevičius
Šv. Juozapato Bazilijonų ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis ir
Švč. Trejybės bažnyčios klebonas
tėvas Mykolai Kozelkivskyy OSBM

Nuotraukos autorius Vilniaus kunigų seminarija (iš vilnensis.lt).
Nuotraukoje: arkivyskupas Gintaras Grušas (Katalikų Bažnyčia), vyskupas Mindaugas Sabutis (Liuteronų Bažnyčia), metropolitas Inokentijus Vasiljevas (Stačiatikių (ortodoksų) Bažnyčia)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
18 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
stasys

Sunku tam pritarti . Problema uzmuzojus keliais gražiais žodžiais ji netaps mažiau matoma ar skausminga visuomenei . Nemaža dalis Lietuvos piliečių gimsta už tradicinės šeimos aprašo , kuris tinka tiems tradiciniams krikščionims , bėda kad problemos tokios tradicinėmis negali tapti ,..nors šiame pasaulyje nieko naujo neisrasi .Pase teks rašyti nesantuokinis Petras Petraitis ar stasys Staselis. Davatkomis būna ne tik moterys.. bet ir vyrai štai jums įšvirkščia tos socialinės lities pavyzdzio forma . Nesvarbu kuo tu gimsti, svarbu kuo tampi gyvenimu eidamas ,bekiausiai vyrai ir moteris juos turinčios ..galima ta neigti bet ne fizine formą nustato kas tu esi ir ar gerbsi savo kūną .

Ramiros

Neabejoju, kad absoliuti dauguma, esančių čia, nori, kad tu, štazi užsičiauptum ir dingtum iš čia, nes tavo sapalynės visiems yra nepriimtinos ir net neretai šlykščios. Kokio velnio, čia įlindęs esi ir visur savo purviną snapą kaišioji, visiems straipsnių autoriams prieštarauni, šaipaisi iš jų. Juk gi tu tikrai čia nepageidaujamas. Neaišku dar, ar atidirbinėji „judošiaus grašius” ar tiesiog turi problemų su kultūra, sąžiningumu, dvasingumu, o gal net su psichika, kaip ne vienas yra pastebėjęs. Taigi, jeigu niekas nenori, kad tu čia reikštums, kada tupėtum čionai, o tu, kaip koks ožys, užsispyręs vis tiek čia savo nesąmones skleidi, tai gi aišku, kad su tavimi kažkas ne taip …. Tarp kitko, geriau pasimokytum rašybos lietuviškai, nes paprasčiausių klaidų tavo rašysenoje apstu.

stasys

Atvirumas pagirtinas Ramiros , niekas tau netrukdo turėti savo nuomone visais tais klausimais kurie čia diskutuojami . Ne visi str. mano kritikuojami ne visi manimi bodisi ,’dauguma ‘ formalus skaičius o ir kodėl tavo ‘dauguma’ turėtų ką nors spręsti ? Mano nuomone tau gali pritarti tik ‘berazumiai’ bet juk tai nereiškia jog visa bendruomenė tokia , vienoda. ? Tie str. kuriuos kritikuoju šablonai paprastos nuomonės kuriuose ne tik trūksta argumentų bet ir paprastos žmogiškos analizės įvykių . Beje aš tokius laikau atsakingus už tą Lietuvos vidaus politika kuria čia Lietuvoje turime … ‘berazumiu demokratija’ kuriai ne tik reikia augti ir mokytis bet ir bręsti . Rašau kaip noriu , nepatinka ? neskaitote , negalite ? argumentuojate .Tik taip galima ko… Skaityti daugiau »

kazys

Seniai jau reikėjo tokio pareiškimo ,tik dar noriu papildyti: hpmoseksualizmas ir vienalyčių santuokų kūrimas yra -IŠTVIRKAVIMAS ,NUODĖMĖ.Šeštas Dievo įsakymas; NEPALEISTUVAUK. Stasy, kas turima omenyje kai sakoma apie bekiaušį vyrą ar bobą su pautais, juk pats supranti kad kalbama ne apie anatomija,taigi yra ne tik bekiaušiai vyrai bet ir besmegeniai kaip ir tamsta kuriems visokios konvencijos tai gėris ir nors baslį ant galvos tašyk.

stasys

kazy .. puikus komentaras . Vienok pats apsvarstykite kodėl dauguma negali spręsti to klausimo (konvencija) , o paskui paskaitykie Ramiros kom. Nors aš ir likau nepatenkintas D.Kuolio surengtą nuotoline konferencija švietimo klausimais, vienok joje buvo pakelti teisingi klausimai apie lietuviškas problemas ugdant jauna kartą .

habilitās

Prasmingi žodžiai, pasirašytų kiekvienas turintis bent lašą padorumo, bet… juk tai tik žodžiai, paleisti pavėjui, kuriuos perskaitys ir pamirš. Neremkite tų, kurie stumia Konvenciją, neagituokite už juos rinkimų metu, nepriimkite aukų, nesodinkite Katedroje pirmose eilėse per šventes. Ką veikė J. Razma su žmona Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje rinkimų į Seimą antro turo dieną, kad susilaukė išskirtinio kunigo dėmesio? Dosniai paaukojo?! Nuo ko? Nuo Konvencijos šalininkų?! Iš katalikų bažnyčios šaiposi, įžeidinėja, kunigus pravardžiuoja, o jūs kaip tas nuogas karalius… ach konservatoriai, ach krikščionys demokratai… Gi, ne „profesionalūs gėjai“ formavo valdančiąją koaliciją, o TS LKD, jie kvietėsi „profesionalus“ į koaliciją, kurie tyčiojasi iš Bažnyčios, jie sutiko atiduoti Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigas tam, kuris daugiausiai „nusipelnė“ pasityčiojimo iš sveiko proto fronte. Ar… Skaityti daugiau »

emilija

Kiek jau laiko mokote tuos 10 Dievo įsakymų, o pasiekimai kokie? Ar susimąstėte? Ar priimti konvenciją gali spręsti referendume ir tik moterys, ne patriarchatas.

stasys

cit.’ Kokias vertybes turi tie, kurie siuntė policininkus į Garliavą draskyti vaiką ir jų rėmėjai, „Mė-SOS“ noretojai? ‘ ..be abejo jų niekas nemokė kaip gražiai atimti vaiką ir grąžinti mamai .Ilgai laukti nereikėjo ,kol mėsos mėgėjai prisipratino sau šeimos vertybes ir bažnyčia. Kai ėsti norisi viskas tinka .

šaunu

kai iškart kelių tikybų vyskupai randa noro bendram pareiškimui, tai jau šį tą reiškia. Nors paskutiniu metu visame pasaulyje bolševikai vis labiau nusitaiko į krikščioniškas bažnyčias, galiu kirst lažybų, kad būtent šitame jų fronto ruože susilaužys marksistinius išpuvusius dantis.

Labai labai

pritariu habilit’ui. Nustojau žiūrėti šventinių mišių transliacijas iš Katedros. Nors visiems turime atleisti, bet, manau, tik tada, kai atgailauja, o ne tada, kai pinigais ar įtaka perkasi ,,šventumą” ir viešą rankučių paspaudimą, o kitą dieną jau stumia antivalstybinius ir antitautinius įstatymus, tvarkosi savo ir savo chebrytės reikaliukus. Mieliau paspausčiau ranką elgetai prie Katedros durų negu kai kuriems… nusipelniusiems…

Raigerdas

Šį kartą galima pasveikinti krikščioniškas bendrijas padedančias sunkią minutę Lietuvos visuomenei išlaikyti tą dvasinę pusiausvyrą, kurios trokšta dauguma Lietuvos žmonių. Tekstas puikus, viskas išdėstyta labai korektiškai ir protingai. Nėra nei vienos silpnos vietos, kuria galima būtų abejoti. Ne tik tekstas geras, bet jis netgi yra pagirtinas už padarytas labai logiškas išvadas dėl esančios „socialinės lyties” Stambulo konvencijoje. Čia jau yra super dalykėlis, kuris duoda galimybė ATSAKOMAJAI EIGAI dėl makaronų gabinimo visai Europai. Pirmiausia, Europoje reikia išsiaškinti, kas yra tie žmonės IŠDRĮSĘ KABINTI MAKARONUS APIE „SOCILAINĘ LYTĮ”? Reikia išsiaiškinti, kas tai per organizacijos organizavo tą makaronų kabinimą ir kokie yra tikrieji šitų organizacijų tikslai. 100% garantuoju, kad šitie žmonės yra tikrai ne tik nešvarios sąžinės, bet galimai ir linkę į nusikalstamą… Skaityti daugiau »

stasys

Reigardas ieško ,kas gi tie prikabine makaronų visai Europai .Klausimas be abejo retorinis , jais mielai Jis ir pats naudojasi kai reikia pamankstinti savo liežuvį pirštais . Socialinės lyties klausimas aktualus valstybėse kuriose labai silpnas pats tradicinės šeimos institutas , o visuomenė apatiška šalyje vysktancioms pertvarkoms. Jei švietimo sistemą neturi vieno bendro ugdymui skirto stuburo iš tikro pavojinga eksperimentuoti josios atžalomis . Kaip man tai tik laiko klausimas kada Lietuva bus pasiruošusi ramiai priimti ir ta socialinės lities naują sąvoką , viekom neaišku ką tai bendro turi su marksistais ? Turbūt eilynis neišmanymas visur judantis koją koją su norais kažką tokio pamatyti .

Al.

Kunigų pareiškimas pagirtinas. Bet Habilito – dar geresnis.

Rasa

Svarbu, kad toks vieningas pareiškimas padarytas. Tai vienija bažnyčią su visuomene. Tai sutvirtina bažnyčią. Tai tramdo tuos, kurie atsisako sveiko proto ir gyvenimo pagal gamtos dėsnius.

Raigerdas

Puolimas prieš šeimą ir už „genderistų švietimą” prasideda Jungtinėse Tautose. Pasirašykite peticiją ir prisidėkite prie tų milijonų, kurie kovoja už šeimos teises auginti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus. https://www.citizengo.org/en-af/home?page=1
Kas nesupranta angliškai, tada pasirašykite čia: https://www.citizengo.org/ru
Mūsų jau daugiau nei 15.037.086 žmonių, kovojančių už savo ir savo vaikų teises.

stasys

O kiek iš tų 15.037.086 yra tikri ? Būtų mano valia uzdrausciau internetu tas peticijas pildyti . Kuo toliau tuo labiau jos smirdi . Klastojimu mastas šiurpina.

pagaliau!

smagu skaityti, kad Lietuvos ivairiu krikscionybes pakraipu davasininkai susivienijo. Labai pritariu siam pareiskimui ir linkiu ta vienybe islaikyti.

Julija

Ar gali moteris būti traktorininke? Taip. maloniai prašome. Ar gali moteris būti dvasininke? Ne, ka jūs čia dabar? Ką jos išmano apie dvasinius reikalus? Tuos dalykus kietai tvarko patriarchatas.

18
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top