LR generalinio konsulato Čikagoje 90-mečio iškilmės. Susitikimas su Lietuvos MT pirmininku bei Užsienio reikalų ministru

Stefa Tamoševičienė, Ligija Tautkuvienė | Čikaga

Sekmadienį, spalio 12 d., po Šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, išeivijos lietuviai gausiai rinkosi į Lietuvių Dailės muziejų (Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL), kur vyko LR Generalinio konsulato Čikagoje 90-ojo nenutrūkstamos veiklos jubiliejaus paminėjimo iškilmės.

Konsulato įkūrimas svarbiame JAV politiniame, ekonominiame ir kultūros centre Čikagoje nėra atsitiktinis – čia jau daugiau kaip šimtmetį įsikūrusi ir aktyviai reiškiasi gausiausia lietuvių bendruomenė Amerikoje. Surengta paroda ,,90 metų dirbame Lietuvai“ atspindėjo plačiašakę ir itin svarbią konsulato veiklą nuo jo ištakų Nepriklausomos, okupuotos (dirbta itin sunkiomis sąlygomis) ir atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos gyvenime. Ekspozicijoje gausu istorinės, dokumentinės medžiagos. Besidomintiems Lietuvos konsulato istorija JAV pravartu aplankyti šią parodą, kurią surengė generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru (dir. Kristina Lapienytė).

Į jubiliejaus iškilmes atvyko ir su darbo vizitu JAV viešintys LR vyriausybės atstovai: Ministrų tarybos pirmininkas Algirdas Butkevičius, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė, LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, buvęs LR Ambasadorius JAV Audrius Brūzga bei kt.

Po gražių sveikinimo kalbų ir palinkėjimų konsulatui LR Prezidentės įsaku paskelbti apdovanojimai: ,,Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ už ilgametį ir vaisingą atstovavimą Lietuvai – Vaclovui Kleizai (Garbės generaliniam konsului nuo 1985 m. gruodžio 3 d. iki 1998 m. sausio 31d.), Petrui Povilui Daužvardžiui (konsului, generaliniam konsului Čikagoje nuo 1937 m. iki mirties 1971 m.) ir jo žmonai Juzefai Daužvardienei (1971 m. po vyro mirties paskirta Lietuvos generaline garbės konsule Čikagoje; dėl silpnos sveikatos 1985 m. ji šių pareigų atsisakė). Apdovanojimai (po mirties) įteikti jų artimiesiems. ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius įteiktas Garbės konsului Kolorado valstijos dr. John Vytautui Prunskiui. Už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą ,,Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ apdovanotas Lietuvių fondas. Iškilmių pabaigoje padainuota ,,Lietuva brangi“ (komp. – J.Naujalis, žodžiai – Maironio; solistė – Agnė Giedraitytė).

Po iškilmių ir gausių vaišių, kuriomis susirinkusiuosius vaišino generalinis konsulatas Čikagoje, o pateikė restoranas ,,Kunigaikščių užeiga“, dauguma lietuvių persikėlė į didžiąją Centro salę, kur garbūs svečiai supažindino su savo kelionės į JAV tikslais, būsimais rezultatais ir atsakė į klausimus.

Pirmasis kalbėjo premjeras, nepraleidęs progos pasigirti sėkminga kelione: buvo labai daug susitikimų su JAV valstybės pareigūnais, aptarti aktualūs klausimai, susiję su inovacijomis, viskas labai sėkminga, puiku ir t.t. Ypač akcentuotas JAV viceprezidento Joe Bideno dėmesys Lietuvai – jis žadėjo padėti kaip galima greičiau išspręsti lietuviškų mėsos gaminių importą į JAV. Premjeras nepraleido progos pasidžiaugti, kad į Lietuvą (Klaipėdą) tuoj atplauks išnuomotas (už milijardinę sumą – aut. past.) laivas ,,Independence“ iš Pietų Korėjos, skirtas suskystintoms gamtinėms dujoms (SGD) gabenti. Jis teigė, kad SGD terminalas yra labai svarbus ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono energetiniam saugumui. Pranešė, kad jau visiškai išpirktos ,,Gazprom“ akcijos. Ypatingai akcentuota, kad netrukus bus įvestas euras, o Lietuva taps visateisė ES valstybė. Nepamiršta pasigirti, kad Lietuvos skola yra pati mažiausia iš ES valstybių. Po premjero žodį tarė Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jis, kaip ir premjeras, tik teigiamai kalbėjo apie Lietuvos dalyvavimą įvairiose ES ir NATO komisijose, ne vienoje iš jų net pirmininkavo ir įrodė, kad, jo teigimu, nors ,,esame ir maža valstybė, bet ambicinga ir lygiavertė su didesnėmis“. Žodžiu, tautiečiai, kurių daugumą sudarė garbingo amžiaus išeivija, smagiai paplojo, kad Lietuvai viskas sekasi gerai.

Svečiams buvo pateikta ir klausimų:

• kodėl ,,Sodra“ iš pensininkų, gyvenančių JAV, reikalauja ,,žaliosios“ kortos galiojimą ir asmens parašą būtinai patvirtinti (lietuvių kalba) LR Konsulate? Juk LR Prezidentė reikalauja, kad valstybinių įstaigų darbuotojai mokėtų anglų ar bent kokią kitą ES kalbą! Dar iki šių metų pakakdavo dokumento, patvirtinto JAV galiojančio notaro antspaudu ir jo parašu. Kodėl negalėtų konsulato darbuotojai kartą per savaitę teikti konsulines paslaugas LR piliečiams palankesnėmis sąlygomis (kaip ir anksčiau), ,,Draugo“ dienraščio redakcijos ar Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose? Juk tada nereikėtų mokėti už automobilio pastatymo vietą (iki 20 dol.) bei sugaišti daug laiko vykstant į Čikagos centrą.

• kada ir ar išvis bus sprendžiamas dvigubos pilietybės klausimas, kurį labai paprasta išspręsti papildžius LR Pilietybės įstatymą, skirtą išeivijai, pritaikius tas pačias sąlygas: jei asmuo ar jo tėvai, seneliai buvo Nepriklausomos Lietuvos piliečiais iki rusų okupacijos (1940 m. birželio 15 d.), o visi likusieji – atskiri atvejai;

• Tiesos judėjimas Lietuvoje spalio 8 d. išsiuntė gerb. Premjerui laišką-kreipimąsi, kuriuo raginama imtis visų priemonių, kad būtų užtikrinta Deimantės Kedytės, tapusios Lietuvos valstybine paslaptimi, teisės bendrauti su seneliais Kedžiais – šią teisę pripažino ir LR Aukščiausiasis Teismas savo 2013 m. vasario 4 d. nutartyje (Premjerui perduota laiško kopija);

• kodėl nutylėtas pagrindinis šios kelionės tikslas – skalūninės dujos ir susitikimas su „Chevron“ bendrove, kokie rezultatai?

• kodėl švietimo sistema taip mažai skiria dėmesio patriotiniam jaunimo auklėjimui?

• ar bus skatinami Lietuvoje ir išeivijoje gyvenantys tautiečiai materialiai paremti Lietuvos kariuomenę? (Puikus filantropiškas pavyzdys – L.Avižienis, pasisiūlęs už savo lėšas nupirkti vieną kulkosvaidį, sulaukė susirinkusiųjų pritarimo. Vadinasi, aukotojų atsirastų…)

• ar bus susigrąžinta šauktinių kariuomenė ir t.t.?

Į klausimus atsakė A.Butkevičius – jis pats pasisakąs už dvigubą pilietybę, bet čia esą Konstitucinio Teismo prerogatyva. Dėl D.Kedytės ir jos senelių Kedžių teisių – vyksta teismo procesas ir premjeras negalįs komentuoti. Dėl ,,Chevron“ – nenutylėta, bet dabar turi vykti nauji pasirengimo darbai – kelis metus reikės pratinti Lietuvos žmones prie neišvengiamumo sudaryti sąlygas specialistams tyrinėti žemės gelmes (panašiai kaip yra Lenkijoje). Šauktinių kariuomenė patriotų neišaugins, patriotizmą reikia ugdyti šeimoje. Ministras L.Linkevičius pritaria dvigubos pilietybės įteisinimui – juk esame nedidelė tauta, tik ir čia esąs bejėgis, nes viską sprendžia Konstitucinis Teismas. Jis paminėjo, kad labdaros, aukų rinkimo atvejų kariuomenei paremti būta ir Nepriklausomoje Lietuvoje, bent šiuo metu negalįs pasakyti nei taip, nei ne.

Susitikime su aukštais svečiais dalyvavo apie pusantro šimto JAV gyvenančių lietuvių. Daugumą sudarė antrabangiai, vadinamieji dypukai. Be jokios abejonės, šiandien retas jų konkrečiai žino, kas ir kaip vyksta Lietuvoje. Vargu ar kam nors iš jų įdomu, kad Lietuvoje su baime ir nepasitikėjimu laukiama euro įvedimo, kad Lietuva tam nepasiruošusi, kad pensijos pačios mažiausios visoje ES. Tas džiaugsmingas pasigyrimas, kad ,,tapsime lygiaverčiais ES nariais“ čia, JAV, sukelia entuziazmą, o Lietuvoje – daug skepticizmo. Kodėl? Gal todėl, kad Vilniuje ES prezidentas Hermanas van Rompėjus (Herman van Rompuy) viešoje erdvėje pareiškė, jog tautinėms valstybėms ir tautinėms vertybėms Europos Sąjungoje vietos nėra, kad ES vertybės turi būti bendražmogiškos, kad bus viena sostinė ir vienas ES prezidentas. Ar išeivija žino apie tai? Manau, kad ne. O juk tautinės vertybės – tai ir mūsų kalba, mūsų istorija, mūsų papročiai… Ir kaip jausimės, kai viso šito nebeliks? Apie tai kalbėta nebuvo.

Dar vienas pastebėjimas – premjero apsauga buvo kaip popiežiaus – apsuptis iš visų keturių pusių. Keistas įspūdis – negi taip baiminamasi savo tautos?

Nuotraukos – autorių.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Patriotinis

auklėjimas per švietimą ar televizijos propagandines laideles nepadės.Tai be galo nuobodu,neįdomu ir prieštarauja skurdžiai tautos tikrovei,kai tėvai neturi darbo ,pinigų arba dirba iki pervargimo,o alga neleidžia išgyventi.Reikia Tiesos ir sąžiningumo,solidarumo ir pasidalinimo.Tai būtų tikrasis patriot. auklėjimas.Tegul Amerikos lietuviai būna pasiruošę priimti pabėgėlių srautą okupacijos atveju.

Oje,

būtų puiku ir patriotiška ,jei užsienio lietuviai bent epizodiškai grįžtų į Lietuvą pagyventi ,o gal ir visam laikui pasiliktų.Kažkodėl visi,ypač turtingi ,tik ruošiasi išvykti.

Labai svarbu,kad

išeivija nepamiršta Deimantės Kedytės vardo,jos likimo.Jos vardo nepraleidžia delfi.Bijo ir savo šešėlio valdžia.O tokia pasipūtusi buvo,kol nepagrūmojo Putinas.Dabar dreba,kas ją gins.

To ,,Oje"

Tamstele rašai, kad bele ką parašytumei. Nuo gegužės iki rugsėjo imtinai visų avialinijų iš JAV į Lietuvą bilietai išgraibstomi jau nuo ankstyvo pavasario. Ir jie nepigūs – vidutiniškai – 1000-1450 dolerių. Daugiausiai skrenda trečiabangiai, o dipukai, kurių gretos retėja, ypač dėl nesustabdomo senėjimo, skraido rečiau ir labai negausiai. O apie ,,turtinguosius” – pamirškite. Savo sunkiai uždirbtus pinigus trečiabangiai palieka Lietuvoje, taip pakeldami ekonomiką. Gerai, kad susitikime Lemonte buvo iškelti svarbūs klausimai, tik neaišku, ar iš to bus teigiamų poslinkių paprastiems žmonėms. Gaila, kad negausiai susirinkusią publiką pagrinde sudarė dipukai, nes dauguma trečiabangių netiki šia saldžiabalse vyriausybe.

buvau tose isklimese

medalius, apdovanojimus isdalino savai chebrytei. Kuo tas Prunskis nusipelne ir dar paskyre ji Kolorado valstijos garbes konsulu Lietuvai, kai jis gyvena Cikagos siaureje. Matomai ten jis turi koki nama, kur vaziuoja slidineti, tai ir paskyre Pavilionis ji i tas pareigas – ranka- ranka paplauna, o Prunskis nemokes taksu Kolorado valst. O toks bitininkas K visa gyvenima dirbes lietuvybei, tai tik paprastas zmogelis, neturi kazkokio turto, tai jam nieko. Na, po apsidovanojimo nuejome i sale, kur jau kaip lakstingalos giedojo, gyresi Butekevicius ir Linkevicius. Linkevicius tai ir apie brolybe, lietuvybe ciul;bejo ir gloste dypams sirdeles. O juk tai buvo Lenininio komjaunimo Centro komiteto sekretorius . ir dar ne bet koks, o ideologas. Tai ka, tik iskaba pakeite ir vel geras. Komedija.… Skaityti daugiau »

5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top