Matt McAllester. Prilygti motinos drąsai

Bernardinai.lt

Gedinčios motinos išsakyta užuojauta turėtų būti pavyzdys Izraelio ir Palestinos vadovams.

Dabartinis Izraelio ir „Hamas“ – Gazos ruožą valdančios karingos Palestinos grupės – konfliktas yra trečioji didelė šalių konfrontacija nuo 2007 m., kai „Hamas“ pradėjo kontroliuoti anklavą. Ją galima laikyti ir penktuoju ar netgi šeštuoju kartu – žiūrint, ką vadinsime didele konfrontacija. Kovą paprastai įžiebia smulkūs smurto veiksmai. Mūšiai paprastai baigiasi paliaubomis. Rezultatai dažniausiai tokie patys: susilpnėjusi „Hamas“, daug žuvusių – paprastai dalis jų vaikai – ir daug sugriautų pastatų.

Politinė nesėkmė prieš šį kovų raundą irgi jau pažįstama. Balandžio pabaigoje žlugo JAV remtos Izraelio ir Palestinos administracijos derybos – jos baigėsi šalių tarpusavio kaltinimais. Valstybės sekretorius John Kerry užtikrino, kad susitarimo pasiekimas taptų politikos prioritetu, ir skyrė deryboms labai daug laiko, tačiau dėl nieko nebuvo susitarta.

Turint tokį smurto paveldą – ir dabartinį, ir istorinį – ar neturėtų abiejų šalių vadovai pagaliau sutikti, kad konfliktas neišsprendžiamas ir kad Izraelis tiesiog turės gyventi periodiškai atakuojamas raketoms iš Gazos, o Gazos gyventojai retkarčiais patirs Izraelio bombardavimą?

Nors politinis nuovargis suprantamas, abiejų tautų vadovams vertėtų paklausyti Izraelio-Amerikos pilietės vardu Rachel Fraenkel. Jos 16-metis sūnus Naftali buvo vienas iš trijų Vakarų krante pagrobtų ir nužudytų jaunuolių. Izraelis paskelbė, kad šį nusikaltimą įvykdė du „Hamas“ nariai. Liepos 2 d. – jaunuolių laidotuvių dieną – Jeruzalės gatvėje buvo pagrobtas ir nužudytas palestiniečių paauglys. Izraelio policija tai pavadino Izraelio ekstremistų keršto ataka. Šios žudynės prisidėjo prie Gazos karo įsiplieskimo.

Štai ką Fraenkel pasakė žurnalistams apie Mohammed Abu Khdeir, 16-mečio palestiniečio, nužudymą: „Netgi giliausiame gedule dėl sūnaus mirties man sunku apsakyti, kokį sielvartą mums sukėlė smurtas Jeruzalėje. Nekalto kraujo praliejimas – tai nemoralu, tai prieštarauja Torai ir judaizmui, tai prieštarauja mūsų gyvenimui šioje šalyje. Nė viena motina ar tėvas neturėtų patirti to, ką dabar patiriame mes“.

Vaiko mirtis konflikto metu turėtų paskatinti abi šalis ne naujam smurto raundui, o savianalizei ir apmąstymams. Fraenkel užuojauta kitoje kariaujančių šalių pusėje esantiems vaiko tėvams išreiškia drąsą ir humanizmą, kurio nepavyksta pademonstruoti Palestinos ir Izraelio vadovams.

Dabar labiausiai reikia politinio akto, prilygstančio Fraenkel gerumui ir tikėjimui. Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu pozicija tvirtesnė nei Palestinos administracijos prezidento Mahmoud Abbas, ir tai suteikia jam daugiau galimybių žengti pirmą žingsnį.

Niekas, išskyrus pačius dešiniausius Izraelio politikus, negalėtų teigti, kad Netanyahu nuosekliai neatlieka savo kaip bekompromisinio Izraelio bei jo žmonių sergėtojo pareigos. Tačiau jis dar neįrodė, jog gali pasiekti tokį susitarimą su palestiniečiais, kad vaikų žudymas dėl politinės neapykantos daugiau nepasikartotų. Jam reikalingas partneris taikai – ir gali būti, kad „Hamas“, kurio politinė programa ragina sunaikinti Izraelį, tokiu partneriu niekad nebus, tačiau jam nelieka nieko kita, tik bandyti, netgi jei tai ir reikštų kalbėjimąsi su žmonėmis, kuriuos jis laiko teroristais.

Anksčiau Netanyahu yra pavykę tai padaryti. Du kartus – 1997 m. ir 1998 m. – jis buvo susitaręs su Yasseru Arafatu, tuometiniu Palestinos administracijos prezidentu, kurio labai nemėgo. Susitarimai buvo kuklūs, tačiau tada, pirmosios Netanyahu kadencijos metu, jie buvo svarbūs signalai, kad jis yra pasirengęs nuolaidoms taikos vardan.

Netanyahu nepraras politinės paramos Izraelyje, jei pasibaigus šiam karui atsisakys kalbėtis su naująja Palestinos vyriausybe, birželio mėnesį suformuota remiant „Hamas“. Tačiau jis pademonstruotų didesnę stiprybę nei kada nors anksčiau, pavyzdžiui, vienašališkai įšaldydamas Izraelio gyvenviečių statybas Vakarų krante. Tai būtų iššūkis Abbas ir „Hamas“. Tuomet Abbas jaustų pareigą atsakyti analogišku gestu, pavyzdžiui, nesiekti Izraelio apkaltos Tarptautiniame baudžiamajame teisme, ir nuo tada galbūt prasidėtų nuolaidų, o ne smurto ciklas. Tai būtų vadovavimas, kurio nusipelnė vaikai – tokie, kaip Naftali Fraenkel ir Mohammed Abu Khdeir.

Pagal „The Time“ parengė Gema Sabonytė

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
34 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Letas Palmaitis

Pažangūs Bernardinai jau ne kartą demonstravo modernų mąstymo būdą, svetimą „atsilikusiam” „viduramžiškam” tikėjimui, todėl nėra ko ir tikėtis, kad suprastų islamo ir Izraelio susidūrimo giliai religinę problematiką. Ateistai gali tarp savęs derėtis metų metais, bet islamo religijos jie nepakeis: arba Izraelis turi trauktis iš Palestinos, arba pats islamas turi būti sunaikintas. Kartoju tiems, kurie domisi: pagal musulmonų tikėjimą (kaip ir pagal pirminį krikščionių, taip pat ir senovės judėjų) žemė priklauso ne žmogui, bet D-vui, Kuris, kaip Kūrėjas, yra visos Kūrinijos Savininkas. Taigi Jis tik laikinai duoda žmogui naudotis Savo nuosavybe. Musulmonai daro logišką išvadą, kad teisę arenduoti D-vo kūrybos dalį gali tik tas, kuris su D-vu nėra susipykęs ir nepažeidžia Jo Valios. Suprantama, jeigu musulmonai ne panteistiniai (D-vas visur ir… Skaityti daugiau »

Apuokiukas

Manyčiau, Letas Palmaitis taikliai atskleidė religinę žydų – musulmonų konflikto priežastį. Beje, prieš kelis šimtus metų ir oficialioji katalikybė laikėsi panašios pozicijos – jeigu tu nesi katalikas, neini į bažnyčią, nevykdai Dievo valios, vadinasi tu esi Dievo priešas, o kiekvieno kataliko pareiga būtų kovoti su Dievo priešais – net juos ir nužudant. Ir ką gi, katalikybė išaugo iš tokio požiūrio. Gal iš tokio požiūrio išaugs ir islamas… Nors Letas mato vienintelę išeitį – Apokalipsę. Ir retorinis klausimas: kam Tokiam yra naudinga, kad žmonės vienas kitą pjauna? Ir ar tik ne Jis suorganizavo Žemėje tiek daug religijų?..

Dėdė Letui

„Bernardinų” portalo išdavikiško „modernumo” šaknys glūdi tame, kad jie klaidingai tebelaiko Vakarų pasaulį krikščionišku. Toks požiūris jau senai nuvainikuotas ne tik teologiniais, bet ir dabar kai kam labiau suprantamais politologiniais argumentais (pvz., V.Ražvilo „Europos krikščioniškumo klausimu”). Juk ką reiškia Vakaruose oficialiu tapęs teiginys „Dievas mirė”? Reiškia nesipriešinimą Šėtonui (netikintis gali versti Blogiu), sąmoningą susitaikymą su juo. Tai daug blogiau, net tiesiog būti naiviu laukiniu nemąstančiu pagoniu. Tada belieka registruoti Rytuose ir Pietuose persekiojamus krikščionis.

Dieve,kaip

graudu,kai nuskinami vos prasiskleidę pumpurėliai.16 metų vaikai.

Kur trauktis

Izraeliui?

VaidasVDS

Vargšas Letas tiki ne į Dievą, bet į raštus, kuriuos koregavo žmonės. Bet kas blogiausia, yra tai, kad Letas, analizuodamas netgi vaikų žudynes, daro labai klaidingas išvadas, kad „religiniu požiūriu, tai ne tragedija, bet didžiulė LAIMĖ, nes garantuoja laimingą amžinybę”. Aišku jis pats pasakys, kad čia ne jo, bet islamo religiniu požiūriu, bet niekas neskleidžia kokių nors religinių idėjų, jei joms nepritaria. Sąlyginai stebuklais galima vadinti tik Apreiškimus, tokius kaip Salemo Išminčiaus, Melkizedeko, gyvenimas ir mokymai, Jėzaus gyvenimas ir mokymai. Tai tikri „stebuklai”, nors dvasiniu požiūriu tai visai nėra stebuklai. O štai tų tikrų Apreiškimų išdavoje atsiradę raštai – Toros, Biblija, Koranas yra šventi tik iš dalies, t.y. tiek, kiek jie teisingai vaizduoja Dievą, tiek, kiek žmonės, juos rašę, į… Skaityti daugiau »

>Kur trauktis       2014-08-12 10:03

Į buvusią teritoriją iki 1967 m.karo

Vergšas Letas komentatoriams 2

Kiti komentarai daug reikšmingesni. Ypač svarus yra man „pritarusio” pirmojo komentatoriaus, kuris visą „kaltę” suverčia D-vui, Kuris jam „nepriimtinas”, nes „blogas”. Mat D-vas turi arba nebūti (įdomu, kaip tai atrodo), arba būti „geras demokratas”, leidžiantis visiems gyventi pagal savo norus, vaikus Baalui aukojantiems pagonims greta už artimą pasiaukojantiems krikščionims, sodomitams greta vienuolių, satanistams greta Jo garbintojų, žodžiu – D-vas neturi teisės nieko reikalauti iš Savo kūrinių ir net turėti Savo Įstatymo: įstatymus turi priimti „balsų dauguma”. Tada bus gerai, kai nebus tokio „pikto D-vo”. Šią tradicinę ateistų nuomonę Vaidas pakeičia „kompromisinę” modernią: D-vas yra geras, ir tikrai demokratas, tik žmonės iškreipė jo Žodį. O koks yra tikrasis Jo Žodis – tai kažkokiam amerikonui per sapnus neva apreikšta „urantija”, kurią gudruoliai… Skaityti daugiau »

Vergšas Letas komentatoriams 1

Po truputį artėjame prie Tiesos! Kažkas klausia „Kur trauktis Izraeliui?” Nuoseklaus tikinčiojo atsakymas: „Niekur nesitraukti, bet kariauti!” Nesupratingas atsakymas: „Į buvusią teritoriją iki 1967 m. karo”. Ogi tai ir reiškia pirmą žingsnį į likvidaciją! Gal JTO „apgins” Izraelį toje teritorijoje, kai jis bus jau apšaudomas nebe iš Libano ir Gazos, bet nuo Golano aukštumų? Nežinantys istorijos tegu paskaito bent rusišką Vikipediją (lietuviškoje beveik nieko nėra). Vos tik paskelbus Izraelio valstybę JTO nustatytose sienose, visos kaimyninės arabų šalis pradėjo karą, ne Izraelis. Turėkime galvoje, kad šios valstybės (ypač Sirija, Libanas ir TRANS!-Jordanija) – tokios pat neistorinės ir naujos, kaip ir Izraelis. Jos atsirado anglosaksiškam „Pasaulio federalizacijos planui” suskaldžius islamo teokratinę valstybę kalifatą – Osmanų imperiją po I pasaulino karo. Izraelis atrėmė… Skaityti daugiau »

Vargšas Letas, taisymai:

vargšas, pakeičia kompromisine modernia, Jo Žodį ir pan. PAPILDYMAI: bandymus taisyti D-vą bei Jo „iškreiptą” Žodį vainikuos dgr. Antikristas, kuris ir įves visų taip trokštamą „teisingą” (ir visiems privalomą, kitaip – galvas kapos) „vieną religiją”. „Fanatiko” atsakymas komentarui „kaip graudu, kai nuskinami vos prasiskleidę pumpurėliai, 16 metų vaikai”: Kai miršta nuo ligų, irgi graudu, bet išsiskleidžia tam, kad pratęstų giminę ir numirtų. Teisingai, kaip augalai ir gyvūnai. Grynas ateistinis suvokimas. Jei žmogus tėra tik „augalinis” gyvūnas, tai kažin ar neišvengiama kova dėl egzistencijos mirtį savyje turinčiame pasaulyje prasminga? Kažin ar toks gyvenimas nėra šūdo vertas? Ne vien fanatikai krikščionys gali užduoti tokį klausimą – jį sprendžia ir oponentai budistai, tik kitaip: nepriima kančios, kaip galimybės paaukoti Išganymo Aukoje, bet skelbia… Skaityti daugiau »

Juozapas

Sveiki. Dėkoju gerb. Letui už itin įdomius komentarus. Smagu, kad bent kol kas nėra nekorektiškų pastabų į šias tikrai įdomias Leto mintis. Asmeniškai aš, skaitydamas, matau daug dalykų kurie man anaiptol neatrodo religinių tiesų brukimu. Ne todėl, kad būčiau šališkas, pats laikydamas save krikščioniu. Leto įžvalgose randu daug gilių ir toli siekiančių apibendrinimų, kurie padeda geriau susivokti politikos realijose tiek mikro procesuose, tiek politinių procesų makro, globaliame lygyje. Būtent suvokus pasaulio politiką, o per politiką ir ekonomines realijas lemiančių procesų šaknis, įtakojančias gilumines priežastis, darosi žymiai paprasčiau suvokti kokie dėsniai ir kieno rankos valdo visą svieto teatro scenos mašineriją. Todėl mieliems skaitytojams rekomenduoju, kolegos Leto komentarus skaityti labai atidžiai ir pasistengti suvokti juos ne kaip eilinę informaciją, o kaip puikią… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Vargšas Letas vėl užsiima melu, kalbėdamas apie Apreiškimą – Urantijos Knygą. DNR dešifravimas ne tik, kad nepaneigė Urantijos Knygos, bet tik patvirtina Jos tiesas. Kalbant apie evoliuciją Urantijos Knygoje, evoliucija mūsų pasaulyje (Urantija yra dvasiniame pasaulyje naudojamas pavadinimas) vyksta ne pagal Darvino teoriją, bet kiek kitokia tvarka – tai yra dėl mutacijų. Joje yra sakoma taip: „Nors augalinės gyvybės evoliuciją galima atsekti iki gyvūninės gyvybės, ir nors buvo surastos palaipsniui kintančios augalų ir gyvūnų serijos, kurios vis daugiau veda nuo pačių paprasčiausių iki pačių sudėtingiausių ir labiausiai išsivysčiusių organizmų, bet tokių jungiamųjų grandžių jūs nesugebėsite surasti nei tarp gyvūnų karalystės didžiųjų skyrių, nei tarp aukščiausių ikižmogiškųjų gyvūnų tipų ir žmogiškųjų rasių pirminių žmonių. Šitų vadinamųjų „trūkstamų grandžių” amžinai truks dėl… Skaityti daugiau »

Letas: evoliucija dėl "mutacijų"

creation.com/mutations-new-information

Vargšas Letas Dėdei, taip pat Juozapui, kt.

Atkreipkime dėmesį į „vertinimus”. Dėdės komentaras, kuris visiškai sutinka su tuo, ką ir aš teigiu, pažymėtas +3. Ar ne todėl, kad ten neigiamai paminėti „Vakarai”? Dabar toliau teigiu iš esmės tą patį, bet gaunu tik -2 ir net -4 kartu su Juozapu. Kodėl? Todėl, kad ten „Vakarai” nepeikiami (nepaminėti), o komentatorių protelis nedatempia iki turinio (ne be reikalo VDS jie vertina taip: didesnį VDS primityvumą +3 balsai, kiek sudėtingesnį – jau mažiau, +2 balsai). Išvada: kažkokie agentai iš peties atidirba vyresniojo brolio uždavinį, bet dėl menko protelio turi sunkumų. Smalsu, kaip jie „įvertins” (ne mano, bet) Carterio straipsnį apie mutacijas. Teoriškai turėtų būti pora neigiamų balsų.

Juozapas ---Letui apie "laikas"

Mielas Letai, šiaip tiesą sakant, aš labai santūriai žiūriu į visus tuos „laikinimus”. Daugeliu atveju tai tik migla lengvatikiams ir kažkieno manipuliacijų įnagis. Vistik, kažkiek stebiu šiame portale laikintojų paliekamus rodmenis ir kažkiek vaizdo susumavus galimas paklaidas, susidaryti galima. Manau, kad čia turime porą prie mūsų priskirtų kontorinių prielipų. Iš čia ir tie gu „-2” pasikartojantys „laikos”. kadangi tie cucikai rašo daugybe nickų ir stengiasi imituoti gausesnę nei yra realybėje rują, šiuos du lojančius laikas nusprendžiau pavadinti laikiškai- „srelka” ir „bielka”. Šie du virtualaus info kosmoso šuniški ufonautai, keturkojai žmogialiežuviai (čeloviekojazyčnyje”) putinistano propagandos boikonūrų gagarinai yra etatiniai mudviejų „gerbėjai” todėl nenuostabu, kad mūsų komentarus pastebėję skuba pakelti galinę kojelę. Na o dar kiti minusiukai, yra mieli mūsų kolegos kuriems mudviejų… Skaityti daugiau »

Vargšas Letas Juozapui

Štai kaip: po mano pastabos niekas neišdrįso „įvertinti” Carterio straipsnio, nes supranta, kad ne mano rašytas. Tuo tarpu protelis taip toli nesiekia, kad perskaitytų ir suvoktų. Įdomu, kad nutilo ir VDS.

VaidasVDS

Letai, aš negaliu vertinti to tavo straipsnio, nes jis parašytas anglų kalba, o ją aš žinau tik buvusiu „tarybiniu” lygiu. Jei pateiksi nuorodą lietuvių ar rusų kalba, tuomet gal kai ką ir pakomentuosiu, nors ir nesu mokslininkas. O kalbant apie primityvumą, tai būtent tavo Letai žinios yra visiškai primityvios, nes jos remiasi žiniomis, kurioms jau yra tūkstančiai metų ir kurios yra koreguotos gal šimtus kartų ir gal šimtų taip vadinamų šventikų. Turėk mintyje vieną dalyką – visais laikais „šventikai” pataikavo valdžiai arba patys mėgdavo valdžią, tai ir tuos taip vadinamus šventus raštus koreguodavo, atsižvelgdami į valdžios „poreikius”, o kartais į savo pačių išmąstymus. Pažiūrėk į šiandieną, į mergytės istoriją, į kitas garsias istorijas. Gal girdėjai oficialios bažnyčios reakciją? Ne, keli… Skaityti daugiau »

Vargšas Letas dėl savo ir VDS žinių

Roberto Carterio straipsnis yra modernaus mokslininko kreacionisto darbas, kuriuo aš ir REMIUOSI, nes paneigia nesąmones, neva mutacijos atsakingos už evoliuciją. Jei kalbantieji apie evoliuciją ne tik kad nemoka angliškai, bet nežino šiuolaikinės polemikos tuo klausimų ir jos dalyvių vardų, tai tuo „disputą” reikia ir užbaigti.
Žmonės, norintys modernios religijos, kur būtų suvarytas ir mokslas, ir madinga teosofija, ir įprasta krikščionybė, iš sumarinio loginio popkonstrukto jokios religijos neturės. Religija visada pasižymi mistiniais kodais, kurių skaitymas nevienareikšmis, asmeniškai rizikingas ir lemtingas, nes ji gyva anapusiniais ryšiais, ne žiniomis. Iki primityvumo aiškūs Nepaaiškinamo aiškinimai neturi gyvos mistikos, tai religijos profanacija.

VaidasVDS

Letai, paskaičiau aš tą Karterio straipsnį. Ir pripažįstu, kad jo teorija (bet tai vis dar tik teorija) ir įdomi, ir beveik atitinka Urantijos Knygos perteiktas tiesas. Visa esmė tame, ką mes vadiname mutacijomis. Pagal Karterį ir mokslininkus-evoliucionistus mutacija – tai paveldimas genetinės medžiagos pokytis. Būtent tam ir prieštarauja Karteris savo straipsnyje. Bet tokiai sąvokai prieštarauja ir mano pateikta citata iš Urantijos Knygos – Iš eros į erą atsiranda iš esmės naujos gyvūninės gyvybės rūšys. JOS NEIŠSIVYSTO DĖL MAŽŲ PASIKEITIMŲ PALAIPSNIO SUKAUPIMO; jos atsiranda kaip visiškai subrendusios ir naujos gyvybės kategorijos, ir jos atsiranda staiga. Gyvų organizmų naujų rūšių ir skirtingų kategorijų staigus pasirodymas yra visiškai biologinis, griežtai natūralus. Nėra nieko antgamtiško, kas būtų susiję su šitomis genetinėmis mutacijomis.” —- Taigi… Skaityti daugiau »

Vargšas Letas vėl dėl evoliucijos ir mutacijos

Mano pasisakymas buvo dėl šių žodžių: „Evoliucija mūsų pasaulyje (Urantija yra dvasiniame pasaulyje naudojamas pavadinimas) vyksta ne pagal Darvino teoriją, bet kiek kitokia tvarka – tai yra dėl mutacijų”. Į tas „mutacijas” ir atsako Carteris. Pasakymas „Gyvų organizmų naujų rūšių ir skirtingų kategorijų staigus pasirodymas yra visiškai biologinis, griežtai natūralus. Nėra nieko antgamtiško, kas būtų susiję su šitomis genetinėmis mutacijomis” pabrėžia ne tai, kad „naujos rūšys” pasirodo dėl mutacijų, bet tai, kad Kūrėjas čia niekuo dėtas. Tai koks pagaliau D-vo vaidmuo? O štai koks: „Dievas yra visatos moralinio įstatymo šaltinis. Tiesa Dievą parodo kaip apreiškėją, kaip mokytoją.” Taigi evoliucija savo keliu, o D-vas čia niekuo dėtas (nebent ją paleido). Tuo tarpu DNR dešifravimas parodo, kad visa esamų ir BŪSIMŲ organizmų… Skaityti daugiau »

generic_viagra
VaidasVDS

Letai,
nesupratai manęs. Na ir nereikia.
Rašai beveik tą patį, ką ir aš noriu pasakyti. Tik kad nesupranti.
Kūrėjas dėl mano aprašytų „mutacijų” (bet ne tų oficialių mutacijų) vaidina net labai didelę reikšmę ir apie tai yra daug rašoma Apreiškime, bet dėl vietos stokos komentaruose, neįmanoma tai nupasakoti trumpai.
Gali klaidinti kitus ir save toliau, tai juk tik tavo valia…

Vargšasletas Vaidui

Supratau taip, kaip parašyta ankstesniuose komentaruose, kiekvienas gali patikrinti: “Evoliucija mūsų pasaulyje (Urantija yra dvasiniame pasaulyje naudojamas pavadinimas) vyksta ne pagal Darvino teoriją, bet kiek kitokia tvarka – tai yra dėl mutacijų”. Be to, Urantija aiškiai kalba apie evoliuciją, tačiau kūrybos sklaida iš esmės nėra jokia „evoliucija”, bet nuoseklus sukurtųjų formulių realizavimas suprogramuota tvarka. Tarkim, būtume „teroristai” (anksčiau vadinti gerilomis) ir sumanytume susprogdinti vyriausybės rajoną pradedant nuo įėjimų, toliau – posėdžių salė, toliau – premjero kabinetas, toliau – archyvai, toliau – sekretoriatai, toliau – narių kabinetai, toliau – kas likę, iš anksto sudėję sprogmenis ir užprogramavę kompiuteriškai per nuotolinį valdymą. Ar tai vadintųsi „evoliucija”? Greičiau paprasti žmonės pavadintų tai revoliucija… O kad Urantijoje esama plagiato ir kompeliacijų iš anuometinių mokslo… Skaityti daugiau »

cialis
canadian_cialis
without
synthroid_online
yuersisime

http://www.ayed.com.tr Yurtdışı Eğitim http://www.makedonyaavrupauniversitesi.net Makedonya Avrupa Üniversitesi http://www.makedonyaegitim.biz Makedonya Eğitim http://www.saraybosnauniversiteleri.org Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnaegitim.com.tr Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnauniversite.org Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnauniversite.com Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosna.org Saraybosna Üniversitesi http://www.bosnahersekegitim.com.tr Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.saraybosnadaegitim.org/Universitelerimiz.Asp Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnahersekuniversiteleri.com.tr Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnahersekuniversitelerim.com Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnauniversiteler.com Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.travnikuniversite.com Travnik Üniversitesi http://www.sarabosnaegitim.org Travnik Üniversitesi http://www.travnikuniversite.org Travnik Üniversitesi http://www.saraybosnauniversiteleri.com.tr Saraybosna Üniversiteleri http://www.makedonyauniversiteleri.info Makedonya Üniversiteleri http://www.uluslararasistrugauniversitesi.com Struga Üniversitesi http://www.makedonyaegitim.org/Universite.Asp?id=30&uskup;-kiril-metodi-universitesi Kiril Metodi Üniversitesi http://www.bulgaristandaegitim.biz Bulgaristanda Eğitim http://www.bulgaristandaegitimi.com Bulgaristanda Eğitim http://www.bulgaruniversiteleri.org Bulgaristan Üniversiteleri http://www.bulgaristanuniversitesi.org Bulgaristan Üniversitesi http://www.bulgaristan.info Bulgaristan Üniversiteleri http://www.ukraynaegitim.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynaegitim.com.tr Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynadauniversite.org Ukraynada Üniversite http://www.ukraynadaegitim.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.maltadilokullar.com Malta Dil Okulları http://www.gurcistandauniversite.com.tr Gürcistan Üniversiteleri http://www.gurcistanegitim.com.tr Gürcistan Eğitim http://www.maltadilokul.com Malta Dil Okulu http://www.maltanerede.com Malta Nerede http://yurtdisidilokullarim.com İngiltere Dil Okulları http://www.esemaltadilokulu.com ESE Malta Dil Okulu… Skaityti daugiau »

34
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top