N. Puteikis: VSD didžiąją dalį jėgų skiria spaudos apžvalgoms, likusią – nevyriausybinių organizacijų šnipinėjimui

Faktiniu VSD vadovu nuo neteisėto susidorojimo su V. Gailiumi ir V. Giržadu laikų vadinamas Romualdas Vaišnoras (kairėje) su nominaliuoju VSD vadovu Gediminu Grina

Rasa Kalinauskaitė | ekspertai.eu

Prieš porą dienų Valstybės saugumo departamentas (VSD) paskelbė visuomenei pirmąją šiemetinės ataskaitos dalį – grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Joje VSD turbūt pirmą kartą paminėjo konkrečias prieš Lietuvos valstybę veikiančių asmenų pavardes (įvardijo du Rusijos šnipus, iš kurių vienas, kaip paaiškėjo, nepaisant įvardijimo ir toliau dirba Rusijos ambasadoje), kelias konkrečias organizacijas, dėl kurių ir šiaip niekam abejonių nekilo, ir paskelbė su Rusijos specialiosios tarnybos darbuotoju susitikusio politologo, kuris atpažintas kaip Vadimas Volovojus, nuotrauką.

Vis dėlto įdomiausia VSD ataskaita yra tuo, kas joje nėra paminėta, ir faktas, kad energetikai skirta pora eilučių demagoginių abstrakcijų, yra nebūtinai didžiausias keistumas. Apie tai ir kalbamės su Seimo nariu Nagliu Puteikiu.

Kaip vertinate VSD paskelbtą ataskaitą visuomenei?

Ji turi daugybę trūkumų. Pagrindinis – visai nėra karinės dalies.

Rusija pademonstravo Kryme naują ginkluotos aneksijos formą, kurios metu neiššaunamas nė vienas šūvis: kai kariškiai be skiriamųjų ženklų, labai gerai apmokytos, paruoštos ir ginkluotos specialiosios pajėgos blokuoja visus tam tikroje teritorijoje, šiuo atveju Kryme, esančius Ukrainos dalinius. Galima labai nesunkiai įsivaizduoti, kad Kaliningrado srityje yra daugiau negu pakankamai kariuomenės, kad panašios pajėgos be skiriamųjų ženklų lygiai taip pat sėkmingai blokuotų ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Ar Lietuva galėtų ką nors priešpastatyti prieš tokią taktiką, ar ji galėtų gintis, ir kaip? Ar Lietuvos valstybė yra pasiruošusi, ar turi receptų atremti tokiam puolimo metodui – apie tai VSD nepasakė nė žodžio, nors paskelbimo dieną kaip tik vyko Krymo „referendumas“. VSD apsimetė, kad Kryme nieko nevyksta.

Antras karinis klausimas. Jeigu vis dėlto Lietuvos kariuomenei, skirtingai negu Ukrainos, reikėtų panaudoti ginklą – ar mes iš viso turime ginklų, kuriuos galėtume panaudoti? Iš to, ką matome Kryme, akivaizdu: Kaliningrade esančių karinių įrenginių užtenka, kad per kelias minutes būtų sunaikinti laivai, orlaiviai, lėktuvai, malūnsparniai, sunkvežimiai. Šiuolaikinės kariavimo priemonės leidžia Rusijai tai padaryti. Ar tokiu atveju Lietuvoje liktų nors kelios dešimtys ar keli šimtai Lietuvos kariškių, kurie su savimi turėtų granatsvaidžius ir ant peties nešiojamus zenitinius komplektus, kuriais būtų galima atremti tikrą, klasikinį Rusijos puolimą malūnsparniais ir tankais? Apie tai taip pat neparašyta nė žodžio.

Rusijos karinės agresijos be šūvio variantas neišnagrinėtas, karinės agresijos su šūviais – neišnagrinėtas, Lietuvos galimybės apsiginti be šūvio – neišnagrinėtos, galimybės apsiginti ginklais – neišnagrinėtos.

VSD pasirodė taip, tarsi būtų kažkokios politinės reklamos kontrolės kontorėlė. Ji išanalizavo tai, ką mes visi skaitome žiniasklaidoje, o amžinai krizenantis VSD direktorius Gediminas Grina atitinkamai paruošė ir ataskaitą. Tai iš esmės yra spaudos apžvalga. Ir spaudos konferencijoje G. Grina, atsakydamas į žurnalistų klausimus, pasakė: skaitykite spaudą. Toks įspūdis, kad VSD išleidžiami valstybės milijonai yra išmetami vėjais, nes tą darbą, kurį mes čia perskaitėme, nesunkiai atliktų 11–12 klasių moksleiviai, lankantys politologijos būrelius.

O tuo pat metu tame pačiame internete, kurį mums siūlo pasiskaityti G. Grina, buvę ir esami Lietuvos kariškiai rašo, kad Lietuva yra visiškai nepajėgi – neturi nei pakankamo kiekio granatsvaidžių, nei nešiojamų zenitinių kompleksų, ir, kaip aš suprantu, mes negalėtume pastatyti net pakankamo kiekio kulkosvaidininkų ar automatininkų Baltarusijos ar Kaliningrado kryptimi.

Žodžiu, pagrindinės dalies nėra.

Dabar pažiūrėkim į dalį apie propagandą, kuri šiuolaikiniuose karuose, kaip matome ir Kryme, pagal svarbą yra antra po karinės galios naudojimo.

Aš pasigendu to, kas skelbta visai neseniai, – „skiepų“ istorijos. VSD buvo pateikęs pažymą, kad Rusija ruošiasi kompromituoti prezidentę ir visi, kandidatuojantys rinkimuose, yra Rusijos agentai, Lietuvos priešai, griaunantys Lietuvos stabilumą. Aš dabar esu vienas iš tų kandidatų, tai pagal G. Grinos logiką taip suprantu, kad esu Rusijos agentas. Bet apie tai, kad ruošiamasi kompromituoti prezidentę, ataskaitoje taip pat nėra nė žodžio, nors tai ką tik buvo plačiai aptariama.

VSD rašo, kad Rusija tiesiogiai įtakoja savo kanalus, kurie retansliuoja Lietuvoje, laikraščius, kurie išeina Lietuvoje rusų kalba. O kur yra dalis, kurioje būtų aprašyta Rusijos įtaka Lietuvos žiniasklaidai? Konkrečiai išvardinant leidinius ir nurodant, kokie yra ryšiai tarp Rusijos pinigų ir šitų leidinių. Apie tai net neužsiminta, tarsi tokios problemos nebūtų…

Dar vienas dalykas – VSD nesiūlo jokių priemonių, kaip užkardyti tą Rusijos propagandą, kuri veržiasi per televiziją ir internetą. VSD aptaria, ką Rusija daro žiniasklaidoje, bet nieko nesiūlo nei dėl televizijos, nei dėl leidinių, leidžiamų rusų kalba.

Be to, VSD visiškai ignoruoja tą sklaidos būdą, kuris, mano galva, yra net svarbesnis už spaudą ir užima antrą vietą po televizijos, – socialinius tinklus internete. Tuo pat metu, kai G. Grina mus per televizorių moko, kad mes, žiūrėdami televizorių, saugotumės Rusijos, per kokias dvi savaites facebooke labai sparčiai kuriasi ir gausėja didžiulė bendruomenė, kuri jungia jaunus žmones lietuviškais vardais ir lietuviškomis pavardėmis, kuri kelia misiją išstoti iš NATO, teisina V. Putino agresiją Kryme ir kritikuoja Ukrainos valdžią kaip rusofobų, antisemitų, fašistų organizaciją. Varo tokiomis klišėmis, kad Rusijos televizijai turėtų būti pavydu. Ta benduomenė sparčiai gausėja, ta propaganda skleidžiama labai intensyviai. Bet VSD, kiek aš suprantu, neturi kompiuterio arba paskyros facebooke ir jų žmonės šitoje vietoje nedirba.

O kur, pavyzdžiui, dalis apie Rusijos poveikį partijoms? Viešai pareikšti kaltinimai, kad viena konkreti partija yra susijusi su Rusija, – tai kur šita dalis VSD ataskaitoje? Kodėl apie tai nėra nė žodžio? Jeigu tiek daug metų rašoma, kad viena partija remiama iš Rusijos ateinančiais pinigais, sakoma, kad VSD turi to rėmimo dokumentų kopijas, – kur visa tai?.. Kur išnagrinėta ir atsiskaityta, kas padaryta? Čia nieko nėra…

O svarbiausia, jeigu tai ataskaita, tai ji susijusi su tokiu skyrybos ženklu, kaip dvitaškis. Ataskaita turėtų atrodyti taip – „VSD nuveikti darbai, užkardant grėsmes: …“ Bet toje vietoje, kur turėtų išvardyti darbus, jie ničnieko neparašė. Parodyti seną nuotrauką iš vieno politologo susitikimo su Rusijos šnipu… Beje, jeigu jie rašo, kad yra bent du atvirai veikiantys Rusijos šnipai, tai kodėl VSD nesiūlo jų sugrąžinti į Rusiją? Aš nesuprantu… Tai panašu į spaudos apžvalgą. Tai, ką jie ten parašė, mes ir patys žinome – išskyrus nebent tai, kad šnipas susitikinėjo su politologu. Tik būkim biedni, bet teisingi: ar šitas vienas politologas yra kažkokia problema, ar tikrai nėra kitų politologų, kurie rašo žymiai prorusiškiau negu paminėtasis?

Po karinės ir propagandinės galios, trečias dalykas, per kurį braunasi Rusija, yra energetika. Bet apie energetiką nėra nė vieno sakinio… Arba aš ką nors praleidau…

O kaip vertintumėt tai, ką VSD parašė apie Vilniaus krašto problemas?

Yra paminėta, kad identifikuota viena ekstremistinė lenkų organizacija, bet neparašyta, nei kokia, nei kur, nei kaip veikia, nei ką VSD padarė, kad ji nebūtų ekstremistinė.

Labai keistas dalykas: dėl būrelio jaunuolių, kurie iškabino plakatą, kur nupaišyta, kad trypiama SSSR vėliava, buvo įvykdyta didžiulė VSD operacija kartu su policija. Jie visi buvo sulaikyti bekabinantys tą plakatą, išblaškyti po Lietuvos areštines ir ten dalis nepilnamečių laikyti neduodant jiems valgyti. Ta prasme, valstybė užgriuvo su pertekline jėga lietuvius, nupiešusius, kad trypia SSSR vėliavą. Tai kaip dabar suprasti VSD veiksmus? Lenkiška ekstremistinė organizacija veikia, apie prevencines priemones jos atžvilgiu net neužsiminta, bet matome, kad tautiškai ir patriotiškai nusiteikę Lietuvos Respublikos piliečiai yra represuojami.

Toje ataskaitoje vis dėlto yra parašyta, kad Rusijos ambasada palaiko etniniu pagrindu susibūrusių partijų vienijimąsi prieš rinkimus, bet tiek nedaug, kad atrodo, jog VSD tai nelabai įdomu. Kodėl šita ataskaita tokia kukli?

Kodėl vietoje atskaitos yra spaudos apžvalga, aš negaliu paaiškinti… O gal ir galiu. Man, vienam iš neteisėtai atleistų FNTT vadovų Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado gynimo organizatorių, nuo pat pirmos to protesto dienos buvo akivaizdu, kad VSD skiria didžiules lėšas ir resursus sekti nevyriausybines organizacijas, kurios kritikuoja valdžią.

Susidaro įspūdis – aš norėčiau, kad jis būtų klaidingas – kad VSD didžiąją dalį jėgų skiria spaudos apžvalgoms, o likusią – nevyriausybinių organizacijų, kritikuojančių dabartinę vadovybę, persekiojimui ir šnipinėjimui. O tikrajai savo misijai – ginti nuo tų procesų, kurie iš tikrųjų gresia valstybei, konkrečiai nuo Rusijos veiksmų, jie dėmesio neskiria visai. Arba net toks įspūdis, kad mūsų VSD vykdo Rusijos specialiųjų tarnybų valią, – matant, kaip Rusijos specialiosios tarnyboms buvo padedama Eglės Kusaitės ir Gatajevų bylose.

Pasakėte, kad buvo justi, jog VSD kontroliuoja, seka nevyriausybines organizacijas. Iš ko tai jautėte?

Kad ir vykstant mitingams dėl V. Gailiaus ir V. Giržado gynimo, kai dalis žiniasklaidos priemonių, televizijos ieškojo kadro, kaip nufilmuoti Romualdą Ozolą, Bronių Genzelį, Nijolę Oželytę, stovinčius scenoje, taip, kad jie būtų fone vėliavų, ant kurių yra į svastikas panašūs ženklai, – viena iš organizacijų buvo tokias atsinešusi. Aš savo akimis mačiau, kaip vienos iš tų grupių narys prašė palenkti vėliavas taip, kad signatarai ir D. Kuolys būtų jų fone. Tai buvo daroma ne šiaip sau. Kalbu apie užsienio kompanijos priemones, kuriose dirba buvę VSD darbuotojai. Buvo visiškai akivaizdu, kad VSD draugauja su kai kuriomis žiniasklaidos priemonėmis ir jas naudoja siekdamas apginti Lietuvos valstybę ne nuo išorės, o nuo įsivaizduojamų vidaus grėsmių.

Tinklalapis „Bernardinai“ paskelbė Daliaus Stanciko straipsnį, kuriame jis įvardijo, kad didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui yra visuomenės suskaldymas, „visų nepasitikėjimas visais“, ir būtent tai, kad daugybė visuomenės grupių, kritiškai pasisakančių įvairiais klausimais, yra paverstos agentais, o tuo ypač mėgsta užsiiminėti konservatorių partija. Kaip agentai buvo nupaišyti visi, pradedant konkrečiais žmonėmis – Mantas Adomėnas su mažiau žinomu savo kolega įvardino net ir pavardes, tarp jų ir Zigmo Vaišvilos – ir baigiant įvairiomis bendruomenėmis, kad ir Žygaičių bendruomene, kuriai mestas šešėlis, ar nuo pat Atgimimo pradžios veikiančiu Lietuvos žaliųjų judėjimu. Per pastaruosius metus prigaminta daugybė agentų. Bet dabar VSD ataskaitoje visų tų „agentų“ nėra. Tai kas čia įvyko? Ir kodėl VSD nepasisako apie šitą visuomenės skaldymą?

Nueita primityviausiu keliu, ginant save ir savo favoritus valdžioje. Ta grupė žmonių, kurie yra valdžioje nepriklausomai nuo to, kokios koalicijos sudaromos parlamente – iš biudžetų finansuojamų didžiųjų partijų vadovybės, prezidentūros komanda, prezidentės rinkimų štabo nariai, nedidelė dalis verslininkų – šitie žmonės sudaro Lietuvą valdančią grupę, kuri ginasi nuo ją kritikuojančių, visus išvadindama Rusijos agentais. Pažiūrėkite M. Adomėno straipsnį: prie priešų į vieną krūvą sumesti ir Tiesos.lt, ir Alkas.lt, ir Ekspertai.eu. Juokingiausiai, aišku, atrodo Alko portalas, kuris vadinamas priešišku, prorusišku ir t.t.

Bet kažkodėl nei M. Adomėnas, nei kiti, kurie šitos linijos laikosi, nepastebi facebooke kaip virusas plintančios Rusiją remiančios grupės, kuri verbuoja į savo tarpą jaunus žmones. Man sunkiausia suvokti, kaip ten atsiduria dešimtys jaunuolių iš Kauno, nors jis laikomas atspariausiu užsienio ekspansijai miestu. Net tarybiniais laikais ten buvo sunku surasti žmogų, kuris šitaip remtų ir šlovintų Rusiją, kaip tai, kas dabar vyksta facebooke. Man tai protu nesuvokiama – VSD to nemato, M. Adomėnas nemato, užtat kritikuojami Alkas.lt portalo sudarinėtojai, nors 80 proc. to portalo yra apie kultūrinius, tautinius, kalbos išsaugojimo dalykus…

Tai, ką visą laiką darė ir daro konservatorių partija, gamindama priešus ir agentus, yra labai pavojingas dalykas, nes skaldo visuomenę ir apskritai diskredituoja kalbėjimą apie grėsmes nacionaliniam saugumui. Tų agentų prigaminti neįmanomi kiekiai. Kodėl VSD apie šitą dalyką nepasisakė – kad žmonės yra apšmeižiami, apšaukiami agentais dėl politinių tikslų, manipuliuojant kalbomis apie nacionalinį saugumą? Kad politiniais tikslais yra naudojamas ir paties VSD vardas, kaip padaryta kad ir „skiepų“ istorijoje, kuri buvo labai panaši į D. Grybauskaitės rinkimų kampaniją?

Galiu tik spėti, kad VSD yra tos Lietuvą valdančios grupės aptarnavimo įrankis, todėl pirmiausia atakuoja tuos, kurie yra čia, viduje. Ir būtent ant jų pirmiausia ir griūva operatyvinių priemonių, kritikos, specialių trukdymų ir kompromitavimo lavina, kaip tame epizode, apie kurį papasakojau.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
11 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
11
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top