Nacionalinis susivienijimas reikalauja stabdyti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą, tėvus kviečia boikotui

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM), reikalaudama atidėti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą šalies mokyklose kol neįvyks plati ir išsami, atvira ir demokratinė diskusija, į kurią būtų įtrauktos visų pasaulėžiūrų tėvų grupės, LSMU ekspertai, tėvų ir šeimų organizacijos, ir bus parengta šeimų ir visuomenės lūkesčius bei ilgalaikius jaunosios kartos tautinio ir valstybinio ugdymo tikslus atitinkanti programa. To nepadarius partija kviečia šalies moksleivių tėvus visuotiniam šių pamokų boikotui. 

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa nėra deramai parengta ir neatitinka mokyklinio ugdymo programoms keliamų reikalavimų. Ji buvo rengiama siauruose ir uždaruose jos įgyvendinimu materialiai suinteresuotų ideologiškai angažuotų ekspertų sluoksniuose, tik formaliai konsultuojantis su šeimų ir tėvų organizacijomis ir ignoruojant jų nuomonę“, – teigiama kreipimesi. 

Nacionalinio susivienijimo teigimu, nėra išsamiai atskleisti pasaulėžiūriniai, idėjiniai ir vertybiniai programos pagrindai, dėstymo metodikos teoriniai šaltiniai, programos tikslai ir uždaviniai, metodinis pagrindas ir svarbiausios sąvokos, taip pat neišviešinti buvusios programos keitimu suinteresuotos ir jos kūrimą bei diegimą Lietuvos mokyklose inicijavusios ir finansiškai remiančios šalies bei užsienio organizacijos bei asmenys. 

„Šie programos bruožai, programą lydinti ministerijos rekomenduojama atvirai ideologizuota metodinė medžiaga ir programos rengimo bei pateikimo visuomenei ir tėvams būdas suteikia rimtą pagrindą manyti, kad tai yra ne edukacinė, bet ideologiškai indoktrinuojanti programa, kurios tikrasis turinys ir tikslai yra slepiamas nuo šalies piliečių siekiant šalies mokykloms apgaule primesti ir prievarta jose įtvirtinti programos rengėjų brukamą neomarksistinę žmogaus, šeimos ir ugdymo sampratą“, – kritikuoja Nacionalinis susivienijimas. 

„Konstitucijoje įtvirtinta, kad tėvai nevaržomai rūpinasi vaikų doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Taigi lytiškumo ugdymas negali prieštarauti Lietuvos tėvų įsitikinimams, privalo būti su jais derintas. Gyvenimo įgūdžių programa pirmąkart numato, kad vaikai privalės eiti į ideologiškai angažuotas pamokas, kurių turiniui dauguma tėvų akivaizdžiai nepritaria, ką aiškiai matome lygindami sociologinius tyrimus ir prie programos pačios ministerijos pateikiamą metodinę medžiagą. Pastaroji akivaizdžiai remiasi lyčiai neutralia šeimos samprata ir tenkinasi mokydama vaikus pirmiausiai apie kontracepciją, bet ne apie įsipareigojimus ir darnių santykių kūrimą. Atskirą nerimą kelia tai, kad mokytojų kvalifikacinis rengimas šiai programai dėstyti atiduodamas į ideologizuotų nevyriausybinių organizacijų, konkrečiai į valdančiųjų Seimo nario Lino Slušnio žmonos valdomų organizacijų rankas. Dėl šių priežasčių programa kelia ne tik ideologinės indoktrinacijos grėsmę, bet ir kelia pagrįstų klausimų dėl interesų konflikto. Iki šiol tėvai turi galimybę spręsti, kas ir ką mokykloje kalba su jų vaikais šiomis temomis. Paskubomis ir be diskusijos siūlomi pokyčiai atima iš tėvų bet kokius svertus. Vienintelis sprendimas šioje situacijoje yra stabdyti programos įgyvendinimą ir grįžti prie diskusijos stalo plačiau įtraukiant suinteresuotas puses, tėvus ir specialistus. Lietuvos vaikų lytiškumo ugdymas negali būti vienos šeimos ar vienos pasaulėžiūros atstovų rankose“, – kreipimąsi komentuoja partijos vicepirmininkas politologas Vytautas Sinica. 

2019 metais „Vilmorus“ atliktų visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis, į klausimą „Ar pritariate, kad mokyklose nepilnamečiams būtų ugdoma nuostata vengti lytinių santykių be ilgalaikių įsipareigojimų?“ teigiamai atsakė 68,5 proc., neigiamai – 10,1 proc. respondentų. Kad „rengti jaunuolius darniems šeimos santykiams ir tėvystei yra svarbiau nei supažindinti su kontracepcija“ pritarė 61,9 proc., nepritarė – 14,1 proc. respondentų. Tyrimas taip pat parodė, kad vos 11,3 proc. apklaustųjų pritarė tam, kad mokyklose būtų mokoma, jog homoseksualūs santykiai yra lygiaverčiai vyro ir moters santykiams. 63,8 proc. apklaustųjų tokiam siūlymui nepritarė. 

5 3 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
7 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
7
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top