„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ išplatino pareiškimą, kuriuo smerkia Lietuvos jėgos struktūrų ir teisėsaugos institucijų daugiau nei dešimtmetį demonstruojamą niekinantį požiūrį į piliečius ir teisingumo nebuvimą, ypač akivaizdų rezonansinėse bylose.

„Atkreipiame dėmesį į keturis labai skirtingus, bet kertinius atvejus, atskleidžiančius teisingumo parodiją, kuria virto mūsų teisėsauga ir teismų sistema. Pirmasis – išprovokuotos riaušės ir smurtinis susidorojimas su protestuotojais 2009 metų sausio 16 dieną, kurios sukaktį minime. Valstybė tiesiog organizavo parodomąjį susidorojimo su protesto dalyviais reginį, siekdama pamokyti piliečius ateityje verčiau nė nemėginti išsišokti prieš valdžios sprendimus. Antrasis – Garliavos istorija, kai vaiko atėmimui buvo pasitelktos neįtikėtino dydžio perteklinės pajėgos, vėl naudotas demonstratyvus smurtas prieš beginklius piliečius. Po to daugelį metų truko nepatogių „pedofilijos bylos“ liudytojų teisminis persekiojimas iki šol nesant – ir tai svarbiausia – jokių aiškių ir visuomenę įtikinančių atsakymų į daugelį pačios bylos vis dar keliamų klausimų. Trečiasis – Darbo partijos korupcijos byla, kurioje ciniškai vilkinant procesą galiausiai sulaukta senaties. O valstybė vėl milijonais remia šią partiją, kurios akivaizdaus korupcinio veikimo teismas ir nepaneigė. Pagaliau ketvirtasis atvejis yra unikaliausias, naujausias ir mažiausiai žinomas visuomenei. Nepriklausomos Lietuvos teismai vėl ir vėl priima stribus ir sovietinių prievartos struktūrų darbuotojus išteisinančius sprendimus, nes partizanų ir kitų rezistentų persekiotojai esą veikė teisėtai – pagal tuo metu galiojusius okupacinius LTSR įstatymus. Tai apskritai yra atviras okupacijos teisėtumo pripažinimas Lietuvos teisminės valdžios vardu ir pasityčiojimas iš laisvės kovų ir pačios valstybės. Tačiau visos valdžios šakos tyli šios gėdos akivaizdoje“, – pareiškimą apibendrino „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas prof. Vytautas Radžvilas.

Pareiškime reikalaujama, kad „Prezidentas ir Seimas imtųsi esminės valstybės teismų ir teisėtvarkos institucijų pertvarkos, kuri turi prasidėti šiais politinę valią ir ryžtą ją įgyvendinti patvirtinančiais parengiamaisiais veiksmais, tarp kurių SSRS represinių struktūrų bendradarbių pašalinimas iš teismų ir teisėtvarkos institucijų, išsamūs ir objektyvūs 2009-01-16 įvykių prie Seimo bei 2012 metų specialiųjų pajėgų perteklinio jėgos panaudojimo Garliavoje tyrimai, sąžiningas, nešališkas ir viešas N. Venckienės teismo procesas, apribotos galimybės daryti profesinę karjerą teisėjams ir prokurorams, vilkinusiems nuo okupacinio režimo nukentėjusiųjų asmenų bylų nagrinėjimą arba išteisinusiems akivaizdžiai nusikaltimus padariusius sovietinio okupacinio režimo represinių struktūrų vykdytojus.

„Nacionalinis susivienijimas“ taip pat reikalauja atnaujinti nuo sovietinio okupacinio režimo nukentėjusiųjų skundų nagrinėjimą dėl kardinolo S. Tamkevičiaus, vyskupo J. Kaunecko, sesers N. Sadūnaitės, kunigo R. Grigo ir kitų rezistentų persekiojimo. Pareiškimo autorių teigimu, „šiai Lietuvai ir jos išsilaisvinimo istorijai ypač svarbiai ir sudėtingai bylai nagrinėti turi būti sudaryta išplėstinė teisėjų kolegija arba ji turi būti nagrinėjama teismo plenarinėje sesijoje, atsižvelgiant į 1945 m. rugpjūčio 8 d. Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo statuto nuostatas, 1946 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų organizacijos Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje patvirtintus tarptautinės teisės principus ir EŽTT 2019 m. kovo 12 d. sprendimo byloje (peticijos Nr. 28859/16) išvadas.“

Laikydamasis nuo partijos įsteigimo 2020 metų kovą viešai skelbtos pozicijos, „Nacionalinis susivienijimas“ taip pat reikalauja Prezidentą ir Seimą išslaptinti pavardes žmonių, bendradarbiavusių su SSRS specialiosiomis tarnybomis, iš esmės pakeičiant įstatymą dėl Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos.

* * *

POLITINĖ PARTIJA „NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS“

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

Kopijos:
Šventojo Sosto atstovui Lietuvoje J. E. Apaštališkajam nuncijui – arkivyskupui dr. Petar’ui Antun’ui Rajič’iui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui J. E. Vilniaus arkivyskupui metropolitui Juozui Grušui

Žiniasklaidai

PAREIŠKIMAS
DĖL ŠALIES TEISMŲ IR TEISĖTVARKOS INSTITUCIJŲ PERTVARKOS

2021 m. sausio 12 d.
Vilnius

Šiemet sukanka 12 metų nuo kruvinos protesto akcijos, kai Lietuvos piliečiai Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo mėgino protestuoti prieš valdžios vykdomą nevykusią mokesčių reformą, Ignalinos AE uždarymą, daugelio žmonių nedarbą ir kt. Šią akciją 2009 m. sausio 16 dieną surengė Lietuvos profesinės sąjungos, pakvietusios Nepriklausomos Lietuvos valdžią akistatai su savo piliečiais. Tačiau to meto valdžia jos išvengė dėl grupės provokatorių, kurie taikų žmonių protestą pavertė nevaldomomis riaušėmis (buvo veržiamasi į Seimo pastatą, daužomi Seimo rūmų langai ir kt.). Išprovokuotoms riaušėms malšinti prieš akcijos dalyvius buvo mestos gausios policijos pajėgos, panaudojant šaunamuosius ginklus ir sprogstamąsias medžiagas. Dėl provokatorių kaltės buvo sužalota ir suluošinta daugybė beginklių žmonių, o šimtai akcijos dalyvių buvo sulaikyti ir nugabenti į policijos nuovadas. Ši kruvina diena įėjo į Nepriklausomos Lietuvos istoriją kaip gėdingiausia demokratiškai išrinktos valdžios susidorojimo su savo piliečiais akcija, žiaurumu ir brutaliais policijos veiksmais niekuo nenusileidžianti garsiajam 1988-aisiais Vilniaus Katedros aikštėje surengtam „Bananų baliui“, kuriame sovietinės milicijos ir okupaciniai kariškių būriai, apsiginklavę metaliniais šarvais, plastikiniais skydais bei neperšaunamomis liemenėmis, guminėmis lazdomis daužė susirinkusius beginklius Lietuvos žmones už trispalvės Lietuvos vėliavos panaudojimą.

Gėdinga buvo tai, kad apie 2009 m. sausio 16 d. rengiamas provokacijas tuometinė valdžia buvo informuota iš anksto (šalies specialiosios tarnybos negalėjo šio fakto nežinoti), tačiau nesiėmė jokių priemonių, laukdama sąlygų, reikalingų smurtui prieš beginklius gyventojus pateisinti. Pasinaudojusi susidariusia palankia proga, siekdama įbauginti, tądien ji piliečiams parodė savo turimus galios ir prievartos išteklius, t. y. sąmoningai neužkardžiusi provokatorių veiksmų ir panaudojusi grubią jėgą prieš taikius šalies gyventojus, parodė aiškų ir nedviprasmišką požiūrį į piliečių žodžio ir įsitikinimų reiškimo bei taikių susirinkimų laisvę Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje.

Tokio požiūrio į šias laisves iš esmės buvo laikomasi per visus iškovotos Lietuvos nepriklausomybės metus. Institucijos toleravo prieš valstybę daromus nusikaltimus arba naudodamos perteklinę jėgą drausmindavo piliečius, kai tik šie nors taikiai, bet principingai mėgindavo ginti savo konstitucines teises. Vien Sausio 13-osios kruvinų įvykių tyrimo vilkinimas, šios bylos įrodymų ir kitų duomenų pradanginimas, neatskleistos ir iki galo neišsiaiškintos V. Pociūno žūties aplinkybės Baltarusijoje (neva VSD pareigūnas žuvo iškritęs pro langą) rodo, jog tam tikra teisėtvarkos institucijų pareigūnų dalis nėra atsikračiusi okupacinės valdžios įpročių ir siekia represyviai veikti prieš savo bendrapiliečius. Jie ciniškai rodo negatyvų požiūrį į nepriklausomą Lietuvos valstybę, kurią, tikėtina, laiko fikcija, leidžiančia nesilaikyti įstatymų atskiroms privilegijuotoms žmonių grupėms (taip buvo sovietmečiu).

Būtent tokį požiūrį į šalies piliečius atskleidė valstybės represinių struktūrų veiksmai 2012 metais, žiniasklaidoje įkyriai eskaluojant pedofilijos skandalą po tragiškos teisėjo J. Furmanavičiaus, garliaviškio D. Kedžio ir A. Ūso žūties, kai prieš taikius gyventojus valdžia pasiuntė specialiosios paskirties kovotojų dalinius, skirtus didelėms žmonių riaušėms malšinti. Šimtai gerai paruoštų ir apginkluotų policijos pareigūnų 2012 m. gegužės 17 dieną šturmu įsiveržė į buvusios teisėjos N. Venckienės buvimo vietą Klonio gatvėje ir užpuolę ėmė daužyti beginklius taikius civilius gyventojus, kurie, dangstydamiesi trispalvėmis valstybės vėliavomis, mėgino apginti mažametę N. Venckienės dukterėčią D. Kedytę nuo galimos teisėtvarkos pareigūnų prievartos. Tąkart daugybė niekuo nekaltų ir prievartai nesipriešinusių žmonių buvo žiauriai sumušti, suluošinti ir išgabenti į policijos nuovadas, o mažametė mergaitė grubiai išplėšta iš jos artimųjų rankų ir visam laikui paslėpta nuo visuomenės.
Tuo metu sudaryta laikinoji Seimo komisija Garliavos įvykiams tirti skubėdama darė viena kitai prieštaraujančias išvadas, o teismai skelbė prieštaringus sprendimus baudžiamosiose ir administracinėse bylose dėl neva neteisėto civilių žmonių pasipriešinimo ginkluotiems specialiųjų pajėgų būriams privataus namo kieme. Tikroji šių sprendimų paskirtis buvo užglaistyti perteklinę valstybės prievartą prieš beginklius žmones ir pateisinti antikonstitucinius valdžios veiksmus, susidorojant su savo piliečiais. Dar daugiau, specialiųjų policijos pajėgų akcija Garliavoje savo esme buvo parodomoji ir ja siekta pabrėžti žmonėms sovietinio okupacinio režimo tęstinumą bei šio režimo įtvirtintus vergovės principais gristus valstybės ir piliečio santykius. Tokią išvadą patvirtina aplinkybė, kad dėl perteklinės tą dieną panaudotos specialiųjų policijos dalinių prievartos valstybės valdžia niekada visuomenės neatsiprašė. O iškilus visuomenės abejonėms dėl atimtos mažametės mergaitės likimo, valdžios atstovai netgi nesiteikė viešai patikinti, jog D. Kedytė vis dar gyva ir sveika.

Atsakyti į nuolat kartojamus visuomenės klausimus, koks gi likimas ištiko mažametę D. Kedytę, nenorėjo (o gal ir negalėjo) nei tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei dabartinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, abu tarsi patvirtindami, jog teismai ir Lietuvos teisėtvarkos institucijos šalyje veikia nepriklausomai nuo atstovaujamosios valdžios valios, nors ir selektyviai taikydamos tik sau priimtinus įstatymus.

Gėdingi teisėtvarkos institucijų veiksmai ir teismų sprendimai, teisinant valdžios nusikaltimus prieš savo piliečius ir valstybę, buvo daromi nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkovojimo. Juos vainikavo garsioji Darbo partijos byla dėl masinio lėšų grobstymo, kurioje akivaizdžiai nusikalstamas veikas vykdę asmenys buvo išteisinti formaliai prisidengus bylos senatimi, nes, anot Aukščiausiojo Teismo 2016-12-30 nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016, teismo sprendimas neužkerta kelio naujai įsteigtai politinei partijai (Darbo partijai) „ginti turimas teises į valstybės biudžeto dotacijas. „Apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimamas, jei yra praėję aštuoneri metai, kai yra padarytas apysunkis nusikaltimas… […] Taigi, netgi jei apeliacinės instancijos teismas naujo bylos nagrinėjimo metu padarytų išvadą, jog yra pagrindas po reorganizavimo įsteigto juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei, apkaltinamasis nuosprendis negalės būti priimtas suėjus senaties terminams“.

Tokiu būdu teismų leidimu Darbo partijai, kuri neginčijamai grobstė mokesčių mokėtojų lėšas, buvo palikta teisė ir toliau jas grobstyti, nes vien tik 2020 m. pirmąjį pusmetį šiai į nusikaltimus įsipainiojusiai partijai iš valstybės biudžeto buvo skirta beveik 200 tūkst. eurų mokesčių mokėtojų lėšų, o 2020 m. liepos mėnesį Vyriausioji rinkimų komisija jai gražino dar 1,8 mln. eurų dydžio prieš dešimtmetį skirtą, bet Darbo partijos sąskaitos taip ir nepasiekusią dotaciją.

Galiausiai tai, kad teismai ir teisėtvarkos institucijos nuosekliai laikėsi sovietinės okupacijos įtvirtintų piliečių persekiojimo ir valdžios nusikaltimų neigimo tradicijų, patvirtina dabartiniai prokurorų bei teisėjų sprendimai, kuriais vertinami nuo okupacinio režimo skaudžiai nukentėjusių žmonių skundai (dėl žinomų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos (LKBK) leidėjų persekiojimo, partizano A. Kraujelio žūties, partizanų vado J. Žemaičio paniekinimo ir kt.).

Antai Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuroras G. Vaivada, 2016 m. nagrinėjęs pareiškėjų (A. Endriukaičio, N. Sadūnaitės, P. Plumpos, A. Terlecko, J. Volungevičiaus, A. Petrusevičiaus, J. Kaunecko, R. Teresiūtės ir P. Cidziko) skundą dėl SSSR valstybės saugumo komiteto, prokuratūros darbuotojų, teisėjų bei kitų kolaboravusių asmenų vykdomos nusikalstamos veiklos, persekiojant „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjus ir platintojus, vertino skundo parodymus. Taip pat jis vertino liudytojų parodymus apie kunigo Leono Šapokos žiaurius kankinimus, poeto Mindaugo Tomonio žūtį (jo kūnas rastas be galvos ant geležinkelio bėgių), kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūtį po automobilio ratais, kunigo Juozo Zdebskio žūtį autoįvykio metu ir kt. Tačiau 2016-05-03 nutarimu (ikiteisminio tyrimo byla Nr. 01-2-00116-10) prokuroras nustatė, kad sovietinės okupacijos laikotarpio tardytojai, prokurorai, teisėjai ir tarėjai persekiotiems ir nukankintiems žmonėms nepadarė nieko blogo. Pasak prokuroro, jie to nedarė tyčia – jų veiksmai nebuvo „nukreipti tyčia ir žiauriai persekioti LKB leidusius platinusius ir gaminusius asmenis“, kadangi su okupaciniu režimu kolaboravusieji „dirbo ir, atliko pavestas užduotis“. Prokurorui G. Vaivadai visiškai priimtinas buvusio Lietuvos KGB vadovo generolo E. Eismunto paaiškinimas, esą šis visai nekaltas, nes pagrindinė to meto sovietinio saugumo komiteto funkcija buvo „turimomis teisinėmis ir operatyvinėmis priemonėmis apginti esančią santvarką“, o generolo pagrindinis darbas „buvo vykdyti nurodymus iš Maskvos…“. Minėtas prokuroras padarė pateisinančią išvadą, kad okupacijos metu nieko nusikalstamo nebuvo daroma, nes nukentėjusiems asmenims (kardinolui S. Tamkevičiui, N. Sadūnaitei, vyskupui J. Kauneckui ir kitiems) baudžiamosios bylos buvo iškeltos vadovaujantis okupacinės valdžios įstatymais – „baudžiamasis persekiojimas vyko remiantis tuo metu galiojusio LTSR BK ir LTSR BPK normomis. Šiuos teisės aktus 1961 m. birželio 26 d. priėmė Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba. […] Tuo metu LTSR gyvenę žmonės turėjo šios valstybės pilietybę, vykdė šios valstybės įstatymus visose srityse, žinodami, kad jų nevykdymas užtraukia atsakomybę“. Tokios išvados pagrindu minėtas prokuroras nutraukė bylą dėl LKBK leidėjų persekiojimo.

Pareiškėjai apskundė G. Vaivados nutarimą aukštesniajam prokurorui E. Papučkai, nurodydami, kad oficialiais duomenimis 1940–1941 metais buvo įkalinta, nužudyta ir ištremta 23 tūkst. žmonių, o 1944– 1953 metais suimta ir įkalinta 186 tūkst., ištremta dar 118 tūkst. žmonių. Žuvo per 20 tūkst. partizanų, lageriuose ir kalėjimuose žuvo 25 tūkst., o tremtyje žuvo dar 28 tūkst. asmenų. Jie taip pat nurodė, kad prokuroro G. Vaivados nutarimas prieštarauja Strasbūro teismo sprendimo (byloje – Vasiliauskas prieš Lietuvą) cituotoms teisės normoms, Tarptautinio karo tribunolo statutui ir Niurnbergo principams. Tačiau aukštesnysis prokuroras E. Papučka 2016-08-08 nutarime (ikiteisminio tyrimo byla Nr.01-2-00116-10) atmetė rezistentų skundą, pažymėdamas, jog okupacijos metu prokurorai, teisėjai ir tarėjai sprendimus priėmė pagal tuo metu galiojusius teisės aktus – nukentėjusiųjų „persekiojimas vyko remiantis (okupacinės Lietuvos) LTSR BK ir LTSR BPK kodeksu“!

Pareiškėjai šį neįtikėtinai cinišką aukštesniojo prokuroro sprendimą apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris panaikino abiejų prokurorų nutarimus ir įpareigojo tęsti ikiteisminį tyrimą. Aukštesnysis prokuroras spyriodamasis vėl atmetė pareiškėjų skundą. Tačiau ikiteisminio tyrimo teisėjas dar kartą panaikino aukštesniojo prokuroro nutarimą. Šiam pasiskundus Vilniaus apygardos teismui, jo skundas ir ten buvo atmestas – abu prokurorai įpareigoti tyrimą atlikti iš naujo.

Tačiau tyrimą atnaujinęs, prokuroras G. Vaivada netrukus jį vėl nutraukė. Dėl tokio akivaizdžiai neteisingo elgesio pareiškėjai paprašė abu prokurorus nuo tyrimo nušalinti. Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras G. Bernotavičius atsisakė tai padaryti, bet Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja M. Suchankienė šį vyriausiojo prokuroro sprendimą panaikino. Prokurorai buvo priversti bylą nagrinėti iš naujo. Tačiau ją nagrinėjo ir vėl tas pats prokuroras G. Vaivada, kuris tyrimą dar kartą nutraukė. Aukštesnysis prokuroras E. Pampučka, kaip įprasta, šiam prokurorui pritarė, taip pat atmesdamas pareiškėjų skundą, tikėtina, vildamasis, kad ši garsi rezonansinė Lietuvos rezistentų byla pagaliau pateks į „tinkamų“ teisėjų rankas.

„Nacionalinis suvienijimas“ atkreipia dėmesį, kad Lietuvos teismų ir teisėtvarkos sistemoje dirba labai daug sąžiningų ir Lietuvos valstybei atsidavusių žmonių, tarp kurių pažymėtini rezistentų byloje objektyvią ir nešališką poziciją užėmę Panevėžio apygardos prokuroras Ričardas Juozainis ir Generalinės prokuratūros prokuroras Rimvydas Valentukevičius, Vilniaus miesto apylinkės teisėjai Regina Gudienė, Miglė Suchankienė, Darius Grizickas, Vilniaus apygardos teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė ir kiti, panaikinę neteisingus prosovietiškai orientuotų prokurorų nutarimus ir nurodę iš naujo tęsti bylos tyrimą. Šie teisėjai pateisino garbingą Nepriklausomos Lietuvos teisėjo vardą, sąžiningai atstovavo teisingumui, laikėsi priesaikos ir gynė Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Tačiau kitų teisėjų tikrąsias politines nuostatas ir požiūrį į sovietinės okupacijos laikotarpį bei atkurtą valstybingumą atskleidžiantys sprendimai teisminėse bylose liudija, kad šioje sistemoje dirba dar nemažai ir toliau lojalumą okupaciniam režimui išlaikiusių asmenų, net nesistengiančių slėpti priešiškumo pasipriešinimo judėjimui ir jo dalyviams bei jų pasiaukojamai ir didvyriškai gintai pačiai nepriklausomos Lietuvos valstybės idėjai. Ne tik minėti vyresnieji prokurorai, bet ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas M. Ražanskas atmetė rezistentų prašymą nušalinti nuo bylos tyrimo nepasitikėjimą keliančius prokurorus, neva neįžvelgdamas pastarųjų šališkumo ar suinteresuotumo bylos nagrinėjimo baigtimi, nors po teismų nutarčių, kuriomis buvo naikinami šių prokurorų sprendimai, buvo akivaizdu, kad jie nėra pajėgūs objektyviai vertinti okupacijos laikotarpio teisėtvarkos, teismų ir KGB veiklos. Būtent šis teisėjas, leidęs minėtiems prokurorams tęsti tyrimą, sudarė sąlygas jį nutraukti.

Pagrindą taip prokurorams elgtis duoda ne tik teisėjo M. Ražansko, bet ir kitų teisėjų elgesys, kurie panašaus pobūdžio bylas nagrinėja, vadovaudamiesi analogiškais vidiniais įsitikinimais. Antai, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas V. Bugelevičius, nagrinėdamas pareiškėjų skundą dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo 2018-07-12 teismo nutartyje nurodo, kad negauta „jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog asmenys, dirbę KGB, TSRS prokuratūroje, teismuose […] būtų tyčia persekioję nukentėjusiuosius […], ar viršiję jiems pavestus įgaliojimus“. Anot teisėjo V. Bugelevičiaus, okupacijos metu atlikti „tardymo veiksmai […] nesudaro pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti“, nes šie „veiksmai buvo numatyti tuo metu galiojusiame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekse“. Teisėjo nuomone, nenustatyta, kad „Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką“ kūrę, leidę ir platinę asmenys už tokią tuo metu neleistiną veiklą būtų buvę žudomi. O tai, kad kunigas J. Zdebskis buvo nužudytas, – neįrodyta. Vertindamas „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų (kardinolo S. Tamkevičiaus, vyskupo J. Kaunecko ir kitų kunigų) persekiojimus, teisėjas mano, kad nėra jokių duomenų, kad šis persekiojimas dėl jų veiklos buvo vykdomas nuolat ar sistemingai. Teisėjo nuomone, kardinolo S. Tamkevičiaus, vyskupo J. Kaunecko bei kitų kunigų įkalinimas ir tremtys tikriausiai buvo vykdomi atsitiktinai, jie nebuvo sisteminiai. Dar daugiau, minėtas teisėjas pažymi, kad nėra nustatyta, jog už „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos“ leidimą ir platinimą asmenys buvo teisiami „ir nubausti kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo ar be gynybos garantijų teisme“. Taigi, anot teisėjo, žymiausius Lietuvos rezistentus ir okupacinio pasipriešinimo dalyvius okupacijos metu teisė NEŠALIŠKI TEISMAI, o visi teisiami asmenys turėjo tokias pačias procesines garantijas, taip pat ir gynybos.

Panašaus nusikaltėlius išteisinančio požiūrio laikosi ir Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Survilienė, 2018-08-06 teismo nutartyje (El. byla Nr. IBPS-V-1422765) išnagrinėjusi A. Endriukaičio ir kitų rezistentų skundą dėl minėtos 2018-07-12 V. Bugelevičiaus nutarties, nurodydama, jog sutinka su prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjo išvadomis, kad ,,asmenys, tuo metu dirbę Valstybės saugumo komitete, prokuratūroje, teismuose, laikydamiesi tuo laikmečiu galiojusių įstatymų reikalavimų ir vykdydami procesinius tardymo veiksmus su nukentėjusiaisiais, […] procesiniai tyrimo veiksmai buvo numatyti tuo metu galiojusiame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekse“.

Akivaizdu, kad minėti prokurorai ir teisėjai (V. Bugelevičius, A. Survilienė) elgiasi taip, tarsi vis dar atstovautų prieš kelis dešimtmečius panaikintoms okupacinėms institucijoms, netiesiogiai patvirtindami, kad sovietmečiu nuteisti kardinolas S. Tamkevičius, vyskupas J. Kauneckas, sesuo N. Sadūnaitė, kunigas R. Grigas ir kiti rezistentai buvo persekiojami nepažeidžiant okupacinės Lietuvos įstatymų. Paradoksalu, tačiau šių teisėtvarkos pareigūnų ir teisėjų vertinimu, nuo okupacijos nukentėję asmenys buvo nuteisti pagrįstai, kadangi juos teisė okupacinės Lietuvos teismai, kurių verdiktai buvo skelbiami Lietuvos SSR vardu. O tai reiškia, kad minėti prokurorai ir teisėjai (M. Ražanskas, V. Bugelevičius ir A. Survilienė) savo išvadomis legitimavo sovietinius teismus kaip nepriklausomus, sąžiningai vykdžiusius okupanto sukurtus įstatymus. Vadovaujantis šia logika, tikėtina, kad jie gali pateisinti (o gal to ir siekia) ir masinius Lietuvos žmonių trėmimus bei daugelį okupacijos metu padarytų nusikaltimų žmoniškumui. Pagal tokį supratimą būtų galima pateisinti ir nacistinius karo nusikaltėlius, kurie vadovavosi nepriklausomos nacistinės Vokietijos įstatymais.

Tačiau „Nacionalinis susivienijimas“ atkreipia dėmesį, kad Niurnbergo tarptautinis karinis tribunolas karo nusikaltimais kaltinamus nacistinės Vokietijos politinius ir karinius veikėjus vis dėlto nuteisė, nors šie taip pat teigė nesą teisiškai atsakingi už įvykdytus nusikaltimus, nes tuo metu tik vykdė vyriausybės įsakymus ir galiojusius teisės aktus (Tarptautinis karinis tribunolas pabrėžė, kad „svarbiausia – ne įsakymo buvimas, bet moralinio pasirinkimo galimybė, t. y. paklusti arba nepaklusti žmogiškumui prieštaraujančiam įsakymui“).

Pažymėtina, kad Lietuvos okupacijos metu padarytus nusikaltimus pateisinę prokurorai ir teisėjai sąmoningai ar ne praleido esminę nusikalstamos Lietuvos okupacijos ir nusikalstamų veikų, padarytų okupacijos metu, jungtį lyg viena nepriklausytų nuo kita. Šie asmenys pamiršo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis imperatyviai nurodo, jog „Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu“. Taigi iš Konstitucijos 109 str. kyla būtinas reikalavimas teismui vadovautis Lietuvos Respublikos, o ne sovietinės Lietuvos įstatymais. Konstitucijos 110 straipsnis nustato, kad „Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai“. Galiausiai, Teismų įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Nagrinėdami bylas, teismai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais“. To paties straipsnio 1 dalis nustato, kad „Teismai, nagrinėdami bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais“.

Nekyla abejonių, kad nurodyti Lietuvos teisėjai ir prokurorai nesivadovauja nei Teismų įstatymu, nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais. Pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 2019 m. kovo 12 d. sprendime byloje (peticijos Nr. 28859/16) pripažino nacionalinių teismų išvadas, kad okupacinės Lietuvos valdžios „kovos prieš Lietuvos gyventojus nebuvo atsitiktinės ir chaotiškos, jomis siekta sunaikinti Lietuvos pilietinės tautos pagrindą […], represijos buvo nukreiptos prieš aktyviausias politines ir socialines Lietuvos Respublikos gyventojų grupes: pasipriešinimo okupacijai dalyvius ir jų rėmėjus, Lietuvos valstybės tarnautojus ir pareigūnus, visuomenės veikėjus, inteligentus ir akademinę bendruomenę, ūkininkus, dvasininkus, šių grupių narių šeimas“ (LR Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo18 d. nutarimas). Tad vien dėl šio sprendimo okupacinės valdžios veiksmai, persekiojant disidentus kardinolą S. Tamkevičių, vyskupą J. Kaunecką, seserį N. Sadūnaitę, kunigą R. Grigą bei kitus pasipriešinimo okupaciniam režimui dalyvius, negali būti laikomi teisėtais. Padarę priešingas išvadas prokurorai ir teisėjai sąmoningai ar nesąmoningai susitapatino su okupacinio režimo vykdytojais, nes, pripažindami okupacinės valdžios įstatymų teisėtumą ir pateisindami šių įstatymu pagrindu vykdytus nusikaltimus (žmonių kankinimus, tremtis ir persekiojimus), tuo pačiu jie pateisino ir kitus okupacinės valdžios padarytus nusikaltimus, taip pat ir okupacinės valdžios siekį sunaikinti Lietuvos pilietinės tautos pagrindą – pasipriešinimo okupacijai dalyvius, įskaitant tuometinės valdžios vykdytą Lietuvos gyventojų genocidą. Tokiu būdu šie prokurorai ir teisėjai savo veiksmais legitimavo pačią Lietuvos okupaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad tokį ydingą Lietuvos teisėtvarkos institucijų ir teismų elgesį pirmiausia lemia neįvykdyta visuotinė liustracija ir SSSR represinių struktūrų bendradarbių įslaptinimas, atvedęs valstybę ir visuomenę į tarpusavio nepasitikėjimo, socialinės atskirties ir susipriešinimo krizę. Daugelis SSSR represinių struktūrų bendradarbių (arba jų palikuonys) dirba Nepriklausomos valstybės teismuose ir šalies teisėtvarkos institucijose. Iš to kyla neadekvatūs prokurorų ir teisėjų sprendimai, dėl to dažnai pasitelkiama nepaaiškinamai neproporcinga represinių struktūrų fizinė jėga prieš taikius Lietuvos gyventojus. Ši aplinkybė lemia Lietuvos prokuratūros uždarumą nuo visuomenės, taip pat priežastis, dėl kurių Lietuvos teismuose iki šiol nėra visuomenės atstovų. Tai bene svarbiausia priežastis, kodėl po penkių okupacijos dešimtmečių jau trisdešimt metų laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje žmogaus gyvybė dar netapo svarbiausia vertybe, kaip netapo vertybe ir pats žmogus – Lietuvos pilietis.

Būtent priešiškumas savarankiškumui ir Lietuvos nepriklausomybei, kurį penkis dešimtmečius diegė okupacinė valdžia, suformavo iškreiptą Lietuvos valstybės ir piliečio santykį – jo turinys iki šiol yra grindžiamas agresija ir neapykanta žmogui. Atgavus Nepriklausomybę, kolaboravimo su okupantais patirtis nebuvo besąlygiškai atmesta. Dar daugiau, ji buvo toleruojama, o šiuo metu tapo netgi itin paklausi. Šios patirties pagrindu viešojoje erdvėje eskaluojamas žmonių supriešinimas, o tariamų sisteminės žiniasklaidos apžvalgininkų patyčios iš asmens orumo tapo labai pageidaujamos. Dėl to apie daužomas Lietuvos didvyrių memorialines lentas, niekinamus valstybingumo simbolius ir darkomas valstybei sakralias vietas skaitytojai bei žiūrovai informuojami labai skubiai ir noriai, tačiau delsiama skelbti arba visai neįsileidžiama informacijos apie žmonių patriotiškumą, pagarbą Lietuvos didvyriams, žuvusiems už nepriklausomos valstybės idealus.

Kolaboravimo patirties tiražavimu ypač suinteresuotos Lietuvai nedraugiškos valstybės. Tad ne be jų pagalbos pastaruoju metu intensyviai ir nuosekliai puolama lietuvių kalba, valstybės istorinė atmintis, kuriami ją trinantys surogatai (pvz., neužmirštuolės Sausio 13-ąjai atminti, paplūdimys Lukiškių aikštėje ir kt.), naikinamas žmonių bendruomeniškumas ir reklamuojama socialinė atskirtis (prabangus nedidelės grupės žmonių gyvenimas). Būtent kolaboravimo ir priešiškumo savarankiškai valstybei puoselėjama sąmonė visus tris dešimtmečius kūrė ir palaikė Lietuvoje agresyvią, priešiškumo ir neapykantos persmelktą viešąją aplinką, kurios neištvėrę, nebyliai protestuodami, šiandien šalį palieka šimtai tūkstančių jos piliečių.

Tokia būklė negali ilgai ir netrukdomai tęstis. Teisingumas yra bet kurios stabilios ir suverenios valstybės pagrindas, o neteisingumas ir priešiškumas savo valstybei negali būti toliau toleruojamas. Todėl „Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Seimas imtųsi esminės valstybės teismų ir teisėtvarkos institucijų pertvarkos, kuri turi prasidėti šiais politinę valią ir ryžtą ją įgyvendinti patvirtinančiais parengiamaisiais veiksmais:
 iš nacionalinių teismų ir teisėtvarkos institucijų turi būti pašalinti buvę SSSR represinių struktūrų, taip pat esami nedraugiškų Lietuvos valstybei specialiųjų tarnybų bendradarbiai.
 atlikti išsamų ir objektyvų 2009 m. sausio 16 d. įvykių tyrimą, siekiant išaiškinti ir patraukti atsakomybėn aukšto rango politikus ir teisėsaugos institucijų pareigūnus, kurie sąmoningai sudarė sąlygas provokuoti akcijos dalyvius veiksmams, tapusiems pretekstu brutaliai susidoroti su taikiais piliečiais, susirinkusiais ginti tuometinės valdžios pažeistų ekonominių ir socialinių jų teisių.
 išaiškinti ir nubausti politikus, davusius nurodymus policijai brutaliai susidoroti su taikiais gyventojais Garliavoje 2012 metais.
 aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtinti, kad buvusi mažametė mergaitė, kuri šiuo metu turėtų būti pilnametė – D. Kedytė, – yra gyva ir sveika.
 atlikti objektyvų ir skaidrų pakartotinį visų „Garliavos bylos“ epizodų teisinį tyrimą ir užtikrinti sąžiningą, nešališką ir viešą N. Venckienės teismo procesą.
 apriboti galimybę daryti profesinę karjerą teisėjams ir prokurorams, vilkinusiems nuo okupacinio režimo nukentėjusiųjų asmenų bylų nagrinėjimą arba išteisinusiems akivaizdžiai nusikaltimus padariusių sovietinio okupacinio režimo represinių struktūrų vykdytojus.
 atnaujinti nuo sovietinio okupacinio režimo nukentėjusiųjų skundų nagrinėjimą dėl kardinolo S. Tamkevičiaus, vyskupo J. Kaunecko, sesers N. Sadūnaitės, kunigo R. Grigo ir kitų rezistentų persekiojimo. Šiai Lietuvai ir jos išsilaisvinimo istorijai ypač svarbiai ir sudėtingai bylai nagrinėti turi būti sudaryta išplėstinė teisėjų kolegija arba ji turi būti nagrinėjama teismo plenarinėje sesijoje, atsižvelgiant į 1945 m. rugpjūčio 8 d. Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo statuto nuostatas, 1946 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų organizacijos Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje patvirtintus tarptautinės teisės principus ir EŽTT 2019 m. kovo 12 d. sprendimo byloje (peticijos Nr. 28859/16) išvadas.

Raginame Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą išslaptinti pavardes žmonių, bendradarbiavusių su SSRS specialiosiomis tarnybomis, iš esmės pakeičiant įstatymą dėl Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos.

Raginame valstybės ir valdžios institucijas riboti Lietuvos valstybingumą griaunančius veiksnius, stabdyti programų ir visuomeninių projektų, kurie silpnina žmonių teisinę sąmonę, daro žalą žiniasklaidos, viešosios erdvės, švietimo politikos ir nevyriausybinio sektoriaus formuojamam socialiniam ir istoriniam teisingumui, finansavimą.

Nacionalinis susivienijimas kviečia visuomenę, politines partijas, pilietines organizacijas ir piliečius bendromis pastangomis priešintis valstybingumą griaunančioms jėgoms, stiprinti visų valstybės lygmenų ir visuomenės teisingumo kaip svarbiausio mūsų valstybės išlikimo garanto suvokimą, nes jis yra neginčijamas mūsų visų ir ateinančių kartų gerovės pamatas.

Nacionalinio Susivienijimo valdyba

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
47 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Vytauto Radžvilo vadovaujama NS valdyba „smerkia Lietuvos jėgos struktūrų ir teisėsaugos institucijų daugiau nei dešimtmetį demonstruojamą niekinantį požiūrį į piliečius …”
– NS valdyba mato tik 10 metų? Tai – trumparegiškumo tekstas.
– Tikrovėje, bemaž, 30(!) metų buvo varoma Tauta iš (namų) Lietuvos, Kazimiros Prunskienės būdu – kai (ES) Lietuvoje, maisto bei daiktų kainos kaip vakariniame ES pakraštyje, o algos ir pencijos 4 kartus mažesnės nei vakariniame ES pakraštyje. L blogai jau 30(!) metų.
______________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų n_e_t_e_i_s_ė_t_o (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei iškrypėliška paleistuvyste.
2021 sausio 15

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Tautos dusinimo skaičiai (2020 kovo skaičiai) Karališkoje valstybėje darbininkas: – parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio); – sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio). Plėšikų užvaldytoje Lietuvoje, darbininkas: – parsineša namo 447.23e (iš MMA dydžio); – sumoka 159.77e mokesčių (nuo MMA dydžio). Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo mažiausios algos daugiau nei tris kartus mažesnės už mažiausią algą karališkoje valstybėje. Štai kaip siautėja, antikonstitucinio apsišaukėlių seimo plėšikų (Tautos budelių) vyriausybė. P s: karalystėje ir pas mus, maisto bei daiktų kainos panašios. *** *** Tai ko nėra karališkoje valstybėje, Lietuvoje nežmonišku plėšikišku būdu surenkami tokie pertekliniai mokesčiai bei įmokos: 1) privalomas sveikatos draudimas (PSD) plėšikiškai surenkamas iš dirbančių ir net iš nedirbančiųjų(!) – 1,264,013,917e (!), 2018 metais; 2) plėšikiškai surenkamas… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Kad baigtųsi Tautos skriauda,
reikia tik ir tik tiesos žodžio laisvės s_k_l_a_i_d_o_s per (mūsų) Lietuvos r bei tv (Lrt), kuri yra užvaldyta Tautos budelių.
***
Svajonių Lrt, tvarkai (pa)daryti Lietuvoje
*
Lrt taryba – be partinių seimo komunistuojančių gaujų 4 narių.
Lrt taryba – be prezidentūros komunistuojančių grybauskinių 4 narių.
Lrt – laisva ir nepriklausoma nuo partijų.
Lrt – Tautą telkianti priemonė pavyzdinei valstybei kurti.
Lrt – Tautos priemonė valstybės tarnautojų politikų priežiūrai.
*
Kada renkamės prie komunistuojančių gaujų okupuotos Lrt, kad išjungti burokevičininkų grybauskinių (bei panašių) komunistinę propagandą ir pradėti naudoti ją pagal paskirtį Tautos ir Lietuvos labui?
*
Reikia vado žodžio.
_____________________________________________
Aptverta spygliuota viela, Lietuva būtų panaši į konclagerį

Apie kokį

teisinguma kalbama, kai nebuvo desovietizacijos – deinternacifikacijos? Kiek žmonių paklojo internaciukai buvusioje carinės Rusijos imperijos teritorijoje, nežinot ar apsimetate nežinančiais?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai kokie tekstai sklido šiandien ryte iš budelių užvaldytos Lrt: „vaikų nepridauginsime, o imigrantai neišgelbės”.
Va čia (nuo 40:15)
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136983/labas-rytas-lietuva-i-d-praejusiais-metais-maziausiai-naujagimiu-per-30-metu-koki-sprendima-mato-demografai
Grafikas: gimė emigravo (nuo 43:45).

stasys

Fui , reikalauti kažkokio dar geresnio teisingumo bylai kuri tęsiasi ,nuo jos pradžios, dešimtmetį ? Jei tai būtų Rusijoje taip nutike vietos Omon net vardo nebūtų klause , o čia valstybė ištisa dešimtmetį apgautus žmones ir popsino ir pipino ..tos bylos ‘karalienei’ net kaltinimus dešimtimis punkt. sumažino, paliko tik teorinį įkalinimą .Ną kur Jūs dar rasite NS tokį panagiu krapstima tik tam kad viskas būtų atlikta prisilaikant žmogaus teisių ir to humanizmo liberalinio ? Aš jau kuris laikas savęs klausiu ar tas NS jaunimo sparnas nėra koks nors slaptas laisvės partijos inkorporuotas filialas NS? Senosios geros vertybes čia reikalautų geros Beržynės košės per užpakalį tos istorijos dalyviams o va skaitai pareiškimą ir netiki savo akimis .

bjž

O kur dar kiti teisėsaugos nusikaltimai?Kodėl yra persekiojamas „Laisvas laikraštis” ir jo redaktorius?Kodėl negalima net rašyti apie kai kuriuos lietuvius spaudoje?Viskas prasideda ir baigiasi valstybėje teisėsauga .Ko verta valstybė ,kurioje žodis TIESA nesuprantamas ir nepageidaujamas,o valdžia net jo bijo.

...

Žmonės valdžioje, įskaitant prezidentą, yra akli, kurti nebyliai. Šioje, ne mūsų valstybėje, galioja nuodėmės įstatymas ir džiunglių taisyklės. Paradoksalu, tačiau mes patys mokame duoklę akliems, kurtiems ir nebyliems, kurie nedirba mūsų naudai ir žmonių gerybei. Todėl, esame atsakingi už visą, kas čia vyksta. Nereikia šerti žiurkės kuri kanda.
Auščiau už žodį yra veiksmas, tad valstybė yra keičiama ne keičiant santvarką, bet ji pradedama keisti nuo tavęs. Šioje nekonstitucinėje valstybėjė laisvė yra sąlyginė sąvoka, tačiau laisvus mus daro tai kas viduje, o ne įšorėje.

Dabar tai išties

didžiuojuosi savimi, kad balsavau už NS.

tiek

kas pagaliau nepasidrovejes paaiskins sitam ilgu opusu ,kuriu nieks neskaito , autoriui ,kad iseinant i viesuma pirmiausia butina GERBT auditorija ,truputis kuklumo taip pat nemaisytu…Taigi,brangusis ,baik kvailiot ir suprask,kad pries tave ne fuksiuku mailius,o suauge savo laika vertinantys zmones.Vis tik reikia pasakyt,kad esu tamstos nuomones pusej,bet savo mintis destyt paciam dar reikia mokytis,mokytis ir dar….

> tiekui

Išmokti skaityti niekada nevėlu. Net išėjus į pensiją.

Rūta

Labai išsamus ir geras pareiškimas. Ačiū rengėjams. Būtina plačiai platinti.

Žiemos natiurmortas

Dabar vėl grįžo diskusijos apie vieną tokią personą… tokį vienatinį ir tokį superinį…
.
Taigi, spustelėjus šaltukui siūlau pastatyti didingą – bravūrišką jo garbei paminklą iš ledo, o aplin ledinių neužmirštuolių darželį.
.
Kad paskui su Kovo 11-osios saulės spinduliais viskas ištirptų.

visas

kortas ims ir atskleis visiems, maskva gal net visko nezino

Diedas

Kas čia per naujovė? Koks čia susivienijimas?
Kokios nacijos?
Matyt gera Naujininkų banbalinių chebra susivienijo, kad pirmu punktu reiklauja akmenym besišvaistančių girtų vatnykų bylas jų naudai spręst.
Ten buvo „našy”?
Tai yra „”vašy”?

Diedas

Jadinstvą dar reikėjo įrašyt ir black lives mater.

Diedas

Maniau kad bukesnių kremliaus propagandistų, kaip „Būkim vieningi” vatnykai nėra.
Padirodo dar kažkoks susivienijimas suplaka į vieną puodą šūdą su medum ir šūkalioja kad labai smirda.

pasirasau

po kievienu sio pareiskimo zodziu. Pagarba Nacionaliniam Susivienijimui- vienintelei politinei jegai, kuriai rupi Lietuvos ateitis.

stasys

Kai rašiau pirmą komentarą berods str.buvo kiek trumpesnis ? Tai ką čia dėsto V.Radzvilas briedu briedas. Str. sunku komentuoti jo visa apimtimi . 2009 sausio16 riaušes prie Seimo tapo nekaltos .Dabar bent tapo aišku kodėl Svarplys tiek laiko skiria Amerikos Kapitolijuje riaušėms balinti . Atrodo nieko bendro bet NEpastebėti vieno ir to pačio minties braižo netgi sudėtinga. Apie Garliava ir kalbėti daug nereikia ,tie kas nori tyki viena tiesa kam svarbios detalės randa kitus atsakymus . Bylą tokio ilgo laikotarpio negali būti pateisinama ir tik todėl galima priekaištauti teisėjams jų darbo , Per ilgai Lietuvoje laukiama teismų sprendimo .Kaip turėtų atrodyti teisingumas sulaukęs tiek metų ?,ar jis dar toks egzistuoja tokio amžiaus ? To V.Radzvilo tekste nėra Jis geriau filosofuoja… Skaityti daugiau »

Algirdas-NS nesiulo reformu? 1 d.

Siame gerame tekste JOKIU SIULYMU KAIP PAKEISTI SUPUVUSIA TEISESAUGOS IR TEISETVARKOS SISTEMA. Kas dar turi smegenu, o ne vien EMOCISKAI gerisi grazia IR ISSAMIA buvusiu sios sistemos klAIDU IR NUSIKALTIMU ANALIZE, NS PAREISKIME turejo pamatyti, kad ten nera nei vieno siulymo ,kaip grazinti ta sistema tautos kontrolei, kaip ja reformuoti, kad ja formuotu ir kontroliuotu ne nomenklatura savo poreikiams tenkinti, bet Suverenas… Vel V.R. ginklanesys Rusteika ir Ko pus burbulus apie mano ,,marazmus”, bet kaip Anderseno pasakos ,,Nauji karaliaus rubai” vaikutis teigiu- Pareiskimas VISISKAI be reformatorisko turinio ir be konkrecios teis. ir teisetvark. sistemos reformu vizijos … Rasau ir zinau, kad gyvenimiski, praktiski bei organizaciniai klausimai ar reformos profesoriui yra svetimi ir jis niekada neturi ka atsakyti REALIU PERMAINU- reformu… Skaityti daugiau »

Antra dalis

1. Projekte siūloma visuomenės teisėjų (VT) institucija yra visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą kompromitacija ir realaus visuomenės dalyvavimo imitavimas. VT pagal įstatymo raidę ir dvasią yra tik mažareikšmis priedas prie esančios teisėjų institucijos, kuri ir toliau lems visus teismų sprendimus. Projekto autoriai žinodami, kad piliečiai yra alergiški dar nuo sovietmečiu buvusios bereikšmės tarėjų institucijos restauracijai ir pačios sąvokos naudojimui, nusprendė tarėjų instituciją gudriai pervadinti ,,visuomenės teisėjais“. Nuo pavadinimo pakeitimo esmė nesikeičia. Visuomenei, be jos sutikimo ir su ja nesitariant, brukamas jos realaus dalyvavimo vykdant teisingumą pakaitalas ir mūsų pilietinė pareiga tai aiškiai ir tiesiai pasakyti projekto autoriams, Prezidentei, Seimo nariams ir visiems piliečiams. 2. VT sąrašų, pagal įstatymo projekto kūrėjų sumanymą, sudarymas ir apmokymas yra visiškai atiduodamas į esamų teisėsauginių struktūrų… Skaityti daugiau »

3 dalis :)

Pritariame: E. Kuvikas (Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas Šiaulių skyriaus pirmininkas), A. Balčiūnienė (visuomenininkė, Kaunas), Gintaras Daugėla, Albertas Kučinskas, Dalia Novotny (Klaipėda), Jolanta Lipkevičienė ( socialinės veiklos NVO ,,Šviesos kampelis“ vadovė, Kaunas), E. R. Stancikas, Violeta Rutkauskienė ( Čikaga, JAV), profesorius G. Merkys (Kaunas), Lietuvos Santaros sąjunga, Rimas Urbis, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos Komiteto narys Ričardas Jonaitis.Buvo ir daugiau parasu…

> 2021-01-15 18:50

Kagėbistai į pensiją neišeina. Jūsų julius Milaitis yra ideologinis kagėbistas, jis tarnaus iki grabo lentos. Kaip Mozė. (bjž arba didžiuokis savimi)

stasys

Kažkaip visi pritilo sulauke tokio keisto NS pareiškimo . Algirdas savame stiliuje siūlo senus sprendimus tai teisėsaugos problemai spręsti, bet ar tai įmanoma turint tokį pilietinį aktyvumą viešame gyvenime .Jei Seimo rinkimuose dalyvauja piliečių mažuma sprendimai netaps pilnavertiškai daugumos iteisinti , todėl tokios reformos aiškiai žlugs .Politinis radikalizmas negaus reikiamos atsvaros realiai mąstančiais piliečiais tose naujose institucijose , o tai kelias prie signatarų kurie ant raskladuskiu miega ir gyvena teismo salėse .

prokuror Volodia

čto čto etot tovarišč Radzvilas napisal?

Jascha

Pritariu NS pozicijai šiais klausimais.

Kis

tai pagrindo pagrindas,kai nera teisingumo nera ir valstybes.Matome akivaizdziai,laikas tvarkytis savame kieme.Didziausias pulinys,tai liustracijos nebuvimas,slepimas simtmeciams okupantu banditelius ,kurie dirba ir po sia diena.Kur atrasi tokia valstybe europoje,kur kazkoks sukeze kuprius pasisavintu visus tautos nuopelnus,Landzbergi laikas izuoliuoti,o jie i prezidentus pretenduoja,rinko du kartus,bet kazkodel oziu abegai i europa,o po AMB mirties vel grizo dirpti Kremliaus naudai.Juk net Uspaskicha pajunge i rinkimus,tas navagas net vandens gamyba sustabde.Kada tiems parazitams Dievas atims paskutinius gramus smegenu,o geriausiai juos perzegnot,nes po keliu metu pareikalaus faraono regaliju?O zydukas Zingeris del kasnio pasiryzes viskam?

Vinculis

O aš didžiuojuosi humanizmu trykštančiais mūsų teismais, bet vis dar nesuprantu, kodėl tas gėris nefiksuotas Gineso knygoje. Kai per 31-erius nepriklausomybės metus tik vienintelis iš aukštojo politinio pilotažo pasiunčiamas belangėn, negi įmanoma paneigti, kad tos garbės jie nenusipelnė?

Stasys galimai

buves prie skrebu,del savo kailio pergyvena.

stasys

O Jūs Vinculi tos garbės nepavidekite , per tiek metų bruzinant teismų sales klumpėmis visuomenininkai – gelbėtojai aktyviai prisidėjo suformuodami įdomią praktika teismų sprendimuose. Imkite ir pats paklauskite savęs kodėl teismuose
taip mėgsta politikai pliektis ? ..Z.Vaisvila ten net kuprą užsiaugino , gal tos paslaugos tiek laisvai prieinamos jog vienu metu žmogus pajėgūs po keliolika bylų turėti ir neišeiti į orą skėčiais . Ar po to reikia stebėtis jog politines korupcijos bylos Lietuvos teismams tampa sunkiai įkandamos .Mano supratimu mes per plačiai traktuojame teisingumą teisėtvarkoje , o tai leidžia
kai kuriems piliečiams išvengti atsakomybės ją paprasčiausiai numuilinus iki istempiant laiką .

ZZX

Nacionalinis Susivienijimas sikart skystai. O kur?:
1. Pakaunes maistas
2. Brazuoles sprogdinimas
3. Mazeikiu Naftos privatizavimas
4. Lietuvos Kuro privatizavimas
5. Pociuno zutis
5. Duju laivas
6. Snoras
7. Alstom
Ir eile kitu.

kertu lažybų,

kad visai neužilgo konkretūs duomenys apie visus Lietuvėlės neliustratų nusikaltimus bus gauti ne iš kur kitur, kaip iš NCA. Jeigu jau tokius pasaulio bambas, kaip obaminius huseinus klintonus bušus baidenus dieną naktį mato kaip per mikroskopą, tai mūsiškiams enkavede anūkams pasislėpt po draustinių samanom nėr jokių šansų.
Melskitės, rupūžės, – za vami pridut.

jutas

Reikalingas YPATINGASIS PROKURORAS su veikiančiu prie jo prisiekusiųjų teismu. nors vieninteliu Lietuvoje, Kad ilgai netuščiažodžiautume, į prisiekusius pakviečia liekviena partija, kiekvienas judėjimas, dalyvavęs Seimo rinkimuose. Po du iš kiekvieno judėjimo ar partijos.

stasys

ZZX 2021-01-16 12:51 .. gerai jūs čia uzraitete , jei jau ėmėsi pjauti grybą ..tai ponuliai iš NS turėtų iki galo ir visa apimtimi . Paprašyti kompensacijų už patirta skriaudą o ten žiūrėk jau esamą valstybės skola ims ir padvigubės .

Nabagui

Stasiui vydurius taip susuke,kad nebezino kur popieriaus pagriebt.

Palinko liepa salia kelio...

Pagaliau.Kur jus buvot bent jau pries pora metu?Juk seniai reikejo iskelti visa ta bruda i viesuma.As uz jus balsavau ir tikejausi Seime matyti bent jau 7 zmones, kad sudarytumete frakcija.Dabar jus ten butumete labai reikalingi, nes tokio kosmaro, koks dabar yra Seime, per 30 metu tikrai nebuvo.Aciu kad ir paveluotai, bet pradejot sneket atvirai.

Pirmoji klaida

Dėl šalies? Kokia šalis? Ukraina? Pakraštys? Gal dėl Lietuvos Respublikos valstybės…. neraštingi idiotai.

stasys

Žmogus taip tikėjosi o va NS ėmė ir nepateisino lūkesčių, Jūs gerbiamasis jau ne pirmas čia šiam str. jiems žodžių grumojantis. :)))) Storąją žarna privalu išvalyti ..tai jau tapo tradicija pajutus tam tikrus požymius ….

Dzeikas

Pamenate kaip 2014m Janukovicius isnyko is Ukrainos kaip dumas, per kelias dienas valdzia prarado ir vos spejo kudasiu i Rostova (rusai jau linksniuoja si miesta kaip visokiu isvarytu Rusijos snipu ir siaip bernu priebega) isnest? Nes butu kaip Ciausesku. Kodel? Todel, kad Janukovicius paliete tai, ko liest negalima.Jis pastate valdinius pries fakta, kad jie lieka ir liks ateityj cholopais.Tai yra suzlugde etnoso vizija ir vilti. Rezultatas – Janukoviciaus valdzia zlugo per kelias dienas. Todel tai,kad NS kelia Mergaites byla gerai. Bet tai,kad ji bus isspresta…deja lietuviams sios bylos baigtis, – nesvarbu isaiskinta ji bus, ar galai i vandeni, – nera gyvybinis prioritetas. O kol taip, kol teisingumas nebus gyvybinis prioritetas, si byla, net ir visiems uodega imerkusiems pragaran nugarmejus, Lietuvoje… Skaityti daugiau »

stasys

cit. Ateities istorikai ir propogandistai stengis tyla apeiti sia tema. Jeigu tauta su tokiu skeletu spintoje aplamai tures ateitin… kieno tai žodžiai ? N.V. ? Be abejonės P.Grazulio nuotykiai su mergomis sulauks didesnio susidomėjimo iš istorikų , kaip tam kumpanosiui diedui sekasi tiek mergų prisivilioti , tam nereikia net charizmos . Juokas juokais bet atsakius į tą klausimą mes galbūt Lietuvai išspręstume jei gresiančią demografine problema ?
Mintis kavos puodelyje .

ah1

Viskas turi priežastį.

ozplitba

tas radzvilas sveikas sia salta ziema? ar nelabai? ar tiesiog istikimai tarnauja landsbergiui?

D Stasiui

Istorikai labiau domėsis ne mergomis, bet politika – Uspaskio ir MG Baltic partijų/Tulpių pašto bylomis.

rename

straipsnelio antraštės faktologijoje yra įsivėlusi klaida:
vietoj „Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda ….”,
turėtų būti žodis „bezda”.
arba „myža prieš vėją”.
tokiu būdu tikrasis „reikalavimų” svoris būtų atspindėtas gerokai realistiškiau.

stasys

D..istorija myli tik nugalėtojus , todėl mums taip sunku atkurti faktinė Lietuvos istorija . p.Gazulio nuotykiai tik proza skaniai pasijuokti .

Aš- Senolis

Man jau 94 metai.Mačiau ir prisimenu,kap iš nieko kilo ir augo Lietuvos valstybė, nes jos žmonės nebuvo abejingi savo valstybės likimui. Savo kailiu pajutau okupacinės valdžios ranką, kaiman nebuvo leista dirbti bent šaltkalviu garvežių depe, nors turėjau aukštąjį išsilavinimą. Po Kovo 11-sios stengiausi, dalyvavau judėjime už teisingumo atkūrimą ir įtvirtinimą valstybėje.Mačiau.kaip vienas ponas nešiojo „savo portfelyje”{ nešiojo tą suvargusį liustracijos įstatymą, kaip garbingi ar šiaip ponai šį įstatymą patvirtino ir pasirašė.Ir toliau jie gerbiami.net garbinami. Matau, kaip vis į Seimą ateinančios partijos vis žada į teismus grąžinti tarėjus ir vis išeinančius to nepadarę.Argi valdžioje esantys nemato, kad iš Lietuvos pasitraukė beveik milijonas aktyviausių, kad Lietuva vis pirmauja savo neigiamais rodikliais tarp ES valstybių. NS kelia svarbiasą Lietuvai teisingumo Problemą. nes… Skaityti daugiau »

puikiai rusų KGB dirba

laiko už kiaušių visą teisėsaugą, politikus bei vyriausybę.
nes į tuos postus gali patekti tik su „skeletu spintoje”
VOT !!!

47
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top