Netekome profesoriaus Vytauto Daujočio

Pranešame be galo skaudžią žinią. Mirė Profesorius VYTAUTAS DAUJOTIS. ŽMOGUS iš didžiosios raidės. Sąžiningumo, principingumo ir drąsos įsikūnijimas. Pavyzdingas savo šalies pilietis ir nepalaužiamas Lietuvos patriotas, ištikimai tarnavęs Tėvynei iki paskutinės sąmoningo ir kilnaus gyvenimo akimirkos.

Didžiulės erudicijos ir plataus akiračio Asmenybė, tikras daugelio sričių profesionalas. Tvirtas ir atkaklus Lietuvos aukštojo mokslo, akademinės bendruomenės, ir ypač studentų, gynėjas nuo grobikiškų ir pragaištingų reformų. Vienas iš piliečių judėjimo Kitas pasirinkimas, Vilniaus Forumo ir Nacionalinio susivienijimo partijos atraminių stulpų. Neįmanoma įsivaizduoti Nacionalinio susivienijimo programos be jo milžiniško ir neįkainojamo indėlio.

Vytautas – daugybės nuostabių straipsnių autorius. Jo darbai ir nuopelnai Lietuvai tokie dideli, kad visų jų suminėti neįmanoma, o ir nereikia. Bet priminti būtina, nes jie spindi ir tada, kai atrodytų, kad nebėra svarbūs – juk Profesorius Vytautas išėjo Amžinybėn. O labiausiai norisi apie juos rašyti ir juos vardinti dėl kitos, pirmiausia mums, dar liekantiems ČIA, svarbios priežasties – Jo mums dovanoto ir paliekamo TIKRUMO.

Ji prisimenant išgyvename nuostabų ir neįtikėtiną visišką ramybę suteikiančio Tikrumo jausmą, kurį kelia tvirčiausias žinojimas: nei vienas tik ką parašytas Jo asmens savybes ir darbus apibūdinantis žodis nėra retorinė figūra, kuria išaukštinami velionis ir jo nuopelnai. Kiekvienas šiame tekste apie Vytautą Daujotį parašytas žodis – gryniausia Tiesa. Taip – šitoks nepaprastas Žmogus, Bičiulis ir Bendražygis buvo tarp mūsų ir su mumis. Buvimas su Juo – fantastiška dovana, kurios dydį ir vertę turbūt suprasime ne iš karto.

AČIŪ TAU, Profesoriau Vytautai, už džiaugsmą ir garbę būti kartu. Žinome – ilsėdamasis numylėtos Lietuvos žemėje liksi su mumis ir laiminsi mūsų darbus iš TEN.

Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Radžvilas

****

Vytautas Daujotis gimė 1952 m. gegužės 10 d. Rukų kaime, Šilutės rajone (dabar – Pagėgių savivaldybėje).

Habilituotas chemijos mokslų daktaras, profesorius. 1969 m. baigė Pagėgių vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, kurį 1974 m. baigė. Pradėjo dirbti šio fakulteto Bendrosios chemijos katedros vyr. laborantu, 1976 m. pradėjo eiti Fizikinės chemijos katedros jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigas. 1977-1978 m. dirbo šios katedros vyr. moksliniu bendradarbiu, o 1978-1988 m. – Fizikinės chemijos katedros dėstytoju asistentu.

1980 m. apgynė daktaro (tuomet – mokslų kandidato) disertaciją apie sidabro elektrolitinių lydinių nusodinimą. 1982-1983 m. stažavo Kentukio universitete (JAV). 1988-1998 m. – naujai įkurtos Bendrosios ir neorganinės chemijos katedros vedėjas docentas. 1995 m. mokslinį darbą dirbo Šiaurės Vakarų universitete (JAV), 1998-1999 m. – Orhuso universitete (Danija).

1997-2009 m. dirbo Vilniuje įsikūrusiame Studijų kokybės vertinimo centre (tai nebuvo pagrindinė darbovietė) Studijų vertinimo skyriaus vedėju, vėliau – vyriausiuoju specialistu, organizavo mokslo ir studijų ekspertinį vertinimą. 1998-1999 m. buvo Europos Sąjungos PHARE programos „Lietuvos aukštojo mokslo reforma“ darbo grupės „Studijų kokybės užtikrinimas ir vertinimas“ vadovas.

1998 m. Vytautui Daujočiui suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis, o 1999 m. – profesoriaus vardas. 2001-2006 m. kaip ekspertas atstovavo Lietuvai dalyvaudamas Europos Komisijos projektuose „Nacionalinių politikos gairių nustatymas ir derinimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje“, „Europos išskirtinių mokslo centrų žemėlapio sudarymas“, „Skatinti valstybinių mokslo centrų ir universitetų reformą, siekiant gerinti žinių perdavimą visuomenei ir pramonei“, įgyvendintuose kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę.

2003–2007 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos nariu, vėliau Studijų vertinimo komisijos (patariamosios institucijos prie Studijų kokybės vertinimo centro) narys.

Buvo 2004 m. įkurtos nevyriausybinės organizacijos – piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ valdybos narys ir šios organizacijos laikraščio „Baltijos kelias“ redakcinės kolegijos narys, Vilniaus Forumo ir partijos Nacionalinis susivienijimas steigėjas bei aktyvus jos narys, ėjo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Bendrosios ir neorganinės chemijos katedros profesoriaus pareigas.

Sukūrė tris sidabro lydinių elektrocheminio nusodinimo būdus. Paskelbė daugiau negu 60 mokslinių publikacijų. Vytautas Daujotis yra vienas iš „Olimpiadinio chemijos uždavinyno“ (1979 m.) sudarytojų ir vienas iš mokomosios priemonės „Fizikinės chemijos laboratoriniai darbai“ (1986 m.) bei knygų „Organinės chemijos skaitiniai“ (1994 m.), „Lietuvos mokslo politika Europos kontekste“ (2002 m.), „Nepriklausomos Lietuvos aukštojo mokslo vargdenė“ (2012 m.) bendraautorių (V. Daujotis yra pastarosios knygos ne tik bendraautorius, bet taipogi ir sudarytojas).

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
12 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
12
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top