Nida Vasiliauskaitė. Kodėl ir vėl atgimsta etiketė „fašist!“

„Fašist!“, kaip pamena vyresnės generacijos, sovietmečiu buvo populiarus būdas lygioje vietoje aprėkti/įžeisti kuo nors nepatikusį „pribaltą“.

Efektas?

Gal noras tapti geresniu sovietiniu piliečiu?

Ne, priešiškumas tiems, kas tokius epitetus į kairę/dešinę dalina. Jei dalina nacionaliniu pagrindu – tai ir reaktyvus priešiškumas nacionaliniu pagrindu.

Jei „fašistas“ – „tarybinio žmogaus priešas“, tai kuo dažniau, „tarybinio žmogaus“ vardu, keiksnosite „fašistus“ – tuo mažiau aplink jus bus norinčių būti „tarybiniais žmonėmis“, kas (ne, visai ne fašizmas), progai atsiradus, fontanu prasiveržė devintame dešimtmety.

Štai taip šiandien maikutė „This’s how a fascist looks like!“ gali išties tapti populiari. Netgi, sakyčiau, turėtų: laikas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
tarybukai pilnai valdo

visa valdžia, visa ekonomika, visa teisėsauga priklauso tarybukams (kolaborantams).
jie tikri Leniniečiai (buvo toks žydelis – pederastas Leninas)
ir pagal Leniną – kas ne su mumis, tas prieš mus.
(krikščionys, patriotai, lietuvių k. mylėtojai – visi jie fašistai)

grumstas

Tiksliai pataikyta… esu tos kartos, ne generacijos, nes generacija – tai moksle naudojamas terminas . mano kartos žmonių tarpe, mano gentainiams, naudojamas ‘kartos ‘ terminas . mes esame tos pačios kartos žmonės , piliečiai ir t.t. Esu ne kartą , ir ne du susidūręs su panašiais apibūdinimais savo asmens atžvilgiu. Taip , pilni įtūžio ir neapykantos sakydavo tie netikri tarybiniai rusai, kurių akyse matydavai raudonas penkiakampes. Bet sutikau ir tikrų žmoniškų , nuoširdžių rusų, kurių gerumas ir nuoširdumas buvo toks , kad atpirkdavo tų propagandos užzombintų „antifašistų” neapykantą.

Nida

Viena vertus, Vasiliauskaitė teisi, kartais tuo žodžiu pasišvaistoma ir be pagrindo, bet kita vertus per pastarajį dešimtmetį Lietuvoje (ir ne tik) išties prisiauginome ir ideologinių fašistų, kurie linkę sudievinti tautą (rašo ją iš didžiosios) koneveikia kitataučius; perdėtai sudienina valstybę (etatizmas) ir t.t. ir net faktinių fašistėlių, kurie skustomis galvomis, odinėmis striukėmis riaumoja įvairių akcijų metu, taškosi seilėmis išverstomis akimis rėkauja prieš kitataučius; daužo laužo, smurtauja ir… veržiasi valdžion visai kaip 1923 Miunchene ar 1926 m. spalį-lapkritį Kaune.

Prašalietis

Nida Vasiliauskaitės straipsnelio pavadinimas „Kodėl ir vėl atgimsta etiketė „fašist!“ parodo, kad bandys kažką „patriotiškai” nupasakoti, apie ką neturi „žalio” supratimo. Belieka prie Vasiliauskaitės „Kaip pamena vyresnės generacijos” pridurti, kad tos „generacijos” eilinis žmogelis pamena, kad save vadinusiais „miško broliais” daugumas paprastų žmonių tevadino „banditais”, o juos miškuose medžiojusius tiek rusus, tiek lietuvius vadino „stribais”. Net ir pokario laikų tarybiniai propagandistai savo politinėse kalbose „banditus” vadino buržuaziniais nacionalistais ir hitleriniais parankiniais. Tų laikų rusams kare praradusiems 27 milijonus tarybinių žmonių „fašist” asocijavosi daugiausia su Hitlerio vardu siejami vokiečiai iš SS, gestapo…, tų laikų vokiečių komunistai buvo garbingai vadinami antifašistais. Taip kad Nidai pakelti šiandieninio lietuviško „patriotizmo” kartelę iki „etiketės fašist” nesigauna, nes hitlerinės „laisvės’ laikais lietuviai nesugebėjo netgi savo SS… Skaityti daugiau »

Kis

ka nori ta daryk tik smegenu i kamara nevaryk.Ruselis pragyveno 50 metu ir nemoka tos tautos kalbos?Kas jis,neimk uz pagrinda lietuvi ,visur kur tik gyveno rusai.o tie turejo moketi?Menkniekis,bet „malonus”?

Turinčiam ne žalią supratimą

priminsiu, kad miško brolius pirmiausia banditais vadino ne paprasti žmonės, o okupantė ir jos Kompartija – jos nepartinių blokas, mokykla ir univerkė, institutai ir tik po jų nekurie paprasti žmonės. Ir dėl kieno kaltės Sovietija prarado tiek žmonių kare irgi apsimeti nežinančiu, kodėl? Ir pagaliau fašistais buvo Italijos viena partija, o ne Lietuvos ar Vokietijos.

-:)

kas tarnavo sovietų armijoje labai gerai prisimena tą „nedabytyj fašyst“, „vy fašysty nam v spiny streliali“ ir panašius perliukus, ne mažiau retus nei persipinantys triaukščiai matai. o čia pasirodę nevykėlių raudonsnukių propagandistų komentarai tiesiog apgailėtini. aišku, zadanija tokia – atidirbinėja…

fašistas

Tai ta markė, kurią kgb kontingentas Lietuvoje labai mėgsta lietuviams klijuoti

Gerai, kad priminėte,

nes mus Sovietijos kariuomenėje pravardžiuodavo „niemcais”, fašistais ir „pribaltijskais” banditais, kuriems nepatinka Sovietų valdžia ir kuriuos „niemcai” šokoladu maitino. Nuo tų šokoladnikų kartais nebūdavo kur dėtis – tekdavo kurt istorijas, kad šokoladu mūsų tėvų „niemcai” nemaitino.

Prašalietis

-:) 2021-03-30 12:53
Matomai, bičiuli kaip „neraudonsnukis patriotiškai” tarnavai sovietinėje armijoje Gorbačioviniais 1989 metais ir vėliau…, nes iki Gorbačiovinės perestroikos politinis-ideologinis darbas „raudonuose kampeliuose” buvo vykdomas „kietai” ir be kompromisų. „Fašistu” apšauktajam pasiskundus dėl tokio išreikšto „patriotizmo” galėjai greitai pakliūti į kiekviename kariniame būryje buvusių politrukų ir ypatingo skyriaus darbuotojų žinią pačio „patriotinių interesų” išsiaiškinimui. Kiek atsimenu net iš pradžioje blogai mokėjusių rusų kalbą, sunkiai supratusių duodamas komandas „čiurbanų”(vidurinės Azijos jaunuolių) viešai nebuvo saugu šaipytis dėl jų nacionaliniuose aūluose įgytų „kompetencijų”…. Taip kad su Niduke sapnuokite abu apie „išgyventus sovietinius baisumus suvoktus” tik po 1991, komunistinio demagogo Gorbačiovo ir komunistinio alkoholiko Jelcino dėka pakliuvus į proamerikinę „laisvę ir nepriklausomybę” eurokolūkio sudėtyje…

Al.

22-ais susikūrus Italijos fašistams, rusų bolševikai juos entuziastingai pasveikino. Su nacistine Vokietija sudarė draugystės sutartį ir pradėjo IIPK. Bet kai fašistai su naciais buvo pasmerkti tarptautiniam teisme, tai tapo patogia etikete visiems bolševizmo priešams. Nors iš tikro viens buvo raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva. Todėl nemanau, kad šis pravardžiavimas paskatins polinkiui į fašizmą. O atgyjanti etiketė tik rodo, kad bolševikų partija gyva ir laimi.

-:)

pamiršai ką politrukai mokė… net demagogija nevykusi. Praktiškai visur buvo tas pats, nežinau, gal kur iš buvo išimtys pvz afganistane, karo zonose. o veiksmas konkrečiai vyko apie 80. ir visi pažįstami baltijiečiai tą patį tvirtino. netgi kai kurie vietiniai rusai (Pabaltijo) dėl to kentėjo. O tie perliukai skambėjo ir iš pačių karininkų. taip kad slėpkis, žiurkiuk, esi neįdomus netalentingas agitpropistas. labai jau baltais siūlais tavo kliedesiai siūti

-:)

o už tokį „skundą“ naktį kareivinėse padarytų tokią „tiomanąją“ kad kaži ar lazareto apskritai prireiktų. aiškiai net neįsivaizduoji kas buvo ta CA

to Al

Pone Al, bet reali sąjunga buvo su USA, kodėl? O ji nutraukta, nežinai?

Prašalietis

-:) 2021-03-30 16:47 Matosi iš kalbos, kad pats „tarnavai” sovietinėje armijoje, kaip Grybauskų Dalytė tarybiniais laikais „kovojo savo mažus karus už Lietuvos laisvę”. Tarnavusieji sovietinės armijos koviniuose daliniuose gerai prisimena kartą – du kartus per savaitę pravedamas polit zaniatijas taip vadinamuose „raudoname kampelyje ar Lenino kambaryje”, kurie buvo kiekvienoje kazarmoje. Na o tokie po armijos „talentingi agitpropistai” kaip tu galėjo gautis tik iš tų laikų „rinktinių tautinių patriotų”, kurie dėl ribotų psichinių gebėjimų buvo imami tarnauti į „elitinius” tų laikų sovietinius dalinius vadinamus stroibatais. Pats matomai tik tokiame „elitiniame” būryje ir galėjai tarybiniais laikais „karingai” maišyti skiedinį ar padavinėti plytas tarnybos kolegai. Tikiu, kad šiems „elitiniams kariams”, kurių kovos „ginklai” buvo statybiniai šiūpeliai ir kiti statybininkų instrumentai, politinės zaniatijos vargu… Skaityti daugiau »

Al. toAl'ui

Kieno sąjunga? Bolševikų? Galiu tik spėti, kad kai kas Amerikoj sąmoningai rėmė bolševikinę Rusiją, panašiai, kaip vėliau – maoistinę Kiniją. Ir galiu tik spėti, kad tas kažkas šiuo metu Amerikoj perėmė valdžią.

USA

yra ir Sovietijos, ir dabartinės Kinijos su Šiaurės Korėja gimdytoja arba krikštamotė.

Prašalieti,

patekt į Stroibatą buvo privilegija, nes ten nebūdavo inteligentų vaikų, kurie kamantinėtų, kodėl mums nepatinka Sovietų valdžia ir kodėl „niemcai” mūsų tėvus šokoladu maitino? Inteligentų vaikai techniniuose daliniuose lįsdavo Baltijos tautų vaikams į sielą, kad ten prispjautų, nežinojai?

Prašalietis

Prašalieti, 2021-03-31 10:37
Bičiuli, Lietuvos tipiniai ir simboliniai, „patriotiniai” šokolado valgytojai yra Lansbergių šeimynėlė, kuriai ir „niemcai” leido nuo stalo susirinkti likusį nesuvalgytą šikuliadą, ir Stalinas pagal galimybe išrašydavo vieną kitą plytelę tarybinio šikuliado, ir JAV dabar netrukdo nuo buvusio raudonumo iki bunkerinio nykumo „suvakarėjusiems” Lansbergiams eurosojūze šikuliaduotis… Na ir šiandieninio išsivaikščiojančio lansberginio durnų laivo pretendentai svajoja nors kiek gauti lyžtelti vietinio šikuliado, todėl tenka visa gerkle varyti bet kokį „patriotizmą”. Svarbu, kad „patriotizmas” patiktų šiandieninio šeimininko prileistiems prie valdžios ėdžių „tautiniams” šikuliado valgytojams…

prasalieciui

Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)
https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g
https://www.youtube.com/watch?v=8SV7CLhxdXA

https://www.youtube.com/watch?v=Y9TviIuXPSE

Simonas

Etiketes kitiems klijuoti niekada nėra gera idėja.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top