Pasirašykime Šiluvos deklaraciją: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius

Rugsėjo 12 dieną, švenčiant Šeimų dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas paskelbė Šiluvos deklaraciją, skelbiančią apie būtinumą gerbti ir saugoti prigimtinius ir pamatinius žmogaus bei visuomenės gėrius.
Šiluvos deklaraciją galima pasirašyti ČIA.

Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Kūrėjas dovanojo mums protu ir laisvės galia pažymėtą prigimtį, kurią esame kviečiami išskleisti geriausiu būdu. Dėl mums įkvėpto tiesos, gėrio ir grožio ilgesio žmonija visuomet ieškojo darnaus visuomenės sugyvenimo būdo, atveriančio kelią žmogaus klestėjimui. Šių paieškų rezultatus matome Atėnų filosofinėse įžvalgose, Romos teisėje ir biblinės pasaulėžiūros, siejamos su Jeruzale, lobyne. Pastangos kurti Europoje krikščioniškąjį pasaulį sujungė šiuos žmonijos turtus, tapusius Vakarų civilizacijos pagrindu. Kūrinijoje atpažintas Kūrėjo balsas ir veikimas, o ypač priimtas Jėzaus Kristaus dievystės autoritetas ir mokymas drauge su kilniausiais civilizacijos pasiekimais Europos žemyne sukūrė ypatingas sąlygas žmogaus prigimtyje glūdinčiam potencialui išsiskleisti. Visa tai sudaro autentišką mūsų civilizacijos pamatą, be kurio neįmanomas Vakarų pasaulio tvarumas.

Žmonijos patirtis rodo, kad vien tik įstatymų nepakanka sukurti geresnei visuomenei, jeigu jos nariai nepuoselėja dorybių ir vidinių moralinių nuostatų. Žmogiškosios dorybės – protingumas, teisingumas, susivaldymas ir tvirtumas, sustiprintos Kūrėjo įkvėptomis tikėjimo, vilties ir meilės dovanomis, yra tikrõsios asmens laisvės pagrindas. Iš tiesų laisva, demokratinė visuomenė įmanoma tik tada, kai jos nariai laikosi tvirtų dorovėsprincipų. Valdžios įsakymai negali sukurti ar pakeisti moralinių nuostatų, kurios kyla iš sąžinės, Kūrėjo įdiegtos žmogaus širdyje. Tačiau valdžia, nepažeisdama pamatinių piliečių laisvių, gali ir privalo remti tuos doroviškai motyvuotus savo piliečių pasirinkimus, kurie yra būtini bendrajam gėriui išsaugoti, visuomenės išlikimui ir klestėjimui užtikrinti. Žmogaus laisvei reikalinga pagalba. Krikščionys ją gauna iš Kristaus, žmonijos Gelbėtojo, o demokratinei valdžiai tenka pareiga apsaugoti piliečių ir valstybės laisvę bei pamatinius gėrius.

Didžiuojamės, kad Šiluvoje įvyko vienas žymiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Čia prieš keturis šimtus metų Dievo Motina paragino mus garbinti Jos Sūnų, o ne tik „arti ir sėti“. Tai suprantame ne tik kaip kvietimą į maldą ar asmeninio santykio su Dievu atnaujinimą. Šis paraginimas priminė ir Dievo mums paliktos tvarkos svarbą. Žmogus gali įžvelgti Kūrėjo sumanymą ne tik gamtoje. Jį galima atpažinti ir žmogaus dvasioje bei žmogiškojoje prigimtyje. Turime gerbti Šventajame Rašte užrašytus moralinius principus, nes jie yra gairės rinktis gyvenimą, atitinkantį tiesą apie žmogų kaip Dievo paveikslą. Mūsų Tauta skaudžiai patyrė, ką reiškia tapti socialinių eksperimentų lauku, kai nepaisoma prigimtinio žmogaus orumo ir paminamos svarbiausios žmogaus teisės. Galbūt ir dėl to būtent čia, Lietuvoje, pasigirdo Dangaus kvietimas gerbti Kūrėjo valią. Tikime, kad šis balsas Šiluvoje nuskambėjo ne tik mūsų Tautai, bet ir visai Europai.

Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius:
– žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties;
– vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą;
– šeimą, kylančią iš vyro ir moters santuokos, kraujo ir giminystės ryšių;
– tėvų teisę pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus;
– sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų.

Tik išsaugodami šiuos prigimtinius gėrius galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jo lytį, laisves, teises bei šeimą. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra ankstesnės už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimtį. Šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Šiluvos žinioje atpažįstame kvietimą gerbti žmogaus autorių Dievą. Tačiau Kūrėjo nustatyta tvarka yra ne tik tikėjimo tiesa. Šią tvarką gali atpažinti kiekvienas žmogus. Todėl visi turime pareigą saugoti prigimtines žmogaus teises, puoselėti dorovę ir bendrąjį gėrį dėl asmens laimės, visuomenės laisvės ir Tautos ateities!

Šventojo Juozapo ir Šeimos – Amoris Laetia – metai
2021m. rugsėjo 12 d.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
29 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vargšė Lietuva,

jei tik du pasirinkimai – pišizmas ir katalikybė.

Pasirašau

Džiugi naujiena, kad Katalikų Bažnyčia kartu su Lietuva. Pasirašau. Labai reikalinga deklaracija. Turėtų ją platinti ir perskaityti visose bažnyčiose.

Kaip pasirašyti?

Kaip galima pasirašyti šią deklaraciją?

pasirašyti

siluvosdeklaracija.lt

užtenka 10 Dievo Įsakymų

4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ar svetimos moters.
—–
(bet tai nepasiekiama viršūnė mūsų „politikams” ir valdžiažmogiams)

Jules

Be melo ir netiesos sakymo jokios univerkės nebaigsi, jau nekalbant apie Kapsukę, kurios rektoriais tampa kas tokie, nežinot? Neįvaldęs demagogijos ir dezi propagandos meno mažai ką pasieksi.

Natural News

Išdavikiškas JAV prezidentas Joe Baidenas vykdo biologinį karą prieš Amerikos žmones, naudodamas priverstinius „skiepus“ ir švirkšdamas baltymus, tačiau plečiasi maištas prieš skiepus.

Vis daugiau gubernatorių, AG, valstijų įstatymų leidėjų ir įmonių vadovų priešinasi išdavikiškiems Baideno reikalavimus.

Tiesą apie visus šiuos įvykius galima rasti tik nepriklausomoje žiniasklaidoje, o vadinamojoje „pagrindinėje“ žiniasklaidoje yra tik melas, propaganda ir žurnalistinis terorizmas.

Praėjusią savaitę paskelbiau keturis pokalbius, kuriuose pateikiama gyvybiškai svarbi kritinė informacija apie šį pasaulinį biokarą prieš žmoniją ir kaip tai išgyventi.
https://www.naturalnews.com/2021-09-12-top-interviews-with-zach-vorhies-dr-christiane-northrup-mark-grenon-brad-harris.html

Žodžio laisvė...

Kur čia asmens laisvė nuo prasidėjimo…Kada prasideda asmuo? Gal jau kai gimsta,o ne tada kai atsiranda gemalas? Primetamas gemalo suasmeninimas -yra totalitarizmas.
Šio totalitarizmo puosėlėtojai yra glaudžiai bendradarbiaujantys su visomis valdžiomis, kurios paperka iš visų surinktais pinigais ir valstybei išlaikyti. Bažnyčia neturi būti valstybės išlaikoma ,nes ji pati renka didelius pinigus už patarnavimus ir niekam neatsiskaito, valstybei nemoka jokių mokesčių. Teko girdėti, kad nemoka nei žemės mokesčio, nei elektros. Vietinė valdžia juos šitaip pamalonina už nemokamą agitacija per rinkimus. Kai kurių teisingumas yra paremtas
akių mulkinimu. Taip kad ,ponai, gemalas ne asmuo, o tik gemalas be dvasios ir orumo.
Be vardo ir pavardės, nuasmenintas biologinis negyvybingas ląstelių sulipimas.

Pagaliau

Pasirašėm. Ir pasirašysim dar kelis kartus. Dėl ramybės, taikos ir brolybės.

Todėl,kai

sakoma,kad „tikiu mokslu” ir gerai,ir negerai.Tikėti galima tik Dievu.O mokslas yra kintantis,jo pasiekimai keičiasi,vieni patvirtinami,kiti paneigiami.Todėl iš mokslo stabo daryti nevalia.Iš čia ir visa pandemijos sumaištis.

pagaliau

Vis klausiau savęs ir viešai – kur dvasininkija? Ačiū Dievui, nors šeimos ir partnerystės klausimu pasisakė gerb. arkivyskupas K.Kėvalas.

Žemyna

pasistenkime kas kelias dienas lankytis net ir tuose portaluose, kur paprastai nesilankome, ir komentaruose paraginti pasirašyti visus, kas bent porai punktų pritaria. Pasirašyti, nežiūrint, kokio kas Tikėjimo bei tautybės.

Vaclovas ing Todėl, kai

Išminčiau, stabas yra dievai, o ne Dievas.

Kūrėjas dovanojo mums..

Bet yra ir griovėjas,kuris dabar ypač vakaruose išvogęs visas dovanas degina ir griauna jau iki pamatų bažnyčias tiek fiziniame ,bet daugiausiai
dvasiniame lygmenyje „Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Sūnus saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome,
jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums
nuovokos, kad pažintume Tikrąjį.”

ah.ą

farmafašizmas užgrobė valdžią – ivestos priverstinės injekcijos kuriomis užkrečiama, užpirkta 16 milijonų – badys iki 10 kartų, kol užbadys negyvai, jus /mus badydami užkrės iki 10 kartų – koks organizmas gali atlaikyti 10 kartų sušvirkšto užkrato?
Mums muilina akis kad tai vakcinos – bet tai ne vakcinos – tai eksperimentiniai preaparatai – neveikiantys eksperimentiniai preaparatai – injekcijomis užkrečiantys užkratu, neapsaugantys eksperimentiniai preaparatai. Net neabejoju.
Farmafašizmui – Ne.

Deivis

Netikiu jokiu Marijos apsireiškimu. Kol neiims griaudėti patrankos tol niekas nesikeis. Iki šiol bažnyčia uoliai lojo, – balsuokit už konservatorius. Dabar atsikvošėjo?

Aš katalikė

Puiki Deklaracija.Taip seniai ir ilgesingai laukiau, kad prabiltų aukšto rango dvasininkai, žmonėms suprantama ir priimtina kalba.Ir ši Kauno arkivyskupo K.Kėvalo kalba tokia ir yra.Labai laukiu, kad visose bažnyčiose būtų padaryta galimybė žmonėms ją pasirašyti.Juk ne visi turi internetą.Aš nežinau, ar buvo planuota deklaraciją pristatyti valdžios institucijoms.Vistiktai,iš jos pasimatytų, kad žmonėms rūpi pamatiniai, egzistenciniai dalykai ir kaip jie saugomi mūsų tėvynėje.

Deivi,

bažnyčios pastatas tikrai nelojo, jei lojo, tai tokie pat klystantys žmonės kaip ir tu. Beje, Motina Marija irgi nelojo, kai apsireiškė. Gėdytumeis.

Deivis

Nėra jokios Marijos ir niekada nebuvo

T0mas J.

Kai stambaus kapitalo ryklių organizacijos LLRI Tarybos narys K.Kėvalas kažką kviečia pasirašyti – aš neskubu. Evangelija sako „juos pažinsite pagal jų darbus”.

Al. Tomui J.

Nežinau dėl LRI, bet juk deklaracija irgi darbas?

T0mas J. -> Al.

Motina Teresė ne deklaracijomis išgarsėjo.
Deklaracija – tik gražių žodžių rinkinys.
Pasirašius Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją Vakarų Europos kai kurioms valstybėms niekas netrudė toliau kelis dešimtmečius išnaudoti žmones, plėšti okupuotų Afrikos valstybių turtus (vadinosi ‘kolonijos’), o viena iš valstybių ir šiandien Afrikoje tebelaiko savo kariuomenę tose kolonijose – plotu teritorija už ES didesnė.

>> 22:23

Nėra jokio Deivio ir niekada nebuvo. Aš juk jo nematau, taigi ir nėra 🙂 .

Tomui J.

kai sužinosi tiesą, kuo „išgarsėjo” motina teresė (sąmoningai mažąja), ilgai būsi šoke.

Vincas

Senai lauktas Bažnyčios tėvų žingsnis. Ačiū…

Al. Tomui J.

Nežinau kaip Teresė, bet Mozė, pavyzdžiui, išgarsėjo dešimties punktų deklaracija.

T0mas J. -> Al.

Kęstutis Kėvalas, pavyzdžiui, išgarsėjo savo palankumu Lietuvos stambiąjam verslui, išnaudotojams.

Al. Tomui J.

Na, jei Kėvalas nepakankamai geras, kodėl tos deklaracijos nepaskelbė geresni ?

T0mas J.

Geresniems už Kėvalą nereikia tokių deklaracijų. Geresni už Kėvalą ir už Grušą niekada nebūtų draudę tikintiesiems lankytis Mišiose ir vėliau nereikėtų spec. projektų Bažnyčios autoriteto atstatymui Lietuvoje į buvusį lygį.

29
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top