Piliečiai kviečiami į mitingą už lietuvių kalbą ir valstybę

Viešą kvietimą į balandžio 28 d. 14 val. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, rengiamą mitingą „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“ šiandien išplatino keliasdešimt garsių Lietuvos menininkų, mokslininkų, rezistentų, rašytojų ir Sąjūdžio veikėjų. Pasak kvietimo autorių, mitinge bus protestuojama prieš antivalstybinių jėgų vykdomas provokacijas bei Lietuvos valstybę žeminančią užsienio politiką ir palaikomi tautos interesus ginantys žingsniai.

Išplatintame viešame kvietime teigiama, kad šiandien šalies valdžia, vykdanti neapgalvotą ir neatsakingą pataikavimo visiems kaimynams politiką, pasirengusi nuolankiai tenkinti net antikonstitucinius Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) partijos primetamus reikalavimus.

„Jeigu Lietuva sutiktų išsižadėti dalies jai nuo amžių priklausančios savo žemės, leistų sumenkinti ir paniekinti savo kalbą, ji prarastų teisę vadintis suverenia valstybe, o mes patys – laisvais ir oriais tos valstybės piliečiais. Tokie procesai turi būti sustabdyti, o tai galime padaryti tik mes patys“, – rašoma viešame kvietime.

Viešą kvietimą Lietuvos piliečiams pasirašė:
Stanislovas Adamonis, Gasparas Aleksa, Irma Andriuškienė, Jonas Algirdas Antanaitis, Valentinas Antanavičius, Stasys Babonas, Petras Balčiūnas, Dalia Baliutavičienė, Janina Balsienė, Romualdas Barauskas, Birutė Barauskienė, Birutė Biekšienė, Kęstutis Bieliukas, Arūnas Bingelis, Gintaras Bingelis, Dalia Bytautaitė-Kylė, Dalia Marija Brazauskienė, Rimgaudas Bubelis, Vytautas Bubnys, Vytautas Budnikas, Vaiva Buivydienė, Antanas Buračas, Bronislovas Burgis, Anelė Butkuvienė, Alvydas Butkus, Zenonas Butkus, Adomas Butrimas, Nijolė Regina Chijenienė, Robertas Čerškus, Karolina Dapkutė, Vytautas Daujotis, Arvydas Damijonaitis, Algirdas Degutis, Arūnas Degutis, Irutė Dovydaitytė, Erika Drungytė, Kęstutis Dubnikas, Algirdas Endriukaitis, Kazimieras Garšva, Birutė Gedgaudaitė, Arvydas Genys, Bronislovas Genzelis, Vilija Gerulaitienė, Stasė Banionytė-Gervienė, Audronė Girdzijauskaitė, Romualdas Granauskas, Zita Grencevičienė, Ramūnas Grėsius, Robertas Grigas, Romualdas Grigas, Kęstutis Grigaliūnas, Zita Grigienė, Almis Grybauskas, Romas Gudaitis, Dainius Gudelis, Arvydas Guogis, Virgilija Guogienė, Rygaudas Guogis, Vilius Gužauskas, Eugenijus Ignatavičius, Danutė Isevičienė, Arvydas Janulaitis, Birutė Jarašiūnienė, Jonas Jasaitis, Albinas Jasiūnas, Remigijus Jasiūnas, Rasa Jatkevičienė, Viktoras Jencius-Butautas, Danutė Jokubėnienė, Giedrutis Laucius, Ričardas Jonaitis, Liudvika Jonaitiene, Vanda Juknaitė, Justina Juodišiūtė, Aušra Marija Jurašienė, Jonas Jurašas, Vida Jarašūnienė, Jonas Juškaitis, Santa Kančytė, Donatas Katkus, Raimondas Kašauskas, Gediminas Kavaliauskas, Pranas Kavaliauskas, Eglė Kazlauskienė, Arvydas Každailis, Rimvydas Kepežinskas, Česlovas Lapinskas, Audrius Klimas, Antanas Kmieliauskas, Laima Kruopaitė, Marytė Kontrimaitė, Mindaugas Kubilius, Andrius Kulikauskas, Petras Kuncas, Karolina Kunčinaitė, Antanas Gediminas Kurpavičius, Bronislovas Kuzmickas, Alma Lapinskienė, Jūratė Laučiūtė, Bronius Leonavičius, Regina Levandauskienė, Rimantas Liakas, Rimytė Liatukienė, Daiva Liaugminienė, Jolanta Lipkevičienė, Vytautas Liškauskas, Bronė Liškauskienė, Viktoras Liutkus, Biruta Luskevicienė, Živilė Makauskienė, Jolanta Maldeikienė, Algirdas Marcinkevičius, Domantas Markevičius, Juozas Matonis, Henrikas Matusevičius, Donatas Mazurkevičius, Petras Mazūras, Kristina Mekšrūnienė, Leonas Merkevičius, Alvydas Medalinskas, Linas Medelis, Renata Šerelytė-Mendeikienė, Dalia Michelevičiūtė, Jonas Mickevičius, Jonas Mikelinskas, Leonas Milčius, Vytautas Miliukas, Irma Leščinskaitė-Mikulėnienė, Lina Mileišienė, Aurimas Mileišis, Jolanta Miškinytė, Inga Mitkutė, Vidas Morkūnas, Vida Nacickaitė, Austė Nakienė, Petras Naraškevičius, Onutė Narbutaitė, Virgilijus Nargela, Zita Nauckūnaitė, Elvyra Navickienė, Saulius Nefas, Romualdas Ozolas, Žareta Palaikienė, Romas Pakalnis, Julius Panka, Vytautas Paulaitis, Albinas Petrauskas, Petras Plumpa, Vidmantas Povilionis, Jonas Punys, Evaldas Purlys, Vytautas Radžvilas, Kęstutis Rastenis, Petras Repšys, Vytautas Rubavičius, Angonita Rupšytė, Justinas Sajauskas, Vytautas Sinica, Juozas Slankauskas, Gražina Smaliukienė, Reda Sopranaitė, Paulius Stonis, Jūratė Sučylaitė, Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė, Alfonsas Svarinskas, Julius Šalkauskas, Arvydas Šaltenis, Valentinas Šapalas, Irena Šemberienė, Raimondas Šiugždinis, Vytautas Šlapkauskas, Violeta Šoblinskaitė, Aldona Šunevičienė, Jonas Šunevičius, Regimantas Tamošaitis, Daiva Tamošaitytė, Violeta Tauragienė, Kazimieras Uoka, Jonas Užurka, Danutė Valentukevičienė, Gintautas Vaitoška, Zigmas Vaišvila, Irena Vasinauskaitė, Saulius Vengris, Zinaida Verseckienė, Jonas Vilimas, Jūratė Voloskevičienė, Zigmas Zinkevičius, Vida Žilinskienė, Pranas Juozas Žilinskas, Rimvydas Žiliukas, Antanas Žukauskas, Vaiva Žukienė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top