Piliečių telkimasis rodo: nomenklatūra priartėjo prie pavojingos ribos

Metų pabaigoje (2018-12-07) Tautos forumas ir kitos Lietuvos žmogaus teisių organizacijos kreipimesi į Lietuvos Respublikos prezidentę, Seimo pirmininką, Seimo frakcijas, Vyriausybę ir socialinės apsaugos ministrą reikalavo keisti iš esmės arba panaikinti Lietuvos Vaiko teisių apsaugos įstatymą. Reikalavime pažymėta, kad Įstatymas priimtas: 1) neatsižvelgiant į ES valstybių vaiko teisių apsaugos patirties įvairovę; 2) į Lietuvos ir Skandinavijos valstybių žmonių gyvenimo sąlygų skirtumus; 3) moksliniu požiūriu abejotiną šių šalių praktiką; 4) tenkinant reikalavimus lobistinių grupių ir tariamai vaiko teisėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, kurių pagrindinis gyvavimo šaltinis – valstybės ir įvairių tarptautinių fondų skiriamos lėšos; 4) spaudžiant žiniasklaidai, kurios dalis galimai atstovauja lobistinių grupių interesams.

Pilietinės organizacijos pabrėžė, kad Įstatyme yra daug prieštaravimų ir neaiškumų, jis paneigia Lietuvos piliečių konstitucines teises, pažeidžia Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, gąsdina ir klaidina visuomenę (reikalavimas pridedamas).

Atsiliepdama į tai Prezidento kenceliarija raštu pranešė, kad pilietinių organizacijų Reikalavimas perduotas Vyriausybei. Vyriausybės kancleris jį persiuntė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. ši 2018-12-20 raštu vienai iš Reikalavimą pasirašiusių organizacijų (Lietuvos žmogaus teisių asociacijai) pranešė, jog „vertina susirūpinimą dėl naujai įsigaliojusios vaiko teisių apsaugos sistemos“, kartu nurodydama, kad „tik Konstitucinis Teismas turi konstitucinius įgaliojimus oficialiai aiškinti Konstituciją ir spręsti, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai“ (Raštą rengė Ministerijos darbuotoja Gailė Veršekienė, pasirašė viceministrė Eglė Radišauskienė).

Gavę tokį Ministerijos raštą, Tautos forumo steigėjai sausio 3 d. išplatino pareiškimą, kuriame pažymi, kad: 1) Ministerija nemato būtinybės aiškintis, kokios Įstatymo nuostatos galimai paneigia Lietuvos piliečių konstitucines teises; 2) Ministerija klaidina piliečius, neva jie privalo aklai vadovautis Įstatymu; 3) šiuo raštu ji patvirtina, kad Įstatyme problemų neįžvelgia, nurodydama, jog yra jau parengtas Įstatymo pakeitimo projektas, tačiau jame neketinama keisti smurto prieš vaiką apibrėžimo; 4) Ministerija taip pat nurodo, kad teisės aktuose bus daromi tik smulkūs pakeitimai; 5) Ji ignoruoja Įstatymo prieštaravimus tarptautinei teisei (pvz., Vaiko teisių konvencijai), ignoruoja Įstatymo spragas: pvz., tai, kad jame nėra aiškiai apibrėžtų vaiko normalios raidos, vaiko garbės ir orumo sąvokų, kurios dėl aiškaus apibrėžimo stokos gali būti vertinamos subjektyviai, taip pat ignoruoja aplinkybę, kad nežinant vaiko normalios raidos sąvokos, kartu negali būti aiški ir vaiko interesų sąvoka.

Ministerija neįvertina Įstatymo spragos, kad jame nėra vaikų auklėjimo sąvokos apibrėžimo (nors LR Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis nustato tėvų pareigą auklėti vaikus), kad šios spragos pašalinimas – tai esminis ir fundamentalus reikalavimas siekiant nustatyti tėvų poveikio priemonių teisėtumą formuojant vaiko asmenybę, reikalavimas nustatyti korektiško poveikio definiciją, nesuplakančią smurto su auklėjamuoju poveikiu.

Ministerija Rašte atskleidė, kad yra susitaikiusi su aplinkybe, jog vaikai ir toliau gali būti paimami iš tėvų pagal anoniminius skundus dėl vaiko nepriežiūros ar tariamo psichologinio smurto, t.y. be reikiamo teisinio pagrindo, motyvuojant tik vaiko orumo pažeidimu, tuo baudžiant vaikus, atimant iš jų tėvus ir baudžiant tėvus, atimant iš jų vaikus, nors, kaip minėta, Įstatymo vykdytojai iki šiol nežino tikslios vaiko orumo apibrėžties, orumo santykio su materialinėmis gyvenimo sąlygomis.

Pavyzdžiui, vaikas, gyvenantis prastai šildomame būste arba nepritekliuje (tokių vaikų Lietuvoje – apie šimtas tūkstančių), bet mylimas, nejaus orumo žeminimo, tačiau nepritekliuje gyvenančiose šeimose ir tėvai, ir vaikai tampa potencialiomis neprotingo Įstatymo aukomis. Be to, pagal Įstatymą vaikai gali būti paimami iš tėvų, jei tik bus nuspręsta, kad tinkamai vaiko raidai yra būtina saugi aplinka, kurios turinio nei Įstatymo rengėjai, nei Įstatymą prižiūrinčios tarnybos iki šiol nežino (to nėra Įstatyme).

Apibendrindami tai, Tautos forumo steigėjai konstatuoja, kad:

Ministerija nėra pajėgi objektyviai įvertinti Įstatymo keliamų grėsmių piliečių konstitucinėms teisėms ir laisvėms, nes piliečiai, nuogąstaudami dėl masinių žmogaus teisių pažeidinėjimų ėmė telktis į Sąjunga „Vardan Šeimos“, kurios įkūrimą inicijavo piliečių grupė, šiuo metu vienijanti jau per 70 tūkst. narių ir kurios gretos kasdien gausėja.

Ministerija taip pat nėra pajėgi Vaiko teisių pagrindų įstatymo atžvilgiu atstovauti viešajam interesui, nes ji yra galimai saistoma pašalinių įtakų, susijusių su siaurais grupiniais interesais. Faktas, jog Ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisų apsaugos skyriuje dirba K. Stefanova, kuri neseniai atsistatydino iš viešai susikompromitavusio Norvegijos „Fyrlykta“ fondo atstovybės (buvo „Žiburio“ labdaros ir paramos fondo vadovė), patvirtina Ministerijos personalo sąsajas su interesų grupėmis ir užsienio vaiko teisių verslo organizacijomis.

Ši aplinkybė neabejotinai patvirtina Ministerijos personalo viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Todėl spręsdama dėl Įstatymo turinio ir Įstatymo būtinumo, LR Vyriausybė pirmiausia turi pašalinti iš Įstatymą rengiančių darbo grupių asmenis, turinčius tiesiogines ar netiesiogines sąsajas su vaiko teisių apsaugos nevyriausybinių organizacijų steigimu, buvimu jų dalininkais, šių organizacijų finansavimu ir jų veikla (dalyvavimu vaiko teisių apsaugos projektuose ir kt.)

Išplatintame pareiškime Tautos forumo steigėjai primygtinai reikalauja valstybės vadovus ir Įstatymų leidėją iš esmės keisti arba panaikinti Lietuvos Vaiko teisių apsaugos įstatymą kaip prieštaraujantį esminėms piliečių konstitucinėms teisėms ir laisvės.

Pabrėžiame, kad šių teisių ir laisvių ignoravimas prieštarauja ne tik šalies tarptautiniams įsipareigojimams – jis skatina visuomenės teisinį nihilizmą, ugdo jos priešiškumą valdžiai ir žmonių nepaklusnumą Įstatymams, o tai galiausiai tampa pavojinga nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei.

Tūkstančių piliečių telkimasis ginti savo teises į naujus visuomeninius darinius (pvz., Sąjunga „Vardan Šeimos“, asociacija „Gyvas miškas“) rodo, prie kokios pavojingos ribos priartėjo (arba sąmoningai artinama) valdžios nomenklatūra, tinkamai neatstovaujanti visuomenės interesams.

Tautos forumo steigėjai:
Vilniaus Forumas, Kauno Forumas, Klaipėdos Forumas, Trakų Forumas, Šiaulių Forumas, Jaunimo sambūris Pro Patria, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas

Visą pareiškimo tekstą skaitykite ČIA.

pozicija.org

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
17 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
17
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top