Pilietinė visuomenė ragina Europos Komisiją išskaidrinti ES ir JAV derybas dėl prekybos sutarties

Europos Komisija yra pradėjusi derybas su JAV dėl laisvos prekybos sutarties. Deja, šis procesas vyksta visiško konfidencialumo aplinkoje ir ES piliečiai neturi informacijos nei apie patį procesą, nei apie jo turinį.
 
Tarptautinių organizacijų iniciatyva yra parengtas kreipimasis į Europos Komisiją (EK), raginantis EK informuoti visuomenę apie derybų turinį bei tikslus.
 
Visos organizacijos yra kviečiamos palaikyti šią iniciatyvą ir iki balandžio 14 d. pasirašyti po dokumento tekstu.

* * *

Komisijos nariui Karel De Gucht
Europos Prekybos komisarui
Europos Komisija
BE-1049 Briuselis

2014 metų kovo 14 diena

Pilietinė visuomenė kviečia išskaidrinti ES ir JAV derybas dėl prekybos

Gerbiamas Komisijos nary De Gucht,

mes, laišką pasirašiusios organizacijos, kreipiamės norėdamos išreikšti didelį susirūpinimą tuo, kad prekybos deryboms dėl Tarpatlantinės prekybos ir Investicijų partnerystės (TPIP) trūksta skaidrumo. Mes raginame jus atverti visuomenei derybų procesą ir paskelbiant, kokius esate gavę derybų įgaliojimus, ES pateiktus dokumentus ir derybų tekstus.

Europos Komisija ne kartą yra konstatavusi, kad prekyba ir investavimas tarp Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) jau yra labai integruoti ir pagrindinis TPIP dėmesys skirtas sureguliuoti konvergencijas, pašalinant vadinamąsias netarifines prekybos kliūtis. Tai reiškia, kad siekiama susiderėti ne tiek dėl tradicinių prekybos klausimų, pavyzdžiui, tarifų, kiek dėl taisyklių ir standartų, kurie taikomi ES ir JAV, ir tai turės įtakos kiekvienasm piliečių kasdienio gyvenimo aspektui – nuo maisto, kurį mes valgome, kokybės iki chemikalų, kuriuos mes naudojame, saugumo, energijos, kurią mes vartojame, ar finansinių paslaugų įtakos kiekvienam iš mūsų.

Pilietinės visuomenės grupės ES ir JAV išreiškė susirūpinimą, kad tai gali sumažinti standartus ir panaikinti apsaugos priemones visose srityse. Siekdamos atkreipti dėmesį, jos išreiškė pageidavimą dėl didesnio derybų skaidrumo. Nors dabar ES ir sudarė suinteresuotų asmenų patariamąją grupę deryboms – tai tikrai geriau, palyginti su ankstesnėmis derybomis, bet to toli gražu nepakanka, kad procesas taptų visiškai skaidrus. Dėl griežtų konfidencialumo nuostatų šios grupės nariai turės tik ribotą prieigą prie derybų tekstų, jie liks neprieinami kitoms suinteresuotoms visuomeninėms grupėms ir piliečiams.

Europos Komisija teigė, kad šio proceso slaptumas yra neišvengiamas, nes tai yra tarptautinių santykių klausimas. Jei šiomis derybomis siekiama pakeisti abiejų pusių vidaus taisykles, standartus ir apsaugos priemones, piliečiai turi teisę žinoti, dėl ko ir kaip yra deramasi. Įprastas teisėkūros procesas ES sudaro sąlygas visuomenei kruopščiai analizuoti kiekvieną politikos formavimo etapą, į jį visateisiškai įsitraukia Europos Parlamentas. Norėtume paraginti, kad šiose derybose būtų laikomasi tokio pat atvirumo. Procesas taip pat turėtų sudaryti sąlygas Europos Komisijai pateikti viešą atskaitą dėl derybinių pozicijų, kurių ji laikosi. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis derybinių klausimų yra susiję su aplinka, tai taip pat atitiktų ES įsipareigojimus pagal Orhuso konvencijos 3(7) straipsnį skatinti prieigą prie informacijos, visuomenės dalyvavimą ir galimybę kreiptis į teismus dėl tarptautiniuose procesuose priimamų sprendimų dėl aplinkos.

Dar daugiau – keletas tarptautinių derybų procesų pavyzdžių, kurie numato didesnį atvirumo pilietinei visuomenei laipsnį negu derybos dėl TPIP ir kuriuo remiantis derybų dokumentai yra paskelbti.

Keletas tokių pavyzdžių:

Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Net PPO, kuri yra nuolatinis pilietinės visuomenės ir valstybių narių kritikos objektas, pateikia valstybių narių derybose parengtus dokumentus, taip pat pasiūlymus ir komitetų pirmininkų ataskaitas – visa tai galima rasti jos tinklalapyje.

Jungtinių Tautų sistema klimato kaitos konvencijai (JTSKKK). Derybų tekstai ir šalių pateikti dokumentai platinami prieš pradedant derybas. Stebėtojai, įskaitant kviestinius suinteresuotus asmenis, lanko sesijas ir šalių pageidavimu gali teikti pastabas.

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). Derybų dokumentų projektai yra skelbiami viso proceso metu; susitikimai yra atviri visuomenei ir transliuojami internetu.

Orhuso konvencija. Visi susitikimai – ir valdančių institucijų, ir jai pavaldžių institucijų – paprastai yra vieši. Akredituoti stebėtojai gali dalyvauti šalių susirinkimuose ir projektų grupėse, kurios bendradarbiauja su šalimis derybų metu kuriant tekstą. Jie turi tokias pat teises kalbėti kaip ir šalys.

Šiuo laišku mes vėl norime paraginti padaryti TPIP derybas atviras ir atskaitingas visuomenei. Be visiško skaidrumo pilietinės visuomenės atstovai neturi galimybių tinkamai dalyvauti procese.

Pagrindinė skaidrumo sąlyga – išvardyti dokumentai turi būti prieinami visuomenei kuo ankstesniame etape ir reguliariai atnaujinami:

– ES derybų mandato tekstas;
– dokumentai apie ES pradinę derybų poziciją;
– bet kurie papildomi derybose ES pateikti dokumentai, kurie detalizuoja arba paaiškina ES poziciją nagrinėjamais klausimais ir kurie yra naudojami derybose su kita šalimi;
– pavienių skyrių projektų variantai ir galutiniai variantai, taip pat ir visa sutartis bei kiekvieno jos rengimo ir plėtotės etapo redakcijos (dar prieš baigiant derybas ir atiduodant jas parafuoti, kad parlamentai ir visuomenė dar galėtų įvertinti rezultatą ir pateikti pastabas bei rekomendacijas).

Jeigu Europos Komisija rimtai žiūri į atvirumą ir visuomenės dalyvavimą, ji taip pat turėtų paviešinti ir šiuos dokumentus:

– visą Europos Komisijos ir kitų Europos institucijų (Europos Parlamento ir valstybių narių) susirašinėjimą šiuo klausimu;

– visas Europos Komisijos, Europos Parlamento ir valstybių narių darbotvarkes ir susirinkimų protokolus šiuo klausimu;

– visą tarp Europos Komisijos ir trečiųjų šalių, įskaitant pramonės ir lobistines organizacijas, susirašinėjimą šiuo klausimu;

– visas Europos Komisijos ir trečiųjų šalių, įskaitant pramonės ir lobistines organizacijas, darbotvarkes ir susirinkimų protokolus šiuo klausimu.

Pagarbiai,

Magda Stoczkiewicz
„Europos žemės draugų“ direktorė

Kontaktai:
Paul de Clerck, Friends of the Earth Europe
paul@milieudfensie.nl ; +32-494-8898

Visų pasirašiusiųjų vardu:

11.11.11
AccessInfo Europe
ArbeiterKammer Europa (AK Europa)
Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU)
ATTAC European Network
Campagna Stop TTIP Italia
ClientEarth
Corporate Europe Observatory (CEO)
European Consumer Organisation (BEUC)
European Digital Rights Initiative (EDRI)
Electronic Frontier Foundation (EFF)
European Environmental Bureau (EEB)
European Federation of Journalists (EFJ)
European Public Health Alliance (EPHA)
Finance Watch
Friends of the Earth Europe (FoEE)
Greenpeace EU
Health and Environment Alliance (HEAL)
LobbyControl
Powershift
Re:Common
Seattle to Brussels
SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations)
Spinwatch
Transnational Institute (TNI)
Transparency International EU (TI-EU)
Transport and Environment (T&E)

Iš anglų kalbos vertė Laura Molytė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
2 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
2
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top