Pirmas dešimtmetis statant šeimai draugišką Vengriją

Laisvos visuomenės institutas

1989 m. Centrinės ir Rytų Europos šalys sugebėjo išsilaisvinti iš komunizmo, kaip sakė Šventasis Jonas Paulius II, Europa vėl pradėjo kvėpuoti dviem plaučiais. Nepaisant to niokojantys neigiami šeimų priespaudos padariniai gali vis dar būti jaučiami dešimtmečiais.

2010 m., po 21 metų pertraukos, valdyti atėjo konservatyvi krikščionių demokratų FIDESZ valdžia. Tuo metu Vengrija buvo labai sunkioje finansinėje ir moralinėje duobėje. Naujoji valdžia apsiėmė statyti narsią, konkurencingą šalį, visuomenę su socialinio aprūpinimo sistema, kuri spręstų šalies demografinius iššūkius remdama šeimas ir kuri didžiuotųsi savo istorija bei krikščionišku kultūriniu paveldu.

Viešosios politikos dėmesys buvo atkreiptas nuo individo į bendruomenę ir šalyje naujai suprojektuotame pagrindiniame įstatyme, dėta viltis, kad šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė, o santuoka sąjunga tarp vyro ir moters. Konstitucinis įstatymas apibrėžė šeimų apsaugą ir šeimų gerovės tobulinimą kaip bendrą valstybės bažnyčių, vietinės valdžios, pilietinių organizacijų ir ekonominių veikėjų pareigą.

Demografinės žiemos metu, kai nėra nė vienos Europos šalies, kuri galėtų atkurti gyventojų skaičių, Vengrija įsipareigojo statyti šalį paremtą visapusiška šeimos politika, įtraukiant ir suteikiant prioritetą šeimos problemoms. Vengrijos valdžia vertina šeimos politiką kaip investiciją į mūsų šeimų gerovę, kaip investiciją į socialinio draudimo schemų tvarumą ir ilgalaike prasme kaip investiciją į mūsų tautos išsaugojimą.

Mes tikime mobilizuojančiu šeimos politikos poveikiu, kad šeimoms svarbu duoti ne žuvų, bet tinklą, todėl daugiausia iš šeimos paramos priemonių galima gauti turint teisėtą darbą. Taip pat šeimos politika gali prisidėti prie esminių dalykų mūsų visuomenėje, būtent aktyvumo ir įdarbinimo.

Tam kad būtų plėtojamos valdžios pastangos 2010-2014 m. periodu šeimos reikalai per antrą FIDESZ kadenciją buvo atskirti nuo socialinių. Šių dviejų dalykų susiejimas automatiškai nešdavo žinutę, kad turėti vaikų – lygu skursti. Mes esame tikri, kad pagrindinė šeimos politikos užduotis ne kovoti su skurdu, bet leisti asmenims turėti tiek vaikų, kiek jie nori. Tačiau šeimos politika privalo dėmesį atkreipti į beturtes ir nepalankioje padėtyje esančias šeimas.

Šeimos rėmimo sistema buvo palaipsniui visada plečiama, atsižvelgiant į vis stipresnes finansines vengrų ekonomikos galimybes. Nuo 2010 m. iki 2020 m. valdžia daugiau nei du kartus padidino finansinius išteklius išleidžiamus šeimos politikai. Tai dabar sudaro 4,7% BVP beveik dvigubai nei EBPO vidurkis.

Lemiamą faktorių turi stabilumas. Tėvai turi būti užtikrinti, kad auginant vaikus bent jau ateinančius du dešimtmečius galės remtis parama. Mūsų valstybinė šeimos politinė sistema, savo sudėtingumo dėka padeda šeimoms įvairiais būdais pabrėždama, kad kiekvienai šeimai reikia pasiūlyti galimybę, kuri labiausiai tinkama jiems auginant savo vaikus.

Vengrų sistema yra unikali, nes daug politinių priemonių nukreiptų į vaikus yra suformuotos taip, kad teisės suteikiamos nuo pradėjimo momento: taip yra ir su šeimos apmokestinimu, parama kuriant namus, pavyzdžiui, atleidimas nuo nekilnojimo turto įkeitimo.

Panašiai kaip ankstesniais dešimtmečiais vengrai ir toliau pasisako už šeimą ir už santuoką. Pagal mūsų instituto 2020 m. tyrimų duomenis, moterys esančios gimdymo amžiaus, norėtų turėti vidutiniškai po 2,37 vaiko. Atsižvelgiant į šią išvadą per pastaruosius 10 metų vengrų šeimos politika pasiekė viltį teikiančių rezultatų: gimstamumo koeficientas padidėjo nuo 1,25 vaiko (2010 m.) iki 1,49 vaiko (2019 m.), o tai didžiausia vertinimo reikšmė nuo 1996 m.

Duomenys apimantys pirmąją 2020 m. pusę dar palankesni – atitinkantis gimstamumo koeficientas yra 1,56. Nuo 2010 m. žvelgiant į santuokas ir skyrybas pastebima taip pat palanki tendencija. Santuokos yra istorinėje aukštumoje (daugiau nei 65 000 per 2019 m.), aukščiausias skaičius nuo aštuoniasdešimtųjų, skyrybos sumažėjo 30% iki 17 600 per 2019 m., žemiausias skaičius nuo šešiasdešimtųjų ir abortai yra istoriškai sumažėję (25 000 per 2019 m., mažiausias skaičius nuo penkiasdešimtųjų).

Vengrų šeimos, dėl vaisingumo padidėjimo, priėmė 100 000 daugiau naujagimių per paskutiniuosius 10 metų. Šis skaičius atitinka maždaug tokį skaičių naujagimių, kuris gimė per metus.

Palankūs 2020 m. pirmųjų 6 mėnesių demografiniai duomenys duoda mums daugiau vilties, nes nepaisant koronaviruso, mes registruojame ir toliau gerėjančius skaičius. Žiūrint į šiuos duomenis Europos kontekste, jokia kita šalis negali patirti tokio pozityvaus vystymosi, net tos, kuriose yra perteklius dėl emigracijos.

Paraleliai ir priešingai nuo kairės liberalų puolimų, kad valdžia nori „moteris prirakinti prie viryklės“, mes galim pranešti apie ženklų 13% moterų įsidarbinimo padidėjimą lyginant su 2010 m.. Tik Maltai tai Europos Sąjungoje sekasi geriau. Visas įsidarbinimo koeficientas yra 75%, bedarbystės skaičius panašius kaip lenkų – vienas žemiausių ES. Mes didžiuodamiesi galime teigti, kad 850 000 daugiau žmonių dirba ir moka mokesčius Vengrijai šiandien nei 2010 m.

Vienas iš svarbiausių pasiekimų, kad Vengrija suteikia tikrą galimybę jauniems tėvams ypač motinoms. Jos gali likti namuose su savo naujagimiais netgi 3 metus, jei tik jos taip nori, ir gauti motinystės pašalpą. Taip pat gali grįžti į darbo rinką dalinai arba pilnai ir palikti vaikus viešosiomis lėšomis finansuojamuose, prieinamuose ir aukštos kokybės darželiuose. Šiais duomenimis Vengrija siunčia pagrindinę žinutę, kad motinystė vertinga visai visuomenei, pačiai tautai.

Be to, 2014 buvo pristatytos papildomos pašalpos besirūpinantiems vaiku programa. Dėl šios programos tėvai gali įsidarbinti pilnu ar daliniu krūviu, kai jų vaikui sukanka 6 mėnesiai, neprarasdami savo teisės į pašalpą besirūpinantiems vaiku. Vengrijos valdžios tikslas buvo užtikrinti, kad turėti vaikų nėra tai, kas pašalina asmenis iš darbo rinkos.

Antras tikslas, kad būtų mokama ir už dalinį darbą atsižvelgiant į netipines darbo sąlygas net ir dalinis darbas yra nelabai išplėtotas mūsų šalyje. COVID19 krizė tikrai turi svarbų poveikį netipinėms darbo sąlygoms, ji greičiausiai paskatins motinų ypač su mažais vaikais įsidarbinimą.

Pagal naujai išleistą esminį Vengrijos įstatymą vis didėjantis skaičius priemonių padeda šeimoms jų kasdienybėje. Geriausias pavyzdys yra Vengrijos paramos šeimoms sistema, tai šeimos mokesčių lengvatos, kurios buvo įdiegtos 2011 m. Jos suteikia dirbantiems tėvams galimybę sumažinti savo asmeninių pajamų mokestį. Kiekis, kiek yra sumažinamas mokestis, priklauso nuo vaikų skaičiaus. Dėl šios priemonės dauguma šeimų Vengrijoje su 3 ar daugiau vaikų neturi mokėti asmeninio pajamų mokesčio.

Tam, kad leistų pilnai naudotis mokesčio lengvatomis mažesnių pajamų grupėms, mokesčio lengvatos taip pat gali būti nuskaičiuotos nuo jų socialinio draudimo įnašų. Per 2016-2019 m. laikotarpį, šeimos mokesčių lengvatos šeimoms su dviem vaikais padvigubėjo. Nuo 2020 m. motinos turinčios keturis ar daugiau vaikų yra atleidžiamos nuo asmeninio pajamų mokesčio per visą savo karjerą.

Tam tikros mokesčių lengvatos buvo įvestos naujai susituokusioms poroms 2015 m.; santuokų skaičius nuo tada padidėjo daugiau nei 30%. Šeimos mokesčio lengvata paliko tūkstančius milijardų forintų, kuriais galėjo naudotis šeimos, pinigai, kurie buvo išleisti vietiniu mastu, padidintas vidinis vartojimas, kuris ir vėl ženkliai prisidėjo prie rekordiškai aukšto BVP augimo beveik 5%, antras geriausias ES 2019 m.

Visos motinos gali būti išrinktos lengvatai vadinamai „motinystės parama“, kuri yra vienkartinis mokėjimas, kai gimsta vaikas, kuris beveik dvigubai didesnis nei siūloma minimali pensija.

Jeigu motina prieš gimstant vaikui turėjo socialinį draudimą, pasiūlomas rūpinimosi naujagimiu mokestis pusei metų, kuris yra 70% uždarbio, kuris buvo uždirbamas prieš gimstant vaikui, netaikoma jokia viršutinė riba.

Šios priemonės koeficientas 2021 m. liepą bus padidintas 100%. Šiuo padidinimu motinos gimdančios naujagimį bus palankesnėje situacijoje nei tos, kurios taip pat dirba, bet negimdo, nes rūpinimosi vaiku išmokos suma žemesnė.

Rūpinimosi vaiku išmoka gaunama, iki tol, kol vaikui sukanka dveji metai. Jo suma yra 70% to, kas buvo uždirbta prieš gimstant vaikui, bet jis neviršija 140% minimalios algos per mėnesį. Kitas šeimos paramos sistemos elementas, vaiko paramos lengvata, kuri suteikiama visoms motinoms netikrinant tinkamumo vaikams nuo 2 iki 3 metų.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl šeimos neturi tiek daug vaikų kiek trokšta, yra ta, kad jie stipriai atideda vaiko gimimą. Vengrija į tai atkreipia dėmesį įvairiais būdais, padėdama jaunoms šeimoms.

Viena yra tai, kad studijos universitete yra laikomos laikotarpiu, kai prisidedama prie socialinės apsaugos, nepaisant to, kad tais metais neuždirbama lėšų. Tai reiškia, kad šeimai paramos pilna suma suteikiama jaunoms motinoms ir tėvams, kurie nusprendžia turėti vaikų iš karto po studijų. Kita priemonė – nukreipta į jaunąją kartą – susijusi su studentų paskolomis.

Valstybė sumažina 50% motinos studijų paskolos gimus antram vaikui ir išperka visą neapmokėtą sumą gimus trečiam vaikui. Šia priemone valdžia norėtų sumažinti negatyvias finansines motinystės pasekmes, kurių bijo daugelis gerai išsilavinusių motinų.

Taip pat svarbu paminėti taip vadinamą Įsipareigojimą su vaiku, kuris leidžia tėvams, padedant valstybei, taupyti pinigus savo vaikams. Šie saitai taip pat prisideda prie teigiamos tendencijos, kad vengrai ir vengrų šeimos finansuoja valstybinę skolą.

Dėl valdžios priemonių taikymo yra išskiriami du šeimos pašalpos tipai: vaiko auginimo pašalpa ir mokslo pašalpa. Vaiko auginimo pašalpa suteikiama visiems ne mokyklinio amžiaus vaikams, kai tuo tarpu mokslo pašalpa duodama mokyklinio amžiaus vaikams ar vyresniems vaikams, kurie tęsia savo mokslus viešojo ugdymo institucijose. Mokslo pašalpa priklauso nuo mokyklos lankymo, todėl šeimos skatinamos vaikus ugdyti. Priėmus šią priemonę mokyklos nelankymas sumažėjo 64%.

Pasirinkimui, kada pradėti dirbti po vaiko gimimo, didelę įtaką daro, ar yra suteikta galimybė lankyti vaikų priežiūros įstaigas mažiems vaikams. Valdžia šioje srityje taip pat pristatė visas plataus masto reformas.

Esminė viešųjų vaikų priežiūros darželių sistemos vaikams iki trijų metų reforma siekia panaikinti regioninę nelygybę. Naujoji sistema labiau atsižvelgia į poreikius ir suteikia šeimoms galimybę pasirinkti tarp skirtingų vaikų priežiūros paslaugų, kurios yra: darželiai, mini darželiai, darželiai darbo vietoje ir šeimos darželiai.

Vietinė valdžia yra įpareigota suteikti dieninę darželio globą kiekvienoje gyvenvietėje, kur gyvena bent 40 vaikų, kuriems mažiau nei 3, arba kur bent 5 šeimos to prašo. Vietų viešuosiuose vaikų priežiūros darželiuose skaičius per praėjusį dešimtmetį padidėjo daugiau nei 30%. Valdžios tikslas – pasiekti 70 000 vietų iki 2022 m., kurios patenkintų visus poreikius. Šiuos viešuosius darželius galima lankyti tėvams sumokėjus labai kuklią sumą, o dėl šios priežasties darželiai prieinami visiems. Nuo 2019 m. tie tėvai, kurie negalėjo rasti savo vaikui priimtinos vietos darželyje, turi teisę į mėnesinę išmoką, kuri padeda apmokėti privataus darželio mokestį.

Programa pavadinimu „Moterys 40“ arba „Senelės pensija“, pensija senyvo amžiaus moterims, turinčioms teisę į 40-ies metų pašalpos laikotarpį buvo pristatytas 2011 m.. Šios priemonės tikslas duoti senelėms galimybę aktyviai pagelbėti savo vaikams, pirmiausia rūpinantis savo anūkais.

Pasak mūsų tyrimų duomenų po fizinės ir psichologinės sveikatos bei stabilios darbo vietos tinkami namai yra trečias pats svarbiausias faktorius šeimoms, galvojant apie savo vaikų skaičių. 2015 m. valdžia pristatė Šeimos namų pašalpos sistemą (CSOK), kuri skiriama įsigyjant ar statantis naują namą ar butą ir taip pat perkant ir padidinant naudotą nuosavybę. Iš esmės pašalpos suma priklauso nuo vaikų skaičiaus. Šeimos, kurios dabar augina 3 ar daugiau vaikų arba kurios apsiima auginti bent 3 vaikus ateityje (priskaičiuojant ir vaikus, kuriuos jie jau turi), gali gauti vienkartinę 10 milijonų forintų paramą grynaisiais pinigais naujam namui ar butui. Be to, jie turi teisę į kitą 15 milijonų forintų gyvenamosios vietos paskolą su valstybės subsidijuojama palūkanų norma. Ši piniginė parama gali padengti netgi didelę turimo omenyje buto ar namo kainos dalį, padarant jį labai svarbia paskata.

Praėjusiais metais valdžia nusprendė išplėsti pašalpą šeimoms su dviem vaikais. Šios šeimos turi teisę į 10 milijonų forintų gyvenamosios vietos paskolą su subsidijuojama palūkanų norma. Biurokratinės kliūtys vis buvo mažinamos nuo programos pradžios.

2021 m. valdžia pradės svarbią gyvenamosios vietos programą tam, kad padėtų šeimoms išlaikyti pragyvenimo lygį per COVID19 epidemiją ir tuo pat metu plės investicijas statybos sektoriuje. Pridėtinės vertės mokestis naujai statytiems namams bus sumažintas 22% (nuo 27% iki 5%); valdžia taip pat padengs tuos 5% pridėtinės vertės mokesčio šeimoms perkančioms tokius namus/ butus per CSOK programą. 4% rinkliava perkant namą/ butą bus panaikinta CSOK nekilnojamam turtui. Šeimos statančios dviejų kartų namą, sukurdamos atskirą butą palėpėje, turės teisę į pilną CSOK sumą. Bet kuri šeima auginanti vaiką mažesnį nei 25 metai galės gauti 50% (daugiausiai 3 milijonai forintų) bet kokiam buto atnaujinimo darbui. Atitinkami mokesčiai mokami notarams taip pat bus maksimaliai padidinti.

Plataus masto gyvenamųjų vietų programa ne tik padeda šeimoms su vaikais, bet tuo pačiu metu turi teigiamą tiesioginį poveikį statybų sektoriaus augimui ir prisideda prie įsidarbinimo šiame labai svarbiame ekonomikos segmente.

Skurdo rizikos patyrimas padidėja su vaikų skaičiumi šeimoje. Todėl socialinės politikos priemonės pritaikomos, kad būtų užtikrinta, jog vaikų turėjimas neprisidėtų prie skurdo rizikos. Vengrijos valdžia praplėtė galimybę gauti nemokamą ar subsidijuojamą vaikų maitinimą. 2015 m. rugsėjį nemokamas maitinimas lopšeliuose ir darželiuose išplėstas beveik 90% vaikų, tokia priemone nestigmatizuojamas nė vienas vaikas. Tose šeimose, kur yra 3 ar daugiau vaikų ar gyvena neįgalūs vaikai arba kur vidutinės pajamos vienam žmogui mažos, tėvams nereikia mokėti už vaikų maitinimą. Nemokamą maistą taip pat galima gauti ir atostogų laikotarpiu. Taip pat yra nemokamų mokyklinių vadovėlių schema, kaip kad 2017/2018 mokslo metams, pradinių mokyklų mokiniai gauna vadovėlius nemokamai.

Valdžia taip pat pristatė taip vadinamą Elizabeth programą, kad užtikrintų, jog tiems, kuriems reikia irgi būtų suteiktos atostogos. Pagrindinės grupės, į kurias ji nukreipta, yra didelės šeimos, žmonės su negalia ir beturčiai vaikai. Elizabeth programa suteikia galimybę vengrų vaikams, gyvenantiems kaimyninėse šalyse, dalyvauti vasaros stovyklose Vengrijoje.

“Virkštelės” programa prasidėjusi 2018 m. sausį, nukreipta į tuos vengrus, kurių vaikai gimė užsienyje. Atsižvelgiant į schemą šeimos turi teisę į vienkartinę motinystės pašalpą, taip į ryšio su vaiku pašalpą ir kūdikio paketą.

Vengrijos valdžia 2018 m. paskelbė Šeimų metais. Dėl daugiau nei 1500 programų ir kelių šimtų tūkstančių dalyvių buvo įrodyta, kad tai labai nusisekusi tema, buvo pademonstruota, kad gyvenimas šeimoje net ir didelėje šeimoje yra smagus ir tikrai visiškai normalus. Mes manome, kad labai svarbu, kad pateikiame teigiamą kontranaratyvą priešingą tam, kuris transliuojamas daugybėje žiniasklaidos sričių.

Vengrijos valdžia pradėjo daugybę procedūrų kreipdama dėmesį į skirtingas šeimos gyvenimo situacijas. Taip vadinami Šeimos apsaugojimo veiklos plano elementai įsigaliojo 2019 m. liepą ir 2020 m. sausį su plataus masto tikslu pasiekti idealų 2.1 vaisingumo koeficientą iki 2030 m.

Šeimos apsaugojimo planas susideda iš tokių 7 priemonių: pašalpos jaunoms susituokusioms poroms; bet kuri susituokusi pora turi teisę į nepalūkaninę paskolą daugiausia 10 milijonų forintų, kuri gali būti paversta į pašalpą, jei pora susilaukia 3 vaikų arba gali būti sumažinta 30%, jei jie turi du vaikus.

Aš jau rašiau apie namo paskolos praplėtimą subsidijuojamomis palūkanomis naudotam namui įsigyti. Čia atsižvelgiama į socialinio draudimo įmokas mokėtas užsienyje siekiant atgal pritraukti jaunus vengrus dirbančius kitose šalyse. Skolos grąžinimo schemos turto įkeitimui gimstant vaikams praplėtimas: gimus antram vaikui valdžia atims vieną milijoną forintų iš šeimų įkeisto turto ir 4 milijonus forintų gimus trečiam vaikui (ir dar vieną 1 milijoną forintų gyviems gimus kitiems kūdikiams).

Atleidimas nuo asmeninio pajamų mokesčio motinoms su keturiais ar daugiau vaikų: nuo 2020 m. sausio 1d. visos motinos, kurios dabar augina bent 4 vaikus ar augino 4 ar daugiau vaikų per savo gyvenimą, yra visiškai atleistos nuo asmeninio pajamų mokesčio iki savo pensijos.

Parama įsigyjant mašiną didelėms šeimoms: nuo 2019 m. liepos 1d. šeimos su 3 ar daugiau vaikų gali teikti prašymus 2,5milijonų forintų (bet iki 50% pirkinio kainos) naujos mašinos su bent 7 vietomis pirkimui. Viešųjų darželių vystymo programa: kaip jau minėta anksčiau valdžia nusprendė, kad dabar esančios 50 000 darželio vietų bus praplėstos iki 70 000 iki 2022 m., taigi vaiko, kuriam mažiau nei 3 metai, tėvai gali jį leisti į darželį, jei jie taip nori.

Vaiko priežiūros pašalpos pristatymas seneliams: 2020 m. sausio 1d. dirbantys seneliai turi teisę į vaikų priežiūros pašalpą, jeigu jie rūpinasi savo anūku namuose vietoj tėvų, kurie dirba. Tokiais atvejais senelis turi teisę į vaiko priežiūros pašalpą vietoj tėvų, taip skatinant juos aktyviau dalyvauti rūpinantis anūkais ir taip atlaisvinant tėvus.

Iki šiol buvo parodytas daug didesnis susidomėjimas nei tikėtasi. Šimtai tūkstančių kreipimųsi įrodo, kad priemonių sistema atitinka kasdienius vengrų šeimų poreikius. Tai visiškai atitinka tyrimus, kuriuos mūsų Institutas atliko prasidedant Šeimos apsaugojimo veiksmų planui; kadangi didžioji dalis apklaustųjų sutiko, kad priemonės gali padėti vengrų šeimoms laikui bėgant turėti nuspėjamą ir užtikrintą ateitį. O dėl to kiekviena galimybė yra stipriai remiama, tarp jų populiariausios yra darželių vystymo ir gyvenamosios vietos kūrimo programos.

Kai kurie apklaustieji netgi sakė, kad šios priemonės pakeitė jų gyvenimą, kad jie tapo labiau savimi pasitikintys ir kad jie nebūtų turėję vaiko be šių galimybių. Palanku ir tai, kad daugiau nei pusė apklaustųjų sakė, kad jie norėtų turėti vaiką per ateinančius penkis metus.

Ministras Pirmininkas, kuris savo kalboje Trečiame demografiniame aukščiausio lygio susitikime Budapešte sakė: „Laimėsime, jei sugebėsime sukurti tokią šeimos paramos sistemą, kuri užtikrintai garantuotų tiems, kurie nuspręs turėti vaikų, geresnius pragyvenimo standartus, nei tiems, kurie nuspręstų jų neturėti. Tai bus esminis posūkis: jeigu sprendimas turėti vaikų prisideda prie tavo gyvenimo standartų pagerinimo – ne todėl, kad tavo vaikai rūpinsis tavimi, kai tu būsi jau senas, bet čia ir dabar, iškart, kai tampat tėvais ir dar augini vaikus. Tai yra tas posūkis, kurio mes siekiame ir tai bus galutinis Vengrijos paramos šeimai sistemos taškas. Bet, kad to pasiektumėme, reikės dar gana daug ištvermingo darbo metų.“

Pagal Ministro Pirmininko kalbą šeimai draugiškos Vengrijos kūrimas vis dar vyksta su daugybe numatytų projektų 2021 ir tolimesniems metams. Iš tikrųjų ramina tai, kad mes keliu einame ne vieni, bet koja kojon su kitais.

Šaltinis: HU-Family-Policy

laisvavisuomene.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
5 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Verta paklausyti

kad ir ne visai į temą, bet tai apie mus ir mūsų valstybę:

Studija 50. Boguslavas Gruževskis: alpinizmas ir socialiniai mokslai – suderinamos veiklos
− lrt.lt/mediateka/irasas/2000157375
„Studijoje 50“ vieši ekonomistas, socialinių mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis . Kalbamės apie Lietuvai svarbias socialines problemas bei apie kitas gyvenimo puses. Sakykime, apie laimę ar alpinizmą.

Dzeikas

Rasinelis man panasus i rekomendacija ziema nesioti ne skrybele, bet kailine kepure. T.y. scholastinis, paprastai snekant ne susijes su aktualiai dalykais.Nors TEORISKAI gal but ir teisingai siulantis sprest problema. Tik stai problema , kertine problema, Lietuvoje ne si. Kertine problema Lietuvoje korupcija ir nepakankamas valstybines atsakomybes lygis. Iliustruoju pavyzdziu: Pamenate vaju su vejo jegainemis? Valdziuke pasiremdama ES atatinkamais fondais eme moketi pasakiskus pinigus uz vejo jegainiu statyba.Pasakiskus nes kalbek ka nori, bet tokiu jegainiu statyba nerentabili.Elektros energijos kaina per zema ,kad tokia statyba atsipirktu. Kas atsitiko po to? valdziuke atsauke programa, o kai kas jau investaves liko ant ledo. Prieme puskvaili istatyma apie kompensacijas motinoms.Po to ,kai moterys pasinaudojusios istatymo netobulumu eme piktnaudziauti NEPAZEISDAMOS pacio istatymo, tokias imta bausti. Tai… Skaityti daugiau »

Ne ,,statant šeimai draugišką",

bet ,,kuriant palankią šeimai” Vengriją ar pan. Už straipsnį ačiū.

Žodžio laisvė...

Lietuva niekada nepasieks tokio vengriško lygio ir jų siekių,nes neturime tiek tokių galvojančių politikų ir tiek protingų,išmanančių šeimų reikalus.Nes daugybė lietuviško jaunimo neturi sukūrę šeimų ir nenorintys turėti vaikų.Tik,deja,jie
negalvoja, kas jiems senatvėje paduos stiklinę vandens.

"džeikui"

… o turi kažką savo pasiūlyti? Vengriška sistema, beje, veikia. Ne veltui Briuselio pedokomjaunuoliai taip kaukia.
Ir užteks šikt ant Lietuvos. Keli politikieriai – dar ne visa Lietuva.

5
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top