Pirmosios masinės Lietuvos žydų žudynės

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 24 d., Gargžduose buvo įvykdytos pirmosios masinės Lietuvos žydų žudynės. Jos laikytinos Holokausto pradžia vokiečių okupuotoje Lietuvos teritorijoje.

Pirmieji žydai Gargžduose apsigyveno dar XVI amžiuje, o 1639 m. Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas IV suteikė žydams pilietines teises ir privilegijas. Holokausto išvakarėse Gargžduose gyveno apie 1000 žydų (tai sudarė apie 30 proc. visų miestelio gyventojų), įskaitant ir žydus, 1939 m. persikėlusius iš vokiečių okupuoto Klaipėdos krašto. Gargždų žydai intensyviai prekiavo su Rytprūsiais ir pagal gyvenimo lygį vietos žydų bendruomenė buvo tarp labiausiai klestinčių Lietuvoje. 1929 m. Žydų liaudies bankas Gargžduose turėjo 269 narius, mieste buvo žydų sinagoga ir maldos namai (beit midrašas), žydų labdaros draugijos, mokyklos hebrajų ir jidiš kalbomis, bibliotekos, „Makabi” sporto klubas, sionistinių partijų ir organizacijų skyriai.

Vokiečių kariuomenė Gargždus užėmė pirmąją karo dieną – birželio 22-ą. Skirtingai nuo kitų Vokietijos – Lietuvos pasienio vietovių, Gargždai buvo užimti po įnirtingų kautynių, tik apie 15 val. Tos pačios dienos vakare į Tilsit (Tilžę) atvyko vokiečių A operatyvinės grupės vadas SS brigadenfiureris ir policijos generolas majoras Walteris Stahleckeris ir įsakė vietos gestapo viršininkui SS šturmbanfiureriui Hansui-Joachimui Boehmei užimtos Lietuvos 25 km. pasienio ruože pradėti vykdyti komunistų ir žydų žudynes. Kadangi Tilsit gestapo pajėgų tam neužteko, Stahleckeris nurodė žudymams pasitelkti Memelio (Klaipėdos) policininkus.

Kitos dienos rytą Stahleckerio nurodymus žudyti komunistus ir žydus Boehmei patvirtino ir Vyriausioji reicho saugumo valdyba (RSHA) Berlyne. Tuomet Boehmė įsakė Memelio pasienio policijos komisariato vadovui Frohwannui suimti visus Gargždų žydus ir komunistus. Taip pat vokiečiai paskleidė gandus, esą Gargžduose civiliai gyventojai priešinosi vokiečių kariuomenei.

Tą pačią dieną, birželio 23-ią, buvo suimta apie 200 asmenų. Žydų moterys su vaikais (apie 100 žmonių) buvo atskirti nuo vyrų ir patalpinti daržinėje netoli Gargždų. Suimtieji vyrai buvo nuvežti prie Vokietijos sienos ir laikomi pievoje po atviru dangumi. Juos saugojo vokiečių policininkai.

Karo su Sovietų Sąjunga išvakarėse Memelyje buvo suformuotas 20-25 vyrų specialus greitojo reagavimo policininkų būrys „Alarmzug“ (šie policininkai buvo apmokyti kovai su sovietų parašiutininkais ir šnipais). Birželio 23-os vakare „Alarmzug“ būrys gavo nurodymą pasiruošti kitą dieną įvyksiančiai Gargždų žydų egzekucijai. Būriui vadovavo iš Kionigsbergo kilęs leitenantas Werneris Schmidtas- Hammeris.

1941 m. birželio 24 d. ryte specialus Memelio policininkų būrys sunkvežimiu išvažiavo į Gargždus. Ten pat susirinko Tilsit gestapininkai ir SD tarnautojai. Pažiūrėti būsimų žudynių atvažiavo Memelio policijos direktorius SA oberfiureris Bernhardas Fischeris-Schwederis ir Memelio apskrities viršininkas Grau. Prieš šaudymą Fischeris-Schwederis Memelio policininkams paaiškino, kad ši griežta bausmė yra būtina, nes suimtieji civiliai neva šaudė į vokiečių kareivius (tai buvo melas).

Prieš sušaudymą iš pasmerktųjų buvo atimti vertingesni daiktai bei drabužiai, jiems taip pat buvo liepta užkasti žuvusių raudonarmiečių lavonus bei pagilinti sovietų kariuomenės paliktus apkasus. Po to gestapininkai liepė žydams grupelėmis po dešimt bėgti prie duobės, atsisukti veidu į Memelio policininkų rikiuotę ir pagal ltn. Schmidto-Hammerio komandą pasmerktieji buvo sušaudomi. Sužeistuosius pistoletų šūviais pribaigdavo pats Schmidtas-Hammeris ir gestapininkai. Buvęs Memelio muilo fabriko direktorius Fainšteinas tarp šaudytojų atpažino savo buvusį kaimyną ir draugą, policijos vachmistrą Knopensą ir prieš mirtį jam sušuko: „Šauk taikliai, Gustavai”.

1941 m. birželio 24 d. Gargžduose buvo nužudyti 200 vyrų ir viena už sovietų komisaro ištekėjusi moteris. Beveik visi sušaudytieji buvo žydų tautybės. Žudynėms pasibaigus, Tilsit gestapininkai vaišino policininkus degtine ir visi kartu nusifotografavo.

Po vyrų sušaudymo žydų moterys, vaikai ir seneliai buvo suimti ir uždaryti dvare (apie 1 km už Gargždų Vėžaičių kryptimi), o rugsėjį taip pat sušaudyti. Šiose žudynėse dalyvavo Gargždų policininkai ir baltaraiščiai. Vienų liudininkų parodymais, šaudymui vadovavo policijos viršininkas Mackus, kitų – Ildefonsas Lukauskas. Aukų skaičius taip pat nurodomas skirtingas. 1945 m. nacių nusikaltimus tyrusi sovietų Kretingos apskrities komisija nustatė, kad vokiečių okupacijos metu Gargždų mieste buvo sušaudytas 751 žmogus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
22 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kis

200 tukstanciu nuzudytu Lietuvoje,o kas ir kur nuzude tuos 5 milijonus 800 zmoniu.Beje kiek procentu gyveno zydu tautybes tuo metu Lietuvoje?

Kas čia dabar?

Tilsit, Memel? Taip Tilžė ir Klaipėda vadinamos LT valstybinės įstaigos dokumente? Tai gal ir Wilno, Kowno, Troki, Soleczniki?

Nuostabus

yra Kisas, palyginantis kančių procentus. Nedaeina, kad birželio 23 d. proga iš visų pusių kalbama apie veidrodinius įvykius, o tai reiškia, kad žmogus yra nepataisomai puolęs ir tinkamiausią vaistą visai kisų rūšiai reikia gaminti iš atominių grybų.
Štai jums ir Tilsit (beje, nuo upėvardžio Tilžytė) su Memel (ne vokiškas, bet kuršiškas žodis, plg. latvių upę Mēmele = lietuvių Nemunėlis, latvių mēms = slavų nem(oj) bei Trockis nuo Trokų)!

Kas yra kas?

„Žydų liaudies bankas“.
Žydai yra tauta, o liaudį „išrado“ žydų komunistai.
Išvadas pasidartykite patys.

O, sakykite, Vokietijos

miestuose buvo ne masinės žudynės – gyvų žmonių deginimai masinių bombardavimų metu? Kokios nacionalinės kilmės buvo jų autoriai? Pavyzdžiui, Čerčilis su prof.F.Lindemann’u? Kodėl rimti konkurentai turi būti nugalabyti, nežinot?

Koks koks dar ten centras?

Centro prioritetai aiškūs.

kazys

Susidaro įspūdis kad 2-ojo pasaulinio karo metu nukentėjo tik žydai o visos kitos tautos?Kodėl tokia vienpusiška istorija? Kiek žuvo rusų? baltarusių ? lietuvių ir kitų ?O vokiečiai? Kas dėjosi kai britai ir amerikiečiai bombardavo vokietijos miestus, o kai tarybinė armija žygiavo į Berlyną kaip elgėsi su civiliais ,su moterimis?

tiek

Nebeskaitau tokių „žydų liaudies pasakų” , nebent pavadinimus. Suprantu,kad kažkas vėl laužias pro praviras duris norėdamas kilt karjeros laiptais. Pvz. kodėl nieko nerašoma prieš 30 metį prasidėjusio prichvatizacijos maro nuostolius ,kodėl tai ,atnešusiai virš milijono darbingiausių žmonių netektį ir todėl laaabai šiandien aktualiai temai – jokio dėmesio . Išvada : iš to jokio gešefto autorius nepasidarys. Atvirkščiai – labai greitai „spec. liftu” gali aplamai nuleistas ant „žemės ” (karjeros , uždarbio praradimo prasme).

to   Kas yra kas?       0:11

Darau išvadas.
Pagal pusžydį Leniną, tada Gargždų žydai-komunistai užėmė banką…, dar buvo likę užimti paštą, tiltą ir turgaus aikštę.

aga

Kazko primena pasakeles. Kad per diena suorganizavo nuo nulio specialu policininku buri. Kad nustate, jog nesaude i vokiecius, bet kas policinikams vadovovao – nesugebejo, nors nuotrauka yra. Kas idomiausia – panasiu istoriju per visa Lietuva buvo, tik ten „kazkodel” saude visus sovietinius aktyvistus, visus, kurie priesinosi vokieciams, ir visus, kurie bent kazkiek itartini buvo. Alytuje netgi tuos pacius lietuviu „policininkus” sushaude. Kas sito rasinelio auorius? – nes taip baltais KGB siulais siuta, kad net per Interneta dvokia.

Foto

Tas paminklas ant šaligatvio pastatytas?

neįtikino

LGGRTC „kūryba” jau ima priminti sovietmetį. Apskritai, jei nežinočiau apie Holokaustą iš giminių pasakojimų, net nebetikėčiau.

Prašyčisu aiškiau

> Kis 22:52
> neįtikino 16:06

To   tiek     8:17

„Pvz. kodėl nieko nerašoma…“
Reiškia, reikia rašyti patiems…
P.S.Tada Lietuvos istorikai+ galės apsiginti mokslinius darbus 🙂

Kur dabartinių žydų balsas

Apie „žydų liaudies banką“?

ah1

kai valstybė okupuota tai veikia okupantų tvarka ir okupantų taisyklės.

Bukioji kompanija,

kurią „okupavo žydai”, nepamirškite apie atominių grybų vaistą, kurį gausite iš ten, kur tikitės tradicinio „išsigelbėjimo”!
Dabar Rainių miškelio laukiniai azijatai kol kas tik Afrikoje.

Šioje bukoje kompanijoje,

žinoma, ir maniakas Jules tebesvaičioja apie „žydą” Churchillį, kurio neva „genai” kažkur žydiški. Jules, kurių idiotų tavo genai?

Al.

Žydų žudynės yra karo nusikaltimas. Kaip ir kitų niekuo dėtų civilių. Ir šlykščios dar tuo, kad su buhalterišku tikslumu ir žmogėdros šaltakraujiškumu buvo suplanuotos iš anksto. Tie lietuviai, kuriuos okupantai įtraukė į šias (ir kitas panašias) žudynes nusipelnė tautos paniekos. Nepriklausomai nuo nuopelnų kitu metu ar kitose srityse (jei jų buvo). Ginčas, jei vyksta, tai tik toks – ar mūsų pasipriešinimas rusų okupantams buvo suteptas nekaltų žmonių krauju. Kalba ne apie vienetinius atvejus – bet kokiame kare iš abiejų pusių yra nekaltų aukų. Ar sukilimo ir Pasipriešinimo vadovybė susitepė. Iki šiol tai neįrodyta. Ligšioliniai įrodymai remiasi čekistų dezinformacija. Bet mūsų pareiga ištirti visa tai išsamiai ir bešališkai. Daugybė dokumentų Vakarų archyvuose netyrinėti. —— Dėl vardų. Memelis-aišku, kuršiškas, t.y. savas vardas.… Skaityti daugiau »

Deivis

Skaitėme eilinę žydaujos kgb pasakaitę.

OsakykiteVokietijos milat'ui Jules

Kas sako, kad vokiečių masiškai niekas nežudė ir miestų nedegino? Nematau to nei publikacijose, nei komentaruose.
Tačiau kalbėti apie Cerčilio „nacionalinę kilmę”, turint galvoje „genus” iš kažkurių protėvių, kada ir senelių lygmenyje nebūta nė vieno judaizmo išpažinėjo, ogi ir anksčiau nesimato, yra kliedesys beprasmybėmis, net jei kažin kada ir būta (ar pats esi tikras neturįs „žydiškų genų”?)
Kas tą tavo Čerčilį vaikystėje vedžiojo į sinagogą arba pas žydus? „Genai” patys prabilo ir vedžiojo?
Nemanyk, neva esu to Čerčilio gerbėjas – priešingai: jis lygiai toks pat karo nusikaltėlis, kaip ir naciai.
Bet nuo to nenustoji būti maniaku. Nesi šiaip nekaltas idiotas, bet tikras neapykantos ir žudynių kurstytojas.
Nepagarbiai,
Letas Palmaitis

Už tavo žydaują, Deivi,

atsakingi ne vien fsb kolegų apmokėto užsakymo vykdymo organizatoriai, bet ir ponia Bingelienė, „pasilikusi teisę šalinti orumą žeminančius, apmokėtus ar propagandinius komentarus” ir uoliai skatinanti šią žydų net akyse nemačiusiųjų (skirtingai nuo daugelio lietuvių prieš karą) antisemitizmo vėmalynę, kuria galų gale pavirto visa jos „tiesa”.

22
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top