Popiežiaus Pranciškaus malda už teroristinių išpuolių aukas prašant taikos pasauliui ir atsivertimo malonės teroristams

Kaip jau buvo skelbta, liepos 30-ąją popiežius, atvykęs į Pasaulio jaunimo dienas Lenkijoje, lankėsi ir Šv. Pranciškaus bažnyčioje Krokuvoje, kur pagerbė lenkų pranciškonų, nužudytų 1991 m. Peru, atminimą. Prie kunigų kankinių Zbignevo Stšalkovskio (Zbigniew Strzałkowski) ir Michalo Tomašeko (Michał Tomaszek), pernai paskelbtų palaimintaisiais, relikvijų popiežius Pranciškus perskaitė maldą už taiką ir pasaulį, laisvą nuo terorizmo, prašydamas Dievą „paliesti teroristų širdis, kad jie pripažintų blogį, kylantį iš jų veiksmų, ir grįžtų į taikos ir gėrio kelią“.

Pateikiame visą popiežiaus Pranciškaus maldos tekstą.

„O Dieve, Visagali ir gailestingasis, visatos ir istorijos Viešpatie. Viskas, ką Tu sukūrei, yra gera, o Tavo atjauta žmogaus suklydimams yra neišsemiama.

Šiandien einame pas Tave prašydami išsaugoti pasaulį ir jo gyventojus taikoje, nutolinti nuo jų niokojančią terorizmo bangą, atkurti draugystę ir įlieti į Tavo kūrinių širdis pasitikėjimo ir pasirengimo atleisti dovaną.

O visokios gyvybės Šaltini, mes meldžiamės Tau ir už tuos, kurie mirė kaip žiaurių teroristinių išpuolių aukos. Duok jiems amžinąjį atlygį. Tegul jie užtaria pasaulį, draskomą konfliktų ir susipriešinimų.

O Jėzau, Taikos Kunigaikšti, meldžiame Tave už visus tuos, kurie buvo sužeisti tokių nežmoniško smurto aktų: nuo šio blogio nukentėjo niekuo dėti vaikai ir jaunuoliai, moterys ir vyrai, pagyvenę, nekalti žmonės. Išgydyk jų kūną ir širdį ir paguosk juos savo galybe pašalindamas ir bet kokią neapykantą ir kerštą.

Šventoji Dvasia Guodėja, aplankyk terorizmo aukas, šeimas, kurios kenčia ne dėl savo kaltės. Apgaubk jas savo dieviškojo gailestingumo skraiste. Padaryk taip, kad jos rastų Tavyje ir savyje stiprybės ir drąsos ir toliau būti broliai ir seserys vieni kitiems, ypač imigrantams, liudydami jiems savo gyvenimais Tavo meilę.

Paliesk ir teroristų širdis, kad jie pripažintų blogį, kylantį iš jų veiksmų, ir grįžtų į taikos ir gėrio kelią, pagarbos gyvybei ir kiekvieno asmens orumui, nepriklausomai nuo religijos, kilmės, turto ar skurdo, kelią.

O Dieve, Amžinasis Tėve, teikis gailestingai išklausyk maldą, kuria kreipiamės į Tave pasipiktinimo ir nevilties apimtame pasaulyje. Mes kreipiamės į Tave su didele viltimi, pasitikėdami Tavo begaliniu gailestingumu, patikėdami save Tavo švenčiausiosios Motinos užtarimui, sustiprinti palaimintųjų kankinių iš Peru – Zbignevo ir Michalo – pavyzdžio: Tu juos padarei tokiais drąsiais Evangelijos liudytojais, kad jie ir savo kraują praliejo. Mes prašome Tavęs taikos dovanos ir kad atitoltų nuo mūsų terorizmo piktžaizdė.

Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.“

Iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Bingelienė

Šaltinis: famillechretienne.fr

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top