Popiežius Pranciškus Italijos vyskupams: Daugiau jautrumo

Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus atidarė Vatikane iki ketvirtadienio vyksiantį Italijos Vyskupų konferencijos posėdį, kuriame, be einamųjų Bažnyčios Italijoje gyvenimo reikalų, bus kalbama ir apie apaštališkojo paraginimo „Evangelii gaudium“ recepciją, šio dokumento svarbą ir žinomumą Italijos katalikų bendruomenėse.

Italijos vyskupams šia proga sakytoje kalboje popiežius pasiūlė keletą minčių, subrandintų per dvejus pontifikato metus bendraujant su įvairių šalių vyskupais. Daugybėje pastaruoju metu vykusių susitikimų su Vyskupų konferencijomis turėjau progą įsitikinti, – sakė Pranciškus, – kaip labai jiems svarbu tai, ką būtų galima pavadinti bažnytiniu jautrumu, tai yra siekimas įsijausti į Kristų, sekti jo nuolankumu, atjauta, gailestingumu, dalykiškumu ir išmintimi.

Bažnytinis jautrumas reiškia pareigą drąsiai smerkti korupciją privačiame ir viešame gyvenime, kuri be jokios gėdos nuskurdina daugelį šeimų, pensininkų, dorų dirbančių žmonių, atima viltį iš jaunimo, labiausiai apiplėšia silpnuosius ir vargšus. Bažnytinis jautrumas mus skatina būti gerais ganytojais, įpareigoja būti su Dievo tauta, ginti ją nuo ideologinės kolonizacijos, kuri šiandien kėsinasi į žmogaus tapatybę ir orumą. Bažnytinis jautrumas turi įkvėpti mūsų priimamus sielovadinius sprendimus. Mūsų skelbiamuose dokumentuose neturi vyrauti abstraktūs teoriniai doktrininiai aspektai, tarsi tie dokumentai būtų skiriami tik siauram ekspertų ratui, o ne Dievo tautai. Turime stengtis teoriją paversti konkrečiais ir suprantamais pasiūlymais. Bažnytinis jautrumas turi pasireikšti ir pasauliečių vaidmens Bažnyčios veikloje stiprinimu.

Galiausiai popiežius paminėjo dar vieną svarbią bažnytinio jautrumo sritį – vyskupų kolegialumą, vyskupų tarpusavio bendrystę, jų santykius su kunigais, bendrystę tarp vyskupijų – tarp tų, kurios apsčiai turi kunigų ir materialinių resursų ir tų, kurios stokoja, tarp centro ir pakraščių, tarp Vyskupų konferencijų ir Petro įpėdinio.

Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo, kad gailestingumo jubiliejus, kurį pradėsime švęsti gruodžio 8 d., visiems padėtų patirti Dievo gailestingumo džiaugsmą ir dalytis su kitais jo vaisingumu, nešti paguodą mūsų laikų žmonėms. Jau dabar prašykime artėjantiems Šventiesiems metams Gailestingumo Motinos užtarimo, – sakė Šventasis Tėvas, – prašykime, kad visada mus lydėtų jos žvilgsnis.

Vatikano radijas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
6 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kad taip mūsų vyskupams pasakytų

„Bažnytinis jautrumas reiškia pareigą drąsiai smerkti korupciją privačiame ir viešame gyvenime, kuri be jokios gėdos nuskurdina daugelį šeimų, pensininkų, dorų dirbančių žmonių, atima viltį iš jaunimo, labiausiai apiplėšia silpnuosius ir vargšus. Bažnytinis jautrumas mus skatina būti gerais ganytojais, įpareigoja būti su Dievo tauta, ginti ją nuo ideologinės kolonizacijos, kuri šiandien kėsinasi į žmogaus tapatybę ir orumą…”

Apie vyskupų kolegialumą:  Bažnyčia ir demokratija

„… demokratija įžengia į Bažnyčią. Naujoji kanonų teisė parodo „Dievo tautoje“ slypinčias galias. Polinkis tam, kas vadinama bazės įtraukimu į valdžios vykdymą, pasireiškia visose įvestose struktūrose: sinode, vyskupų konferencijose, kunigų arba pastoracijos tarybose, Romos komisijose, nacionalinėse komisijose. Atitinkamų institucijų yra ir vienuolių ordinuose. Magisteriumo demokratizacija kelia mirtiną pavojų milijonams sielų, nevaldomų ir užnuodytų, kurioms į pagalbą neateis gydytojai, nes ji suardė veiksmingumą, kuriuo anksčiau buvo apdovanotas popiežiaus ir vyskupų asmeninis mokymas. Iškilęs tikėjimą ar moralę liečiantis klausimas perduodamas įvairioms teologijos komisijoms, ir šios be paliovos apie jį diskutuoja, nes jų nariai susiskaldę pagal nuomones ir metodus. Pakanka perskaityti visų lygių susirinkimų ataskaitas, kad pripažintume, jog magisteriumo kolegialumas tapatus jo paralyžiui. Ganyti savo kaimenę mūsų Viešpats prašė asmenis, o ne kolektyvus;… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis

Daug teiginių niekam nekels abejonių, išskyrus gal „kolegialumą”, nes pastarasis labai įvairiai traktuojamas. Juk ir vaizdas panašus į pažangius demokratinius posėdžius su pirmininkavimais bei mineralinio vandens buteliukais ant stalų (gal jau laikas paskui tiarą atsisakyti ir nuo „viduramžiškų” apdarų ir pereiti prie garbingų kostiumų su kaklaraiščiais, kad kiekvienam TV žiūrovui būtų suprantamiau, pagarbiau ir priimtiniau?) Jei nugalės kolegiali demokratija, tai tiesą skelbs nebe Šventoji Dvasia, bet demokratiškai nufiltruota balsų dauguma.
Bet kuriuo atveju Bažnyčia yra Mistinis JHS Kūnas, jungiantis visą Bendruomenę čia ir Danguje. Šios Bažnyčios pragaro vartai nenugalės, o kas būtent jai priklauso, žino Pats JHS.

nale

„38 Duokite ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ 6 : 38 ev. Pagal Luką

Jota

Ne „išskyrus kolegialumą”, bet čia (pateiktoje ištraukoje) būtent apie kolegialumą ir kalbama, apie popiežiaus ir paskiro vyskupo galios susilpninimą, – vyskupas jau nebegali tvarkytis savo diecezijoje kaip panorėjęs, turi derinti sprendimus vyskupų konferencijoje. Teoriškai „bendrystės”, „santykiai”, „dalijimasis” ir pan. labai gražiai skamba, bet praktiškai tai yra surištos rankos. Ir net daugiau.
Mistinis Kristaus Kūnas neišauga iš skaičiaus nulemtų sprendimų nei iš tiesos bei klaidos mišinio.

Jota liūdnai

Iš tiesų daugiau jautrumo. Nelinkėčiau nė vienam stipriau susidurti su tuo, kas iš tikrųjų yra kolegialumas, religinė laisvė ar ekumenizmas. Ar judėjų klausimas, apvertęs visą krikščionybės doktriną.

6
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top