Prezidentūra ir teismai: ar teisėjai iš tiesų virto aptarnaujančiais liokajais?

Saulė Pauliuvienė | Alfa.lt

Prezidentės Dalios Grybauskaitės pirmadienio susitikimą su Aukščiausiojo Teismo pirmininku Gintaru Kryževičiumi ir kitais aukštų teismų vadovais temdo galimo spaudimo Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegijai, nagrinėjančiai Darbo partijos ir jos lyderių baudžiamąją bylą, skandalas. Darbo partijos frakcijos Seime seniūnas Viktoras Uspaskichas Alfa.lt sako, kad „reikalaus parlamentinio tyrimo“.

DP išplatino įrašą, kuriame galimai daromas spaudimas teisėjams juodosios buhalterijos byloje

Juodosios buhalterijos byla: spaudimą dėl DP bylos nagrinėjimo darė prezidentūra?

Prezidentė priims teismų vadovus

Pirmadienį prezidentė D. Grybauskaitė priims Aukščiausiojo Teismo pirmininką Gintarą Kryževičių, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininką Ričardą Piličiauską, Apeliacinio teismo pirmininką Egidijų Žironą, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio apygardos teismų bei Vilniaus miesto apylinkės, Kauno apylinkės ir Šiaulių apylinkės teismų pirmininkus. Susitikime norima aptari prezidentės iniciatyvas skiriant teisėjus ir pertvarkant teismus. Daugumą susitikimo dalyvių yra paskyrusi dabartinė prezidentė, o ta dalis, kuri jos nėra paskirta, netrukus baigia kadenciją.

Tačiau susitikimą temdo ketvirtadienį Darbo partijai atstovaujančio advokato Vladimiro Buslovičiaus Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegijai, nagrinėjančiai baudžiamąją Darbo partijos ir jos lyderių bylą, pateiktas slaptas garso įrašas, kuriame apie galimą spaudimą šio teismo vadovams ir kolegijos nariams kalba buvę Vilniaus apygardos teismo vadovai. Įrašas taip pat buvo perduotas Vilniaus apygardos (VAT) ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkams, prašant nušalinti teisėjų kolegiją ir perduoti bylą nagrinėti kitai teisėjų kolegijai. Kai teismas į prašymą nušalinti teisėjų kolegiją neatsižvelgė, įrašas buvo išplatintas žiniasklaidai.

Spaudimą neigia

Slapta darytame įraše atvirai kalbasi buvęs Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Konstantas Ramelis ir buvęs šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Viktoras Dovidaitis. Jame minima, kad Teisėjų tarybos, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas G.Kryževičius domėjosi Darbo partijos byla, kad Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka „šiek tiek ten kuruoja po truputį“ šią bylą, dalijamasi informacija, kad kolegijos narės galėjo būti kviečiamos į Prezidentūrą ar būti veikiamos prezidentės patarėjo teismų klausimais Ernesto Rimšelio.

„Apie bylos eigą mes tikrai nesikalbėjom. Bylos atidėjimas neįprastai ilgam terminui buvo pradžių pradžia. Visai vasarai. Iki rugsėjo, berods, galo. Tai sukėlė bangą tokių negatyvių pareiškimų žiniasklaidoje, ir mes buvome apkaltinti, kad tyčia vilkiname šios bylos nagrinėjimą, pasipylė žiniasklaidos atstovų skambučiai man, nes aš tuo metu dirbau, buvau Lietuvoje, dauguma teisėjų tada atostogavo. Tuomet aš susiskambinau su V. Dovidaičiu telefonu, pasakiau, kad apsilankysiu pas jį, netrukus labai greitai aš nuėjau pas jį ir mano buvo vienintelis klausimas – kokios yra priežastys tokio ilgo bylos atidėjimo, organizacinės. Mes pasikvietėme teisėją, kuri yra pranešėja byloje ir aš paklausiau, kokios priežastys, ar tai susiję su organizaciniais trūkumais ir kaip galima pašalinti priežastis“, – detaliai Vilniaus apygardos teisme vykusį pokalbį atpasakoja Teisėjų tarybos pirmininkas G. Kryževičius.

Tačiau Teisėjų tarybos vadovas nesako, dėl kiek dar bylų yra lankęsis apygardos teismuose. G. Kryževičius taip pat neigia ir tai, kad dėl šių klausimų lankėsi pas prezidentę.

„Ne, tai yra absoliutus melas. Aš pas prezidentę nebuvau, niekur neišėjau, buvo trumpas pokalbis, trukęs nuo 5–10 min., o visa kita vyko susirašinėjimo būdu. Mes rinkome duomenis, ar iš tiesų teisėja taip apkrauta“, – sako G. Kryževičius.

Reikalaus tyrimo

Tuo metu įrašą paviešinusios Darbo partijos frakcijos Seime seniūnas, pats teisiamas šioje byloje, Viktoras Uspaskichas Alfa.lt sako, kad „reikalaus parlamentinio tyrimo“.

„Teisiama parlamentinė partija ir jos sunaikinimu rūpinasi Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, tai visiškai antikonstitucinis dalykas“, – Alfa.lt sakė valdančiosios Darbo partijos frakcijos Seime seniūnas V. Uspaskichas.

Teisėjų bendruomenėje svarstant, iš kur Darbo partijos vadovai gavo slapta darytą įrašą, akys vis labiau krypsta vieno iš šio pokalbio dalyvių link – buvusio Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko, buvusio Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos vadovo Konstanto Ramelio. Mat buvęs teisėjas K. Ramelis, kaip matyti iš pokalbio, yra daug aktyvesnis, mini, kad pasikvietė V. Dovidaitį. Be to, K. Ramelis yra Darbo partijos deleguoto kultūros ministro Šarūno Biručio uošvis, pokalbis, spėjama, galėjo vykti Š. Biručio kabinete Seime.

Tiesa, verta sutikti, kad tai nepaneigia V. Dovidaičio išsakytų teiginių, nes pastarasis nežinojo, kad yra įrašinėjamas. Teigiama, kad parlamentinio tyrimo reikalaujanti Darbo partija gali prašyti pateikti įrašą tikrojo pokalbio tarp G. Kryževičiaus, V. Dovidaičio ir teisėjų kolegijos pranešėjos Daivos Pranytės-Zalieckienės, vykusio tuomečio Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko V. Dovydaičio kabinete. Mat, slaptosios tarnybos, slapta sekusios dabar korupcijos byloje įtariamą buvusį teisėją Ryšardą Skirtuną, tikėtina, slapta kontroliavo ir skyriaus pirmininko kabinetą. Taip būtų atsakyta – kas teisus, o kas ne.

Paslaptingojo Rimšelio pėdsakas

Teigiama, kad tai – ne paskutinis slapta darytas ir teismus galintis sukompromituoti įrašas. Gali egzistuoti ir paties Aukščiausiojo Teismo pirmininko G. Kryževičiaus pokalbiai. Tiesa, apie civilines bylas, nagrinėjamas kasacine tvarka Aukščiausiame Teisme. Taip pat teisėjų, kurie skundžiasi dėl prezidentės patarėjo Ernesto Rimšelio įtakos ar kišimosi į konkrečių bylų nagrinėjimą.

„Man tokie atvejai (kad E. Rimšelis tvarkytųsi kaip nori – kviestų teisėjus, teismų pirmininkus, duotų nurodymus bylose – Alfa.lt pastaba) nežinomi. Aš kaip Teisėjų tarybos pirmininkas labai dažnai bendrauju su juo. Aš laikau vienu korektiškiausių ir kvalifikuočiausių žmonių Prezidentės tarnyboje tikrai teismų klausimais, nes jis pats ilgą laiką dirbęs Apeliaciniame teisme ir žino teismų darbą iš vidaus. Tačiau aš tikrai netikiu, kad šis žmogus galėtų bet kaip įtakoti teismų darbą“, – prezidentės patarėją užstoja Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Kas jie – įtakingieji generalinio prokuroro pavaduotojo Raulušaičio užtarėjai prezidentūroje?

Tačiau iš tiesų G. Kryževičius, švelniai tariant, nuvertina E. Rimšelio įtaką. Alfa.lt kalbinti aukšti teisėjai, tarp jų Teisėjų tarybos nariai, neslepia, kad šis buvęs kuklus Apeliacinio teismo teisėjo padėjėjas dabar iš esmės vienasmeniškai sprendžia dėl teisėjų, teismų pirmininkų karjerų. Teisėjų taryba, teigiama, tiesiog pritaria jo parinktoms kandidatūroms, dar nebuvo nė vieno atvejo, kad prezidentės dekretu teikiamas kandidatas, nepaisant įvairių informacijų, Tarybos būtų užblokuotas.

Kovo pradžioje V. Dovidaitis buvo atleistas iš teisėjo pareigų pažeminus teisėjo vardą dėl R. Skirtuno reikalų. Pati atleidimo istorija sukėlė daug spėliojimų teisminėje sistemoje. Mat iš pradžių teismų savivalda buvo nusprendusi, kad nėra pagrindo V. Dovidaitį net bausti, jis liko dirbti ne tik teisėju, bet ir skyriaus pirmininku. Vėliau Prezidentūra paėmė jo pasiaiškinimą ir laukė. Praėjus kuriam laikui, visiems netikėtai pateiktas dekretas dėl jo atleidimo.

Tai sukėlė sąmokslų teorijų bangą teismuose, svarstant, kad V. Dovydaičiui taip buvo daromas spaudimas paveikti Darbo partijos bylą nagrinėjančią jo vadovaujamo skyriaus teisėjų kolegiją kuo greičiau nuteisti „darbiečius“. Tai neįvykus, nepaisant surinktų dešimčių teisėjų parašų, ginančių V. Dovidaitį, jis pašalintas iš teisėjų korpuso. Naująjį skyriaus pirmininką, patariant E. Rimšeliui, skirs prezidentė D. Grybauskaitė.

Darbo partijos išplatinto įrašo stenograma:

1 vyras: buvęs Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas K. Ramelis
2 vyras: buvęs Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas V. Dovidaitis

1 vyras: Tai dabar už ką tave nuskriaudė, vat man kilo?
2 vyras: Kad aš žinočiau.
1 vyras: Tikrai nežinai?
2 vyras: Ne.
1 vyras: Mane tai pasiekė tokios kalbos … užkaisiu kavos … reiškia, kad lygtai pirma ryšium su Skirtūnu buvo žadėję patį palikti ramybėj su sąlyga, kad Darbo byla bus greitai baigta.
2 vyras: Nieko nekalbėjo.
1 vyras: Nekalbėjo?
2 vyras: Ne, kad tas toksai interesas buvo, tai aišku buvo, bet bet sąlygos nebuvo. Tikrai.
1 vyras: Na tai sąlygos nebuvo, bet kalbino tokį dalyką padaryt? Bet tik su teisėjais tiesiai?
2 vyras: Nu aš nežinau.
1 vyras: Sako gi šitas, nu kaip jinai, Rimšelis ten gi aktyviai reiškėsi.
2 vyras: Aš galiu taip pasakyt, sakysiu atvirai. Prieš, nu atsimenat – mes su jumis buvom čia, kavą gėrėm vieną kartą, lygtai net tada gi į Konstitucinį kreipėsi ir taip toliau, nu kaip, tai tada reiškia, atėjo žmogus nu teisėjas irgi nuo prezidentūros ir pasakė: „Kuo greičiau, nesvarbu kaip, bet kuo greičiau.“ Maždaug ten yra labai didelis interesas, ir, sako, nesvarbu kaip, nu aišku, kad jiems yra nesvarbu, kadangi čia pirma instancija ir taip toliau. Aš sakau gerai, aš sakau, bet aš nei teisėjai niekam aš nesakiau, niekam nieko visiškai. Bet čia buvo prieš kokius nu dvejus metus.
1 vyras: Tai ne dabar, ne prieš rinkimus?
2 vyras: Ne. Prieš rinkimus buvo taip, kad atsimenat, kad buvo toks ale skandalas, ne skandalas, kad pertrauka padaryta du mėnesiai iki rugsėjo mėnesio, kad ta prasme atbėgo čia iš pradžių Kryževičius pas mane. Skambina reiškia, nu tai kaip su ta byla, kodėl čia ta pertrauka, taip ramiai. Sakau, nu pertrauka normali sakau, prieš metus, sakau, suderinti posėdžiai su proceso dalyviais, su visais, teisėjai atostogauja, savo baiginėja savo kalbas, po to ištraukiau aš, nu gerai gerai sako, einu sako pas ponią ir ten maždaug. Už valandos ar už dviejų jis atbėga visas raudonas, kas čia, jinai visai ten.. Sakau galiu parodyt, tai mes išklotines padarėm kiek ji ten turėjo dar paskelbimų, dar mėnesį iki atostogų ir po tos pertraukos ir taip toliau, nu tai pakvietėm dar Zaleckienę. Tada jis ten pradėjo su ja kalbėti nu tai čia …
1 vyras: Čia kas? Kryževičius?
2 vyras: Jo. Nes jis iš jos atbėgo ten ir taip toliau. Ir viskas, ir praktiškai, aišku, po to pradėjo, jie pakeitė, taryba parašė, ten parašė, reiškia, pasiūlymą pakeisti taisykles, bylų skirstymo taisykles ir administravimo ir įrašė tokią frazę, ne tai, kad frazę – visą punktą pakeitė, nurodydami, kad teisėjas gali kreiptis į pirmininką arba skyriaus pirmininką prašydamas bylą pripažinti greičiau nagrinėtina ir tokiu atveju teisėjui nebūtų skiriamos kitos bylos. Ir vienas iš punktų, kada tai galima padaryti, tai buvo byla kuri, rezonansinė byla, kad … ryšium su rinkimais ir taip toliau. Aš tada surašiau tokį raštą, palaukit palaukit, su rinkimais yra administracinės bylos, kur yra tikrai pagreitintas procesas, yra ten trys dienos ten nagrinėti jokių problemų, prie ko čia baudžiamojoj byloj turi būti pagreitintas procesas, būtent dėl to, kad politinė byla, ne politinė, o dėl rinkimų.
1 vyras: Nu politinė, politinė.
2 vyras: Ir aš jiems raštą parašiau ant vieno lapo ir į …. nusiunčiau, nu jie paprašė atsiliepimų, pusdienį davė atsiliepimams. Ir, aišku, tada taryboj atidėjo tą klausimo sprendimą, kadangi mano raštą gavo, kadangi ten kažkas blogai. Galiausiai priėmė, manęs neįtraukė į tą grupę, kur svarstė, nu tai vat tokie santykiai.
1 vyras: Nu gerai, bet aš dar vėl nesuprantu, ką mąsto teisėja? O jinai galvoja, kad karjeros nepadarys …
******
…..
1 vyras: Nuėjo tos kalbos, kad gavai užduotį dusint šituos.
2 vyras: Na jie, matyt, žino mane, tai vis tiek jie nesusitartų.
1 vyras: Nu kabino, toks Rimšelis, tai, man tai sakė, aš girdėjau, kad ten ir tie teismai, kad tas Rimšelis tai bėgiojo.
2 vyras: Mhm…
1 vyras: Tai jis turbūt gal ir be tavęs, kai dirbęs ten, tai turbūt teisėjas veikė.
2 vyras: Kažkas sakė, kad lygtais sakė, kad ten Zaleckienė lygtais į prezidentūrą buvo kviečiama, bet aš tikrai nežinau, mes su ja ta tema nekalbėjom.
1 vyras: Pagal elgesį tai panašu, kad jinai taip jau kategoriškai labai aršiai imasi. Bet man atrodo, kad nuosprendis koks bebūtų vis tiek jį panaikins.
2 vyras: Nu neaišku, dabar ir klaidų pridaryta.
1 vyras: Daug klaidų, procesinių, pažiūrėk , kas darosi.
2 vyras: Atvirai sakant … žiūriu, kad ir Zelianka šiek tiek ten kuruoja po truputį.
1 vyras: A pradeda kuruot?
2 vyras: Mhm…
1 vyras: Tai gal gavo? Pauzė. Kiek liūdna
2 vyras: Liūdna, situacija tokia visiškai ne kokia, teismuose bent jau.
1 vyras: Bet niekada taip nebuvo.
2 vyras: Nebuvo.
*******
1 vyras: … Žinoma, truputį pakalbinau. Norėjau truputį pasizonduot vat irgi kodėl kodėl tave taip pavedė. Ir ar kiek tai tiesa dėl Rimšelio elgesio.
2 vyras: Ta prasme, elgesio būtent šitoj pilnai ta prasme.
1 vyras: O palauk, o telefoną pasiėmei?
2 vyras: Mhm…
1 vyras: Aaa, aš galvojau kad tenai palikai, spintoj. …
kas čia telefonu, tai žinai, bet tai ….
2 vyras: …kiek jisai ten, bet teisme, kad jis būna, tai būna.
1 vyras: Sakai Zeliankų dabar spaudžia?
2 vyras: Mhm, jaučiasi jaučiasi.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top