Prof. Alfonsas Vaišvila. Apie krikščioniškų bažnyčių vadovybių vertybinį pasimetimą šiuolaikiniame pasaulyje

Jei bažnyčia imasi taikytis ne tik prie visuomenės, bet ir prie einamosios politikos ir jei ta politika nusikalstama, tai ir Bažnyčia rizikuoja būti pažeminta tos politikos nuodėmėmis. Šitokio „modernizmo“ – Bažnyčios artinimo prie visuomenės keliu XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje ėjusi V. Europa, buvo atėjusi į bedogmę religiją, prasidėjusią psichologiniu asmens subjektyvumu ir tuo pačiu subjektyvumu užsibaigusią. Bet tai buvo teorinis projektas. Dabar šiuo keliu, tik jau praktinio politinio „modernizmo“, suka Rusijos stačiatikių cerkvės vadovybė, pajungdama stačiatikių cerkvę ne  taikos, o agresyviam Karo dievui.

Maskvos ir visos Rusijos stačiatikių  bažnyčios patriarchas Kirilas 2022 m. kreipėsi į agresorės Rusijos karius, siunčiamus žudyti Ukrainos žmonių, tokiais žodžiais: „Nebijokite prarasti savo gyvybių, nes tai nuplauna visas padarytas žmogaus nuodėmes“. Dar daugiai –žudyti ir žūti siunčiamus Rusijos karius jis lygino su Jėzumi, kuris ryžęsis savo paties egzekucijai, kad atpirktų žmonių nuodėmes. Suprask – juo žudikas su didesniu vidiniu džiaugsmu ir savęs išsižadėjimu žudys Ukrainos žmones, tuo labiau bus apsivalęs nuo turimų ir būsimų nuodėmių.

Šiuo atveju specialiai prisimintas Kristus, nors ir iškreipta prasme, kad jo vardu įtikinamiau ir įtaigiau pakviestų Rusijos stačiatikių minias ne geriems darbams, o nekaltiems žmonėms žudyti, ir dar masiškai. Tai esąs tikrasis kelias į visų nuodėmių atleidimą. Šitaip Kirilo palaimintas „tikėjimo brolis“ turįs dvasiškai pasijusti einantis į šį žygį ne tik „nusiplauti visas nuodėmes“, bet ir atlikti „kilnią misiją“ – kurti Rusijos imperiją, totaliai sunaikinti priešą nuo kūdikio iki suaugusio, nes pasak Kirilo, šis karas turįs ir „metafizinį pagrindą“, kuris ir reikalaująs minėto priešo totalinkio sunaikinimo.

Tuo Kirilas pakvietė Rusijos stačiatikių cerkvę ir jos bendruomenę grįžti į viduramžius – pakartoti anų amžių Romos popiežius, irgi laiminusius kryžiuočius, ėjusius žudyti kitatikių (pagonių) irgi kilniu tikslu – platinti krikščionybę, grobti naujas žemes ir gauti visuotinį nuodėmių atleidimą. Tik popiežiai tai darė viduramžiais, o Kirilas – XXI a. civilizacijos sąlygomis. Popiežiai kvietė žudyti tik krikščionybės priimti nenorinčius pagonius, o Kirilas – visus ukrainiečius. Kelių šimtmečių istorijos ratas vėl apsisuko ir į šį kartą apsistojo ties Rusija, jos stačiatikių cerkve ir jos patriarchu ir  apsistojo dar žiauresniu  būdu.

Su šiuo grįžimu į viduramžius Kirilas pradėjo „šetono bažnyčios“ statybą, kurios imtasi įžvelgus toje „bažnyčioje“ slypinčias galias tarnauti irgi šetoniškam reikalui – Rusijos imperijai kurti.

Šią veiklą patriarchas Kirilas tęsė ir sveikindamas agresijos prieš Ukrainą sumanytoją, vykdytoją ir šios „šetono bažnyčios“ užsakovą V. Putiną, jo 70 m. jubiliejaus proga. Putiną jis kažkodėl laimino ne šetono, o Dievo, kurio jis pripažinti nelinkęs, vardu.

Pasak Kirilo, Dievas pastatęs Putiną prie valdžios vairo. „Dievas jus atvezdino į valdžią, kad galėtumėte vykdyti ypatingos svarbos … tikslą“, suprask – organizuoti masines žudynes Ukrainoje, kurti imperiją ir paskatinti patį patriarchą suaktyvinti krikščionių bažnyčios pertvarkymą į „šetono bažnyčią“. „Dievo parinktajam“ paklūstantis Kirilas paragino visus tikinčiuosius melstis už Putino sveikatą“, kad naujasis Kirilo dievas suteiktų Putinui papildomų jėgų masiškiau žudyti Ukrainos žmones ir pačiam intensyviau nužmogėti.

Bet niekas iš krikščioniškojo pasaulio dėl šios Kirilo „reformos“ viešai  neįsižeidė, jos nepasmerkė ir tikruoju vardu nepavadino. Gal nėra kam, jei šią „reformą“ tylomis pro ausis ir akis praleido net ir šiuolaikinis Romos katalikų popiežius Pranciškus, o Vengrijos premjeras V. Orbanas net šokosi ginti šį krikščionybės „reformatorių“: ES sankcijos Kirilui esą „sukeltų grėsmę religijos laisvei“. Mat orbaniškai suprantama religijos laisvė – tai laisvė pajungti bažnyčią nusikaltimui propaguoti, skatinti, laiminti, o patį agresorių skelbti „Dievo pasiuntiniu“, Rusijos imperijai kurti, žmonijai nuo „nacizmo“ gelbėti. Savo  rėmėjams  skatinti patriarchas Kirilas 2022 09 13 apdovanojo kitą Vengrijos politiką vicepremjerą Zsoltą Semjenąq  II laipsnio šlovės ir garbės ordiną. Priimti apdovanojimą iš „šetono bažnyčią“ kuriančio rankų, žinoma, gali tik tas, kas pats jaučiasi tokiai „bažnyčiai“ priklausantis.

Šioje situacijoje ne mažiau keistai atrodo ir Romos  popiežiaus Pranciškus elgesys. Rusijos karą prieš Ukrainą jis vadina „Putino karu“, o rusų tautą – „didžia“, tarsi Ukrainoje kariautų ir žudytų ne rusų tauta, o tik pats Putinas su Šoigu, Kadirovu ir Prigožinu.

„Didžios tautos“ didingumas pasirodo netrukdo jai vietoj krikščionių bažnyčios kurti „šetono bažnyčią“, būti tauta, trokštančia ir savanoriškai besiveržiančia žudyti, pavergti laisvai gyventi norinčius savo kaimynus. Popiežius pasiryžęs eiti ir žymiai toliau – tapatinti agresoriaus ir jo aukos kančias. Tam jis inicijavo ar sankcionavo Romoje procesiją, kur rusė ir ukrainietė nešė neva tą pačią kančią abiem pusėms simbolizuojantį kryžių. Mat popiežiui, matyt, atrodo, kad budelis ir jo auka „vienodai kenčia“.

Kaip gi neužjausti budelį, matant, kaip jam sunku iškelti tokį sunkų karo kalaviją virš aukos galvos, kaip sunkiai jis „kenčia“ jį keldamas  ir kaip beširdiškai turi atrodyti ES, kuri dar nori jį apsunkinti ir sankcijomis. Agresoriaus kančia yra savanoriška ir savanaudiška, jis kenčia, kad užgrobtų naujas teritorijas, pavergtų jų žmones, o jų kančias paverstų nuolat trunkančiomis ir  agresoriui naudingomis.

Agresorius  renkasi kančią kaip būtiną, bet laikiną kelią į grobį, kuris agresoriaus kančią ateityje paverstų jo džiaugsmu. Todėl  agresoriaus kančia niekada neverta padorių žmonių užuojautos. Bet popiežius mano, kad  agresoriaus ir jo aukos tautoms reikia uždėti tos pačios kančios kryžių. Todėl ar labai neteisūs tie, kurie klausia, ar ne tokio skirtumo nematantis popiežius netarnauja kartu ir Dievui, ir mamonai.

Karas Ukrainoje – tai savotiškas lakmuso popierėlis, padedantis atpažinti, kas yra kas ir kam pirmiausia teiktinas prioritetas, besislapstantis už vertybinio neutralumo. Ir šiuo klausimu popiežius Pranciškus rodo stebėtiną stabilumą. Jis 2023 m. kovo 10 d. Šveicarijos   televizijai RSI pareiškė, kad Ukrainoje vyksta ne Rusijos imperijai kurti skirta agresija, ne ukrainiečių tautos kova dėl laisvės ir nepriklausomybės, ne kova dėl žmoniškumu ir teisės viešpatavimu  grendžiamos pasaulio tvarkos, o tiesiog grumiasi anoniminiai „imperiniai interesai“. Išeitų, kad karas kilo dėl abipusių Rusijos ir Ukrainos imperinių kėslų: tarsi ir  Ukraina kovotų dėl savo neteisėtų imperinių užmačių Rusijos atžvilgiu. O laisvasis pasaulis, padedantis Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos, kartu ginantis ir  tarptautine  teise  grindžiamą pasaulio tvarką, irgi yra tik trečiojo tipo „imperinis interesas“.

Kaip popiežiui Pranciškui vadovauti įtakingiausiai pasaulio Katalikų Bažnyčiai ir  didžiausiai katalikų bendruomenei šiuolaikiniame sudėtingame ir pavojingame pasaulyje, jei pats  popiežius pasiklydo vertybėse, jei karas prieš Ukrainą jam yra tik „techninis aktas“ (nors  kartais ir pavadinamas „žiauriu“), kuriame nėra agresoriaus ir aukos, kur Dievas vienodai gailestingas  agresoriui ir  aukai, kur nėra teisiųjų ir kaltųjų, nėra  tarptautinės teisės ir pagarbos jai, o yra tik anoniminiai „imperiniai interesai“?

Vertybinį  neutralumą demonstruoja ir popiežiaus pareiškimai, kad jis vyks į Kijevą, jei galės vykti ir į Maskvą. Bet jei Maskva jo nepriima, tai jis  nevyks ir į Kijevą. Europos vadovai kažkodėl savo kelionių į Kijevą nesaisto kelionėmis į Maskvą, o  popiežius saisto, gal pasiklydo  tarp Maskvos ir Kijevo.

Bet „vertybinio neutralumo“ skelbimas yra klasikinis neopozityvistinės filosofijos metodas. Tai žinant, gali kilti eretiškas klausimas, ar popiežius kartais netapo XXI amžiaus moderniuoju neopozityvistu. O jeigu taip, tai turime priminti, kad pozityvistas, kaip žinia išpažįsta ne tik „vertybinį neutralumą“, bet ir realų egzistavimą tik tokio pasaulio, kuris prieinamas asmens jutiminiam patyrimui. Bet ką tada daryti su transcendentiniu pasauliu? Ar šitoks ir iš Vatikano sklindantis „pozityvizmas“, nuosekliai jį plėtojant, negali tapti preliudija į modernųjį ateizmą, jau ateinantį ne iš ateistų?

  1. Šie popiežiaus pasisakymai nėra priskiriami prie tų, kurie skelbiami „ex kathedra“, todėl gali būti vertinami ir kritikuojami, kaip ir kiekvieno krikščionio, susirūpinusio krikščionybės autoritetu ir likimu.
5 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Dzeikas

Ponas autorius skelbia tik PUSE tiesos: vertybini pasimetima rodo

ne tik „krikscionisku baznyciu VADOVYBES”, bet ir ganomieji.
Jeigu slankiotu i baznycias ne del tradicijas, o del vidinio poreikio – seniai padetu skersa ant tokiu ganytoju ir elgtusi, kaip Biblijoje parasyta.

Atskalūnams

Akis draskyti daug proto ar išminties nereikia.Biblijoje parašyta gerbti bažnyčios vyresniuosius.

Dzeikas

Ten pasakyta taip pat neklausyti ganytojo, jeigu jo zodziai ne is Sventosios Dvasios – viena.
Pagarba nereiskia besalygini paklusnuma – antra.
Skirk sh. nuo bulkutes – trecia.

Sen

Reikia skirti dvasias ir žiūrėti,kokių nešventų dvasių prisisėmę nepraustaburniai,dvišakiu liežuviu atskalūnai mėgstantys keikūniškas,bjaurias kalbas ” O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų.  Juo šloviname Viešpatį, savo Tėvą, ir juo keikiame žmones, kurie sukurti panašūs į Dievą.  Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti!  Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį?  Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus.”(Jok3-9) Juokiasi puodas (atskalūnas),kad katilas juodas. Ko atskalūnai nesimokė,tai kad Katalikų Bažnyčia,tradicija apie 400 metus surinko iš daugybės paskirų raštų knygą,Bibliją,kitus daugybę raštų atmetė,kaip netinkamus.Aišku,koks amerikonas,kuriam pasaulio ir bažnyčios istorija prasideda tik su JAV įkūrimu ar makdonaldo statybomis sunkiai tai… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Radau jusu issisakyme daug minciu apie tai koks as chamas ir koks nesvankus mano bazaras.
Neradau konkrecios argumentacijos apie perspejima neklausyti nesanciu Sventojoje Dvasioje ganytoju NEPAISANT ju praeities nuopelnu.
Neradau kontrargumentu Biblijos zodziams, kad Jezus ten kur 3 Jo vardu susirenka ir konkreciu nurodymu kaip kurti krikscioniska surinkima.
Jus kritikuojate atskilima nuo sodomitu?

Andrius

Norėčiau tik pataisyti profesorių dėl teiginių, kad popiežius „pritardavo pagonių žudymui“. Kryžiaus žygiai į Jeruzalę buvo pradėti praėjus 400 metų po to, kai tas žemes užkariavo islamas. Tų kryžiaus žygių buvo vos keliolika, kai tuo tarpu musulmonai pvz. į Iberijos pusiasalį rengdavo po dvi ekspedicijas per metus ir taikydavo išdegintos žemės taktiką. Tad iš esmės krikščionys kariavo teisingą karą, nes atsiėminėjo žemes, kurios jiems kadaise priklausė. Pradžiai būtų galima susipažinti su mitais apie kryžiaus žygius:
https://katalikutradicija.lt/visi/istorija/14-mitu-apie-kryziaus-zygius

Al.

Kovose su arabais tai tiesa. O kovose su baltais ?

Oi tik nereikia

Baltai buvo pagonys.Niekuo neišskirtiniai.Kaip ir visi pagonys tuo metu irgi neatsisakydavo plėšti kitas gentis,tautas.Daug kas užkimba ant kuriamo mito,kad baltai tik rūtų vainikėlius pindavo.

Dzeikas

Ir lenkus plese tik vejas svilpe.Del ko sie neapsikente pasikviete kryziuocius, o sie pastate prusus, latvius ir lietuvius ” veziuku”.Po to Sapoka eme asaroti kokie nieksai tie lenkai, plese lietuvius, o kai lietuviai eme rengti „atsakomuosius”🤣🤣🤣zygius , padlos lenkai ordina pasikviete.
Tupiems banderlogams, Sapokos pasaku zertvoms: lenkai XII simtmetyj buvo zemdirbiu tauta ir reikalo rengti plesikiskus zygius , ypac i Lietuva kuri pati saves neismaitindavo, jiems nebuvo jokio reikalo.
Del kryziaus zygiu i Artimuosius Rytus – sutinku. Arabai patys buvo uzkaroautojai iki ju invazijos VII amz Artimieji Rytai, Mazoji azija , Egiptas, Kirenaika buvo krikscioniski krastai.

Al.

Baltai nebuvo agresyvesni už savo kaimynus. Tai paliudija patys kaimynai. O lenkai, ,,padovanoję” kryžiuočiams ne savo žemę, yra tipiški grobuonys.

Dzeikas

Jusu issisakymas paiso zole melynai , o dangu zaliai. Nes pasaulio istorija nezino atveju kai greta susiformavusios valstybes esancios gentys neimtu tos valstybes plesti. Staiga isdygsta tautiniai rupintojeliai a le Albinas is Radio show ir ima suokti apie dvasinga tauta is misku ir pelkiu gludumos sventaja dvasia mitusiu ir plesriu kaimynu skriaudziama🤣🤣🤣 Iki VIII-IX amziu sanduros viskas buvo lygu.Gyveno vidurio europoj gentys kurias romenai sarmatais vadino ir apie kurias tezinojo, kad jos gyvena uz germanu.O daugiau jie nezinojo ir zinoti nenorejo. Bet po to, kai lenkai ir rusai ( rusai ne patys) suformavo valstybes lietuviams atsirado galimybe gyvent is plesimo. Zemeje knystis kad maistu apsirupint lietuviui buvo zapadlo. Savo pasakose, kaip ir dera pasakoriams, o ne istorikams, darote logine klaida:… Skaityti daugiau »

Al.

,,Nes pasaulio istorija nezino atveju kai greta susiformavusios valstybes esancios gentys neimtu tos valstybes plesti.” Todėl lenkus turim laikyti taikiais ? Kaip tai dera su Andriaus teiginiu ,,Tad iš esmės krikščionys kariavo teisingą karą, nes atsiėminėjo žemes, kurios jiems kadaise priklausė.” ? Kulmas Lenkijai nepriklausė.

Al.

Dzeikas:,,Gyveno vidurio europoj gentys kurias romenai sarmatais vadino ir apie kurias tezinojo, kad jos gyvena uz germanu.O daugiau jie nezinojo ir zinoti nenorejo.Bet po to, kai lenkai ir rusai ( rusai ne patys) suformavo valstybes lietuviams atsirado galimybe gyvent is plesimo. Zemeje knystis kad maistu apsirupint lietuviui buvo zapadlo.” ,,Tad lenkai atidave NIEKIENO zeme”. Tacitas (): ,,[aisčiai] „ieško naudos tiek jūroje, tiek seklumose, o krante renka gintarą”… „javus ir kitus laukų vaisius augina rūpestingiau, o žemę įdirba geriau, negu nerangūs germanai“. Vulfstanas (9 amž.): „Ir visu keliu ligi Vyslos žiočių Vendų žemė buvo dešinėje. Vysla yra labai didelė upė. Ji skiria Vitlandą nuo Vendų krašto. Vitlandas priklauso aisčiams. Vysla teka iš Vendų žemės ir įteka į Aismares. Aismarės yra apie… Skaityti daugiau »

Plėšiko širdis

Bet nebuvo ir taikingesni.Buvo dantis už dantį,akis už akį.Ir kaip galėjo nebūti,juk Jėzaus jie nepažinojo

Al.

Jordanas „Apie getų, arba gotų, kilmę ir veiklą“ (VI a. vid.): „Prie pat Okeano [Baltijos jūros] kranto, kur trimis žiotimis įsilieja Vyslos vandenys, gyvena vidivarijai, kuriuos sudaro įvairios gentys. Už jų, Okeano pakrantėje gyvena aisčiai, labai taikinga gentis.“

Juokas

Tu geriau tokias pasakas papasakok savo bobutei.Kiek tų „tikrų”lietuvių nuo 6 amžiaus išlikę iš kokios tai 1000 žmonių genties.Už upės gyvena įvairios gentys,o kitoj pusėj kažkaip stebuklingai tik viena ” taikinga” su niekuo nuo 6 amžiaus nesusimaišiusi,gryna gentis,iš kurios tikriausiai ir Al išeina

Al.

Ginčijau teiginius, kad kryžiaus karai prieš baltus buvo teisėti, nes krikščionys ,,atsiėminėjo žemes, kurios jiems kadaise priklausė”,

kad  baltų ,,niekas nežinojo ir žinoti nenorėjo”,

kad buvo plėšikai Jordano citata buvo teigiančiam, kad ,,nebuvo ir taikingesni. Buvo dantis už dantį,akis už akį. Ir kaip galėjo nebūti, juk Jėzaus jie nepažinojo”.

Baltus žinojo ne tik kaimynai, bet ir graikai. Ir kaimynai liudija, kad vis tik buvo taikingesni – ,,aisčiai, labai taikinga gentis.“ Ko niekas negalėjo pasakyti apie nešusius ,,Kristaus mokslą” Mergelės Marijos broliją.

Dar garsiau juokiuosi

„Kaimynai liudija” iš 6 amžiaus.Tai tas pats kas „viena boba sakė”.Kur tų kaimynų liudijimai iš 6 amžiaus surašyti? Ar jie patvirtinti šių laikų istorikų įvairiose šalyse?Gal jau nereikia kokios tuometinės romėnų,graikų kultūros lyginti su ” taikingų kaimynų kultūra” kuria žinojo ir graikai:).Kur graikų šaltiniuose paminėti iš 6 amžiaus „taikingos genties” karaliai,kokie jų vardai ,jų žmonų vardai,vaikų vardai ,jų gyvenimo būdas ar jie mokėjo rašyti,suprato matematiką,filosofiją,astronomiją..

Al.

Graikų šaltiniai – Pytėjas, Ptolomėjus – baltų šalis tik paminėjo, Jordanas baltus (aisčius) vadino ,,labai taikingais”. Kalbam apie kryžiaus žygių į baltų šalis teisėtumą, o ne jų gebėjimą rašyti, ar ne ?

Prašalietis

Save pristatantis „profesoriumi” Alfonsas Vaišvila, kaip primityvus šiandieninio lansberginio durnių laivo propagandistėlis nesiteikia savo „patriotiniame” straipsnelyje nurodyti Rusijos patriarcho Kirilo 2022 metų kreipimosi datos. Mat lansberginio durnių laivo kiekvieną dieną jau metus šeriamiems „sala ukraini” neišsivaikščiojusiems runkeliams, dar nepamiršusiems rusų kalbos, nebūtų galimybė patiems pasiklausyti „propagandisto” Kirilo kalbos ir palyginti su „profesoriaus” Vaišvilos dėstomais „vertybiniais samprotavimais”. „Vertybes išmanačiam”, „propiesoriškai” interpretuojančiam Kirilą Vaišvilų Alfukui telieka priminti, kad oficialių šėtono bažnyčių su savais tikinčiais ir kunigais dešimtys yra „demokratijos lopšyje” JAV. Kaip ir šioje totalinio melo imperijoje, kurios gyventojus, pagal juodą prezidentą Obamą pats Dievas pasirinko valdyti pasaulį, rasi ir 70… lytis, kuri daug dešimtmečių „be imperinių ambicijų gina demokratiją ir žmogaus visokias teises” visame pasaulyje, Vietname… Jugoslavijoje, Irake, Afganistane, Libijoje, Sirijoje…… Skaityti daugiau »

Dzeikas

Dalbaj…be , kaip gyvenes ir uzdirbes duona tiek Sovietijoje, tiek JAV , liudyju:
Kasdieniame gyvenyme melo ir netiesos JAV palyginus su Sovietija maziau ne kartais, o desimtimis kartu.

Seni laikai

Rusija bloga,JAV gera.Ar čia straipsnių autoriai ,nors ir mokinti ,taip paprastai įžvelgia tik juodą,baltą ar tiesos.lt nenorėdamas pasirodyti prorusiškas tikslingai pripaišo Rusijai visas pasaulio blogybes.Tikriausiai gal ne visiems mokintiems,bet nesuprantantiems angliškai,senesnės kartos žmonėms,tiesų.lt rašytojams augusiems ir visą laiką gyvenusiems tik Lietuvoje ir mokslus baigusiems prie ruso(tai nėra blogai savaime), gerai pavyksta suvokti vakarietišką,anglosaksišką mentalitetą ir greitai besikeičianti pasaulį.Gal kai kurie dar iš senų laikų, įpratimo įsivaizduoja „gerųjų” vakarų kovą prieš sovietų sąjungą( užstrigo laike).Tiesa,ta kova vyksta ,bet yra ne tik rusų tankai iš rytų,bet ir aibė visokių blogų financinių,psichologinių ,mažas valstybes naikinančių pančių,spaudimo ir įtakos priemonių,šantažo iš vakarų, nes tai šiuo metu vakarų pasaulį valdanti dolerio bankinė ,globalistinė,ateistinė ,transgenderistinė krikščioniškus pamatus dar labiau griaunanti sistema iš JAV,vakarų( aišku ir ten… Skaityti daugiau »

Paulius

Su visa pagarba autoriui, šįkart vaikinas persistengė. Kas sakė, kad Ukraina kovoja už savo imperinius interesus? Banali loginė klaida – „niekas niekaip neišeitų. O paprasčiausiai hegemoniją prarandantis pasaulio žandaras bando išlaikyti savo pozicijas, siųsdamas į mėsmalę ukrainiečius. Tai jo imperiniai interesai, apie ką ir užsimena nedrąsiai Bergoglija. Tik visiškas zombis gali tai neigti. Ginklai yankių, pinigai yankių, instruktoriai yankių, patrankų mėsos apdorojimas taip pat vyksta yankijoje ir jų satelitų teritorijose. apie žvalgybinę informaciją ir rekomendacijas ukrainiečių „strategams“ net nekalbu. Ir ką, Jūs tikrai manote, kad tai iš „tyros širdies ir vardan humanizmo“? Nuo kada usa kapitalistai tapo tokie nesavanaudžiai? Priminsite Marshalo planą? Na pasižiūrėkite kiek vaisių Europoje laikui atėjus jis davė. Kiek daug iniciatyvių šunuodegių ir dar ne ubagų užaugo.… Skaityti daugiau »

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top