Prokurorui D.Valiui – liaukitės persekioti Algirdą Patacką

Pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje dėl apmaudaus aplaidumo parduotuvėje generalinis prokuroras persekioja sunkiai ir nepagydomai sergantį žmogų.

Algirdas Patackas tikrai nenusipelnė tokio pažeminimo.

Visi norintys, kviečiami prisidėti prie žemiau esančio viešo laiško generaliniam prokurorui Dariui Valiui.

Pritarimo parašus galima siųsti el. pašto adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com

* * *

Generaliniam Prokurorui Ponui Dariui Valiui

Vilnius, 2013 11 06

Pone Prokurore,

Persekiodamas dėl apmaudaus aplaidumo nepagydomai sergantį žmogų, Jūs jau peržengėte žmoniškumo ribą.

Todėl raginame Jus – liaukitės žeminęs ir persekiojęs Seimo narį Algirdą Patacką.

Laišką pasirašo 368 piliečiai:
Darius Kuolys, Jolanta Zabarskaitė, Kazys Saja, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Joana Noreikaitė, Gitenis Umbrasas, Naglis Puteikis, Saulė Matulevičienė, Marija Krupoves-Berg, Leonas Merkevičius, Petras Plumpa, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Algimantas Zolubas, Donatas Stakišaitis, Vytautas V. Landsbergis, Rūta Zabielienė, Andrius Švarplys, Dalius Stancikas, Violeta Jonynienė, Eglė Pranckūnienė, Vytautas Rubavičius, Ainė Ramonaitė, Krescencijus Stoškus, Laisvūnas Šopauskas, Liudvikas Jakimavičius, s. Monika Gavėnaitė, mons. Alfonsas Svarinskas, Lina Šulcienė, kan. Vytautas Vaičiūnas, Vladas Braziūnas, Regimantas Tamošaitis, Bonifacas Stundžia, Vanda P. Kazanskienė, Rimantas Miknys, Kornelijus Platelis, Ingė Lukšaitė, Lolita Kurklinskaitė-Panzer, Viktorija Noreikevičiūtė, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, Violeta Juškutė, Irena Raščiuvienė, Laima Kalėdienė, Galina Miškinienė, Ona Aleknavičienė, Valentina Dagienė, Nida Poderienė, Vilija Dailydienė, Nijolė Strakauskaitė, Nadežda Morozova, Arvydas Vaičiūnas, Gintautė Žemaitytė, Irena Vasinauskaitė, Algimantas Končius, Albertas Špokas, Milda Končiūtė, Vida Stankūnienė, Jonas Vaiškūnas, Stasys Žygelis, Goda Tikniūtė, Birutė Saldauskaitė, Zenonas Langaitis, Danguolė Viešūnienė, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Janina Jonikienė, Raimondas Malinauskas, Silva Ruškienė, Ligija Tautkuvienė, Jadvyga Tamošiūnienė, Violeta Milevičienė, Julius Zareckas, Danutė Aranauskienė, Angelina Saldauskaitė, Rytas Jonas Belevičius, Tatiana Narkyavichene, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ligita Juknevičiūtė, Gintautas Balčiūnaitis, Levutė Albina Morkūnienė, Arvydas Dulinskas, Ariadna Čiurlionytė, Valė Stankevičienė, Audronė Katinienė, Tomas Katinas, Vincė Michejeva, Medardas Taurinskas, Viktorija Strazdienė, Antanas Balkė, Aušra Rudytė, Algimantas Kurpis, Algirdas Barizas, Vytautas Ungeitis, Ramutė Burbaitė, Virginijus Partaukas, Vitas Žilis, Dalius Kuprys, Ramutė Elena Vyšniaveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Danute Šešelgienė, Vytautas Sakavičius, Danguolė Juškevičienė, Kastytis Stalioraitis, Audronė Allen, Jonas Žiauka, Audronė Marija Balsytė, Stefa Tamoševičienė, Stanislavas Tautkus, Juozas Karsokas, Pranas Povilaitis, Gailutė Klimaitė, Irena Aukštikalnienė, Vilma Iseli, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Milda Šiugždienė, Juozas Vaikšnoras, Raimundas Ivanauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Rūta Urbelienė, Rūta Vaičiūnaitė, Lidija Veličkaitė, Arūnas Matelis, Daiva Vaiškūnienė, Nijolė Malakauskienė, Aistė Adomėnienė, Inga Stepukonienė, Vitalis Urba, Vytautas Falkauskas, Algirdas Karčiauskas, Povilas Birvydas, Danguole Kerulienė, Valerija Dichavičienė, Rimantas Dichavičius, Arūnas Baltėnas, Lionė Starinskienė, Jonas Paršeliūnas, Artūras Globys, Rūta Merkevičienė, Arūnas Burlingis, Austė Nakienė, Irena Ruginienė, Inga Lukšienė, Kristina Kuprienė, Sigitas Pinkevičius, Kristina Kuprienė, Vladas Kukys, Remigijus Spudys, Asta Spudienė, Ramūnas Valiokas, Jurgita Beniuškevičiūtė, Jurgita Goštautaitė, Aistė Gavėnienė, Jurga Greblikienė, Rimas Jankūnas, Loreta Vinclovienė, Leontina Telksnienė, Vytautas Kaunas, Vita Baškienė, Juozas Valiušaitis, Danguolė Tubutienė, Aurelija Babenskienė, Artūras Tubutis, Aleksandra Viplentienė, Gražina Milkevičienė, Birutė Užumeckienė, Laima Arnatkevičiūtė, Stepas Riekašius, Vidas Venslovaitis, Jūratė Matulienė, Arūnas Kulikauskas, Darius Jonaitis, Renaldas Ščiglinskas, Jovita Amosovienė, Danielius Žygelis, Aušrinė Balčiūnė, Reda Simanavičienė, Valentinas Repšys, Albinas Kusta, Mindaugas Juška, Vera Šalavėjienė, Leonas Milčius, Linas Šalna, Tomas Baranauskas, Agnė Juškevičienė, Rimantas Liakas, Ričardas Jonaitis, Jonas Pocepavičius, Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė, Viktoras Morozovas, Veronika Vasiliauskienė, Pranas Vasiliauskas, Eugenija Daunienė, Polensas Daunys, Feliksas Daunys, Andrius Daunys, Danguolė Upertienė, Renata Juškienė, Kristina Rumbutienė, Antanina Lukošienė, Irmantas Lukošius, Gražina Jonušienė, Vytautas Jonušas, Elena Leokadija Norkienė, Stasė Pakalniškienė, Andrius Pakalniškis, Martynas Pakalniškis, Stanislava Jurkienė, Stasė Jokunaitienė, Almantas Stankūnas, Justas Subačius, Marija Justina Orentienė, Bronius Genzelis, Rita Jusienė, Justinas Bielskus, Darius Rakauskas, Rasa Čepaitienė, Vaidotas Jakubonis, Ramutis Radzevičius, Ramunė Radzevičienė, Eglė Mirončikienė, Gintautas Ivinskas, Martynas Petrošius, Petras Orentas, Rimtautė Kutavičienė, Vilija Ramonienė, Liudvikas Simutis, Jonas Vaitkus, Aušrelė Balsytė, Vaida Vitkauskienė, Remigijus Vitkauskas, Paulius Vitkauskas, Gintautė Sidagienė, Mantas Sidagis, Almonė Baltakienė, Rimantas Baltakys, Sigita Tučkuvienė, Robertas Tučkus, Kęstas Dargys, Raimonda Dargienė, Ingrida Mituzaitė, Kristina Savicė, Toma Ligutienė, Birutė Maceikytė, Vaclovas Stončius, Dionyzas Varkalis, Nijolė Grinevičiūtė, Juozas Rutkūnas, Arimantas Dumčius, Joana Povilaitienė, Darius Kaminickis, Fausta Vainulavičienė, Virginija Kvietkutė, Lina Kostancija Lapėginienė, Jonas Punys, Algimantas Matulevičius, Nijolė Pranskūnaitė, Juozas Rutkūnas, Vytautas Venckevičius, Neringa Lašienė, Jolita Markevič, Šarūnas Navickis, Valentinas Markevičius, Liudas Vedeckis, Virginija Jurgilevičienė, Diana Čiurlionytė, Aldona Žvirgždienė, Gabrielė Aydogdu, Vytautas Šilas, Henrikas Lapinskas, Jonas Kareniauskas, Giedrė Kareniauskienė, Danutė Žukauskienė, Birutė Giliuvienė, Edvardas Šalkauskas, Danutė Bielskuvienė, Regina Daugintienė, Rimas Lukauskis, Kęstutis Lebrikas, Liutauras Stoškus, Vytautas Budnikas ir Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Saulutė Rutkūnienė, Birutė Neuronienė, Daiva Kriščiūnienė, Stasė Sudintienė, Vaclovas Sudintas, Marius Sudintas, Regina Jasukaitienė, Vida Norvaišienė, Daiva Kriščiūnienė, Dainius Petravičius, Donatas Stanikūnas, Giedrė Elekšienė, Birutė Savickienė, Jūratė Metrikienė, Loreta Vinclovienė, Jonas Jasaitis, Artūras Šulcas, Janina Jankauskienė, Rūta Bareikienė, Kęstutis Ignatavičius, Tadas Ragauskas, Jonas Kučiauskas, Donatas Yčas, Jonas Trepočka, Feliksas Indrelė, Danutė Liepienė, Vytautas Venckevičius, Adolfas Glinskis, Nijolė Gudienė, Vaidas Terydis, Jolanta Miškinytė, Raimundas Eimontas, Janina Milčienė, Vytautas Milčius, Julius Šalkauskas, Auksė Ibenskienė, Kastytis Normantas, Darius Rupšys, Vilma Šlajuvienė, Eglė Gerasimovaitė, Jolita Jauniškienė, Janina Gadliauskienė, Robertas Girdžiūnas, Algirdas Janutas, Alvydas Babraitis, Algimantas Sabaliauskas, Joana Jucytė, Aurelija Kurienė, Gintaras Dručkus, Arnoldas Barysas, Regina Jakučiūnienė, Genė Orlavičienė, Algirdas Šukys, Genovaitė Palevičienė, Elena Gedminienė, Vladas Baronas, Ričardas Ščerba, Rimantas Olščinskas, Liucija Girdvainienė, Edmundas Ramonas, Jovita Šukšinienė, Viktoras Šukšinas, Vanda Bičkienė, Vladas Vilimas, Kazimieras Petronis, Vincas Jokimas, Aivaras Jurgilas, Bronislava Daunorienė, Pranciška Vilimienė, Petras Žeimys, Edmundas Žeimys, Andrius Martinkus, Valdas Aneliauskas, Jolita-Romualda Račkaitienė, Laima Bačkienė, Vitas Lelys, Algimantas Susnys, Valdonė Mikalajūnienė, Fausta Lelienė, Daiva Šidiškytė, Genė Valentaitė, Milda Višomirskienė, Valdemaras Šimėnas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
56 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
56
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top