Putino asmens kultas: nuo tipentojo iki diktatoriaus

Oleg Panfilov | politkuhnya.info

Kartą prisiminiau Putiną. Žiūrinėjau archyvines nuotraukas ir prisiminiau šį neišvaizdų žmogų, kuris 1991-ųjų metų rugsėjį kartu su Anatolijumi Sobčaku, Jevgenijumi Velichovu ir Aleksandru Janovu (Анатолий Александрович Собчак [1937—2000] — SSSR ir Rusijos politinis veikėjas, pirmasis Sankt Peterburgo meras; Евгений Павлович Велихов [gim. 1935 m.] — SSSR ir Rusijos mokslininkas, fizikos-matematikos mokslų daktaras, akademikas; Александр Львович Янов [gim. 1930 m.] — SSSR ir amerikiečių istorikas, politologas, publicistas — vert.past.) atskrido į Dušanbė – „sutramdyti“ Tadžikistaną. Kaip laikraščio „Nezavisimaja gazeta“ ir agentūros „Associated Press“ korespondentas, aš rašiau apie pirmąją tadžikų „revoliuciją“, apie Gorbačiovo baimę prarasti Tadžikijos SSR ir jo pasiuntinių vizitą į Dušanbė ir Chudžandą. Jau vėliau Putinui buvo priminta, jog pirmasis jo vizitas įvyko 1991-aisiais metais, tačiau anuomet niekas nieko apie jį nežinojo ir kažin ar įsidėmėjo. Tą kartą Putinas lydėjo A.Sobčaką ir nešiojo jo portfelį.

Daugelis diktatorių „prasimušdavo į gyvenimą“ patys –savo charizmos dėka. Hitleris, Mussolinis, Kastro –jie buvo oratoriai „nuo Dievo“, o italų fašistas buvo dar ir neblogas artistas. Jis napoleoniškai užkišdavo ranką už kitelio atvarto arba sukryžiuodavo rankas ant krūtinės, juokingai ir arogantiškai sučiaupdavo lūpas ir nuo savo diktatoriško pjedestalo atlaidžiai žvelgė į aplinkinius. Hitleris buvo fenomenalus hipnotizuotojas, apkerėdavęs vokiečius savo pasisakymais. Fidelis [Kastro] savo gebėjimus išsaugojo iki šiol. Prieš dvylika metų Kuboje kas vakarą per televiziją stebėdamas jo ugningas kalbas, aš būdavau apstulbintas jo energijos. Diktatorių Gaddafį nuolat supo žavios apsaugininkės, jų fone jis jausdavosi esąs „mačo“ – su akiniais, iki akių užmaukšlinta puošnia kepure ir su karininko lazdele pažastyje.

Visi diktatoriai mėgsta apsupti aplinką savais atvaizdais – daugybe nuotraukų, tapybiniais portretais ir skulptūromis, o taip pat – įvairiausiais mažųjų propagandos formų kūriniais – nuo pašto ženklų iki knygelių vaikams ir banknotų. Vienas paskutiniųjų posovietinės erdvės diktatorių Turkmėnbaši (Saparmuratas Nijazovas) perspjovė visus: kuomet 1995-aisiais metais „Turkmėnijos avialinijų“ lėktuvu skridau į Ašchabadą, stebėjau, kaip stiuardesė kas pusvalandį atskiromis dalimis pasakojo keleiviams jo biografiją. Abiejuose salonuose ant priekinių sienelių puikavosi Turkmėnbaši portretai, o vėliau aš patyriau tikrą asmens kulto fejerverką. Lėktuvas nutūpė Turkmėnbaši vardo oro uoste, taksi į miestą važiavo Turkmėnbaši vardo prospektu, pakeliui lenkdamas Turkmėnbaši vardo universitetą, taip pat jo vardu pavadintą mokyklą, vaikų darželį, aikštę ir parką, pro daugybę jam skirtų paminklų ir memorialinių lentų.

Viešbutyje įsijungiau televizorių, kuriame visi turkmėniški kanalai viršutiniame dešiniajame ekrano kampe talpino Turkmėnbaši profilį. Kiekvienas Turkmėnijos vyriausybės valdininkas nešiojo ženklelį su Turkmėnbaši atvaizdu, o sužinoti pareigybę buvo galima ir neklausiant – ministrų ženkleliai buvo pagaminti iš aukso, pavaduotojų – iš sidabro, žemesnių pareigybių valdininkų – iš žalvario ir aliuminio. Ant daugelio aukštų Ašchabado pastatų buvo įrengti milžiniški transparantai su „nemaria“ Turkmėnbaši fraze: „Chalk, Vatan, Turkmėnbaši“ (Tauta, Tėvynė, Turkmėnbaši). Mane ilgokai kankino abejonės, tačiau greitai susivokiau, jog šios frazės autorius ne Turkmėnbaši, o Hitleris: „Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer“.


Putino kelias į diktatorius laiko prasme buvo netrumpas, tačiau greitas, jeigu vertinsime jo asmens kulto atsiradimo spartą. Žiūrinėdamas Putino – neišvaizdaus vaikinuko – ankstyvąsias nuotraukas, visą laiką bandžiau įžvelgti sausumos šeštadalio „valdovui“ – kaip kad jam atrodo – būdingus bruožus. Toks pat pilkas jis atrodė ir nuotraukose iš KGB tarnybos laikotarpio, ir iš to meto, kai darbavosi Sankt Peterburgo merijoje pas Anatolijų Sobčaką. Net 2000-ųjų sausio 1-ąją stovėdamas greta Jelcino, jis atrodė drovus ir nešnekus. KGB nemėgsta šnekių darbuotojų ir naujajam milžiniškos šalies vadovui šis „trūkumas“ gal būtų lėmęs nesėkmę, jeigu „imidžmeikeriai“ nebūtų ėmęsi lipdyti jo įvaizdžio. Čia daug ką pavyko padaryti, tačiau, skirtingai nei kitų diktatorių atveju, Putino įvaizdžio kūrėjai taip ir nesugebėjo iš jo „išmušti“ kalbėjimo stiliaus, būdingo „kiemo vaikigalių“ žargonui. 1999-ųjų rugsėjo 24 dieną Astanoje, dar būdamas Rusijos premjeru, jis ištarė dabar plačiai žinomą frazę „murkdyti išvietėje“ (мочить в сортире), o jau vėliau toji „fenia“ (rus. феня – iš nusikaltėlių aplinkos perimta kalbėjimo maniera, dar vadinama vagių žargonu — vert. past.) iš jo sklido nevaldomu srautu. 2004-aisias metais buvo išleista knyga „Putinkos. Trumpas prezidento posakių rinkinys (Pirmoji kadencija)“ su Aleksejaus Merinovo iliustracijomis. Anuomet tai dar buvo įmanoma, išleisti antrąją knygą jau buvo pavojinga.

Posovietinių žmonių sąmonėje stipriai įsitvirtino ankstesnieji diktatoriai – šimtais milijonų padauginti Leninas ir Stalinas, neilgalaikis linksmasis diktatorius Chruščiovas ir Brežnevas – solidus, su tankiais antakiais. Tarpiniai diktatoriai – Černenka ir Andropovas – niekuo savęs neatskleidė, nors liaudyje buvo gerbiama ir degtinė „andropovka“, ir anksti mirusio čekisto „kieta ranka“. Galbūt ir Gorbačiovas galėjo tapti diktatoriumi, jeigu nebūtų žlugusi SSSR – didžioji gyventojų dalis šio „nusikaltimo“ jam neatleido, nes negalėjo suvokti, jog kiekvienas prastas mechanizmas turi savo galiojimo trukmę. Nuo pat pradžių SSSR buvo kuriama atgrasiai, lyg kokia brokuota valstybė, ir likimas lėmė Gorbačiovui tapti jos duobkasiu. Prasta šlovė persidavė ir pirmajam Rusijos prezidentui Jelcinui, padėjusiam sunaikinti sovietinę imperiją. Daugelis posovietinių žmonių, prisimindami jo girtuoklystes ir neadekvatų elgesį, jo taip pat nemėgsta. Ir štai 2000-aisiais metais Rusijoje prasidėjo naujojo diktatoriaus era.

Ach, kaip žmonės laukė naujojo diktatoriaus, kaip troško jam nusilenkti ir tikėti kiekvienu jo žodžiu. Tačiau būsimasis diktatorius, regis, ir pats baiminosi: iš papulkininkių „tipentojų“ pakilti iki pat viršaus, nuo Sobčako portfelių nešiotojo – iki Kremliaus kabineto šeimininko. Nežinau, kokie asmenysbuvo Putino įvaizdžio kūrėjai, tačiau jie žvaliai pradėjo savo veiklą. Rusijos žmones reikėjo sužadinti tiek, jog jie pradėtų besąlygiškai pasitikėti. Sovietinis asmens kulto formavimo patyrimas buvo didžiulis, o posovietinė liaudis troško naujos, visus ir visa valdančios „stiprios rankos“. Nuo to, pasitelkus turtingą sovietinių represijų patirtį, ir buvo pradėta.

O pradėta buvo nuo įvaizdžio apvalymo – cenzūros. Buvo paviešintas Leningrado universiteto dėstytojų laiškas, kuriame buvo piktinamasi [televizijos] laida „Lėlės“; mat joje Putinas pavaizduotas „mažuoju Cachesu“ (pagal E.T.A.Hofmano kūrinį „Mažasis Cachesas, pasivadinęs Cinoberiu“ — vert. past.), o ne didingu naujosios Rusijos vadu. Sykiu su televizijos kanalo „NTV“ sutramdymu buvo „apvalyta“ spauda ir į nebūtį pasitraukė liberalūs laikraščiai — „Obščaja gazeta“, „Russkij telegraf“, „Segodnia“, o taip pat —ir dešimtys kitų leidinių, nesuderinamų su naujojo asmens kulto formavimo procesu. 2000-ųjų rugsėjį Putinas pasirašė „Informacinio saugumo doktriną“, įtvirtinančią oficialią cenzūrą ir propagandą. Laikmečio dvasios iki to momento nesuvokę žurnalistai buvo kviečiami „pokalbio“ arba teisiami. Buvo nuteistas Vladimiras Rachmankovas iš Ivanovo miesto – už nekaltą straipsnį „Putinas kaip falinis simbolis“. Studentas iš Čeliabinsko, „Dainos apie prezidentą“ autorius Michailas Aniščenka padavė į teismą vokiečių laikraščio „Tageszeitung“ žurnalistą Klausą Donatą – už ironišką recenziją.

Informacinės erdvės išvalymas buvo pradėtas nuo Čečėnijos. Prasidėjus antrajam karui niekas nebegalėjo sužinoti, kas ten vyksta, niekas negalėjo Putino išvadinti griovėju ir užkariautoju – liudininkų jau nebebuvo. Rusijos pakraščiuose „valyti“ buvo paprasčiau – ten gubernatoriais tarnavo buvę komunistiniai viršininkai, gerai atliekantys tokį darbą. Pirmosios Putino [prezidentinės] kadencijos pabaigoje Rusijoje praktiškai buvo atstatytos sovietinės cenzūros ir propagandos tradicijos. Kiekvieną ketvirtadienį į Kremlių buvo sukviečiami centrinių televizijos kanalų vadovai, kur jiems buvo išaiškinama „partijos ir vyriausybės linija“. Dirvožemis naujajam asmens kultui buvo išpurentas, tad liko mažmožis – sulipdyti vado įvaizdį.

Kažkada iš Jelcino bandyta padaryti tenisininką, tačiau rezultatas buvo nelabai įtikinamas. Putinas turėjo dziudo imtynininko įgūdžių, todėl pirmaisiais metais propaganda jį pateikdavo ant imtynių tatamio, apsirengusį kimono ir per šlaunį šauniai svaidančio kažkodėl tik merginas ir berniukus. Šis įvaizdis įsitvirtino, tačiau, kaip šalies vadovui, to nepakako. Militarizuota visuomenė troško karo vado – ir jis atsirado: Putinas naikintuve, povandeniniame laive, ant karo fregatos denio, kariniuose mokymuose ir pokalbiuose su generolais. Rusiškoji sovietinė liaudis atgavo ryžtą: Putiną imta lyginti su Stalinu, tapytojai ėmė kurti paveikslus, kuriuose Putinas, nors būdamas 170-ies centimetrų ūgio, buvo vaizduojamas gigantu – Rusijos gelbėtoju. Šį įvaizdį jis sutvirtino teiginiu apie „pakilimą nuo kelių“.

Beje, kaip ir kitiems diktatoriams, šiuolaikiniai „imidžmeikeriai“ Putino paveikslą papildė jaunimo draugo įvaizdžiu, ir Rusijoje imta steigti daugybę jaunimo organizacijų, kurios iškart buvo pavadintos „putinjugendu“. Šlovindami vadą, jaunuoliai su Putino portretais ant marškinėlių užtvindė miestų gatves ir aikštes. Kad atitiktų dalies jaunimo intelektą ir išsiauklėjimą, buvo rengiamos akcijos „Suplėšysiu už Putiną“ ir „Noriu Putino“, jaunuoliai ir merginos žygiavo su transparantais „Stipriai šaliai – stiprus prezidentas“. Neatsiliko ir suaugusieji: jų plakatai bylojo apie buvusią diktatūrą – „Už Tėvynę, už Staliną, už Putiną“, „Taika, darbas, Putinas“. Putinomanija liejosi per kraštus, ir štai jau nuo parduotuvių lentynų išparduodami ne tik milijoniniais tiražais išspausdinti plakatai ir atvirukai, knygos ir albumai, bet ir pašto ženklai, „matrioškos“, druskinės, biustai, antkapius primenančios akmens plokštės su aukso užrašu – „V.V.Putinas“.

Dar kitam įvaizdžiui „imidžmeikeriai‘ pasirinko meilę gyvūnams. Putinas bučiuoja žuvį sterlę, tigro patelę, žaidžia su savo šunimi, skraidina gervių būrį, aptvare apžiūrinėja ožį. Šis įvaizdis turi simbolizuoti Putino gerumą ir širdingumą. Pagal sumanymą Rusijos žmonės dėl to turėtų susigraudenti ir pajusti poreikį ilgai aptarinėti savo prezidentą. Tuo pat metu buvo pradėta pervardijimų banga ir daugelyje miestų ėmė dygti atminimo lentos, bylojančios apie Putino apsilankymą, jo garbei pavadinamos gatvės ir aikštės, net – dar jam gyvam esant –statomi paminklai ir biustai. Turkmėnbaši su savo nelabai didele šalimi atrodytų tik keistoku diktatoriumi, jeigu jį palygintume su rusiškosios beprotybės mastu. Ir Stalinas tikriausiai būtų labai nustebintas. O laikinasis „vietos saugotojas“ Medvedevas pasirodė tik kaip pilkas Putino šešėlis.

Putino asmens kulto įvaizdyje pasibaisėtinai ir visiškai absurdiškai atrodo jo „stačiatikybė“. Tiesioginėse laidose iš šventų Kalėdų ir Velykų iškilmių televizija primygtinai rodo Putiną, skirdama jam didesnį dėmesį negu šventųjų paveikslams šventovėje. Skirtingai nei Jelcinas, kuris neturėjo supratimo apie tai, kurioje rankoje laikoma žvakelė, Putinas išmoko žegnotis, teisingai prisiliesti bučiuojant ikoną, tačiau „tikrojo krikščionio“ įvaizdis vis dėlto nublanksta, nes jis nė karto nepacitavo Evangelijos, tuo prarasdamas galimybę priminti Rusijos žmonėms apie meilę artimui arba kitus priesakus. Jo „stačiatikybė“, keistu būdu sutapusi su skyrybomis, atrodo nebyli ir nepilna, vien tik išorinė. Niekas nežino, kas dedasi šio žmogaus viduje, kai regi, kaip jis žegnojasi cerkvėje. Grįžęs į kabinetą, Putinas duoda įsakymus šaudyti ir žudyti.

Kažin ar kas nors dabar sugebėtų suskaičiuoti visus Putino asmens kulto požymius. Jau sukurtos dainos ir net opera, kol kas dar nėra baleto, tačiau yra kino filmas ir knygelių vaikams, yra pašto ženklų ir neblėstanti sovietinių žmonių meilė vadams. Putinas tvirtai įrašytas į sovietinių diktatorių panteoną – pastarųjų nuopelnai griaunant galėjo būti nustatomi pagal paminklų ir nutapytų drobių kiekį. Beje, Rusijoje tai visiškai natūralu.

politkuhnya.info

Iš rusų kalbos vertė Jeronimas Prūsas

Trumpai apie autorių: Olegas Panfilovas (Олег Валентинович Панфилов), gim. 1957 m. Gruzijoje, – žurnalistas, apžvalgininkas, TV laidų autorius ir vedėjas, knygų ir straipsnių autorius, scenaristas, „Laisvės radijo“ bendradarbis.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
48 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Taigi

Kad tokie diktatoriai, kaip Putinas būtų, tai pasaulis geresnis, humaniškesnis, teisingesnis būtų.

Keikia Putina!

Reiskia viska teisingai jis daro! O kaip dziugavo visi prie gorbio ir alkocholiko Elcino!Galvojo viskas russkij vopros reshon! O cia per dantis gavo,manau ne paskutyni karta!Ir supraskite kaimo snobai-kuo toliau NATO nuo Rusijos sienu to ramesnis bus jusu miegas!

Stasys

Įdomu, kieno parėdymu buvo sprogdinami namai su savaisiais rusais Maskvoje ir kitur Rusijoje ? O neaiškios mirtys žmonių kalbančių tiesą ir norinčių jos ? O Čečėnija, Gruzija ? Dabar Ukraina ? Kieno yra visi tie scenarijai ? O melas, melas, juoda propoganda, sklinda iš kur ? Taigi, taigi, taigi, kaipgis ?

nelaiminga tauta

anglai karaliui galvą prieš 400 metų nukirto
JAV karaliaus visai neturėjo
o ruskeliai – be caro niekaip.
nors ir nusmurgęs banditėlis vovačka, bet svarbu – kad caras.

Vatnikas

Jau tie Prezydento Putino nuslėptų biografijos faktų šniukštinėtojai visai suįžūlėjo. Girdėjau per radio viena mokytoja aiškyno, kad Putinas jaunystėje buvo kūnigas, bet paskui nusivylė ir metė tą kunigystę. Tokio briedo dar neteko girdėti. Jei jis taip būtų iš tikro padaręs, tai Kirilas seniai jam būtų davęs į galvą su smilkytuvu. Žmonės, netykėkite vakarų propaganda!

ha ha

kelintą jau neteisėtą vaiką „kriksčioniui” Putinui jo kelinta meilužė pagimdė? Dabar mergaitė, rods, gimė?
Ir šisw žmoga dar dedasi pravoslavų popiežium?

ha ha

greitai ta pati „mylinti” minia suplėšys Putiną taip pat kaip suplėšė jo draugą Kadafį… kurį minia irgi begalo mylėjo, o Afrikos kunigaištukai lenkėsi iki žemės…

Vatnikui

girdėjai – kažkas kažkur zvanijo, bet nežnai kur? Tai Stalinas jaunystėje motinos pageidavimu buvo įstojęs į seminariją… bet paskui tapo traukinių plėšiku, o rezultate apiplėšė Rusiją, pavogė iš demokrat Kerenskio valdžią, kartu su teroristo, sprokdinusio carą, broliu Leninu ir įkūrė unikalią plėšikų valstybę.

Vytautas Ju.

Diktatoriai patys į valdžią neateina, už jų kas nors stovi. Lenino „krikštatėvis“ — vokiečių šnipas A. Parvusas (Israel Lazerievich Helphand), Hitlerio „krikštatėvis“ — Ernst Hanfstaengl, bavarietis, tarnavęs M6 ir atstovavęs Vostryto interesus Veimaro respublikoje, Musolinį rėmė siciliečiai. Stalinas buvo reikalingas Leninui kovoje su kominternininkais ir Jakovo Šifo fundacija, vėliau pasirinktas kaip įpėdinis. Už V. Putino stovi H. Kisindžeris su savo institutu.
Tiesa, diktatoriai retkarčiais pasuka į „šoną“ pajutę valdžią ir nebenori klausyti boso, už ką yra peršaunami, pakariami, uždaužomi ar nunuodijami.

Beta

Taigi, duok kiaulei ragus tai ir visą svietą išbadys. 😉

Viskas

kas cia surasyta tinka ir musu melynuju cecholu devetojai dalei.

Trupmenas

O ar neatrodo jums, gerbiamieji, kad mes veliames (mėginami įvelti) į primestą mums temą nagrinėti, mėsinėti, spėlioti kas toks yra putinas, kuria koja išlipo iš lovos ir visokį kitą mėšlą. Jūs tik pažiūrėkite, koks srautas (tryda) paleista šia tema didžiuosiuose mūsų tinklalapiuose. Ir nieko ten rimto neišgliaudoma, o skaitytoją veikia kaip „durmanas”. Užuot mes pasigilinę, kas vyksta čia Lietuvoje, kaip dėliojamos mūsų valdžios piramidės ir kas dangstoma, mes stumtelėjami kuistis svetimų mums pametėtose atrūgose. Na net jei pažiūrėtume kitu kampu. Tarkim vyktų dabar rinkimai į prezidento postą. Kam, sakykit, padarytas geriausias piaras. Kas dominuoja informaciniame lauke? Gal manote, kad koks nors Balčytis, gal Paulauskas, gal Puteikis? Jei į rinkimų biuletenį būtų jie visi įtraukti kartu su Grybauskaite ir Putinu? Spėkite,… Skaityti daugiau »

Taigi tam ha ha

Kadafį Vakarų užauginti banditai suplėšė, žmonės milijoninėmis protesto prieš Vakarų agresiją akcijomis savo vadovą ir jo politiką rėmė.

ruta

Jeigu ne Rusijos zmoniu daugumos bukumas , alkoholizmas , vergu mentalitetas ,represiju baime ir noras nuosava gyvenima padaryti geru , tam pasitelkiant korupcija /vagyste/ , mela ir virsininku pasturgalio laizima ,pritariant bet kokiai absurdo idejai , tai tokia pilka KGB ‘kandis ‘/ Putkino pravarde KGB -‘mol’/, kaip Putkinas , NIEKADA netaptu Rusijos vadovu .Na , nesiseka su vadais ne tik Lietuvai , bet ir Rusijai , tai kruvinas diktatorius , tai marazmatikas , tai alkoholikas , tai korupcionierius , tai as viso nei mesa , nei zuvis …O carai , zude net savo tevus , vaikus , kad tik patekti i valdzia , matyt genai varvaru ir galvazudziu ir vagiu -dominuoja .

laisve

,„Liaudies fronto deputatas“ Antonas Geraščena mano, kad geriausias kandidatas į Antikorupcinio Biuro vadovo postą – buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis. „Jei kalbėti apie „Petro Porošenkos bloko“ iniciatyvą atsakingais asmenimis skirti užsieniečius, tai aš manau, kad pirmiausia tai mes turime išsiaiškinti tarpusavyje. Jei Saakašvilį skirti Antikorupcinio Biuro vadovu, tai apie tai galima pagalvoti. Aš manau, kad prezidentas turėjo omeny būtent Gruzijos reformatorius“,- pasakė Geraščenko.’ http://www.ekspertai.eu

ha ha

šiandien kremlinis Amber Trast Baltijos kanalas, kurį prichvatizavo iš nežinia kuom nutrūčyto Lubio, kaip didelę nelaimę pranešė, kad Moldovoi rinkimus laimėjo proeuropietiškos partijos ir dar tragiškesniu tonu pranešė, kad ką Moldova dabar darys, jei Rusija grąžins kone milijoną darbo emigrantų …
Ha ha. taip ir patikėjom, kad „emigrantai” ne rusų, bet moldavų tautybės!
Ar pažįstat bent vieną lietuvį, kuris darbo išvyko ieškot pas buvusius okupantus?

O Moldavijai rumunai jau nutiesė dujotiekį, pasirodo. Tik iš kur jis į Rumuniją ateina? neskė.

Juozapas

Manau, kad kolegos Trupmeno pastaba verta dėmesio.

ha ha

verti dėmesio paveiksliukai. Tas ypač kur Adolfas glosto pupuliuką putinėlį. Gaila, kad autoriai nenurodyti.

skaitau apie Putin, o

matau Grybe. Analogija su ,,juodu dirzu” – juk, kad ji gauti reikia nugaleti ne viena varzova, pereiti nuo balto, oranzinio, melyno,geltono, zalio iki rudo ir juodo dirzo!!! Diržų (kyu ir dan) atestacijos egzaminai rengiami norint įvertinti pasiektą karatė sportininkų meistriškumo lygį. Atitinkamai nuo kyu ar dan priklauso ir technikos sudėtingumas, fizinio pasiruošimo lygmuo bei kumite (kovų) skaičius.Gal kas nors ir kur nors radote kiek kovu laimejo grybe, kur jai buvo suteiktas tas kovu meno virsunes juodasis dirzas?! Net kovu su vaikais ar berniukais, kaip Putinas, ji niekada nedemonstravo ( galtrukdo riebalisnis sluoksnis ir pastovus melynas chalatas?!). Str. labai aktualus ir reikalingas – sekmingas palaizuno-nykstuko suolis.

Raigerdas Juozapui

Mielas Juozapai, kas su tavimi pasidarė, kad visiškai praradai formą? Anksčiau buvai geras kovotojas, o dabar tau net melagis Trupmenas yra didelis autoritetas. O gal sugalvojai paduoti pareiškimą ir pereiti į kokį nors „Trupų man’o „Gyvulių fermos” poskyrį? Deja, tas „Trupų man’as” arba Trupmenas neturi jokių idėjų, išskyrus vieną: kiršinti tarpusavyje žmones, kas atitinka vieną iš Rusijos politikos krypčių. Jis tau nieko nepasiūlys, išskyrus erzelynės kūrenimą.

Net

stebina Putino pasisekimas apkvaitusioje Lietuvoje ir ne tik joje.Gal daug kas patiria orgazmą apie jį ir apie jį-ne apie Lietuvos reikalus,jie lieka šone,bet apie jį .Matyt užsikaifavusių yra ir nemažai:).Turi pasisekimą ir tarp moterų ir tarp vyrų?:)Na jooo vyruks:).

Skorpė

Visi diktatoriai mėgsta apsupti aplinką savais atvaizdais – daugybe nuotraukų, tapybiniais portretais ir skulptūromis, o taip pat – įvairiausiais mažųjų propagandos formų kūriniais – nuo pašto ženklų iki knygelių vaikams ir banknotų.—Dalios FILMUKAI – tame partpe ir vis vaikai glostomi 🙂

gudi giria

Dauguma komentatoriu pasamdyti,kaip ir straipsniu rasytojai.Paskaitai komentarus ir pagalvoji,ar cia vienas durnius rasineja,ar jie visi durni,tai is kur gali buti normali valstybe jeigu durniu dauguma,bet tv.radijas,spauda vis spauzdina ir spauzdina durnius.Issilaisvinus Lietuvai,gal puse dar atgriebsim,bet daug ir liks trenkti negryztamai.

Gūdžioj girioj pats ir sėdi

Ar tamstos pienburni, niekas nemokė rašybos paslapčių? „spauzdina”, „negryžtamai” rodo, kokiai išsilavinusiai Lietuvai, apie kurią vograuji, pats priklausai.

To Raigerdas Juozapui        2014-12-1 23:10

Visi trys jūs turit tą pačią bėdą- potraukį pulti, užgauti, iškoneveikti žmones, jei nuomonė neatitinka jūsų išsakytą…taip kad juokiasi puodas, kad katilas juodas…

viską ten gerai matomai "gudi giria" parašė

„bet tv.radijas,spauda vis spauzdina ir spauzdina durnius” tai matyt reikštų,kad vis spaudžia ir zulina,spaudžia ir zulina,spaudžia ir zulina protus ir mąstymą kol gaunas durniai,o iš jų gudi giria:).Viskas čia matyt taip ir parašyta ,o „z”,dėl stiprumo-detalė:)

Trupmenas

Su komentatoriais dažnai atsitinka panašiai kaip su agentais, kartais jie ir būna prisidengę agentai, kartais vykdo kokią nors agentūrinę užduotį. Tie panašumai iš dalies atsiranda dėl vienos aplinkybės, kad ir agento ir komentatoriaus tapatybė dažniausiai nėra ta, kuo jis save nuduoda. Agentas visados turi savo antrąją tapatybę ir legendą. Jis ne stukačius, o kokios nors Filharmonijos kadrų skyriaus inspektorėlis, jis kailių fabriko darbininkas, o ne GRU mokyklos auklėtinis. taip nuaudžiama jo antroji tapatybė ir biografija su kuria jis išeina į viešumą ir joje veikia. Komentatorius panašiai irgi kuria savo tapatybę tekstais, parodydamas arba susikurdamas kažkokį reprezentacinį savo įvaizdį, paveikslą. Komentatorius dažnai yra tik fantomas, fikcija, nes iš tikro už jo susikurtos tapatybės gali slėptis visai ne tas asmuo, kuo jus… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

Komentatoriaus Trupmeno pamąstymai:”Komentatorius dažnai yra tik fantomas, fikcija, nes iš tikro už jo susikurtos tapatybės gali slėptis visai ne tas asmuo, kuo jus dedasi esąs”. Yra tokia žmogaus būsena, kad žmogui vaidenasi agentai, šnipai,kitam net marsiečiai, o dar kitam netgi velniai, o dar kitam žiurkės, lakstančios aplinkui, o dar kitam balti arkliai vonioje. O kaip gi yra iš tikrųjų? Kadangi Vakaruose kompiuteriai atsirado anksčiau nei Soc. lageryje, tai ten susiformavo ir savotiška bendravimo kultūra. Tie, kurie norėjo daugiau pritraukti liaudies į savo internetinius puslapius, organizuodavo disputus ar forumus, o dar kiti norėdavo greitu būdu organizuoti apklausas, kad vėliau paruošti atitinkamą reklamą. Tokioje informavimo erdvėje paplito nick’ai. Jie paimti iš literatūros srities, kai rašytojai, poetai, netgi dainininkai susikuria savo pseudonimus, kurie… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

Na, Trupmenai, tai laukiu atsakymo. Gal tu kartais dirbi ten laidojimo biure? Gal duobkasiu? Na, gali ir neatsakyti. Tikrai nebūtina. Bet yra liaudies patarlė:”Nekask kitam duobės”. Tai, gal nieko apie tai negirdėjai? Yra ir kita liaudies patarlė:”Melo kojos trumpos”. Irgi negirdėjai? Tai dabar žinosi. Tai laukiu tavo atsakymo į užduotą tau klausimą. Aišku, turiu pageidavimą: „atsakydamas nemeluok”. Bet ar tau tokie paprasti reikalavimai, kurie yra norma doram žmogui, priimtini? Galiu ir apsirikti, bet manau, kad ne.

Trupmenas Raigerdui

Jei taip agituoji, kad pasakyčiau nemeluodamas apie tamstą ir tavo mandagiai proteguojamą sektą, tai prašom:
Sektos naguose

Tomo Cruise’o įtaka silpnės

Tomas Cruise’as laikomas įtakingiausiu Holivudo žmogumi. Pats jis pasisekimą aiškina Scientologų bažnyčios mokslais, kurių didžiausias propaguotojas jis yra. Tačiau žvaigždžių gyvenimo stebėtojai vis dažniau pranašauja Cruise’o galios žlugimą. Pasak jų, tai „smegenų skalbimo“, prie kurio prisidėjo Cruise’o tikėjimo draugai, padarinys. Plačiau apie tai rašo Jaromiras Rutkowskis.
(Tęsinį skaitykite šiuo linku http://www.culture.lt/7md/?leid_id=765&kas=straipsnis&st_id=7436

Trupmenas Raigerdui

Gal pamiršau užbarstyti druskelės. Atsiprašau. Dar mažumėlę per prėska. Užbarstau: „Įtraukimo metodai[taisyti | redaguoti kodą] Nauji nariai dažniausiai įtraukiami į sektą, siūlant praeiti „psichologinį“ testą, skirtą tariamoms psichologinėms ir pan. problemoms atrasti. Užpildydami šį testą, žmonės suteikia sektai pakankamai didelį kiekį asmeninės informacijos, kad sekta galėtų pradėti jais manipuliuoti, įtraukti į savo veiklą, panaudojant „auditingo“ metodus. Sektos narių hierarchija pagrįsta žiniomis, kurias įgyti gali atitinkamus pinigus sumokėję sektos nariai. Aukštesnio lygio žinios kainuoja daugiau, tačiau sektos nariai, jas įgiję, ilgainiui gauna teisę mokyti žemesnio lygio narius bei jiems perpardavinėti nupirktas žinias. Todėl, skirtingai nuo daugelio kitų sektų, šioje seniausi sektos nariai būna suinteresuojami dar ir finansiškai. Tam, kad senesni nariai neturėtų galimybės pasitraukti, jie dažnai įtraukiami į nusikalstamą veiklą ir… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

Na, tu iš tikrųjų esi netgi nelabai protingas. Tau buvo užduotas klausimas:kas yra sekta? Normalus klausimas.Aš tau aiškiai parašiau:”turiu pageidavimą: “atsakydamas nemeluok”. Bet, matyt, nemeluoti negali prirašei krūvą melų. Tai, klausiu dar kartą: kas yra sekta? Ką reiškia šitas žodis? Gal šį kartą nemeluosi?

Trupmenas Raigerdui

Vienas komentatorius gerai tau atsakė į visus tavo klausimus. Atsistok prieš veidrodį ir paklausk to melagio, kuris prieš tave stovi.

Raigerdas Trupmenui

„Viena bobutė pasakė”, „vienas komentatorius gerai tau atsakė į visus tavo klausimus” ir t.t. Bet ten buvo ir mano atsakymas:”Jeigu ką nors siūlai, tai parodyk pats pavyzdį”. Viskas yra labai paprasta. Reiškia tu čia parašei tuos komentarus, kad mane įžeisti, apšmeižti? Na, tikrai, keisti tavo norai. Sveikais tikrai juos nepavadinsi. Įdomu, tu tiek prirašei apie sektą ir negali net parašyti, ką tas žodis reiškia. Ar čia vėl tik būdas įžeisti? Tai, ką tas žodis sekta reiškia? Tik nemeluok, rašyk tiesą.

citramon

maniakinė paranoja yra rimta liga. ( kai žmogelis įsikala į galvą būtinybę iš visų reikalauti „visiškos tiesos”, proto tokiam niekas nebeįkrės. ( nes ta „visiška tiesa” turi visiškai atitikti ligonio viziją. ( visi kas tai vizijai nepritaria tampa priešais. ( liga yra liga. ( negali nei juoktis nei pykti.( užuojauta. 🙁

K.E.T.

001. 01. Duok durniui kelią.

Raigerdas Trupmenui

JAV Mokesčių inspekcija padarė šią teigiamą ir pamatuotą išvadą, dėl atleidimo nuo mokesčių Scientologijos Bažnyčias, tik po labai rimto ir kruopščiai atlikto patikrinimo, kokio nebuvo per visą mokesčių atleidimo organizacijoms istoriją. Iš tikrųjų, šis patikrinimas buvo toks rimtas, kad vien tik patikrinimo protokolas, bendrai sudėjus, užimtų vietos maždaug keturis metrus ilgio. Patikrinimo metu, JAV Mokesčių inspekcija užklausė dėl korporacinės ir finansinės Scientologijos Bažnyčios struktūrų, religinių paslaugų parapijiečiams, organizacijų administracinės ir ūkinės veiklos ir gautų aukų bei jų paskirstymo, taip pat dėl atlyginimų bažnyčios vadovams ir dar daugelio kitų aspektų. Patikrinimo metu buvo ištirti balansinės ataskaitos, bankų išrašai, čekiai ir kiti finansiniai dokumentai. Apart to, kad mokesčių inspekcija gavo konkrečius atsakymus į daugelį užklausimų, ji taip pat atliko patikrinimus tiesiogiai Scientologijos… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

O štai čia dar faktai, kurie labai nepatinka dezinformacijos ir gandų nešiotojui, bei melagiui Trupmenui, nes jis parasčiausiai nekenčia tiesos: „Scientologijos bažnyčios Religinis pripažinimas Jungtinėse Amerikos Valstijose Apart to, kad mokesčių inspekcija gavo konkrečius atsakymus į daugelį užklausimų, ji taip pat atliko patikrinimus tiesiogiai Scientologijos Bažnyčios organizacijų darbo vietose, ištyrė neįtikėtiną apimtį finansinių dokumentų ir kruopščiai patikrino Bažnyčios organizacijų veiklą. Po tokio kruopštaus ir griežto patikrinimo, JAV Mokesčių inspekcijos darbuotojai gavo juos pilnai patenkinusius atsakymus į visus užduotus juos dominančius klausimus. Jeigu šito nebūtų, tai mokesčių inspekcija nebūtų suteikusi Bažnyčiai tokį statusą, pagal kurį organizacija yra atleidžiama nuo mokesčių. Jeigu kalbėti konkrečiai, tai mokesčių inspekcija detaliai ištyrė priimtas Bažnyčios praktikoje surinkimo lėšas, kurios gaunamos pritraukiant tiek naujus pasekėjus, tiek ir… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

O štai čia dar faktai, kurie labai nepatinka dezinformacijos ir gandų nešiotojui, bei melagiui Trupmenui, nes jis parasčiausiai nekenčia tiesos: “Scientologijos bažnyčios Religinis pripažinimas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1993 m. spalio 1 d. po neįtikėtino pagal didžiules apimtis patikrinimo, kuris užtruko du metus ir apėmė visus Bažnyčios veiklos aspektus pasaulyje, taip pat ir po visų kaltinimų išgvildenimo, kurie buvo iškelti prieš Bažnyčią jos apostatų ir įvairių kritikų, JAV Mokesčių inspekcija (IRS – Internal Revenue Service) paskelbė sprendimą, kuriame patvirtino, kad Tarptautinės Scientologijos Bažnyčios statusas yra religinės ir labdaringos organizacijos statusas (Motininės scientologinės religijos bažnyčios) ir 150 jos dukterinių bažnyčių, misijų ir visuomeninių organizacijų, kitais žodžiais pasakius, visas scientologines organizacijas, kurios randasi JAV, o taip pat eilė kitų organizacijų, kurios randasi už… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

Štai dar faktai. Europos Žmogaus Teisių teismas apie jokią Scientologijos sektą nekalba. Tai, kam meluoji, Trupmenai? Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos Žmogaus Teisių komisija pripažino tikrąją Scientologijos religijos prigimtį. 2007 metų rugsėjo 24 dieną įsigalėjo balandžio mėnesį vienbalsiai priimtas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, patvirtindamas, kad Scientologijos Žinyčia (Bažnyčia), turi tokias pat teises, kaip ir bet kokia kita religinė organizacija, ir ją gina Europos Konvencijos 9-asis straipsnis dėl žmogaus teisių. Tai nėra pirmas atvejas, kai Strasbūre įsikūrusios tarptautinės bendrijos institucijos pripažįsta Scientologijos Bažnyčios teisę į religijos laisvę, tiek jos pačios atžvilgiu, tiek jos narių atžvilgiu. Jau praeityje, Europos Žmogaus Teisių komisija, dalyvaujant Scientologijos Bažnyčiai, nagrinėjo bylą ir nusprendė, kad Bažnyčia turi teisę apginti savo narių teises į savo religiją,… Skaityti daugiau »

Raigerdas Trupmenui

Na, matyt, nebėra tikslo laukti iš Trupmeno atsakymo kas yra ta sekta ir ką tas žodis reiškia. Išeina taip, kad tu nepajėgus atsakyti netgi už savo žodžius. O dabar dėl logikos. Niekaip nesuprantu, ką blogo yra padaręs Tomas Kruzas? Jis girtuoklis, narkomanas, nusikaltėlis, mafiozas? Ką jis yra blogo padaręs? Ką jis yra blogo padaręs Lietuvai? Blogai, kad jis yra Holyvudo žvaigždė? Tai, gal draudžiama būti Holyvudo žvaigžde? Ar yra blogai todėl, kad jis suvaidino „Valkirijoje” pasipriešinimo dalyvį prieš Hitlerį ir parodė, kad ne visi vokiečiai buvo paralyžiuoti tos baimės prieš fašistus? Bet tai užgavo tavo, kaip Hitlerio gerbėjo jausmus? Reiškia šitas straipsnis labai aktualus, nes nukreiptas tiek prieš Hitlerio gerbėjus, tiek prieš Putino gerbėjus. Tai būtent todėl savo pirmame komentare… Skaityti daugiau »

Taip arba Ne nemeluojant

p. Raigerdai, ar esate scientologų bendruomenės narys?

Raigerdas anonymui  2014-12-3 13:28

O kodėl tu anonymas? Ko bijai? Tu Lietuvoje gyveni ar Baltarusijoje, ar Kaliningrade? Neturi rekšmės, kur tu gyveni, bet privalai gerbti LR įstatymus. Trupmenas juos ignoruoja. O tu? Kodėl tu neparašai: ar tau privalu laikytis LR įstatymų ar neprivalu? Štai, ką sako LR Konstitucija: 25 straipsnis Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir… Skaityti daugiau »

p. Raigerdui

nesulaukiau jūsų atsakymo. vietoje aiškaus vieno žodžio atsakymo jūs užpylėte mane informacija apie scientologų bažnyčią, kokia ji gera ir pūkuota. man neįdomi ta informacija. jeigu aš norėsiu iš jūsų išgirsti detaliau kas yra scientologai, aš to ir paprašysiu. tačiau to jūsų neprašiau.
kirvis turi atitikti kotą. klevas yra klevas. ne beržas. jūs tiek laiko kibote visiems į atlapus dėl žodžio, dėl raidės. jūs nuolat raginote visus daryti, savo asmeniniu pavyzdžiu rodyti. išūžėte visiems galvas dėl Tiesos.
turite gerą progą. kodėl nenorite atsakyti tiesiai šviesiai?
Taip arba Ne nemeluojant:

p. Raigerdai, ar esate scientologų bendruomenės narys?

Raigerdas anonymui 2014-12-3 21:59

Koks tavo reikalas kokios bendruomenės narys aš esu? Aš priklausau 5 bendruomenėm, ir kodėl aš tau turiu jas vardinti? Kas tu toks esi? Tu ką, visiškai sumaišei laikus? Kas tau dabar vokiškojo Gestapo laikai, ar KGB laikai? Tu jau įsivaizduoji, kad tu mane tardai? Ką tu čia sau leidi? Ar tu įsivaizduoji, kad Lietuvos valstybėje tau jokie įstatymai negalioja? Tu man įgrįsai tikrąja šio žodžio prasme. Man gaila tau aukoti laiką, bet, matyti, teks. Dabar aš tau užduosiu klausimus ir nuo jų tikrai neišsisuksi.

anonymous

ne. taip nebus. į jokius jūsų klausimus aš nesiruošiu atsakinėti. aš savęs nekėliau virš visų ir pretenzijų į Tiesos monopolininką nereiškiau. man neį domu kiek bendruomenių jūs priklausote. man neįdomu kokios tai bendruomenės. man nei šilta nei šalta jeigu esate scientologas ar juo nesate. man asmeniškai scientologija yra tuščia vieta. neįdomi kaip tokia. aš tik paklausiau paprasto dalyko esate scientologų bendruomenės narys ar ne. ir ne paprašiau jūsų pasiteisinimų. tiesiog prašiau atsakyti -Taip ar Ne. neįsakiau, nepriverčiau. paprašiau. kur mano komentare matote gestapo/kgb metodus. aš jūsų nepuolu. tai jūs puolate. kadangi taip elgiatės, tai man primena keletą atvejų. man teko keletą kartų komentaruose susidurti su scientologais. ir labai įdomu, kad kol leidi jiems kalbėti ir nesakai nepatogių klausimų, kol nesuabejoji… Skaityti daugiau »

Trupmenas to anonymous

Nebesivarginkit klausdamas. Jūs jau atsakėte į klausimą, kurį keliate. Aš stebėjau šį įdomų komentatorių ir man senokai kilo tokių įtarimų. Vaidinau šiek tik naivesnį nei esu ir tasai „išsidūrė”. Kai pričiupau už uodegos, pradėjo draskytis ir žviegti, panašiai kaip ir su jumis.Stebėjome tiesiog egzorcizmo seansą. Nepasakyčiau, kad malonu tokius dalykus stebėti.
Su Dievu.

Raigerdas anonymous'ui

Čarlz Bukovski:”Šiame pasaulyje yra tokia problema, kad išauklėti žmonės turi abejonių, o idiotai perpildyti pasitikėjimu”. Matai, aš toks žmogus, kad visada stengiuosi patenkinti tai, ko žmogus prašo. Normalus žmogus, paskambinęs telefonu, pirmiausia, prisistato, ir išsako savo reikalą. Jis taip pat stengiasi užduoti klausimus tik tokia prasme, kad tai būtų įdomu, naudinga abiems pusėms. O jeigu žmogus užimtas, tai jis mandagiai atsiprašo arba jie sutaria susiskambinti kitu laiku. Vakarų šalyse egzistuoja etiketas. Ir normalūs žmonės žino etiketą tos šalies į kurią jie važiuoja. Tavo tonas ir visiškai į jokius etikėto rėmus netinkanti bendravimo forma, praktiškai daro pokalbį neįmanomu. Aš su tavimi jokių sandėrių niekada neturėjau ir neturėsiu, ir nesu nei tavo kameros draugas, nei koks nors sugėrovas ar kas nors. Ir… Skaityti daugiau »

48
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top