Ramūnas Aušrotas. Masinės vakcinacijos afera (2)

Straipsnio pradžią skaitykite ČIA.

Už sistemos ribų

Masinės vakcinacijos planas gimė ne Lietuvoje, bet ES. Lietuvai reikėjo prie šio plano prisiderinti ir jį įgyvendinti. Tačiau Lietuvoje sukurta imunoprofilaktikos sistema to neleido padaryti. Nebuvo priderinta ir teisinė bazė. Todėl gimė sprendimas masinę vakcinaciją nuo Covid-19 įgyvendinti už sistemos ribų, tuo pačiu apeinant teisės aktuose nustatytus reikalavimus (ir juose nustatytus apribojimus). Tuo tikslu buvo sukurta atskira skiepijimui nuo Covid-19 skirta vakcinacijos sistema, išimtinai reguliuojama LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais.* Ji tebegalioja iki šiol. Tik nebėra įgyvendinama su ta energija (kai kas pasakytų – su visu tuo žiaurumu), kuriuo buvo įgyvendinama dar pavasarį.

Bet apie viską iš eilės. Kad geriau tai suprastume, turime susipažinti su imunoprofilaktikos sistemos Lietuvoje organizavimu. Informacijos yra daug, todėl įrašą skelsiu į dvi dalis. Pirmiausia apie teisinį imunoprofilaktikos pagrindą.

Žmogaus užkrečiamų ligų profilatikos ir kontrolės įstatymo (toliau – ŽULPKĮ) 11 str. 4 d. nustato, jog imunoprofilaktikos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.** Remiantis šia nuostata, o taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nustatančiu SAM kompetenciją tvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus) ir 10 straipsnio 6 punktu (numatančiu SAM kompetenciją nustatyti sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus), 2020 m. gruodžio 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministras priima įsakymą nr. Nr. V-2997 “Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Tvarką – taip, bet ne politiką. O politiką nustatoma aukštesniame lygmenyje. Sprendimas įvesti masinę imunoprofilaktiką, kaip priemonę suvaldyti užkrečiamos ligos plitimą, yra sveikatos politikos klausimas, kuris kaip toks turi būti aptariamas ir nustatomas valstybės strateginiuose dokumentuose. O SAM yra tik šią valstybės politiką įgyvendinanti institucija.

Valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros srityje nustatantis dokumentas yra Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programa. Joje numatomi nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros tikslai, uždaviniai, jų vertinimo kriterijai ir planuojamos pasiekti reikšmės. (Programos 1 punktas).

Remiantis šia programa visos valstybės ir savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo planuoti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines, teisines ir ekonomines priemones ir užtikrinti jų įgyvendinimą (ŽULPKĮ 22 straipsnio 2 dalis).

Remiantis šia programa, atsižvelgdama į joje numatytus uždavinius, Sveikatos apsaugos ministerija, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą (ŽULPKĮ 22 straipsnio 1 dalis).

Pandemijos laikotarpiu galiojo 2015 m. gruodžio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1291 priimta Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programa.*** Imunoprofilaktikos srityje ši programa, be kitų dalykų, numatė “plėtoti imunoprofilaktikos veiklą šalyje, siekiant valdyti skiepijimu valdomas užkrečiamąsias ligas ir mažinti jų naštą visuomenės sveikatai”, užtikrinti, kad laiku pagal PSO nustatytus reikalavimus būtų likviduojamos užkrečiamosios ligos (poliomielitas, tymai, raudonukė), o taip pat plėtoti suaugusiųjų skiepijimą. (16.2.9. p). Visuotinės imunoprofilaktikos, kaip užkrečiamos ligos suvaldymo priemonės, o taip pat ir tokio tikslo, programa nenumatė. ****

Įgyvendindamas šią programą LR Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. sausio 28 d. savo įsakymu Nr. V-115 patvirtino Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą.***** Joje buvo nustatytas Lietuvos imunoprofilaktikos tikslas ir uždaviniai, siekiami rezultatai, vertinimo kriterijai, Programos įgyvendinimas, koordinavimo ir įgyvendinimo priemonės.

Kalbant apie gripą ir kitas ūmines viršutinių kvėpavimo takų infekcijas (o koronavirusas yra ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija), programa numatė didinti rizikos grupių skiepijimo nuo nuo tokių ligų aprėptis (25 p.). Masinio suaugusiųjų skiepijimo nuo gripo ar kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų programa taip pat nenumatė. Kodėl?

Čia reikia išryškinti dar vieną aspektą. Imunoprofilaktikos sistema apima du lygius ir du su jais susijusius tikslus: tai vaikų skiepijimas pagal skiepijimų kalendorių, siekiant užtikrinti palankią vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją, kai kuriais atvejais išsikeliant sau tikslą likividuoti vakcinomis valdomas infekcijas (tokias kaip tymai, raudonkiukė, kokliušas), ir vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas, siekiant mažinti užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų riziką pažeidžiamose gyventojų grupėse.

Kaip žinia, gripas ir kitas ūmines viršutinių kvėpavimo takų infekcijas pagal savo pobūdį nėra ta liga, kurią galima valdyti vakcinų pagalba, o juo labiau ją tokiu būdu likviduoti. Būtent todėl gripo (ir pagal nutylėjimą apie kitas ūmines viršutinių kvėpavimo takų infekcijų) atžvilgiu, programa viso labo numatė mažinti užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų riziką pažeidžiamose gyventojų grupėse (30.3. p), sudarant galimybę pasiskiepyti nuo gripo kuo didesniam asmenų, priklausančių rizikos grupėms (65 metų ir vyresni asmenys; asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis; asmenys, gyvenantys slaugos ir globos įstaigose; sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai; nėščiosios), skaičiui (3.1.).

Atsižvelgiant į tai jog gripas (ar pagal nutylėjimą kita panaši ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcija) nėra ir negali būti priskirtina likviduojamų infekcijų kategorijai, programa kaip siektiną rezultatą numatė gripo naštos gyventojų sveikatai (sergamumo, mirtingumo, komplikacijų dažnio, hospitalizacijos apimčių ir kt.) mažinimą (32.2. p.), o gripo vakcinacijos aprėpčių didinimą siejo su poreikiu atlikti tokios intevencijos veiksmingumo vertinimą (2.9. p.)

Kaip žinia, koronavirusas yra ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija. Taigi, remiantis imunoprofilaktikos programa, šios užkrečiamos ligos kontrolei pagal analogiją gali būti (ir turėjo būti) taikomi tie patys principai, kokie yra taikomi gripui. Tačiau imunoprofilaktikos programoje gripui taikomi imunizacijos principai sumanytam planui – visus paskiepyti nuo COVID-19 ligos tam, kad suvaldyti koronaviruso infekcijos plitimą – netiko. Jie, numatydami tik rizikos grupių vakcinaciją, neleido masinės imunizacijos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Tai viena iš priežasčių, kodėl reikėjo išeiti už Lietuvoje galiojančios imunoprofilaktikos sistemos ribų, ir sukurti išimtinai skiepijimui nuo Covid-19 skirtą vakcinacijos sistemą ir per ją vykdyti masinę vakcinaciją, kurios jokie kiti teisės aktai nenumatė.

Ir tik 2021 m. rugpjūčio 2 d. , vakcinacijos kampanijai jau gerokai įsibėgėjus, LR Sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-1790 pakeitė Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei jos 6 punkte numatydamas “masinius gyventojų skiepijimus”.******

Nors Covid-19 pandemija atslūgo, tačiau teisės aktai, reglamentuojantys imunoprofilaktikos politiką, iki šiol yra nepakeisti. Imunoprofilaktikos programoje iki šiol nėra numatytas ne vakcinacijos nuo Covid-19 tikslas, uždaviniai, siekiami rezultatai, nekalbat jau apie vakcinacijos nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) aprėptis. Gal jau laikas tai numatyti?

Apie kitas priežastis – kituose įrašuose.

#STI_CovidoTyrimas
_______

* https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f735b430469711ebb394e1efb98d3e67?jfwid=p735jebf
** https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
*** https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35c41ab0a3c411e59010bea026bdb259/asr
**** Tiesa, ypatingomis aplinkybėmis, visuotinė imunoprofilaktika galėjo būti taikoma pagal ŽULPKĮ 11 str. 5 dalį, paskelbus teritorijų karantiną.
***** https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a88940c123b911e9b246d9cc49389932/asr
******* https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ac0130a2f3c811ebb4af84e751d2e0c9

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
4 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
4
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top