Ramūnas Aušrotas. LRT toliau pjudo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininką A. Valotką

Šiaip neskirčiau laiko šio epizodo komentavimui, jei nežinočiau, kad Nacionalinis transliuotojas sąmoningai vykdo ideologinį užsakymą. Pačiam, kaip Rengimo šeimai asociacijos pirmininkui, teko susidurti su organizuotu LRT puolimu dėl leftistinio naratyvo neatitinkančios minties apie tai, jog internetas (o ypač socialiniai tinklai) įtakoja lyties tapatybės sutrikimo formavimąsi, ir kad ši lyties tapatybės keitimo mada plinta tarp paauglių kaip socialinis virusas.

Panašiu taikiniu dabar tapo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas A. Valotka, drįsęs suabejoti Lietuvos vykdoma darbo migracijos politika, pro pirštus žiūrinčia į tai, kad Lietuvoje aptarnavimo srityje dirbantys užsieniečiai nemoka valstybinės lietuvių kalbos.

Štai vakar LRT Portale paskelbtoje publikacijoje „Ar neišsigalvoja Valotka – švaistosi terminu „lingvistinės teisės“, bet girdėti kritikų nenori: „Aš manau, ir viskas“ A. Valotka bandomas demaskuoti, kaip išsigalvojantis „Lietuvos piliečių lingvistines teises“. LRT , pasitelkęs vietinius ir tarptautinius ekspertus, įrodinėja, jog tokių teisių nėra. Kitaip tariant, A. Valotka paprasčiausiai nusišnekėjo.

Valstybinė lietuvių kalba (ir jos naudojimas) yra viena iš Konstutucijoje įtvirtintų Lietuvos valstybės atributų, kurią reikia gerbti.

A. Valotka nėra teisininkas, o juo labiau ne tarptautinės teisės specialistas. Todėl turi teisę klysti. Tačiau moralinė intuicija, kuria jis vadovaujasi, yra teisinga. Valstybinė lietuvių kalba (ir jos naudojimas) yra viena iš Konstutucijoje įtvirtintų Lietuvos valstybės atributų, kurią reikia gerbti ne mažiau, negu kitus Konstitucijoje įtvirtintus atributus (ir jų naudojimą): valstybės vėliavą, herbą ir himną.

Reikia taip pat pažymėti, kad kalba, skirtingai nuo kitų valstybės atributų (vėliavos, herbo, himno) yra būtinas Lietuvių valstybės atributas. Lietuvos Konstitucijos preambulė aiškiai įvardija, kad Lietuvos valstybę kuria lietuvių tauta, o ne nacija ar teritorinė bendruomenė. Būtent tautai, o ne nacijai ar teritorinei bendruomenei yra būdingos tam tikros charakteristikos, susijusios su etniškumu, kalba, istorija ar religija.

Konkreti ir nuosekli principo, jog Lietuvos valstybę kuria lietuvių tauta išraiška Konstitucijoje yra nuostata, jog Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba. (Čia reikia pastebėti, jog pasakymas, jog Lietuvos valstybę kuria lietuvių tauta nereiškia, jog Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos neprisideda ar negali prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Priešingai. Tačiau jos tai daro LR Konstitucijoje nustatytomis sąlygomis, kurių viena iš jų – pripažinti lietuvių kalbos – kaip valstybinės kalbos statusą ir jį įgyvendinti (to laikytis praktikoje).

Būtent iš to ir kyla tai, ką A.Valotka įvardina kaip „Lietuvos piliečių lingvistines teises“. Čia reikėtų pastebėti, jog tiksliau būtų tai įvardinti ne kaip piliečių, bet kaip tautos teisę. Šis patikslinimas yra būtinas, nes, kalbėdami apie tokį reiškinį, kaip teisės, mes natūraliai jas siejame su žmogaus teisėmis. Tą dalyką ir padarė dauguma LRT kalbintų komentatorių.

Iš tiesų, teisės į kalbą, kaip pozityvios teisės visame žmogaus teisių korpuse, nėra. Tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai išskiria teisę į pilietybę, t. y. teisę būti pilnaverčiu tam tikros valstybės nariu, ir šis priklausymas garantuojamas visiems valstybėje gyvenantiems asmenims, nepriklausomai nuo jų asmeninių charakteristikų, įskaitant ir tautinę priklausomybę (kalbą). Teisę į kalbą galima laikyti sudėtine asmens teisės į tapatybę dalimi (pvz. Vaiko teisių konvencija išskiria vaiko teisę į identitetą (8 str.) taip pat garantuoja jam teisę vartoti gimtąją kalbą realizuojant savo kultūrinį identitetą (29, 30 str.). Tarptautiniai teisės instrumentai garantuoja valstybinėje gyvenančių mažumų teisę puoselėti savo tautinę tapatybę (kas, pvz. apima teisę kalbėti savo kalba). Jie taip pat garantuoja galimybės susikalbėti užtikrinimą, kaip sąlygą įgyvendinti kitas žmogaus teises, pvz. teisę į teismą.

Iš komentuojančių, tik Paryžiaus Sciences Po universiteto dėstytojas Vincentas Couronne atkreipė dėmesį, jog „lingvistinė teisė“ yra greičiau valstybės teisė, o ne individo“, t. y. atskyrė žmogaus teises nuo tautos (valstybės) teisių.

Gal tai ir mažiau žinoma, tačiau tarptautinė teisė kalba ne tik apie žmonių, bet ir apie tautų (arba valstybių) teises. Tarptautinės teisės dokumentuose tai išreiškia tautų apsisprendimo teisės principas, įrašytas dviejuose pamatiniuose tarptautinės teisės instrumentuose. 1966 m. priimti JTO Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas įtvirtina, jog visos tautos turi apsisprendimo teisę, kuria remiantis jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą.

Lietuvių tauta tą dalyką ir padarė 1992 m. priimdama Konstituciją, kuria pasirinko įgyvendinti tautos valią – kurti demokratinę respubliką, tuo pačiu nustatydama, kad vienas iš kuriamos valstybės elementų yra lietuvių kalba, valstybinis jos satatuso pripažinimas ir visuotinis naudojimas.

Reikia pasakyti, jog ekonominės, socialinės ir kultūros plėtros vykdymas, kaip tautos apsisprendimo principo praktinis įgyvedinimas priklauso nuo tam tikrų charakteristikų. Pvz. ekonominė plėtra priklauso nuo tautos (valstybės) pasirinkto ekonominio modelio (rinkos ekonomika, planinė ekonomika), mokesčių politikos ir pan. Socialinė plėtra pvz. priklauso nuo demografinės politikos, urbanistinės politikos ir pan. O štai kultūros (plačiąja prasme) plėtra neįsivaizuojama be tam tikrų tam reikalingų įrankių pasirinkimų. Vienas iš tokių įrankių yra kalba (kiti pvz. yra istorinės atminties politika, religija ir pan.). Lietuvių tauta (valstybė), suteikdama lietuvių kalbai valstybinės kalbos statusą, labai aiškiai parodė, kad lietuvių kalba yra pirminė ir pagrindinė tautos (valstybės) kultūrinės plėtros priemonė.

Jei žmogaus teisės yra reikalavimai valstybei, kuriuos valstybė turi išpildyti, tai tautos (valstybės) teisės yra reikalavimai toje valstybėje gyvenančiam piliečiui. Pvz. mūsų Konstitucija nustato, jog įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių (28 straipsnis). Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (139 straipsnis). Kitų šalių įstatymai (pvz. Šveicarijos) nustato pareigą šalies piliečiams dalyvauti rinkimuose.

Kitaip tariant, tai yra žmogaus pareigos tautai (valstybei). Viena iš tokių pareigų yra reikalavimas Lietuvos piliečiams ir joje nuolat gyvenantiems asmenims mokėti valstybinę lietuvių kalbą.

Reikia pasakyti, kad po II Pasaulinio karo susiformavęs žmogaus teisių diskursas užtemdė tautos (valstybės) teisių diskursą, kuris iki tol buvo dominuojantis (atskirai apie individualias teises kalbėta tik humanitarinės teisės kontekste). Ir tai turėjo tam tikras praktines pasekmes.

Žmogaus teisių diskursas akcentuoja individualias žmogaus teises, kurios yra suprantamos kaip tam tikri reikalavimai valstybei, kuriuos valstybė turi įgyvendinti. Tačiau žmogus turi ne tik teises, bet ir pareigas. Pvz. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracija 1 str. ne tik sako, kad „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“, bet ir pabrėžia, jog „jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai.“ Tačiau kadangi teisės yra linkę daugintis, o pareigos – ne, žmogaus žmogaus teisių diskursas nuėjo teisių, bet ne pareigų dauginimo keliu. Todėl turime tai, ką turime: daugybę išvestinių žmogaus teisių bei dirbtinių žmogaus teisių kūrimą. Šiame kontekste kalbėjimas apie pareigas valstybei nuslopo.

Todėl verta ir pagrįsta mąstyti apie tautos teisių, kaip piliečio pareigų tai bendruomenei, kurios nariu jis yra, vystymo perspektyvą. Tai ypač svarbu karinės Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje. Kaip gražiai beskambėtų, vis gi Lietuvos valstybės gynimas yra ne teisė, bet pareiga.

4.4 7 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Mickėyus Mouseas

Ėlėrtė apie LRT:
1 – LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę žurnalistikos iniciatyvos programą
2 – LRT atitinka Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo skaidrumo ir etikos kriterijus

minusuojantiems

Manau, tai tiesiog ironija.

Dzeikas

Tai cia tas pederastas kurio iniciatyva is turgaus bobulku pinigeliai lupami uz hamburgeri ar cheesburgeri?
As jam subinen prie visu pjudymu ispyrciau.

blue yellow zov marinie

….tau reik grizt atgal,nes liewawos klimatas tave veikia haliuciogeniskai.Tau rimtai gresia dvipolis sutrikimas ir disleksija.Kuo skubiau varyk atgal,bo cia pavirsi i prasalieioiti,neduok Dieve.

Dzeikas

Nieko negaliu su tuom padaryti.O alergija LKK pradejau jausti dar JAV , kai vietoj normaliu zo pradejo kergti visokius „tinklapius” , „svetaines” ir kitoki tautini onanizma ten kur tie zodziai jau sukurti.
Gerai kad negaliu Lietuvoje savo Colto atsivezt(buduliams 45 kalibras draudziamas.Tik ponams), nes ranka spazmiskai jo iesko kai pamatau abreviatura LKK.
Urodai…

blue yellow zov marinie

..prisigyvenom….jei jau svarstom…..galim liewawoj kalbet lietuviskai…ar nelabai……..ispjaut bletkeristus,isdauzyt viska,kaip Airijoj….zmonem truko kantrybe ir tiek….

ne gyventojų trūksta Lietuvoje o lietuvių

Didelei ukrainiečių tautai reikia padėti karo metu, tame tarpe besąlygiškai priglaudžiant karo pabėgėlius . Bet ne tolesnio Lietuvos slavinimo sąskaita. Ne mokinti juos reikia mūsų kalbos, bet aiškiai nurodyti: baigsis karas – važiuokite namo.

blue yellow zov marinie

…labai geras komentas.

Dzeikas

Amerikieciai net nelegaliu immigrantu namo nevaro.
Atsitiks karas – immigrantai geriausi kariai. Jiems net pinigu nereikia – uz amerikietiska pasa gerkle bet kam perkas.
Na Lietuva nei savu kariu neuzsiaugina , nei uz aciu ne vieno sveikame prote svetimsalio neprivers kariaut. Nepriklausomybe ir ta vokieciu samdiniai is Saksonijos atkariavo. Vokietijoje po kapituliacijos 1918 lapkricio 11 badas atsitiko, tai ir samdiniaius Lietuva papigiai uz brizeli lasiniu ipirko😄
Savi lietuviai strielbos nuo sakiu melui miezt neatskirdavo ir durtuvu kautyniu bijojo kaip velnias kryziaus. Jeigu želigovskininkai i apkasus isiverzdavo – psio! Lietuviai kaip putpeles issilakstydavo metę strielbas

tauški niekus

kam čia dėstai tas istorijų nuotrupas? V a rusai kaip putpelės pasidavinėjo vokiečiui iki pa t Maskvos. O po to kai liūtai ėriukus gaudė ir smaugė vokiečius. Istorija moko kad gali būti VISAIP.o ne tik pagal tavo surinktus istorijos virvagalius. Arba kaip lengvai rusas iš ukrainiečių ėmė Krymą, Donecką. Tegul paima ką nors viena ranka dabar

Dzeikas

Nesupratau tavo jumoro? Rusai V amziuje…? Kiek Romoje buvo zinoma V amz. i rytus nuo Reino gyveno Germanai kurie tuo metu sparde subine Romos imperijai, o i rytus nuo Germanu Romoje buvo manoma kad Sarmatai. Bizantija gal kazka ir girdeje apie Slavus tuo metu bet kas ten lenkas o kas rusas jiems buvo tamsu.Greiciausiai Slavai dar nebuvo skile. Apie lietuvius vascie tamsus miskas.Pasak graiku kazinkokio jurininko nusibeldusio III a. i Baltijos rytu kranta ten buvo pelkynai, o slepesi ten zmogbezdziones drambliu ausimis.Eidami miego ant vienos atsigula, kita uzsikloja😆😆😆. VIII amz. Romos imperija uzsilenke , rusenai, rusu , ukru ir gudu proteviai jau buvo ir reiskesi. Lietuviai dar buvo genciu pavidale ir reiskesi plesikavimais is lenku ir rusenu. Baigesi baltams tie… Skaityti daugiau »

Al.

Tai, Dzeikuti, vis šmeiži ? Toks darbas ar genai ?

blue yellow zov marinie

…nu ir prijuokinai…

Dzeikas

🥱

blue yellow zov marinie

…irgi geras……

s.m.

dhaugo jašos tokis dahbas, kas čia tokia?…

Dzeikas

O, prasikale!😃
O taskydamas seiles irodinejote kad nesate antisemitas ir lietuviskas nacis.
Beje tautinykai ir yra naciai. Ju otmazkes esa mes ne tokie tera ju nesugebejimo sukurt valstybe isdava.Lietuvisku naciu taikumas eina ne is ideologijos, o is bejegiskumo.
Lietuvisku naciu zymimas bruozas tolerancija pedofilijai. Nes pasak ju valstybingumas svarbiau.

Dzeikas

PS. Oi, atsip.
Teisybes delei neantisemitu paisesi Al., o ne koks tai s.m.
Taciau tiek Al., tiek s.m. yra is vieno tautinio kibiriuko kuris prasyte prasosi uzpilamas zibalu.

Al.

Kada aš tau, Dzeikai, teisinausi dėl semitų ? Kiekvienu savo pastaba dergi lietuvius, o kai jie ką nors atsikerta, tuoj imi skųstis antisemitizmu. Ar čia kam nors rūpi tavo tautinė kilmė? Ir net jei tavo tėvai ir seneliai buvo čekistai, tai vis tiek gali užaugti normaliu žmogum. Žinoma, nelengva, jei augai aplinkoje tų, kurie sovietmety troleibusuose rėkė ,,ja vaševo skotskovo jazika nepanimaju”, bet įmanoma. Kaip reiktų pavadinti žmones, kurie, mindydami Pažadėtąją žemę ir ėsdami jos duoną, siūlytų žydus užpilti žibalu? – Antisemitai, turbūt, būtų per švelnu. O taip pat besielgiančius su Lietuva ir lietuviais ?

Dzeikas

As neradau ir nemaciau ne karto, kad man kas nors ARGUMENTUOTAI atsikirstu. Na durnium pavadina, i Amerika siulo grizti, irodineja kad as is Sirvintu , mano pavarde Milaitis ir as KGB informatorius. Beje, Al. nusikliedejo kad as šmeiziu(kur konkreciai ivardijau, kad 1918m nepriklausomybes kovose smogiamoji jega buvo vokieciu kariai samdyti lietuviu ir kad lietuviai iskart issilakstydavo arba pasiduodavo vos priesui isiverzus i ju gretas ir reikedavo kautis durtuvais). Tai ponuliai, tiesos.lt rase apie vokieciu samdinius, o apie lietuviu kariuomene issilakstancia kaip putpeles jeigu lenksms pavykdavo isiverzt i ju gretas radau vienoj is knygu aprasanciu Zeligovskio Vilniaus isvadavima is to zygio dalyviu atsiminimu.Ta knyga nusipirkau Niujorke 2001m. Susirinko snargliu kramtytojai prisiklause albinu is Radio show , kaip mes Vilniu sarvuotu traukiniu… Skaityti daugiau »

Vardas

Tai žinoma, kad Lietuvoje lietuvių kalba yra valstybinė.
MAnau, kad LRT, kaip rašo autorius, vykdo masonų politikos vykdytojų užsakymą bei propaguoja lietuvių kalbos naikinimą ir marginalizuoja ją ginančiuosius.
Jei ji yra valstybinė, automatiškai reiškia, kad Lietuvos teritorijoje būtent lietuvių kalba turi išskirtines teises.

Dzeikas

Nereikia cia irodineti , kad sviestas sviestuotas.
Taciau zmogas kurio nurodymu smulkus turgaus prekeiviai bauduojami uz „hamburgeri” IR LYGIAGRECIAI Maksimos korporacijai leidziama vadintis MaXima, yra urodas ir toki ir tokius reikia dusinti be pasigailejimo, kaip tautos priesus.

Maxima stato akropolį Vingio parke

Kalbininkai turi dirbti savo darbą NURODYDAMI . O bylinėtis su MAXIMA reikia sveikatos. Pabandyk sutrukdyti Maximai statybas Vingio parko teritorijoje.

Dzeikas

Ispusk ora.
Tu statybu inspekcijos nepainiok su LKK.
Pederasto vadovaujama urodu komisija persekioja eilinius zmones kreidele parasiusiius „hamburgeris” lauko kavines meniu. O Maximos kuri deda skersa ant istatymo – ne.
Tu kaip govnososi padejejas teisini valdzia kai si nevykdo savo pareigu.
As , kaip privatus asmuo, galiu taip galvoti , kad man neverta bylinetis su korporacija, nes as atstovauju tik sau.
Pederastas atstovauja ISTATYMA ir bijoti jis neturi teises, nes priesaika dave.
Aplamai kam as atsakau? Tautiskas babuinas neskiriantis šudo nuo bulkutes ir kalbantis apie dalykus apie kuriuos kaip tipinis lietuvis supranta kaip kiaule apie Alfa Centaura zvaigzdyna: zydas kiemsargis, lietuvis pareigunas, lietuvis riteris😆😆😆

vis ieškai teisybės per lygybę

tai paieškok Maximoje žodžio „hamburgeris”

Dzeikas

Nereikia „hamburgerio”.
Pakanka pacio Maximos pavadinimo, kuriame urodai is LKK neiskaito raides x.
Tai yra Maximai vienos normos, o turgaus prekeiviui – kitos?
Kanalizuokite ir ta LKK ir pacia valstybe, nes jos egzistavimas spjuvis Apvaizdai.

Žvelk giliau

Skaičiau , kad Prancūzijoje valstybinėse mokyklose mokoma berods tik valstybine prancūzų kalba, nors Prancūzijoje gyvena nemažai įvairių tautinių mažumų kilmės gyventojų. Negausias dvikalbes prancūzų- taut. mažumos kalba mokančias mokyklas berods dalinai remia vietinės bendruomenės. Į kritiką dėl tokios kalbinės politikos valdžia berods nurodo į Prancūzijos Respublikos Konstituciją- joje skelbiama, kad Respublikos kalba- prancūzų kalba.

Žvelk giliau

Panašu, kad iš Lietuvos mokesčių mokėtojų išlaikoma LRT galimai propaguoja bulvarinį stilių, būdingą „geltonajai žiniasklaidai”?

Nuogirda

Nors kalbama, kad Gabrieliaus Landsbergio meiluže yra Monika Navickienė , tačiau taip pat atvirai kalbama, kad ir konservatorių frakcijos seniūnes Seime Radvilės Morkūnaitės-Mikulienienes sūnaus Antano tėvas yra Gabrielius Landsbergis, sako pas juos irgi romanas. Man tai geriau skambėtų sūnaus pavarde – Antanas Landsbergis. Tik reiketu Gabrieliui Austėjos galgi atsiklausti?…

Pagoglinkit būtinai

Pažiūrėkite, paspaudus nuorodą, straipsnyje atsidaro žurnalistinio tyrimo metu parengta Lietuvos valdžios nusikaltėlių schema, kurie tiesiogiai ir užgrobė bei išvogė Snorą. Patiko! Gera iškalbinga informacija: pradedant viršuje nuo nusikaltimo vadovės aferistės Grybauskaitės ir baigiant vagimis advokatais Valiūnu, Sutkiene, Norkumi. https://eer.ru/article/biznes/u79/2020/01/11/1467

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top