Rasa Čepaitienė. Kargo kultas

Per pastaruosius kelerius metus JAV vykstančių sociopolitinių procesų aiškinimai ir vertinimai buvo tiek poliarizuoti, kad net sunku atsikratyti įspūdžio, jog komentatoriai kalba apie skirtingus, o ne apie tuos pačius asmenis ir reiškinius. Dar svarbiau, kad įvyko kardinalus tikrovės ir jos interpretavimo išsiskyrimas, kas tiesiog pribloškia savo mastais ir kelia klausimą apie tiesos, fikcijų, sąmokslų teorijų, atviro melo ir propagandos proporcijas naujienų sraute, kaip ir auditorijos galimybes juos atskirti…

Kas teisus – oficialioji žiniasklaida, per visą D. Trumpo kadenciją unisonu apie jį nepasakiusi nė vieno gero žodžio, o jo šalininkus nuolat pravardžiavusi kvailiais, tamsuoliais, retrogradais, arba tiesiog nusikaltėliais, neonaciais, „kraštutine dešine“, ar negausūs „alternatyvūs“ politologai ir apžvalgininkai, kurių, nepaisant mūsų viešosios erdvės ideologinio monopolizavimo, vienas kitas vis dar pasitaiko ir kurie bando ieškoti gilesnių trampizmo reiškinio šaknų vengdami dėlioti išankstines etiketes ir skambius epitetus?

Tačiau didžiojoje žiniasklaidoje sveiką protą, abejonę, šaltą analizę, skepsį, kritiškumą, nešališkumo ir visų perspektyvų matymo siekį vis labiau išstumia rėksmingi, kategoriški ir iki banalybės supaprastinti, niekuo, išskyrus manipuliacijas ir emocijas, neparemti teiginiai apie vieno prezidento absoliutų „blogumą“ ir „niekingumą“, o kito – kone tobulą „gerumą“. Antai net „mados tendencijų prognozuotoja“ sugebėjo pareikšti, kad, lyginant pirmųjų damų per inauguraciją dėvėtas sukneles, dabartinė, žinoma, pasipuošusi elegantiškiau ir skoningiau nei anoji, nes… hm… nes… nes tiesiog taip yra, ir taškas! O bet kokie priekaištai ar protestai dėl viešosios erdvės propagandinio užvaldymo, nuomonių įvairovės gniaužimo ir prie intelektualinės visuomenės degradacijos vedančio bukinimo atsainiai atmetami kaip neišmanymas, piktavališkumas, kliedesiai…

Vyresnieji dar pamena panašų juodai baltą pasaulio vaizdą, be perstojo sklidusį iš „Tiesa“ pavadinto laikraščio ir daugybės kitų „tieselių“, iš radijo imtuvų ar tuomet dažnai mirguliavusių ir mėgusių gęsti „taurų“ ir „šilelių“… Nors akivaizdu, šiandien tai daroma žymiai įžūliau bei primityviau.

Viduramžiais žmogaus vertė buvo matuojama jo priklausymu tam tikram luomui. Dabar irgi skaitomo teksto autoriaus ar žiūrimo pokalbio dalyvių patikimumas sveriamas ne jų ekspertiniu ar moraliniu autoritetu, aptariamo dalyko išmanymu, galiausiai to, kas ten parašyta ar pasakyta pagrindimu loginiais argumentais ir analize. Ne, pasirodo, žymiai reikšmingesnis, kone vienintelis, tiesos kriterijus šiandien – KAS tai parašė ar pasakė ir KUR tai buvo paskelbta…

Kai vasarą vaikų minia buvo parklupdyta prie JAV ambasados, kad pagarbintų neaiškiomis aplinkybėmis mirusį amerikiečių narkomaną ir recidyvistą, paprašiau savo studentų baltarusių pakomentuoti, kas gi, jų nuomone, čia įvyko, nes gal jau nebesuprantu šiuolaikinio jaunimo… Jie tai paaiškino kaip vaikų ir jaunimo informacinį gravitavimą į vakarietiškų medijų vandenis, visiškai prarandant distanciją ir kritinį santykį su jomis, tačiau tampant abejingiems vietos problemoms. Tokiu atveju nereikia stebėtis, kad imama sirgti svetimomis ligomis (genderizmu, menama kova su rasizmu), nepajėgiant tame atpažinti ideologijos ir propagandos manipuliacijų. Tuomet ir gauname keistus efektus, kai į posovietinę šalį, dar neišsigydžiusią totalitarinės praeities traumų, nejučia importuojama ir čia jaunojoje kartoje lengvai prigyja tik nauju žodynu ir simbolika apsirėdžiusi neokomunizmo bacila.

Ir kurie čia nuoširdesni – minėti pažangieji vaikučiai, Kauno Jėzuitų gimnazijos auklėtiniai, jau atvirai propaguojantys komunizmą kaip atsvarą mūsų politinės pelkės veidmainystei, prisitaikėliškumui ir ideologiniam melui, ar visi tie naujosios valdžios bukalaurai (ačiū vienai feisbuko draugei už puikų naujadarą), kurie vis įžūliau diegia genderistinę tapatybių politiką, „cancel culture“ ir dargi, sako, nuo užpakalinės sėdynės narkomafijos sumaniai vairuojamą dienotvarkę, nors žadėjo TIK dekriminalizuoti žolytės rūkimą? Ir tie, ir tie tik vėl pasišovę „pasaulį seną išardyti“. Ir tie, ir tie tik veikia be jokių skupulų, kaip kažkada ir jų pirmtakai bolševikai, nes tikslas juk pateisina bet kokias priemones. Ir tie, ir tie bemat išsitrauks persekiojamos aukos kaukę, jei tik sulauktų bent menkiausio pasipriešinimo… Tačiau tai jiems nesutrukdys be gailesčio triuškinti priešų. Priešų, nes šioje pasaulėžiūroje nebelieka oponentų, o abejones ir nuomonių įvairovę vėl keičia vienintelė tiesa.

Komunizmo šmėkla vėl klaidžioja po pasaulį ir Europą ir nesugebame jos atpažinti tik todėl, kad esame įpratę jos tikėtis ir bijoti ateinant iš Rytų. Paradoksas, „tie“ Rytai šiuo metu mažiausiai panašūs į komunizmo bastioną, nors sovietmetį menančio skurdo, betvarkės, valdymo nekompetencijos ir ciniškiausiai demonstruojamos valdžios korupcijos išvarginti jų gyventojai ir šauktųsi Stalino, kaip įsivaizduojama, galinčio be ceremonijų susitvarkyti su įžūliąja Kremliaus kleptokratija… Tuo tarpu pergalė Šaltajame kare ir socialinę atskirtį auginančio neoliberalizmo triumfas Vakaruose pažadino ir alternatyvų kapitalistinei tvarkai paiešką, kuri, kiek modifikuota marksistinės ideologijos forma, veikiai buvo integruota bei inkorporuota ir į pačią visuomenės valdymo ir kontrolės sistemą, ir tapo valdančiojo politikos ir verslo elito pasaulėžiūros pagrindu, tad ilgainiui neišvengiamai ima pačias JAV sprogdinti iš vidaus, ką šiandien ir matome pasiekus apogėjų kovoje tarp trampistų ir baidenistų.

Ne, naujoji radikalioji kairė šįsyk atžygiuoja iš pažangiųjų Vakarų – iš prestižinių universitetų auditorijų, iš megakorporacijų ofisų, iš visų tų nesuskaičiuojamų įvairiausio plauko išsilaisvinimo grupių ir grupelių, besišaukiančių sutriuškinimo išnaudotojams bei engėjams, kad ir kas jais būtų paskelbti – WASP, rasistai, seksistai, homofobai ir pan. ir t.t. Išties keistas sąjungininkų konglomeratas…

Šios, antifa, grupės jau vis atviriau veikia ir čia, įžūliai prisipažindamos, kad sieks lietuvių kalbos likvidavimo, kitaminčių sudorojimo. Kol mūsų elfai ir kitas konservatorių aktyvas kovoja su savo kritikais, visiems, drįstantiems suabejoti teiginiu, kad Prezidentas Landsbergis ne tik išvadavo Lietuvą iš sovietinės okupacijos, bet netgi (matyt, pats vienas) sugriovė ir Sovietų Sajungą, lipindami „kremlinų“ ir „vatnikų“ etiketes, Naujosios visuomenės ir Naujojo žmogaus kūrėjai jau darbuojasi išsijuosę. Ir būtent tai, o ne visiškai nusivažiavusio Seimo rietenos, yra didžiausias dabarties iššūkis mūsų moraliai ir politiškai užsnūdusiai visuomenei, besirūpinančiai vien asmeninio gerbūvio reikalais. Nes ji dar galėtų prisiminti, kuo šios visuotinės laimės ir lygybės utopijos, pasišovusios išnaikinti visą joms sukurti trukdantį blogį, vienąkart jau baigėsi.

Motyvų ir siekių pasikartojimas tiesiog pribloškia. Antai, LRT ir 15 min. jau senokai normalizuoja bei idealizuoja ne tik LGBT gyvenimo būdą, bet ir vis dažnesniuose interviu supažindina mus su poliamorija – daugmeilyste. Daugmeiliai šiuose rašiniuose ar interviu pasirodo esą tokie šaunūs, neveidmainiai, nesavanaudžiai ir nepavydūs, atviri sau ir besistengiantys kurti visaverčius santykius su daugiau nei vienu partneriu. Jie svajoja ar netgi mėgina kartu gyventi keliomis šeimomis, kartu auginti vaikus, kurti komunas. Šiuolaikiška, patrauklu, pažangu? Betgi visa tai jau buvo. Porevoliucinėje Rusijoje, kur išsilaisvinęs proletariatas dar ir kaip eksperimentavo su savo seksualumu, kur buvo įteisintas homoseksualizmas, veikė nudistų judėjimas ir gatvėse buvo rengiami nuogalių paradai, kur abortas buvo tapęs kasdieniu, plačiai paplitusiu, reiškiniu, o architektai projektavo namus-komunas, kuriuose visa buvo bendra ir koridoriais lakstė bendri vaikučiai, pavadinti skambiais revoliuciniais vardais. Vėliau prie komunalinio gyvenimo grįš „gėlių vaikai“ – hipiai, „paskaninę“ savo spalvingą ir nerūpestingą bendrabūvį narkotikų kvapu.

Todėl viso to nešimas į mūsų Lietuvėlę šiandien dvelkia veikiau naftalinu, nei naujausių mados vėjų šuoru…

Ech, juk dar senoliai sakė, kad istorijos neišmanantys amžinai lieka vaikais. Bet ką tu mūsų kaip tas reklamos kiškutis energizuotiems pažanguoliams įrodysi… Nebent priminsi, kad toks vakarietiškų madų vaikymasis nukreipia į dar vieną Žemės regioną. Melanezijos salas, kur po Antrojo pasaulio karo gimė vėliau antropologų nesyk aprašyta viena keisčiausių pasaulio religijų – kargo kultas. T.y. dėl baltųjų atvykėlių (iš pradžių japonų, vėliau amerikiečių kariškių) ir vietinių sąveikos gimęs vakarietiškų prekių bei technologijų garbinimas ir imitavimas „parankinėmis priemonėmis“, tikintis, kad dievai vėl atsiųs baltuosius žmones su visomis jų civilizacijos gėrybėmis. Kulto išpažinėjai statė „lėktuvus“ iš medžio, tiesė „aerodromų takus“ iš karčių, nešiojo „radistų ausines“, pagamintas iš kokoso riešuto, mėgdžiojo nusižiūrėtus svetimšalių ritualus.

Argi kai kurie šiandienos reiškiniai Lietuvoje neprimintų kargo kulto? Juk beždžioniaujant kitur vykstančius procesus, retoriką ir simbolius, kurie su mumis neturi nieko bendra, argi nesitikima taip pavirsti tais „geraisiais“ ir „pažangiaisias“, nesuvokiant, kokius išties tai komiškus efektus sukuria.

Bet būtų juokinga, jei nebūtų graudu, net nyku. Refleksyvumo ir kritiškumo savanoriškas atsisakymas, nenoras kurti savą valstybę ir savą kultūrą, plačiai išplitusios įvairių pavidalų tuščiažiedės ir lėkštos vakarietiškumo mimikrijos bei imitacijos vardan iš dangaus turinčių nukristi svetimųjų gėrybių galiausiai prisišaukia ne jas, o… naująjį bolševizmą.

Pasaulį seną išardysim
Iš pačių pamatų!
Ir dar senesnį atstatysim!
Kas buvo buks ir liks buku!

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
38 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nuomonė

Labai teisingas straipsnis. Ačiū autorei.

...

Tiesiog geras. Labai geras straipsnis. Ačiū Autorei!

Dzeikas

„… nenoras kurti savą valstybę ir savą kultūrą,…”
Neneigdamas autores teiginiu priminsiu,kad Lietuvoje valstybes kurimas baigesi VISISKU fiasco. Tai ka eme „kurti” laisva Lietuva po 1991m – na kokia tai pabalinta(rasiniu principu, odos spalva t.y.) postkolonijine afrika. As patsai sitos „laisvos Lietuvos” paragavau palyginti mazai, bet tai ka maciau – na koks tai europizuotas hybridas tarp negritiudo (negriskas tautiskumas) ir bolshevizmo kulturoje ir afrikietiska gentis pardavinejanti savo gentainius portugalu faktorijai vakarines Afrikos krante.
Po to , prisiminkite, kad draudimai, atsip. , nusimyzt darbo metu liovesi TIK ISTOJUS Lietuvai i ES.
Tai rask durniu kurt savo valstybe, jeigu tas asocijuojasi su feodaline savivale. Sakoma nudeges nuo arbatos i piena imsi pusti.

O kas tau,

Milaiti, turėjo tą valstybę sukurti ir ant padėkliuko atnešti kaip rytinę kavą? O DABAR tu ją kuri ar griauni?

Graudu

Mane šis Rasos straipsnis galutinai įtikino – pasaulio pabaiga prasidės nuo Amerikos. Po jos būsime mes. Dėl išskirtinai įdomios bedantės opozicijos.

stasys

Kritiškas str.autore .V.Radzvilas prieš kelias dienas pasmerkė meno ir kultūros darbuotojus kurie nepanoro P.Grazuli matyti Seimo kultūros komitete .Atrodo kaip ir reiketų džiaugtis jog kultūros žmonės neabejingi imituojamam padorumui Seime, bet ne , ideologinė priklausomybė tapo svarbesnė moralei ir tam kuo čia skundziates Jūs pati . Siaurinti demokratiją ir jos ginamas vertybes būdinga ir Tamstos partijai , deja tai ne vienetiniai atvejai .D.Trump,P.Grazulis ar ne keista Jums paciai suvokti kokius asmenys pasirinkote ginti tas vertybes ? ar tikrai nerasite geresnių ? Su tuo principingai negaliu sutikti , juk tai reiškia pati dugną …’svonderizma’ kaip produktą kurio pagalba Jūs pati juokiates iš tos keblios problemos .

staska,

tai užpakalį jau išsigydei? Ar gulėdamas rašai?

> Graudžiam

Seneliai cituodavo prieškarinę Mikaldą: ,,visas pasaulis paraudonuos, o tada sprogs”. Tik aš nesuprasdavau, ką reiškia ,,sprogs”: ar susprogs, ar nusprogs. 🙂 Nereikia niekuo įsitikinti ,,galutinai”. Taip, senasis pasaulis priėjo galą, o naujasis dar negimė. Pereinamojo laikotarpio chaosas. Tačiau dauguma gaili senojo pasaulio, kuriuo ir patys nepatenkinti, bet nepriima nė vienos idėjos, kaip tvarkytis kitaip. Taip ir tęsiasi amžinas ,,kas buvo nieks, tas bus viskuo” ratas. Keiskite mąstymą, žmonės. Nežaiskite pagal ,,jų” taisykles, ir pasaulis pradės keistis.

NuNu

Skaitai, o susidaro toks vaizdas, kad žiūri Ostankino ar Rosijos telekaną.
Kai kurie komentatoriai rašo rusų ar anglų kalba komentarus. Problema autoriams JAV, o ne kaiminystė, kur iš namų, butų ištraukiami žmonės ir pateikiami kaltinimai nesankcionuotu mitingu. Asmenų su kita lytine orientacija vienas kitas, o daroma pasaulinė problema, kad kažkur už kvartalo bute gyvena vyras su vyru ar moteris su moterimi. Pasaualis nuo to tikrai nepradės į priešingą pusę suktis. Tiesa, norint apsiraminti, klausykitės Kremliaus kurantų, Jums tai padeda.

> 13:24

Apvertei viską aukštyn kojomis. Visada pažinojau žmonių ,,su kita lytine orientacija”, tačiau jie man nekliuvo, kol nepradėjo lipti ant galvų sveikiesiems ir reikalauti to, kas jiems nepriklauso. Pvz., jei negali pasigimdyti vaikų, tai ir neklyk, kaip labai tu jų nori. O jeigu jau nori, tai ir gimdyk, nereikalauk kitų, kad būtų ,,tavo” vaikų inkubatoriumi. Ir ką tu tiems vaikams duosi, ko neduoda gimdytojai? Nebent perduosi savo kompleksiukus. Tas pats ir dėl ,,kaimynų”. Jie patys dešimtmečiais ne tik toleravo, bet ir garbino savo dabartinę valdžią, taigi dabar srebia tą košę, kurią patys ir išsivirė. Patys ir privalo išsrėbti, antraip niekada nepasimokys. O tamstytė tiesiog nusiramink ir nustok tepti kitus tuo, kuo pats kvepi. Kokią teisę turi nurodinėti, ko kam klausytis? Klausytis… Skaityti daugiau »

Al.

Tiesa. Tik ,, neaiškiomis aplinkybėmis mirusį amerikiečių narkomaną ir recidyvistą” – diagnozė – širdies smūgis sulaikant policijai. ,,kovoje tarp trampistų ir baidenistų” – keista ar ne, bet jokių ,,baidenistų” nėra. Yra tik bolševikai, šiaip kriminalas ir naudingi idiotai. Ir būtent bolševikai, o ne ,,naujieji” ar panašūs. Žmonės kiti, bet bolševizmas tas pats. Tiesiog kurį laiką susitaikęs su laimėjimu atskiroje šalyje, o dabar grįžtantis prie savo pagrindinio uždavinio – Pasaulinės revoliucijos. Ir informacinis karas čia kaip visada svarbus, o šiais laikais ypač sėkmingas turint tokius galingus įrankius. Tad ir pasipriešinti turim pirmiausia nepriimdami sąvokų su jų primetamu klaidinančiu turiniu: ,,progresyvioji visuomenė” (suvokim, kad tai tiesiog komunistai), ,,sąmokslo teorija” (bet koks kritinis, t. y. laisvas mąstymas), ,,antifašistai” (bolševikų smogikai, chunveibinai), ,,radikalioji dešinė”… Skaityti daugiau »

pirmyn i komunizma!

Baisiausia tai, kad viskas vyksta labai greitu tempu.Ta „komunizma” dabar jau ko gero turesim.Tik Rusijoje po ivykusios revoliucijos ir tos gautos laisves ka noriu ir kaip noriu darau, kazkaip buvo atsipeiketa ir vel grizta prie normalaus gyvenimo.Gal todel, kad pasipyle daug beglobiu beteviu vaiku, buvo daug vagysciu, zmogzudysciu?Dabar gali baigtis ir blogiau.Mat mes dabar esame labiau civilizuoti, o gal tik „civilizuoti”, ziurint kurlink ritasi zmonija?Tikrai, kad zmonija prades gyvenima nuo kuokos, bus urviniais.Ar mes to norim?Mes tai ne, bet bukiai, kuriems dabar atviri visi keliai, matyt to nori.Nors ne, jie ant tiek buki, kad apie tai negalvoja, kitaip sakant eina ant „URAAAAAAAAAAAAAA”.

Taip

,,Kargo kultas” pilna apimtimi reiškiasi Nacionalinio transliuotojo LRT laidose skirtose eurovizinės dainos atrankoje.Tai čia vyksta tikrasis Vakarų muzikinės kultūros beždžioniavimas,kuris neturi jokių sąsajų su lietuviška daina.Panašus beždžioniavimas jau daugelį metų vyksta ir ,, Žinių Radijas” muzikinėse laidose,čia net muzikiniai intarpai ,,dvokia” anglomanija.Tad, nūdienos Lietuvoje daugeliu atveju jau išugdyta jaunoji karta,kuriai lietuviška daina nepraeina ,,per gerklę”.
O dabartinė naujoji Lietuvos Vyriausybė iš dalies jau ,,kvepia” bukalaurizmu.Deja.

stasys

Povilai P.Gaideli ..Jūs taikstotes su autorės tekstų nesukeldamas sau jokių klausimų tam kad gylintis į problema , bent simboliškai nuo savęs galėjote pridėti keletą argumentų kurie pagylintu autorės svarstimus . Pamenate apie ką rašė V.Radzvilas kritikuodamas menininkus ir kultūros darbuotojus 700 šimtu sarase ? pasviezinkite atminti ..

liudniausia,

kad musu vaikuciams jau darzelyje pradedamas smegenu plovimas, kuris sekmingai tesiamas mokykloje ir uzbaigiamas mankurtizmo programomis universitetuose.

stasys

liudniausia, 2021-01-25 17:25 …meluojate . Nebent parodisite man tas švietimo ministerija aprobuotas mokymosi programas ?

Žodžio laisvė...

Kokią valstybę kurėte,tokią ir turite.Kaip vaikus auklėjote,tokius ir išauklėjote.
Jaunimas tamsus ir neapsišvietęs.O kas tie švietėjai?Tarybinės nomenklatūros atžalos.
Tai jie yra tikri švietimo imitatoriai.Švietimas už pinigus.Kas jų turi daugiau,tas ir galimybių turi tapti net profesoriais.Karantinas dar labiau pagilins jaunimo tamsumą,bukumą,chamiškumą.Pagarba žmogui – ne šio pasaulio dimensija.Aplink vien tik grubumas.Vaikai visa tai mato ir kaip sąsiuvinio gertukas sugeria savyje visas blogybes.

Neliūdėk, staseli

Ateis nakčiai partneris, daugiau vazelino pasiruošk.
Nereikės ryte skustis, kad užpakalį skauda…

T0mas J.

„neaiškiomis aplinkybėmis mirusį amerikiečių narkomaną ir recidyvistą”

Čia apie tą negrą JAV gyventoją, kurį pasiguldęs policininkas tol spaudė keliu kaklą, kol negras užduso?
Nesupratau – kas čia autorei neaiškaus?

stasys

TomasJ ..nesugadinkite intrigos str. Jei autorė rašo jog yra klausimu su ta mirtimi , reiškia ji netiki tuo apie rašė ir filmavo sisteminė Amerikos žiniasklaida .

ah1

Nieko naujo nuo Lenino laikų – valdo tie kas valdo – paštą, telefoną, telegrafą tai yra žinių sklaidą – kas užima tie ir valdo.

ah1

Kargo kultą pakeis KAR kultas, su KAR kodais(regionų kodais) per genomo markiravimą vakcinomis, jei Rusijos vakcina – Rusijos KAR kodas(Rusijos regiono kodas); kodėl? ogi todėl kad Rusija Baltarusijai pasiųlė savo vakcinas, o tai reiškia pasaulio regionų persidalijimą pagal vakcinas.

yla

Skaitai ir lyg tai skaitytum apie musu istorikus ir ju iskraipyta istorija. Bravo.
Matyt, kad ir jankiai su afro-amerikieciais plaukioja kiauram „Durniu Laive”.

habilitās

„Dar svarbiau, kad įvyko kardinalus tikrovės ir jos interpretavimo išsiskyrimas…“
Tikrovė, kaip ir tiesa, reliatyvus dalykas, tik skamba ne taip filosofiškai, o interpretavimas abiejų toks pat, priklausantis tik nuo individo tikrovės ar tiesos suvokimo. Štai čia ir prasideda interpretacijų įvairovė ir ji priklauso nuo daugybės sudedamųjų, ne tik nuo ideologijos, kad ir kaip ją bepavadintum: bolševizmu, menševizmu, komunizmu ar, tiesiog, Markso buhalterija + Amerikos bankininkų propaganda, esmė ta pati – užvaldyti masių protą, siekiant merkantilinių tikslų.
Taip buvo visada ir visur, pradedant nuo tada, kai „ideologijos“ tilpo į didelę kuoką. O kurti visada sunku, laipiojimas medžiais, pasitelkiant uodegą, valstybingumui tikrai nepadeda, net Amerikoje.

bendrai paėmus ir atskirai padėjus:)))

dalinai sutikdamas su autore , manau,kad ji pati ,to nejausdama , yra prisirankiojusi tų senų/naujų propagandinių štampų.Nevisai aišku ir kokiai valstybinei tvarkai ji pritartų . Mano nuomone ,išradinėt dviračio negalima – pavyzdį šiandien patinka /nepatinka rodo ne Amerika ,o būtent Kinija su savo stulbinančiais pasiekimais. Ten – net ir su stebimais trūkumais, vis tik einama optimaliausiu keliu.Išvada: vienpusiškas komunistinio ar kapitalistinio režimų vertinimas tiesiog neatlaiko kritikos. Labai gerų dalykų TSRS buvo ,pvz. oficialiai tenykščio Žmogaus ,Žmogiškumo,moralinių vertybių pripažinimas (suprantama , gyvenime pasitaikė visko ). Labai vertinčiau ir kapitalizmo ekonomikos efektyvumą(kas ,savo ruožtu, taip pat turi ir akivaizdžiai neigiamų padarinių visuomenės nariams (atskirtis ,skurdas,bedarbystė ,visuomenės moralinis nuosmukis…,etc).

Dzeikas

TomasJui: JAV elgesys su policijos pareigunu reglamentuotas nuo A iki Z. Ir jeigu tu tun punktun laikaisi jokiu problemu su policija neturesi. Jeigu negras mosavo policininkui su kumsciais pries nosi,grasino, nepakluso pareiguno reikalavimams(liepia gult nat zemes – gulk) – buvo tramdomas taip, kaip pagal situacija nusprende pareigunas. Negrai , kai jiems pasakai tai, atsako, kad policininkas rasistas ir jis taip is jo tyciojasi. Kai pasakai, kad istatymas visiems vienodas, ir negrui, ir WASPui, ju kontrargumentas – tu rasistas. Cia as neissigalvoju. Cia as asmeniskai su tuo susiduriau. Su JAV policija susiduriau taip pat. Buvau apskustas esa grasinu vaikams. Policija atvaziavo po 3 minuciu. Kalbejom pakeltais balsais, bet pareiguno reikalavimus vykdziau. Tada pareigunas liepe skundikui tyleti ir paklause manes kas cia… Skaityti daugiau »

GSGFR

Gaila ir apamaudu, kad Lietuvai išsilavinę, plataus akiračio, mąstantys žmonės nereikalingi. Užtat galime džiaugtis ta blondinke, kokioj ji ten ministerijoje, sėdi ta laisvės partijos vedėja, siūlanti įteisinti narkotikus. Ot, čia tai pažanga ir lygis, ot čia tai aš suprantu…

LK-TSSS

Tiesiog anekdotas: kada visur ir visada įžvelgias komunizmą ir jo ryšys su liberalizmu. Pasaulis pagal tampa padalytas į dvi dalis: komunistinę/liberalią ir ne. Toks požiūris labai primityvus, bet turint galvoje LT visuomenės kultūriškai skurdų ir diletantišką pobūdį, gana populiarus. Juk taip visiems viskas tampa aišku ir labai greit randami reikalingi užsimaskavę priešai. Nors toks požiūris lengvai atitinka autorės kritikuojamo komunizmo metodologiją. Tačiau panašu, būtent ja daugiausia ir remiamasi atakuojant oponentus. Pvz.: nepatinka suklupdyti mokinukai prie JAV ambasados dėl ciniškai visų akivaizdoje vidury dienos pasmaugto juodaodžio ir Kauno jėzuitų gimnazistų laisva saviraiška… bet gėrimasi trampizmu, kuris ne toks jau tolimas fašizmui… etc. Išvada: jei gimei nelaisvas, laisvu jau ir netapsi. Žinia, dabartinis postliberalizmas turi daug trūkumų ir perversijų, bet jam oponuojantis… Skaityti daugiau »

>12:17

Nereikia nieko naujo įžvelgti – viskas jau aprašyta dar 1932 metais Hakslio kūrinyje „Puikus naujasis pasaulis”. Tingintiems skaityti praverstų pažiūrėti filmą.

tiek

o savo galva naudotis,tavo manymu , – blogai? O šiaip ,pridėčiau,kad Lietuvai progresyvu būtų dėti pastangas mažinti tos vartojimo propagandos įtaką.Tuo remiantis savaime paaiškėtų daugelio problemų teisingas,racionalus išsprendimo būdas.

>>  LK-TSSS    12:17

Lietuva:
padalinta;
padalyta.

Tvankstas

Gen. Flynn jaunesnis brolis Charles Flynn yra paskirtas Ramiojo vandenyno armijos vadu.
Tai dar vienas įrodymas, kad armiją ir šalį valdo D. Trump’as.
Viskas vyksta pagal PLANĄ.

Kontinent
 Awaken With JP

When Cancel Culture Cancels Everything
https://www.youtube.com/watch?v=_sKX2Gk7eFY

Россия 24

Putino kalba Davoso forume:
https://www.youtube.com/watch?v=e7Pz3Lqacl4

Erlendas B.

Puikus tekstas. Būtent taip ir šuoliuojame neatsisukdami į praeitį link šviesaus Švonderių pasaulio. Kol kas rodos tik totalitarizmo trūksta, nors pirmos kregždės jau atskrido…

Kodėl neleidžiama minusuoti 12:17 komentaro?

Ar ir čia jau cenzūruojama nuomonė?

Vilė

Ačiū autorei

38
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top