Rašytojos Erikos Drungytės laiškas Seimui ir prezidentei

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“.

Tai ištraukos iš Juozo Venckaus knygos „Komunizmo pagrindai“, išleistos 1954 metais Buenos Airėse. Aprašytoji situacija labai primena šiandieninę Lietuvą. Kad įgyvendinamas planas „be tautų ir valstybių“ – šitą didžiųjų korporacijų giesmelę mes jau žinome. Globalistinis pasaulio bankinio valdymo modelis yra tobulas marksizmo atspindys. Mes tai matome ir suvokiame – ES, neatsilikdama nuo kitų korporacijų, unifikuoja viską, ką tik gali. Bendra valiuta, bendra kalba, bendra teritorija. Kol kas tarp dviejų didžiųjų korporacijų – Amerikos ir Europos – dar vyksta derybos dėl laisvosios rinkos, bet ir tai tik artimiausio laiko klausimas.

Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, dėl lytinių mažumų diktato, dėl vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę.

Visai neseniai mes visi būrėmės į įvairius darinius ir ėjome į gatves, reikalaudami atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos, reikalaudami suverenumo, reikalaudami nacionalinės valiutos ir vėliavos grąžinimo, reikalaudami lietuvių kalbos paskelbimo valstybine. Kai kurie iš jūsų taip pat ėjote. Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome konsoliduoti vieno aiškaus troškimo ir mūsų norai buvo TEISĖTI. Anuomet mus labai įtariai lydėdavo milicijos pajėgos, žinojom, kad esame sekami, kad kova bus galbūt ilga, bet pergalinga. Dar kartą – „Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan.“ Tačiau šiandieną jūs taip elgiatės su Lietuvos piliečiais.

Šiandieną, kiekvieną kartą, kai mes norime išeiti į gatves pagal konstitucinę susirinkimų teisę, mes priversti BIJOTI. Baimė yra užvaldžiusi visą valstybę. Ir šią baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas, masinių žiniasklaidos priemonių vykdoma totalitarinė propaganda – įskaitant nacionalinį transliuotoją! Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo net rusai nepraktikavo tarybinėje Lietuvoje, kokį girdime šiandieną Lietuvos televizijų kanaluose ir laikraščių puslapiuose. Pradedant savivaldoje klestinčia diktatūra ir vietos valdininkų vykdomais persekiojimais, baigiant absurdiškais antivalstybiniais vykdomosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios veiksmais, visas kompetencijos ribas peržengiančiu teisiniu nihilizmu.

Jūs mus vadinate gatviniais, neišsilavinusiais, nacistais, fašistais, Rusijos agentais, Europos priešais ir daugybe kitų epitetų. Bet gal jau pakaks! Kas jums suteikė teisę tyčiotis? Tai, kaip jūs elgiatės, galima pavadinti tik komunistinės sistemos auklėtinių elgesiu. Jūs netgi nesate asmenybės – sisteminiai vienetai, kurie nesugeba generuoti ir įgyvendinti idėjų Lietuvos valstybės ir jos piliečių labui. Jūs atsiskyrėte siena įvardydami save valstybe, o mus visus „gatve“. Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti. Tarnauti Lietuvai. Kuris iš jūsų galite pridėjęs ranką prie širdies pasakyti – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Atsipeikėkite!

Tai jūs muistotės, kai Lenkijai lojalus pilietis Valdemaras Tomaševskis vykdo antivalstybinę veiklą ir nepriimat jokių aiškių sprendimų. Tai jūs, apšaukę mus Rusijos minkštųjų galių paveiktaisiais, valgote „Tarybines“ dešreles ir užsimerkiate gražiausiuose sostinės prospektuose leisdami kaboti angliškiems užrašams. Tai jūs užsimerkiate ir apsimetate nematantys, kad perversinių vertybių diktatas įsitvirtina Lietuvos teisėje. Tai jūs vykdote nacijos naikinimo politiką, tuštindami kaimus ir miestelius, iškreipdami švietimo sistemą ir ugdydami kitus sisteminius vienetus, bet ne asmenybes. Tai jūs paskelbiate tūkstančius kovų prieš kažką arba už kažką ir ramūs užmiegate popierinėse ataskaitose, nes jūsų pateikiami rezultatai nieko bendra neturi su realybe. Tai jūs susiimate už galvų dėl patyčių masto, bet buvęs šalies premjeras atvirai, viešai, girdint vaikams tyčiojasi iš kito Seimo nario, iš kolegos, vartodamas tokius žodžius, iš kurių sklinda baisi neapykanta, pasidygėjimas, cinizmas.

Jūs, būdami „sveiko proto“, sąmoningai parduodate Lietuvą didžiajai ES teritorijos korporacijai. Jei bus pasirašyta laisvosios rinkos sutartis, ta korporacija bus euroatlantinė. Mes nesame idiotai ir nesakome, kad Rusijos imperija ir slaviškų žemių korporacija yra geresnė. Mes tik sakome, kad suprasdami globaliąją politiką, norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus.

Supraskite – mes, Lietuvos Tauta, jūsų atsisakome. Nelydėkite Tautos, mininčios savo Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – apsirengę policijos uniformomis. Mes nesame žvėrys aptvare. Geriau pagalvokite, kaip jus paminės Lietuvos istorija. Ne ta, kurią mums mėgina primesti Bumblauskas ir Co. Tikroji Lietuvos istorija. Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas. Nepaisydami visos jūsų surinktos propagandinės kariuomenės, mes išsaugosim savo Lietuvą. Net žinodami, kiek Lietuvos partizanų išdavė patys lietuviai, vis viena neprarandam vilties laimėti kad ir tokį kaip Kalniškės mūšį – nužudyti 44 partizanai ir nukauta 400 enkavedistų. Nepaisydami to, kad jūs visą istoriją uždengėte gėdingu neįvykdytos liustracijos skuduru.

Suprantame, jums tai nėra baisiausia. Jūs jau nebemokat gyventi neapgaudinėdami patys savęs. Jūs jau nemokat gyvent be instrukcijų. Jums visai nė motais, kad tiek daug žmonių jus niekina, mintimis ir žodžiais prakeikia. Kartais atrodo, kad jūs įtikėjote, jog esate nemirtingi. Ir vis dėlto. Jeigu jūs nesate komunistų palikuonys, jeigu jūs nesate marksistų auklėtiniai, jūsų dar laukia paskutinioji išpažintis.

Po Antrojo Pasaulinio karo buvo vykdytos masinės deportacijos, kurias dabar atitinka emigracija, ir tada kaimai gerokai ištuštėjo. „Ištremtųjų turtas buvo konfiskuotas ir išgrobstytas, sodybos sunaikintos, dideli žemės plotai liko neapdirbti. Priverstinis ūkininkų kiemų sukolektyvinimas prasidėjo 1949 metais. Valdžia, norėdama greičiau įvykdyti kolektyvizaciją, visomis priemonėmis terorizavo ūkininkus. Uždėdavo didelius žemės ūkio mokesčius ir grūdų pyliavas. Jas įvykdžius, žemės mokesčiai ir grūdų pyliavos dar labiau didėjo, o jų nevykdžiusieji buvo teisiami, kalinami, skelbiami liaudies priešais ir tremiami. Ypač kentėjo stambesni ūkininkai. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl didėjo partizanų skaičius miškuose“ (iš Antano Rinkevičiaus archyvo).

Argi jūs nesuprantate, kad veikdami kaip ne mūsų, o Briuselio klapčiukai, įgyvendindami tuos pačius marksistinius idealus kaip jūsų pirmtakai, tarnavę Maskvai, patys ir sukūrėte tai, ką dabar turime. Jūs gi visą laiką terorizavote mus. Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.

Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja
Erika Drungytė

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
35 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
arturas

va cia tai vyriskai

Anikė

Šaunuolė.Mums nereikalingi bestuburiai klapčiukai. Mes,ne tik valdžiagyviai, nusipelnėme gyventi geriau.Kaip paršą bepraustum,paršas lieka paršu- prie lovio
alkano neprileis.

Ona

parasyta sventa, tikra tiesa. Anot Landsbergio tauta nera runkeliai ar sunauja ir ziniu jai pakanka, bet ji pavargo nuo kapitalistiniu ideju brukimo, kuriomis naudojasi iskrypusi, korumpuota partine sistema. Liaudziai savo valstybes valdyme bet kokiu klausimu pasisakyti draudziama,teisesauga priklausoma nuo politiku, kaip buvo pries 23 metus,tai kur ta demokratija valstybeje?

arvydas

o dar sako,kad moterys-silpniji lytis….tai mes,vyrai,silpnoji lytis,jei moteris kalba taip..man menasi Mickevičiaus „Gražina”,lemiamą mūšio akimirką vedusi karius į mūšį ir laimėjusi…Jūs,Erika,man panaši į tą karžygę…mes su Jumis…

šventa teisybė

parašyta.Mes tokios „valdžios” atsisakom.

grumstas

Kai perskaičiau- pagalvojau- ar ne panašiais žodžiais kalbėjo Žana d’Ark,vesdama savo gentainius į kovą prieš užkariautojusiš Anglijos,o gal panašiai kreipėsi ir Emilija Pliaterytė į už Laisvę pakilusius sukilėlius?
Gali sunaikinti kūną, fizinę būseną, bet Minties , Idėjos, Dvasios – niekas negali sunaikinti..

mociute

TEISYBE.MUMS NEREIKIA TOKIOS VALDZIOS.MES TAIP PAT NORIME GYVENTI,O NEEGZISTUOTI.

Gediminas

Ačiū Jums už drąsius ir teisingus žodius. Rašau ,,drąsius”, kadangi šiais laikais prie tokios valdžios, kaip prie ruso,reikia irgi būti drąsiam. Gaila , kad daug intiligentų ir šiais laikais elgiasi kaip prie ruso. Turiu pinigų, duonos turiu, vaikai išmokyti, o kita ne mano reikalas. Sekmės JUMS daktare.

vienykimes

gerai isguldyta. Pagarba Autorei. Dabar mums labai svarbu tureti antisistemini kandidata i prezidentus. Bet tam reiketu susivienyti visoms antisisteminems jegoms ir pasiulyti viena kandidatura. Tai butu svarbi pergale pries korumpuota ir sustabarejusia sistema.

Sunku pripažinti, bet:

Tiesa iki paskutinio kablelio.

Taigi

Iš tiesų laiškas skaitantiems, priekyje nurodyti asmenys laiško tikrai neskaitys.

pilietis

Gyvas organizmas, jei jį apninka perdidelis parazitų skaičius ima skursti ir galiausiai žūsta. Lietuvos valstybė, apnikta parazitų, susispietusių į partijas, iškankinta, nualinta ir leisgyvė. Laikas tas ūtėles iššukuoti ir
traiškyti: nuosekliai ir negailestingai. Mes priėjome negrįžtamumo ribą: arba tie parazitai mus užgrauž, arba mes juos išnaikinsim.
Autorė pastebi šią takoskyrą, Lietuvai lemtingą ribą, kviečia kovai, todėl nevalia likti nuošalyje.

Ryt'as

ten kokie nors sadowskiai-kwietkiawicziai , vinokurai ar adomenai ir į juos panašūs tegul tarpusavyje baudžiasi kokiomis nori bausmėmis .
Nors šiandien , kaip ir prieš 30 metų , neturime priėjimo prie spaudos , televizijos ar radijo , visais likusiais prieinamais būdais privalu šviesti tuos ,kurie dar su savo galva likę Lietuvoje . Diena iš dienos kartoti pavardes ne tik tų 80 judų ,kurie be jokių įrodymų atidavė N.Venckienę „Lietuvos teisėsaugai” , bet ir visokius pūrus , žiobienes,
vaicekauskienes , konstitucinio (?) teismo ar VRK veikėjus viršijančius savo įgaliojimus. Ačiū ,Erika .

Cenzūra

P. Erika, geriau rašyti, kad ir emocingai. Rašyti reikia, viešumo reikia, nes jau blokuojama už eiles savanoriams, neva už kurstymą. 2014 01 14 buvo apribota mano vartotojo prieiga literatūrinėje interneto svetainėje žaliažolė po 2014 01 13 dieną patalpinto eilėraščio ,,Sausio 13” savanoriams, vart. slap. Dolmenas. Vienas iš žž svetainės moderatorių – Algirdas Svidinskas. Tai apie ką kalba, kokia vienybė. Nereikia nei Briuselio klapčiukų, nei Maskvos, nei Lietuvos ponų- patys save susinaikinsim.

ugnis

Cituoju Juozapo pasiūlymą: “Todėl manau, kad būtų tikslinga visiems nepriklausomiems nesisteminiams leidėjams susivienyti bendro savaitraščio leidybai ir tą leidinį su Zigmo rinkimine programa platinti dideliais tiražais nemokamai. Dabar svarbiausioji dalis. Tas laikraštis turi būti kaip tikras normalus laikraštis. Apart rinkiminių reikalų privalo būti ir informacija sodininkams-daržininkams ir patarimai šeimininkėms ir humoro kampelis. O svarbiausia – tame leidinyje privalo būti …visos savaitės tv programa. Ką tuo išloštume? Gaunantys įdomų ir naudingą laikraštį dykai, žmonės nepirks sisteminių kuriuose apstu žalingo turinio galinčio pakenkti mūsų kandidatui. TV programa pas žmogų guli ant stalo po ranka visą savaitę. Šiuo metu didžioji dalis gyventojų ir perka tik savaitraščius ir būtent dėl TV programos. Todėl ir siūlyčiau rinkiminės kampanijos lėšų nešvaistyti beverčiams lankstukams ir kvailiems plakatėliams… Skaityti daugiau »

Cenzūra

Ugnies geras pasiūlymas.

Staf

Viskas teisingai sudeliota.Kas liečia pažymetą kitos valstybės pilietį Tomaševskį, tai didžiausia gėda Premjerui ir Prezidentei.Nejaugi mes iš kaimo ir miesto žmonės turim ateit ir patvarkyt tą nacionalistą.Tokio nekompetetingumo nesupranta niekas.Gaunasi lyg valstybė be vairo.Todėl prisimindami pokario partizanus, jų tikėjimą laisva Lietuva išblėsta.Šiandien
Tomaševskis rytoj Ivanov ar dar gal koks nors slaviškos valstybės pilietis nurodinės kaip valstybei valdyt, kaip rašyt. Iš valstybės gauna didžiausias algas ir šmeižia, dar tokio absurdo neteko girdėt.

Aha

Mes skaitom, o karavanas eina…

zil

Gaila, kad komentatoriai, perskaitę straipsnį tik nuleidžia garą ir apsidžiaugia. Bent jau platinti straipsnį reikėtų. Jau seniai galėjom susiorganizuot bent jau dėl rinkimų įstatymo pakeitimo, kad pagaliau nebebūtų renkami sarašiniai…

Jonas

Gal reikėtų tam kam skirtas šis Erikos straipsnis pasiūsti el. paštu. Kaip viskas teisinga ir kaip apie tai bus nutylėta. Ar bus išspausdintas L.žiniose , o gal Respublikoje ,kad susipažintų kuo daugiau žmonių.

Kritikas Pikčiurna

Ačiū, sese Erika! Puikus atviras laiškas valdžiai ir Tėvynei, kaip tikras tyros sielos balsas, kaip daina, kaip valstybės himnas. Vis dažniau pasigirsta grėsmingų kaltinimų, kad referendumo rengėjai ir “gatviniai” griauna valstybę iš vidaus. Net ir tie suvargę ir neįžvalgūs tik per TV penimi piliečiai jau praregi, kaip praregėjo patikėję neperskaitytos stojimo į ES sutarties įtvirtinamomis “vertybėmis” arba išgirdę Herman Van Rompuy atvirai skelbiamą planą NAIKINTI NACIONALINES VALSTYBES BEI TAUTAS ir pritariamai plojant mūsų “grietinėlei”, pirmininkaujančiai ES Tarybai. Tai kas naikina mūsų valstybę? Ar begalima pasakyti dar aiškiau? Argi vyriausiojo derybininko P.Auštrevičiaus ir jo pavaduotojos D.Grybauskaitės parengta stojimo į ES sutartis nėra naujasis Molotovo-Ribentropo paktas? Argi ne prezidentė D.Grybauskaitė, premjeras A.Butkevičius su sisteminių partijų pritarimu ir V.Landsbergio bei jo konjaunuolių pagąsdinimais… Skaityti daugiau »

NUOSTABU

aciu ir pagarba autorei.

Jo jo "gerai"

Ach, kaip čia visi giria,ši straipsnį,
galvojau,kad čia kokia bomba,o iš tikrųju,
tai tik mažutė petarda.
Neradau visiškai nieko naujo,ko nežinočiau.
Labai jau humanitariška,nors vieno,kad ir mažiausio pasiūlymo
norėjosi sulaukti.
O šiaip tai,žinoma geriau rašyti,nei nieko nedaryti.

laisvas

aciu autorei

cha

Jus kirsina o jus dziaugiates. Kodel dabar kai reikia tautos vieningumo? Kodel ne pries 10 metu?
Visuomenes skaldymo metodika. Pilkoji mase. Ir ne kaltinimais reikia koviti , o veiksmais. Matote neteisybe, patiriate ja, praneskite tam tikroms instancijoms. Oi, atsiprasau jus jug seno sovietinio auklejimo „skusti blogai”, tai ko zyziat kaip muses, VEIKSMU ponai, VEIKSMU. Skuskite visus, ir tada bijos nekompetetingi zmones dirbti darbus kuriu nesupranta. Ir grys specialistai i LT.

cha

Atetoes vizija: Lietuva, aukstos kvalifikacijos zmoniu, o ne svogeriu, salis.

Vytautas

Kad mūsų valdžia nelabai kokia tai pritariu,bet taigi visa tauta tokią išsirenka, manau kad ir tie visi pseudo patriotai taip pat dalyvauja rinkimuose ir išrenka taip pat tuos pačius kaip ir visi,o po to jau vėlu kalbėti kad valdžia bloga,reikia mastyti prieš rinkimus, kas link žemės tai vėlgi jau dabar žemė yra beveik supirkta nedidelio būrelio „žemdirbių”,kurie gali ir galės parduoti bet kam ,ir kaip rašytoja ir jos gerbėjai įsivaizduoja Lietuvą be tokių saugiklių kaip ES ar NATO šioje situacijoje kuri yra dabar,manau kad mūsų nepriklausomybė būtų jau užsibaigusi prieš keletą metų, todėl siūlau straipsnio autorei ir jos gerbėjams ne srutas pilti ant tų žmonių kurie nors po truputį kažką gero padaro,o imti ir patiems daryti, eiti į politiką ,kandidatuoti… Skaityti daugiau »

Zigmas

Sekmės Jums Erika,kad Jūsų žodžiai virstu realybe.

laik

puikus straipsnis…

gyd.Juozas Prasauskas

ERIKA-labia galingas straipsnis ir pritariu Tavo mintims.

Ziuze

Ačiū Erikai. Šauniai parašyta. Tik kažin ar grybė su valdžiažmogiais paskaitys. Gal ir paskaitys, bet kaip nuo žąsies vanduo. Teisingas laiškas. Mūsų tauta yra tokie avinai, kad reikia paieškoti. Juk avinai galėtų galvoti balsuodami. Jeigu nėra už ką balsuoti, tai dėk kryžių ir šventa. Vieni neina,
motyvuodami, ar balsuosi ar nebalsuosi, vistiek niekas nesikeis.
Tie kurie ateina, motyvuoja, kad už kažką reikia balsuoti.
Taip ir gyvename, kaip mąstome, kaip elgiamės.Nėra ką pridėti, tai ne tik avinų tauta, bet iš tikro ilgaausių asilų….
Net lansberginiai pavirto į Lietuvos priešus.
Daugiau tokių straipsnių ir daugiau tokių drąsių žmonių…

Birutė Šidlauskaitė Soerensen

Pugaciova buvo ir V.Visockio puseje,TODEL IR IVYKUS CERNOBYLIO TRAGEDIJAI JI BUVO PASIŲSTA Į RADIJACIJOS ZONĄ.Taip raminami nepaklusnūs ir išmintingesni.Taip yra Rusijoje,TAIP YRA RAUDONOSIOS DALIOS IR Z.VAIGAUSKO VALDOMOJE Lietuvoje.LIETUVOJE SAŽININGU INTELIGENTU YRA LABAI MAŽAI.Dauguma tik gražiai SUOKIA PAKOL ĮLIPA Į VALSTYBINĮ LOVĮ.TIPISKAS LIETUVIS YRA LABAI,o gal net beviltiškai degradavęs,NELABAI TIKIU,kad SAUJELĖ TIKRAI SĄŽININGŲ INTELEKTUALŲ BŪTŲ Lietuviškos nomenklatūrinės,bei KGB-istinės valdžios deramai suprasti.AŠ 12 metų praleidusi Lietuvos aukštosiose mokyklose ir nesnaudusi-NETURIU Lietuvoje darbo ir EUROPARLAMENTARĖS V.Blinkevičiutės pusseserės požiūriu ESU TIK LABAI PRASTAS ŽMOGUTIS,KADANGI NIEKAM NEDUODU KYŠIŲ,bei niekšų negarbinu.TOKIE DABAR YRA LIETUVIAi.Jie yra nepolitiški ,nesąžiningi,išdurinėtojai,TODĖL JŲ SKAIČIUS IR MAŽĖJA,BEI KULTŪRINGOJE EU jie nyksta kaip tauta TYLIAI.

Rūta

Viskas atrodytų teisingai,bet prisimenant 2014 m.ponios koordinuoto vadinamo ”
Tau
tos susirinkimo” baigtį, tai tik… gražūs ir labai teisingi žodžiai, išskyrus tai, kad dabartiniai mūsų emigrantai tapatinami su Sibiro tremtiniais. Tai nepalyginamai dalykai. Prašau taip nemenkinti Sovietų sąjungos labai žiaurių nusikaltimų Lietuvai,lig šiol ne įvardintų ir nenubaustų okupantų pakalikų.

Danute, Ciukiene

Dekoju Erika jums uz drasa ir teisingus zodzius issakytus. Tai, kad tauta yra aviu banda, tai tokiais zodziais kalbejo ir vadovavosi musu tautos isrinktieji, kurie ir kraunasi sau pelna skersdami tas avis ir, kad issigelbeti nuo bado, tos avys priverstos palikti savo gimtaji krasta. Musu isrinktuju tikslas, per tuo 26 metus buvo ne tarnauti savo tautai ir saliai, o ja sugriauti ir isnaikinti, kad nebeliktu jos.

35
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top